Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Jak se odtrhnout od státu a politiky


Jak se odtrhnout od státu a politiky

"Kdyby tisíc lidí letos nezaplatilo daně státu, nebylo by to tak krvavé a ani násilné opatření jako když je zaplatí a umožní tak státu uskutečňovat násilí a prolévat krev nevinných." Henry David Thoreau

Jak řekl Pierre-Joseph Proudhon: "... stát pro vás nemůže udělat nic. Ale vy pro sebe můžete udělat všechno." Přestaňte se poddávat vašemu vlastnímu zotročování a hledejte řešení a strategie, které neporušují základní principy svobodné společnosti již při úplném počátku o jejich uvažování. Co a jak proti tomu dělat? Poskytneme vám pár nápadů a příkladů.

1. Zaměřte se na vlastní sebezdokonalování Možná to nejdůležitější co může člověk udělat (dříve než začne pomáhat ostatním se zlepšit) je pracovat sám na sobě.Nepoužívejte stát na útoky proti vašemu sousedovi, i když se vám nelíbí jeho pes či barva jeho domu nebo pokožky. Chcete-li zastavit ostatní, aby vykonávali násilí přes "politická řešení", začněte sami sebou s tím, že přestanete přímo či nepřímo podporovat iniciaci násilí přes "politická řešení".

2. Přestaňte dotovat svého nepřítele - Přestaňte si půjčovat státní peníze. Přestaňte si myslet, že profitujete z toho, že dostáváte nějakou "jistotu návratu". Nepůjčili byste peníze místnímu zloději aut, abyste viděl jak je již nekrade. Proč tedy státu? Navíc pokud se soustředíme na ostatní, kteří kupují státní dluhopisy, to co kupují je vlastně podpora lupičů. Odtáhněme závěsy a odhalme zločince mezi námi.

3. Přestaňte obchodovat se svým nepřítelem -Neposkytujte výrobky a služby státu. Nepřijímejte státní zakázky. Nepodnikejte se státem. Nepoužívejte státní peníze a ani je nepřijímejte. Nepřijímejte ani státní dotace. Nebuďte ochotným, dychtivým příjemcem zisku ze státní loupeže.

4. Přestaňte obchodovat s lidmi, kteří podporují vašeho nepřítele Bojkotujte podniky, které žijí z veřejných zakázek. Bojkotujte ty, kteří lobují za zákony na jejich ochranu či podporu. Řekněte jim, že nesouhlasíte s tím, že vás okrádají prostřednictvím státu.

5. Podporujte soukromé alternativy ke státním "službám" Kdykoliv můžete, používejte soukromé služby namísto státních. Používejte soukromé dopravce namísto dotovaných státních železnic. Navštěvujte soukromé knihovny či třeba školy namísto státních.

6. Vytvářejte paralelní mechanismy, které by mohly nahradit státní "služby" a programy Pozitivním krokem pro společnost je ukázat, že soukromé podnikání je správná alternativa k státním monopolu. Vytvořením Federal Expressu, Fred Smith udělal víc, odhalením šílenství monopolu státu na poštovní služby, než by dokázali udělat všichni "pro-tržní" politici, kteří kdy mluvili o soukromém poskytování poštovních služeb na půdě Kongresu. Většina jedinců nikdy nepochopí, že všechny služby jsou poskytovány nejlépe na volném trhu. Nemusí pochopit filozofické nebo intelektuální základy pro tento fakt. Jediné, co musí udělat, je použít jedno nebo druhé. Většina lidí, kteří používají Federal Express nechápou, že je lepší než státní "služby", právě proto, že je provozován za účelem zisku a není založen na nátlaku. Prostě vědí, že to funguje.

Používejte svou tvůrčí energii k vytváření produktů a služeb, kterými byste vytvářeli konkurenci těm státním.Vytěsněte je z trhu tím, že zákazníkům poskytnete lepší produkty a služby. Které to jsou? Představte si všechny ty služby, které se nám běžně vynoří v mysli (i díky tomu, jak jsme byli vychováváni), když je řečeno: "Co by měl stát zajišťovat?" Vytvořte lepší podmínky pro vaše domovy, sousedství a osobní bezpečnostní služby, domobrany , lepší nápady a konkrétní projekty na ochranu spotřebitele, bezpečnější peníze, důchodové zabezpečení či vzdělávací příležitosti. Jako stát do sebe násilně absorbuje stále více a více z toho, co bývávalo někdy záležitostí soukromého sektoru, tak se nám paradoxně otevírají dveře stále větších příležitostí pro soutěžení s tímto monopolem. Zákon poptávky a nabídky se nedá oklamat.

7. Odhalte před všemi kdo je vlastně tím škůdcem mezi námi Místo toho, abyste přesvědčovali vaše přátele a sousedy, aby volili, utrácejte svou energii na to, abyste jim objasnili, co to vlastně státní politika je zač. Zasáhněte citlivá místa této hry na spravedlnost. Identifikujte skutečné pachatele škod, kteří podporují stát a jeho sílu tím, že lobbují za dotace, výsady a jiné mainstreamově nazývané "tržní" řešení, nebo politické "podpory trhu" (práce, zemědělství, vzdělání, ...). Odhalte "podnikatele", kteří lobbují za ochrannou legislativu, jednotlivce hledající státní podporu. Nazývejte je tak, jak si zaslouží, resp. tím, co jsou, zloději a podvodníci. Obviňujte je a nezapomínejte při tom, že tyto výhody dostávají zejména proto, že jim to my umožňujeme když podporujeme politiky a jejich "řešení".

8. Staňte se lepšími v problematice komunikace Měli bychom se zdokonalovat a učit komunikaci, abychom dokázali seznámit i ostatní s fakty, které jsou nám známé. Naučte se techniku ​​jak komunikovat a přesvědčovat ostatní v jednoduchých přirovnáních a příkladech. Vzdělávejte i ostatních v tom, jak by měli čelit iracionálním argumentům nebo faktickým chybám u protivníků.

9. Mějte odvahu konfrontovat jiné s realitou a logickými i faktickými chybami v jejich uvažování Pokud někdo prohlásí něco jako: "Nejsem za státní zdravotnictví, ale musíme něco udělat za pomoci státu, abychom pomohli chudým", nebo "i když existují případy zneužívání, legalizace drog není seriózní alternativa, jsme povinni prosazovat protidrogové zákony ", tak bychom nikdy neměli mlčet a ozvat se.

10. Zapojte se do kampaní, které mají za cíl informovat veřejnost a rozproudit povědomí vystupujte proti kriminalizaci činů, u kterých není žádná oběť. Podporujte organizace, které upozorňují na nespravedlnosti v naší společnosti, ale i ve světě. Spolupracujte se skupinami, které mají podobné zájmy jako vy. Vyvíjejte nátlak na ty, kteří podporují státní intervence. Nezapojujte se to politických kampaní a podpory politických stran. Nebojujte proti zločinu tím, že se sami stanete zločinci.

girl with raised hands and broken chains

11. Zapojte se do výkonu občanské neposlušnosti a buďte připraveni na důsledky Henry David Thoreau šel do vězení pro odmítání platby daní. Věřil, že občanská neposlušnost byla morální povinností. Jeho vnímání strategického politického řízení jako prostředků změn ve společnosti bylo stručně shrnuto v jeho eseji "Odpor vůči vládě, aneb o povinnosti občanské neposlušnosti". "Jak je v současnosti člověk propojen svým chováním či jednáním s vládou? Odpovím na tuto otázku tak, že bez uzardění s ní spojován být nemůže. "Základní myšlenkou díla je idea důvěry ve vlastní síly (člověk je na tom dobře s morálkou, dokud není na nikom závislý); není nutné fyzicky bojovat s vládou, ale pokud s ní někdo nesouhlasí, nesmí podporovat ji nebo její další podporovatele. Tato esej měla výrazný vliv na mnoho pozdějších protagonistů občanské neposlušnosti.

12. Najděte způsoby jak se vyhýbat placení daní Ořízněte každý kousek povinnosti platit daň, který se jen dá, dělejte výběrčím daní ze života peklo. Zvažte použití fondů, nadací od daní osvobozených investic a neziskovek. Váš úspěch bude motivovat i ostatní a každá koruna, o které se nenecháte okrást státem, tedy zlodějem, vás podpoří a posílí.

13. Pište a rozšiřujte pamflety následujte příklad Paina a Lysander Spoonera. Řekněte lidem jak to je. Zaplavte talk show, noviny a časopisy racionálními argumenty proti státu. Ať všichni ti, kteří mají plné zuby Velkého bratra vědí, že nejsou samotní. ALE ukažte jim, že tu je i jiná cesta jak hlasování ve volbách.

14. Pište literaturu a natáčejte filmy podpořte společnosti a jednotlivce, kteří přinášejí pozitivní poselství k obecenstvu. Může to mít koneckonců větší vliv než celková politická aktivita dosud.

15. Zvažte možnost stát se emigrantem a/nebo člověkem bez státního občanství Přestaňte věřit tomu směšnému kulturnímu žvanění o tom, že "moje země, za každých okolností". Jen to, že jste se narodili na místě kontrolovaném určitou skupinou politiků neznamená, že mají pravdu. Mohou být na světě místa, kde můžete žít šťastněji a svobodněji než tady. Najděte je a "hlasujte tak svýma nohama".

"Zařiďte si své individuální věci tak, že máte co nejméně kontaktů se státem; vyhýbejte se placení daní všude, kde je to možné; vyhýbejte se přijímání služeb od státu nebo vstupování do obchodů se státem kde je to možné; rozšiřujte "černý" trh; zakládejte společnosti a obchodní sítě s podobně smýšlejícími lidmi; rozvíjejte nenásilné prostředky k zajištění služeb, v nichž má dnes stát monopol. Domnívám se, že semínko agorizmu už klíčí v srdci skoro každého člověka. Komu se líbí placení daní? Kdo, při možnosti přiznat menší nebo žádné příjmy bez přichycení, je uvádí pro konfiskaci, protože se domnívá, že je morální nechat si ukrást své bohatství? " - Mike GogulskiAuthor: JOHN ALLEN PUGSLEYS # VodyQusu46
Svet2014-10-189
-
 57% ( 4 people voted )
+
A víte co? - Nepodstrkujte nám co máme dělat ,)

ujaro # TuhaToka78
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-19 11:14:39 4e88a185
Ako čítanie pekné, ako realita nemožné. Aby to fungovalo tak by sa muselo zapojiť aspoň 50% ľudí a to je utópia, väčšina dnes žije zo štátu ( na úkor menšiny) a väčšina nechápe širšie súvislosti ekonomiky.
(Rád by som ostal optimistom...)

General Guderian # TyroMury04
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-10-19 11:52:06 55e4d63a
Přesně tak Generale, je to opravdu JEN TAKOVÉ čtěnářsky vděčné zabavení. Ale také je to podstrkávaní schválně (NEMOŽNÝCH KRITÉRIÍ PODLE NICHŽ PAK MAJÍ LIDÉ POSUZOVAT SVŮJ ÚSPĚCH ČI DOMĚLÝ NEÚSPĚCH )do "alternativně smýšlejících-hledajících" hlav, aby si zas vylámali zuby na realitě... (To už je prokletím všech "teoretiků" a jimi stižených celých širších rodin a okolí. ANO ANO ANO SYNDROM TEORETIZMU TO JE MOR.)
A nepřátelé se pak budou zase vysmívat, že vidíte - nejde vám to, hajajáááááj!

ujaro # TuhaToka78
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-19 12:00:28 4e88a185
gejza

Dobréé... Som zvedavý, kedy Ti to zmažú :)

General
Výnimočne s Tebou nesúhlasím. Ani ako čítanie sa mi ten článok nepáči.

Môj "recept na slobodu" je jednoduchší ako nejaké odtŕhanie sa od štátu.
1. Zbav sa TV, ignoruj SMEtiskovú tlač.
2. Zbav sa dlhov aj za cenu dočasného živorenia.
3. Športuj, alebo tráv v prírode tak veľa času, ako je len možné.
Pre "pokročilých"
4. Odíď z mesta na vidiek.
5. Zbav sa závislostí. (Cigy, alkohol, cukor, mlieko...)
6. Sleduj, čo sa s tebou začne diať

;)meldo # FajuSuba76
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-10-19 23:09:05 d5b58294
Hádam sa nenaučím lietať. :D

vypIta placacka # FasePinu49
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-20 01:03:21 55d8bc65
A ja zase-- meldo 76.. s Vami súhlasím--- až na.. "Zbav sa závislosti " Alkohol je metla.. aj --aj- Ale pri mojom --STK -- /preventívke/ mí lekárka povedalalalala , že "latentná obezita" /a ja hľadám a hľadám a našiel som že ... srnec a srnka... a potom --noch ein mal.. šup HO... /teda skrytá "tučnota" A od tej doby --a šicky kolo mne lem červeno vííííínko-- bo to na tlak. zbija dolu .,.a neška 130na 85---no ne fajne---a 20 roky som mal v bývalom režime....A dochtorka poviela že čo mám jesc a čo ne a ja lem furt svojo ...ale kedy umrem mi nepoviela. A ked se "urve" dachto od politiky štátu ta má vyhrato---bo my vof našej karčmičke sme se "urvali" --a nichto nám nebudze rozkazovac, ani ukazovac zos "stredňakom " hore, a našo vyudzené vytrime---furt--- naj budú komedianty bodajaký --premúdretíííí vof vladze! Ta toto vof naših Čehoh neprečíta , asi nikto, neporozumi ..! .A toty zos BA --ani teľo---
klopi # JuxuQoxa93
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-10-20 07:17:12 58d4289b
loading...
To vážne si niekto myslí že "DIALEKT" je prezent --- zaostalosti, nízkej odbornosnoti, či primitivizmu? Ono aj Tíí Nemci --Bavorský s Nemcami --Pruskými.... sú jazykovo -- "odchodný"... "abtrétenní"--- A Maďaroše vyhodňarsky/TV/ či zapadňarsky /DS/ sebe si.....nekem-- hat kérem --A Rusaci ..sebe ..ponimajú ... ked scú..
klopi # JuxuQoxa93
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-20 07:38:44 58d4289b
zaujimave, podnetne :) uplne suhlasim, ze so statomafiou treba nakladat a pomenuvat ju pravymi menami. kazda forma spoluprace so statomafiou je vedome spolupodielanie sa na teroristickych zvratenych perverznych aktivitach tychto gangstrov, banksterov, slovom .. svoloce

toto je kriticka doba kde vojna proti ludskej slobode vrcholi. prajem kazdemu odvaznemu jedincovi vela sil a zdaru!

kaktus # GosyLebu71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-20 13:03:53 d4189ab2
klopi
Kľudne si Tykajme :)
Do tej Vašej karčmičky by som rád zašiel na kus reči :)

meldo # FajuSuba76
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-20 18:05:00 d5b58294

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   tri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Konto pomoci Váhostavu


Konto pomoci Váhostavu
Pred vyše mesiacom vznikla charitatívna a dobročinná akcia Konto nádeje a pomoci Váhostavu. Dnes sú už k dispozícii prvé hmatateľné výsledky solidarity a dobroprajnosti mnohých občanov ...
Jak bude probíhat kolonizace Marsu?
Môže mať homosexualita nejaké výhody?
KONEC HOTOVÝCH PENĚZ? ZAČAL FINÁLNÍ ÚTOK NA SVOBODU OBČANA!

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0348 s
good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage