Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Keď históriu przní nacionalizmus


Keď históriu przní nacionalizmus

Keď históriu przní nacionalizmus: Fantázie o Praslovákoch a Praslovanoch kontra výskumy

Geneticky sú nám najbližšie nie slovanské, ale susedné národy, teda okrem Čechov a Poliakov aj Maďari a Rakúšania. A čo sa pôvodu týka, polovica našich génov a génov iných stredoeurópanov do strednej Európy docválala pred asi piatimi tisícročiami zo stepí pri Čiernom mori.

Nacionalistické fantázie

Byť hrdý na niečo, na čom nemáme žiadnu vlastnú zásluhu, je hlúpe. A je jedno, či ide o príslušnosť ku konkrétnej galaxii, planetárnej sústave, planéte, živočíšnej skupine, geologickej ére, ku konkrétnemu živočíšnemu druhu, etniku, národu, mestu alebo ulici.

Ešte hlúpejšie je nechať sa takýmto presvedčením uniesť do takej miery, že uveríte výkladom histórie, ktoré sú podložené podobným typom argumentov, ako povedzme Dännikenove fantázie o dávnych mimozemšťanoch opakovane zasahujúcich do ľudskej histórie.

Podobne ako konšpirátori bezmyšlienkovi te uveria akýmkoľvek nezmyslom, pokiaľ sa priečia "oficiálnym" informáciám, sa mnohí nacionalisti automaticky nadchýnajú akýmikoľvek fantastickými tvrdeniami, ktoré vyzdvihujú ich vlastné entikum, národ či územie.
Je to tak všade vo svete. Albánci sa považujú za potomkov Ilýrov, Bulhari sa identifikujú s Trákmi, Iracká propaganda vyťahovala Sumerov alebo Babylon, Pakistanci sa obracajú na civilizáciu v údolí rieky Indus a jedno rómske subetnikum tvrdí, že má pôvod v Egypte a označuje sa termínom "Balkánski Egypťania". A keď začali Nemci pred vyše storočím priraďovať etnicky neurčité archeologické kultúry praveku svojim predkom, v rovnakej činnosti našli zaľúbenie aj Slovania.

Niektorých to neomrzelo dodnes.

A tak sa šíria tvrdenia, že Slováci či Praslováci sú starobylým etnikom, ktoré si v mieste súčasného výskytu hovie aspoň osemtisíc rokov. V širšom, slovanskom kontexte sa dozvedáme, že staroveká Čína bola v skutočnosti praslovanská. Ba čo viac, Praslovania pred 9 tisíc rokmi zavítali na Havaj, o niečo neskôr na Veľkonočný ostrov a tisícky rokov pred Kolumbom a Vikingami objavili Severnú Ameriku, kde položili základy starých amerických civilizácií. Ako inak, podrobili si Rím aj Kartágo, to v podobe Vandalov (nehľadiac na fakt, že keramika ako aj spôsob pochovávania kmeň jasne radí medzi východných Germánov). Čerešničkou na torte je spájanie Praslovanov s Atlantí dou.

Poznávacie znaky pseudovedy

Nacionalistické výklady histórie z ktoréhokoľvek kúta sveta spája prinajmenšom jedna charakteristika. Sú evidentne pseudovedecké. Pravda je vraj utajená a "oficiálnej vede" veriť nemožno. Skutočnosť spravidla odhaľujú amatéri a keď sa (veľmi ojedinele) nájdu historici či archeológovia, povaha argumentácie je podobná: prekrúcajú sa vedecké výskumy, z útržkovitých výsledkov nie celkom spoľahlivých metód (komparatívna lingvistika) sa vyvodzujú ďalekosiahle závery, ignoruje sa archeologický záznam tvorený tisíckami a tisíckami nálezov a naopak, veľký dôraz sa kladie na pochybné, údajne anomálne nálezy, bez akéhokoľvek archeologického kontextu.

Sem patrí napr. "praslovanský" nápis na Velestúre. Je na tom rovnako ako rôzne iné údajne anomálne nápisy (v Severnej Amerike sa nadšencami záhad prisudzujú starovekým európskym civilizáciám) - takmer určite ide o podvrh . Kým osamotený nápis možno sfalšovať veľmi ľahko, archeologický kontext, ktorý by nevyhnutne existoval, keby boli tieto nápisy pravé (v prípade Velestúru by to boli archeologické nálezy dokazujúce prítomnosť Praslovanov na našom území pred už tisícročiami), len tak ľahko nesfalšujete*. A keďže ho len tak ľahko nesfalšujete, k "anomálnym" nápisom žiaden archeoligický kontext neexistuje.


Pozor, nepopierame ani existenciu, ani význam starých Slovákov!


Archeologická kultúra nie je synonymom etnicity

Na základe nálezov, spravidla z charakteristík keramiky, ktorá sa ľahko a často zachováva, archeológovia definujú dávne kultúry. V archeologickom zázname ich vidíme vznikať, vyvíjať sa, expandovať, migrovať ale aj zanikať. Archeologická kultúra však nemusí byť totožná s etnicitou.
Z nedávnej histórie nás o tom poučuje napríklad stredoveký Arabský kalifát. Prakticky na celom jeho území a bolo to v skutku veľké územie - sa "vymenila" kultúra, obyvateľstvo však zostalo. Alebo iný príklad. Genetické porovnania ukazujú, že miera príbuznosti u európskych národov súvisí predovšetkým so vzájomnou geografickou vzdialenosťou. A tak sme si my, Slováci, najpríbuznejší so susednými národmi. Najbližšie máme k Čechom, Poliakom, čo asi nie je prekvapujúce, ale zároveň aj Rakúšanom a Maďarom.

S Maďarmi, ktorí podľa tradičného ponímania nie sú ani Indoeurópania, sme si "pokrvne" príbuznejší, než povedzme s Rusmi či Bielorusmi, hoci nás s týmito národmi spája kultúrna príslušnosť k Slovanom. Platí to aj naopak. Maďari sú síce lingvisticky blízki ďalšiemu "ugrofínskemu národu", Fínom, no majú geneticky oveľa bližšie k nám alebo k Rakúšanom.

Nacionalisti ignorujú, čo sa im nehodí

"Genetické korene" takmer 85 % slovenskej populácie siahajú do doby pred 20 až 50 tisíc rokmi. Toto zistenie v posledných rokoch prezentuje známy slovenský genetik Vladimír Ferák. Nečudo, že tvrdenia profesora Feráka si získali u nacionalistov veľkú popularitu. Pravda, len vďaka tomu, že celkom ignorujú ich kontext.

Profesor Ferák totiž na základe rekonštrukcie chromozómu Y a tzv. mitochondriálnej DNA európskych línií tvrdí, že genetické korene siahajúce do mladšieho paleolitu, t. j. do doby pred 10 000 až 45 000 rokmi, má väčšina (75 80 %) nielen Slovákov, ale celej stredoeurópskej populácie. "Súčasná slovenská populácia sa geneticky v ničom zásadne nelíši od ostatných stredoeurópskych populácií," konštatuje Ferák.

Opačné zistenia

Treba priznať, že rekonštruovať mieru, do akej prispeli do genofondu tej ktorej populácie konkrétne migrujúce spoločenstvá na základe dnešného rozšírenia jednotlivých línií chromozómu Y (dedený výhradne z otca na syna) a mitochondriálnej DNA (dedená len cez matku), nie je celkom spoľahlivé. Metóda je náchylná na rôzne skreslenia, a takvýskumy prinášajú rozporuplné výsledky. Kým práce britského genetika Martina Richardsa sa s Ferákom viac menej zhodujú a tvrdia, že migrovali predovšetkým kultúry, kým ľudia zväčša zostávali, u mnohých iných to tak nie je.
Novší veľký výskum vedeckého tímu okolo Patricie Balaresquovej z Leicesterskej univerzity napríklad naznačil, že možno až 80 % genetického materiálu chromozómu Y Európanov pochádza od neolitických farmárov. Netýka sa to ale po matke dedenej mitochondriálnej DNA. Takáto situácia by sa dala vysvetliť napríklad príchodom skupiny ľudí, ktorej muži azda vďaka pokroku v zadovažovaní potravy mali istý čas oveľa viac potomstva ako ich domorodí náprotivkovia z radov lovcov a zberačov. A toto potomstvo mali často s domorodými ženami, kým farmárske ženy plodili so starousadlíkmi deti len zriedka.

V inom nedávno publikovanom výskume vedecký tím pod vedením Marka A. Joblinga dokonca zistil, že chromozómy Y u dvoch tretín dnešnej európskej populácie pochádzajú len od trojice mužov, zrejme mocných kmeňových náčelníkov, ktorí žili pred 3,5 až 7,3 tisíc rokmi. Zistenie umožnila nová technika tzv. sekvenovania ďalšej generácie, ktorá dovoľuje s nevídanou presnosťou zrekonštruovať rodostromy chromozómov. Toto zistenie zrejme súvisí s príchodom nových ľudí do strednej Európy, ktorí boli vďaka koňom a vynálezu kolesa nevídane mobilní a vďaka lepším zbraniam úspešní dobyvatelia. Scenár podporili aj nedávne porovnania DNA ľudí z pradávnych kultúr.

Čo hovoria praveké gény


Migrácie prvých Indoeurópanov.


Neistotu ohľadom miery, do akej migrovali kultúry a do akej samotní ľudia, by pomohli vyriešiť výskumy samotných starovekých populácií. A presne také výskumy skutočne máme k dispozícii. Keďže ide o novú metódu, zatiaľ sa ich nevykonalo veľa, ich výsledky však rozprávajú rovnaký príbeh.

Výskum vedený tímom harvardského genetika Davida Reicha, ktorý bol zverejnený len pred pár mesiacmi, identifikoval migráciu zo začiatku mladšej doby kamennej (neolit) spred asi 7 až 8 tisíc rokov. Vtedy sa v strednej a západnej Európe objavili skupiny blízko príbuzných farmárov. Zároveň zistil, že len asi 10 - 15 % DNA moderných Európanov má pôvod u neolitických lovcov a zberačov západnej a strednej Európy.
O čosi neskôr nasledovala migrácia zo stepí pri Čiernom mori do strednej Európy. V jej dôsledku malo pred 4 500 rokmi až 80 % génov ľudí kultúry so šnúrovou keramikou (stredná a severovýchodná Európa) pôvod u čiernomorských nomádov, konkrétne u ľudí tzv. jamovej kultúry (alebo aj kultúra s jamovými hrobmi). Nešlo o žiadnych primitívov. Kultúry čiernomorských stepí vynašli koleso, skrotili koňa a nezávisle na Blízkom východe vyvinuli na svoju dobu pokročilú metalurgiu. Čo sa týka kultúry so šnúrovou keramikou, genetická afinita k ľuďu jamovej kultúry sa preukázala dokonca u ľudí z dnešného Nemecka.


Rozšírenie archeologických kultúr pred asi 5-tisíc rokmi. Anglický termín Corded Ware označuje kultúru so šnúrovou keramikou.**


Mimochodom, kultúra so šnúrvou keramikou podľa mnohých archeológov predstavujevýchodisko, hoci nie priame, pre Keltov, Slovanov aj Germánov.

U neskorších kultúr strednej a severnej Európy, podľa výskumu, miera východného pôvodu poklesla na dnešnú úroveň, ktorá dosahuje okolo 50 %. Inými slovami, polovica našich génov prišla s masívnou migráciou nomádov z čiernomorských stepí.

Eš te väčší výskum niekoľkých desiatok vedcov pod vedením archeogenetika Eske Willersleva tieto zistenia potvrdil. Výskumníci zistenia o rozšírení nomádskych pastierskych kmeňov čiernomorských stepí spojili okrem iného aj s rozšírením tolerancie na laktózu, ktorá bola u dospelých neolitických farmárov západu vzácnosťou. Výskum zároveň potvrdil hypotézy odvodené len od zmien materiálnej kultúry, podľa ktorých pred asi 5 tisíc rokmi došlo nielen k rozsiahlym spoločenským zmenám, ale vďaka prisťahovalcom z východu taktiež k rozšíreniu indoeurópskych jazykov.

Áno, presne tak. Prvými Indoeurópanmi či "Árijcami" v Európe boli podľa genetiky aj archeológie pastieri zo stepí od Čierneho mora.

Mimochodom, identifikáciu prvých Indoeurópanov s obyvateľmi stepí pri Čiernom mori potvrdzuje aj výskum nástrojov z nášho územia. Spektrálne analýzy potvrdili, že technológia zušľachťovania medi, ktorú na Slovensko priniesol ľud kultúry so šnúrovou keramikou, nemala nič spoločné so Stredomorím, ale bola pôvodne špecialitou severokaukazských dielní.


Poznámky:
* neslávne známy japonský amatérsky archeológ Šiniči Fujimura sa o to pokúsil, no napokon ho odhalili
** väčšina územia dnešného Slovenska bola osídlená ľudom badenskej kultúry, u ktorého používanie vozov a koní dokazuje východné vplyvy, bez porovnaní DNA však zostáva sporné, či predstavuje Staroeurópanov alebo už Indoeurópanov

Ďalšie zdroje:
Dvořák, P.: Stopy dávnej minulosti 1: Slovensko v praveku. Rak, 2002.
Feder, K.: Frauds, Myths, and Mysteries Science and Pseudoscience in Archeology (8. vydanie). McGraw-Hill Publishing 2014.
Mallory, J. P.; Douglas Q. Adams: Encyclopedia of Indo-European Culture.Fitzroy Dearborn Publishers, 1997

Obrázky: public domain, používateľ wikimédie Dbachmann, používateľ Flick Marg


Author: katusa # JybyQyga84
Svet2015-08-1922
-
 25% ( 26 people voted )
+
Autor je inak vypatalany chudcik:-D.
Ano treba studovat a citat germanske knihy omg
Slovania su povodny narod azie a eu ...
Nasi predkovia tu boli uz 8000 rokov minimalne ...
Vsetko je klamstvo co sa teraz ucime o nasej historii ...
No niekto alebo nieco sa snazi uplne dehonestovat slovanstvo ... preco asi ze?
Jedina prekazka pred zapadnym fasizmom stylu USA.

Vlastenec # JiciJoqy55
-
 50% ( 4 people voted )
+
2015-08-19 15:56:27 5f838063
PS: madari su slovania 95% geneticky su slovania
ale nech veria ze su daco ine:-)

Vlastenec # JiciJoqy55
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-08-19 15:57:11 5f838063
Hm, genetika na historické a národné povedomie má minimálny, resp. nulový vplyv. Viď napr. židia a arabi, aj keď v obidvoch prípadoch ide o semitov. A keď je pravda, čo tvrdia genetici (niektorí ?), že ľudstvo pochádza zo spoločnej africkej pramatere, tak asi zbohom všetky ilúzie o výnimočnom pôvode.
FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-19 18:28:15 59ad0cca
99,999% ľudí nevie o genetike nič a žiadne gény nevideli. Takže genetici nám môžu nahovoriť čo chcú. Nie sú o nič dôveryhodnejší ako Dänniken. Ako vznikli rasy? Ako sa zachovali po dnešnú dobu? Veď podľa historikov by dnešné obyvateľstvo malo byť geneticky tak domiešané, že by tu mala byť rasa len jedna. Jedno je isté. Vieme stále veľmi málo. Napríklad. Kde sa vzali tzv. kultúrne rastliny? Obilniny, kukurica, zelenina... Skúšali ste rozosiať hociktorú do voľnej prírody, napríklad na lúku? Bez človeka nemá šancu prežiť. Naučili nás to bohovia? Čo hovoria genetici?
milan # PesyMihy72
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-08-19 20:04:45 57f4fd71
po precitani prvej vety som nemohol pokracovat...to akoze sa geneticka informacia siri s ohladom na statnu prislusnost?
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-19 22:00:52 b2fd9b47
Akýsi židia a Arabi sú údajne Semitmi? Semita je ten, čo spĺňa zároveň dve nevyhnutné požiadavky, rasové zvláštnosti semitského plemena a jazykové vybavenie. U Hebrejov by to platilo, aj keď sa u nich našli aj prímesy nesemitské, alebo keď prevzali aramejčinu, čo je aj tak tiež semitská reč. Jazyk je možné si osvojiť, rasu ako opustíte? Semiti v Alexandrii by mali byť stále semitmi podľa rasovej prirodzenosti, ale nastáva skúška. Lýdsky jazyk vymrel a nikto už ako Lýdov nikoho nevníma (aj keď ľudia by mali stále žiť), ak vôbec predtým, kým jazyk ešte žil. Hebrejský jazyk vymrel, ale objavitelia židovstva ako „národa“ nemajú nijaký problém, ľudí, čo nepoznali tisícročia hebrejčinu pokladajú automaticky za židov, akýsi výhonok prisťahovalcov z Plastelíny. Židov, teda Hebrejov, teda Semitov, ale neskúmajú rasové črty tých údajných Semitov. Vynálezcovia židov, ako testamentárnych dedičov Hebrejov berú samozrejme ako čistých Semitov rasovo, hoci sa nijako neodlišovali od domnelých antisemitov. Byť rovnakým, a pritom patriť do dvoch zvláštnych rás, táto mýtomania zostala v pokračovaní, a viedla aj ku vzniku Izraela. Ak je ktorýkoľvek árijský žid rasovo priradený ku semitom, potom je možné ktoréhokoľvek árijca v Európe priradiť medzi židov. Jediný znak, ktorý by čiastočne zachoval isté pochybné požiadavky bytia semitmi je liturgický jazyk v satanovej synagóge. Hebrejčina, čo je veľmi málo, sú azda negri Angličanmi podľa obcovacieho jazyka? Ešte pozoruhodnosť, kresťan Hebrej nie je nikým videný ako semita, ani ako žid. Pretože idea židovstva je extrémne protikresťanská, talmudsky náboženská a z nej vystavaná „rasová“ nadstavba. Apoštolovia sú marranmi videní ako Hebreji, alebo židia, jedine v propagandistickom vymáhaní poslušnosti, aby cez nich mali kresťania naprávať postoj k židovstvu. Apoštolovia boli Hebreji, ako môžete stáť proti satanovej synagóge? Uviedlo sa do života bláznovstvo, že sekta je rasovým prvkom, vylúčili kresťanských Hebrejov, ale prijali negrov, árijcov a tým sa pre kohosi neznalého stali semitmi.
Malťania sú tiež Semiti? Mali by byť podľa jazyka, a ak rozprávajú po sicílsky, nezmenili svoje rasové prímesy, nepremiešali sa so Sicílčanmi? Snáď, ale rasa nekorešponduje s jazykom.
Arabi, tí púštni, nie „Arabi“ čierni a berberskí, egyptskí, by mali byť potomkami Abraháma. Prečo by sa nemohla vytvoriť nová teória, že cez Abraháma, semitu s chaldejského Úru, ktorý tým, že vyšiel na vandrovku sa kvôli izolovanosti od pôvodných semitských rečí stal už konkrétne prvým Hebrejom, pretože jeho jazyk musel byť už iný, hebrejský, a jeho potomkovia z púšte sú ako potomkovia Hebreja takisto Hebrejmi, a tým získali nárok sa dovaliť do Plastelíny a z toho sa vyvodí, že jednému hebrejskému potomkovi sa zjavil diabol a na svet dopadol islam a preto každý nasledovník islamu, kvôli hebrejstvu zakladateľov náboženstva sa tiež stáva Hebrejom, a vlastne aj židom a nech už by ktokoľvek prijal islam, je tiež židom.

Melchisedech # NekiJequ84
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-08-20 01:07:57 4e62dcc5
loading...
Ľudstvo pochádza z Adama, čo tvrdia genetici je spustlá hlúposť, vymyslia čokoľvek, aby odmietli pravdu. Človeka vymodeloval Boh a Adam sa nechal presvedčiť Evou a prišiel hriech na svet a človek zomiera.

Melchisedech # NekiJequ84
-
 57% ( 4 people voted )
+
2015-08-20 01:12:27 4e62dcc5
Tiež neviem nič o génoch, ale naisto poznám, že genetika, ak sa odhliadne od frankensteinovských pokusov, je náhradou za niekdajšiu rasológiu. Nikto z genetikov sa neodváži skúmať lebky, ale možno by chceli, aspoň niektorí porozumieť rasovým odlišnostiam bez toho, aby spomenuli zakázané slovo rasa.

Melchisedech # NekiJequ84
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-20 01:17:18 4e62dcc5
Autor, tvoje „výskumy“ sú totožné s tými, ktoré boľševická cholera vypisovala do šlabikárov, čo oni prevzali mierne modifikované od nacistickej pavedy. Výborne, že boľševici históriu nepošpinili a ty si mohol plynule na jej výsledky nadviazať. Vráťme sa preto do čias programového dokumentu Poučenia z krízového vývoja v strane a spoločnosti, aby nikto nepovolaný nebádal.
Určite skúmanie génov neprebehlo v masovom meradle, preto zovšeobecňovať na milióny skúsenosť od dvoch ľudí, aj keby obhliadka bola dokonalá, je úsmevné. Spoľahlivosť nanajvýš útržkovitá, aj to iba u jednotlivca, nikoho ďalšieho, ale prečo by si nevyvodil ďalekosiahle závery. A svoje vlastné gény si už zmeral? Aj prehliadaný sa mohol odniekiaľ presťahovať, neostal ležať na rovnakom mieste.
Nejde o nijakú hrdosť, ale o pravdivé zobrazenie minulosti. Čo nižšie mudruješ o údajnej utajenosti pravdy, čo vraj vedie tvojich oponentov, tak to je typický podvrh tebe podobných ohováračov, zosmiešňovať, brať granty z výpalného a predstavovať sa ako majiteľ pravdy, ten čo odhaľuje pseudovedu, podľa komunistických šablón pochopiteľne. Oni hľadajú, tebe sú už vopred dané mantinely pre rozkukanie sa v teréne, aby si sa v kolektíve „vedcov“ nezosmiešnil, nezopseudovedčil, to by sa v kádrových materiáloch ihneď roznieslo. Ty nie si hrdý na nezmysly, čo rozchyruješ? Mohol by si byť, sú predsa tvojou prácou, nie je to niečo, na čom by si nemal zásluhu. Buď hrdý na vlastné lži a pamätaj, že klamári nezdedia Božie cárstvo.
Čo je zvláštne na tom, ak Albánci sa považujú za potomkov Ilýrov? Ovládaš Albánčinu a Ilýrčinu, aby si bol kompetentný posúdiť? Zasadala poradná genetická komisia pri úrade prezidenta a rozhodla na večné veky, čo s čím koliduje a nesmie byť spájané?
Iracká propaganda vyťahovala Sumerov alebo Babylon–prečo by nemala, prečo by mala byť pravda propagandou? Tvoje lži sú propaganda.
Som prekvapený, že pripúšťaš, že „Nemci priraďovali etnicky neurčité archeologické kultúry praveku svojim predkom“. Niežeby som súhlasil s pangermánmi, ale čo je čudesné na tom, ak by ozaj išlo o ich predkov? Aj keď by nie jazykovo, územne, ale rodokmeň by sa presúval napokon aj k nim.
Prečítal si si jednu staršiu knihu a smeješ sa z nej, síce išlo tiež o hlúposti, ale ako odpoveď na hitlerovské lži.
Naopak sa postupuje, súdruhovia sa uzniesli, že zapísané mená sú údajne germánske, bližšie zaradenie východogermánske a ak sa už nepochybuje, že sú germánskymi územia, tak aj keramika a spôsob pochovávania Germánov na danom území musí byť germánsky. Lenže ide o prvotne podhodenú lož. Nešlo o Germánov a preto ani ich dielo nie je germánskym. Nacisti brali všetko pre seba, preto je každý Germánom a vy nacisti sa zmôžete len na výsmech, ako by mohlo neísť o germánov, ak aj Kominterna nenamietala?
Vidíš aký si pavedec, nápis je sfalšovaný a chýbajú archeologické nálezy dokazujúce prítomnosť Praslovanov. Čoby chýbali, ale ak sa držíte nacistických teórií o sťahovaní národov, o presune všetkých a príchode všetkých a ďalšom presune a opustení každým, tak isteže do toho obdobia, do ktorého sa nápis hlási, vy súdruhovia Slovanov, Slovenov odmietate vidieť. Si indoktrinovaný náboženstvom sťahovania národov, preto ti pripadajú zvláštne iné náhľady na udalosť, nájdený predmet. Už pomenovanie Praslovania je vrcholne darwinisticky trápne. Evokuje evolúciu, keď sa v optimálnom čase sponad čierneho mora prihrnú nomádi, ktorí ešte zachovávajú kolektivistické meno Indoeurópania a postupne na etapy, každé tisícročie istá časť sa vyberie do Európy a potom snáď aj obdrží pomenovanie Kelti, alebo Germáni, také, ktoré oni sami nikdy nepoužili, a ak náhodou áno, išlo len o jedno z veľkého množstva mien. Potom nakoniec, súdruhovia vedci dovolia odísť aj akýmsi Praslovanom, ktorí ešte musia evolučne dorásť, aby preskočili do levelu Slovania, je nutná istá stáročná prestávka, ďalšia etapa sa vyplní a pepícky slovien a potom možno ústredný výbor by aj odobril uzavretie evolučnej pastvy.
Archeologická kultúra nie je synonymom etnicity–v tomto máš pravdu.
Genetická príbuznosť neplatí pre geografickú vzdialenosť, lebo vývoj prebehol naopak, že genetická výbava pretrvala, ale jazyk sa iný násilne objavil na scéne, a tým sa aj hranice zakreslili, aké prv nebývali.
Kultúrna príslušnosť k Slovanom? Čo je to za komunistické uzavretie hraníc? Slovan, od slova Sloven znamená iba jazykovú blízkosť, nie kultúru. Jeden šikovný človek aj stvorí, aj opustí stovky kultúr. Ak nepoznáš ani základné činnosti, ako môžeš byť vedcom? Si iba papagáj.
Ugrofínsky národ. Ide opäť o umelo vytvorenú skupinu, podobnosti nájdeme, ale aj veľa odchýlok. Ja ugrofínsku jazykovú jednotu nepodporujem.
Profesorík odkiaľ čerpal informácie o génoch neolitických farmárov spred 20000 rokov, ktorí sa vraj párili s lovkyňami a zberačmi, aby ich mal s čím porovnať? Ako vieš, kto je staroeurópanom? Mýtomani zrejme vybrali kostičku a čo z nej prečítali, to prisúdili všetkým predindoeurópanom. Ale neárijské jazyky v Európe boli mnohé a by sa patrilo predpokladať, že aj neárijským jazykom prislúchajú rozdielne génové zákonitosti. Domnelí staroeurópania neboli naklonovaní, variácií génových predpokladám aj tisíce. Počítali ste s tým? Alebo sa uspokojíte, že podľa povolania sa líšia gény, jedni má lovec, iné zberač, iné nomád? Zapojili ste rasu do výskumov? Bojíte sa?
Migrovali kultúry a ľudia zostávali? Migrovať môže iba človek, preto kultúra jedného výrobcu smartphonov našla zákazníkov na mnohých miestach. Išlo o obchod. Kupec sa vrátil domov.
Migrácia prvých Indoeurópanov? Je aj nejaký druhý?
Migrácia zo začiatku mladšej doby kamennej spred 8 tisíc rokov. Sotva, súdruhovia plánovači minulosti, svet nemá zďaleka taký vek ani dnes, nafukujete epochy ako vaše pavedecké pyšné ego. Neolit bol ešte pred potopou. Tých ľudí, nech by sa presúvali kamkoľvek, aj keby som ti dal za pravdu, spláchla ich drvivá povodeň. Nemajú nijakých potomkov.
Vychádzaš z rozprávok uspávačov hadov o Indoeurópanoch, čo došli k staroeurópanom a Indoeurópania, v zastúpení germánov každého hrdinsky porazili, dobyli a zvíťazili, zotročili, pretože boli predstaviteľmi najvyššej kultúry. Ty len miestami dodávaš inú šťavu pre vymyslenú oneskorenú cestu. Neárijské jazyky sú známe v Európe, ale prečo by mali oni dôjsť skôr a práve odkiaľ, aby ich až neskoršie nasledovali Indoeurópania? Ľudí málo, územia veľa, ale nacisti chceli bojovať v svojej dobe, museli preto aj v dejinách bojovať, genetickí výskumníci už len upravili prvotný nacistický mýtus, aby neupadol do zabudnutia. Migrácia bola riadená? Nikto nevystrkoval z davu? Všetci sa pohli a všetci aj došli na vybraté miesto? Museli, lebo ináč etatistické gestapo zasiahne?

Melchisedech # NekiJequ84
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-08-20 03:07:13 4e62dcc5
článok je nezmysel - nechce sa mi argumentovať...

Bertold # FuliXuju84
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-20 10:37:53 5f661c5a
gejza a to aj my rusnaci mame taky povod?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-20 10:41:04 5cf504d8
Jeden z mala dobrych clankov na tomto portali .


rafael # RusyNecu46
-
 46% ( 3 people voted )
+
2015-08-20 11:42:07 59ad961d
Vlastnenec je teplý a hlúpy, dobrý článok!
VypIta placacka # CevePyli42
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-20 13:39:19 b2298b10
Tazsie sa prijimaju faktografickejsie clanky, tie tu vacsinou v oblube nie su.
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-20 13:48:12 59ad961d
Zaujímavý článok s ktorým sa dá i nedá súhlasiť. Obávam sa však jednej veci. V súčasnosti vedci vydajú prácu-štúdiu. Avšak sa odmieta akákoľvek argumentácia či spochybňovanie tejto práce s odôvodnením na ich akreditáciu, či kredibilitu. Dopadne to tak, ako v Británií, kde hlavným strojcom globálneho otepľovania boli práve nespochybniteľní vedci, ktorí vydávali jednostranné štúdie, ktoré mali iba na jeden pohľad na vec. Ten sa nemohol spochybňovať a tým sme mali globálny ošiaľ otepľovania.
Pravda je však v tom keď si človek dokáže priznať chybu a pozrieť sa na vec z nadhľadu.

Ako príklad môžem uviesť disk s Faistu nájdený sirom Arthurom Evansom, ktorý ho nedokázal rozlúštiť. S prekladom mali problémy i ďalší, ktorí sa domnievali, že sa jedná o kalendár, zmluvu, náboženský text atď. Títo vychádzali z predpokladu, že jazykom ktorý bol použitý na disku je niektorý so starovekých jazykov. Pričom text sa podarilo rozlúštiť Ing. Petrovi Kovářovi viď bližšie: (http://www.cez-okno.net/clanok/civilizacie/prekla
d-disku-z-faistu), ale preklad nebol akceptovaný, pretože nepatrí do skupiny akreditovaných bádateľov,... vedcov.
Pripustiť fakt, že je to pravda je neprípustné pre tých, ktorí nechcú argumentovať o možnostiach iných záverov okrem tých svojich. A nechcú si priznať, že ich robota bola mylná a že ich čas bol využitý nesprávne. Tu neprebieha diskusia o tom, či by to mohla byť, alebo nemohla byť pravda. Tu sa stanovujú pravidla o tom, kto môže dostať licenciu na pravdu a kto ju nemôže dostať. Tento spôsob chovania nasvedčuje tomu, že niečo nie je "s kostolným poriadkom".

Genetika sa využíva v justícií, kde na základe genetických dôkazov boli usvedčení ľudia. Avšak keď sa má genetika využívať v histórií tak zázračne je spochybňovaná. Už samotný fakt dvojakého posudzovania je známkou toho, že niečo nie je "s kostolným poriadkom".

"Lingvistika ktorá formuluje všeobecné pravidlá a zákony, ktoré vo svojom súhrne opisujú jazyk s jeho formálnymi, sémantickými a komunikatívne pragmatickými štruktúrami. V tomto zmysle všeobecná lingvistika zhrňuje do všeobecnej teórie pravidlá a zákony platné pre jednotlivé prirodzené jazyky".(https://sk.wikipedia.org/wiki/Jazykoveda)
. Avšak pri skúmaní sa vychádza z angl., lat., gréč., hebr., fr. a iných všeobecne uznaných jazykov. Uvedené závery sú opäť nespochybniteľné, avšak keď sa použije iný jazyk resp. iných jazyk by mohol tvoriť kľúč na pochopenie prekladu už je spochybňovaný resp. je spochybňovaný autor prekladu z dôvodu nedostatočnej akreditácie. Tento spôsob posudzovania naznačuje fakt, že niečo nie je "s kostolným poriadkom".

A takto by som mohol pokračovať. V súčasnosti je skoro dvojaký meter pre všetko, preto sa tak ťažko hľadajú pravdivé uzávery. Tí, ktorí sú otvorení komunikácií, sú rôznymi spôsobmi diskreditovaní, len aby nedošlo k priamej konfrontácií s tzv. mienkotvorným prúdom, s tými ktorí majú patent na pravdu o ktorej nie je možné diskutovať.

Preto je úplne jedno aké závery budú stanované za pravdivé, vždy tu budú existovať ľudia ktorí s nimi nebudú súhlasiť. Pretože pravda pre jedného znamená nepravdu pre druhého.

Z toho vyplýva iba jedna vec. Ľudia v minulosti boli na inej úrovni ako sme mi. :)


Cheguevara # DaboSyqi92
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-08-21 13:22:56 d551bf0c
my:)
Cheguevara # DaboSyqi92
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-21 13:24:20 d551bf0c
Teoria ktora sa ukazala ako nepodlozena. Kto postavil Gobekli Tepe? Kto obyval Arattu? V Dwarke sa nasla 20 000 rocna keramika. Najstarsie pivo ma 9000 rokov. A co Kamyana mohyla? A Puma Punku? Tu sa uz bavime o serioznych technologiach ktore veda nedokaze vysvetlit u zberacov a lovcov.
august # HeseNany21
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-25 12:50:32 425752c3
august a aka teoria je podla teba pravdiva?
Taka, ktora je nepodlozenejsia ako tato? Ci nahodou fantastickejsia, nepravdepodobnejsia,alebo nadprirodzena?
Oboznam nas s nou, nech ju mame moznost porovnat, ci sa aspon scasti da o nej polemizovat ako o tejto.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-25 13:08:59 59ad961d
Historia je manipulovana v prospech eurocentrizmu a krestanstva-katolicizmu. O tom zadna. A. Romanske jazyky, anglictina a Grectina ( dodnes nemam jasno s nemcinou ) nie su indo-europske jazyky. Tieto jazyky maju povod vo vulgar latin= poulicna latincina ( okrem grectiny, ta je vulgar sanskrit ). Vulgar latin je recou ktoru vytvorili ludia rimskej rise ( otroci, obchodnici, zoldnieri atd ) ktorych materinskym jazykom nebola latincina. B. Kazdy jazyk ktory je umelo vytvoreny a aplikovany na nejaky narod predtym hovoriaci inym jazykom, STRACA NA GRAMATIKE. To je jednym z klucou= strata gramatiky. Pozrite sa. Zaradit tieto jazyky do indo-europskeho kosa navadza na to ze tento jazyk presiel prirodzenym narodnym vyvojom. Nepresiel. Bol vnuteny Rimskou risou. Anglictina je jednym z najmladsich jazykov, ked 50% slov ma z Normanskej francuzstiny po dobyti v 12 storoci. Preto je to tak ubohy jazyk. Anglicke zvykove pravo tiez pichadza z rimskeho Jus Gentium. A na nazvy casti tela pouzivaju latinske vyrazy. Podnebie je roof in mouth. Strecha v ustach. Ananas je borovicove jablko. Motyl je maslova mucha.
C. Litovsky jazyk je sanskrit. Vsetky zdecimovane slovanske narody, Teutonskymi rytiermi pocas http://dolezite.sk/old/Kriziacke_vypravy_na_severo
vychod_Europy_133.html
takze Slovania povodne rozpravali jazykom sanskrit. To ze sa jazyk vyvijal a ze doslo ku genetickym zmenam nedokaze premostit tento jazykovy rozkol =
1. Europania nerozpravali indoeuropskym jazykom-i
2, Slovania rozpravali sanskritom a ich reci su priamou liniou vyvoja bez nasilneho prerusenia na uplne inu jazykovu platformu.

Ano, nase jazyky sa vyvijali a su odlisne ale slo o prirodzeny vyvoj. gramatika je dokonala tak ako v sanskrite. To sa neda vnutit.


august # HeseNany21
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-26 07:00:59 4257741d
Velmi ma zaujal obcan ktory hovoril o semitizme-antisemitizme. Doplnim. Hebrejcina a aramejcina su "dialekty"= vulgar akadstiny. Co je nieco ako vulgar latin ale z akadstinou. Tento proces prebieha dodnes. Znama ja spanglish = spanielcina/anglictina v USA. Teda je to mozne pozorovat nazivo. Taktiez je to rusglish = rusnacka anglictina. Napriklad. Gadzo na leseni na Manhattane krici na kamarata: Vasku, lukny na korner ci tam stojit moja kara.
Alfou omegou pre semitov je Ebla, dnesne Allepo. Mimochodom prva dokladovana demokracia= 2800 pred kristom. Mali nededicnych volenych vodcov. Naslo sa tam 15000 hlinenych tabuliek ani zmienka o Yahveovi.
Potom su tu Pelesgians. Dalsia rana mainstreamovej teorii. Ziadne ucebnice o nich nehovoria. Potom vojna Morskych narodov= Sea People. A su tu este Mittani v Libanone ktori hovorili sanskritom, Nefertiti bola Mittani princes.
Nakoniec izraelsky historik tvrdi ze Palestinci su biblicki zidia co sa zhoduje s vojnou Morskych narodov a Pelesets/Pelestes. Inac v dnesnej Libii v tom case zili Libu/Labu s modrymi ocami a svetlou pletou a blond vlasmi.

august # HeseNany21
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-26 07:22:17 4257741d
Este jeden detail: Sacred language = jazyk bohosluzieb. Tak sa zachoval sanskrit, ten potom v 4 storoci pred kristom zjednotil Panini, Tak sa vytvorila grectina = z toho co bolo predtym, zachovala latincina a hebrejcina. Hebrejcina ako hovorovy jazyk zanikla v 5-3 stor PNL. Teda iste jazyky sa prenasali a neskor obnovili len vdaka nabozenstvu. Ale v znacne gramaticky ochudobnenej forme
august # HeseNany21
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-26 07:33:13 4257741d
Juhoafrická etnická skupina Lembovia, sú z 50% genetickí židia. Stratení Izraelci.
milan # PesyMihy72
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-09-20 20:59:42 57f4fff1

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tr   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0445 s
good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made