Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Jak se to skutečně má s právy, svobodou myšlení a tolerancí


Jak se to skutečně má s právy, svobodou myšlení a tolerancí

Co zde hodlám říct, to není žádná velká novinka. Ví nebo alespoň tuší to dneska leckdo. Ale málokdo si to dovolí otevřeně prohlásit, aby nesklidil přemrštěnou reakci ze strany svých idealistických a méně všímavých spoluobčanů. Proto když už se o tom mluví, tak většinou jen v náznacích a nesměle. Dokud ovšem tento pohled na věc nevejde ve všeobecnou známost, zůstává těžko představitelným, že by bylo možno vykročit lepším směrem.

 

 

Nuže, problémem dnešní doby není ani tak nedostatek tolerance, jak slýcháme ze všech směrů, nýbrž právě její přemíra, a to hlavně na nevhodných místech. V naší společnosti je zhoubně rozšířen jeden základní omyl, totiž že mínění všech lidí má, alespoň teoreticky a oficiálně, stejnou hodnotu. Praktickým důsledkem je, že tam, kde jedinec neomezuje ostatní, si může dělat, co chce s pocitem, že jeho volba není o nic horší, než volba ostatních. Proto mnoho lidí spoléhá v rozhodování výhradně na svůj mdlý rozum, místo aby si nechali poradit od chytřejších. Problémy vidí na nesprávných místech, takže si vytyčují úplně mylné cíle a svými snahami akorát tak škodí. Když jim to někdo vymlouvá, začnou se dovolávat své "svobody". Na tomto základě bohužel vznikají celá hnutí.

 

Právě zde je třeba hledat příčinu nynějšího rozkladu. Je tolik směrů a žádný správný, takže vznikl pocit, že žádná pravda ani správný směr vlastně vůbec neexistují, že všechno je subjektivní. "Co je dobré pro jednoho, je špatné pro jiného." Jedno hnutí brojí proti druhému, a přitom jsou obě správnému cíli na hony vzdálena. Nekonečné množství snažení tak přijde nazmar.

 

Dokud se neuzná, že v principu je jedna myšlenka hodnotnější než druhá,nemůže být o nějakém zastavení rozvratu vůbec řeči.

 

Nyní ale hodnotným názorům formálně není přiznána jejich hodnota a staví se na roveň kdejakým plkům. Při řízení státu nebo při jiných důležitých věcech však není možno takto jednat a sluchu se chtě nechtě dopřává chytřejším lidem. No vida, jakmile o něco jde, nikdo najednou nevěří v rovnost názorů, což ji samo nejlépe vyvrací. A proč bychom neměli jít o krok dál a uznat její neplatnost i v běžném životě?

 

V otázce svobody slova je potřeba poukázat na jeden zásadní problém. Liberálové a demokrati neustále mluví o toleranci a nutnosti uznat každému jeho práva a nikoho neodsuzovat. Těmito honosnými slovy však myslí právě tolik, aby byly uznány jejich názory, a sami nesouhlasné odmítají. Za touto pseudohumánní maskou jsou vždy připraveni upřít druhému jeho právo nesouhlasit. Svoboda názoru se vztahuje jen na neškodné názory, které po nikom nic nechtějí a nic od něj neočekávají, na úzce vymezený rámec demokratického smýšlení a demokratické slepoty.

 

Jistě ne všichni, ale mnozí dnešní demokrati jsou plni fanatismu, s nímž se vrhají na projev jiného smýšlení jako supi na mršinu. Cítí se pobouřeni slovy jako tradice, nerovnost a zejména dobrý vkus. Tolik tedy k jejich "toleranci".

 

Jejich ponětí o příčinách a následcích zůstává při povrchu. Přemýšlí jen o zjevných věcech, takže odmítají to, co člověka na první pohled omezuje nebo ohrožuje. To je například kriminalita, stejnou měrou ale také myšlenky odmítající projevy dekadence, avšak současný systém je dekadencí. Abychom ji rozpoznali, musíme prohlédnout pravou příčinu a pravý následek. V tom ale liberálovi brání jeho povrchní idealismus, takže vůbec neodhalí, že něco je úpadkovým jevem. Tím pádem odmítání takového jevu z jeho pohledu vypadá jako nepřípustné a bezdůvodné omezování něčí svobody. Pod tímto dojmem v dobré víře co nejostřeji odsuzuje "netolerantní" smýšlení a nevědomky tak jen posiluje úpadek.

 

Na systému se přiživuje jak úzký okruh bohatých, tak skupiny chudých, líných nebo vychytralých. Levicoví liberálové, socialisti či anarchisti často v zájmu lidovosti napřou veškerou svou nenávist a "spravedlivé" rozhořčení vůči bohatým a k jiným příživníkům jsou nemístně nekritičtí.

 

Jiní si vedou odvážněji a dovolí si v něčem spatřovat nešvar společnosti. I oni tedy něco odmítají, ale přesto odpírají druhým nárok odmítat jiný jev, takže svůj názor ve skutečnosti považují za hodnotnější a zpochybňují tak své teze o rovnosti názorů.

 

Společnost, kde právo na vlastní názor znamená právo na schválený demokraticko-moralizující okruh názorů, musí nutně upadat. Duchovně ji to předurčuje k neplodnosti a tělesně ke změkčilosti.

 

Kdyby demokratický směr stál na poznání pravé podstaty světa, pak by proti jeho protěžování nešlo nic namítat. Stojí však na odvěkých morálních předsudcích a z psychologického hlediska je přinejlepším velmi povrchní, takže je jen překážkou skutečnému poznání.

 

 

Říkejme to stále znovu, neexistuje důvod, proč by libovolné dva názory měly mít stejnou hodnotu. Naše mínění přímo odpovídá našim duševním schopnostem a intelektuálnímu rozhledu, má své důvody a rozhodně nespadlo z nebe, aby mohlo být zaměnitelné za jakékoli jiné. V duševních schopnostech se lidé bezesporu liší, při pohledu na stejnou událost ji jeden nepochopí a druhý ano, protože má lepší kognitivní schopnosti i představivost a navíc třeba zná kontext. Budeme tedy mínění obou přiznávat stejný význam?

 

Mnoho dnešních lidí v sobě chová v zájmu společenské korektnosti předsudky vůči všemu, co není za každou cenu demokratické, vůči veškeré aristokracii ducha. S pocitem dobrého svědomí kolem sebe vytváří ovzduší netolerantní k jiným než demokratickým myšlenkám a působí tím na všeobecné mínění. Ve společnosti dokonce koluje jakýsi pocit, že se ví, čím jsou nedemokratické myšlenky mylné a nebezpečné, takže je lze odsoudit bez jejich předchozí znalosti. Nic však není pravdě více vzdáleno než toto klišé. A příznačné je, že jakmile se někdo otázkou nerovnosti začne opravdu zabývat, jeho prvotní nadšený odpor dozná mnoha změn a nezřídka se promění ve svůj opak. Bohužel, dnes se spíše bude tolerovat hlásání anarchie než jejího protikladu.

 

Zde je na místě otázka, zda by bylo ještě dnes možné velké hnutí směřující správným směrem. U hnutí směřujících nesprávným směrem je odpověď jasná, ty bují v nebývalé míře. Vychytávají a přitahují ze společnosti zejména všechny snadno ovlivnitelné, kteří se zároveň rádi nechají oklamávat o pravé podstatě života. Tento druh lidí nejvíce slyší na moralizující a rovnostářská kázání, na tvrzení, že každý člověk je jedinečný a podobné oduševnělé povídačky. Na pochopení a osvojení takové myšlenkové úrovně právě tak postačuje jejich intelekt. Tyto myšlenky jsou i oficiálně propagované a těší se oblibě širokých mas, také proto nachází z nich klíčící hnutí širokou základnu přívrženců.

 

Naopak směry postavené na duševní výjimečnosti musí čelit už prvotní nedůvěře a předsudkům ze strany veřejnosti. Jak už jsem řekl, tato veřejnost staví na předpokladu, že je všeobecně dokázané, jak škodlivé a nesprávné je učení o nerovnosti lidí.

 

Má-li tedy být vůbec myslitelný vznik nového hnutí, které vytyčí ideály protichůdné k rovnostářství a změkčilosti doby, bude nejprve nutné přemoci všeobecné předsudky proti nedemokratickým myšlenkám.

 

To nebude nic jednoduchého, alespoň to ovšem požaduje od potenciálního hnutí vysokou úroveň, opravdovou promyšlenost a odstranění všech tendenčních výkladů a neopodstatněných zásad, protože ty lze snadno zpochybnit.

http://pravyprostor.cz/jak-se -to-skutecne-ma-s-pravy-svobodou-mysleni -a-toleranci/
Author: pp # WadaWawu12
Slovensko2014-01-071
-
 62%  ( 3 people voted )
+
Tieto "pluralitné" trendy a rovnosť názorov, ktoré popisuje článok sú cielené a plánované politiky pánov, ktorým nejde o nič iné ako o relativizovanie Pravdy a teda držanie ľudstva v temnote myšlienkami typu: "každý má svoju pravdu" a pod. V takej atmosfére sa potom lepšie darí aj evidentným klamstvám a manipuláciam, ktorými mocní tohto Sveta denodenne infikujú ľudskú rasu a z ktorej si urobili dojnú kravu, ktorá nerozmýšľa, len drží hubu a krok...

Situácia je však taká, že aj napriek tomuto cielenému informačnému chaosu sa Pravda dá nachádzať a klamstvá identifikovať. Chce to len poctivú prácu na sebe a úprimnú snahu o všeobecné dobro v každodennom živote, v myšlienkach, slovách aj skutkoch. Kto však nevie alebo nechce byť úprimný ani sám k sebe, tomu sa Pravda nikdy nezjaví a presne takýto ľudia patria do "cieľovej skupiny" pánov pri moci.

...veď keď "tupá ovca" netuší, čo je pre ňu osožné, tak páni to veľmi dobre vedia aj za ňu. Však oni to s nami vždy mysleli len dobre... a keď sa to vraví aj v telke, tak to predsa musí byť pravda, no ne ?!?

Johny # JynaVaso24
-
 58%  ( 2 people voted )
+
2014-01-07 19:12:50 c35b05ff

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Za okrajem útesu


Za okrajem útesu
Bezstarostní Američané tomu nevěnují pozornost a netuší, že hrstka neokonzervativních ideologů tlačí svět k destrukci.
CO SE DĚJE VE MĚSTĚ MALACKY? OBČAN POPISUJE SITUACI, KTEROU ZŘEJMĚ SLOVENSKÁ VLÁDA TAJÍ
Fašisti na Slovensku posilňujú a vládny SMER sa iba prizerá.
USA vs. Rusko

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0228 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne