Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

KONTROLA MYSLE A TECHNIKY POUŽÍVANÉ V MASMÉDIÁCH


KONTROLA MYSLE A TECHNIKY POUŽÍVANÉ V MASMÉDIÁCH

KONTROLA MYSLE A TECHNIKY POUŽÍVANÉ V MASMÉDIÁCH



ORGANIZOVANÝ CHAOS


Vedomá a inteligentná manipulácia organizovaných zvykov a názorov más ľudí je dôležitý prvok v demokratickej spoločnosti (tj. v spoločnosti, kde vládne ľud, pozn.prekl.). Tí, čo manipulujú skryté mechanizmy spoločnosti, vytvárajú tú skutočnú, neviditeľnú vládu, ktorá je reálnou vládnucou mocou našej krajiny.

 

Sme ovládaní, naše mysle sú (cielene) premieňané a modelované, naše chute sú formované a vsugerúvajú sa nám navonok naše nápady a myšlienkové pochody, a to ľuďmi, o ktorých sme ani len nepočuli.


Vládnu nám skrze svoje vodcovské schopnosti a skrze schopnosť poskytnúť nám potrebné svetonázory, a tiež skrze ich kľúčové postavenie v sociálnej štruktúre. Nech máme k tejto skutočnosti akýkoľvek postoj, ostáva faktom, že v takmer každej oblasti každodenného života, v politike, obchode, etnických otázkach atď. sme ovládaní relatívne malým množstvom osôb, ktorí sa vyznajú v mentálnych procesoch a sociálnych štruktúrach más ľudí. Sú to oni, čo "ťahajú za konce motúzov" a majú pod kontrolou verejnú mienku, ktorým ... sa darí novým spôsobom zväzovať a viesť celý svet.

 

Napríklad: teória vraví, že každý občan smie voliť tých, ktorých chce. ... No Americký volič už zistil, že bez organizácie a usmernenia verejnej mienky by výsledkom volieb bol len chaos. Neviditeľná vláda preto rozhodla, že sa ľuďom predložia vopred určení dvaja, maximálne štyria kandidáti. V praxi je to totiž tak, že keby všetci ľudia mali vzdelanie v ekonomike, politike atď, nikdy a v ničom by nedospeli k zhode názorov. ...


Teória ďalej vraví, že ľudia budú kupovať najlepšie a najlacnejšie výrobky na trhu. V praxi však je to tak, že keby sa každý riadil cenou a chemickým zložením výrobkov, tucty značiek drogérie, odevov či potravín by bolo automaticky odstavených. Aby sa tomu vyhlo, vytvára sa sociálny súhlas voči týmto výrobkom tak, že sa naň upriamuje verejná pozornosť skrze propagandu rôzneho typu.

Aby sme to dosiahli, spoločnosť sama súhlasila s tým, že prijíma slobodné súťaženie spoločností, ktoré je zároveň usmerňované skrytou vládou skrze propagandu.


Niektoré prvky (propagandy) sú kritizované – napríklad manipulácia so správami (to bolo už v roku 1928 !!! pozn. prekl.), degradácia osobnosti človeka alebo dobre známe prázdne a zároveň nelogickí a nezmyselné reči, ktorými politici a komerčné spoločnosti vnášajú do podvedomia ľudí celkové svetonázory, ktorými sa majú riadiť. No táto organizácia a zameriavanie pozornosti na to, čo skrytá vláda chce, je nevyhnutná na fungovanie spoločnosti.

S rozvojom komunikačných prostriedkov a dopravy sa ideológia dá rozširovať takmer okamžite, a to na akúkoľvek vzdialenosť a na akýkoľvek počet ľudí. Prekonanie geografických vzdialeností podporuje to, aby sa zhodli v názoroch príslušníci rôznych skupín, takže majú rovnakú mienku a záujmy, ktoré sa dajú usmerniť smerom k spoločnej činnosti, hoci by boli od seba vzdialení tisíce kilometrov."

 


Kto bol Eduard Bernays


 

Bernays je vo všeobecnosti považovaný za otca propagandy, ktorá sa dnes volá "public
relations" – teda vzťahy s verejnosťou. Bol synovcom Zigmunda Freuda, otca psychoanalýzy a bol to on, ktorý pomohol spopularizovať Freudove teórie v Spojených štátoch. Bernays použil Freudovu psychoanalýzu pre účely obchodu. Do propagandy vniesol psychológiu a sociálne vedy, ktoré mu pomohli vytvoriť účinné presvedčovacie kampane. Svoju metódy
ovplyvňovania nazval "výrobou súhlasu."


