Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Konec západní civilizace III


Konec západní civilizace III

Třetí díl rozhovoru Martiny Kociánové s hostem Benjaminem Kurasem, spisovatelem, překladatelem, dlouholetým spolupracovníkem BBC. (ČRO ale nezpracoval kompletní a ani přesný přepis rozhovoru, ale jeho částečně upravenou podobu. Doporučuji poslechnout si původní záznam.)

I když nám vládne buranokracie, můžeme navázat na foglarovské etické hodnoty

Většinu názorů, které považujeme za své, si netvoříme na základě studia pramenů, četby filozofických spisů, nebo na základě našeho vlastního poznání. "Naše" názory vznikají z toho, co slyšíme z médií, od politiků, od lidí vážených i těch, kteří se nám snaží něco podsouvat.

Martina Kociánová si v závěrečném třetím díle s Benjaminem Kurasem povídala o oligarchizaci médií, ekonomiky a politiky. A také o tom, že je stále těžší rozeznat, čí názory to vlastně opakujeme, když si myslíme, že jsou to naše vlastní.

Martina: Před časem naši vědci zveřejnili výzvu proti xenofobii. Mimo jiné v ní říkají: "O imigrantech, lidských bytostech, se píše, jako by šlo o škodnou zvěř či parazity valící se do naší vlasti, aby vysávali sociální systém nebo rovnou vraždili a znásilňovali." Podepsal byste ji?

Benjamin Kuras: Kromě tohoto citátu jsou tam pasáže, kde se signatáři vychloubají svým racionálnem a schopností zpracovávat fakta a přitom celá ta výzva je absurdně iracionální a vůbec s fakty nezachází.

Jsou jako pštrosí hlavy v písku, které vůbec nevnímají, co se kolem nich v Evropě děje. Je to taková sebepýcha, sebeobdiv. Podívejte, jak my jsme správní, a vy všichni ostatní jste nějací xenofobové.

Xenofobie je přirozeným aspektem pudu sebezáchovy

Martina: Řekněte mi, jak se rozpozná oprávněný strach od xenofobie? Kdo má na to metr? Někdo radši straší a někdo chce být umírněný. Mnoho lidí chce mít racionální, rozumný přístup. Dá se takový přístup najít? Dá se odlišit míra zbytečného strachu a xenofobie?

Benjamin Kuras: Xenofobie je přirozeným aspektem pudu sebezáchovy. Kdokoliv, kdo má rád sebe, svou rodinu a svoje okolí, se oprávněně obává něčeho neznámého, dokud nezjistí, co to je. Jakmile zjistí, že to je zlé, tak se tomu vyhne.

Pak se tomu nemusí říkat xenofobie, nýbrž sebeobrana. Anebo vůči tomu otrne, oslepne nebo se tomu nebrání. Ale nazvat tento pud sebezáchovy trestným, zločinným nebo zlým je záruka sebezničení.

Když někdo dělá z xenofobie zločin, tak nám vyráží z rukou a z mysli schopnost pokračovat v existenci života vlastní kultury.

"Xenofobie jako taková nemůže být zločin. Zločinem se stává, až když se na někom dopustíte násilí nebo ho okradete."

ben-kuras-v-cro.jpg (45,253 kiB)Benjamin Kuras, Foto: Katarína Brezovská

Xenofobie je normální stav mysli, z něhož se může spáchat trestný čin, ale nemusí. Když si člověk řekne, hele já si tím nejsem jistý, já bych si radši napřed ověřil, co to je za člověka, tak to nemůže být trestné.

Když se podíváme na Británii, tak tam to přistěhovalectví běží už několik desítek let. Nejprve měli nedůvěru vůči nám z komunistických zemí. Zvykli si na to, že jsme se chtěli začlenit do společnosti, přizpůsobit se jí, přispět, pracovat, platit daně.

Pak tam přišli černoši z Jamajky a místní se divili, co je to za lidi. Ukázalo se, že byli často vzdělanější než Britové. Přišli tam Indové a všichni se přizpůsobili, aniž by se vzdali své kultury. Oni tu kulturu nějak zapasovali do toho britského občanství.

A jedinou výjimkou jsou dnes ti muslimové, kteří se přizpůsobit odmítají. Jak jsem říkal minule,chybou bylo pustit si tam pákistánské imámy. Tehdy britští imámové možná byli schopni islám přizpůsobit demokracii. Teď už to nejde.

A ta xenofobie už není xenofobií. To je opravdový strach plynoucí ze zkušenosti, kterou s nimi máme. To jsou lidé, s kterými už ty dvě, tři generace žijeme a z těch se najednou stali nebezpeční nepřátelé. A v těch se ještě jakžtakž vyznáme, ale teď sem jde vlna, v které se nevyznáme vůbec.

Každý stát má právo přijímat pouze lidi, o nichž ví, že ho nebudou chtít zničit

Martina: Ve výzvě vědců se ještě říká: "Všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení. Ti skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni na základě individuálního a spravedlivého výběrového procesu, aniž by je předem diskvalifikovala jejich etnická či náboženská identita." Když to takto přečtu, tak je to pěkné.

Benjamin Kuras: To je samozřejmě pravda.

Martina: A samozřejmě, že by to člověk podepsal rád. Ale řekněte mi, je to proveditelné?

Benjamin Kuras: Bylo by to proveditelné, kdyby se na řeckých ostrovech etablovaly utečenecké tábory. Když lidé prchali z komunismu, tak než si je rozebraly různé státy, tak taky byli nejprve v táborech v Rakousku a Německu.

"Každý stát má právo přijímat pouze lidi, o nichž ví, že ho nebudou chtít zničit."

Potřebujeme ty lidi trochu poznat, být s nimi. Víme, že nejperzekvovanější skupinou jsou křesťané, kteří byli vyhnáni ze svých domovů a spousta jich byla povražděna, jejich kostely zničeny, majetky odebrány.

Pro ty by se samozřejmě mělo najít místo bez ohledu na to, zda budou ekonomicky užiteční nebo ne.

Pak je tu skupina lidí, kteří by tady chtěli být nějakým způsobem užiteční. To znamená, že by chtěli chodit do práce a jsou řemeslně nebo vzděláním uzpůsobeni na to, aby se v Evropě uživili.

Každopádně musíme brát na vědomí i to, že nám Islámský stát říká, že mezi uprchlíky jsou džihádisté. A ty nemůžeme pouštět, ať to zabere jakýkoliv čas a práci obranných složek.

Lidé by měli na ostrovech v táborech zůstat tak dlouho, dokud nezjistíme, kdo jsou, a že tady budou umět být šťastni. Většina těch lidí, kteří sem přicházejí a neumějí jazyk, nemají řemeslo, tu budou nešťastní. Budou pořád na okraji společnosti a nikdy se s námi nesžijí, jako se například s námi sžily ty generace, které sem od těch 60. let přicházely po troškách.

Mezi uprchlíky nejvíce trpí křesťané, ty musíme přednostně přijmout

Martina: Řekl jste po troškách. Ale teď je to vlna. Myslíte si, že je reálné, aby to řecké ostrovy zvládly?

Benjamin Kuras: Zvládnout se to dá, když si na to Evropská unie sedne a rozhodne se, kolik a kam dá peněz.

Na ostrovech většinou žijí nezaměstnaní lidé. Mohli by být zapojení do péče a do kádrování uprchlíků. Nakonec i do obrany před případnými džihádisty. Částečně by to vyřešilo i chudobu v této části Evropy.

Martina: A je možné, aby se Evropa s tím množstvím imigrantů popasovala? Se ctí, zvládla to ekonomicky, sociálně, kulturně a mentálně?

Benjamin Kuras: Jen do určitého množství. Musíme vzít nejprve ty v ohrožení života, a co nejvíc trpí. A to jsou křesťané. Víme, že jsou nejpřizpůsobivější a taky víme, že existují křesťanské organizace, které o ně pečují a které mají dost peněz na to, aby nám s tím pomohly.

Pro ty by se mělo najít místo v první řadě. Teprve po nich by měli přicházet ostatní. A co zvládneme, to zvládneme a co nezvládneme, holt se zvládnout nedá.

Evropa se do konce tohoto století stane pouhou historickou památkou

Martina: Můžeme v minulosti najít inspiraci, jak řešit soudobé problémy? Máme tady historickou paralelu?

Benjamin Kuras: Na konci druhé světové války se konaly přesuny obyvatelstva po celé Evropě a to tak, že každé etnikum šlo ke svému etniku. A to nakonec přispělo k dlouhému poválečnému evropskému míru.

Martina: Vy říkáte, že Evropa se do konce tohoto století stane pouhou historickou památkou.

Benjamin Kuras: Mayové v Latinské Americe jsou taky historickou památkou. Jejich pyramidy jsou dneska zarostlé pralesem. Totéž se může stát nám.

Martina: Ale vy pořád nabízíte varianty, aby tomu tak nebylo. Abychom se tady ještě pozdrželi.

Benjamin Kuras: Já nabízím varianty, abychom to vydrželi do konce. Jestli máme odejít z dějin, tak já budu opět citovat Churchilla: "Má-li historie tohoto národa skončit, tak ať je to teprve až se všichni utopíme ve vlastní krvi."

Oligarchizace médií bych se nebál, ale oligarchizace politiky je vážný problém

Martina: Říkáte, že v Česku postupuje oligarchizace médií. Co si přesně pod tím představit? Jak se to prakticky promítá do činnosti a služby médií?

Benjamin Kuras: Majitel každého média má možná právo, aby ho to médium neuráželo, neperzekvovalo a případně neinformovalo o všem, co dělá, co se nemusí veřejnosti líbit.

S tím se nedá nic dělat, to tak vždycky bylo, vždycky někdo ta média vlastnil. V Británii to byli Beaverbrookové. Taky to nebyli nejpoctivější lidé, ale byla tam určitá férovost v tom, že si to rozdělili mezi sebou. Jedno médium patřilo jednomu miliardáři a druhé médium třeba patřilo odborovému svazu horníků.

Martina: Ale takto to u nás v podstatě funguje také.

Benjamin Kuras: No právě. A proto si říkám, že ta oligarchizace, dokud to takhle funguje, dokud si to celý nerozdělí buď jeden pán, nebo dva, tři pánové jako partička, že pojedou stejně, tak bych se oligarchizace médií nebál.

Přestal bych číst některé deníky, začal číst třeba týdeníky, které si troufnou občas i na toho Babiše. Ale je nutné si na to dávat pozor. Musí existovat zákon o monopolizaci, do jaké míry smí někdo vlastnit nějakou část, ale ne jenom médií, ale jakéhokoliv trhu.

Martina: U nás se ale také mluví o oligarchizaci politiky. Je to vážnější problém?

Benjamin Kuras: To je vážnější problém. Máte-li vládu a zvlášť finance v rukou monopolu a má-li tento monopol ještě navíc kontrolu nad tím, kdo co vydělává a kolik kdo komu prodává, jak se o to Babiš teď pokouší tou elektronizací, tak dostáváte k moci někoho, kdo může přes noc zničit konkurenci.

A to je ekonomicky mnohem nebezpečnější, než takzvaná oligarchizace médií, protože dneska máte internet a ta média se zoligarchizovat všechna nedají.

Martina: Říkáte, že oligarchie nemusí být nutně zlem. Historicky, třeba v Británii, bývala i osvícená a v našem pojetí smyslu slova i spravedlivá. Teď možná všem demokratům zaskočilo, ale vysvětlete jim i nám, jak to myslíte? Čím to, že oni dokázali oligarchii udržet v demokratických mantinelech a u nás to vnímáte jako velké nebezpečí?

Benjamin Kuras: Protože vymysleli kriket. A ten se hraje podle takových pravidel, že se to nedá porušit. Když je něco nefér, tak vám Angličan řekne, tohle není kriket. Ve fotbalu a ragby se dají dělat surovosti, ale v kriketu to nejde, tam je to všecko vidět.

Martina: Řecko je kamenitá země, tam se kriket hrát nedá a v Řecku to také šlo. Potřebuju jiné vysvětlení.

Benjamin Kuras: Ale ono to vždycky v tom Řecku nebylo, ta osvícená oligarchie byla v podstatě 200 let vlády Atén a pak se to začalo rvát. Musíte mít smysl pro noblesse oblige (poznámka: "vznešenost zavazuje"). Tedy, když jste na vysokém společenském žebříčku a máte přístup k moci, tak vás to zavazuje.

Buranokracie je u nás viditelná na každém kroku

Martina: To se vlastně říkalo o šlechtictví.

Benjamin Kuras: Mělo by to platit i pro ty oligarchy. I američtí oligarchové, když vznikly všechny ty velké koncerny v 19. století, tak měli určitou společenskou odpovědnost.

Martina: U nás došlo k přerušení a víme, jaká je v tomto smyslu naše historie, Myslíte si, že z našeho národa a tím pádem z naší oligarchie vymizelo to, co je pro šlechtictví nejdůležitější? Tedy jakýsi etický, politický, morální kodex?

Benjamin Kuras: Nepodařilo se to znovu vybudovat a dneska to na těch svých elitách vidíme. Pojmenováno slovem buranokracie, která je viditelná na každém kroku. Někde ale ta fairplay a šlechetnost nových podnikatelů existuje, ale není viditelná a mělo by se o ní víc informovat.

Protože z hlediska psychologie, když se soustředíme na negativitu, tak ta negativita bude růst. A my se musíme taky někdy podívat na to, co tomuhle státu jde a v čem je tento národ kvalitní a v čem by se mohl zlepšit.

Foglar je klenot české kultury, na který je z hlediska etiky možné navázat

jaroslav-jestrab-foglar.jpg (37,436 kiB)Jaroslav Foglar (Jestřáb), Foto: archiv

Martina: Rovněž říkáte, že kdysi jsme v sobě mívali, i bez náboženství a sokratovsko-aristotelské etiky, jakýsi kodex díky Rychlým šípům, Hochům od Bobří řeky, skautingu. První post-náboženská generace měla v sobě ten kodex přirozeně. Měla ho v krvi, nepotřebovala cokoliv vysvětlovat. To znamená, že my máme na co navázat.

Benjamin Kuras: Foglar je klenot české kultury, na který je opravdu možné navázat, aniž by se člověk musel hlásit k nějaké církvi. Desatero ani nemusí znát nazpaměť. Ve skautingu a v Rychlých šípech se tak nějak přirozeně vědělo, co se dělá a co se nedělá. Od toho tam byli ti Bohoušové, Štětináči, Dlouhá Bidla a Vontové a kdoví kdo ještě.

A existoval vzor. Ten byl dokonce ztělesněný v určité literární postavě, což je vlastně ještě účinnější než náboženství. Tam máte postavy, kterým se člověk sice chce podobat, ale jsou z daleké historie, a to je vzdálené a abstraktní. Zatím co u těch Rychlých šípů, tam to je v relativní přítomnosti.

Přerozdělování, které se děje v celé Evropské unii, je v podstatě krádež

Martina: Přesto ale říkáte, že demokracii u nás ohrožuje něco, co nazýváte proletarizací.

Benjamin Kuras: Proletarizace je postupné získávání moci neproduktivních nad produktivními formou přerozdělování bohatství od vydělávajících k nevydělávajícím prostřednictvím daní a byrokratické buzerace.

Obojí vzniká ve svobodných volbách a obojí si vyžaduje notnou dávku populismu, čili nadbíhání voličům a slibování něčeho, co je splnitelné jen tím, že něco sebereme někomu jinému.

Martina: A není to tak, že demokracii — tedy všeobecné hlasovací právo, rovné hlasovací právo — nic neohrožuje, ale že demokracie v různých formách ohrožuje sebe samu?

Benjamin Kuras: Přesně. Předemokratizování vede téměř nutně ke snižování nároků na výkonnost, kvalitu těch produktivních a nadržuje neproduktivním. Přerozdělování se děje v celé Evropské unii a je to v podstatě krádež.

Stát si usmyslí, že někomu sebere nějaké peníze a dá je někomu jinému. Takový nesmysl. Jeden z největších nesmyslů je třeba dědická daň, která tady ještě v žádném velkém formátu neexistuje, ale v Anglii to je 40 %. Čímž se de facto zaručuje, že nikdo nebude předávat další generaci hodnoty, protože ta další generace to musí zaplatit.

Takže to v podstatě zbídačilo anglickou a francouzskou šlechtu, protože museli prodat spoustu svých majetků, obrazů nebo je museli darovat národní galerii.

Martina: Vy často zmiňujete řecké filozofy a ti většinou neřadili demokracii mezi ta úplně nejlepší zřízení. Jak se na to díváte? Máte lepší nápad?

"Churchill: Demokracie je to nejhorší, co je, kromě toho všeho ostatního."

Benjamin Kuras: Nemám. Je to pořád to nejlepší, co máme, ale jak taky řekl Reagan: "Konec demokracie a svobody je od nás vzdálený jenom několik let, pokud ji nebudeme praktikovat, pěstovat a bránit."

Martina: A nemá demokracie už ve svém genetickém kódu zakódováno, zakomponovánu samu příčinu svého zániku?

Benjamin Kuras: Má a proto se to musí hlídat a propočítávat. Zjistit, kde to ještě zůstává produktivní a kde ta produktivnost a kvalita jde do háje.

Martina: Hlídá to někdo třeba v Evropě?

Benjamin Kuras: Tady to nikdo nehlídá.

Martina: Co Švýcarsko?

Benjamin Kuras: Švýcarsko si to hlídá. My bychom si to, myslím, taky rádi hlídali, ale Evropská unie už nám to znemožňuje.

Martina: Jak to znemožňuje?

Benjamin Kuras: Znemožňuje to tím přerozdělováním a nadržováním korupci. To, že někomu dáte úplatek ve formě evropského grantu, který jste ukradla daňovým poplatníkům někde v Anglii, tak de facto pokřivujete trh před normální konkurencí a nadržujete někomu před někým.

A tím vytváříte prostředí pro korupci těch, kteří by ty granty chtěli dostat. Dneska granty nedostanete na něco, co je opravdu potřebné, ale dostanete je, protože vám je někdo umí zařídit.

Evropská unie kvůli přerozdělování bohatství a neodvolatelnosti politiků nemá šanci na přežití

Martina: Když se tedy podíváme na Evropskou unii vašima očima, tak nám opravdu mnoho iluzí nezbude. Jiří z Poděbrad se pokoušel založit něco jako předchůdce Evropské unie. Byla to jedna z největších diplomatických misí. A přestože nedopadla, tak to byl ohromný čin. Řekněte mi, má Evropa jako celek, ať už viděno očima Jiříka z Poděbrad nebo současnou realitou, šanci?

Benjamin Kuras: Evropa má šanci, kdyby jí vládli Češi podle Jiříka z Poděbrad.

"Evropský ráj je anglická policie, němečtí automechanici, francouzští kuchaři, italští milovníci a řídí to Švýcaři. Evropské peklo jsou německá policie, angličtí kuchaři, francouzští mechanici, švýcarští milenci a řídí to všechno Italové."

V tomto kontextu, v tom, jak je teďka nastavená s tím přerozdělováním bohatství z jednoho státu do druhého, a hlavně neodvolatelností politiků, kteří nám vládnou z Bruselu, velkou šanci na přežití nemá.

Musela by se zatraceně hodně reformovat. Britové, myslím, přišli s nějakými nápady, jak by se to reformovat ještě dalo, uvidíme.

Cameron teď prý objíždí všechny státy, aby pro to získal podporu. Přesně nevím, jak by ta reforma měla vypadat, ale mělo by to být o znovunastavení volného trhu a navrácení pravomocí národním státům z rukou Bruselu.



Author: Benjamin Kuras # JoryHama19
Slovensko2015-10-152
-
 50%  ( 0 people voted )
+
To přežijete. Musíte být soběstační.
Vlastní vodu, elektřinu, světlo, teplo, nejlépe i potraviny

Sebe # GiguVyxa25
-
 45%  ( 1 people voted )
+
2015-10-16 21:19:19 4faafecd
řešení jsou úspory a soběstačnost.
Sebamed # FetyHajo32
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-10-16 21:20:40 4faafecd

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:







Podporte nás aj cez BITCOINY



12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Kdo přijde střílet na budoucí EU-Majdan? EUROGENDFOR


Kdo přijde střílet na budoucí EU-Majdan? EUROGENDFOR
Sídlem EU policajtů je Vincenza v Itálii, kde jsou hlavní kasárna o síle 800 až 900 mužů, kteří mohou kdekoliv v EU zasáhnout do 30 dnů. Je možné rychle povolat dalších 2.300 posil ...
Nikým nechtění, nikam nepatřící
Převratný grafenový filtr by mohl zajistit pitnou vodu pro celou planetu
MUSÍME SI UMĚT SVÉ UPRCHLÍKY UDRŽET A HÝČKAT, JINAK TY KVÓTY HOLT FUNGOVAT NEBUDOU

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0326 s
good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made