Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

KAREL MARX: POMÝLENÝ ČLOVĚK, KTERÝ SE NEUMĚL POSTARAT ANI SÁM O SEBE A ŽIL Z CIZÍHO


KAREL MARX: POMÝLENÝ ČLOVĚK, KTERÝ SE NEUMĚL POSTARAT ANI SÁM O SEBE A ŽIL Z CIZÍHO

Motto: ,, Jsou to nepopsatelné ohavnosti, které rozšířili mí nepřátelé v demokratické levici!" Karel Marx zatajuje nemanželského potomka.

Prolog: Dnešní článek bude o muži, který sice neovlivnil přímo svojí dobu, nebo spíše století. Rozhodně ale ovlivnil století následující a fakticky nás ovlivňuje až do dnešních dní. Dodnes se režimy Číny, Severní Korei, Vietnamu, Kuby hlásí víceméně k jeho odkazu, který si obohacují o vlastní poznatky, zásady a filosofii. Není to tak dávno, co byl Marx zbožšťován i u nás. A co by jen u nás, v celém východním bloku od Východního Berlína po přístav Vladivostok. Zároveň ale jeho odkaz nebyl naplněn úplně na sto procent a to nikde, kde se k němu hlásili. Ostatně tento odkaz se stal také rozdělujícím, neboť nevytvořil jen hnutí komunistické, ale také sociální. Jde tu jen o to, jestli se hlásíte k Marxovu pozdějšímu či prvotnímu dílu a odkazu. Do toho Marx sám je plný rozporů. Nikdy neviděl dělníka, nikdy se nevěnoval, ba ani nezkusil podnikání, nikdy nenavštívil továrnu. A je také otázkou, jestli se vůbec tento ,, filosof ‘‘ dokázal postarat sám o sebe. To ovšem vyvolává další otázku, a to jak má být hoden následování?

Vůdce proletariátu, Kapitál a jedna šlechtična: Karel Marx se narodil židovské rodině v Trevíru roku 1818. V jeho rodině bychom našli řadu rabínů ( i jeho dědečkové, ale Marxovi byli v době Karlova narození už pokřtění). Otec byl právník. Karel Heinrich nejprve také studoval práva, ale nakonec získal titul z filosofie. Nikdy se ale ani jedním neživil. Karel patřil totiž do světa knih, mezi kterými v knihovnách vysedával celé dny a následně sepisoval svá životní díla. Posledních cca 30 let svého života ho trápila řada neduhů způsobených částečně i vlastní vinou, neboť zabrán do práce o sebe málo dbal, jestli ne taky vůbec. Na studiích mu říkali Maur kvůli nezvykle tmavé pleti.

To jen tak pár zajímavostí k Marxovi. Vraťme se k jeho politicko-ekonomickému dílu a myšlenkám. Dal se na dráhu novináře a stal se redaktorem Rheinische Zeitung. Kvůli radikálním politickým názorům (napsal článek napadající carské Rusko) pro něj ale byla brzy v Německu horká půda, a proto odchází z Kolína nad Rýnem do Paříže. Je ale na mizině. Nemá ani na svatební cestu (vrátím se k tomu později).

V Paříži bydlí a pokusí se spolupracovat na Francouzsko-německé ročence s Arnoldem Rugem a jeho rodinou. Vydají jen první a zároveň poslední číslo. Marx se rozchází s Rugem kvůli radikálním názorům Bakunina v ročence a tvrzení o osvoboditelské úloze proletariátu. Na začátku roku 1845 musí Marx výnosem podepsaným ministrem vnitra odejít i z Francie.

Odchází do Bruselu a po vyhoštění z Bruselu odchází Marx do revoluční Paříže (krátce předtím vychází v Londýně Komunistický manifest) a vrací se i do Německa, kde s Engelsem, který ho už v Bruselu začíná podporovat (uvidíte, že nejen v názorech) vydávají Neue Rheinische Zeitung. Po neúspěchu revoluce se stěhuje Marx do Londýna, kde setrvá s rodinou do konce života. Karel se nestará o nic jiného, než o nové dílo Kapitál, vysedává jen celé dny v knihovně a Engels ho podporuje (po smrti Marxe redigoval dva nedokončené díly a publikoval). A co Marxova rodina?

Když se zastavíme u jeho rodiny a intimního života, dojdeme k zajímavému obrazu. Marx se sice oženil z lásky, ale ideologicky zcela nevhodně. Jeho láska se jmenovala původně Jenny von Westphalen. Jestli se Vám nezdá ono von, tušíte správně. Karel se zamiloval do šlechtičny. Její otec je poněkud romanticky založený baron a chápe překvapivě lásku svojí dcery. Ale z rodiny je snad jediný. Když zemře, postaví se celá rodina proti tomu, aby si Jenny vzala nějakého chudého sotva čerstvě dostudovaného doktora filosofie bez práce. Ano, Marx nedostal místo a žije z kapesného od mamá. Jenny je ale na Karla pyšná. Vždyť jí napsal několik desítek milostných sonetů a balad. Ve čtyřiadvaceti už je Karel šéfredaktor a co na tom, že mu noviny zakázaly a musí s ním pak tedy do Paříže. Mladá baronka si dupne a v Kreuznachu si 21. května 1843 Karla bere. Na svatební cestu jedou k Rýnským vodopádům do Švýcarska (ale z peněz Karlovy tchýně).

Po odchodu Marxe do Paříže jde s Karlem i vždy věrná Jenny. Narodí se jim zde dcera ,,Jennychen". Po odchodu do Bruselu už dochází na manželskou krizi a Jenny odchází vždy potom, co se jí něco nelíbí do postele s údajnou bolestí hlavy. Možná proto, aby nebyla na vše sama, posílá matka Jenny dceři služku Helenu Demuthlovou. Ta má ráda nejen Jenny, ale i Karla! Do Bruselu přijíždí i Engels, kterého Jenny nemusí, ale peníze pro rodinu nebo spíše Karla vidí ráda, a tak Engels od té doby často šahá pro přátele do kapsy (ač se věnoval podobným otázkám jako Marx, byl zase on synem podnikatele a v Londýně zbohatl dokonce na obchodu s bavlnou). Od roku 1870 to vypadá, že byl jediným finančním zdrojem rodiny Marxových.

Další, co by mohlo pomoct rodině, jsou peníze z dědictví po Marxově otci. Ty dostává v roce 1848 těsně před vydáním Komunistického manifestu. Většina ale končí na financování již zmíněných Neue Rheinische Zeitung.

Po odchodu do Londýna pak už rodina nemá opravdu co do úst a Marx jak už bylo řečeno, jen sedí v knihovně ve svém vlastním světě knih a píše Kapitál. To však není vše. Lenchen nejen slouží rodině více než oddaně a bez nároků na mzdu. Ona dokonce s Karlem spí. V červnu 1851 je z tohoto poměru syn. Dostává jméno Heinrich Frederik Demuth. Demuthová raději opouští Marxovi. Marx požádá o pomoc Engelse a věrný Engels bere věc na sebe. Marx se pak o svého nemanželského syna nikdy nestaral a nezajímal, vždycky ho zapíral a malého Heinricha se tak museli postarat cizí pěstouni.

A co Marx ve svém díle zanechal světu? Marx se zabýval patrně pod vlivem Hegela dialektickým materialismem. Ten vycházel z učení dialektiky, když každá myšlenka či teze vyvolává svůj protiklad. A z tohoto konfliktu dvou tezí, povstane nová teze. Ta postupně vyvolá svojí vlastní antitezi a syntézu, tedy opět novou tezi a to neustále pokračuje. Marx převedl tento systém z myšlenkového do materiálního světa. A to je dialektický materialismus.

Tak i v reálném světě nahradil otrokářský systém feudální, ten zas buržoazní. Další konflikt pak má nastat mezi buržoazií a proletariátem. Buržoazie totiž připravuje dělníky o hodnotu práce v podobě zisku a vytvářené nadhodnoty se pak dostávají do konfliktu s proletariátem. Vítězství proletariátu pak prý ale zastaví dějinotvorné procesy. Materialistická dialektika přestane fungovat, protože další éra zruší třídy, dá úplně pryč stát, zavede dokonalou společnost ve které stručně řečeno nastane nebe na zemi (a dělník bude pracovat jen pro radost z práce).

Marx se vůbec ve spoustě věcí logicky mýlil. Předpokládal, že proletariát bude vlivem kapitalismu neustále chudší. Dále například, že postupná mechanizace sníží zisk kapitalistů, nebo dokonce, že zanikne střední třída a většina jejích příslušníků přejde k proletariátu, několik pouhých jedinců pak ke kapitalistům.

Když pak v roce 1883 umíral, mohl budit další rozpor. Už dávno totiž nevěřil na revoluci a razantní změnu. I on viděl, že svět se mění a ve svém díle polevil ze svých požadavků a radikálních názorů. Proto můžeme rozdělit jeho následovníky na socialistické a komunistické strany. Ti první jakoby si ho přečetli do konce. Ti druzí jen tu zatvrzelou část.

Epilog: A tak v roce 1883 umírá člověk plný rozporů. Člověk, který prakticky nevydělával, neuměl se postarat o rodinu a žil z cizího, věřil, že zná recept na světovou revoluci a změnu zaběhnutého fungujícího řádu. Řádu, o kterém z vlastní zkušenosti také nic nevěděl.Author: DJANGO BRADLEY # BehoTuka48
Svet2016-10-019
-
 45% ( 1 people voted )
+
K.Marx sa narodil v rodine vyššej strednej triedy (podobne ako veľká väčšina "ochrancov proletariátu") a je fantasmagória tvrdiť že za mladi trpel biedou. Jeho otec vlastným menom Mordechai Kissel konvertoval na protestantskú vieru a prijal meno Marx pri krste. Mladý Karl začal študovať právo ale keďže bol na štúdium príliž lenivý prestúpil na filozofiu na univerzitu v Jene ktorá bola známa tým že dávala doktoráty takmer korešpodenčne. Počas štúdií mal povesť bohéma a ako jeden z prvých sa začal hlásiť ku ateizmu. Po doštudovaní začal pracovať ako redaktor a začal šíriť na tie časy neslýchané myšleinky za čo sa musel často sťahovať a nakoniec sa usadil v Londýne ktorý bol v tých časoch vychýrený liberálnosťou. Peniaze z dedičstva zle investoval na londýnskej burze a odvtedy jeho rodina žila v chudobe pretože Marx nebol schopný zarábať, nebyť podpory Engelsa, bezohľadného továrnika využívajúceho detskú prácu vo svojich bavlnárskych závodoch, bol by sa prepadol do biedy. Z Marxových predpovedí o ktorých on sám a jeho nohsledi tvrdil že sú na vedeckom základe sa absolútne nič nesplnilo, mnohokrát sa stal presný opak (Komunistická revolúcia mala byť prvá v GB pretože tam bol najpočetnejší proletariát, prvá KR mala byť automatickým spúšťačom celosvetovej revolúcie, komunizmus mal prísť ako definitívny stav ľudstva, "koniec dejín...). Jeho učenie neobsahuje prakticky žiadne nové prvky, všetko je prebrané od predošlých autorov, materializmus od Feuerbacha, vývoj a dialektoka od Hegela, ekonómia od Adama Smitha Bastiata, J.B. Saya, vidina komunizmu od stredovekých utopistov (Campanella, Morus...) a bolo v podstate založené na náuke iluminátov (Adam Weishaupt) s tým rozdielom že chcel zmeny previesť rýchle a za aj cenu násilia či občianskej vojny.
Ako skončilo jeho učenie je jasné v praxi-chudoba býv. CCCP a jeho satelitov hovorí jasne že kritériom každej teórie je prax. To tuším, tvrdil i tento bradatý klasik....
last before the storm # BoteBemu76
-
 50% ( 4 people voted )
+
2016-10-01 19:35:59 55e4d234
http://dolezite.sk/old/Prapovod_komunizmu_232.html
kchazar # HidaBada12
-
 58% ( 2 people voted )
+
2016-10-01 20:12:37 5b7f8729
Nech to bol akokoľvek dobrý filozof, a mohol to myslieť dobre akokoľvek, vždy to bola len výhoda pre kriminálnikov z ruských buzifariem, teda väzníc.
bodkabodkabodkaotaznik # TojyBoju16
-
 42% ( 2 people voted )
+
2016-10-02 00:20:59 59ad2957
Tie kapitalistické parazitické prasatá by veľmi radi verili, že som sa mílil . Tu je mala ukážka mojej práce :

Mzda za kapitalizmu.
Rozloženie pracovného dňa.
Podľa Marxa.

Kapitalisti a ich buržoázny ekonómovia sa snažia vytvoriť dojem, že výška mzdy zodpovedá hodnote práce, ktorú pracovník odviedol pre kapitalistu. Snažia sa vytvoriť dojem, že kapitalista zaplatil pracovníkovi celú hodnotu práce, ktorú pre kapitalistu vykonal.

Teraz sa pozrime na to v čom spočíva tento podvod kapitalistov. Podľa akých zákonitosti sa od zániku socializmu predlžuje pracovný čas až k úplnému maximu, keď zamestnanec nebude už schopný pracovať. Prečo počúvame kvikot kapitalistov, že treba upravovať zákonník práce, aby bol pružný a „nebránil zamestnávaniu“ a prečo upadá sociálne a zdravotné zabezpečenie.

Je to veľmi jednoduché len si to vyžaduje trochu pozornosti.

Život človeka sa skladá z jednotlivých dni. Aby človek mohol prežívať, musí vykonávať pracú, za ktorú dostane mzdu, za ňu si kupuje predmety viac alebo menej nutné pre život. Človek je preto nútený predávať svoju pracú, vlastne svoj čas, svoj život kapitalistovi.

Deň má 24 hodín a môžeme ho rozdeliť na tieto dve časti:
Pracovný deň – je to časť dňa, keď človek pracuje, čas na ktorý sa zamestnanec predal kapitalistovi a kapitalista môže spotrebovávať jeho pracovnú silu.
Oddychový čas - je to časť dňa, keď zamestnanec oddychuje, regeneruje svoje sily, aby mohol pracovať zajtra, venuje sa svojím záujmom a rodine, aby kapitalista mal ďalšiu generáciu pracovnej sily, čiže reprodukcii.
Deň = Pracovný deň + Oddychový čas
Človek každý deň potrebuje určité nutné veci ako jedlo, šaty, ubytovanie a pod., aby vôbec prežil. Tie veci si musí kúpiť a musí ich zaplatiť. Musí na ne určitý čas pracovať. To je nutný pracovný čas. Keby ho neodpracoval nemohol by si kúpiť jedlo a zomrie, alebo nemohol by sa starať o dieťa a kapitalista nemá ďalšiu generáciu pracovných síl.

Nad rámec tohto nutného pracovného času je nadbytočný pracovný čas. A za ten si môže kupovať už ďalšie nie životne nutné veci.
Pracovný deň = nutný pracovný čas + nadbytočný pracovný čas
Ďalšia vec čo si musíme uvedomiť je skutočnosť, že dĺžka pracovného dňa má svoju maximálnu hranicu, je určená fyzickými schopnosťami zamestnanca, presne ako vôl, ktorý tiež nemôže ťahať v kuse, lebo otrčí kopytá. Teda oddychový čas sa dá stlačiť na určité minimum, keď sa prekročí zamestnanec umrie.


Sledujme to ďalej.
Zo začiatku bol jednoduchý remeselník, ktorý bol zároveň vlastník výrobného prostriedku a vlastník pracovnej sily. Tu by sa to zdalo, že je to jednoduché. Robí si kedy chce, koľko chce. Ale je to tak? Na to by vedeli odpovedať drobní živnostníci. Ako strach zo straty zákazky, ako potreba platiť materiál, stroje, ich ženie stále viac si predlžovať pracovný deň. Sami seba bičujú.
Ako pokračoval celý priemyselný vývoj, výrobne prostriedky sa stávali zložitejšími, drahšími a čo je hlavné potrebovali viacej pracovnej sily. Vznikol majiteľ výrobného prostriedku, kapitalista, ktorý bol nútený kupovať pracovnú silu, zamestnancov (ľudí čo nevlastnia žiaden výrobný prostriedok), na obsluhu svojich výrobných prostriedkov a neskôr dokonca sa už kapitalista ani nezúčastňoval výrobného procesu.
Kapitalista do kúpi výrobných prostriedkov vložil svoj kapitál a ten potreboval dostať naspäť. Ďalej potreboval prostriedky na pokrytie svojich životných potrieb a tie sa stávali stále prepychovejšími a preto nákladnejšími a hlavne potreboval tvoriť zisk. Ďalej je tu konkurenčný boj medzi jednotlivými kapitalistami a boj o umiestnenie na trhu. Z týchto dôvodov zamestnanec nemohol dostať plnú hodnotu prace, ktorú vytvoril. Kapitalista nezaplatil zamestnancovi celý pracovný deň, na ktorý sa mu on predal.
Časť pracovného dňa, ktorú kapitalista nezaplatil voláme nadpráca a jej hodnotu si kapitalista privlastnil. Takže máme:
Pracovný deň = nutný pracovný čas + nadbytočný pracovný čas a k tomu ešte nadpráca
Kde ju tam vopchať?

Najjednoduchšie, čo môže kapitalista urobiť, aby vytvoril priestor pre nadprácu je to, že začne predlžovať pracovný deň. Ako sme si povedali pracovný deň má svoju maximálnu hranicu, za ktorú sa nedá ísť . Zamestnanec to fyzicky nevydrží. Kapitalista môže ísť len po ňu. Ale potreba nadpráce u kapitalistu stále rastie, stále nemá dosť.
Preto nadprácu musí kapitalista znova odniekadiaľ odobrať.
Z nutného pracovného čašu nemôže, zamestnanec by nebol schopný obnovovať svoju pracovnú silu. Musí ju odobrať s nadbytočného pracovného času. Bez obáv, že by ohrozil fyzické fungovanie zamestnanca a jeho reprodukciu, ale zároveň znižuje zamestnancovu životnú úroveň. Preto je životná úroveň zamestnanca vždy nižšia ako úroveň kapitalistu. (Tu je tajomstvo súčasného zadlžovania, zúfalá snaha ľudí udržať si životnú úroveň zo socializmu.)
V dôsledku konkurenčného boja, voľného trhu a zisku, je kapitalista nútený stále viac a viac predlžovať čas nadpráce na úkor nadbytočného pracovného času, až stlačí zamestnanca na hranicu nutného pracovného času. (Ľudia žijú od výplaty k výplate.)
Ale tu to nekončí, konkurencia tlači, treba ešte väčší prepych, zlatý nočník pre milenku, zväčšiť si piňďúra a pod. Zisk, zisk a nutnosť zhodnocovať kapitál nepustia. Kapitalista po čase je nútený zasahovať aj do nutného pracovného času zamestnanca!!!
Tu môžeme namietať, že to sa nedá. Zamestnanec nebude schopný obnovovať pracovnú silu, a reprodukovať sa, zabije ho to. Lenže máme tu háčik, ktorý kapitalista vidí. A to je tento:
Nutný pracovný čas nie je všade rovnaký, náklady na život sú rôzne, niekde vyššie niekde nižšie. Niekde sedí zamestnanec doma na stoličke, niekde na klátiku, niekde na zemi. Niekde je zdravotná starostlivosť a niekde nie. A podobne. Preto kapitalisti budú znižovať nutný pracovný čas až ho postupne zjednotia na úplnom fyzickom minime.
Preto tie úvahy o živote nad pomery a preto sa priblížime k Afrike. Čaká to aj Švajčiarsko, či sa to demokratom páči alebo nepáči. Zákonitosti kapitalizmu nepustia.
Netreba si robiť ilúzie. Kapitalista a kapitalistický štát si veľmi dobre uvedomujú, že to má nepriaznivý dopad na zdravie, reprodukciu a život zamestnanca. Kapitalistov to nezaujíma, nezáleží im na dĺžke života pracovnej sily, veď vo svete sú miliardy „nadbytočných“ ľudí. Kapitalistu zaujíma iba to, koľko dokáže zamestnanec odrobiť za jeden deň, za 24 hodín. A tento cieľ kapitalista dosahuje bez ohľadu na to, že skracuje život pracovnej sily = človeka!!!
Treba si dobre uvedomiť, že zamestnanec v kapitalizme je iba pracovná sila. Všetok jeho čas, celý život patrí kapitalistovi. Zamestnanec je len prostriedkom, aby kapitalista mohol zhodnocovať svoj kapitál, investíciu a tvoriť zisk.
Kapitalisti vám vlastne kradnú celý život pre svoj blahobyt.
Blázni im veria, že majú slobodu.
Poznámka na koniec:
Už chápete? Prečo po víťazstve socialistickej revolúcii pozatvárali kulakov, továrnikov, boháčov, podnikateľov a ďalšiu parazitickú zberbu do gulagu? Nie len preto, že predstavovali prekážku na ceste k lepšej, ľudskejšej spoločnosti - socializmu, ale bolo to aj účtovanie za ťažkú minulosť, útlak celých storočí, nesplatené krivdy celých generácii ich predkov, ktoré kapitalisti vysali a zahodili v svojich manufaktúrach, továrňach, baniach, na poliach veľkostatkárov, cirkevnej vrchnosti a tak ďalej...
Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

Marx # KyjaKibe37
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-10-02 06:12:37 05c44956
KRITIKA: Už sa tu vedľa o nej píše . Presne takto ako autor ..D BRADLEY48..sa samotná kritika znevažuje. Osobné nedostatky, zosmiešňovanie, bezargumentačné invektíva aaa , a samotná odborná stránka je spomínaná okrajovo , vytrhnutá z kontextu, manipulačná ..."tá pasuje"... Ešte že nespomenul "obriezku" či bradu ..nemal peniaze na holiča a holiť sa nevedel....
klopi # KyvoWavo40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-10-02 07:39:23 58d4289b
Samotné životné dielo Marxa ,predstavuje skoro ucelený systém spoločenského diania . Je ho možné zdokonaľovať , je to filozofia ktorá ovplyvnila minimálne 20-té storočie. Autor ..BRADLEY48..sa neodborne , vytrhnuto z kontextu , manipulačne "dotkol" v jednom odstavci ...Niet sa k čomu vyjadriť ...a zaplňať autorové medzery vo vedomostiach ...niet takej veľkej lopaty na "lopatizmus"...
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-10-02 07:47:56 58d4289b
loading...
Snáď za zmienku stojí čosi o REVOLÚCIÍ , revolucionizovaní./základny omyl autora BRADLEY48/ . Teda Marx bol svedkom v celo--Europskom priereze revolúcií s cieľom ničenia starých "monarchisticko- feudálnych " systémov a ich nahradzovaním nových "buržoázno-kapitaluzujúcich" zhodnocovacích systémoch. Ďalej sekularizácia spoločnosti /ako predpoklad voľného pohybu pracovnej sily a kapitálu/ uplatňovaním Napoleonovho "občianského zákonníka" a samozrejme monopolizácia kapitálu a imperializácia sveta...Teda..
Klopi # KafuKygu89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-10-02 13:12:27 58d4289b
Teda poznatky "takého to druhu" dialekticky na báze materiálnom spracoval vo svojích prácach v ucelený systém . /revolúcie neboli len v spoločenskom dianí..technika, veda,aaa.. poznávacom procese/, ktorý neuzavrel...Je otvorený od stupňa poznania, "všetko čo ľudia vymysleli--ZANIKNE-- vznikne nové , dokonalejšie ---Princípy dialektické--- Ale čo už je tu treba---Revolučný proces Marx nevymyslel..on ho len potvrdil ako podmienku spoločenských zmien v systéme...a nemusí byť výlučne násilný.Hotovo.
Klopi # KafuKygu89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-10-02 13:22:04 58d4289b
A ak Feierbach čosi tvrdil a Hegel to zdôvodňoval ..tak Marx to dal do podmienok :ak má platiť čosi na svete na základe dialektických princípov , nemôže byť nemateriálne. Jedine matérialny svet sa správa v zmysle dialektických princípov. Ak je to ináč...dialektika nemá svoje opodstatnenie. Dogmi , dogmatizovanie ..je ľudský výmysel...a zaniknú ..vznikne čosi iné ..nové...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-10-02 13:48:37 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   je
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Učí školstvo korupcii?


 Učí školstvo korupcii?
„Áno, školstvo má chyby, ale v prvom rade má chyby celá spoločnosť… Skorumpovaní politici, sudcovia, prokurátori, polícia, bankstri, „vrcholoví“ manažéri – nie my uč...
Amerika mě uchvátila, Rusko byla jedna velká hrůza
Indovia investujú do Bitcoinu
Školstvo bez rovnováhy citu a rozumu

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.034 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne