Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Kolaps sociálních států


Kolaps sociálních států

Idea blahobytných států plných sociálních jistot a spravedlnosti válcuje svět. Jen s velkými obtížemi bychom hledali vyspělou zemi, která se nesnaží uplatňovat principy tzv. státu sociálního blahobytu. Přívlastek "vyspělý" je nanejvýš důležitý. Implicitně totiž ukazuje, že sociální stát je v ekonomicky zaostalé či rozvíjející se zemi nemožný. Analýzou implikací konceptu státu sociálního blahobytu pak dospějeme k naprosto zásadním a nutným důsledkům existence "blahobytných" států.

Sociální státy jsou založeny na myšlence sociální solidarity a spravedlnosti. Zároveň ale vychází z respektu k tržním mechanismům, což je odlišuje od socialistických idejí. Respekt je to však přinejmenším zvláštní, protože vláda konfiskuje podstatnou část (někde i většinu) majetku vzniklého na tržní bázi. Zásadní zlom ale přichází ve chvíli, kdy si vláda usmyslí, že bude trhy regulovat, protože je to v něčím zájmu a zpravidla se pro tento účel zaštítí zájmy spotřebitele. Regulace pak vede k deformacím při tvorbě cen a při ekonomických kalkulacích.

Ze sociálních států se čím dál tím více stávají státy socialistické.Historicky lze typově vyčlenit dva druhy států sociálního blahobytu. Na jedné straně stojí liberálně-sociální státy typu Švédska a na druhé straně socialistické-sociální státy jako Francie nebo Německo. Ač kvalitativně odlišné, nacházejí se tyto dva typy státních útvarů v posledním stádiu svého vývoje, ve fázi rozkladu společenské kooperace.

socstat

Klíčem k pochopení nutných důsledků existence sociálních států je jejich samotná charakteristika: sociální solidarita a spravedlnost. Aby bylo možné tyto cíle naplnit, musí docházet k hromadnému přerozdělování zdrojů.Logickým předchůdcem sociálních států musely být relativně liberální státy, které byly schopny prostřednictvím nárůstu produktivity výrobních faktorů vytvářet po určitou dobu bohatství. Bylo tomu tak v případě Švédska v období první poloviny 20.stol.i Německa v případě Erhardova hospodářského zázraku po 2.světové válce. Etapu posledních třiceti až čtyřiceti let můžeme považovat za druhé stádium vývoje sociálních států, budování sociálního blahobytu. Nárůst míry zdanění a přerozdělování doprovázel pokles hospodářské aktivity a změny ve struktuře zaměstnanosti. Hospodářský úpadek sociálních států dokumentuje vývoj v oblasti HDP na hlavu. Švédsko se v celosvětovém srovnání od 70.let propadlo ze 4.místa až do třetí desítky nejbohatších států a Německo z první desítky na konec druhé desítky.

Do třetí fáze svého vývoje, postupného úpadku hospodářského růstu a výrazných strukturálních problémů se vyspělé sociální státy dostávají v posledních několika letech. Toto stádium v sobě kromě zřejmých hospodářských problémů ukrývá i zásadnější problémy. Jde o změnu ve struktuře zaměstnanosti. S nárůstem přerozdělování vzrostl byrokratický aparát, a tak dnes v "nejblahobytnějších" státech jako je Dánsko nebo Švédsko pracuje pro stát třetina produktivní populace.

Blahobyt všech je přitom závislý na pouhé třetině obyvatel pracující v produktivní oblasti. Dalším průvodním jevem je nárůst míry nezaměstnanosti, ač se statisticky úspěšně maskuje (nezahrnuje nezaměstnané ve státních programech, předčasně odešlé do důchodu či lidi na nemocenské). Ve skutečnosti je míra nezaměstnanosti v Dánsku a ve Švédsku nad 20%. Dalším průvodním jevem je ztrácející se respekt k soukromému vlastnictví, což se nejvíce projevuje ve Francii. To je ale jen mediálně viditelná část jevu, která doprovázela sociální státy v jejich druhém stádiu: enormní nárůst kriminality. Od roku 1960 narostla kriminalita v Dánsku o 400% (při mírném nárůstu populace). Přesto není ve Skandinávii nejvyšší, zde statistikám vévodí Švédsko (férově nutno podotknout že i díky odlišné statistice). Negativních jevů se tak sociálním státům nahromadilo více než dost.

Může se objevit argument, že státy sociálního blahobytu sice musí být ekonomicky méně výkonné než jejich liberální protějšky, ale že to není důležité. Podstatné je totiž zrovnoprávnění společnosti, vytvoření sociální spravedlnosti. Ani to není udržitelný argument. V sociálních státech se bere produktivním a dává neproduktivním. Společnost je rozdělena na menšinu daňových plátců a většinu daňových příjemců. Pokud menšina lidí financuje většinové reziduum společnosti, stěží můžeme mluvit o rovnoprávnosti, natož o sociální rovnosti. Nanejvýše můžeme mluvit o morálním hazardu a ztrátě odpovědnosti člověka za svůj život.

Jak dlouho mohou sociální státy fungovat, závisí i na externích faktorech, zejména pak na měnové politice. Příliš expanzivní měnová politika totiž způsobuje misalokaci faktorů a jejich nižší produktivitu. Jinými slovy, funkčnost sociálního státu je přímo úměrná růstu produktivity soukromého sektoru. Zde ponechalo např. Švédsko podnikání poměrně velkou svobodu a i proto nejsou důsledky existence sociálního státu zatím tak drastické jako ve Francii nebo v Německu, kde je hospodářská situace a sociální napětí mnohem horší. První typ sociálního státu, Švédsko, je odsouzeno při pokračování své politiky k hospodářské stagnaci, druhý typ sociálního státu k hospodářskému úpadku a reformám. Model sociálního státu není dlouhodobě udržitelný.

Navzdory jasné ekonomické logice je neústupnost politiků zarážející. Francie i Německo nadále lpí na svých sociálních modelech a neviní je z neúspěchů. Ať tak či onak, reformám se žádný stát nevyhne. Lidé totiž nemají v oblibě stagnaci. Nutně časem dojde k reformám veřejných financí či odstranění regulací, alespoň částečně, které umožní rychlejší hospodářský růst. V tu chvíli dojde i k empirickému potvrzení omylu teoretického konceptu státu sociálního blahobytu. Sociální stát není cestou k prosperitě, ale k chudobě.Author: DAN VORECHOVSKY # LereDibu21
Svet2014-10-175
-
 46%  ( 3 people voted )
+
Čo keby nás, ktorí sme nestihli predmetný článok prečítať, Hufnejdžl obohatil aspoň o jeho stručný obsah? Skutočne len pár viet, akýsi brief outline. Ja som bol včera na jednom mini death festíku v Beluši a nemohol som sledovať web. Čo interesantného mne, resp. nám, uniklo? Dík.Pandemonium # DaruJete36
-
 57%  ( 4 people voted )
+
2014-10-19 10:37:08 bc7b649f
ja len uprimne dufam,ze pandi pisurok bol opatrni a nechitil dajaku cierno oku Ebolku, ktora bi nepriaznivo ovplivnila jeho "vseobecni a nestranni " rozhlad.LOL,LOL
:()


kvak # FijuRede29
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-10-19 13:52:12 c3a873d1
Teda.. kvak 29.. Určite Váš prínos v oblasti sociálno ..progresívnej ..bude včera, dnes a ..hlavne--- neskutočne zaujímavo riešený !A znovu sme zmúdreli aj v našej... vďaka ..kvak29..
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-10-19 22:48:48 58d4289b
pandemonium

Tak to sme sa mohli vidieť. Bol som na večeri hore v tej pizzerke :D

meldo # FajuSuba76
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-10-20 17:59:15 d5b58294
Koniec špinavého židovského kapitalizmu a fašizmu.


Skutočná tvár USA a Ukrajiny v 20 a 21 storočí je fašizmus.

Dobrý deň dámy a pani

Pani Merkelová, vyskočte z vleku vojnovej politiky USA


[
color=#0000ff]https://www.youtube.com/watch ?v=1uslyxIm6Hk


USA a EU ovládajú žido kapitalisti podnikatelia a politici sú ich poslušné bábiky a nič viac, pretože kto ovláda dolár a euro, tak ten má skutočnú moc nad spoločnosťou aj politickým systémom.


A už 200 rokov sú to famílie bankárov Rothschildovcov a Rockefellerovcov a ich židovský priatelia, ktorí počas druhej svetovej vojny financovali bojujúce strany Stalina aj Hitlera aj keď vedeli, že Hitler posiela ľudí aj židov do koncentračných táborov na istú smrť.


A tak kým ľudia zomierali vo vojne, tak bankári zarábali až po vojne, keď krajiny museli zaplatiť bankám pôžičky poskytnuté počas vojny a na vojny. A robí sa to aj dnes, vid Ukrajina - začiatok veľkej vojny ako hovorí aj Fico. USA už sťahujú do Európy lietadla, vrtuľníky, transportéri. Je otázka kto bude bojovať z krajín Európy. Oznámila to TV [col
or=#0000ff]NOVA
.

Drsná spoveď ukrajinského vojaka:


[
b]https://www.youtube.com/watc h?v=MYfzZBd8ArEVieme, že krízy, nezamestnanosť, vojny sa neustále opakujú za posledných 200 rokov vo svete. Samozrejme, že vinici sú známy, ale zatiaľ nikdy neboli potrestaný. Sú to tzv, niektorí zločinní podnikatelia kapitálu, biznisu a to bankári, podnikatelia vojenského a priemyslového komplexu a ďalších odvetví, ktorí si zisky a moc upevňujú tým, že si kúpia politikov, politické strany, média hlavne TV stanice a plánujú všetko čo sa deje vo svete. Je to skupina Bilderbeg, ktorú založili znám známi židovskí bankári sveta v roku 1954 Rockefeller a Rotschild.


A tak podnikateľom súkromného kapitalu umožňuje to spoločenský systém nepriamej aj priamej pseudo demokracie, kde voliči občania nemajú právo na imperatívny mandát tj. odvolať svojho zástupcu pri nepriamej, ale aj priamej voľbe, kedy je ľud podvedený už na samom začiatku volebným zákonom slobodných volieb, ktorý volebný zákon si ľud, občania tej ktorej krajiny si nemali právo prijať či odsúhlasiť v celonárodnom referende!!!Podľa môjho presvedčenia sú za toho stavu parlamenty, vlády všetkých krajín sveta s výnimkou Švajčiarska iba primitívne zločinecké mafie, rôzne záujmové kliky, možná, že sa mýlim a občania všetkých krajín sveta sú spokojní so spoločenským systémom v ich krajinách bez práva imperatívneho mandátu.


Banderovci Ukrajinských fašistov pravého sektoru - ultra nacionalizmu pred a počas II svetovej vojny vyvraždili 1 milión civilistov na Ukrajine a dnes sú títo ultra nacionalisti vo vláde a podporuje ich žido kapitalistická EU a USA.


Dnes moja úcta patri Rusku a Vladimírovi Putinovi.


Euro majdán zorganizovali fašisticky žido kapitalisti USA, EU a zločinného NATO a tak zahájili začiatok tretej svetovej vojny medzi NATO a Ruskom? - čas to ukáže, a naši slovensky prostitúti a anál alpinisti chránia tento zločin proti ľudskosti zo strany žido kapitalistov EU a USA.


Chce sa my z toho grcať, ako za peniaze vedia naši politici a zamestnanci TV staníc, hlavne TA3 a RTVS liezť do zadku fašistom - špinavým žido kapitalistom, ktorí nás dokopali do zločinného NATO.


Môj prezident nie je Kiska, ale Orban a Putin


Nech žije socializmus, marxizmus, Maďarsko a Ruská federácia. Dúfam, že sa sloboda cez volebný zákon a práva občanov na imperatívny mandát pri priamej voľbe dostane aj k nám a že fašistický žido kapitalizmus bude raz a navždy porazený.


Ignorujte každé tzv slobodne voľby diktatúry žido kapitalizmu a hlavne tie do euro parlamentu, kde poslanci za 9000 € lížu zadok žido kapitalistom z EU a USA.


Ja mám rád bežných židov, moslimov, kresťanov, ateistov a hlavne nie som antisemita, iba kritizujem zločinných fašistických žido kapitalistov EU a USA, ktorí stali za vypuknutím I aj II svetovej vojny a stoja aj dnes za vojnou na Ukrajine.


Vojny sa vedu vždy a všade za dosiahnutie zisku peňazí, biznisu pre bankárov, podnikateľov a vojensko priemyslového komplexu, a taktiež za účelom upevnenia si globálnej moci žido kapitalistami, ale v týchto vojnách vždy zomierajú len bežní ľudia, židia, kresťania, moslimovia a nevinné ženy, deti, civilisti. Je to smutné, ale pravdivé.


Je to moje presvedčenie. Amen


S pozdravom a úctou k bežným nevinným židom, kresťanom, moslimom sveta
Sloven

Sloven # HyviNegy53
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-02-28 18:01:41 3ec5e27c

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0277 s
good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made