Vďaka zavedeniu skrytej manipulácie sa z občanov sa stali konzumenti a demokracii
sa podarilo vytvoriť poslušné bytosti, ktoré reagovali želaným spôsobom bez toho, aby si toho boli vedomé.


Freudove východisko spočíva v tomto: v každom človeku driemu nebezpečné a iracionálne túžby a strach. Bol presvedčený, že odviazanie týchto inštinktov viedlo k barbarizmu nacistického Nemecka. Freudova dcéra Anna a jeho synovec Edward Bernays poskytli základy filozofie na ovládanie verejnosti. Americká vláda, korporácie a CIA použila tieto myšlienky a vyvinula techniky pomocou ktorých je možné kontrolovať verejnosť.


Jedna z obľúbených Bernaysových techník bolo používanie autority "tretej strany". Ak napríklad chcel zvýšiť predaj slaniny, uskutočnil prieskum medzi tými lekármi, ktorí odporúčali výdatné raňajky. Výsledky prieskumu potom poslal 5000 ďalším lekárom spolu s ponukou slaniny a vajec ako výdatných raňajok pre pacientov.


V dnešnej spoločnosti sa považuje za neprípustné spochybňovať demokraciu, teda vládu ľudu. Kráľovstvo ako forma vlády sa zavrhuje a odmieta. V škole nás však neučia a v novinách sa nedočítame o tom, kto v pozadí demokracie skutočne vládne. Učia nás, že demokracia je za každých okolností zárukou slobody, napriek tomu, že tí, ktorí šíria propagandu v spoločnosti, pracujú na odstránení tejto slobody skrze manipuláciu našich názorov a mysle.


Sloboda pre mnohých dnes znamená kúpiť si nové auto alebo právo získať rovnaký tovar v troch rôznych supermarketoch. Pre iných je to možnosť sledovať šport nie na jednom, ale na 60 rozličných televíznych kanáloch. Je to ovocie a viditeľný a úspech Bernaysovho úsilia a iných odborníkov v tejto oblasti.

 


Masmédiá


Masmédiá sú dnes najúčinnejšou zbraňou, používanou vládami na ovládnutie širokých más. Formujú a úplne premieňajú názory a postoje a definuje, čo je normálne a prijateľné. Techniky manipulácie a ich mocenská štruktúra sa dajú pochopiť najlepšie skrze teórie, na ktorých sú postavené a ktorými sa budeme nižšie zaoberať.


Nejde o vyvolanie radikálneho odporu voči masmédiám celkovo, pretože bez nich dnes život nie je vo vyspelých krajinách možný. Je to výzva, aby sme začali popri sledovaní masmédií, rozmýšľať a prestať "len tak bezducho" pozerať čokoľvek, čo nám masmédiá ponúkajú.


(obrázok : produkt reklamnej spoločnosti Deesillustration, http://deesillustration.com/
V kockách je zakomponované podprahové posolstvo "Poslúchaj!")

 


"Programovanie" ľudí cez masmédiá


Masmédiá sú také komunikačné štruktúry, ktoré sú určené na zasiahnutie čo najväčšieho počtu publika. Zahŕňajú televíziu, rádio, filmy, noviny, časopisy, knihy, hudobné nahrávky, videohry a internet. Mnoho vedeckých štúdií sa zaoberalo vplyvu masmédií na spoločnosť, aby dosiahli čo najväčší vplyv na ľudí. Z týchto štúdií vznikla veda zvaná "Communications" (komunikácia), ktorá sa využíva v marketingu, vo verejných vzťahoch (alias propaganda) a v politike. Masmédiá zaisťujú fungovanie demokracie (ľudia majú rovnaké záujmy, názory
a teda a volia rovnako vo voľbách) a je to nevyhnutný prostriedok diktátorstva v súčasnosti. Záleží na tom, ako sa použijú.


Už v roku 1958 sa známy spisovateľ Aldous Huxley vyjadruje v úvode svojej knihy "A Brave New World" (Prekrásny nový svet). Tento pohľad na západnú spoločnosť nie je hypotézou, ale je postavený na zdokumentovaných faktoch, ktorých ovocie aj sami vidíme pri sledovaní televízneho a iného vysielania.


Tu sú niektorí z mysliteľov, ktorí položili základy masmediálnej propagandy:

 


Walter Lippmann


 

Walter Lippmann bol americký intelektuál, spisovateľ a dvakrát získal Pulitzerovu cenu za
svoje dielo zaoberajúce sa masmédiami. V knihe "Public Opinion" (Verejná mienka) z roku 1922 porovnáva Lippmann dav k "veľkej šelme" a k "divokému stádu", ktoré potrebuje vedenie vládnucej vrstvy, ktorá má v občanoch zakoreniť dojem "všemocnosti" a ovládania vlastného života cez navonok slobodné rozhodovanie o všetkom. Pri tom sú v pozícii diváka, a nie účastníka toho, čo sa v skutočnosti s nimi deje. Aktívna účasť na dianí v štáte pripadá jedine tým "zodpovedným", medzi ktorých bežný občan nepatrí.


Je zaujímavé poznamenať, že Lippmann je spoluzakladateľ organizácie "Council on Foreign Relations – CFR (Rada pre zahraničné vzťahy), čo je najvplyvnejšia politická organizácie pre styk so zahraničím na svete. Niektorí súčasní členovia tejto rady: David Rockefeller, Barack Obama, Hilary Clinton, pastor megacirkvi Rick Warren a predstavitelia spoločností ako CBS, Nike, Coca-Cola a Visa.

 


Carl Jung


 

Carl Jung je zakladateľ analytickej psychológie, ktorá zdôrazňuje porozumenie psychiky skúmaním snov, umenia, mytológie náboženstva, symboliky a filozofie. Tento švajčiarsky terapeut zaviedol termíny ako "archetyp, komplex, persona – osobnosť, introvert/extrovert atď. Bol silne ovplyvnený okultným zázemím svojej rodiny. Jeho starý otec Carl Gustav bol horlivý slobodomurár, dokonca dosiahol stupeň veľmajstra a samotný Jung zistil, že niektorí z jeho predkov boli rozenkruciáni. To vysvetľuje jeho záujem o východné filozofie, alchýmiu, astrológiu a symbolizmus. Jedna z jeho najdôležitejších prác je "Kolektívne nevedomie."


Kolektívne nevedomie sa podľa neho prejavuje skrze podobné symboly a mytologické postavy v rôznych civilizáciách. Sú v našom nevedomí, a pokiaľ sa viditeľne použijú, vyvolajú silnú príťažlivosť a fascináciu voči veci alebo osobe, s ktorou sú spojené. Tieto skryté symboly (occult = lat. tajný, skrytý) sa teda dá dosiahnuť obrovský vplyv na veľké
masy ľudí, či o tom vedia alebo nie. Edward D. Bernays na tomto postavil takmer celú svoju ekonomickú propagandu.


Obrázok: obal časopisu Time z roku 1955 s portrétom Carla Junga. Štýlom trochu pripomína Avatar ...

 


Harold Lasswell


 

V rokoch 1939-1940 sa na univerzite v Chicagu konal seminár o komunikácii, určený pre
vybraný počet ľudí. Financovala ho Rockefellerova nadácia a zúčastnil sa ho aj Harold Lasswell, v tom čase vedúci americký vedec v oblasti politiky a komunikačnej teórie, ktorý sa venoval hlavne propagande. Bol toho názoru, že demokracia, teda vláda, ktorú spravuje ľud, nemôže zotrvať sama od seba, pokiaľ sa jej nepomôže bez špeciálnej elity, ktorá sformuje a zjednotí verejnú mienku cez propagandu.


Z jeho diela "Encyclopaedia of the Social Sciences" – Encyklopédia sociálnych vied:
"...musíme uznať, že masy sú nevedomé a hlúpe, a preto sa nesmieme podriadiť dogmám
hovoriacim o tom, že človek je sám sebe najlepším sudcom a sám najlepšie rozozná vlastné záujmy."


Lasswellova slávna mediálna analýza: Who (says) What (to) Whom (in) What Channel (with) What Effect (teda: kto to vraví, komu to vraví, skrze aký prostriedok a aký to má mať účinok)


Príklad – videoklip Rihanna:
Kto ho vyrobil - Vivendi Universal
Čo sa vyrobilo – pophviezda Rihanna
Komu je určený – konzumentom medzi 9 a 25 rokov
Cez aký prostriedok – hudobné video
Aký to má mať účinok – predať speváčku, jej hudbu, jej imidž a jej posolstvo


To, čo sa tu rozoberá, nie je žiadna konšpiračná teória. Nejde o nič skryté ani tajné, pretože tieto metódy sa bežne vyučujú na školách ako jeden z predmetov a dejú sa pred očami verejnosti, pričom všetky fakty a informácie o týchto metódach sú voľne dostupné.


Kedysi bola v rámci pop kultúry pestrosť názorov, myšlienok a pohľadov na svet. Zlučovanie mediálnych spoločností však vytvorilo štandardný kultúrny priemysel. Napríklad: už ste sa pozastavili nad tým, prečo posledná hudobná tvorba je "na
jedno kopyto", prípadne, akoby všetkých západných spevákov "jedna mater mala?" Tu je odpoveď:


Prehľad toho, koľko spoločností vlastní médiá:


Ako znázorňuje graf, počet spoločností, ktoré vlastnia americké médiá, klesol z 50 na 5 za posledných 20 rokov.


Tu je tých 5 spoločností, ktoré ovládli celosvetový trh:


1) AOL Time Warner vlastní asi 292 samostatných spoločností a ich pobočiek. 22 z nich sú zlúčené koncerny. Patrí sem: 3Com, eBay, Hewlett-Packard (HP počítače), Citigroup, Ticketmaster, American Express, Homestore, Viva, Bertelsmann, Polygram, Amazon, všetkých 7 kanálov HBO, CNN, Road Runner, Warner Brothers Studios, Weight Watchers, asi 52 nahrávacích spoločností atď. (podľa článku Ben Bagdikan, The New Media Monopoly)
64 časopisov, ako napr. Time, Life, People, DC Comics a i. 40 hudobných značiek: Warner Bros, Atlantic, Elektra a i. Televízne kanály: Cinemax, TNT, Cartoon Network, CNN
Vlastní napr. týchto hudobníkov: Madonna, Sean Paul, The White Stripes atď...


2) Viacom vlastní kanály ako napríklad: CBS, MTV, MTV2, UPN, VH1, Showtime, Nickelodeon, Comedy Central, TNN, CMT, BET Filmové spoločnosti: Paramount Pictures, Nickelodeon Movies, MTV Films, Blockbuster Videos...


3) Disney ovláda obrovské mediálne kráľovstvo. Okrem toho vlastní aj hokejový tím The Mighty Ducks of Anaheim. Stále má centrum v Hollywoode, kde sa nachádza 8 filmových štúdií: Walt Disney Pictures, Touchstone Pictures, Miramax, Buena Vista Home Video, Buena Vista Home Entertainment, Buena Vista International, Hollywood Pictures a Caravan Pictures. Ďalej, kontroluje niekoľko vydavateľstiev pod menom skupiny Walt Disney Company Book Publishing a ABC Publishing Group; 17 časopisov, televízny kanál ABC, 30 rádiových staníc, 11 kábloviek vrátane Disney, ESPN, A&E, a History Channel; 13 medzinárodných kanálov od Austrálie po Brazíliu, 7 športových výrobcov a 17 internetových webstránok ako ABC group, ESPN.sportszone, NFL.com, NBAZ.com a
NASCAR.com. Hudobné značky: Buena Vista, Lyric Street, Walt Disney labels. Ďalej množstvo divadelných predstavení založených na filmoch ako Leví kráľ, Kráska a zviera, Kráľ Dávid a podobne. Vlastní týchto hudobníkov: Miley Cyrus/ Hannah Montana, Selena Gomez, Jonas Brothers a i.


4) Vivendi Universal vlastní 27% celého zisku z hudobného predaja v USA. Vlastní značky: Interscope, Geffen, A&M, Island, Def Jam, MCA, Mercury, Motown and Universal, Universal Studios, Studio Canal, Polygram Films a veľké množstvo internetových a mobilových spoločností. Vlastní týchto spevákov: Lady Gaga, The Black Eyed Peas, Lil Wayne, Rihanna, Mariah Carey, Jay-Z atď...


5) Sony vlastní: Columbia Pictures, Screen Gems, Sony Pictures Classics, 15% celého amerického hudobného zisku, značky Columbia, Epic, Sony, Arista, Jive a RCA Records
Vlastní spevákov: Beyonce, Shakira, Michael Jackson, Alicia Keys, Christina Aguilera atď...


Obmedzené množstvo vlastníkov kultúrneho priemyslu znamená obmedzený počet názorov a myšlienok, ako získať publikum. Znamená to, že určité posolstvo sa veľmi ľahko dostane do povedomia ľudí a vytvorí tak všeobecný súhlas a prijatie tejto myšlienky. Príkladom je správa "V Iraku sú zbrane hromadného ničenia" (pričom oveľa nebezpečnejšie štáty sú samotné USA, Británia, Francúzsko atď)

 


Ako sa určité myslenie stane normálnym
(alias, štandardizácia ľudskej mysle)


Za posledné roky vytvorili médiá celosvetovú oligarchiu skrze relácie, ktoré sledujeme,
hudbu, ktorú počúvame, správy, ktoré čítame. To všetko produkuje päť (!!!) spoločností. Tieto spoločnosti, keď sa dozvedáme informácie zásadne skrze nich, tvoria svetonázor ľudí a spájajú ich do jednoliateho celku, ktorý má pohľad na svet taký, ako oni chcú.


Týmto je ovplyvnené dokonca aj takmer každé väčšie súčasné hnutie alebo štýl obliekania.
Umelci, rôzne diela alebo myšlienky, ktoré nepasujú do hlavného prúdu, sú neľútostne odmietnutí a zabudne sa na nich – bez propagandy, ktorá ich podporí, sú zabudnutí v priebehu krátkeho času.


Médiá vytvorili o svete pochmúrny obraz cez depresívne filmy, horory a skresľovanie faktov v správach, aby si priemerný človek zvolil stav apatie a pocitu bezmocnosti, stratil záujem o rozvoj vlastnej osobnosti a radšej sa utiekal z reality do citovo uspokojivého, ale neskutočného sveta mediálnej zábavy, a hypnoticky sledoval programy a seriály s neprirodzeným humorom a nereálnymi vzťahmi vo filmoch.

 


Tento únik z reality je kostrou propagácie videohier, 3D filmov a veľkoplošných obrazoviek (tzv. domáce kino). Masy, ktoré sú závislé na dennodennej lacnej zábave, sledujú mediálne produkty, ktoré sú starostlivo prešpikované odkazmi a symbolmi, ktoré nás majú utvrdiť a podporiť v našej závislosti na ich lacnej zábave. Verejnosť je trénovaná k tomu, aby túto zábavu MILOVALA do takej miery, že je ochotná vyhodiť svoje ťažko zarobené peniaze, len aby k nej mala prístup. Propaganda teda už nie je čosi, čo nám zvonka čosi diktuje – má formu zábavy a potešenia, ktoré vyhľadávame "sami od seba," chceme to
a uprednostňujem to pred mnohými dôležitými vecami.


Jeden film raz za čas, napríklad, nemá na ľudskú psychiku trvalý vplyv. No médiá sú dnes
všadeprítomné a tvoria celé naše prostredie, v ktorom sa denne pohybujeme. Definujú naše normy a vylučujú to, čo nie je žiaduce. Fungujú ako klapky na očiach koňa – sú určené na to, aby videl len to, čo treba, nič iné.


Dnešná propaganda takmer nikdy nepožíva logické myslenie alebo argumenty (všimnite
si, na čom sú postavené reklamy!). Priamo útočia a dráždia najprimitívnejšie ľudské pudy (slogany "pretože mať viac je lepšie", "kupujem si to auto, lebo ho chcem", "slastná chuť čokolády" spojená so zmyselnými pohybmi atď) a spôsobujú citovú a iracionálnu odozvu. Keby sme normálne premýšľali pri nákupoch, nekúpili by sme minimálne 50 percent toho, čo dávame do košíka.


Deti a bábätká sa dávajú do reklám z jednoduchého dôvodu: ženy sú dnešné hlavné
konzumentky, a obrázky detí v nich vyvolávajú potrebu prijať, postarať sa a opatrovať tú vec, ktorá je s deťmi spojená.

 


(Obrázok: Stará reklama spoločnosti 7 Up a propagácia nezdravého nápoja)

 


Sexuálne skryté i otvorené narážky v médiách


Sex je v médiách doslova všadeprítomný, pretože priťahuje pozornosť diváka. Keďže je priamo spojený s rozmnožovacím pudom, pri každej zmienke alebo narážke zatieni tento motív všetky ostatné racionálne pochody v mozgu. Morálny divák pri priamej sexuálnej zmienke síce môže vypnúť či prepnúť televízor, ale neubráni sa podprahovým obrázkom
povkladaným do reklám, filmov alebo symboly, ktoré na prvý pohľad nie je vidieť, no majú na jeho psychiku dopad.

 


Ukážky podprahového vnímania


Termín "podprahové vnímanie" vymyslel v roku 1957 výskumník amerického trhu James Vicary, ktorý prinútil amerických divákov jesť popcorn a piť Coca Colu počas sledovania akéhokoľvek vysielania tak, že vložil krátke, okom nepostrehnuteľné zábery, do televízneho vysielania. (Američan s popcornom a Coca Colou v ruke sa tak stal symbolom USA) Sex sa často sa používa aj na predaj výrobkov na trhu, pretože priemerný obchodník vie, že "sex je predajný" (sex sells).


Ukážky (také slabšieho kalibru):

 


 reklama na Coca Colu, S nadpisom "ohmataj si tie krivky", A čo je v detaile, bez komentára



 

šampón pre mužov


Hoci sú zdroje, ktoré tvrdia, že podprahové reklamy sú neúčinné, zjavne si to veľkí
producenti výrobkov nemyslia. Nedávne štúdiá dokonca zistili, že zvlášť efektívne sú
vtedy, ak obsahujú nejaké negatívne posolstvo. Na londýnskej univerzite prišli po
výskume k záveru, že podprahové reklamy účinne stimulujú najmä negatívne
myšlienky a nálady.

 


Znecitlivenie


V minulosti, keď sa diali výrazné zmeny, ľudia šli do ulíc a protestovali. Dôvod na
nepokoje bol v tom, že zmenu vyhlásil nejaký panovník alebo prezident, priamo na
verejnosti, a spoločnosť pochopila, o čo ide. Dnes, keď sa propaganda nielen prijíma,
ale priam vyhľadáva samotnými ľuďmi, zmeny sa dejú skrze znecitlivenie.
Všetky zmeny, ktoré idú proti záujmom občanov, sa opakovane vkladajú do filmov
(motív svetovlády napríklad), do hudby (kde ich divák prijme ako pozitívne, lebo sú
spojené s príjemnou hudbou a sexuálnymi pohybmi umelcov) a do správ (ktoré sú
podfarbené akčnou hudbou a prezentujú sa ako jediné riešenie našich problémov). Po
rokoch takejto manipulácie elita otvorene vyhlási nový koncept politiky a sveta, a vďaka mentálnemu "naprogramovaniu" obyvateľstva sa všetko pasívne a bez protestov prijíma.


Táto technika má svoje korene v psychoterapii.


Steven Jacobson vo svojej knihe "Kontrola mysle v USA" ( Mind Control in the United States) povedal:


"Technika psychoterapie, ktorá je teraz tak rozšírená a prijímaná ako spôsob psychickej liečby, je zároveň metódou na ovládnutie ľudí. Dá sa použiť na systematické ovplyvňovanie postojov a správania ľudí. Systematické znecitlivenie je metódou na
odstránenie pacientových úzkostí, takže už sa neobáva napr. strachu z násilia. [...] Ľudia sa naučia prijímať ako normálne (!!!) traumatizujúce situácie, ak sú im dostatočne často vystavení."


(viď stupňujúce sa násilie a otvorené sexuálne scény nielen vo večerných filmoch, ale aj v rozprávkach, reklamách, a to počas celého času vysielania)

 


Záver:


Ten nechávam na vás. Pokiaľ by ste sa ma spýtali, či sa dá zastaviť alebo aspoň osobne odmietnuť táto mašinéria, odpoviem vám jednoducho: áno. Je len potrebné aby o tom vedelo čo najviac ľudí.


(hlavný zdroj info: http://vigilantcitizen.com/?p=3571, http://www.protiprudu.info/otec_propagan dy.html )



Author: tokamak # LewuJani72
Svet2013-08-3112
-
 78% ( 13 people voted )
+
By som bol zvedavý kolko televizorov by letelo z okna keby si to kazdy precital :o)

x # KahiVako32
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-02 19:19:10 1fac1e01
Ja uz TV nepozeram asi 5 rokov a musim povedat ze som tym ziskal ohromny nadhlad nad vsetkym co sa deje okolo nas. Fakt všetkým odporúčam, vypnite si TV. Ja viem, bude to tazke prestat s niecim co je kazdodenným rituálom, takže si treba nájsť nejakú náhradnú každodennú činnost. Po nejakom case sa vam otvoria oci a budete ziiiirat :)

trdlo # PuweWimo88
-
 77% ( 12 people voted )
+
2013-09-02 19:36:51 b221a923
tokamak Co je na šamponu AXE? Buď jsem slepý,nebo nevidím...

zero # MotoLile18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-02 19:40:01 55478017
zero. Tokamak našiel na cocacole počiatok felácie a na axe nápis sex. Vidí, čo chce vidieť...
Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-02 19:47:41 4e622782
Samý Žid.

Peter Novak # DigiQihy47
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-09-02 19:53:42 55d8e107
hujer dík za vysvetlenie. to axe som ešte zbadal, ale asi nemám zmysel pre moderné umenie, alebo som až tak tupý na tie podprahové podnety, lebo tú feláciu som zbadal až po tvojom vysvetlení. ozaj sa to tak javí. ale tvár a úd sú červené.
tá cola má ale viac významov, len nie je na zahasenie smädu.
fico len "pil colu", keď ho zvolili a vyhadzovali do vzduchu držal ju v ruke a dokonca aj tu v jednom príspevku kde reční v. pavlík tak mu ju ktosi predstrčil na rečnícky pult.
kedysi bola na marse tvár, v škótsku lochneska a rôzne iné optické finty. také javy sa využívajú v umení, filme, ale aj v maskovaní.
čo by to spravilo v 3D.

aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-02 20:15:22 b229144f
loading...
Vsetko co sa takto vyraba, tie obaly, reklama a ostatne je dobre premyslene, taketo firmy zamestnavaju psycho-odbornikov...to nieje ,,mozog vidi to co chce"

ich kumpan # CoqiHete03
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-02 20:46:50 3ec5dc07
Dr Hujer

Tu felaci jsem po chvíli našel i sám,ale to "S" které doplňuje EX je fakt prachmizerné.

Doufám že si tento článek nepřečte manželka,jinak mi bude schopná předhazovat podprahové sexuální stimulanty a já bych pak kvůli manželskému sexu mohl ztratit čas na hospodu,kamarády a koníčky.

zero # MotoLile18
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-02 21:48:20 55478017
http://www.youtube.com/watch?v=OE9cOq50ELE
http://www.youtube.com/watch?v=sGvC3m5muyQ

John11146 # FawiJive72
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-02 22:22:00 542a8532
nieco vam musia nakreslit na obal, inak by ste to nekupili, takto nadobudnete pocit ze mate nieco co ste chceli....xixixi a ten televizor, radio, noviny to bol odjakziva nastroj manipulacie a propagandy. Pravda bola odjakziva subjektivna zalezitost mocipanov, preto sa furt meni spolu so zmenou rezimu, a ovce treba o nej furt presviecat, pretoze je doslova neuveritelna...xixixii
kombajn # HydyKuwi36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-03 12:37:41 560df8c5
Podprahova manipulacia v reklamach: http://youtu.be/e
B4E7-Tiepg

Pozrite si co firma Walt Disney podprahovo vsugerovava vo svojuch rozpravkach detom!: http://youtu.be/5
QaYdph-aNM

A nazaver len tak pre zaujimavot Disney bol slobodomurar 33 stupna!: http://youtu.be/e
EmowhVkhS8


traktor # WifoJyfa29
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-03 21:15:43 1fac1e04
for the children of this world are in their generation wiser than the children of light

Luke 16
John11146 # VexuTefo87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-03 21:41:22 542a8532

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   tri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:







Podporte nás aj cez BITCOINY



12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

JEŠTĚ JE TO KAPITALISMUS, NEBO UŽ JEN BYROKRACIE?


JEŠTĚ JE TO KAPITALISMUS, NEBO UŽ JEN BYROKRACIE?
Znáte kultovní film Vrtěti psem? Jeho podstatou je, že každého problému se dá zbavit tím, že se od něj dostatečně rafinovaně odvede pozornost. Ukážu vám, jak tohle umění evropsk...
Sen o decentralizácii štátnej správy
Ktorý November by radšej oslavovali komunisti?
Nový fúzní generátor může změnit budoucnost

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.029 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage