Táto akcia znamená prevrat. Smelí si pripínajú trikolóru. Preto chcem poprosiť v mene našej veci tých, ktorí zamýšľajú výtržnosti a podobné úkony, aby to nerobili. neprinesie to nič dobré. Protestujme, ukážme im nespokojnosť, ale v zákonných medziach, hoc zákony a právo sú v tomto štáte nastavené k "elite" a nie k ľuďom. Náš čas sa blíži sa!

 

17.novembra, preberá občan moc do svojich rúk,  kedy si pripomíname "deň boja za slobodu demokraciu" [hoc ani jedno tu nemáme]. Ľudia, ktorí nemôžu prísť 17.11.2013 do Bratislavy, vyjdú na námestia všetkých krajských mestách! Ľudia budú od 9.11.2013 pribúdať, redaktori médií, nám dúfam pomôžu sa začnú zaujímať a urobia takpovediac kampaň protestu, keďže o ňom budú hovoriť.

 

ODPOR podľa ústavy čl.32 je zdá sa jediným riešením na zastavenie kolektívnej organizovanej vlastizrady NRSR, a vlád, ktoré sa striedajú v rozkrádaní štátu a ožobračovania obyvateľstva. V rámci ODPORU v sobotu 9.11 o 15.00 v Bratislave pred NR SR bude vyhlásené prezidentovi ultimátum na odvolanie vlády a poslancov s termínomdo a 17.11 do 17.00 hod. Potom bude prevzatie moci späť občanmi od politických strán. Dočasná slušná odbornícka vláda zastaví drancovanie, a v RTVS začne informovanosť občanov a celospoločenská diskusia. Až po celonárodnej diskusii môžu byť voľby, voliť však sa budú len ľudia osobne trestnoprávne zodpovední a tiež odvolateľní. Tí budú ďalej riadiť krajinu. Iná cesta už proste neexistuje, lebo za desaťročia sú naši poslanci tak legislatívne zabetónovaní, že aj keby bolo referendum s 3 miliónmi podpisov, tak to musia len prerokovať, ale nemusia to akceptovať! Ústava SR, Čl.32 "Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené."


"Občiansky Opor 9.11.2013 - obsadenie Bratislavského hradu a blokáda NR SR" https://www.face book.com/events/355959211202114/?fref=ts

 

Akcia na 17.11.2013 "Berieme si späť našu krajinu!" https://www.facebook.com/events/15 0522841805259/?ref_dashboard_filter=upco ming

 

Prosím Vás, stiahnite si obrázky a šírte. Ďakujem. ;)

 

Vidíme sa 9.11.2013 o 15:00 pred NR SR v Bratislave. :)