Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Jak paraziti, zloději a šašci, placení ze státních peněz, ničí společnost


Jak paraziti, zloději a šašci, placení ze státních peněz, ničí společnost

Předesílám předem, že jsem chtěl napsat jen opatrný apel na jednání některých úředníků na některých úřadech a vyšel mi z toho takový zlý odporný článek. Odpusťte mi to, jsem hodně dospělý muž a už se nemám čeho obávat, přesto mi na osudu mé rodiny, přátel a nás všech záleží.

Dozvěděl jsem se, že další kolegyně, v jejíž pracovní náplni je časté chození na úřady, dostala deprese. Samozřejmě nevím, co bylo v tomto případě příčinou, ovšem u sebe, který také chodí na radnici se žádostmi, to vím přesně. Mezi mnou a příslušným úředníkem je podstatný rozdíl, co se týče přístupu k vyřešení žádosti. Určitě je potřeba rozlišovat mezi jednotlivými lidmi, někteří se snaží oznamovat nepříznivé okolnosti pro vyřízení jakousi formou slušného chování, obvykle s tím, že musejí zakázat výstavbu rodinného domku ve stísněných poměrech proto, že zákon nařizuje jako podmínku zřízení parkovacího auta na vlastním pozemku a že za to oni nemůžou.Další oznámí, že stavba nevyhovuje zákonu číslo třeba 17895 Sbírky a příslušně prováděcí vyhlášce, čím zdrtí žadatele, ale úředník má vyřízenou žádost jedna dvě, případně také průvodní zpráva k projektu na zahradní chatku je nekompletní, není vypracovaná podle univerzálních předpisů platných od povolení boudy pro psa se základy pevně spojenými se zemí až po výstavbu atomové elektrárny.

Přeháním samozřejmě, ale tak nějak si připadám, když vypadnu na chodbu. O jakou chybu nebo nedostatek v mé desetistránkové zprávě se jedná, se nedozvím; na otázku co tam chybí, zní jednoduchá odpověď. Prostudujte si to. Žadatel existenčně závislý na tom, zda na pozemku postaví autodílnu, pekárnu, nebo chlívek pro prasata, investoval do pozemku a projektu značné peníze, je na mrtvici a to ještě netuší, že pokud k jeho zamýšlené stavbě nevede řádně zpevněná komunikace, nesmí stavět, protože v případě, že by dostal infarkt, tam nemůže přijet záchranka, kdyby hořelo, nepřijeli by hasiči a pozemek není v územním plánu určen k zastavění. Měl jste přijít, než jste to kupoval. Výsledkem je, že máme pořízené územní plány za miliony, ale nejsou stavební místa na rodinné domky, průmysl, ve městech se čeká v kolonách na průjezd jakousi křižovatkou. Průvodním jevem života v takto vedené společnosti jsou skličující poměry všech, mimo nemluvňat a snad starců nad hrobem, kteří mají jiné starosti.

Ještě chybí dovětek úředníka. Já se kvůli vám nenechám vyhodit z práce, když sem chodí kontroly z kraje, úředníci z kraje se zase bojí úředníků z ministerstva a ti se bojí ministra, ten politiků a ti, že nebudou zvoleni a budou se muset vrátit do děsivých poměrů, kde se odměňuje za množství a kvalitu vykonané práce, nebo na pracovní úřad. Jsme společnost vystrašenců.Jakmile nemáme políčko, kozu, krávu, králíky a slepice, na zahradě švestky, načerno pálenou slivovici, jsme ztraceni, vystaveni svévoli jakéhokoli omezence.

916046d583_101219822_o2

Jako znalec ponurých poměrů se státními úředníky si dovoluji žádat, skoro bych se snížil i k prosbě, aby byla na státních úřadech zavedena praxe, která je běžná u soukromých firem, když jsou občané na závěr jednání s příslušným zaměstnancem požádáni, aby ohodnotili jeho přístup k problematice a jim samotným. Potom také na základě tohoto hodnocení jsou pracovníci odměňováni.

Pokud někdo politikům chrlícím umělé zákony, aniž by byli rozumově schopni domyslet, co tím způsobí a úředníkům, kteří je aplikují, nevysvětlí, že jsme na jedné lodi a komu zvoní hrana, tobě zvoní, stává se situace neudržitelnou. Život se natolik zkomplikoval, že jak se lidové říká, jsme stále jednou nohou v průseru. Květ zla je nezaměstnanost, když díky přemíře parazitů, kteří sedí za krkem těm, co ještě pracují a je jich stále méně, jsme společnost, která není schopna produkovat ani vyrovnanou reprodukci, ale ztrátovou, o přebytkové vůbec není řeč. Práce by bylo nadmíru, ale nezbývají na ni peníze, když u státních finančních koryt přednostně chlemtají ti, co je nenaplnili, a to si sem ještě taháme další imigranty, kteří budou situaci jenom zhoršovat.

S rozumovou úrovní omezených politiků se z tohohle místa nedá hnout, i když existují výjimky, viz pan Godfrej Bloom v Evropském parlamentu, který, představte si tu nehoráznost, poslancům, kteří se opět snažili pomocí různých kontrol a tvrdých trestů vytáhnout z pracujících další daně, poněkud vzrušeně oznámil ve stručnosti: Stát je institucí krádeže, daně jsou způsob, jak politici kradou peníze občanům, aby je potom rozházeli tím nejhanebnějším způsobem. Jak je možné, že vy, kteří žádné daně ve skutečnosti neplatíte, naopak žijete z toho, oč jste okradli ostatní, si ještě troufáte zdokonalovat vaše zlodějské počínání. Až se lidé dozvědí tahle fakta a uvědomí si, co jste zač, vtrhnou do tohoto sálu, pověsí vás a budou v právu. Doslovné znění je na internetu, každý se může přesvědčit. Je velkým pokrokem, že tento muž nebyl trestán za tak opovážlivé hodnocení situace. Ostatně kdyby byl v podobném postavení takzvaný obyčejný občan, který se trochu zajímá o politiku, odpověděl by velmi podobně.

Na podporu své ponížené supliky o odměňování úředníků také na základě jejich přístupu k občanům, podobně jako třeba v nemocnici, uvádím, že psychiatr odborník, jehož názor nelze zpochybňovat, ředitel psychiatrické kliniky Martin Hollý v Lidových novinách z 25. září 2014, uvádí: Psychicky onemocní polovina lidí. Dr. Hnízdil uvádí tato čísla 600 tisíc občanů bere antidepresiva milion by se léčit mělo, deprese jsou vrozenou životní strategií člověka na podmínky, které nejsou k životu. Tahle stručná sdělení oznamují, že pokud se poměry nezmění a povedou nás dál průměrní a podprůměrní poslanci, senátoři a president, z nichž někteří jsou odsouzeni pro krádeže, jako přihlouplí zločinci, místo nadprůměrných a vysoce nadprůměrných, jedná se o zánik naší civilizace.

Vládnoucí parazity včetně úředníků, kteří nevytvářejí téměř žádné hodnoty, natož něco, co by bylo k snědku, nebo prodejné na svobodném trhu, totiž nebude mít kdo živit a budou muset zjistit, že indián, který řekl, že zlato, peníze a naduté konto v bance nejsou k jídlu, měl pravdu. Ještě uvádím, že naprosto jednoduchým řešením je návrat ke kuriálnímu volebnímu právu místo práva všeobecného, rovného a přímého, kdy mohou politici celkem snadno oblbnout příliš neuvažujících 51% voličů sliby o pečených holubech. Kuriální volební právo, kdy směli volit jen občané, kteří se uživili vlastní prací na spravedlivém svobodném trhu a nebyli na nikom existenčně závislí, bylo zrušeno kolem roku 1920. Kdyby bylo zachováno, nemohl se Hitler vůbec účastnit voleb jako zpravodaj policie, natož aby byl zvolen. Jsem přesvědčen o tom, že všeobecné, přímé a rovné volební právo, kdy může volit kriminálník, bezdomovec, Rómové na podpoře, státní úředníci závislí na státu, vojáci, policisté a samozřejmě politici, z nichž někteří jsou u tlačítek skoro od narození a vůbec nevědí co je to tvořivá práce, představuje sebevražedný mechanizmus.

Na svoji obhajobu ještě uvádím. Narodil jsem se s mozkem, který si špatně mechanicky pamatuje, za to s logikou, což jsou vlastnosti, které jsou v nepřímé úměře, když mozkových buněk máme všichni stejně. S touto výbavou bych mohl žít šťastně v 19. století, kdy na povolení činžovního domu stačil plán formátu A3, územní plán z roku 1871 byl na jednom papíře přibližně stejně velikém. Město mělo mezi poli a vinohrady vybudován silniční obchvat, na kterém se netísnily kolony koňských a kravských pohonů, nebyl komplikovaný zákon o územním plánování, takže bylo dost míst na stavby i třeba za městem v polích. Občané odpoledne chodili na korzo, protože nikdo kdo tam byl, nekradl normálně, ani podle k tomu přizpůsobených zákonů, takže se občané navzájem ctili, nic si nezáviděli a naopak si pomáhali. Stačí si přečíst nostalgické vzpomínky těch, kteří se účastnili.

Teď to nejpodstatnější. K tomu, aby se zjistilo, o jakou rozumovou úroveň se u lidí vedoucích společnost jedná, stačí docela jednoduchá pomůcka.Neschopní používají násilí, nařízení, záplavu zákonů, ve zprávách se dozvídáme, jakou budou platit pokutu ti, co kouří na zastávce, ke stavebnímu povolení je potřeba asi deset příloh, nebudu je zde vyjmenovávat. Jen Průkaz energetické náročnosti, který naštěstí zlevnil u státem požehnaných odborníků na 3.000 Kč za rodinný dům, mně připadá jako sekýrování stavebníka, když se panstvo vozí v autech s téměř neomezenou spotřebou. V domě může každý topit dřevem z lesa, ropu musíme dovážet. Abych neutíkal od podstatného. Musejí nás vést ti, kteří se účastní výrobního procesu, jako je tomu v přímé demokracii, viz Švýcarsko. Ti totiž místo násilí a trestů vybudují společnost spolupráce, jako tady byla do první světové války. Neschopní vytvářejí jen společnost parazitů, založenou na násilí. Dříve si tento přepych parazitovat za násilím vybrané daně, dovolil jen panovník se svými několika sluhy a dvorním šaškem. Dnes parazitů, slouhů a šašků placených ze státních a unijních peněz je tolik, že se stali dominující vrstvou ve společnosti a klidně ve volbách přečíslí těch několik posledních zoufalců, kteří naštěstí velmi vysokou produktivitou práce živí ostatní.

Milí tak zvaní politici si můžou udělat na prstech mozol, když se usilovně snaží mačkáním hlasovacích knoflíků vytvořit jinou, pro ně na míru šitou zákonnost o tom, že můžou všechno, co si zamanou. Jenomže marná sláva, ti, kteří kradou, byli, jsou a budou zloději, ti, kteří naivně lžou, jsou lháři, ti, kteří vytváří nelidské existenční prostředí, budou vrazi, i když zabíjejí nepřímo díky psychosomatickému původu většiny nemocí. Pojmenování politik na faktu, že se jedná o rozumově omezené zločinecké existence, nic nezmění. Až bude opět obnovena společnost třeba podle modelu z 19. století s dnešní produktivitou práce, najednou se zjistí, že jsme schopni spolupracovat a vytvářet finanční nadhodnotu, která zajistí všem práci, právě jen na základě původní morálky, která nás s několika tragickými odbočeními dovedla až do dnešních dnů.Author: KAREL PAVLICEK # SyfeSono47
Európa2015-11-106
-
 62%  ( 3 people voted )
+
...a vojnoví zločinci...

aktivista 1 # GeniFyto65
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2015-11-12 17:23:34 c3a0b62c
Mne aj v našej krčmičke sa ľúbi takýto HAŠKOVSKO --ŠVEJKOVSKÝ prístup autora. /pozbiera po krčmách info.. urobí scenériu ..napodoni Lahva-Havla..a je jasné oč kráči..dokonca aj teatro napodobní--reálne. /Zaujalo nás v krčmičke .. a Piťa zvlášť... jedine .."tí kteři kradou, byli, jsou a budou zloději.."./ Ta to čo robice zos nima... u nás povedza že Dzurinda nezrobil nič pre Spiš, že gruľi mohli buc skoro "zadarmo" bo Čarnogura rozpuščil družstva aaa/ Ta teda /kteři jsou tí kterí ..maestreo .. a pekne menovite ..a trestné oznámenie... Nie ste vy .. tak trochen nekonkrétny...
Klopi # KafuKygu89
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-11-12 17:40:37 58d4289b
Ale i cez to všetko ---Pali v našej krčmičke poviel...hele kluci von rika pravdu ...teatro...teatrálnu..Len´m nepoviel jak z teho von... Teda v preklade ...ŘEŚENÍ--- A može písac do zošaleňa --toto čo my známe už najmenej ..dosc dluho...
Klopi # KafuKygu89
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-11-12 17:47:18 58d4289b
Príliš veľa zbytočných riadkov, viet a slov . stačilo celkom adresne napísať, že ľudstvo to má už viac - menej spočítané ! ! !
Garfield # VuqyWeqi18
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2015-11-12 18:33:00 c35b0bf2
Ale tak či tak "na naših Čehoh nedopuščíme , my sme s nima mocný ony majú . pomožeme jim RATA..TA zavrec a i my máme .."SVOJICH" lem treba zoradidzic podľa abecedy .. D ako DZURINDA.. Č ako ČARNOGURSKÝ --chvosty scahnuté a čekajú že se zapomne... HEJ HEJ to je presne v preklade JO JO /nespisovne/..Ja ce zabijem ani červeného už nit a do mašinky fušuješ ..a un ten Tony v Australii furt číta ..čo sebe pišeme ..a sce prisc nazat bo se mu bliži pendzia a totych jeho 2200 duľaroch australskych --tu vekši peňeš jak tam..a može bavic ..vicišpána... i ked tam robil ..maľara calý život po 68..mim ..rodzina..
Klopi # KafuKygu89
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-11-12 18:34:11 58d4289b
Skoda casu na debaty. Kym posledny pravnik neodsudi posledneho politika na dozivotie Iba ak by ste to urychlili vypaleni uradov a kostolov spolu s obsahom. Potom, rozviazat diplomaticke styky s USA a EN, znarodnenie zidovskeho majetku, zidov do plynu, fararov do bani, z cirkevnych seminarov a klastorov urobit bordely, Ciganov do rumunska. Zbohatlikov po 1989 obesit a majetok znarodnit. Za kradez zaviest odtatie ruky, podvod trestat popravou.....atd. treba vytvorit stav aby su sucsni smradi hrnuci sa na funcie posrali od strachu co ich na funkcii caka pro pri prvom presklape Hlasovacie pravo dat len tym ktory pracuju najmenej 4 roku a nie cudzincom, debilom Kiskovi, vojakom a policajtom, Do uradu davat len SLOVAKOV (MADAROV) sTRANY LEN DVE JEDNA SPROSTEJSI AKO DRUHA - LEN STAFAZ BEZ PENAZI.. STAT RIADIT RADOU STASICH SPOSOBOM REFERENDA A UMELCOM DRZATNA PERIFERII SPOLOCNOSTI ABY S PRESADZOVALI KVALITOU A NI IDEOLOGIOU, NOVINAROV tv PRAVOVNIKOV ZAVRIET AALEBO IC ZAMESSTNAT KOPANIM KANALOV, KRAJSICH ZIEN UROBIT KURVY. cLENSTVO V AKEJKOJVEK STRANE POKLADAT ZA RDELNU ZLOZIN A ABONETRA OBESIT PRIPSDNE ZAMESTNAY V KAMENOLOME , vYKOPNUT Z UZEMIE VSETKU BANKY A OBCHODNE RETAZVE, TO CO URADKI ZNARODNIT. zAVIEST ZAKON O POVINNOM OZBROJENI SKUSNEHO CLOVEKA ABY MA MOZNOST CGRANIT SEBA SVOJIH BLIZKYCH, zASTRELENIE CIGANA NA UTEJU S KRADEZOU ODMENOVAT. nachytat ZIda pri podvode vyhnat ho do jeruzalema brz mozbosti navratu. Z a hlasanie denokracie trest smrti, ATD,,,
habj # VyjyVyky02
-
 50%  ( 2 people voted )
+
2015-11-15 02:27:44 55d8e543
loading...

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   še
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.078 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo