Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Kapitalismus je ten nejlepší systém, jaký známe?


Kapitalismus je ten nejlepší systém, jaký známe?

Jižní Evropě ve srovnání se severní ujel vlak a ekonomiky se k sobě nepřibližují, jak předpokládali tvůrci eura, ale oddalují. Ekonomka a ředitelka poradenské společnosti Next Finance Markéta Šichtařová upozorňuje i na to, že dnes nezaměstnaná mládež si navykla na život bez práce a pracovat už nebude chtít ani umět. Pak má stejný efekt, když ve Španělsku málo pracujících živí hodně mladých, jako když v zemích, kde neproběhly úpravy důchodových systémů, bude živit hodně důchodců.

Řecko potopili marxisté

V době horečnatých jednání evropských politických špiček o budoucnosti Řecka jste na svém blogu napsala, že Řecko nesmí být "zachráněno", což je jediná možnost záchrany jak pro Řecko, tak pro zbytek Evropy. Nakonec k jeho "záchraně" tedy dojde, co to může znamenat pro Evropskou unii?

Moc dobrá zpráva pro Evropskou unii jako celek to není. Ta má možná trochu nesrozumitelná poznámka, že Řecko nesmí být "zachráněno", což je jediná možnost jeho záchrany, narážela na to, že to, co se v konvenčním uvažování považuje za záchranu, tedy poskytnutí nové pomoci, ve skutečnosti situaci Řecka jen zhoršuje. V Řecku došlo ke zvýšení daní, osekání sociálního systému. Tedy dochází k dalšímu propouštění, snížení disponibilního příjmu obyvatel. Země propadne — či nejspíš už propadla — do recese, ze které se sotva dostala. V důsledku recese se jí nebude dařit vybírat daně podle plánu a výdaje z rozpočtu naopak budou vyšší, než se naplánuje.

Finanční situace země se ihned začne dál zhoršovat. Již dvakrát — ano, dvakrát! — byl v minulosti Řecku naordinován ze strany MMF a dalších věřitelů stejný recept: šetřete. A už dvakrát to uvrhlo zemi do recese a ještě víc zhoršilo její finanční pozici, tedy zvětšilo dluh. Teď k tomu dojde potřetí.

marketa-sichtarova.jpg (29,278 kiB)Ekonomka a ředitelka společnosti Next Finance Markéta Šichtařová, Foto: Archiv MŠ

Řecko tedy nemá šanci se ze zadlužení vymanit žádnou další finanční pomocí?

Dluh se již dávno stal nesplatitelným. Je-li něco nesplatitelné, je to již jen smazatelné — tedy "zbankrotovatelné". Řecko dokonce loni docílilo největšího takzvaného primárního přebytku rozpočtu mezi evropskými zeměmi. To je přebytek počítaný bez započtení splátek dluhu. To právě splátky dluhu táhnou Řecko ke dnu. Ale čím více Řecko splácí, tím víc jeho dluh roste, protože za účelem splácení si musí brát nové úvěry. Jde o takzvanou dluhovou past.

Z toho plyne, že bude-li dosažena dohoda a Řecko po svém nynějším překlenovacím úvěru dostane další peníze ze třetího záchranného balíku, samo si naordinuje smrtící léčbu a do několika měsíců bude opět stát před bankrotem. Pouze s tím rozdílem, že jeho dluh bude ještě větší. Jinými slovy, dřívější bankrot je pro Řecko výhodnější než pozdější. Stejně tak pro jeho věřitele. Bylo by lepší nedohodnout se na něm. A součástí toho by měla být i měnová odluka.

Čeští kritici Evropské unie tvrdí, že jsme před jedenácti lety vstupovali do jiné EU, než je ta nynější. Jak vy hodnotíte vývoj společenství během našeho členství a je jeho budoucnost v dalším sjednocování, nebo je pravděpodobnější odchod některých členských zemí?

Neřekla bych, že tehdy byla Evropská unie nějak zásadně filozoficky jinde než dnes. Hlavní rozdíl byl v tom, že tehdy jsme prožívali nebývale dlouhé období hospodářské konjunktury, takže se problémy spojené se zadlužením neprojevovaly tak výrazně. Ty vždy vyplývají na povrch při hospodářských krizích.

Pak přišel rok 2008 a od té doby stíhá jedno dno krize dno druhé a třetí... A tím problém vyplul na povrch. Přesněji řečeno, vyplulo na povrch to, co mělo být a bylo jasné už při vzniku eura. Totiž to, žeeuro je zaváděno v oblasti, která rozhodně není takzvanou optimální měnovou zónou.Neboli euro není vhodné pro všechny země. To jen teď je v praxi vidět to, co eurorealisté věděli už tehdy v teorii.

V jednom z vašich komentářů na téma evropské společné měny jste uvedla, že eurozónu nepovažujete od základů za úplně špatný projekt. K čemu by muselo dojít, aby nebyly v pořádku jen základy, ale celá stavba, do níž by se Česká republika nemusela bát vstoupit?

Je laciné zjednodušovat a nadávat na euro jako takové, ale je to chyba, protože třeba Německu euro spíš pomohlo. Euro není dobré, nebo špatné. Euro je pro někoho dobré a pro jiného špatné. Pro Řecko a ještě pro několik dalších zemí dobré není. A my bychom se z toho měli poučit.

Euro totiž není dobré pro země, které neumějí generovat přebytky svého státního rozpočtu. A právě do téhle skupiny zemí my bohužel patříme. Až vláda ukáže, že několik let po sobě umíme hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, mohu třeba změnit názor.

A pak je tu ještě další věc. Nesmíme zaměňovat euro a eurozónu s celkovým procesem evropské integrace. Zrovna jako nelze odsoudit euro jako takové, ale je nutné odsoudit mechanismus, jak a kde je zaváděno, stejně nečernobílé je to s integrací.

Mám milion a jednu námitek proti formě evropské integrace, ale ne proti samotné myšlence hospodářské integrace. Sotva lze něco namítnout proti původní ideji volného pohybu osob a kapitálu i zboží.

V čem tedy zaostává praxe za samotnou ideou integrace?

Když se dnes podíváte na současnou Evropskou unii, skutek utek‘. Kvůli přílivu migrantů vidíme, že schengenský prostor v podstatě nefunguje, takže jsme donuceni stavět ostnaté dráty. A já se Maďarsku nedivím. Cestovat z Francie do Británie je dnes za trest. To má být volný pohyb osob s trvalým pobytem v EU?

Zákaz převodu peněz z Řecka do zahraničí má být snad volným pohybem kapitálu? A zkuste jako firma třeba prodat knížku z České republiky na Slovensko. Ten počet daňových přiznání a složitých registrací, které musíte vyplnit kvůli jedné stokoruně! Výsledkem je, že prodej raději neuskutečníte. A to má být volný pohyb zboží?

Zato po celé EU možná bude kvůli integraci platit taková — s prominutím — idiocie jako zákaz panoramatických fotek. Nerozumím tomu, že lidé stále nechtějí vidět, že o tomhle přece integrace není. Integrace nám měla dát víc svobod, ale v realitě nám svobody pořád víc bere!

Ten pan Varufakis, to je odborník k popukání

Od velké ekonomické krize, kterou odstartovaly krachy amerických bank před sedmi lety, se kritici nynějšího systému snažili přesvědčit veřejnost, že miliardáři a "banksteři" ji pomocí finančního systému okrádají. Mnozí odborníci jako řecký exministr financí a ekonom Varufakis tepali finanční systém jako cosi založeného na bublinách, na dominanci dolaru a na neustálém snižování reálných mezd. Změnilo to podle vás nějak pohled na kapitalismus, na jeho úspěšnost i budoucnost?

Pan Varufakis je "odborník" k popukání. Kdyby Varufakise, Tsiprase, Tsakalotose a dalších marxistických kolegů z řecké Syrizy nebylo, dneska by Řecko bylo někde úplně jinde. To tito pánovéběhem pouhého půl roku od voleb Řecko svou "odborností" totálně potopili. Ale k věci.

Kapitalismus a tržní hospodářství je nejlepší systém, jaký známe. To, že se dnes plácáme od roku 2008 od krize ke krizi, není způsobeno tím, že by nefungoval kapitalismus a volný trh, ale je to způsobeno tím, že evropsko-americká civilizace se snažila tento volný trh zregulovat. A tato regulace nás dostala do současných problémů.

Tato regulace v podobě prudkého snížení a následného zvýšení úrokových sazeb vygenerovala v USA realitní bublinu, která v roce 2008 praskla. To tato regulace dovolila, že Řecko si mohlo půjčovat i ve stavu totálního předlužení, protože kdyby regulace v EU neexistovala, úrokové sazby pro Řecko by vzrostly natolik, že by zafungovaly jako spontánní brzda a Řecko by se nikdy nedostalo tam, kde je, a to dokonce ani se Syrizou ve vládě! A tak by se dalo pokračovat.

Ve Spojených státech klesá již od poloviny 70. let reálná mzda. Životní úroveň Evropanů častokrát zaostává za úrovní roku 2008, některé evropské země jsou katastrofálně předlužené a zejména ty v jižní Evropě trpí vysokou mírou nezaměstnanosti, zejména mladých. Co čeká dnešní mládež za ekonomickou budoucnost v Evropě i vzhledem k odlivu pracovních míst především do Asie?

Není to veselá představa, protože pro to dlouhá desetiletí nebude léku. Pro vysvětlení si můžeme vypomoci sjednoceným Německem. Dodnes se východ liší od západu. To proto, že když některé oblasti ujede vlak, je to na desetiletí. Bohatá místa nasávají nový kapitál, novou pracovní sílu, a chudé oblasti nemají z čeho živit dohánění těch bohatých oblastí.

A to přitom západ Německa poskytl východu všechnu myslitelnou pomoc! Zrovna tak jihu EU prostě sever ujel. Je to asi týden, co vyšla studie, podle níž se jednotlivé ekonomiky v EU nepřibližují, jak tvůrci eura předpokládali, ale naopak se od sebe oddalují. Ano, právě to je efekt zavedení jednotné měny v oblasti, která není optimální měnovou zónou. A to je právě na mnoho desetiletí nevratné.

Takže konkrétně k vaší otázce: Ona dnes nezaměstnaná mládež si navykla na život bez práce a pracovat už nebude chtít ani umět. V jižních ekonomikách vlastně tímto procesem došlo ke zmenšení zásobárny pracovních sil. Tady už nelze mluvit o růstu nezaměstnanosti — mnozí lidé totiž už ani o práci neusilují, a tak ze statistiky nezaměstnaných vypadli. A když je najednou málo pracujících a hodně nepracujících, kam to s těmi ekonomikami vlastně může vést?

Můžeme si z toho udělat obrázek, jak to dopadne v zemích, kde neproběhly úpravy důchodových systémů, také jednou bude málo pracujících živit hodně důchodců. Jako dnes ve Španělsku málo pracujících živí hodně mladých. Efekt je ale stejný.

Tím, že se neustále zvyšuje automatizace a robotizace ve výrobě, ale už i ve službách, klesá poptávka po pracovních silách. Může se nedostatek práce stát hrozbou pro vyspělý svět?

S dovolením, tahle otázka připomíná tak trochu luddismus, tedy rozbíjení strojů za průmyslové revoluce v domnění, že stroje okrádají lidi o práci, ale takhle to nefunguje. Přísun technologií mění strukturu ekonomiky. Méně lidí pracuje třeba v těžkém průmyslu, více lidí naopak ve službách. Staré činnosti typu podkovář zanikají, vznikají nové, typu správce serveru.

Brzy budou třeba existovat v běžných firmách dnes pro nás nepochopitelné profese typu "správce letky dronů" a podobně. Souhlasila bych jen potud, že akcelerovala rychlost, s jakou zanikají staré a vznikají nové profese, čili lidé se někdy nestíhají rekvalifikovat a pak mají dojem, že po jejich práci není poptávka. Ano, to je problém u starších ročníků, pro které je už rekvalifikace příliš obtížná.

Velkým tématem letošního roku je migrace do Evropy. Proč se Evropská unie nedokáže shodnout na nějakém přijatelném řešení a existuje vůbec nějaké?

Myslím, že řešení existuje. Vlastně je překvapivě prosté. Uprchlíky je třeba rozdělit na dvě skupiny. Na ty, kteří opustili své země v obavách o život. A na ekonomické zlatokopy. Selekci je snadné udělat tím, že uprchlíkům nedáme žádné výdobytky sociálních systémů, které jsou určené jen pro lidi s naším občanstvím, anebo jim je nabídneme jen na prvních pár dnů.

V Evropě ponecháme jen ty, kdo jsou ochotni přistoupit na to, že se budou živit svou vlastní prací, a současně deklarují, že jsou ochotni koexistovat s naší kulturou, a ani jednou neporuší zákon. Těch bude naprosté minimum. Kdo z tohoto síta vypadne, patrně není politický běženec a má být nekompromisně navrácen do své původní země.

Ten, kdo v sítu zůstane, evidentně pomoc skutečně potřeboval a navíc může skvěle obohatit naši vlastní ekonomiku. Drtivá většina tedy bude hned na hranicích tvrdě deportována do země původu, protože většina se ohání jakýmisi "pseudoprávy" a chce od EU materiální ochranu. Pokud někdo zůstane a poruší zákon, opět bude odeslán do země původu. Vlastně na tom není nic moc složitého.

Odpůrci a zastánci migrace argumentují zápory i klady příchodu lidí z kulturně odlišných koutů světa. Čistě z ekonomického hlediska lze je brát spíše jako přínos pro nekvalifikovanou práci, kterou Evropané už většinou vykonávat nechtějí, nebo jako zátěž pro sociální systémy zemí?

Takhle otázku nelze položit. To je, jako zeptat se, jestli návštěva je milá, či nemilá. Přece záleží na tom jak která! Chce-li vás návštěva třeba okrást, asi není moc vítaná. Kamaráda ze základky si možná pozvete rádi.

Migranti jsou buď ekonomičtí zlatokopové, kteří chtějí zneužít náš sociální systém, nebo lidé, kteří se v domovské zemi nemají šanci rozvinout a k nám přicházejí třeba podnikat. Ti jsou žádoucí. Selekce mezi nimi je snadná: Ti, kdo nepřicházejí zneužít sociální systém, jsou ochotni zůstat i bez dávek.

I když to bylo použito ve zkratce, a premiér Bohuslav Sobotka se vůči tomu hned rázně ohradil, nemá prezident Miloš Zeman v jádru pravdu, když říká, že stát najde peníze na migranty, ale na opuštěné děti — a já bych dodal třeba i důchodce s nízkými penzemi, nemocné a podobně — už je nenajde?

Řekla bych, že zhruba tak nějak to je. Ale znovu dodávám, že není migrant jako migrant. A to zevšeobecnění se mi v tom výroku nelíbí, má moc velký nádech kolektivní viny.

Při zohlednění faktorů vědeckého a technického pokroku, rizik budoucích válek o zdroje a energie, klimatických změn, migrace, zaostávání za Východem, zkusila byste odhadnout v čem a jak bude žít západní civilizace za dvacet, třicet let?

Dějiny se stále opakují. Budeme na tom pořád tak nějak podobně. Jen technologicky dál. Což je vlastně skvělá zpráva.Author: Marketa Sichtarova # TynuLaqi64
Svet2015-08-0633
-
 50% ( 4 people voted )
+
Kapitalismus a tržní hospodářství je nejlepší systém, jaký známe. To, že se dnes plácáme od roku 2008 od krize ke krizi, není způsobeno tím, že by nefungoval kapitalismus a volný trh, ale je to způsobeno tím, že evropsko-americká civilizace se snažila tento volný trh zregulovat. A tato regulace nás dostala do současných problémů.

Gejza toto si precitaj toto je hlod ako vysity, tak kriza nastala preto, lebo po krize zacali regulovat volny trh

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-07 13:07:58 59ad961d
Da sa dokonca povedat, ze kapitalizmus by bol perfektny, keby mu neprekazali ludia, co kapitalzmus len vyciciavaju, ako napr. pracujuci, dochodcovia, ci chori.

rafael # RusyNecu46
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-08-07 13:50:46 59ad961d
Gejza - presne tak isto - "Řecko potopili marxisté" - ma dostalo...To je vážne ekonómka? - tak potom ignoruje historické fakty...

Bertold # FuliXuju84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-07 17:22:25 5b7fac4e
No nie..Gejza Huf.51..až teraz som si všimol že tá dáma na obrázku má na hlave..oné izé--recesné hovno..slušivé , elegantné --neškoda-- , a mohlo pohnojiť.. a nie skoro natrvalo...toto...kaziť vzduch--Ale no tak-- buďme slušný--
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-07 21:14:30 58d4289b
Je kapitalizmus a CRONY CAPITALISM. Je z čoho vyberať.
http://www.forbes.com/sites/cedricmuhammad/2013/11
/20/3-reasons-why-good-socialism-defeats-bad-capit
alism/
http://www.counterpunch.org/2014/08/13/top-10-reas
ons-to-hate-capitalism/
http://m.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/expracovnik-
nsa-americka-korupce-dosahla-sovetskych-rozmeru/
Je iróniou, že práve v terajšom čase, keď sa nedostatky dlhového systému pravidelne vracajú ako bumerang, je teraz menšie pochopenie či záujem o alternatívy k systému dlhového financovania ako inokedy. Totov minulosti bolo zásadnou otázkou o ktorej sa kedysi hovorilo na každom rohu ulice, v každom bare, obchode a továrni vo veľkej časti sveta v rokoch 1920-tych a 1930-tych. K dispozícii je únavná posadnutosť postrannými problémami, ale nič nemôže byť dosiahnuté, pokiaľ finančný systém nie je poriešený ako prvý.

Čítajte viac: http://dolezite.sk/old/V_tazkych_
casoch_29.html#ixzz3iBk3sgV0
August # VeruJanu83
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-08 05:00:05 4079836a
Štatisticky iba, plus mínus, je vo vede iba 5 percent žien. Ekonomika je pseudoveda. Economy is pseudoscience. Guglovať

August # VeruJanu83
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-08 05:07:37 4079836a
loading...
Rusko potopili a zruinovali marxisti - boľševici- jednoznačne ! Čínu takmer potopili marxisti - jednoznačne. Keby Čína nezaviedla ekonomiku kapitálu tak dnes nič neznamená ! Kambodžu zdecimovali Červení kméri - čiže marxisti ! Mohli by sme pokračovať .
Garfield # VuqyWeqi18
-
 62% ( 3 people voted )
+
2015-08-08 06:04:44 42f95dcb
Žiaden ekonomický model nepočíta s niečím takým ako mentalita národa, akési "kolektívne vedomie" ktoré zdieľa určitá skupina a ktorou sa oddeľuje od ostatných a tvorí tak národ (nemusí to byť jazyk-viď Švajčiarsko). Mentalita národa je tvorená mnohými faktormi, jeden z hlavných je čosi čo by som nazval "nosnou ideológiou". Jedným (nie výlučným) prvkom ktorý tvorí národnú mentalitu je obsah fatalizmu v nosnej náboženskej ideológii ktroá sa vyvíjala stovky rokov. Viera v predurčenosť osudom je dôležitým prvkom v ekonomickom správaní sa národa. Európa sa začala vzmáhať a ďaleko odbehla všetky ostatné kultúry po tom čo v nej nabehol protestantizmus ktorý zmenil katolícku orientáciu "nestaraj sa o tento svet, priprav sa na ten druhý" na tézu "Aj tento svet stojí za to aby sme ho budovali a užívali ho". Z toho dôvodu je úplne jasne že dnes sú protestantské (severské) krajiny bohatšie ako južné katolícke, katolícke sú bohatšie ako pravoslávne, pravoslávne sú bohatšie ako mohamedánske a budhistické (nebyť toho že v arabských krajinách sa čírou náhodou nachádza nafta tak sú to dnes tie najchudobnejšie a najbezvýznamnejšie krajiny sveta). Otázka na ktorä neviem odpovedať (a myslím že nikto z "politológov") je či sa môže podariť zmena mentality národov a ako dlho to bude trvať. Bez ohľadu na to čo sa o tom napísalo si trúfam tvrdiť že kresťanská, hlavne protestanstká viera doviedla krajiny voľnému trhu a tak ku najväčšiemu rozvoju, vytvoreniu najväčšieho bohatstva a najväčšiemu blahobytu širokých ľudových más.


General Guderian # TyroMury04
-
 57% ( 4 people voted )
+
2015-08-08 10:13:21 55e4d1d4
Hufnagel, čo keby si častejšie súložil? Možno by si potom prestal trpieť nočnou morou a nepotreboval by si sa sebaukájať vypisovaním debilných príspevkov a urážaním slušne diskutujúcich.
General Guderian # TyroMury04
-
 56% ( 8 people voted )
+
2015-08-08 12:09:27 55e4d1d4
generál,
Keby staré dobré Anglicko z čias kolonializmu nevykrádalo polku sveta cez svoje kolónie, tak tí gentlemani, nie sú tak bohatí a nemáš staré dobré Anglicko, a to napriek anglikanizmu a ich ekonomike.. Nie je to výlučne len o náboženskom systéme krajiny, ale o politicko - ekonomickom systéme, pretože taký systém predurčuje aj vzdelávanie ľudí. Rovnako hrá výraznú úlohu stupeň neokolonizácie, či je krajina kolónia a ktorej úrovne, napríklad SR je kolónia III triedy. Najpr USA, potom EÚ a nakoniec Nemecka. Alebo, či krajina sama kolonizuje, pretože to je podstata aj kapitalizmu. A systém centra a periférie. V princípe kapitalizmus z podstaty nemože dlhodobo existovať, teda desaťročia v pomalej prosperite, má systémovú chybu a kríza je tam súčasť systému, pre disproporcie rozdelenia príjmov obyvateľstva a pre sytémovú chybu nutného neustáleho zisku, pri ekonomike dlhu a frakčného bankovníctva. Lenže od reštartu po zásadnejšiu krízu prebehne aj 70 rokov, preto to jedna generácia až tak nevníma. A aby sa kapitalistická krajina udržala silná, tak musí parazitovať na inej, úrok a frakčné bankovníctvo ani inú možnosť nepripúšťa. Nemecko to tak urobil s eurom, ktoré mu umožnilo si vylepšiť export, na ktorom je závislé za cenu zničenia južných ekonomík Európy. Ale pochybujem, že by si takúto debatu chápal, keď píšeš, čo píšeš.A potom kolonizovaná krajina je roky dusená, presne ako SR. Ty vôbec nevidíš, ako sa také krízy riešia a kto si vtedy vyžerie čierneho Petra. Inak by si tak nepísal. Poslednú krízu kapitalizmu v Európe si vyžrali postsocialistické krajiny, aby západný kapitalizmus prežil, tak musel zlikvidovať východný blok a získať pre expanziu ich trhy .Zaviedol svetové ceny energií, tovarov a služieb, za žobračenky miesto výplaty, toto umožnilo dočasne západu prežiť krízu, ktorá sa len na pár rokov oddialila. A až nezničia a neroztrhajú Rusko, len vtedy uvidíš, aká kríza v systéme nastane. Matematiku nie je možno dlhodobo osrať.
Prečo máš napríklad amíkovo tak zadĺžené, hoci ho ovládli tvoji protestanti už aj vtedy, keď vyhrali v 19.storočí občiansku vojnu ? Prečo , Švédsko , ktoré má výrazne vačšie zdanenie, ako amíkovo a má výrazne lepší sociálny systém je menej zadĺžené ? Čo na to hovorí liberalizmus, neoliberalizmus, anarchokapitalizmus ?..) A tieto severské štáty sú centrom útoku imigrantov, aby tam zlikvidovali ich sociálny systém, model ekonomiky a ich zdroje, vrátane bielych ľudí..Na vplyv bohatstva štátu, teda aj zbohatnutie jej občanov vplýva mnoho faktorov a náboženstvo nehrá vždy hlavnú úlohu. Aj v amíkove aj vo Švédsku máš tých protestantov.Ale je tam iný model ekonomiky, švédsky má vyššie zdanenie a lepšiu distribúciu ziskov, čo sposobuje, že má lepší sociálny systém a prístupnejšie vzdelávanie a zdravotníctvo, súčasne aj nižšie zadĺženie. Amícky neoliberálny model je výhodný v skutočnosti len pre finančnú elitu a ich posluhovačov a preto tam máš drahé zdravotníctvo, dobré vysoké školy veľmi drahé a pre zlú distribúciu zisku do spoločnosti, vrátane zlého modelu ekonomiky, ktorí nahráva len majiteľom korporácií a milóny ľudí na potravinových poukážkach.Ale dlhé roky ich prosperitu držal FED a vojensko ekonomický komplex nanútením USD ako medzinárodnej meny pre platy a pre ropu.
USA bankstrom napríklad prekáža, až vidia, že niektoré severské krajiny neprijali dostatočne neoliberalizmus, fungujú tam aj sociálne systémy, ktoré im nevoňajú, nevychovávajú tam z ľudí debilov ako na priemerných amíckych vysokých školách. V niektorých je dokonca bezplatné štátne vysokoškolské vzdelávanie a nenávidené bezplatné zdravotníctvo, za cenu vyšších daní ,ale lepšieho prerozdelenia a distribúcie zisku v krajine. Také krajiny potom ničia a systematicky.
Podstatou je systém úrovne vzdelávania. distribúcia ziskov v spoločnosti, politicko - ekonomické použité modely a miera slobody občanov. Náboženstvo má veľký vplyv len vtedy, kedy je nanútené štátom a jeho obmedzenia možu ovpyvňovať potom ekonomický vývoj.To je prípad islamských krajín ktoré nemajú ropu.michal # RabyFaso02
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-08-08 15:42:43 4e6200d3
Michal:
1. Neexistuje žiadna "priama úmernosť" medzi vlastnením kolónií a bohatstvom štátu. Najbohatšie krajiny sveta (Švajčiarsko, Luxembursko, škandinávske krajiny, ...) nikdy kolonie nemali. Najchudobnejšie krajiny sveta (Afganistan, Etiópia, eritrea...) nikdy kolóniami neboli. Španieli a Portugalci tiež vykradli zlato z celej južnej ameriky a až do 70tych rokov boli chudobné. Investície do kolónií boli vždy riskantné a vôbec som si neni istý či sa až tak vyplatili. Nebyť koloniálneho pansktva tak v Indii a Afrike by možno dodnes nebol ani kilometer železníc, pevných ciest, prístavov a priemysel.
2. Kapitalizmus existuje cca 300 rokov a do 70tych rokov vytváral také bohatstvo aké sa nepodarilo nikomu vytovriť za celú existenciu ľudstva. Jedine počas kapitalizmu sa podarilo dosiahnuť bohatstvo širokých ľudových más zvané konzumná spoločnosť. Tzv. socializmus toto nedokázal za 70 rokov a nakoneic sa sám od seba zosypal. bol totiž nevýkonný a nedokázal zabezpečiť ani zďaleka takú živ. úroveň ako kapitalizmus.
3. To že dnešný korporátofašizmus ktorý popisuješ je zákonitým vývojovým stupňom tzv. kapitalizmu nie je ničím doložiteľné-presne tak by som ja mohol tvrdiť že zákonitým dôsledkom tzv. socializmu je bizardná forma monarchie ako v Sev. Kórei. Tak isto sa to nedá doložiť.
4. Dnešný systém bankovníctva NIE JE dôsledok voľného trhu!!! ale štátom riadeného monopolu na vydávanie peňazí jednou jedinou bankou ktorej nesmie konkurovať iný subjekt. Ak si všimneš časovú os, krízy vo veľkom začali práve po vytovrení FEDu v r. 1913 (prvá bol a v r. '26 potom veľká v r. '29) a definitívne to začalo ísť do kytičiek po zrušení zlatého štandardu a bretonwoodskej dohode r. '71. Krízy sú dôsledok riadenia ekonomiky de facto centrálnou bankou. Krízy boli i v 18. a 19. str. ale vždy trvali len pár mesiacov a rýchlo sa stav znormalizoval. Takéto krízy sú prínosné pretože čistia trh od neživotaschopných firiem.
Všetko čo ďalej popisuješ (zavedenie eura, svetové ceny energií, frkakčné bankovníctvo...) sú všetko zásahy štátu nič menej a nič viac.
Zadlženosť: Ak si niekto môže natlačiť peňazí koľko chce, môže zadlžiť koho chce, korumpovať koho chce, skúpiť cez burzu firmy ktoré chce, skúpiť masmédiá ktoré chce a ovládnuť svet. To je cieľ tých-o-ktorých-sa-nesmie-hovoriť ale to so slobodným trhom nemá nič spoločné.
Čo sa týka Švédska, štátny dlh je pomerne nízky (37%) ale o to vyšší je dlh domácností (najmä na bývanie, preimerná doba splácania obydlia je tu 70 rokov!!!) Keby sa sčítalšt. dlh a dlh domácností je to asi to isté ako v USA. Toto zadlženie domácností viedlo v r. 1992 ku ťažkej finančnej kríze. O švédskom školstve si prečítaj toto:
http://www.prave-spektrum.sk/article.php?630&ezin_
author_id=105
o celkovej švédskej mentalite si pozri toto:
http://www.libinst.cz/clanky-a-komentare/1497-jak-
socialni-stat-znicil-vedsko/
Ďalej stručne: Amícke vys. školy sú ešte aj dnes jedny z najlepších na svete, pozri kde študovali nositelia nobelových cien. Drahé zdravotníctvo je dnes všade, to že zaň neplatíš cash neznamená že je lacné, môžeš porovnať US systém drahého poistenia alebo náš lacného ale nedostupného t.j. na lekársku pomoc budeš čakať v poradovníku roky, buď umrieš alebo sa vyzdravíš sám (alebo zaplatíš doktorovi do vačku...)
Systém vzdelávania je determinovaný stále ešte tradíciou a tú kresťanskú sa snažia zo všetkých síl v európe odstrániť. Kam to vedie vidno už teraz: buzíci a lesby majú mať "rovnoprávnosť" s normálnymi, začína prevládať morálny relativizmus, snaha rozbiť rodinu, vymývanie mozgov genderovou agendou...atď. Nakoniec to skončí (možno) kompletnou islamizáciou západnej európy. Toho sa už dúfam nedožijem :D

General Guderian # TyroMury04
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-08-08 18:23:38 55e4d1d4
samozrejme je. preto ho treba propagovat vo vsetkych smeroch.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-08 20:14:30 b2fd83ad
aj uvery su dobre, aj hamburchery, aj kokainova kola...vsetko je dobre...no pre koho znie otazka?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-08 20:16:37 b2fd83ad
Švédsko samozrejme získalo kolónie, najdlhšie držali ostrov Svätý Bartolomej, odkúpený Francúzskom, vytvorilo Nové Švédsko, neskôr dobyté Novým Holandskom. Okrem toho zabralo územia v Európe, ktoré všetky postrácali.
Dánsko malo tiež kolónie, aj Dánsko–Nórsko.
Etiópia a Eritrea sa kolóniami stali.
Afganistan poodrezávali aj z juhu, aj severu.
Španielsko a Portugalsko boli by chudobnými, v tej danej dobe, v 20. storočí, nie predtým, pretože dnešná dočasná situácia neprejudikuje večnosť a spätnosť, jedine za predpokladu, že by sa za prejavenie bohatosti stola prijala vysoká miera kultu mamonu a mimoriadne horlivé prinášanie obetných darov tomuto pochybnému bôžikovi, ktorému sa upísali zdegenerovaní protestanti. Španielsko nebolo dostatočne zdegenerované a preto vysmievané, urážané. Prečo by sa Španielsko muselo prispôsobovať degenerátom? Pretože vývoj k tomu smeroval, protestanti sa neohliadali vôbec na návrat. Španielsko bolo premenlivé, s vlastnými záujmami, keď sa tie zrútili, vtedy nastalo opičenie sa po protestantoch.
V Indii by dodnes nepostavili železnicu, cesty, prístavy a priemysel. Poručík, ty urážaš árijskú civilizáciu Indie, oproti ktorej Švédsko je etalónom zaostalosti.
India je jeden celok s celým impériom, India nemá byť prečo zaviazaná, ak súkromné osoby z Londýna došli stavať železnicu, pretože sú obyvateľmi tej istej ríše. Došli k sebe domov. Išlo o súkromné vlastníctva, ktorých účelom bolo prinášať zisk, nie milodary a už vôbec nie, aby si britský lenivec dvíhal ego privlastňovaním si aktivity inej osoby, akoby dokonca jemu mali byť Indovia povďační, že nemusia kráčať peši. Zisk pre osobu, čo stavbu realizovala, aby priniesla služby zákazníkovi, to je ten kapitalizmus. Aj keď by sa čosi na vládny pokyn rozbehlo, azda India neplatila výpalné? Ak sa chváli kolonializmus, koho presne sa adorácia týka? Celého vtedajšieho zástupu žobráckych Britov? Británia viedla opakované vojny a hrdúsila vzbury a povstania, aby etatistická vláda budovala priemysel? Jednotlivé osoby niečo v Indii vybudovali, oni, iba oni, sami za seba, z vlastnej iniciatívy, oni nie sú vládou, ani vyslancami vlády, ani kolonializmu, aj keď bez jeho rozpínavosti by sa v Indii zrejme neukázali. Malého bezvýznamného anglického analfabeta zrejme potešilo, ak vláda mala priamo pod správou šíru Indiu, ale zabudol, alebo skôr ani nepochopil, že on sám je v pozícii Indie, jemu samému prikazuje tá istá vláda, ktorá ho okráda, a jeho bydlisko bližšie k jej sídlu neznamená, že sa na jej rokovaniach a rozhodovaniach zúčastňuje. Ak sa píše o kolonializme, tak to znamená rozlišovanie, dokonca protiľahlé, nezmieriteľné, medzi my a oni, my im pomáhajú a oni neprejavili vďaku. Áno, nebyť zločineckej, násilnej, teroristickej britskej vlády, India by zomrela od hladu. Škoda, že ich dobrodenie vyhnali.
Kapitalizmus nikdy nijaké bohatstvo vytvoriť nemohol, pretože iba pomenúva stanoviská ku vládnym reguláciám, nie je tvorčím elementom, tým je iba ľudská aktivita a podmienky, ktoré mu umožňujú sa presadiť, alebo mu hádžu polená pod nohy, okrádajú ho a znemožňujú vlastný výber. Konzumná spoločnosť je požívačná spoločnosť, nenásytná, valcujúca človeka, ktorý svojou rozumovou kapacitou nie je uspôsobený k premýšľaniu nad dopadmi nakupovania. Hltá bohatstvo bez zmyslu a výsledky bohatstva nie je vidieť, pretože boli spotrebované. Od podpriemerných a priemerných konzumentov, akými sú takmer všetci sa nie je prečo dôsledkom čudovať. Bohatstvo im rozložilo zvyšky mozgu.

Melchisedech # NekiJequ84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-08 22:40:45 b228c7c5
Melch,

Tak z tohto som v pi..

Kapitalizmus nikdy nijaké bohatstvo vytvoriť nemohol, pretože iba pomenúva stanoviská ku vládnym reguláciám, nie je tvorčím elementom, tým je iba ľudská aktivita a podmienky, ktoré mu umožňujú sa presadiť, alebo mu hádžu polená pod nohy, okrádajú ho a znemožňujú vlastný výber.

Uvedomujes si,jak si seres na vlastne pety?Alebo nie..?

harry # PahoLenu00
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-08 22:52:55 b229ce84
Melch,

zaujimave ze sa zistilo,ze dobrodenie Indom moze byt problemom.

A omluvam sa.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-08 22:58:33 b229ce84
Nebyť toho, že sa v Atlantiku čírou náhodou a nie zásluhou nikoho nachádzajú ložiská ropy a plynu, tak je Nórsko bezvýznamné a chudobné, ako bolo kedysi. Vo Švédsku majú úplne prázdnu krajinu bez zdrojov, iba ich pracovitosť a viera v predurčený osud ich napája ku aktivite. Zbytočná robota sa stala náboženským vyznaním.
Neznášam kolektivistické násilné spájanie. Jednotlivec by mohol byť protestantským sektárom, ale takým už veľmi nie je nik, pretože by musel praktikovať náboženstvo, aj keď protestantizmus je strohý a prázdny.
Protestantizmus priviedol človeka k materializmu, ktorý aj zdôvodnil ako prospešný, ale sám protestantizmus je mŕtvy. Katolíctvo neexistuje od roku 1958 a na koncile sa otvorilo svetu, osvojili si protestantský vklad cez Novus ordo a náboženskú slobodu, postkatolíctvo je nová protestantská sekta, takže domnelé a nejestvujúce katolícke krajiny by mali povýšiť do prvej ligy.
To by zodpovedalo, najviac v Luxembursku je „katolíkov“, ešte aj San Marino a Írsko, v ktorom nedávno hlasovaním podporili manželstvá teplých. Nijaká krajina nemôže byť zaraďovaná cez vymyslenú náboženskú šablónu. Rakúsko oficiálne „katolícke“, predstihlo Nemecko a ďaších „protestantských“ adeptov.

Melchisedech # NekiJequ84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-08 23:26:03 b228c7c5
Harry–Ako som písal, kapitalizmus je iba termín, čo pomenúva aktivity (v tomto prípade ich neprijateľnosť) iných subjektov k človeku, čo niečo vyrába. Bohatstvo vytvoril človek, on sám, by sa dalo uviesť, že či v kapitalizme, alebo nie. Termín nemôže zarábať, iba človek.


Melchisedech # NekiJequ84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-08 23:36:54 b228c7c5
harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-10 12:53:51 b229ce84
..Grneral G..04..Vaše závery sú obdivuhoné, dokonca lákavé-chytľavé, stoja však na tenkom ľade. V prvom rade už Alexander Macedónsky "zíral " nad vyspelosťou, kultúrnou, vzdelanostnou .aa. ..v porazenej Perzií.../mal aj manželku-Peržanku../, Anglani/Holanďania/ nevedeli pochopiť--Vychodoindické spoločnosti ..kastovníctvo Indické..a z toho vyplývajúcu kultúrnu a vzdelanostnú úroveň../prekrásne stavby..do dnes divy sveta.. Čínsky .".Konfucializmus"..bol síce izolovane..ale až do "Ópiových " vojen ..iniciovaných Anglánmi ..nosným pilierom pre svetové napredovanie... technické, kultúrne, umelecké...Je to inde...než len v "pokrokovosti" náboženskej...resp . národnej mentalite...Argumentačne :stojí to na "hrubšom ľade" a ten je charakterizovaný KORISTNÍCTVOM ...systémom využívania a donucovania...buď vynuteného ,alebo ideologicko-nábožensky zmanipulovaného.Pochopené/otáznik/
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-11 05:36:11 58d4289b
Luteranstvo, /protestastvo ako také/ bolo síce "lákave" pre krajiny prijímajúce kresťanstvo ako také--ale bolo iniciované ..Lebo :dovtedy" jednotná" Europa--kresťanská--svojou cirkevnou politikou dosiahla stav --Ignác z Loily --bol "klincom " jej militantnosti---kedy stupeň križiackého drancovania, Juhoamerické zlato, morálny úpadok hodnostárov , deformácie úplatkárske /"aj odpustky"/ Babylonske--Svätopeterské "cháporenie " ..aaa.. , neznesiteľné životné podmienky pre ŽIDOV/žlté hviezdy, vyhostenia, holocausty, segregácia..boli argumentami pre rozkol vtedajšej cirkevno-kresťanskej jednoty..a to všetko v začiatku 16 storočia....kedy boli položené základy nového systému..tak isto INICIOVANĚHO---koristnícky.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-11 05:50:59 58d4289b
A princíp KORISTNÍCTVA je známy už niekoľko tisícročí, vyvíja sa , zdokonaľuje , nachádza nové formy a metódy. /Ako príklad : bratstvo, rovnosť ,sloboda---sú mimoriadne lákavé méty ---v istom časovom období--možna aj dnes,pre niekoho,...ale sú to pojmy nedefinovateľné, manipulačné, neprírodzené...A revolučné dianie bolo na svete..spoločnosť sa žiadúco rozvrstvila...koristníctvo našlo živnú pôdu...vytvorilo aj hodnoty nevídané....a jednotlivci do dnes žijú z "podstaty"../To isté sa udialo aj v 89 u nás..lenže v " zamatovom"/
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-11 06:01:34 58d4289b
A General G04--pokiaľ ste pod vplyvom Nemeckej precíznosti, dôslednosti, presnosti...aaa vedzte že pôvod má asi v Bismarckovskom/Prušiak--ponemčený Slovan../ tlaku/po skúsenostia veľvyslanca v Rusku../v zjednotenom Nemecku, na armádu--ktorú dokázal presunúť "za paru hodín "po "štreke".. až k Paríži, používať a vyrábať pušky--zadovky.../České zlaté ručičky--súvisia z "legionárskym Ruským zlatom.." a trvale "ožratý Ruský mužík" súvisi so Židovským pálením "obilnej pálenky" a zadlžovaním...píše aj Solženicyn../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-11 07:42:37 58d4289b
kapitalizmus, cize sukromne vlastnictvo ma jediny vrchol, vsetko bude vlastnit jedna osoba resp. skupina osob. vacsi pes zozere manesieho...citim, ze to bude dobra osoba, tak super, bude stedra, so vsetkymi sa podeli, no az ma radost pochytila, normalne mam lepsiu naladu a tesim sa na lepsie kapitalisticke zajtrajsky...

kucma # FyvaFixa25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-08-11 09:51:25 5cf504d8
michal napriek roznym animozitam, ktore medzi nami vladnu, dobry clanok.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-11 10:09:49 59ad961d
ak chces co najvacsi zisk treba predat co najvacsiu chujovinu co najdrahsie :) uz ani na jarmoku to neni co to byvalo...
kucma # FyvaFixa25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-08-11 17:25:26 b2fda9a4
"vacsi pes zozere manesieho."


ved evolucna teoria,ne? To je tvoja viera ... Ci uz zrazu niesme zvierata? Vidis ako si sa aj sam nachytal na jarmocnych hruskach:)
Btw. tiez platilo, ze vacsi sudruh zozerie mensieho - tiez sa sekali medzi sebou, vid 2.svetova vojna , teda nie oni, ale bezny lud to robil za nich

LenkaB # LyroKomo25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-11 18:40:21 58d7436a
sudruzka koza, ti jebe? to su zase co za odvodeniny? v prvom rade oslisuj konstatovanie od viety. ked ti napisem, ze ziadny jezisko medzi nami nepobehuje je konstatovanie, nie viera. potom mozno pochopis, ze som tiez opisoval kapitalisticky priebeh, kde si za zhromazdeny kapital kupis majetok aj dusevny ineho, ci uz zasluzene alebo nezasluzene. a nie nemoze si kazdy lekar postavit vlastnu nemocnicu ani nic podobne...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-11 23:01:55 b2fda9a4
Jáj Klopi ! Tú starú mantru precitilevlých vyšpičkovaných nacionalistov, že za úpadok národa môže jedine žid - krčmár, už len nevyťahujme, lebo je trochu nevedecká. Jemne povedané. Samozrejme v žiadnom prípade príčinou toho nie je spoločenský systém, ktorému vyhovoval nevedomý mužik - lacná pracovná sila. Vyzerá, že na túto vlnu nasadol ku sklonku života trochu blúznivo aj Solženicin. Zjavne príčinné súvislosti ignoroval, inak by obvinil aj pravoslávnu cirkev, veď (okolo 15- ho storočia ?) práve v ich monastýroch sa začalo s pálením. Mohol obviniť aj štát, veď pozdejšie si privlastnil monopol na výrobu destilátov s nemalými ziskami. Dokonca za prispenia vedeckej obce stanovil aj normatívy výroby tej najľúbeznejšej vodky. Heh, a dokonca veľký Mendelejev svoju doktorandskú disertačnú prácu písal o reagovaní vody s alkoholom. Tiež mi je záhadou, že potom prečo neposielame do horúcich pekiel dnešných gójskych krčmárov, veď útlocitní tiež práve nie sú. Lebo krčmárske remeslo je raz také.
FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-11 23:19:32 59ad0cca
errata: precitilevlých = precitlivelých
FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-11 23:24:30 59ad0cca
Odbornik na vystavbu plastovych ciest,

acipo

Vidis,ide to.

fragmantov - fragmentov

krmarov - krcmarov

A zas ti komisia priklikla.Jak to Ty robis,ze ju skoro vzdy pobavis...?

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-12 08:12:33 5f6695f9
Nóó, rozhodne najkrajšie momenty v živote, keď jeden ideológ hovorí druhému ideológovi, že je ideológ. Ale aby reč nestála, tak ti ešte voľačo predhodím na trávenie, ctihodný Gejzabáči: Základom mojej liberálnej ideológie je tá milá dualitka, že napr. socializmus a kapitalizmus, kolektivizmus a individualizmus, sociálnosť a sebectvo sú rub a líc tej istej mince, a nedajú sa od seba oddeliť, resp. jedno alebo druhé vylúčiť. Mám za to, že kto sa o to pokúša, je alchymista.
FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-13 07:21:56 59ad0cca
Gejza,


:}}}}

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-13 12:13:59 5f6695f9

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Environmentální fašismus: ekofašisté začínají přebírat Ameriku


Environmentální fašismus: ekofašisté začínají přebírat Ameriku
Environmentální fašisté věří tomu, že pokud se lidem ve velké míře povolí svoboda a volnost, planetu to doslova zničí. Zní to bláznivě, ale to je to, čemu tito lidé opravdu v...
Po Koncesionárikovi vám na dvere môže zabúchať aj Exekútorík
Švédsko platí za přijímání imigrantů obrovskou cenu
Lákání středověku

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1083 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles