Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Indoktrinace v školství


Indoktrinace v školství

Již mnohokrát jsem ve svých textech vyjádřil nelibost nad tím, že státní školství vymývá mozky našich dětí již od útlého věku a nevyvíjí-li rodič soustavné úsilí v opačném směru, opouští mladý student školu naočkován tím, že demokracie je jediný správný systém vlády (která je sama o sobě bezpodmínečně nutná). V tomto článku bych se rád věnoval jednomu z mnoha případů útoku na volný trh v rámci výuky; a ačkoliv se lze s podobnými setkat relativně často, zvolil jsem jako téma článku tento, neboť jej považuji za obzvláště do očí bijící a navíc poměrně zákeřný.

Ještě než začnu dštít oheň a síru, bych rád poznamenal jednu důležitou věc – a totiž, že podobné vychvalování demokracie, hanění ostatních systémů vlády (či bezvládí), prostě prorežimní výchova obecně, není žádná náhoda, ba dokonce ani konspirace učitelů, ale naprosto oficiálně schválený způsob výuky; on totiž existuje "Národní program vzdělávání" a "Bílá kniha" (kdo neví, oč jde, tomu doporučuji googlovat), kde se píše o takzvaných klíčových kompetencích, což je šest základních principů, ke kterým mají všichni učitelé povinnost své studenty vést v rámci vyučování svých předmětů. Zajímavá je pak zejména kompetence občanská, do které patří mimo jiné "pochopení" environmentálních "problémů", trvale udržitelný rozvoj, úcta k zákonům a pořádkovým složkám státu a tak dále. Protože jsem studoval odbornou informatiku (nikoliv učitelství), ale chtěl jsem krom programování také učit informatiku a matematiku, dělal jsem si tzv. pedagogické minimum, což je sada předmětů, které musí člověk absolvovat, aby se mohl stát učitelem i bez toho, aby učitelství studoval; jedná se o pedagogiku, didaktiku, psychologii a podobně. V rámci těchto předmětů je věnováno klíčovým kompetencím obrovské množství času, během kterého jsou budoucí učitelé cvičeni k tomu, aby dokázali v rámci svých předmětů vychovat ze studentů ovce milující stát a demokracii; realita výuky klíčových kompetencí pak byla ještě daleko hrozivější (což bude asi značně záviset i na tom, kdo to učí), než by se mohlo z pouhého přečtení klíčových kompetencí zdát (obrovský důraz byl kladen na to, že máme ve svých studentech vzbudit důvěru k policii, odmítání šedé ekonomiky a daňových optimalizací, naučit je práskat a doslova je "vychovat k demokracii").

A nyní k tomu, co jsem slíbil již v úvodu. Nedávno jsem měl tu pochybnou čest nahlédnout do učebnice "Literatura 19. a počátku 20. století" od Vladimíra Prokopa. Na straně 23 je zvýrazněný rámeček, ve kterém stojí mimo jiné doslova: "Nedá se nic dělat, holou pravdou je, že kapitalismus druhé poloviny 19. století byl systémem, který řadového člověka likvidoval majetkově i psychicky. Volná hospodářská soutěž bez zábran zadupávala do země jakákoliv lidská práva..." Podobných perel lze najít v učebnici více (např.: "Tržní hospodářství, jež bylo zcela volné a nebylo usměrňováno žádnými mantinely, rozdělilo ve svém důsledku společnost dle majetku. Hodnoty společenského života se zredukovaly na vztahy peněžní a zbožní...").

Školy se na jednu stranu tváří jako šíleně apolitické instituce, na což jsem bohužel jednou narazil sám, když jsem měl určité problémy z toho, že jsem ve svém volném čase mluvil s některými svými studenty (na jejich žádost) o anarchii a dovolil jsem si prohlásit, že daně se z morálního hlediska nijak neliší od výpalného, neboť se jedná o násilnou konfiskaci majetku proti vůli vlastníka, takže daňový únik není nic jiného než obrana proti násilí a útlaku (což bylo dokonce z určitého hlediska v souladu s občanskými kompetencemi, podle kterých máme prý své studenty naučit postavit se proti fyzickému i psychickému násilí; nicméně tím asi není míněno násilí ze strany státu, ačkoliv napsané to tam není), podobně jako má žena měla určité oplétačky zase s tím, že pozvala na školní ekonomickou besedu Petra Macha, který měl přednášku o státním dluhu, což bylo následně některými jejími kolegy označeno za extrémismus a eskalováno k vedení školy (výsledkem je, že Petr Mach už na dané škole přednášet nesmí), ale na stranu druhou není vůbec žádný problém, když pan Prokop vyjadřuje své politické názory v učebnicích literatury, kde je ještě drze vydává za "holou pravdu" pojednávající o zlém kapitalismu, který způsobuje utrpení lidí.

Zákeřnost Prokopových argumentů spatřuji především v tom, že porovnává tehdejší kapitalismus se situací dnes, místo, aby jej srovnával s tím, co mu předcházelo. Kdyby se dnešní společnost nějakým způsobem změnila v čistě kapitalistickou, přičemž následkem by byla životní úroveň druhé poloviny devatenáctého století, bylo by podobné prohlášení jistě zcela na místě; kapitalismus druhé poloviny devatenáctého století jistě řadového člověka likvidoval majetkově i fyzicky v porovnání s tím, jak se má řadový člověk dnes. Když se však zaměříme na to, jak se tito řadoví lidé měli před obdobím onoho "divokého kapitalismu", zjistíme, že si v drtivé většině výrazně pomohli a jejich životní úroveň (i průměrná délka života a podobně) znatelně vzrostla. Byl to právě kapitalismus, oslabení silných států, zrušení otrokářství a volný trh, co způsobilo tak nevídaný nárůst životní úrovně během neuvěřitelně krátkého období (v porovnání s tím, jak pomalý byl veškerý vývoj předtím); jednalo se možná největší pokrok, který lidstvo vůbec kdy učinilo. Prakticky kdekoliv státní moc oslabila, výrobní prostředky přešly do rukou svobodných lidí a začal kapitalismus, životní úroveň masivně rostla; posílení státní moci mělo snad vždy následky přesně opačné. Vlastně si nevybavuji žádný historický příklad, kdy by zvýšení moci státu přineslo růst životní úrovně; zná někdo z čtenářů takový?

Avšak bez ohledu na to, jak kvalitní či nekvalitní Prokopovy argumenty jsou, by mělo být vždy na rozhodnutí rodičů, co se budou jejich děti ve škole učit. Když si nějaký rodič nepřeje, aby jeho dítě bylo vychováváno k občanským kompetencím demokratického státu, mělo by mu to být umožněno; nicméně není tomu tak. Bez ohledu na to, na jakou školu rodič své dítě dá, vždy tam budou učit učitelé, kteří by měli do své výuky zahrnovat i klíčové kompetence; že to mnoho učitelů považuje za hloupost (většinou z jiných důvodů než já), je věc jiná. V souvislosti s tím mě vždy překvapí argumentace etatistů, že "i teď přece můžete dát své dítě do soukromé školy, když se vám nelíbí ty státní"; jistě, to sice mohu, ale celkem nic to neřeší, neboť i soukromé školy musejí učit děti podle státem nastavených pravidel (a zdaleka tu nejde jen o klíčové kompetence, těch pravidel – špatných pravidel – je nepřeberné množství), přičemž jakákoliv zásadní odchylka od nich znamená uzavření školy ze strany státu (bez ohledu na to, co o tom soudí rodiče, učitelé, děti).

Naprosto zásadní otázka pak samozřejmě zní, jak vůbec může někdo tvrdit, že žijeme ve svobodné společnosti, když je rodičům bráněno rozhodovat o hodnotách, ke kterým jejich děti budou a zejména nebudou vedeny. A daleko hrůznější je pak uvědomění si, jak těžké je společnost měnit či lidem cokoliv vysvětlovat, když jsou jim už od malička vymývány mozky propagandou; když porovnáme tuto indoktrinaci s tou předrevoluční, můžeme si sice říkat, že dnes to není tak zlé, neboť míra nátlaku byla tehdy daleko větší a obsah odlišný, což je sice pravda, avšak nic to nemění na tom, že dokud tato propaganda zcela nevymizí, nebudeme nikdy svobodní.Author: Urza # QodiBani84
Slovensko2014-04-143
-
 65%  ( 7 people voted )
+
Plný súhlas . To sebavedomie je tak znižované v školách, že nakoniec prestanú mať tvorivú činnosť .
Štartovacia čiara je úplne niekde pod úrovňou .

Pali # LyvyVupe34
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2014-04-14 16:44:12 c3a8d102
A bude ešte horšie, ak nastúpi juvenilná justícia, viď Pietruchová a začnú nám deti kradnúť ako v Anglicku, Nórsku , Švédsku, Nemecku a pod. To hádam nechceme! Naše deti, keď si zaslúžia po riti, tak to znesú, lebo vedia, že po zásluhe a aj to dostanú, len také, výchovné! Ale skúsme pomyslieť, čo našim deťom v Anglicku spravili? A ministerstvo, ak by televízia nič nerobila, tak sú chlapci dakde v teplej rodine!

Interbulo # HacoSyfi01
-
 58%  ( 2 people voted )
+
2014-04-14 21:06:42 58d42498
Neboj, ostane, Admin vie čo robí a ako sa má tváriť, aby sme my tu takto mohli pokecávať! Už raz darebáci zo sionu zničili PROP, kde to žilo, teraz je to odvar, pretže propácky Admin bol zastrašený a skúša sa napojiť, ale už to nebude nikdy ono! Posral sa pri jednej darebáckej poslankyni, viem, ťažké! Ale, mal vydržať a Propáci by vydržali! To, ako Janukovič, keď uletel do Ruska!

Interbulo # HacoSyfi01
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-04-14 23:09:51 58d42498

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   tri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Minimálna mzda


Minimálna mzda
Premiér chce zdvihnúť minimálnu mzdu o 20 eur na 400 eur. V korunách, vážení, to je zvýšenie o 602 Sk mesačne. Odborár by povedal, že pridať 1 euro za pracovný deň predsa musí ...
Pašování zlata v Indii 7x vzrostlo a překonalo obchod s drogami
Venezuela: Tvrdý pád na socialistická ústa
AKO SME ZAKONZERVOVALI ŠKOLSTVO V 18. STOROČÍ

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0255 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage