Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Je rozumné ustupovat zlu?


Je rozumné ustupovat zlu?

Předem je nutno uznat, že současný kremelský šéf je v současnosti jedním z nejlepších technologů moci na světě. A zároveň, že rozhodně netrpí přehnaným respektem k mezinárodnímu právu, ani vůči smlouvám parafovaným svými předchůdci. A rovněž nemá problémy s celou paletou lží, polopravd a ob­my­sl­nos­tí. A propagandistických manipulací nejen s domorodým obyvatelstvem.

S hlubokým znepokojením sleduji, že značná část naší veřejnosti má zřejmě hluboké po­cho­pe­ní pro současné kroky Kremlu na Ukrajině, a VVP tu hlasitěji, tu tišeji, tleskají. Různí autoři dokonce oprášili ve svých vyjádřeních i dávno ztrouchnivělé kojzarovské fráze o "válečných štváčích". Jen jaksi chybně jimi nemíří na skutečného agresora, ale tradičně jimi napadají všechny od Prahy na západ, na sever i na jih a zapomínají na tu stranu, která nejhlasitěji haraší zbraněmi. A proč jimi haraší.

Krym

Nějak v tichosti se pozapomíná na to, že na mapách je dnes Krymuváděn jako nedílné území RF, kterým ještě v jarních měsících nebyl. Zpočátku také ruský president zapíral, že by se anexe Krymu účastnila vojska RF, aby po poměrně sporném referendu a podpisu "dohody" se sa­mo­zva­ným premiérem Aksjonovem a předsedou nelegitimního krymského parlamentu Konstantinovem připustil, že tam jaksi armáda RF tak trochu byla. Od 14. března 2014 je tedy Krym v jakémsi přechodném stavu a od 1. 1. 2015 bude i se Sevastopolem 85. subjektem Ruské federace (na mapách je tak veden již dnes).

Na loupežné připojení Krymu už celá řada čtenářů zapomněla, či mu nepřikládá větší dů­le­ži­tos­ti, ačkoliv až na jeden bod (f) plně odpovídá definici mezinárodní agrese uvedené v rezoluci Valného shromáždění OSN pod číslem 3314, článek 3.: "Za agresivní akt se považuje kterýkoli následující čin, bez ohledu na to, zda předtím byla vyhlášena válka:"

a) invaze nebo útok ozbrojených sil jednoho státu na území druhého státu, vojenská o­ku­pa­ce, byť i dočasná, která je důsledkem invaze nebo útoku ozbrojených sil, jakékoliv připojení území jiného státu nebo jeho části, při němž bylo použito síly;

b) bombardování ozbrojenými silami jednoho státu území druhého státu, použití jakýchkoli zbraní jednoho státu proti území druhého státu;

c) blokáda přístavů nebo pobřeží jednoho státu ozbrojenými silami druhého státu;

d) útok ozbrojených sil jednoho státu na pozemní, námořní nebo letecké síly jiného státu;

e) použití ozbrojených sil jednoho státu, které se nacházejí na území druhého státu s jeho souhlasem v případě, že nedodržely podmínky pobytu nebo délky jejich přítomnosti;

f) jednání státu, který povolil druhému státu, aby použil jeho území ke spáchání agresivního činu proti třetímu státu;

g) vyslání státem nebo jeho jménem ozbrojených skupin, band, nepravidelných ozbrojených sil nebo žoldnéřů, kteří používají sílu, proti jinému státu v takové míře, že se to rovná předchozím činům.

Ukrajina

Pokud jde o Ukrajinu, aplikované mechanismy jsou stejné. Separatistům velí Rusové ještě před nedávnem evidovaní na území RF. Putin nejprve zapírá veškerou účast, později připouští spontánní aktivitu jednotlivců a zakrátko je doloženo, že účast RF na Ukrajině je aktivní.

V jakémsi zvráceném chápání se zde objevuje názor, že západ provokoval Putina tak dlouho, že se musel začít bránit, že Kreml je jen ve vleku dění a jen reaguje. Skutečnost je ale poněkud jiná. Právě Kreml v rukou zkušeného cílevědomého autokrata je ten, který rozdal figury a hraje bílými.

Je zřejmé, že VVP si Krym a Sevastopol prostě vzal, protože ho chtěl.Nic ho nemrzí anexe cizího území, nic ho nemrzí porušení Budapešťského memoranda z prosince 1994 o nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny. Mezinárodní smlouvy a závazky hodlá dodržovat jen tehdy, pokud z nich má prospěch RF. Ostatní jsou k smíchu.

Současná hra o Ukrajinu je zcela jen špatně skrývaná touha po městu Mariupol, jako klíčovém strategickém místě na pobřeží Černého moře.Putin totiž potřebuje suchozemský přístup k již ukradenému přístavu na Krymu. Sekundárně ještě s efektem oslabení vlivu Ukrajiny na Černomořském pobřeží. Návrh na vytvoření Novoruska (pod pláštíkem "civilizační mise" Ruské federace) směřuje právě k vytvoření ruského, nebo proruského koridoru ke Krymu. Ostatně — Novorusko mezinárodní společenství neuzná, stejně jako neuznalo umělou Jižní Osetii, nebo Abcházii. Patrně ani demilitarizované nárazníkové území na východě Ukrajiny pod mezinárodní kontrolou není už dnes logickým řešením, protože pobaltské členské státy NATO již sousedí s Ruskem a Běloruskem zcela kontaktně.

Z telefonátu VVP Barrosovi unikla věta, že kdyby (VVP) chtěl, do čtrnácti dnů je v Kyjevě. Patrně je to pravda. Vojenská síla dnešní RF je skutečně značná a rozhodně se dnes nejedná o nějaké vyjukané Ivánky v archaických T-34. Vojensky je to nepochybné, ale myslím, že to není to, co by VVP chtěl. Co by dělal s poměrně problematickým a dosti chudým státem?

Armáda RF

Rozpad Sovětského svazu byl pro velmocensky postavenou armádu SSSR velmi těžký a býval přirovnáván ke zradě. Ostatně i VVP tento rozpad vnímá obdobně a považuje jej za největší chybu. Poté, co byl odstraněn ministr obrany Anatolij Serďukov a nahradil ho Sergej Šojgu, dochází k impozantní modernizaci RA a odstranění "tlustých" generálů. Zároveň, jak uvedl na rozšířeném zasedání kolegia ministerstva obrany tehdejší prezident Dmitrij Medvěděv, bude na realizaci dvacetiletého státního programu přezbrojení ruské armády na nejmodernější zbraně vydána bezprecedentní částka – téměř 20 trilionů rublů (552 biliónů euro, 770 biliónů USD). Zároveň s novou vojenskou doktrínou.

Podle vojenské doktríny Ruské federace z roku 2003 by měly její ozbrojené síly zvládnout velkou válku na západě či dálném východě, plus dvě lokální povstání. Putinovské Rusko už dávno překonalo výši zbrojních výdajů Sovětského Svazu. "Potřebujeme výdaje hodné armády Ruské federace. Ne nějaké banánové republiky, ale právě Ruské federace – veliké země, stálého člena Rady bezpečnosti OSN a jaderné mocnosti," konstatoval prezident (2011, Dmitrij Medveděv).

Pobaltské státy

Pobaltské státy prozíravě požádaly o přičlenění k severoatlantické smlouvě zejména z historicky podložené obavy z Ruského expanzionismu a byly přijaty na jarním zasedání NATO v r. 2004. Vzhledem k tomu je dnes velkou otázkou, jaký postup VVP uplatní, aby získal bezproblémový přístup k Baltskému moři. Patrně osvědčený postup s propagandistickou masáží, nějakým velmi nekontrolovatelným referendem, distribucí ruských pasů proruským menšinám, jejichž páté kolony jsou rozesety v mnoha státech, i u nás. Myslím si, že zájem VVP o méně kontrolovatelný přístup k Baltu bude dalším krokem RF. Obávají se jej nejen pobaltské státy, ale v nejistotě se ocitá i Finsko.


Mnichov

Ruský expanzionismus a bezohledné prosazování jeho zájmů jsou skutečně velmi ne­bez­peč­nou hrou. Zejména nám chování Ruska a patnáctiletý vliv VVP (intenzivní vyzbrojování a budování ztracené velmocenské pozice) velmi nápadně připomíná vývoj v Německu mezi světovými válkami, které vyvrcholilo Mnichovským diktátem a nakonec stejně krvavou světovou válkou.

Nemáme morální právo opakovat politiku appeasementu, kterou se pokusily GB a Fr. oddálit válku ústupkem Hitlerovi obětováním "malé a neznámé" země, která válku jen oddálila. Nelze v tomto místě nevzpomenout výroku W. Churchilla k Chamberlainovi v House of Commons po podpisu Mnichovské dohody: "Británie a Francie měly na vybranou mezi válkou a hanbou. Zvolily hanbu. Budou mít válku."

Sankce

Putin si musí uvědomit, že sankce jsou jednoznačným vyjádřením neochoty akceptovat jeho mocenské choutky. Veškeré zpochybňování sankcí, odkazování na jejich neúčinnost a upřednostňování momentálního teplého gulášku a piva je velmi krátkozraké. Sankcemi vždy trpí vzájemná spolupráce a dá se říci, že jimi trpí i ti, kteří je musí použít. Pokud se stavíme do pozice jakési obojetnosti, kdy se jaksi chceme vyvázat z odpovědnosti a hrát si na "chytrou", polooblečenou, polonahou horákyni a zůstat kamarády s tím, kdo eskaluje napětí v Evropě, a je jím evidentně Ruská federace, jsou krátkozraké. A že nás musí něco stát je zcela bezpochybné.

Ostatně můžeme poměrně dobře odvodit, že Putinovy proti-sankcedopadají dnes významně nejen na propad Rublu, ale začínají se projevovat i postupující inflací. V předzásobené Moskvě rostou ceny jen zvolna, na dálném východě v desítkách procent. Putin tedy "střílí do vlastních lidí". Lidé v Rusku si to stále více uvědomují. Obligátní "bída a vodka" jim už stačit nebude.

Měli bychom také vidět prohlubující se (nejen zbrojní) spolupráci putinovského Ruska s tradičním balkánským partnerem, Srbskem. Stejně tak je třeba vidět zesilující aktivity ruských zpravodajských služeb GRU (vojenské rozvědky) a SVR (Sekce vnější rozvědky – hlavní výzvědné služby) proti kriticky důležitým infrastrukturám zájmových zemí (mj. i ČR) pomocí kyberútoků a digitální špionáže. Stejně jako zesilující "hry" strategických cvičení nad Baltem.

Čína

Není velkým tajemstvím, že hospodářsky stále silnější Čína s velmi nedostatečným nerostným bohatstvím a obrovskou lidnatostí velmi silně modernizuje svoji armádu (2011/2015 na dvojnásobek) a předpokládá se, že její zbrojní výdaje přečíslí letos celý vojenský asijsko-pacifický komplex. Analytici se domnívají, že jestli Rusko vstoupí do nějakého globálního konfliktu, bude to pravděpodobně s Čínou, která dobře ví o nesmírném nerostném bohatství Sibiře a rozhodne se je získat.

Rusofilství

Sledujeme-li názory některých rusofilních politiků (např. VK), že Rusko je menší nebezpečí, než socializující EU a USA, měli bychom dobře analyzovat, zda jde o prozíravý pohled do delší, mnohaleté budoucnosti a zda nejde jen o jakousi pseudo-pomstu za Mnichov, nebo něco ještě daleko horšího. Ostatně, pokud sledujeme i některé z autorů na veřejných blozích, vidíme tento trend také. Jednou větou: nepřátelský západ, sionistické spiknutí, NWO — a jako východisko falešný panslavismus.

Závěr

Hra na jakési nedotknutelné zájmy ruské velmoci, nebo dostaneš přes čuňu, už tu byla. Před 46 lety. Dodnes jsme se nevzpamatovali. Stačí se rozhlédnout.

Přehlížet a omlouvat ruské výboje je nebezpečnou hrou a fatální chybou. Nejde o válečné štvaní z naší strany. Jde o jasné pojmenování toho, kdo destabilizuje mezinárodní situaci a dostatečně hlasité konstatování, že víme, jak se jmenuje.

Vojenská organizace NATO (North Atlantic Treaty Organization) vznikla v roce 1952 jako or­ga­ni­za­ce určená k obraně civilizovaného světa proti expanzionismu Sovětského svazu na základě původní obranné organizace Západní unie z roku 1949. Od roku 1999 jsme, vzdor všem komunistům, minulým i současným, jejím členem.

Přikrčené špitání, že můžeme být rádi, že není hůř, ničemu nepomůže.Nám nejméně.

ZDROJ: Pet r ZávladskýAuthor: Petr Zavladsky # FuhiVynu56
Rusko2014-09-0452
-
 15% ( 316 people voted )
+
ja len pár poznámok a otázok k téme:

-ako by sa zachovalo USA ak by Rusko(Ruské mimovládky/FSB/GRU) usporiadali Mexický mejdan a pomohli získať vládu a moc drogovým kartelom a tí by vytvorili pro ruskú vládu a likvidovali by pro Amerických teroristov/aktivistov

-k 68, mám otázku čo vtedy stváralo USA vo Vietname a ako by vyzerala invázia ak by si Rusko zobralo príklad z USA, podla mna tak že: najprv by rozbombardovali potencionálne nepriateľské pozície bombami a ak by ďalej niekto odporoval, tak by ho zastrelili alebo by ustúpili a spálili bod odporu napalmom, ako by sa vám takýto scenár v made in USA v 68 páčil?

- prečo dokázal zastaviť tank človek zo sieťovkou(Čína námestie nebeského pokoja) alebo Ruský tank v Bratislave že strel mi do hrude v 68 a nikde takýto obrázok som nevidel že strel mi do hrude a oni mu nestrelia a zastavia tank, u USA vojakov alebo u sluhov(spojencov) USA ???(v Mariupole sa o to pokúšali dvaja čo som videl na youtube a obidvoch odpraskli ako psov a BVPčko frčalo ďalej)
cokoAdolfzUKR # BedoByti01
-
 93% ( 72 people voted )
+
2014-09-04 15:02:52 5f662211
Lyndon B. Johnson's escalation Vietnam war, 1963–69
cokoAdolfzUKR # BedoByti01
-
 67% ( 5 people voted )
+
2014-09-04 15:23:54 5f662211
...
cokoAdolfzUKR # BedoByti01
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-09-04 15:29:52 5f662211
...
cokoAdolfzUKR # BedoByti01
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-09-04 15:30:54 5f662211
Autor tohto splasku zabudol este vyzdvihnut moralno-volove vlastnosti druhej mocnosti zvanej USA.
Tym by podtrhol celkovu tendencnost, ktorou je zahlteny cely prispevok. Ak by Rusi totiz neziskali naspat Krym, uz by si tam valali gule Amici.
Su totiz stale len dve mocnosti na tejto planete, a preto je podla mna uplne korektne napisat aj scenar, ak by Rusi neurobili tieto kroky, co by si dovolila druha strana.
Preco to nemoze ist demokraticky v krajinach, kde maju zaujmy obidve strany? Preco to nenechat na obcanoch, nech sa sami rozhodnu?
Rozdelenie Europy po 89.roku nie je konecne, a nikdy nebolo, preto akakolvek snaha to zvratit vyvola vzdy nejaku eskalaciu napatia.
To, ze to nejde podla noty Zapadu, neznamena, ze to nie je v poriadku.

Rafael # BakiQuno09
-
 90% ( 60 people voted )
+
2014-09-04 15:34:58 59ad0eb9
Vietnam War

cokoAdolfzUKR # BedoByti01
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-09-04 16:28:26 5f662211
loading...
Vietnam war Palach(burning monk)

cokoAdolfzUKR # BedoByti01
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-09-04 16:30:42 5f662211
Podľa mňa je vec jasná, až vráti USA ukradnuté územie Mexiku a Poľsko ukradnuté územie Nemecku(Sliezsko a Pomoransko), tak potom vráti Krym Rusko Ukrajine :DDDDDDDDDD
cokoAdolfzUKR # BedoByti01
-
 72% ( 8 people voted )
+
2014-09-04 16:43:35 5f662211
Kedy už konečne pochopíte, že tí, čo sú za všetko zodpovední, za všetko zlo napáchané na ľuďoch, životnom prostredí a celej planéte, nie sú vidieť. Nie je to ani Obama, ani Putin. Nie sú to Rusi, ani Američania. Sú ako chlamýdie. Vieme že sú tu, ale je ťažké ich odhaliť. Tieto monštrá plánujú, rozhodujú a realizujú všetko čo sa tu deje. Všetko v mene moci, peňazí, štýlom stále fungujúcej filozofie - Rozdeľuj a panuj. Je smiešne a zároveň smutné, ako sa hašteríme na našej planétke, niekde v nekonečnom vesmíre. Hádame sa ako opití a nafetovaní námorníci v strede oceánu a vôbec ich netrápi, že im niekto podpaľuje loď pod zadkom. Nemáme kam ujsť.
milan # PesyMihy72
-
 88% ( 33 people voted )
+
2014-09-04 17:01:46 57f4ff13
Kto porusuje pravidla a zmluvy nie je rusko ale ten tovj slavny zapad ty fasista ...
Rusko pustilo vychodne nemecko a vychodne krajiny ale pod dohodou ze NATO sa nebude rozsirovat dalej. A vysledok? Ukrjainu chcu do nato a budu mat vstup dp ruska
lebo ciel USA je obsadit rusko.

Maharball # DupyKeka07
-
 75% ( 18 people voted )
+
2014-09-04 19:58:27 5f83801c
boj se, boj, Petre Zavladsky (autore tohoto paskvilu)
asi jsi mdlého ducha. O tomto krasnem vyjadreni rozumu jsi asi v mainstreamu neslysel, ze?
http://www.stripkyzesveta.cz/cz/media/860/cees-ham
elink-vedci-se-putinovi-omlouvaji-za-vlastni-vladu
Holandsti vedci totiz jsou normalni, na rozdil od tebe.

miki # CynaBemy73
-
 68% ( 15 people voted )
+
2014-09-04 20:03:09 5e716cc0
Nekritickí obdivovatelia západu či naopak zúriví rusofili by si mali uvedomiť jedno: je to len ich osobný pohľad na svet a často vydávanie vlastného želania za skutočnosť. Pritom oba extrémne vyjadrovania sú akurát tak na zasmiatie a nič nezmenia. Raz darmo, USA a Rusko sú veľmoci, obe majú prirodzené agresorské ambície a z času na čas to aj obe dokazujú. My sme v nezmeniteľnej pozícii, že musíme patriť do sféry vplyvu niektorej z nich. (a neargumentujte neutralitou Švajčiarska!) Pred štvrťstoročím sme patrili pod "kuratelu" boľševika s podporou jeho tankov - čo sa vám mnohým nepáčilo - teraz sa zmierte s tým, že patríme do sféry vplyvu kedysi tak obdivovaného západu. Alebo, poradím vám ľudové príslovie do debatných politických krúžkov do krčmy - každý chvíľku ťahá pilku. Samozrejme, je tu ešte tretia dlhodobo budovaná veľmoc na hlinených nohách - Čína. Buďte radšej radi, že nepatríme do sféry spoločenského vplyvu (o ekonomickom už nie som si taký istý) týchto žltých šikmín a komunisticko-maocetungových pohrobkov. Keď už v ničom, aspoň v poslednej vete sa určite zhodneme.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 56% ( 33 people voted )
+
2014-09-04 21:39:28 d405c1fd
Nízko hodnotený príspevok


FcKensie # HegaNojy80
-
 36% ( 12 people voted )
+
2014-09-04 22:21:14 b228853f
Akými môžu byť oni rusofilmi? Sú židoboľševikofilovia a najzúrivejší rusofóbovia, od ktorých sa učili práve milovníci dnešného amerického komunizmu. Sú rusofilmi práve preto, že vydolované Rusko je odruštené, pretvárnené dovezeným protiruským duchom. USA nebolo proti ruské, nemali nijaký dôvod, dokonca ani počas vojny, ani po 1945, nanajvýš politické nezhody. Dnešná šialená rusofóbia je dedičstvom nemeckého nacizmu, ak by sme predpokladali vytýčený a usmerňovaný pohyb, takzvanú myšlienku pre zášť, presnejšie sa jedná o neusporiadanú nenávisť mindrákov, predovšetkým poľských mohérov, ktorí sa potrebujú združiť do komunistického válova a vybrali si práve americký komunizmus, pretože predpokladajú jeho silu, aby v závetrí štekali. Malý človek sa pridal k nadávkam, ktoré neinicioval.
Podpora komunizmu so sídlom v Moskve nemôže byť pomenovaná ako rusofilstvo. Ak by Rusko nebolo dosiaľ ovládané židoboľševikmi, na ktorej strane by bežali stalinisti a ostatná banda? Presne v línii strany spred revolúcie. Sa mlátia dve nezmieriteľné odporné chamrade prívržencov o korisť a prevýchovu zotročenej dŕžavy, lebo sa nevedia dohodnúť a aj tak nič nezískajú, aj keby si ju chceli vopred uzurpovať.
Skôr či neskôr prepukne prevrat v Rusku, nie iba tam, teda ako súhrn činnosti istých výnimočných ľudí, alebo skôr prevrat neviditeľný, nepostrehnuteľný, nezdôvodniteľný, bez násilia a proti vôli ľudu, bez vysvetľovania, len sa všetko rúcané znehybní a paralyzuje a začne sa zametať. Vedľa seba budú visieť na konároch domnelí rusofilovia a amerikanoanálovia. Teraz sa gójovia nenávidia ako besná zver, mali by ste radšej spolupracovať, váš osud je spoločný.

Lidhja # JojaVime40
-
 53% ( 9 people voted )
+
2014-09-05 01:41:39 b228a3ca
Kedysi obdivovaného západu? To je veľká múdrosť. Už nie je obdivovaný? Čo sa také zásadné udialo, že prestal byť? Ak bol obdivovaný, kto bol obdivovaný? Sedliak bol obdivovaný kvôli susedovmu domu, majiteľ firmy kvôli pokosenému trávniku v inom štáte? V kolektivizme človek ani nespozná všetky prípady, ako je on sám obdivovaný skrze dielo druhých. Boľševici poznajú západ, načo zbytočne a siahodlho opisovať napríklad jednotlivcov alebo podniky, stačí budovateľský štempeľ, že všetci sú západ a všetci sú rovnakí, načo myslieť. Myslieť má rodná strana a tá prehlásila nezmieriteľný súboj svetových sústav, na ktorom sa účastní každý v rámci celku. V celku sa nepestuje individualita, kadekto nadáva na boľševikov, bez toho aby sám seba postrehol ako boľševického odchovanca. Prečo nie, plánovať svetlé zajtrajšky druhým a pritom nadávať na Fica. Mať boľševickú hlavu a nenávidieť slovo boľševizmus. Toľko nechutných ľavičiarov sa vzhliadlo v USA.
Čína nie je veľmoc na hlinených nohách, iba v etatizme, kde sa každá bytosť povinne a násilím zaradí do jediného možného celku, by ňou mohla byť, keď sa neprihliada na záujmy jednotlivcov, ale každý sa prichystá do práce pre vládu, ktorá už nájde úlohy zapojenia sa.
Satanisti čo sa na koncertoch spotvorujú a pastujú na negrov, nadávajú na šikmookov, to je sila, na japonských a kórejských zabudli, neboli im totiž predstavení ako nepriatelia.

Lidhja # JojaVime40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-09-05 02:00:13 b228a3ca
cokoAdolfzUKR sa neustále snaží vynucovať pozornosť videjkami, obrázkami, propagandou, akoby lokálna záležitosť musela zaujímať všetkých. Platia ťa tí istí, čo aj kensieho?
Vraj ruský tank, nevinné slová, ale znamenajú veľa, alebo v duchu amerických tradícií ZSSR nazývať Ruskom, čo sa dá vysvetliť americkým deficitom rozumových predpokladov v oblastiach mimo hospodársku činnosť, kde im dovolili premýšľať, alebo dodatočne novodobo skoncipovaná téza podporovateľov, možno aj fiktívnych Ruska, čo sovietskym myslia ruské a ruským aj všeobecne sovietske. Zjednodušené fakty určené jednoduchým ľuďom. Alebo pokračujú v krokoch autorov článkov o stotožňovaní ZSSR a Ruska, len udalosti vysvetľujú opačne, na zahustenie gójskych myslí, aby neuvažovali mimo stanovené mantinely.
Zdupľované, vraj v 1968 Rusko, nevidíte týchto infiltrátorov? Zabudol si na Poľsko.
Rusko v zmysle veľmocenských židoboľševických chúťok v hraniciach ZSSR, aké spriadajú mnohí degeneráti v Rusku dodnes, alebo Rusko v zmysle jediného vinníka za všetko sovietske, tak ako u súdruhov je vždy bežné hádzať vinu za vlastné rozhodnutie a zlyhanie na druhých.
Dokonané, vraj ukradnuté územie Nemecku. Nemecko ukradlo Bavorsko? Alebo nie? Nemecko ukradlo reč druhým, aby ich podriadilo sebe okrem zákonného oprávnenia ešte aj cez jazyk. Všetci mondokujú, teda ich záujem je spoločný a určí ho vláda v rádiu. Vojnoví štváči v službách agendy nacistov kričia o krádeži územia, ale nepíšu kto ukradol a ako prebehla krádež. Kto je to Nemecko? Netreba ho bližšie vymedziť? Boľševičke merkelovej by si daroval Sliezsko? Potom ja teba pošlem zabaleného v celofáne dajakým ľudojedom.
Aby prevrátili rusofóbiu, možno aj úprimne, tak by chceli presunúť nenávisť na Poliakov. Prečo byť normálnym, lepšie sa využívajú v boji múdrosti mohérov, alebo dederónskych náckov. Putin a jeho okolie by mali rázne zakročiť a odmietať týchto potulných obdivovačov, pretože sú alebo riadení, pridelení, alebo iba užitoční idioti. Práve preto zámerne nesledujem nič okolo udalostí. Hasbaráci rozhodili siete na všetky strany.

Lidhja # JojaVime40
-
 56% ( 8 people voted )
+
2014-09-05 02:22:01 b228a3ca
PARANOJA - Wikipedia: Paranoja = chorobná predstava o ohrození...konšpiračné teórie...
... Podľa schváleného plánu na modernizáciu, najbližších 20 rokov chce Rusko investovať do armády 552 biliónov dolárov.
Škoda - keby bolo možné investovať takéto prostriedky na iné užitočnejšie veci.

Garfield # VuqyWeqi18
-
 44% ( 6 people voted )
+
2014-09-05 05:51:57 c35b0d93
Nízko hodnotený príspevok


FcKensie # HegaNojy80
-
 36% ( 4 people voted )
+
2014-09-05 08:50:45 b228d8dd
FcKensie


Že bol Putin v KGB ti vadí, ale že jeden nemenovaní prezident USA bol riaditeľom CIA to už je OK, typické AngloSaskoSionistické zmýšľanie!!!

cokoAdolfzUKR # BedoByti01
-
 72% ( 15 people voted )
+
2014-09-05 10:27:16 4e62fd75
K problematice připojení Krymu k Rusku je třeba říci toto: Již v roce 1991 byly potlačeny občanské proti-ukrajinských bouře Krymských obyvatel. Na základě tohoto bylo vydobeno, Krym byl integrován do Ukrajiny v režimu autonomie, která byla řízena legitimním parlamentem. Ten vyhlásil referendum a lid svobodně rozhodl, tedy diplomaticky.


Zelení mužíčci, kteří tam smluvně byli zcela legálně pouze vyšli z kasáren do ulic jako prevence proti očekávaným bojůvkám z Majdanu. Koukněte na dokument jak hned po Majdanu povraždili Benderovci spoustu civilistů co se 20.02.2014 v koloně autobusů vraceli z Kyjevského antimajdanu zpět domů na Krym!!!


Video - Korsuňský pogromVK # MukaBejo39
-
 73% ( 12 people voted )
+
2014-09-05 10:51:45 515aa892
KOSOVO...
Semion # XyvyFuca77
-
 64% ( 4 people voted )
+
2014-09-05 18:48:23 b06aba80
Autor je nevzdelaný idiot (nepoužívam invektívy, ale musím), ktorý nevidí, alebo nechce vidieť historické fakty...resp. si ich prispôsobuje svojmu videniu...samozrejme, že mu neberiem právo na názor, ale hodnotenie článku čitateľmi hovorí za všetko(tak veľa mínusov som tu ešte nevidel)...

Bertold # FuliXuju84
-
 71% ( 14 people voted )
+
2014-09-05 18:52:18 4e633b5e
Coko

to mi nevadí ani u jedného, berme to tak, že objektívne pôsobiace spoločenské procesy ich postavili tam kde sú/boli. Chcel som povedať v podstate iba to, že čím triezvejší postoj k novým geopolitickým mesiášom, tým menej budúcich nepríjemných prekvapení.

FcKensie # HegaNojy80
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-09-05 22:57:03 b228d49a
AUTOR JE BUZERANT VŠECH BUZERANTŮ KRÁL !!!
Contumax # HituSave27
-
 60% ( 5 people voted )
+
2014-09-06 21:16:06 d45043fe
Celé to prímerie je len jedno veľké svinstvo Prasačenka(agenta CIA žida Walcmana)/USA/CIA/EU, podľa mapy na military maps prímerie využili banderovci na preskupenie a vtlačenie sa bez boja na pozície opolčencov, vojenská situácia vyzerá nedobre pre opolčencov, podľa mapy sa začal presun veľkého zoskupenia banderovcov na Debaltsevo(severo východne od Gorlivky/Horlivky) a počas prímeria sa jednotky Banderovcov vtlačili do pozícii opolčencov a tým prerušili južnú oblasť(Novoazovsk) od severnej(Donetsk/Luhansk) a prakticky skončilo aj obkľúčenie Mariupolu lebo zo západu vytlačili opolčencov z pozícii a zúžili oblasť tak že je na západ od Mariupolu neudržateľná a ak odtiaľ opolčenci neustúpia tak ich tam zablokujú(Yalta), pravdepodobne boj prepukne podľa mňa dnes v noci alebo zajtra cez deň(Nedeľa), najneskoršie v Pondelok, takže nikdy neverte obrezanému Americkému sionistickému fašistickému prasaťu, vždy vás podrazí a dohodu dodržuje len keď musí(nemá navrch) alebo keď mu je to výhodné!!! Dúfam že sa mýlim!!!

http://militarymaps.info/
cokoAdolfzUKR # BedoByti01
-
 63% ( 9 people voted )
+
2014-09-06 22:19:09 4e62c42f
Nízko hodnotený príspevok


Garfield # VuqyWeqi18
-
 36% ( 4 people voted )
+
2014-09-18 05:34:49 42f95118
to Garfield
Máš v tom trochu zmätok.
Ak by obyvatelia Kuríl boli autonómnou republikou (ktorá má určité práva jako má autonómna republika Krym) a ak by sa v referende 90 % vyslovili za nezávislosť a potom požiadali o pripojenie k Japonsku, tak by potom Rusi nemohli podniknúť nič. Ale nič takého sa neudialo ani sa stať nemôže.
Všetci ste tu ohromní demokrati, ale keď sa niečo niekde demokraticky urobí, a vám sa to nepáči, tak zrazu vaša "demokratičnosť" končí.
NZnamy # TejiBono03
-
 67% ( 5 people voted )
+
2014-10-02 10:24:55 5bd69c02
uvedomte si jedno, Ak by Putin bol hrozbou pre zapad, uz davno by ho zabili. Samozrejme by to vyzaralo ako nehoda, alebo ani nie, ved vieme ako dopadol Kennedy, a to chcel chlapec len zaviest Statom vlastnenu a riadenu menu.
tartus # RecaViby74
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-10-06 17:12:40 d5a0b8fb
Tento svet vždy patril silným a zlým, lebo oni si vždy urobili, čo oni chceli.
Gilgamesh # BakyJymu34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-10-07 05:47:20 42f95d18
Vypusťte další sondy do "nitra" (?)mocných ("SILNÝCH" z pozice FUNKCE v Systému v níž jsou konkrétní lidé zaměnitelní.).
pomerenisevyhybaji # RigiKala04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-07 08:57:17 4e88ae47
Jsou to tedy nikoliv "silní" nebo něčím vyjímeční lidé, ale prostě jednoduše silové nástroje Systému jímž zdolávají libovolného jednotlivce jenž tváří v tvář takovému "kolektivnímu" monstru nemá sebemenší naději na úspěch.

pomerenisevyhybaji # RigiKala04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-07 08:59:02 4e88ae47
No do piči! To naozaj hocijaky kkt sem moze prezentovat svoje prdy?
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-10-14 08:30:29 55edea95
taketo koniny chod pisat do mainstreamu djuud. alebo mas pocit, ze tam mate malo priestoru, ty a podobni, ktorym nie je ziadne dno dost hlboke ? si odpad, a ak si myslis ze ohuris niekoho na alterrnativnom zdroji ako je tento, ktory ludia evidentne vyhladavaju z titulu hrubeho odporu voci mainstreamu ... tak v tom veselo pokracuj.
kaktus # GosyLebu71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-25 13:19:53 d4189ab2
Cože? Prej že chtěli "GB a Fr. oddálit válku ústupkem Hitlerovi obětováním "malé a neznámé" země, " - to je diebil! Chtěli hlavně poštvat Hitlera na SSR, ty debile! Jenže Hitler ani Stalin nebyli takvý volové za jaký je ten žiozednářskej dobytek ovládající Západ měl a vyjebali s nima!:)
Rodogon86 # VogiPegi35
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-11-27 17:20:19 3ec91767
výborný článok. K+
herold # JodeVysy76
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-12-07 12:20:07 bca735bb
Prečo sa teda mlčí o Palestínskych územiach ?
polyander # DysaJadu61
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-12-29 13:10:13 d94b5504
Fakty hovoria jasne: NATO využíva banda špinavých zločincov v uniformách na vybíjanie nízkych pudov - obhajovať tak neskutočne agresívnu teroristickú organizáciu dokáže len duševný maloroľník....Robert Maniak # SicuKini03
-
 67% ( 8 people voted )
+
2015-01-07 15:17:01 b229185f
Kliknite si na autora. Čo sa Vám zjaví Vám vysvetlí myšlienkový pochod a následne zaujatý postoj na ním preferovanej strane. Určite je s týmto názorom dosť osirelý. Nuž ale aj takí majú miesto pod Slnkom. Pokiaľ iba píšu a fyzicky neškodia.
Stanislav # KoviFofy03
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-02-07 21:30:19 5a403b63
Odkaz
Vaclav # LyqiMute09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-21 08:06:17 59672535
K comu je to dobre davat sem taketo vyplachy? Myslel som a chodim sem kvoli tomu, ze toto (snad) nie je, ako na mainstreame, takze aky ma zmysel davat na takuto stranku toto?? Rad by som si tu precital odpoved zriadovatela stranky...!
solium # WebiDise60
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-27 10:12:46 1f8667e5
solium - admin len pridava clanky od prispievatelov - aki prispievatelia, take clanky a diskusie - mozes aj ty nieco zaujimave predhodit na diskusiu
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-02-27 10:20:30 58d7436a
Pan Zavladsky, ste podporovatel presne tych ludi, ktori vrazdia v mnohych castiach sveta a vas clanok je cistou protiruskou propagandou. Pfuj, ste plateny ubohy fasista!
dzungla # NudeXyma40
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-03-11 11:55:18 58d42869

Aký je charakter umu, taký je aj svetonázor človeka
Aký je charakter umu, také sú aj poznatky, vedecké metódy, vedecký experiment, a výsledky vedeckého bádania
Aký je charakter umu, také sú aj vzťahy k ľuďom a medzibunečné vzťahy v organizme
Aký je charakter umu také sú aj výchovné a učebné metódy nového pokolenia
Aký je charakter umu také sú aj vzťahy v spoločnosti a na medzinárodnej úrovni
Aký je charakter umu u politikov, také sú aj prijaté zákony a taká je jurisdikcia
Aký je charakter umu, taká je aj psycho – emocionálna orientácia na prežité udalosti
Aký je charakter umu také je aj náboženstvo

Tam kde niet vyššieho, tam niet ani nižšieho
Tam kde niet privilégií, tam sú všetci rovnoprávni
Tam kde sa nikto neuprednostňuje, tam každý zaujíma hlavné miesto
Tam kde niet vyzdvihovania tam niet urazených
Tam kde sa vnucuje vkus objavuje sa nevkus.
Človek ktorý začal porovnávať, je odsúdený na utrpenie.
Keď sa v spoločnosti propagujú cennosti, objavujú sa krádeže, hrabivosť, korupcia
Tam kde niet cenností , tam niet čo kradnúť a závidieť
Tam kde niet výhod, tam niet ani otroctva
Tam kde niet pravdy, tam niet ani lži.
Tam kde niet prevahy, tam niet ani víťazstva.
Tam kde niet osobitého, významného, tam je všetko osobité
Tam kde niet božského, tam je všetko božské.
Tam kde niet božského, tam niet ani satanského
Tam kde niet násilia, niet ani vzbúr
Keď sa spoločnosti používajú silové metódy, objavujú sa protesty, vraždy, teror
Keď mudrc pochopí že je múdry, stáva sa hlupákom
Pán je vždy otrokom
Kto si uvedomí že koná dobrá skutky, mení sa na zločinca
Keď svätec pochopí že je svätý, je už hriešnikom
Keď hlupák pochopí že je hlúpy, stáva sa múdrym.
Keď zloprajný pochopí svoju zlobu stáva sa dobrosrdečným
Keď bezvýznamný človek pochopí svoju bezvýznamnosť, je už veľkým človekom
Vo veľkosti sa nachádza ničotnosť
Ten kto si uvedomí svoju šľachetnosť, ten dosiahol hranicu bezcharakternosti
Kto si uvedomil svoju kultúrnosť, ten sa namočil do nekultúrnosti
Uvedomujúci si svoju čestnosť sa stáva nečestným
Ako sa prejavujeme v diskusiách,takí svet budujeme


peter # NaniDihe23
-
 63% ( 6 people voted )
+
2015-04-18 16:40:19 b2290a56
Chaos ve Spojenych Statech, ktery jde ruku v ruce s mezinarodnim bankrotem americke frakce FEDu.
04-05-2015.
Týdenní komentář Benjamina Fullforda - mluvčího „Společnosti Bílého Draka.
Chaos , ktery ve Spojenych Statech stale narusta stejnou merou, jako se US chazary kontrolovana frakce Federalni Rezervni Rada intenzivne strani celeho sveta. Na oplatku se zase zoufali chazari snazi aspon vyprovokovat rasove nepokoje a nebo dostat zbrane drzici americany do valky s ozbrojenymi silami nebo policii. Ovsem v ttom samem case se americke ozbrojene sily a tajne agentury spojili v akcich proti Izraeli a jejich americko-chazarskych blizkych obzvlaste Bush/Clinton/Rockefellerovi kriminalni m rodinam.


Duvod, proc tito dva lide prohlasili, ze jsou pronasledovani je ten, ze prave oni jsou dedici legalnich prav na zlato v hodnote 30 bilionu dolaru.
To co se deje v nejvyssich patrech finaniho sveta je, ze papiry a cisla v bankovnich pocitacich jsou uz dnes nekceptovatelnou menou. Vlastnici US pobocky Federalni Rezervni Rady guverneru (Bush/Clinton/Rockefeller..atd) byli pozadani, aby zaplatili sve dluhy, ktere dluzi zbytku sveta ( vsem narodum ), ve zlate. Z tohoto duvodu jsou uplne zoufali a zkouseji si nejakym zpusobem podvodne narokovat zlato mandzuske cisarske rodiny, ktere dlouhe roky kradli ( a dlouho take vyuzivali). Oni ho samozrejme nedostanou, protoze cely svet uz je nemocny a unaveny z jejich kriminalnich saskaren.
Ve skutecnopsti nam vychazi soucasna historie sveta v uplne jinem svetle, paklize se podivame na vsechny udalosti pohledem skrze cocku celkove ulozeneho zlata ve skladech. Prvni z nich je sok Lehman&Brothers v r. 2008, ktery prichazi hned po te, co korporatni vlada Spojenych Statu nezaplatila dluzne castky ve zlate. To vedlo k docasnemu stopnuti obchodu US. Americka korporatni vlada potom zaridila, aby doatla rozsahlou pujcku ve zlate od frakce dynastie Ming v Asii za slib, ze Barack Obama by mohl byt prezidentem a USA by se mohly zreformovat samy.
Po Obamovych akcich, ktere ukazaly, ze neni jiny nez Gerge Bush Jr., pak zlata zila dynastie Ming vyschla. A kabala Spojenych Statu od te doby inscenuje akci za akci, aby nasla nejake zlato na podlozeni svych financi.
Hnuti rudych tricek v Thajsku se opravdu snazilo, aby dostalo do opatrovnictvi toto ulite thajske kralovske zlato.
Dokonce cele tzv. “Arabske Jaro” v Tunisu a jinych arabskych zemich bylo take jen snahou o ziskani zlatych prutu z techto zemi (p.pr.: z Ukrajiny vyvezli neonacisti zlaty poklad hned v druhem tydnu po prevratu!). Invaze do Mali byla zinscenovana jen pro to, ze tam jsou take zlate doly. Tsunami a zemetreseni na Haiti bylo take zorchestrovano take jen snahou o ziskani koncesi na mistni zlate doly (p.pr.: zmatek a stanne pravo je idealni prostredi). Invaze do Lybie byl take jen neuspesny pokus ukrast plukovniku Kaddafimu lybijske zlato. Tsunami a zemetreseni v Japonsku – Fukushina 11.3. 2011 byl take pokus o vydirani a ziskani japonskeho cisarskeho zlata.
Takze co ted kabalisti delaji je hon nacleny kralovskych rodin – majitelu zlatych rezerv. Duvod k tomu, ze Obama tak najednou a velmi energicky vysava Iran je ten, ze Iran ma, podle poskytnutych informaci z kralovske perske rodiny, 46 bilionu ve zlate (p.pr.: pravdepodobne skutecny duvod tzv. “nuklearni dohody”).
Dalsi soucasny indikator svetove site, ktera bojkotuje v US usazenou chazarskou kabalu, je zprava Narodni Asociace Sporitelnich Manageru (National Association of Credit Manager’s), kde pisou, ze uspesne zadosti o americke pujcky spadly od konce brezna padaji rok za rokem o 40%. Asociace rika, ze pad byl jenom kvuli zastaveni obchodnich kreditu-pujcek. Americka vlada je potom tlacila k tomu, aby organizace “revidovala” svuj pohled na vec a dala pryc tuhle nepohodlnou pravdu.

http://www.zerohedge.com/news/2015-05-02/did-tap-s
houlder-prevent-us-economy-sliding-recession


Ackoliv fakt, ze okolo 6000 US maloobchodu bylo v soucasnosti uzavreno ilustruje dokonale jak americka korporatni vlada a jeji dluhovi otroci uz si nebudou moci pujcovat penize na nakupy cetek od zbytku sveta. Daleko vetsi dukaz tohoto americkeho kolapsu, vetsi nez Lehman&Brothers je tady:
http://www.zerohedge.com/news/2015-05-01/we-just-
broke-2008s-record-fastest-economic-unraveling[/ur
l]
To je duvodem, proc jsou masy lidi ve Fergusnu, Baltimoru, Seattlu a kdekoliv jinde vyplaceny z veselych penez FEDu. FED chce pouzit tyto nepokoje jako spoust rasove obcanske valky, aby se tak odklonila pozornost od jejich problemu s placenim dluhu. To byl take velke usili na intenetu pouzit kabalisty kontrolovane weby (tzv. kontrolovana opozice) k prosazovani operace “Jade Helm”, jako psychologicke valecne operace proti americkemu lidu a armade Spojenych Statu. A slo to jeste dal, kdyz to vypadalo, ze se da nejaka duvera siroce zdiskreditovanym prolhanym opozicnim blogum a radioshow zinscenovanim toho, co vypadalo jako pokusy o zabiti dvou z nich: Stewa Webba a Jeffa Rense.
http://beforeitsnews.com/alternative/2015/04/atte
mpted-murder-of-two-radio-show-hosts-within-24-hou
rs-alternative-media-strikes-back-3146208.html[/ur
l]
Jen chvilku pred tim, nez byl ten utok na Webba kontaktoval nekdo tohoto pisatele a rekl mi Webb (nekdo o kom jsem nikdy neslysel) me pomlouva a rika o me, ze jsem “dezinformacni agent”. Moji odpovedi byla citace stareho arabskeho prislovi: “Psi stekaji, ale karavana jede dal”.Avsak ted v retrospektive se mi zda, ze to byl jen pokus dostat me do situace, kdy reknu neco nepratelskeho na Webbovu adresu , prave tesne pred “utokem” na neho. Jeff Rense je taky velmi siroce zdiskreditovana osoba diky vsem tem nesmyslum, ktere z nej padaly o tsunami a Fukushime. Chtel jsem se s nim kontaktovat, aby mi potvrdil, ze byl napaden, ale uz mi to nedovolilo mu nic odeslat mailem. Ja to chapu tak, ze Rense je frontova linie a zaroven kryti pro Bushovu rodinu a az do te doby, dokud neuslysim od nej neco jineho, budu pokracovat v tomto duchu. Nicmene si muzete byt jisti tim, ze jako novinar, jemuz zavrazdili mnoho mych kolegu a sam jsem mel nespocetna vyhrozovani smrti a pokusy o vrazdu, jsem zasadne proti vrazdeni nejen novinaru, ale take propagandistu.
Mimochodem tyto dva “pokusy” o vrazdu prisly v dobe, kdy bylo se mnou planovano velke americke vysilani v show zvane “Pulnocni Karavana” zruseno na poslednichvili diky “velkym utokum na server”.
Nicmene tyto mnozici se nemotorne pokusy kabalistickych agentu probudit rasove nepokoje, prosazovani utoku na armadu, a sdileni zmatku v alternativnich mediich jsou jen dalsi znamky zoufalstvi.
Zoufalstvi se stava ocividnym kvuli tomu, co se deje v Saudske Arabii, jedne z poslednich pokladnicek a zdroju penez chazarske frakce. Pentagon a Iranci tlacili na saudskeho krale Salmana, aby propustil korunniho prince Muqrina a Saud Al Faisala (ktery byl ministrem zahranici poslednich 40 let). Byl propusten, aby se tak odtsranil Bushuv vliv na saudsky rezim a posililo usili na ukonceni utoku v Jemenu, rekli nam zdroje z Pentagonu. Tyto pentagonske zdroje nam takle rekly, ze vazne uvazuji nad tim, jak se dat do aliance s jemenskymi Houthiji, kteri by se tak postarali o kompletni zmenu rezimu v Saudske Arabii.
Dalsim kabalistickym otrockym rezimem v problemech je vlada japonskeho premiera Shinzo Abeho. Jak uz jsem predpovedel, Abe predcital minuly vikend ponizujici rozmluvu pred US Kongresem a Senatem z cehoz vyslo zcela jasne, ze neni japonec, ale plaveny kabalisticky herec ctouci scenare. Armada Spojenych Statu si musi pospisit a vycistit to v Japonsku nejakou akci, nebo muze tento rezim ztratit uplne a pak by padnul pod cinskou kontrolu. A Pentagon vi, koho kontaktovat, aby se tomu predeslo.

Zdroj a komentáře angličtině:
http://benjaminfu
lford.net/


Zdroj a komentáře ve španělštině:
http://benjaminfulfordcastellano.wordpress.com/
Více zde: http://benjamin-fulford-cz.webnode.
cz/news/chaos-ve-spojenych-statech-ktery-jde-ruku-
v-ruce-s-mezinarodnim-bankrotem-americke-frakce-fe
du5/DB # CehuSady45
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-05-20 15:52:47 5f67d797
Toto vsetko su dovody, preco za najvacsich agresorov a zlocincov mozme povazovat bandu, ktora ovlada NATO a ine zlocinne organizacie a armady, ktore pachali a pachaju dennodenne genocidu po celom svete:
a) invaze nebo útok ozbrojených sil jednoho státu na území druhého státu, vojenská o­ku­pa­ce, byť i dočasná, která je důsledkem invaze nebo útoku ozbrojených sil, jakékoliv připojení území jiného státu nebo jeho části, při němž bylo použito síly;
b) bombardování ozbrojenými silami jednoho státu území druhého státu, použití jakýchkoli zbraní jednoho státu proti území druhého státu;
c) blokáda přístavů nebo pobřeží jednoho státu ozbrojenými silami druhého státu;
d) útok ozbrojených sil jednoho státu na pozemní, námořní nebo letecké síly jiného státu;
e) použití ozbrojených sil jednoho státu, které se nacházejí na území druhého státu s jeho souhlasem v případě, že nedodržely podmínky pobytu nebo délky jejich přítomnosti;
f) jednání státu, který povolil druhému státu, aby použil jeho území ke spáchání agresivního činu proti třetímu státu;
g) vyslání státem nebo jeho jménem ozbrojených skupin, band, nepravidelných ozbrojených sil nebo žoldnéřů, kteří používají sílu, proti jinému státu v takové míře, že se to rovná předchozím činům.

Napos # MexeLesy36
-
 56% ( 6 people voted )
+
2015-06-07 19:35:38 560b8916
Daj si tabletku a skus sa z toho vyspat....
Hum # SyvuKiso24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-10-09 19:41:54 5f69c3c6
Nuž v čase ked sú rusi diskriminovaní v Pobaltských štátoch a začali s tým teraz aj Ukrajinci je len logické že rusom už jednoducho musela raz dôjsť trpezlivosť. Keby toto isté robili američanom Kanada alebo Mexiko tak dnes by tieto štáty už neexistovali. Američania si vydobili rešpekt svojich susedov niekoľkými vojnami. Obávam sa že Rusom teraz neostáva už nič iné. Inak ich budú vždy v susedných krajinách diskriminovať ako posledné koleso na voze.
Bynk # LojuWafa17
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-26 13:46:27 c35b1487
Naprostý súhlas. Rusko s HDP na úrovni Španielska sa ide hrať na svetovú mocnosť. Miesto zbraní by sa mohol radšej venovať svojim chudobným občanom. Krajina žije iba z vývozu zbraní a surovín. Šialený pedofil vedie rusko do záhuby. Mohli radšej pokojne kooperovať s EU a NATO vybrali si konfrontáciu. Zostali stále myslením v mongolskom chanáte.

Stanislav # BeraTuqe39
-
 46% ( 3 people voted )
+
2016-01-25 19:51:13 bca73833
Nie je dobré ustupovat zlu. Súhlasím z autorom článku a som rád že Rusi pred zlom na Ukrajine neustúpili ani o milimeter, na rozdiel treba od EU a NATO.
Bynk # LojuWafa17
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-20 23:02:40 c35b49d5
Vypadá že, že kryploidi jsou vzorně zorganizovaní v protiruském šiku. A to tak, že zapomínají, že rusové mají také paměť a zkušenosti. A nejen oni. Prakticky celý svět vně NATO.
Drak # TuxiJivo21
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-05-16 13:18:27 5291dc78
Dle mezinárodního práva byla anexe Krymu aktem agresívním. Z hlediska přísné demokratického dál plebiscit právo Putinovi Krám připojit k Rusku. Vůle lidu nade vše. Navíc že strany Putina šlo o mistrovský státnický čin. Zabránil tím USA vstupu do cernomori a vybudování námořní základny!
janosik # XunaRusa43
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-09-06 17:50:36 50bc22f2

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
d   tri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

CIA i NSA měly tajnou pobočku v Praze, píše Der Spiegel							
				CIA i NSA měly tajnou pobočku v Praze, píše Der Spiegel
Podle německého zpravodajského časopisu Der Spiegel měly americké zpravodajské služby NSA a CIA společná tajná pracoviště i v Praze a dalších 79 místech po celém světě, přičemž ...
Spojenectvo USA - ISIS (ISIL) odhalené
Príčiny súčasnej mizérie
Fukušima bez cenzury: Radiační zamoření bude desetinásobně větší než ode všech jaderných testů dohromady

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1362 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles