Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Konkurencii neunikneš


Konkurencii neunikneš

"Motívy strachu a chamtivosti sú to, čo trh vynáša do popredia" tvrdí G.A. Cohen v knihe WhyNotSocialism? "Ostatní účastníci trhu sú prevažne videní ako potenciálne zdroje obohatenia sa a zároveň ako možné nebezpečie pre úspech danej osoby."

Cohen si ďalej všíma, že tieto "otrasné spôsoby videnia ostatných ľudí" sú "výsledkom stáročí kapitalistickej civilizácie."

Och, keby sme len mali iný ekonomický systém, kde by sa ľudia navzájom vnímali ako bratia a sestry, zjednotení v spoločnom úsilí, radšej ako konkurenti snažiaci sa odtrhnúť si čo najväčší kus ekonomického koláča.

Implicitne založená na Marxovej teórii, že sily a vzťahy výroby predurčujú idey a spôsoby správania sa ľudí, si táto kritika predstavuje, že konkurencia je nevyhnutným znakom ľudských vzťahov vyvolaných kapitalizmom.

Je to skutočne tak? Sme súťaživí, pretože nás k tomu núti kapitalizmus?
Pre porovnanie nahliadnime na riadok v mojich prednáškových poznámkach k momentu, keď začíname hovoriť o konkurencii v Úvode do Ekonómie: "Konkurencia nie je výsledkom života v kapitalistickej spoločnosti — je výsledkom toho, že nežijeme v raji."
Napriek snom socialistov konkurencia tak skoro nezmizne. Pokým sú zdroje vzácne a nie je možnosť naplniť všetky naše túžby, ľudia potrebujú nejaký spôsob, ktorý určí, kto získa aké statky.
Konkurujúce si verzie konkurencie
Predstavme si na moment, že musíme nájsť spôsob, ako najlepšie alokovať tovar spotrebiteľom. V trhovej ekonomike majú ľudia možnosť zapojiť sa do súťaže, v ktorej sa pokúšajú získať veci, ktoré považujú za najhodnotnejšie. Ale vieme si predstaviť aj iné spôsoby alokácie statkov. Môžeme napríklad požiadať ľudí, aby sa postavili do radu. Alebo sa môžeme pokúsiť zistiť, kto si danú vec najviac zaslúži. Možno to môžeme nechať na čisté uváženie úradníkov. Alebo sa rozhodne spôsobom FightClub. Znamenalo by to koniec súťaženia?
Nemyslím si. Jediná vec, ktorú by dané metódy dosiahli, je odklon súťaže do jej menej produktívnych foriem. Ak by sme napríklad distribuovali zdroje na základe princípu "kto prv príde, ten prv melie", pochybuje niekto o tom, že by ľudia našli spôsoby, ako súťažiť o skoršie miesto v rade? Zamyslime sa nad ľuďmi, ktorí stanujú vonku kvôli lístkom na šport alebo koncert a ich nákladmi ušlej príležitosti vyjadrenej časom, ktorý strávia čakaním, namiesto robenia iných vecí.
Alebo ak by sme daný problém riešili vyhodnotením toho, kto si danú vec najviac zaslúži, nezačali by ľudia jednoducho súťažiť o to, čo sa bude hodnotiť ako relevantné morálne kritérium a následne súťažiť v plnení daného kritéria, aby dokázali, že si dané statky zaslúžia viac ako ostatní?
Predstavme si, že by rada plánovačov distribuovala zdroje na základe toho, kto je najčestnejší. Nebolo by prekvapením, že by následne ľudia začali využívať zdroje, aby presvedčili plánovačov, že produktivita, alebo inteligencia, sú dôležitejšie pri procese prerozdeľovania, ako čestnosť. Taktiež by nás neprekvapilo, ak by ľudia následne začali súperiť o to, aby dokázali plánovačovi, že oni sú tí najčestnejší, najproduktívnejší alebo najinteligentnejší. Všetky tieto formy konkurencie sú však mrhaním zdrojmi v porovnaní so súťažou o zákazníkov na trhu.
Alebo si predstavme rozdeľovanie na základe štátnej regulácie. Nezačali by ľudia vynachádzať nové a kreatívne spôsoby, ako si prikloniť relevantných byrokratov na svoju stranu? Nie je toto náhodou presne to, čo vidíme dnes pri konkurenčnom dobývaní renty zo strany lobistov, za účelom presvedčenia zákonodarcov a úradníkov o potrebe väčšej alokácie vládnych zdrojov ich smerom? Dobývanie renty, ktoré sa deje vo Washingtone a ostatných hlavných mestách, je len inou formou súťaže—súťaže, v ktorej sa snažia aktéri zapáčiť politikovi namiesto zákazníka.
Ak by boli zdroje rozdeľované len na základe sily, vieme si ľahko predstaviť, že by vznikla súťaž o zaistenie sa najlepšími zbraňami alebo výzbrojou, prípadne o prístup do posilňovne kvôli nabratiu sily a výdrže, ktorá by bola potrebná na prežitie súbojov. Toto je taktiež konkurencia, aj keď iného razenia.
Pokým sú tovary a služby vzácne v porovnaní s tým, čo chceme, bude potreba robiť rozhodnutia ktoré zabránia určitej skupine ľudí v prístupe k daným statkom. Samotný fakt vzácnosti spôsobuje všadeprítomnú súťaž. A ak existuje raj, jednou z jeho zásadných charakteristík je absencia vzácnosti. Ľudstvo dlho snilo o zemi peciválov, kde nám pečené kurčatá letia priamo do úst bez akejkoľvek námahy a kde sú moria tvorené limonádou. No pokým taký raj dorazí na zem, nejaká forma konkurencie bude existovať.
V čom je tržná konkurencia lepšia?
Ak máme mať konkurenciu, prečo preferovať jeden jej druh pred iným?
Konkurencia, ktorú vidíme na trhu, má jednu veľkú výhodu. Prospieva aj zvyšku spoločnosti a nielen konkurentom samotným.
Zamyslime sa nad dobývaním renty. Je pravdou, že výmena medzi lobistom a politikom je vzájomne výhodná. V prípade úspechu lobistu sú zdroje nasmerované jeho smerom, kým politik zatiaľ od neho dostáva obedy zadarmo, podliezavú pozornosť a zároveň aj určitú moc nad jeho osobou.
Konkurencia, ktorá sa spája s dobývaním renty, však nie je prospešnou pre zvyšok spoločnosti. V skutočnosti celá kritika dobývania renty stojí na tom, že míňanie zdrojov za účelom vytvorenia transferov bohatstva—namiesto tvorby nového bohatstva—je spoločensky nehospodárna. Mali by sme sa lepšie, ak by dané zdroje boli využité na tvorbu nových a lepších produktov, namiesto ich využitia za účelom presvedčovania o potrebe transferu bohatstva k tým správnym ľuďom, alebo za účelom redukcie bohatstva ostatných.
Podobné argumenty sa dajú vzniesť voči akejkoľvek inej netrhovej konkurencii. Všetky zahrňujú míňanie zdrojov spôsobmi, ktoré nie sú prínosom pre spoločnosť ako celok preto, že neprispievajú k tvorbe bohatstva. Tieto spôsoby slúžia len na odklon zdrojov z ich iného využitia, len aby sa potom stali súčasťou pokusu o transfer už existujúceho bohatstva inej osobe alebo skupine.
Prečo práve cenová konkurencia?
Ďalší problém so všetkými ostatnými formami konkurencie je ten, že ignorujú otázku pôvodu zdrojov. Neexistuje u nich žiaden vzťah medzi distribúciou zdrojov (a formou súťaže ktorú vytvárajú) a ponukou daných zdrojov.
Inak povedané, akým spôsobom dané procesy vytvárajú poznanie (alebo know how) a motivácie, ktoré sú potrebné na to, aby sme vedeli, čo vyrábať a ako to vyrábať takým spôsobom, aby sme zároveň zabezpečili ponuku tovarov aj v budúcnosti? Zamyslime sa nad FightClub spôsobom. Ak sú všetci zamestnaní súbojmi na smrť, aby sa dostali k existujúcim zdrojom, akú motiváciu produkovať niečo pre druhých to vytvára, ak by bolo potreba minúť ešte viac zdrojov na ochranu bohatstva, ktoré môžu ešte len vytvoriť? Ako by niekto mohol vedieť čo produkovať v takom svete, a prečo by vôbec niekto v ňom chcel produkovať?
V systéme, kde sa súťaž deje pomocou výmeny peňazí za zdroje, vznikajú ceny, ktoré slúžia zároveň ako podnety pre už existujúcu produkciu a ako informácia o tom, čo produkovať v budúcnosti. Keď kupujúci súťažia s inými kupujúcimi o zisk určitého statku, na trhu ide cena zákonite hore. Toto hovorí potenciálnym výrobcom, že je tento statok cennejší a že ho treba vyrábať viac. Podobný kompetitívny proces o vstupy do výrobného procesu informuje ostatných výrobcov o tom, čo má a čo nemá byť použité pri tvorbe tovarov a služieb.
Konkurencia pomocou cien spája súťaž o distribúciu statkov s produkciou statkov spôsobom, ktorý neposkytuje žiadna iná forma konkurencie. Týmto spôsobom trhová konkurencia prospieva nielen osobám priamo zapojeným v súťaži, ale nám všetkým. Povzbudzuje už prebiehajúcu produkciu v tom, aby vyrábala statky spôsobmi, ktoré šetria zdrojmi.
Vzácnosť je jednou z charakteristických vlastností ľudského bytia a vzácnosť znamená súťaž o to, čo komu pripadne. Trhový kapitalizmus ma veľkú výhodu v tom, že dokáže túto konkurenciu prehnať cez cenový systém, ktorý nielen zabezpečuje už prebiehajúcu produkciu statkov, ale zároveň zabezpečuje aj efektívnu výrobu.
Možno nežijeme v nebi, ale mierumilovná a spoločensky prospešná trhová konkurencia je úplne nebeská v porovnaní s alternatívami.
Steven Horwitz
Autor je profesorom ekonómie St. Lawrence University

Článok bol pôvodne publikovaný na webe časopisu Foundation for Economic EducationFreeman


Author: Steven Horwitz # DyfeBimo86
Ekonomika2015-12-21
-
 36%  ( 4 people voted )
+

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

V blízkém vesmíru nejsou pokročilé technologické civilizace


  V blízkém vesmíru nejsou pokročilé technologické civilizace
Tvrdí to analýza rádiového a středního infračerveného záření v blízkých galaxiích. Technologicky vyspělí vetřelci se naštěstí jen tak neobjev...
Neverte Ficovi- krátky dokument
Manifesto 15 (evolúcia vzdelávania)
K ZAMYŠLENÍ. LIDÉ VERSUS ZVÍŘATA, KDYBY BYLO VŠECHNO NAOPAK...

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0781 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles