Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Jak získat Nobelovu cenu


Jak získat Nobelovu cenu

Každý smrtelník touží po ocenění, každý smrtelník touží potom, aby zanechal svou stopu v dějinách. Zvláště osoby, které získají určitý věhlas, přímo prahnou po tom, aby jejich jméno bylo vytesáno na nějakém čestném místě a na kamenné hlavy jejich soch srali na náměstích holubi.

Než nastaly časy novověku, byla jediným oceňovatelem velikosti toho či onoho církev svatá. Taková osoba, která byla pro lidstvo obzvláště důležitá a záslužná byla prohlášena za svatou. V moderní společnosti zatoužily po ocenění i osoby světské, které neměly na svatořečení naději. Hlavně proto, že svatí jsou svatořečeni výhradně po smrti, a to nejlépe smrti mučednické a ještě se po nich požaduje spáchání nějakého zázraku. Takovou cenu není většina světských obyvatel ochotna zaplatit. Vymyslela se proto ocenění nová, která je možno obdržet již za života a mohou být spojena i s jistým finančním prospěchem. Ostatní ocenění prominou, ale naprostou jedničkou, co do prestiže, je mezi cenami cena Nobelova. Tajně po ní touží rozliční vědátoři, literáti a na rozdíl od jiných cen se tato cena štítivě nevyhýbá ani politikům. Jak ale získat takové prestižní ocenění? Nejlépe se podívat, jak uspěli jiní a načerpat tak inspiraci.

Tradici oceňování nejprestižnější cenou zavedl jistý Alfréd Nobel, bohatý Švéd, který jako boháč narodil a dál nechutně bohatnul, když vynalezl dynamit. Výbušniny byly jeho koníčkem, ale během svého života zažil i řadu ústrků. Házeli mu klacky pod nohy, když mu sem tam bouchla továrna. Městští představitelé mu tvrdili, že jeho továrna na výbušniny stojí na nevhodném místě (totiž v centru Stockholmu) a donutili jej, aby výrobu přenesl na nějakou loď kotvící uprostřed jezera, aby se požár po případné explozi, nemohl dále rozšířit. Alfréd Nobel zabedněncům sice neúnavně přednášel o tom, že nitroglycerín není tak nebezpečný, když se s ním předpisově zachází, ale když mu během přednáškového turné vybuchly dvě továrny, nezapůsobilo to na veřejnost nejlépe. Copak o to, mrtví dělníci se dali snadno nahradit, s materiálními škodami to už bylo horší, ale když vyletěl do povětří i Alfrédův bratr, musel badatel s tím nitroglycerínem něco udělat. A tak začal bádat, až, celkem náhodně, přišel na to, že když se nitroglycerín smíchá s určitým druhem hlíny, nevybuchuje při každém zatřepání, ale ničivou sílu si uchová. Tak vznikl dynamit.

Byl to ohromný vynález. Kromě stavebnictví a těžby nerostů pomohl především vojenství. Alfréd Nobel sám vynalézal dokonalejší střelivo do děl, aby jeho dynamit mohl padat na hlavy nepřátel. Tvrdil, že svým úsilím bojuje za mír, neboť ničivá síla jím vynalezených granátů odradí vojevůdce od vedení válek. No těžko říct, zda to myslel skutečně vážně. Pokud ano, byl držitel 355 patentů v této věci poněkud prostšího myšlení. Zatímco dříve žádný soudný generál do děl nitroglycerín necpal, neb by vyletěl do vzduchu dřív, než nepřítel, nyní se vojska vesele zasypávala Nobelovým objevem a počty mrtvol tak násobně vzrostly. S mírovými následky to tedy Nobelovi moc nevyšlo, jinak ovšem, krom válečných obětí, rostly i částky na kontě Alfréda Nobela.

Na počátku mnoha dobrých věcí stojí omyl. Tak tomu bylo i v případě vzniku Nobelovy ceny. Rozšířila se fáma, že Alfréd Nobel zemřel a jakési noviny přispěchaly s nekrologem, v němž Nobela označily za obchodníka se smrtí. Poněvadž Nobel nebyl dostatečně mrtev a navíc byl gramotný, nekrolog si přečetl a značně se jej toto označení dotklo. Nechtěl po sobě zanechat takovou stopu v paměti lidstva. Sepsal proto závěť, dle které měly být z úrokových výnosů jím zanechaného majetku udělovány ceny s výplatou finančního obnosu nejvýznamnějším vědcům, literátům a osobám, které se zasloužily o mír. Musíme si uvědomit, že v tehdejší primitivní společnosti na konci 19. století neexistovaly takové výdobytky pokroku jako progresivní zdanění, emisní povolenky, či daň z přidané hodnoty a to umožnilo Nobelovi zanechat tak velký majetek, že jen výnosy z něj umožňují štědré odměny odměněným i po 100 letech.

Když Nobel v roce 1896 zemřel, jeho závěť měla na příbuzné vědátora stejný účinek jako granát napěchovaný Nobelovým objevem. Vypukly soudní pře, zda vědátor nebyl náhodou debil a jeho závěť není proto neplatná. Kvůli soudním průtahům se mohly první Nobelovy ceny začít udělovat až v roce 1901.

Důvodem pro udělení cen mělo být, dle záměru Nobela, stvoření krásného idealistického díla (cena za literaturu), zásluhy o mír (cena za mír) a stvoření vynálezu, který zlepší život lidstva (vědeckých cen). Kromě "pravých" cen existuje ještě Nobelova cena za ekonomii, která je udělována Švédskou národní bankou od roku 1968. Nobel na ekonomy nemyslel. To jim přišlo líto a tak pro ně byla v roce 1968 vymyšlena tato cena. Neuděluje se však někomu, kdo se zasloužil o prosperitu a rozvoj nějakého podniku či odvětví (něco jako Baťa), ale teoretikům, kteří vymysleli, jak by společnost prosperovala, kdyby se řídila jejich teoriemi, jimiž se ovšem řídit nemůže, protože takový magor, který by je dokázal uvést v život, se dosud nenarodil.

Obama-Peace-Prize-2

Jak tedy Nobelovu cenu získat? Již na první pohled je zřejmé, že nejtrnitější cesta je pídit se po vědecké "nobelovce". Nejen, že člověk musí být vzdělán v exaktní vědě, kde lze všechno změřit a zvážit, ale ještě musí učinit objev, který prospěje celému lidstvu. I když, jisté výjimky existují. V roce 1918 obdržel Nobelovu cenu za chemii jistý Fritz Haber. Lidstvu prospěl tím, že vynalezl bojový plyn, kterým zahubil několik tisíc francouzských a britských vojáků za 1. světové války. Jejich smrt nebyla navíc zrovna lehká a rychlá. Pracovní úspěchy svého manžela nenesla zrovna lehce paní Haberová, která kvůli výčitkám svědomí spáchala sebevraždu. Její manžel takovými úzkostmi netrpěl a dobře udělal, neboť v roce 1918 mu za jeho objevy byla udělena Nobelova cena za chemii. Radost mu nezkazilo ani to, že si ji mohl převzít až roku 1919, neboť se po válce musel na čas skrývat jako válečný zločinec. Velká škoda, že po 2. světové válce dělal Mengele mrtvého a skrýval se v Brazílii. Nobelova cena za lékařství by jej jistojistě neminula. Láska k otravným plynům byla zřejmě rodinnou záležitostí, neboť většina Haberových příbuzných skončila v plynových komorách kvůli svému židovskému původu. Nacisté je nechali nalokat cyklonu B, dalšího objevu Fritze Habera.

Mnohem schůdnější je zaměřit se na nevědecké nobelovky. Pomiňme nyní cenu za ekonomii, která vlastně nobelovkou ani není. Zbývají ceny dvě. Za literaturu a mír. Pro získání těchto cen je nutné především pochopit systém jejich udělování. Existuje základní pravidlo, že jsou udělovány výborem buď proto, aby někomu pochlebovaly (Barack Obama USA) nebo aby někoho nasraly (dalajláma Čína). Je tedy třeba vědět, koho chce daný rok nobelovský výbor nakrknout a komu naopak hodlá podkuřovat.

U literární ceny se laik může domnívat, že je nutné, aby oceněný uměl dobře psát. No ne že by laureáty nebyli občas dobří spisovatelé, nutnou podmínkou to však rozhodně není. Stranou zájmu akademie zůstali takový nýmandi jako Tolstoj, Green, Orwell, či Rilke, zatímco ocenění získali velikáni jako Elfriede Jelineková, Dario Fo, či Rudolf Christoph Eucken, jejich díla jistě zaplňují tvou knihovnu, ctěný čtenáři. Bylo by hrubou chybou navrhovat k ocenění spisovatele, jehož díla jsou mezi čtenáři oblíbena, ba nedej bože, se průměrně inteligentní čtenář tak ponoří do příběhu, že nemůže přestat číst. Opak je pravdou. Úspěšné bude takové dílo, které se číst nedá, protože tak lze předpokládat nějakou hlubokou myšlenku, i když těžko rozpoznat jakou. Právě v tom však tkví velikost autora. Nejlepší je, když hlavní hrdina trpí duševní chorobou, sexuální úchylkou, psychicky se hroutí a nakonec spáchá sebevraždu. Prvky naturalismu a pornografie jsou vysoko ceněné. Úplně ideální je, když tím samým trpí i autor. Pokud se tedy bude hledat vhodný autor, nechť je to nevyrovnaný úchyl, jehož knihu odloží čtenář již po desáté stránce.

Možná ještě jednodušší by bylo usilovat o cenu mírovou. Ta byla v minulosti přidělována osobám, či dokonce institucím, jejichž kvality dávají naději, že by Česká republika mohla poskytnout nadějné aspiranty. I zde je nutno pamatovat na základní pravidlo. Proto se Nobelovy ceny nedočkal Václav Havel, věčný čekatel. Do roku 1990 jistá naděje byla, jejím udělením by výbor vytočil československé komunisty, po roce 1990 by však její udělení nikoho nenasralo a malému českému státu, jehož byl dotyčný navíc presidentem, nebylo třeba pochlebovat. Ještě více patrné to bylo u sira Nicholase Wintona. Zachránce 669 židovských dětí nestál výboru za pozornost, ač na jeho ocenění měl dost času, neb dotyčný se dožil 106 let. Raději to přiklepli tomu panelu proti oteplování.

Jak ocenění dosáhli ti úspěšnější? Barack Obama byl prý oceněn jen proto, že vyhrál volby jako první americký černoch. No těžko u nás budeme hledat amerického černocha, který se stane českým presidentem, ale i kdyby, český president není to co americký. Navíc to není ani pravdivé tvrzení. Obama je černochem je napůl, neboť maminku měl bílou a Američanem rovněž, protože tatínek je Keňan. Tvrzení, že v Bílém domě sedí černý Američan je stejně pravdivé, jako že tam sedí bílý Keňan. A kde budeme v Česku shánět bílého Keňana? To jiný americký politik Al Gore už se trochu snažit musel.Natočil film, který je sice označován za vědecký blábol, ale který ostře kritizuje nadměrnou spotřebu energie a spalování fosilních paliv. Na kritiku svého dílka ze strany vědců Gore uvedl: "Věřím, že je správné přehánět nebezpečnost globálního oteplování. Jen tak přimějeme veřejnost, aby začala naslouchat, jaká nabízíme řešení" Tedy pro získání Nobelovy ceny je dobré trochu lhát. Od boháče, který je významným akcionářem společnosti těžící ropu, létá soukromým tryskáčem a vlastní několik rozhlehlých rezidencí, energeticky značně náročných, je to taková míra pokrytectví, že zaujal i Nobelův výbor. To by rozhodně byla cesta, neboť těch co kážou vodu a pijí víno, máme i u nás dostatek.

Ještě lépe to skoulel Jásir Arafat. Ten dostal Nobelovu cenu míru za to, že přestal organizovat teroristické činy. Tato cesta se však pro české poměry nejeví jako vhodná. Naštěstí nemáme teroristu, který by mohl přestat zabíjet lidi a být za to odměněn. Vyberme proto za kandidáta buď politika, který umí lhát nebo literáta, který neumí psát. Když budou trpět nějakou úchylkou, jen dobře. Jak praví klasik: ZDROJE TU JSOU!Author: MILOS ZBRANEK # VojiNawo45
Svet2015-07-201
-
 65%  ( 10 people voted )
+

"Ještě lépe to skoulel Jásir Arafat. Ten dostal Nobelovu cenu míru za to, že přestal organizovat teroristické činy."

ten ju dostal aspoň za to, že prestal. Obama ju dostal za to, že začal ...

LenkaB # LyroKomo25
-
 58%  ( 2 people voted )
+
2015-07-21 12:50:16 58d7436a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti
Až roboti budou platit daně…

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

ZATRACENÉ OBOHACENÍ


ZATRACENÉ OBOHACENÍ
Obohacení? Jedno z těch báječných slůvek, jež tak často padá z úst neomarxistů. Jeden z těch dokonale vyprázdněných pojmů, které se zhroutí, splasknou a zmizí do bezobsažnosti...
Jak uschovat elektřinu na zimu ? V ledničce.
Dosáhli jsme zlatého zlomu (peak gold)?
Pro občany Evropské unie se bude „vydávat manuál k přežití ruské invaze“

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0248 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made