Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Jak se kradlo za komunistů?


Jak se kradlo za komunistů?

Kde se vzal miliardový majetek na podnikání StB/KGB struktur po r. 1989? Jednalo se o nakradený majetek. Kradli 40 let! Kriminalizovali všechny ty, kdo by na jejich zločiny jen ukázali. Důmyslnou třístupňovou cenzurou (předběžná, průběžná, následná) zamezili jakémukoliv prozrazení toho co tyto zločinné skupiny dělaly. A dnes vytvářejí dojem, že se tu méně kradlo. Jaká ďábelská lež! Kradlo se více! Když budou komunisti nesouhlasit, zeptejte se jich, zda je možné ukrást víc jak všechno!

Podniky zahraničního obchodu

Největším příjmem byly provize z nadhodnoceného nebo podhodnoceného českého zahraničního obchodu. Pokud se cokoliv vyváželo, vyváželo se to přes zprostředkovatele v zahraničí, kterými ne náhodou byli čeští emigranti, agenti StB. Vzpomínáte na zahraniční businessmany českého původu, kteří sponzorovali nejednoho českého politika, o kterých se provalilo, že to byli estébáci? Pokud stát vyvezl skleničku za 5,- zprostředkovatel zboží nadhodnotil např. na 10,- a až přes něho bylo prodáno odběrateli na Západě. Proč to? Jednoduše kradli na stáních obchodech. Namísto toho, aby stát inkasoval rovnou cenu 10,- šlo 5,- na švýcarská konta estébáků. Stejně to vypadalo s dovozem. Stát potřeboval chemické produkty, bez kterých by se průmysl okamžitě rozpadl, cena produktu byla 1000,-, ale českému státu byl prodán přes zprostředkovatele za 1500,-.

Devizová kriminalita

Podle zákonů ČSSR bylo obchodování pro fyzické osoby nezákonné. To směly jen státní obchodní organizace k tomu určené. Velká část veksláků před Tuzexem byli estébáci. Například oficiální kurz německé marky byl 8,-, ale na černém trhu se prodávala za 18,-. Západní valuty byly neskutečně poptávány a točily se v této šmelině miliardy. Veksláci z řad StB nabízeli zahraničním turistům v hotelích, na odpočívadlech u hranic "výhodnou" směnu na místo oficiálního kurzu 8,- např. za 10,- a prodávali za 18,-. Prodáno bylo okamžitě, byl velký nedostatek, zisky závratné.

Podvody s pohonnými hmotami

Vzhledem k vysokým cenám pohonných hmot (8,- benzín 91 oktanů a 7,50 nafta) se podvádělo od nejprimitivnějšího ředění, překupování kradených pohoných hmot ze státních podniků, až po hlavní oblast, kterou byl převod LTO na naftu. Prakticky po celou dobu vlády komunistů získávala StB finančí prostředky z podvodů s pohonnými hmotami. Kauza LTO v devadesátých letech byla jen pokračováním letitých praktik StB jak píše novinářka Jana Lorencová. Ne nadarmo Chemapol, jedinou firmu oprávněnou k dovozu nafty, ovládl v roce 1992 agent StB Václav Junek a jeho společnost Proventa. Václav Junek byl přítel Václava Klause a utajený sponzor ČSSD, který poskytoval ČSSD pohonné hmoty zdarma. Po krachu Chemapolu jej kupuje člen KSČ a agent StB Andrej Babiš.

Rozkrádaní předmětů historické hodnoty

Vzhledem ke katastrofální životní úrovni v ČSSR, byly u nás pro zápaďáky velmi levné starožitnosti. Estébáci vymysleli důmyslný mechanismus. Státní podnik Klenoty získal monopol na obchod s použitým nábytkem (bazary). Dle direktivy o veškeré pozůstalosti po lidech bez dědiců se staral s. p. Klenoty. Dokážete si představit toho majetku? Teď zbývalo jak vše propašovat, nebo vyvézt na Západ. Oficiálně to nešlo, zákon to zakazoval. K tomu sloužili agenti zaměstnaní v diplomatických službách, jejichž automobily nesměly být podrobovány celním prohlídkám (skoro všichni zaměstnanci diplomatických služeb byli agenty, to tak nějak k tomu patřilo).

Státní zakázky

Rozkrádání na kterém si nakradl každý, nejen agenti StB a komunisti, byly bezesporu státní zakázky. U stavebních zakázek byl několikanásobně (!) rozkraden stavební materiál. I přesto že byly ČSN (československé státní normy), byl vymyšlen systém výjimek a odpisů "poškozeného" materiálu a způsoby, kterými se normy nedodržovaly, říkalo se tomu změkčování norem.

Například když se rekonstruovala střecha nějakého objektu spotřebovalo se vždy několikanásobně materiálu než bylo potřeba. Tento stavební materiál byl jednoduše rozkraden. Ve státním podniku Avia byla norma na jeden automobil v průměru přes třicet tisíc kusů spojovacího materiálu, ale spotřebovalo se přes osmdesát tisíc kusů. Auta se měla lakovat v průměru s čtyřiceti kilo barev, ale spotřebovalo se sto kilo.

Za plnohodnotné kradení lze považovat také to co komunistický režim za kradení nepovažoval. Několikanásobně vyšší náklady spojené s katastrofální pracovní výkonností a kvalitou práce.

Díky všudypřítomnému kradení komunisté ovládali lidi. Pokud se člověk stal nepohodlným stačilo policii (za komunistů veřejné bezpečnosti), aby po něm chtěla předložit paragon za branku, kterou si postavil u chalupy. Tak vznikaly paradoxy, kdy kradli všichni, ale občas šel někdo sedět za pár cihel.

Kradlo se kam se podíváš

Celý komunistický režim byl prošpikován kriminalitou od nejnižšího stupně. V každé fabrice se kradlo. Například v pekárnách zaměstnanci rozkradli co mohli. Od surovin do potravin (jejich kvalita byla nízká díky kompletnímu rozkradení), přes vše co se v provozu spotřebovávalo, nářadí, součástky aj. Vzpomínáte na přísloví: Kdo nekrade, okrádá rodinu? Bylo zcela běžné vyrábět zboží pro komunisty zdarma a tak okrádat stát. V závodech vyrábějící nábytek by o tom mohl každý vyprávět. V rámci jiné zakázky se vyrobil nábytek pro komunisty do jejich nakradených bytů a domů. Samozřejmě za něj nezaplatili a náklady byly připsány k jiné zakázce.

Atraktivnost zaměstnání se posuzovala podle míry toho, co si člověk mohl nakrást nebo kde mohl dostat největší množství úplatků. Nejžádanějšími obory byly: řezník, zelinář, číšník, kuchař, lékař, automechanik aj. Atraktivnost práce se posuzovala podle toho, kolik si toho mohl člověk nakrást, nebo kolik času mu zbylo na melouchy (pro mladší ročníky: v práci se zdržet jen krátkou dobu a jít dělat na černo).

Bratrstvo zlodějů

Komunističtí lháři dnes vypráví pohádky o tom, že se za nich krást nemohlo, protože se komunisti báli o své posty a výhody. Omyl soudruzi vždyť to co vás spojovalo byla skutečnost, že každý na každého něco věděl. Za komunistů se u nás stavěl "kultůrák". Na střechu byla plánovaná hliníková krytina. Z jednoho "kulturáku" několik komunistů postavilo své vily a několik desítek komunistů mělo nové střechy. A hádejte z jakého materiálů? Každý věděl kdo to rozkradl, ale všichni mlčeli. Ti nekomunisti by nejspíš přišli o práci, děti by nemohly studovat na střední škole, vypadli by z pořadníku na auto, na které čekali již několik let. A komunisti museli držet pospolu, protože měli barák nebo jiné zboží, za které nikde nezaplatili a nemohli se vystavovat nebezpečí, že by po nich chtěl někdy někdo vidět stvrzenku o nákupu. A těch pár komunistů co nemělo prokazatelně nakradeno mělo přece děti a chtělo, aby se dostaly na atraktivní střední školy a potom možná na "vejšku".

Zadarmo ani kuře nehrabe

Oblíbené rčení za komunistů. Chtěli jste rohlíky ještě odpoledne (byly jen dopoledne) bylo nutné dát úplatek, chtěli jste maso a ne jen Remoplátky, bylo nutné dát úplatek, chtěli jste dámské vložky, toaletní papír, náhradní díly, jiné dlaždičky než dva druhy, které byly v nabídce, písek, jiný kabát než ten co vyráběly komunistické závody již deset let a vypadal spíše jako pytel, džíny, zahraniční deodorant, chtěl jste čekat v pořadníku na strašné komunistické auto jen rok nebo jste chtěli poukaz na dovolenou do zahraničí atd. atd. Všude jste museli dávat úplatky! Úplatky činily od několika procent z ceny až po několikanásobek oficiální ceny.

Značnou část života musel člověk věnovat shánění všeho. Bylo to spojeno s ponižováním, doprošováním a křivením lidských charakterů. Úplatky musely platit i podniky! Potřebovali ve fabrice náhradní díly z Mototechny (monopolní podnik prodávající automobily a náhradní díly) museli uplatit odpovědného pracovníkova v Mototechně.

Potěmkinův export

Jeden z hlavních zdrojů tunelování českého hospodářství byl export do zahraničí. Komunistický export byl důsledkem centrálně řízené ekonomiky, centrálního plánování v rámci RVHP. Neměl nic společného s kvalitou komunistické produkce. Například naše lokomotivy se nevyvážely pro svou kvalitu, ale proto, že se v RVHP rozhodlo, že budeme vyrábět určitý typ pro celý východní blok a spřátelené země. Za naše produkty a služby jsem dostávali málo kdy zaplaceno! Nebo jsem vyváželi velmi "výhodně" například váhu lokomotivy za váhu rajčat z Rumunska. Komunisti se neostýchali dotovat své soukmenovce po celém světě na úkor vlastních lidí.

"Dary" Sovětským komunistům

Komunisti vždy stáli proti vlastním lidem. Na úkor všech obdarovávali své komunistické bratry ze SSSR rozkrádáním našich nerostných surovin, potravinami a spotřebním zbožím. Ruští komunisti nám naúčtovali náklady na "osvobození" (tímto termínem nám komunisté vymývali mozky, Rudá armáda nás neosvobodila, vehnala nás do komunistické totality a okupovala nás 40 let) a celých 40 let nám komunisti tajili, že jim platíme jak mourovatí (absurdní, za to, že z nás učinili stalinskou komunistickou kolonii). Hodnota uranu, který jsme jim za "osvobození" darovali byla cca 3 000 mld. Hodnota dalších "darů" jde do dalších neskutečných částek. Jen malá část těchto darů se deponovala jako dluh (!) a byla započítána jako finanční závazek SSSR. Nebylo možné, aby na toto rozkrádání země kdokoliv upozornil. Nejen on, ale i celá jeho rodina by byla kriminalizována.

Systém založený na kradení

Nezapomínejme, že komunisti vytvořili systém, na kradení založený. Jdeme tak trochu proti proudu času. Vzpomeňte na měnovou reformu v r. 1953 (faktický bankrot státu), která lidi připravila o veškeré úspory, starobní důchody, starobní spoření aj. Po měnové reformě se všichni stali závislými na libovůli komunistů. Již neplatila pravidla pro vyplácení důchodů, mezd a platů z minulé doby, ale nově dle rozhodnutí strany.

Tak např. vysokoškolský profesor zabezpečený kvalitní penzí se stal v nové měně ze dne na den žebrákem, který neměl ani na nájem. Jen pokud byl poplatný režimu dostal nájemní smlouvu na byt s přiměřeným nájmem. Tak komunisti drželi lidi v šachu.

Komunisti byli politickými lháři, proti kterým i ti dnešní vypadají jak andílci. Den před měnovou reformou vystoupil komunistický prezident Antonín Zápotocký (v Holandsku vedený jako válečný zločinec) s projevem, že strana žádnou měnovou reformu nepřipravuje.

Předtím již komunisté stačili všechno ukrást všem. V období po 1948 ukradli domy, pozemky, továrny, dílny, hospodářství, lesy, byty aj. Často kriminalizovali jejich vlastníky. Lidé jim museli majetek odevzdat, nebo skončili v kriminále. Například nařídili ceny nájmů. Ty byly tak nízké, že majitelé domu nemohli dům ani spravovat a domy raději odevzdali. Podobné tomu bylo u zemědělské produkce.

Poté co všechno všem ukradli z toho 40 let žili, vydělávali na tom a vydávali to za své.

Jedním z dosud mála žijících otců největšího totalitního okrádání je Lubomír Štrougal, v klidu si dožívající v kapitalistické společnosti a v kapitalistickém přepychu. V padesátých letech ministr zemědělství, poté ministr vnitra, místopředseda vlády, předseda vlády, člověk, který nechal střílet do demonstrantů v r. 1969.

Komunistické kradení před 1948

Nesmíme zapomenout další lež komunistů. Komunistické dekrety (nesprávně pojmenované komunisty jako Benešovy). Touto lží komunisti rádi vymývají mozky. My jsme to neznárodnili, to znárodnilo demokratické ČSR pod vedením demokratického prezidenta Beneše. Lež jako vždy!

V závěrečné etapě 2. světové války proběhla jednání mezi prezidentem Edvardem Benešem a moskevským vedením KSČ v čele s Klementem Gottwaldem. Uvádělo se, že vláda schválila tzv. Košický vládní program po příjezdu na československé území, dne 5. dubna 1945 v Košicích. Ve skutečnosti byl vládní program podepsán již 29. března v Moskvě. Komunisti díky tlaku na stalinistického agenta (dle informací britské rozvědky) Edvarda Beneše zavedli národní správu v ČSR a čtyři dekrety, kterými začali krást majetek.

Znárodněný majetek byl obhospodařován úřadem pod vedením výhradně komunistů a předáván do rukou státních správců převážně z řad komunistů. Jací to byli odborníci můžeme vidět např. v případě podniku Baťa ve Zlíně. Tento prosperující světoznámý koncern dokázali komunisti již pod dvou letech dovést do ztráty.

Jeden z nejsilnějších komunistických argumentů ve volbách 1946 (kde získali 36% hlasů, žádnou většinu, jak často lžou) byl: my jsme zajistili znárodnění majetku a my jsme znárodněný majetek darovali lidu. Tak si na tyto slova vzpomeňte, až budou říkat, že se znárodňováním před 1948 neměli nic společného.

V červnu 1945 komunisté zakládají StB, pod kuratelou stalinistických poradců, s cílem zamezit obnovení demokracie v ČSR.

Shrnuto a podtrženo

Komunistická ideologie je založena na kradení. Lidé bděte a nenechte se od těch podvodníků obelhat v dnešní době. To, že zavedli cenzuru a znemožnili psát o jejich kradení neznamená, že se za komunistů méně kradlo!

Když jsme neuměli zatočit se zloději po 89 nebudeme to umět ani dnes!

Sedm divů socialismu

1. Všichni mají práci.

2. Přesto, že všichni mají práci, nikdo nepracuje.

3. Třebaže nikdo nepracuje, plán je plněn na 100%.

4. I když je plán plněn na 100%, není nic k dostání.

5. I když není nic k dostání, všichni prý všechno mají.

6. Bez ohledu na to, že všichni všechno mají, všichni kradou.

7. Přesto, že všichni kradou, nikde nic nechybí.Author: Petr Cech # RaqaTovu51
Slovensko2014-09-3026
-
 34% ( 25 people voted )
+
Zasa nejake bla bla bla. By ma len zaujimalo co sa to vlastne uz 25 rokov privatizuje a rozkrada. Ked vlastne za koministov nic nebolo a nic sa nevybudovalo. A ako je mozne ze zadlzenie Ceska a Slovenska od 89 stupa a stupa. Ked vlastne sa teraz kradne menej a kapitalizmus hospodari lepsie. NEMAL BY akoze v takom pripade dlh stale klesat a klesat???????????

obcan # WuvoPohi92
-
 77% ( 25 people voted )
+
2014-10-01 11:11:16 57c564a8
Nízko hodnotený príspevok


vypIta placacka # FasePinu49
-
 38% ( 6 people voted )
+
2014-10-01 11:31:06 4e627a6a
Tí čo obhajujú komunizmus by sa mali ísť pozrieť na rodiny, ktoré žili v tom čase z poľnohospodárstva.. Nehovoriac ešte o ľuďoch, ktorí slobodne chceli vyznať svoju vieru.. Neobhajujem ani súčasný systém, ale to neznamená, že keď je tento zlý tak tie ostatné museli byť lepšie.. Dokým budeme žiť na tejto hriechom skazenej Zemi, neuvidíme žiadny spravodlivý systém..
A to sme každý za to zodpovedný, pretože radi ukazujeme prstom na druhých, no keď naše svedomie ukáže prst na nás samotných, snažíme sa tento tichý hlas umlčať. Stali sme sa pôžitkármi, naplnili sme svoje vnútro egom, pýchou a odpadom spoločnosti. Myslíme si o sebe, že sme dostatočne spravodlivý a dobrý, vidíme sa v tom najlepšom svetle a svoju vlastnú biedu povahy nevidíme. Ideálne zaslepená spoločnosť pre manipuláciu.. Výstižný dokument k tomu:

Patrik # VebaSydi71
-
 59% ( 7 people voted )
+
2014-10-01 12:02:38 57f4c28a
Článok je hrozná táranina. Môže oblbnúť tak akurát deti, ktoré tú dobu nezažili. Najväčší trest bol za tzv. rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve. Ak niekto niečo ukradlo tak maximálne pero, ceruzku či papier na úrade alebo nejaké šrófiky či šroubováky vo fabrike (to môže aj dnes), ale nič moc iného. Boli štátne podniky (všetky) takže sa nemohlo uplácať při nejakých štátnych zakázkách. Maximálny úplatok bola bonboniéra prípadne nejaké osobné výhody.
Najviac ma dorazila táranina, že Benešove dekrety boli vlastne komunistické dekrety.:-(( Tak to vám neuveria ani tie deti, možno ešte tak 5 - 6 ročné.
Inak ako sa kradlo za komunistov je aj tu
http://oldric
hslovacek.blog.idnes.cz/c/235658/O-tom-jak-pry-kom
uniste-kradli.html

http://blisty
.cz/art/51885.html

http://blisty
.cz/art/48053.html


Sú tam fakty a nie iba táraniny ako v tomto blábole. Každý so zdravým rozumom môže porovnať a urobiť si SVOJ názor.NZnamy # SajaGafe67
-
 67% ( 11 people voted )
+
2014-10-01 13:50:37 5bd69c02
Patrik,len pre ilustráciu...pre všetkých zlodejov.
Keď na niekoho ukazuješ prstom,tak tri ukazujú na teba.
/neber to osobne,nie je to myslené na tvoju osobu/

cobra # WykeXala95
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-01 15:06:13 55f814c2
Tak dobre som sa už dávno nezabavil. Autor článku ma neskutočný zmysel pre humor. No a teraz vážnejšie. V našej rodine nebola z nejakého dôvodu núdza o doláre. Takže sme ich pravidelne menili pred Tuzexom v Prešove Košiciach a aj v Bardejove. Poznal som vexlakov veľmi dobre no tvrdiť že boli eŠTeBakmi by bola trúfalosť a odvaha. Par chlapcov po 89 roku pozatvárali za krádeže historických artefaktov. Autor ma pravdu za sociku sa kradlo no dnes zlodejčinu terajší demokrati premenovali na privatizáciu. Dnes ukradni milión a si podnikateľ podotýkam úspešný podnikateľ a v potravinách pre svoje deti ukradni par krát rožky a budeš recidivistom. Nie nie som obhajca doby pred 89 rokom no nie som zástancom ani dnešnej doby. K potravinám autor spomína nekvalitne socialistické potraviny. Len si mu dovolím pripomenúť že dnešné potraviny nesiahajú tým za sociku ani po päty a to sa rozkrádali komponenty potrebne k výrobe potravín. Dnes sa nekradne a kvalita potravín je úbohá. Nekradne sa preto, lebo normy sú urobene tak zlodejsky aby nebolo z čoho kradnúť. Hlavne že obchodník a výrobca okradnú zákazníka. Skúste si kúpiť len obyčajne špekačky koľko tam je mäsa. Myslím že mäso neobsahujú tak z čoho by sa malo kradnúť pri výrobe špekačok a takto by som mohol pokračovať ďalej

STOPA # QadyVyna05
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-10-01 15:14:28 b03ddd2f
loading...
Trochu ináč! Ak autorovi išlo o "agresívne demonštrovanie" kradnutia v bývalom režime--- uznávam splnil si požiadavku , úlohu, ktorá mu asi bola daná! Ak sa treba poučiť z minulosti tak jeho---"splnená objednávka" predstavuje práve návod... ako na to! Porovnávať zlodejiny , aktivity kradnutia, či iné "lapikurkárstva" je neetické... je rozdiel ak skoro každý ..v bývalom...zobral toaletný papier... a súčastný...napr. REZEŠOV klan, celá pakáž ohľadom BMG, AGV, či "privatizérov " podnikov ZŤS...sa zoširoka usmieva--celebritne!
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-10-01 15:45:32 58d4289b
Aký rozdiel vtedy a dnes ? vtedy kradli no bolo stále dost -dnes sa rabuje a niet svoje-vtedy bolo jedla málo-dnes je žrádla vela ale nie naše! Vtedy bolo zdravé -dnes je to umelé-vtedy si to mohol mat čo bolo-dnes či to možeš mat- ak nie si privatizér značka Rezeš! Kolko rokov vlastne existuje komunizmus? daj si odpoved na otázky čo bolo a čo je ! nič nebude dokonalé v žiadnom izme !
ferda # XimaHifu28
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-10-01 16:32:15 58d4285f
ja len nerozumiem preco maju demokrati a kapitalisti malo tich komunistickich veznic a potrebuju stavat nove.

bolo bi zaujimave spravit anketu medzi timi statisicami humanitarnich utečencoch na ukrajine ci bi chceli zit v "komunistickom sajuze " alebo su spokojni s kapitalistickou slobodou a demokraciou.

odpovedat bi si mal aj autorko a obdivovatelia toho to grcu a aj ti co nechcu presibane ziadne izmi, lebo realne si budu moct v blizkej buducnosti viskusat ulohu utecenca co nema uplne nic , ze ani komunisti bi mu nemali co ukradnut. ha, ha
kvak # MehyJami64
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-02 10:09:23 c3a873d1
Nízko hodnotený príspevok


vypIta placacka # FasePinu49
-
 38% ( 3 people voted )
+
2014-10-02 13:38:47 4e627a6a
ktory estebak napisal tento clanok,ten plati po roku 89 sa zacalo kradnut a kradne sa dalej
peter novakovic # RytaBapu96
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-02 15:37:38 55878b8a
Uvedomte si láskavo že
1. Príslovei kto nekradne okráda vlastnú rodinu sa začalo hovoriť za komunistov, nie za kapitalistov.
2. Prevrat v '89 bol vedený tak aby ekonomická moc ostala v rukách komunistov
3. Hlavní privatizátori boli všetko vyššie postavení komunisti ktorí v privatizácii vyprali nakradnuté milióny (Inak, čo sa týka majetku nomenklatúrnych kádrov, mjr. Jirsák, ktorý uvádzal tel. reláciu VB pátra a ušiel začiatkom 80tych rokov do Švajčiarska vyhlásil že ak mu nepustia rodinu, vyzradí švajčiarske kontá všetkých vysokopostavených komunistov v štáte, rodinu mu zázračne rýchlo pustili...ďalej, v prípade Babinký ktorý sa ako jediné veľké zviera dostal na súd sa hovorilo o desiatkach miliónov a v súvislosti s najvyššími predstaviteľmi strany a vlády)
4. Komunisti pokračujú v kradnutí i dnes počas dnešného koroprativizmu (pretože žiaden kapitalizmus nie je)
Takže asi takto...

General Guderian # TyroMury04
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-10-02 16:40:57 55e4d63a
Ked chudobní ukradne z hladu rožok 2 roky basy V každom izme papaláši nakradli lebo boli v správnom šase na správnom mieste -kto ho má vela-chce viac -či je či nie je komunista -ukradnut je jedna vec a rabovat je už druhá vec!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-02 17:04:12 58d4285f
Taková zlodějina!
No ještě štěstí, že to listopad 89 zatrhl a že pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí a že už dnes se máme lépe než zítra.

Samozřejmě, že socialistická doba nebyla žádná sranda!
Ale tokovýto tzv. primární anti-komunismus (štědře dotovaný vy víte kým) začíná být v poslední době dost častým jevem. Součástí jsou i armády placených trollů na diskusních fórech.
Copak? Že by ovečky přestávaly slyšet na volání "demokracie" pane Čechu?

Rorys # CevuDysy12
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-02 17:43:44 602cbd66
Jo a nejvíc se mi líbí komentář pana "vy
pIta placacka
", který jaksi už předpokládá jaký bude na článek pozitivní ohlas. Že by pán nebyl demokrat? Ale to snad ne!

Rorys # CevuDysy12
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-02 17:48:44 602cbd66
Komouši sú predvídateľní. A demokracia, to bola pred '89 iba habaďúra LOL.

Inak komančovia, existuje ešte ďalšia vaša obľúbená krajina, Podnesterko. Choďte sa tam presťahovať. Je to len v Moldavsku.
vypIta placacka # FasePinu49
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-10-03 09:00:50 4e627a6a
Poznámka pod čarou- Článek je sice fakticky správně, ale nejednalo se o komunisty opravdové, nýbrž o fašisty cizí a jejich opportunistické přisluhovače pomístní..."komunisty" pouze podle názvu!

jaksenechalizvat # LawoLipo94
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-03 16:21:32 4e88bcc1
General Guderiane - Uvedomte si láskavo že
1. Príslovei kto nekradne okráda vlastnú rodinu sa začalo hovoriť za KRYPTOFAŠISTŮ vydávajících se slovně za "komunisty", nie za
kapitalistov.
2. Prevrat v '89 bol vedený tak aby ekonomická moc ostala v rukách KRYPTOFAŠISTŮ vydávajících se překabátěně za "demokraty" (vždy za to, co je módní a ohrožuje je).
3. Hlavní privatizátori boli všetko vyššie postavení KRYPTOFAŠISTI vydávajících se slovně za "kapitalisty" (tipy získávali i z tajných služeb) ktorí v privatizácii vyprali
nakradnuté milióny (Inak, čo sa týka majetku nomenklatúrnych kádrov - "bezpeční" pro zájmy kryptofašistů (vůči pravověrným komunistům, socialistům, atd. ale i k jiným formám fašismů jsou konkurenčně značně žárliví a rádi na ně svádějí své viny).
4. KRYPTOFAŠISTI vydávajících se slovně za "státní zájem" pokračujú v kradnutí i dnes počas dnešného koroprativizmu (pretože žiaden kapitalizmus PRO MASY nie je UMOŽNĚNÝ) Takže asi takto...POLICKA # RyruWuwu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-03 22:44:14 4e88a6df
Vééééĺmi " pekne-"-píšete ... POLICKA 14...Skúste však konkrétne doplniť po troch: V Čechách je KRYPTOFAŚISTA1....2....3.... Na Slovensku1....2...3.....! A Vaša " pravda zvíťazí", a Vaše snaženie "čosi vysvetľovať" bude nadobúdať..."nebeských výšin"...Alebo sa bojíte ? ...či zostanete len "boľšoj teoretik"...?/ktosi iní je už o "kilometre" ďalej --oproti Vám...aj v konštatovaniach.../
Klopi # GuqeBocy11
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-04 01:30:33 58d4289b
Momentálne som sa na pár dní odmlčal, resp. nenavštevujem kabaret Dôležité. Som na obvyklej týždennej ceste za kultúrou po západnej Európe, ako každý rok v tomto čase. Práve som sa vrátil na hotel a nemám naozaj čas reagovať na konšpiračné blúznenia. Tým nemyslím zrovna tento článok, ktorý ani nemám čas čítať, len som odkaz pripojil sem. Kto sa akurát poteší, je náš pacient. Máš sólo, nikto ťa nebude cvikať! A tiež Žabiačik - môžeš tiež do stredy spokojne kvákať ako blbec. Tak to využite naplno...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 4 people voted )
+
2014-10-04 02:00:07 6dc03923
klopi: Jahaháááááj však nejsou povětšinou "uvědomělí" (krypto)fašisti...a přesto se hodí do těch fašistických struktur...

jennekteritovedi # SukuNowy09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-04 03:13:32 4e88a6df
pandi pisurok,
naozaj nechapem preco citis potrebu (nemam nanisli tu beznu pri ktorej tvoris svoju podobiznu) nas informovat osvojich zazitkoch?snad nie si pablb?
ozaj lol, lol bolo ?
:()
kvak # VaxaSavi46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-04 06:42:46 c3a873d1


kovboj # XypoRihi61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-04 21:53:17 b229c1c3
lhttp://TEDA TENTO ČLÁNEK TEN BY MĚL VAROVÁNÍM JAK FUNGOVALA GEBLSOVA PROPAGANDA.KOHO AUTOR CHTĚL OVLIVNIT ASI PĚTROČNÉ DĚTI.ZDRAVÍM NE AUTORA ALE DOLEŽITÉ .BARTOŠ
BARTOS # RacuRiba51
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-10-05 17:41:57 5546ac7e
Hroznéj blábol a lež.
Autor je lhář a pablb...!!!

Contumax # HituSave27
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-10-06 06:26:51 2530237c
Clánok je síce založený na skutočnostiach, ale je jednostranný a zaujatý. Obhajuje jeden režim a kritzuje iný pričom má čitateľ nadobudnúť dojem, aký je kapitalizmus výhodný. Nie je to však ,podľa mňa, také čiernobiele. Za socíku sa kradlo, kradol sa cement, ale mosty nepadali a kradli sa aj suroviny, ale výrobky boli kvalitné. Straty sa odzrkadli niekde inde a to je komplikovanejšie. Chcem povadať to, že počas celej historie kradli zlodeji a prospechári. Nejde o to či boli členmi nejakej strany ani o to v akom systéme žili. Ak to bol systém, kde sa dalo kradnúť, brali a tak to je aj dnes. Okrádať sa dá aj sofistikovane a to je súčasný stav. Jedni okrádajú tým bežným spôsobom, iní drzo a bez bázne a další majú svoje metody ako brať tak, aby to nevyzeralo ako krádež. Ci sa kradne viac alebo menej ako niekedy? Je to dôležité? Pre niekoho asi áno, ale ak sa nad tým zamyslíme, tak svet, kde sa kradne je výsledkom konkurencie, závisti, túžby po nadradenosti a moci a hlavne strachu. Pokiaľ bude existovať nedostatok, bude sa kradnúť. Pokiaľ budú zdroje obmedzené kradnúť sa neprestane. Zákon tu nepomôže. Koľko percent ľudí nekradne len preto, že sa boja trestu? A čo tí, čo nám kradnú čas, energiu (ľudskú), pozornosť, slobody, práva atd. Alebo ide len o hmotu? Komunisti, Kabalisti, Globalisti, Kombajnisti, Nihilisti ani Dentisti nekradnú. To robili, robia a budú robiť zlodeji a vždy si vezmú masku aká im práve vyhovuje.

MarianR # JabyXira91
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-10-06 14:41:15 5f69cf55

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   št
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)
RUSKO SE OPĚT PROPADLO DO CHUDOBY

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Čo nám uniká??? časť 4.


Čo nám uniká??? časť 4.
V tejto kapitole sa budem zaoberať titulmi, ktoré obsahujú tému mimozemskej invázie. Takáto invázia by znamenala koniec akejkoľvek nezávislosti, či slobody. Niektoré z nich udávajú ako ...
Anarchokapitalismus v kostce (15/16)
Povolání: Neschopný a líný
Švédská cesta od bídy ke kapitalismu a pak k socialismu (3/4)

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0979 s
good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage