Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Hriešnici v rukách nahnevaného Boha


Hriešnici v rukách nahnevaného Boha
Hriešnici v rukách nahnevaného Boha - 29. júla 2014

Odkaz od Otca

Nadpis tohto posolstva vyvoláva u ľudí obrazotvornosť, ako keby sa Boh rozhneval na ľudstvo. V tejto správe budú slová, ktoré učinia známu báseň vyzerať triviálne. Teraz, skôr ako si pomyslíte, že je táto správa chybná, pretože spomína nahnevaného Boha, vedzte, že každý otec sa z času na čas nahnevá. Toto nie je váš hnev, ktorý vyrastá zo sebectva, ale spravodlivý hnev, ktorý pochádza z nesebeckosti. Keď náboženstvá predstavujú Boha ako rozčúleného, vtedy predstavujú Boha odvzorkovaného z ich vlastného ega. Veci, ktoré príhodne rozčuľujú týchto duchovných a kazateľov, sú rovnaké veci, ktoré hnevajú i Boha. Toto je urážkou Živého Boha, ktorý nikdy necítil sebeckosť. Postaviť vaše predstavy o Bohu ako Boha znamená ohlasovať vaše predstavy ako Boha. A Ja sa pýtam, kto ste vy, že si nárokujete, aby vaša predstava Boha mala byť predstavou Boha pre každého? Špecificky som spomenul duchovných a kazateľov, pretože kým ste nažive na Zemi, vtedy kážete a ohlasujete pravdu z vašej duše každému okolo vás. Každá akcia, každé slovo je vašou kázňou vášmu blížnemu. Teraz mi dovoľte vysvetliť hnev Boží.

Hnev Boží je bolesť, ktorú otec cíti, keď je jeho dcéra zneužitá niekým iným. Hnev, ktorý otec cíti, vediac, že niekto znásilnil jeho malú princeznú, je hnev Boží. Ak študujete Písma, dozviete sa, že človek bol stvorený, aby kráčal s Bohom v Jeho záhradách. Ako každý otec, Boh mal veľké sny pre Svoje dieťa a keď hriech znásilnil Jeho dieťa, Boh sa stal nahnevaný a zlomený v srdci. Človek bol zamýšľaný byť nad všetkými ostatnými, duša odená v Otcovom obraze, so všetkou Jeho slávou a Jeho krásou. Ale pokušenia na trávniku spoza opačnej strany plota priniesli rozdelenie medzi Boha a človeka. Nie preto, že by sa Boh odvrátil, ale pretože človek odkráčal preč a majúc povahu Boha, učinil si pre seba život oddelený od jeho Otca. Toto je hnev Boží. Nie je to hnev človeka, ale bolesť srdca z jeho straty. Božia bolesť srdca pochádza z utrpenia Jeho detí. On cíti každé ublíženie, ktoré každá duša zakúša. Smúti s každou slzou, ktorá je preliata. A smúti nad každou stratou. Toto je hnev Boží. V Jeho hneve je iba láska. Božím hnevom nie je prinášaná žiadna zloba.

Keď si človek vyvolil kráčať bez Boha, vtedy sa svet, ktorý poznáte, stal svetom bez Boha. A byť bez Boha znamená byť s protikladom Boha. Čiže tento svet, ktorý poznáte, je výsledkom vašich činov. Človek stvoril peklo pre seba. Človek stvoril svet ovládaný súdom a trestom. A hierarchiu, ktorá prikazuje, kto čo má a čo nemá robiť. A tento svet končí v bolesti a agónii, pretože každý svet, ktorý opustil Lásku, môže skončiť len jediným spôsobom. A tým je protiklad Lásky. Svet sebeckých túžob, pracovania za fiktívne peniaze, hnevu za volantom, žiarlivých súrodencov, obmedzujúcich rodičov, ohovárajúcich priateľov, klebetných susedov, luhajúcich pastierov, násilných milencov, vrahov a psychopatov, je svetom človeka. Je to váš výtvor a je to výsledok tvorenia bez Stvoriteľa. Každá pocítená bolesť pochádza z vašich vlastných rúk. Nemôžete za to obviňovať žiadneho boha ani diabla. Vaše finančné bedákania, vaše spory o zverenie dieťaťa do opatery, vaše automobilové havárie sú dielom vašich vlastných rúk. Vytvárate tento svet s každou myšlienkou a činom a tomuto svetu ste uštedrili toľko, čo sa len dalo. Kebyže zostanete bez pomoci, potom sa váš svet zrúti do seba, až z neho nič nezostane. Toto je dedičstvo, ktoré ste si vykovali pre seba, keď ste kráčali preč od Boha. Toto je váš svinský výbeh a vy ste už príliš dlho stolovali so sviňami.

Časť II. Ja som vzkriesenie a život. Ján 11:25

On povstal z hrobu. Zo svinskej ohrady povstal márnotratný syn, práve tak, ako sa Ješua pozdvihol z vášho sveta smrti. A práve tak, ako oni povstali vo vzkriesení Krista, tak to smiete urobiť aj vy, ak si prajete hľadať ma jednoducho vo všetkých vašich cestách. Neznamená to, aby ste žili pre mňa, ale presnejšie, aby ste žili tak, ako ste boli stvorení. Boli ste stvorení na môj obraz. Preto všetko, čo Ja som, môže byť uvedomené vo vašom vnútri. Porozumejte teraz tomu, že ste tvorcami v zhotovovaní a že všetok život, na ktorý ste si navykli, je vaším skúšobným terénom. To, čo tvoríte tu a teraz, je priamy odraz vašej duše. Tak mnohí sa obávajú zlosti nahnevaného Boha, nie preto, že prinášam zlosť, ale preto, že oni sú zlostní. Vynášajú súd a pomstu a ich duša je ako jama. Teraz ma nepochopte nesprávne. Môj Syn prinavráti Kráľa Kráľov a Pána Pánov. Spravodlivosť Ho oblečie a Jeho Slovo oddelí ducha od duše. A On sám bude súdiť všetkých, ktorí jestvovali naprieč celým časom a vesmírom. Ale, On je jediný sudca, pretože ľudia sa rozhodli, že potrebujú byť súdení. Prichádza, aby vyplnil vašu potrebu, aby ste boli doplnení. Opäť, toto by nemalo byť porozumené ako úplný zánik tých požehnaných duší, ktoré sú nepripravené. Prial som si, aby nikto nezahynul a nikto nezahynie.

Písma sú prekrúcané tak, aby vypovedali každý príbeh, okrem jediného, pre vyjadrenie ktorého boli stvorené. Storočia egoizmu a túžby za mocou splodili cirkev dnešných dní. Katolíci, protestanti, hinduisti, budhisti, ateisti, moslimovia, židia a takmer každá ďalšia náboženská organizácia je produktom týchto skazených ciest. Týmto nie je povedané, že všetci, ktorí vykonávajú také doktríny, sú skazení. Ale keby tieto doktríny uskutočňovali to, čo kážu, potom by svet nepotreboval návrat Môjho syna. Prichádza znova, ešte raz, aby bol Kristom, pretože duše ľudí odmietli byť samé Kristami. Či by Ježiš povedal "nasledujte ma", keby to bolo pre vás nemožné učiniť? Či nie je napísané, že by som vás nikdy neumiestnil na nemožné miesto? Ale ľudia si zriadili život žitý pre ostatných, ktorý je neuspokojujúci a presvedčili samých seba aj ostatných, že Ješua nemienil vážne slová, ktoré vyslovil, ale že skôr zamýšľal povedať ostatným, že by sa mali vyšplhať na horu vediac, že nikdy nedokážu dosiahnuť na vrchol. Toto bolo pre ich benefit, aby sa tak mohli tešiť z ovocia tohto sveta.

Spýtajte sa teraz seba, "skutočne sa pokúšam žiť tak, že Kristus žije vo všetkých mojich cestách a myšlienkach?" Iba nemnohí môžu čestne povedať áno. Mnohí na toto dokonca ani nikdy nepomysleli. A niektorí sa jednoducho sami seba presvedčili, že Ješua dokonca ani nie je reálny. Človek zájde aj veľmi ďaleko, aby ospravedlňoval svojej činy. Uisťujem vás, že popretie Ješuu, alebo ktoréhokoľvek z mojich synov a dcér, znamená popierať ma. A ja nedokážem prijať toho, kto neprichádza, aby bol prijatý. Tento život nie je o tom, čo Ja chcem alebo nechcem urobiť pre vás alebo u vás, ale skôr o tom, čo ty ako tvorca, vytvoríš pre teba. Ja som milujúci k tým, ktorí milujú. Som pomstychtivý k tým, ktorí sú plní pomsty. Nie kvôli tomu, že som milujúci alebo pomstychtivý, ale pretože som jediný schopný prezentovať vám seba spôsobom, akým prezentujete vy seba ostatným. Toto je to, čo znamená byť stvorený na obraz Boha.

Akokoľvek, vedzte, že oddelene od vašej predstavy o Bohu, Ja som láska a jedine láska. Všetko, z čoho pozostávam, slúži účelu lásky a jednoty. Toto môže byť boh, ktorým ste k inému. Táto správa je plná hĺbky a vyžaduje trpezlivú myseľ, ktorá precestuje vzdialenosť cesty, ktorú som predložil pred vás. Meditáciu, meditáciu a ďalšiu meditáciu o Živom Slove. Čas mlieka a medu sa pominul. Vylievam môjho Ducha k týmto mladým a starým, mužom a ženám. A mnohí nechcú rozpoznávať pravdy obsiahnuté v ich posolstvách. Tí, ktorí prešľapujú v smrti, budú sa snažiť útekom prežiť s mečmi a nenávisťou. Je to spôsobené tým, že smrť nedokáže existovať spolu so životom.

Časť 3. Odkaz od Otca

"Kam pôjdeme odtiaľto? Každý sa zamýšľal nad touto otázkou už od počiatku myšlienok. Ani dnešok nie je žiadnym cudzincom voči včerajšku a zajtrajšok čaká pri vašich dverách. Niet ničoho nového pod Slnkom. Čo bolo to bude a čo je bude trvať. Práve táto podstata prírody oznamuje všetko, čo sa dá povedať, o povahe nášho vzťahu. Práve tak ako vyrážajú listy, pripravujú sa na odpadnutie, iba preto, aby boli opäť obnovené. Takto to bolo a je. Ale zakrátko, tento cyklus cyklov navždy odpadne preč do svojej smrti. Pri stmievaní sa pozeráme na to, čo bolo a pri úsvite na to, čo bude. Vstupujeme do nového cyklu, kde svetlo pochádza z vnútra Slnka než z jeho vonkajšku. Pozvánky sú rozposlané všetkým ľuďom, ale iba malá časť bude stolovať pri stole. Mnohí budú príliš zaneprázdnení. Niektorí budú ignorovať pozvánku, ešte skôr, ako sa na ňu pozrú. Iní ju odmietnu, pretože sa neradujú z našej spoločnosti. Zaiste všetci prídu, ale bude to v ich vlastnom čase. Tí, ktorí sa náhlivo pripravujú, budú významnými hosťami. Zjednotíme sa a prekročíme prah do nového vzťahu medzi človekom a Bohom. Spojení v manželstve, budeme ako jeden Duch vo všetkých veciach. Neprispôsobujte sa tomuto svetu, pretože on nie je našim domom. A on odpadne, nikdy viac nevyrazí. Amen."

Preložené z: Sinners in the Hands of an Angry God - YouTube / Hriešnici v rukách nahnevaného Boha


Author: Stano # HyxaFyjo84
Cirkev2014-08-03138
-
 60% ( 5 people voted )
+
Nízko hodnotený príspevok


Pock # SihySuri34
-
 39% ( 8 people voted )
+
2014-08-04 17:26:23 3ec5f361
nebesky tatko ma uz aj dceru? tiez neposkvrnenu?
sa mu to tam nejak rozrasta zrazu...asi uz syn nezabera a treba rozsirit rodinu aby to konecne korespondovalo s krestanskym idealom vzornej rodiny

memory # XifiTasa15
-
 43% ( 4 people voted )
+
2014-08-04 17:43:44 5f699539
Mňa to nerozčuľuje. Ja s tými jeho kostolnými grcanicami jednoducho nehodlám strácať čas. Nadpis s oplzlinou ho prezradil...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 53% ( 5 people voted )
+
2014-08-04 18:03:10 bc7b649f
To je rada pandemon! Nestrácajte čas ani tými jedovatými vreteničími pľuvancami!

Čo hovorí o treste Boh?
Existuje peklo? Na túto otázku odpovieme jasnými slovami Svätého písma – neomylnými Božími slovami. Ľudské slovo je tu k ničomu. Ani najväčší učenec, ani najmúdrejší človek na svete, ani vysoký cirkevný prelát o tom nemôže zdeliť nič určitého.
Boží syn, Ježiš Kristus, nám mohol ako jediný správne objasniť aký osud je prichystaný na onom svete dobrým aj zlým. A skutočne, Kristus zjavuje a hovorí ako Syn večného Otca to, čo videl od večnosti, od počiatku Stvorenia. Pristúpme teda k tomu, čo hovorí o pekle :
Mt 7, 21-23 : Nie každý, kto mi hovorí: “Pane, Pane,” vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Mnohí mi v onen deň povedia: “Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme, v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?” Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!
Mt 8, 12 : a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.
Mt 13, 41-42 : Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.
Mt 18, 8 : Ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka alebo noha, odtni ju a odhoď od seba: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený alebo krivý, ako keby ťa mali s obidvoma rukami a s obidvoma nohami hodiť do večného ohňa.
Mt 24, 49-51 : a začal by biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá, oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami; tam bude plač a škrípanie zubami.
Mt 25, 41 : Potom povie aj tým, čo budú zľava: “Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom!
Mt 25, 45-46 : Vtedy im on odpovie: “Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.” A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.”
Mk 9, 47-48 : A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: je pre teba lepšie, keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nezhasína.
Lk 13, 26-27 : Vtedy začnete hovoriť: “Jedli sme s tebou a pili, na našich uliciach si učil.” Ale on vám povie: “Ja neviem, odkiaľ ste; odíďte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť!”
Lk 16, 22-31 : Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: “Otec Abrahám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!” No Abrahám povedal: “Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik – čo ako by chcel – nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.” Tu povedal: “Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.” Abrahám mu odpovedal: “Majú Mojžiša a Prorokov nech ich počúvajú.” Ale on vravel: “Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.” Odpovedal mu. Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.”
Jn 3, 36 : Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev.
1Kor 6, 9-10 : Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov, ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.
2Sol 1, 8-9 : aby v ohnivom plameni potrestal tých, čo nepoznajú Boha, aj tých, čo odporujú evanjeliu nášho Pána Ježiša. Za trest sa dostanú do večnej záhuby, ďaleko od Pánovej tváre a slávy jeho moci,
2Pt 2, 4-6. 9 : Veď Boh neušetril ani anjelov, keď zhrešili, ale zvrhol ich do tmavých priepastí podsvetia a dal ich strážiť až do súdu. Ani starý svet neušetril, ale zachránil Noema, hlásateľa spravodlivosti, ako ôsmeho, keď priviedol potopu na svet bezbožných. Aj mestá Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil ich na popol, a tak dal príklad, čo čaká bezbožných. Pán však vie vytrhnúť nábožných zo skúšky a nespravodlivých ponechať na deň súdu na potrestanie;
Zjv 14, 10-11 : aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliateho do čaše jeho hnevu, a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom. A dym ich múk bude stúpať na veky vekov a nebudú mať oddychu vo dne v noci tí, čo sa klaňajú šelme a jej obrazu, ani ten, kto by prijal znak jej mena.
Zjv 20, 14-15 : Potom boli smrť a podsvetie zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť: ohnivé jazero. A koho nenašli zapísaného v knihe života, bol zvrhnutý do ohnivého jazera.
Zjv 21, 8 : Ale zbabelci, neveriaci, poškvrnení, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou; to je tá druhá smrť.”
Aj pred príchodom nášho Pána Ježiša Krista, ľudia dobre vedeli o pekle. Boh im to zjavil cez prorokov Starého zákona. Predstavme si teda aspoň niekoľko veršov :
Job 10, 21-22 : prv ako pôjdem, skadiaľ sa nik nevracia, kde zem je plná tmy a temravy, kde zem je šerá, čo je nad tmy černejšie, kde zmätok iba a svit je temravou.”
Ž 55, 24 : Ty ich však, Bože, zhodíš do priepasti skazy.
Sir 21, 10-11 : Množstvo hriešnikov je ako nahromadená kúdeľ, ich koniec bude ohnivý plameň. Cesta hriešnikov je vydláždená kameňom: no na konci na nich čakajú: podsvetie, tmy a tresty.
Iz 5, 14 : Preto podsvetie roztvorí svoj pažerák, rozškľabí svoje ústa bezodné a zostúpi jeho sláva i jeho zástup i jeho hluční a tí, čo v ňom plesajú.
Iz 33, 14 : Trasú sa hriešnici na Sione, pokrytcov zachvacuje strach: “Kto z nás môže bývať s ohňom, čo stravuje? Kto z nás môže bývať s večným požiarom?
Iz 66, 24 : I vyjdú a hľadieť budú na mŕtvoly mužov, čo odpadli odo mňa. Áno, ich červík neumiera a ich oheň nevyhasne. A budú hrôzou pre každé telo.
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú /Mk 13, 31/.
Odpoveď na úvodnú otázku : „Existuje peklo?“, po prečítaní týchto riadkov Božieho slova, je úplne jasná. Áno, peklo existuje a je niečo nevýslovne strašné a desivé. Je trestom a večným utrpením, nekonečne horším, než aké pozná tento svet. Je to večná duchovná smrť zavrhnutých, spútanie v mieste najhlbšej temnoty k večným plameňom, ktoré pália a napriek tomu nezabíjajú, večne sa obnovujúci pocit najhroznejších bolestí, plač, bedákanie a škrípanie zubami bez najmenšej nádeje – ba s vedomím, že trýzeň nikdy, nikdy neskončí a ani nebude zmiernená, a naviac s poznaním, že sa tomu bolo možné vyhnúť, keby sme počas tohto prchavého času života na zemi slúžili Bohu a vyhýbali sa hriechu.
Kto z nás by sa ešte chcel dobrovoľne dopustiť smrteľného hriechu, alebo by chcel v ňom ďalej žiť??? Spas svoju dušu!!! Prijmi Ježiša Krista, živého Boha, za svojho Pána a Spasiteľa. Konaj pokánie /pozri Zjv 2, 5/, vyznaj všetky svoje hriechy Ježišovi a úprimne ich oľutuj! Pomenuj svoje skutky pravým menom. Pomenuj svoje hriechy hriechmi a nezakrývaj ich nejakou novou modernou frázou. Nedaj sa oklamať! Nedaj sa oklamať týmto svetom, že potrat nie je zabitie, že voľný nemanželský vzťah nie je cudzoložstvo, že úcta k iným božstvám nie je modloslužba, že … Spas svoju dušu!!!
Mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi /Rim 6,23/.filip # WyboCeci64
-
 70% ( 10 people voted )
+
2014-08-04 18:26:58 4e62d531
Filip, v tom plači a škrípaní zubami sa nejako príliš Tvoj Ježiško vyžíva. Prakticky nič nové pod slnkom, aký je veriaci takého Ježiša prezentuje. Milí ľudia dobrého, šialenci šialenca, psychopati psychopata. Každý si vyberie z tých veršov presne to čím sám je. Ty si si už vybral.

No toto # DyvuVeqi71
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-04 19:11:47 b228409d
Zase dôležitá duchovná sračka.

vypIta placacka # FasePinu49
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-04 19:57:16 55d8bc65
loading...
Ale som toho kostolného kreténa zabavil! Koľko času len musel stráviť nad duc(h)ovným septikom, kým všetko pekne vyňuchal, nakopíroval a zrovnal po poradí. Ich treba len zamestnať, ako Popolušku triedením pšenice, potom dajú pokoj, lol...!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-08-04 20:13:22 d405c1fd
Mozno si kreten ty, ked tu kazdemu druhemu cloveku nadavas do kretenov
LenkaB # LyroKomo25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-08-04 20:21:20 509a8e38
"Autor" Stano,
Tento článok nie je o cirkvi, ale o spiritualite a o vzťahu medzi človekom a Bohom. Pôvodný autor sa stretol s katarstvom, ktoré tu tíško upravuje ortodoxnej dogme. Nie dobré, ale krok v správnom smere.Pravdomluvec # WecoHeda29
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-04 20:28:59 5c11d7f6
LenkaB
ľaľa,akéžeto opovrhovanie,v každom prípade je to tvoj blížny a preto dúfam,že ho miluješ ako seba! Inú možnosť nepripúšťam.BTW,ako by to dopadlo,ak by do teba hodil trebárs kameňom ?

benares # PynuWogy50
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-04 21:07:24 3e2df99b
Ktosi bol povedal, ze nabozenstvo je opiom ludstva. Asi mal pravdu.
Ludstvo by sa malo zbavoit vsetkych nabozestiev.
Kazdej ideoogie sa obcas, ak maju prilezitost chopia aj fanatici, niekedy psychopati.
Vid. Hitler, Stalin, lebo teraz ortodoxni islamisti, ktori zabijaju nevinnyh ludi ako baranov.
Nech mi barany prepacia.

Gilgamesh # BakyJymu34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 03:32:46 c35b0897
Nie ktosi povedal, ale práve váš boľševický guru to bol, ktorý vám poplietol lebene.
O tom, kto je nevinný budeš rozhodovať ty? Alebo každá obeť zloducha sa stáva automaticky nevinnou, pokým ju neodstránil podľa tvojho vnímania ľudomil, pretože týmto osobným aktom sa stáva podliakom práve obeť?
Bezbožníci, čo vyplakávate ako citlivé chudery nad koncom bytia tých nevinných obetí, vrátane vás dobrákov? Boha predsa niet, súdu niet, pekla niet, tak čo sa predvádzate ako morálne autority. Ak Boha niet, načo vám je tá vaša okázalá „mravnosť“?

Lidhja # JojaVime40
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-08-05 04:47:42 b228c1cb
Ano povedal to Karl Marx . A potom na zaklade tejto oficialnej statnej ideologie zacali zabijat a prenasledovat krestanov, vypalovat kostoly, väznit knazov a hlavne - zabijat nevinnych ludi ako baranov ..
Ani tieto myslienky - nabozenstvo je opiom ludstva, treba ho odstranit, pochadzame z ludoopa pripadne z ineho zvierata - nie su z vasej hlavy. Je to kulturny marxizmus.
A kym vdaka krestanstvu zacali vznikat a prosperovat Europske narody v dnesnom slova zmysle, tak nepochybujem o tom, ze ateisti by sa vyvrazdili v priebehu niekolkych desatroci

LenkaB # LyroKomo25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-08-05 05:49:44 54b12022
A lenin povedal dokonca toto:
Nabozenstvo je druh dusevnej palenki,v ktorej otroci kapitalu utapaju svoju ludsku tvar,svoje poziadavki na zivot ako tak dostojni cloveka. sranda ako to dnes krasne pasuje, ked clovek vidi tie zbohatlicke a politicke opice v kostole.
A predstav si ze Marx dokonca tvrdi , ze nie boh ale praca urobili z "opice" cloveka,
mimochodom nechapem preco sa ten bozski vitvor veriaci pari ako tie opice, preco im boh nevimislel nieco uslachtilejsie, abi ich oddelil od zvierat,nech je to na prvi pohlad jasne.
Vipalovali kostoli, snad len v tvojej hlave, lebo v mojom okoli stoja stale tie iste kostoli dokonca s pred obdobia jednej oficialnej statnej ideologie.
K vezneniu knazou, len tolko socializmus nevistupoval proti nabozenstvu ako sa snazis vivolat dojem , ale proti tomu ze knazi zneuzivali nabozenstvo a vieru svojich oviec na boj proti socializmu.
A dnes bi sa mohli knazi viac snazit, lebo situacia realne vizera tak ze sa veriaci vivrazdia nie v priebehu niekolkich desatroci, ale v priebeho niekolkich rokov, ale to je zrejme bozia vola. amen.poculi ste slovo bozie.

kvak # DimiKave53
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-08-05 06:47:48 c3a873d1
Lidhja, ty si kretén na pohľadanie a ukážka, akého tupca môže stvoriť viera v Nebeskú obludu.
Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 07:11:59 3ec5f361
Vo Vatikanskych archivoch su 2.000.000 - slovom dva miliony inkvizicnych spisov, v ktorych tzv. katolicka inkvizicia od 14. do zhruba zac. 17. storocia odsudila nevinnych muzov a zeny na smrt upalenim - pre kacirstvo, bosoractvo (a dalsie hriechy).
Obeti je samozrejma ovela viac, lebo vacsina tychto spisov je o skupinach nestastnikov.

Gilgamesh # BakyJymu34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-08-05 07:39:56 c35b0897
Ajhľa, i repetent Žabiačik sa pridal s vlastným slohovým traktátom! Žiaľ, opäť za päť...

:-DDDDDDDDDDDDDDDDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-08-05 08:14:36 d4254112
gilgamesh: hlavne nezabudni na to, že upaľovanie čarodejníc bolo obľúbeným športom nielen katolíkov, ale aj protestantov :-)
Krovak # FugePuty85
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-05 10:55:19 c35b200d
Krovak

...upalovnie prebiehalo v minulom storočí, za asistencie králov, sudcov, štátnikov, poddaných, a cirkvi.
...v tej dobe ak ťa sused označil za čarodejníka celé mesto ťa už odsúdilo, včetne královského dvora, v tej dobe neexistoval nikto kto by sa ťa zastal, okrem tvojej rodiny čo bolo vlastne takou útechou pred tvojou popravou. Takže aká cirkev? ak cirkev tak aj celé dediny, mestá královstvá, panstvá. V tej dobe to bolo čarodejníctvo, v minulej dobe komunizmus a dnes bojovníci proti svetovláde temných tajných spolkov na ovládnutie sveta, každá doba má rôzne podoby na likvidáciu nepohodlných celkov, osôb, záujmových skupín, v budúcnosti bude teba budúca generácia odsudzovať za boj proti cirkvi, ktorá bojuje proti tejto svetovláde pre teba tajomných a temných spoločenstiev.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 11:26:42 b91d9c22
Gilgamesh
...máš vôbec predstavu koľko miliónov ľudí zabili dnešné vlády? a pokojne ich môžeš rátať od roku 1900.

lucifer # FaliQuva33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-05 11:31:13 b91d9c22
LenkaB
Nie katolicka cirkev povzniesla europske narody, ale slobboda ducha a mysle niektorych velikanov, ktori napriek osobnemu riziku isli proti tomu, co hlasala katolicka cirkev v stredoveku.
Ved si len spomen na Giordana Bruna, ktoreho upalili na hranici, za jeho vraj kacirske
myslienky. Alebo na Kopernika, ktory sa dlho bal zverejnit, co objavil, ze nie Zem je stred Vesmiru, ale Slnko je stredom slnecnej sustavy. . . atd.
Nie katolicka cirkev polozila zaklady sucasnych europskych narodov. To sa len zviezla na rozvoji ducha slobody myslenia, ktory si neskor privlastnila, - tak ako komunisti u nas SNP, alebo v Rusku bolsevici VOSR.

Garfield # VuqyWeqi18
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-05 12:36:25 c35b0897
Garfield

A vieš koľko inteligencie povraždil ateizmus? len si spomeň na stalina, neboli to dvaja vedci, ale celé tisíce vedcov.

Položím ti otázku Garfield, hlásiš sa hrdo k týmto zakladateľom ateizmu?

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 12:51:45 b91d9c22
@lucifer
taras :)
ak ich zabil stalin, nebolo to preto, ze by vedci neboli ateisti, ale preto, ze sa ich obaval, ze by ohrozili jeho postavenie
komunismus nezabijal preto, ze bol ateisticky, ale kvoli svojej diktatorskej povahe, teda z politickych nie nabozenskych dovodov

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 13:17:23 0fcba96c

Mily lucifer
Je smutne, ked sa ludia nechaju vlacit ideologiamy, ktore ich napokon tak ci tak privedu k rozbijaniu hlav.
Ak vsetci pochadzame z Adama a Evi, ako hlasa jedno nabozenstvo, tak sme vsetci pribuzni. Potom neviem pochopit tie velrieky krvy, ktore na tejto Zemi pre nabozenske spory pretiekli, a tie vyliate potoky slz.
Pokial viem, ateizmus nema oficialnych zakladatelov, ako napr. Budha, Nazaretsky, Mohamed, a dalsi nemenovani.
Ani nema svoje chramy, oblozene zlatom, v ktorych by sa ateizmus hlasal.
Niektori fizyci dnes zastavaju nazor, ze tento nas vesmir nepotreboval stvoritela.
Ak je priestor nekonecny - a to s vysokou pravxepodobnostou je, tak v nom existuje nekonecne vela takychto a podobnych vesmirov, ako je ten nas. A medzi nimi existuje aj presne taka ista planeta, ako tato nasa, a na nej presne take iste dvojca cloveka, ktory sa podpisuje ako lucifer.

Garfield # VuqyWeqi18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 13:40:30 c35b0465

Apropos - Giordano Bruno


"Historik a publicista Radomír Malý vypráví pravdivý příběh jednoho dominikánského mnicha, jehož učení inspirovalo italské fašisty i německé nacisty a jenž se stal ikonou boje proti křesťanské civilizaci
Obvyklým námětem protikatolické propagandy je upálení italského filozofa-panteisty Giordana Bruna v roce 1600. Italská zednářská vláda mu postavila r. 1900 v Římě na Campo dei Fiori (Náměstí Květů) pomník a učinila z něj symbol proticírkevního boje."Alžběta krvavě pronásledovala katolíky, kteří se odmítli vzdát své víry. Tisíce jich skončily na popravištích, kněží, působící v zemi ilegálně a tajně vysluhující svátostmi, bývali většinou zabíjeni nelidským způsobem: čtvrcením, páráním břicha, ubíjením holí apod. Obětmi Alžbětiny hrůzné perzekuce katolíků se stali i jezuité sv. Edmund Campion a sv. John Ogilvie.


Bossy zveřejnil ve svém spise doklady, že Bruno byl Walsinghamem a jeho tajnou rozvědkou přímo úkolován k cestám do zahraničí, k navazování kontaktů a k podávání zpráv, kdy a kde se vylodí v Anglii kolik kněží, takže Walsinghamova policie je mohla okamžitě zatknout, uvěznit a později popravit.
Bruno pronikal jako agent i do prostředí anglických katolíků, žijících v ilegalitě a podával o nich informace. Ti byli potom zatýkáni, mučeni a popravováni. Dokumenty o tomto Brunově udavačství existují z let 1583-5. Tuto skutečnost potvrzuje i francouzský vyslanec v Anglii Michel de Castelnau, jenž se stává nakonec informátorem inkvizice o Brunově pohybu po Evropě. Bruno po r. 1585 z neznámých důvodů opouští Anglii. Působí nejprve ve Frankfurtu nad Mohanem, odkud se přesouvá do severní Itálie. R. 1592 byl zatčen inkvizicí v Benátkách a dopraven do Říma.
Vrah - hrdina
Objektivně je třeba konstatovat, že Bruno by se za to, co všechno napáchal, ocitl i v současné době i v té nejcivilizovanější zemi před soudem, a nevyvázl by bez trestu.
Fakta, zveřejněná Bossym, svědčí jasně o opaku. Jestliže tedy protikatolická propaganda, ať už liberální nebo komunistická, vynáší Bruna jako údajného „mučedníka“ inkvizice a oběť „církevního tmářství“ a dokonce mu staví pomníky, tak je třeba bez jakéhokoliv přehánění namítnout, že se zastává a uctívá kriminálního zločince, vraha a konfidenta, jenž má na svědomí vraždu svého řeholního představeného a životy desítek anglických katolických kněží a laiků, které udal."
http://protiproud.parlamentnilisty.
cz/stopy/pamet/minulost/936-giordano-bruno-vrah-a-
konfident-posledni-upaleny-kacir-v-rime-mel-na-sve
domi-spousty-zivotu-lidi-ktere-udal-malo-znama-fak
ta-o-zname-kauze-ktera-dodnes-slouzi-jako-hul-na-k
atolickou-cirkev.htm

o, aky to sok, marxisti a slobodomurari klamali ...LenkaB # LyroKomo25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-08-05 14:49:38 509a8e0b
mimochodom, chcela by som vidiet tie spisy, kde "katolicka cirkev upalila 2 000 000"

http://protiproud.parlamentnilisty.cz/stopy/pamet/
minulost/845-mystifikace-kolem-cirkevni-inkvizice-
jen-pocet-obeti-husitu-v-cechach-byl-vyssi-nez-vse
chny-obeti-inkvizice-za-pul-tisicileti-v-cele-evro
pe.htm

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 15:00:31 509a8e0b
Dnešní omluvy za tyto skutečnosti však neprávem vyvolávají u některých katolíků pocit hanby za minulost své církve, jako by právě ona byla viníkem té nejhorší intolerance a krutosti ve středověku. Přesně toto potřebují nepřátelé Kristovi: aby věřící propadli depresi z historie středověkého katolicismu, která má být vylhaně prezentována pouze jako soupis ukrutných poprav nevinných lidí jenom za jejich přesvědčení. Katolík, ovládaný touto vnitřní tísní, je potom těžko schopen získávat druhé pro Krista, naopak sám postupně začíná ztrácet víru.
Vše je nutno vidět v dějinných souvislostech. Katolická církev skutečně v období 13.-17. stol. souhlasila s trestem smrti vůči kacířům, což dnes odmítáme. Avšak první, kdo začal se zabíjením pro odlišné přesvědčení, byli heretikové, konkrétně sekta albigenských. V jejich šlépějích kráčeli i naši husité. Sám jejich kronikář Vavřinec z Březové píše o více než 10 tisíci popravených katolících, kteří odmítli souhlasit s jejich bludy. Počet obětí husitů v Čechách během pár let je tak vyšší než počet obětí inkvizice za půl tisíciletí v celé Evropě, jenže husité jsou glorifikováni jako nositelé ideje svobody, zatímco katolíci démonizováni jako výkvět vší krutosti.


cim to bude, cim to bude hltaci propagandy, ze nad 10 000 mrtvymi katolikmi si ani neprdnete a nad jednym udavacom ronite slobodomurarske slzy?

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 15:13:10 509a8e0b
A to sa nehanbíš sem dať ten link, LenkaB? Veď autor je katolícky fanatik a prekrúca si dejiny tak, ako ich prekrúcate aj vy tu.


A najlepší fór článku je: " Legalizace trestu smrti pro heretiky, stejně jako inkvizice, byly zoufalým projevem sebeobrany Katolické církve a státu. V sázce byla celá křesťanská civilizace..."

Pock # SihySuri34
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-08-05 15:19:53 3ec5f361
Ty si len dalej hltaj slobodomurarsku propagandu a kazdeho kto obranuje katolicku cirkev a pise pravdu nazyvaj fanatikom ... Aj tak z teba za cely ten cas co si na fore nevyslo nic ine len jed
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 15:26:59 509a8e0b
@lenka
konspiracne sracky :)
Alzbeta bola nevraziva voci katolikom, ale jej nevrazivost prameni z spravania jej nevlastnej sestry (katolicky), ktora ju uveznila lebo mala podozrenie, ze pomahala protestantom (len podozrenie, nie dokazy)
to, ze nechala zavrazdit niekolko sto katolikov je sice pravda, treba si vsak uvedomit, preco
bolo to kvoli tomu, ze ju chceli zosadit z tronu a dosadit katolickeho veduceho, nie preto, ze boli katolici, opat su to politicke dovody, nie nabozenske (ani nemohli byt protikrestanske, kedze sama bola krestanka/protestantka), tak ako si to mylite pri Stalinovi, Pol Potovi a inych
takisto prvy, kto proti nej namieril bol papez Pius V, ona uz len reagovala
papez vydal bulu, v ktorej hrozil exkomunikaciou vsetkym katolikom v anglicku, ktori by posluchali jej nariadenia, ona, ak chcela udrzat anglicko pokope, musela na to nejak reagovat
a ani toto nie su nabozneske dovody, ale opat len politicke, aj z papezovej (stratil moc nad jednou velkou krajinou), aj Alzbetinej (chcela udrzat krajinu pokope)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-08-05 15:30:46 0fcba96c
vies memory.... to ze si podlahol nejakej protikatolickej propagande o stredoveku este pochopim, nezil si vtedy, vsetko co si sa o stredovekej cirkvi dozvedel boli nejake komunistami vymyslene a dokreslene temne legendy povinne indoktrinovane v skolach (spolu s vyukou o opicom povode) ale to ze aj dnes, ako uplne vymlete mozgy robite z katolikov nejake krvilacne bestie a z ich prenasledovatelov idoly, alebo obete, to uz je na povazenie ... krestanske krajiny su najtolerantnejsie na svete, nechavaju si diktovat od mensin, pricom napr. jedinymi islamskymi krajinami kde neprenasleduju krestanov koli vyznaniu su Jordansko a Syria - naozaj nechapem vasu iracionalnu nenavist voci " vlastnym" a podporu rozkladnych marxistickych ideologii, to ste naozaj tak blbi? Ved vy uz nemate racionalny nevymlety nazor ani na realitu a okolite dianie.Pandemonium je rad, ze zabijaju krestanov ako sa vyjadril v jednej teme, co ste vy za ludia vlastne? OMG, naozaj na taku ludsku blbost treba maximalnu trpetlivost, preto sa ospravedlnujem vsetkym, ktorym som hovorila aby vas neposielali do pekla, lebo prave mam velke nutkanie to urobit
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-08-05 17:42:20 50bb6ce5
LenkaB

Vieš ako sa to hovorí, opráš svoj prach pri ich dverách, bude svedčiť proti nim.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 17:52:13 b91d9c22
Pacient, to je najnovšie kostolné porekadlo v ústave?

:-DDDDDDDDDDDDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-08-05 18:31:42 bc7b649f
L - ja len nedokazem pochopit, jak moze byt niekto taka vymleta hlava, ked sa zabijaju krestania po celom svete, su pomaly utlacany aj vo vlastnich krajinach a oni vytahuju nejaky pripad z roku pane 1400, ktory bol navyse zneuzity ako propaganda toho besneho rezimu, vyberaju si na svoju nenavist katolicku cirkev, ktora hlasa mier a najviac im vadi ze nejaky knaz v Bidovciach ma video ... No ty vole, ignoracia par excellance

Pardon - napisala som ze Syria - samozrejme v Syrii su momentalne krestania prenasledovani, zabijani a utekaju z krajin .. Takze ostava Jordansko, ani to nie som si ista

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 18:47:42 54b10bb5
@lenka
keby si poriadne citala co som napisal, tak by si nasla zmienku o tom, ze spravanie sa Alzbety I. a Piusa V. bolo politicky, nie nabozensky motivovane, islo tam o moc nad vyznamnou krajinou, nie vrazdenie katolikov a nekatolikov preto, ze boli nejakeho vierovyznania
marxismuz nie je ateisticka ideologia per se, keby si si co i len trosku precitala co Marx pisal nasla by si toto (parafrazujem, nechce sa mi hladat presny text): "Ateizmus je len medzistupen k dosiahnutiu socializmu. Ateizmus je pre socializmus prezitok a je uplne nepotrebny."
Marxismuz a socializmus vyznava napr. tieto hodnoty: kolektivizmus alebo beztriednost
povedz mi, ktori ateisti (a hlavne preto, ze su ateisti a nie preto, ze su aj socialisti) podporuju kolektivizmus, beztriednost?

krestanstvo (katolicka cirkev) sice moze hlasat mier, ale je zaroven proti pouzivaniu kondomov (alebo akejkolvek inej ochrane pred sexualne prenosnymi chorobami), cim chtiac/nechtiac podporuje sirenie HIV, je proti sexualnej vychove, ktora okrem ineho uci aj o chorobach a ze je dobre si davat pri styku pozor...to mi ako mierove a ludomilne nabozenstvo nepripada

a koho komunizmus naucil, ze su prenasledovani krestania? no predsa krestanov, ti stale tvrdia (a medzi nimi aj ty), ze cokolvek, co sa pacha proti katolikom je nabozenskeho charakteru a odmietas prijat akukolvek inu moznost, to je tvoja indoktrinacia, nie moja...

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 19:21:11 5f699539
memory - uz aj toto som tu niekolko - krat pisala ... Davajte si pri styku kondom - to je moralne posolstvo hipisakov, keby si uvazoval prisiel by si na to, ze cirkev nepodporuje nechraneny sex a sirenie chorob, ale ma vyssie moralne posolstvo ako volnomyslienkari - pockajte so sexom na toho partnera, s ktorym ked otehotniete, tak budete schopny vychovavat deti a zabezpecit mu detstvo v uplnej rodine nebudte promiskuitni (s kondomom alebo bez),chapes?

Dalsia vec - komunisti nevrazdili krestanov preto ze boli socialistiky zalozeni, ale prave koli nenavisti ku nim skrze svoju ateisticku ideologiu, ktora odporovala krestanstvu, ani do kostola nezakazovali chodit preto,ze farar bol kapitalista, ale preto ze hlasal to, co bolo v rozpore s materialistickym realizmom a marxizmom - leninizmom, ktory bol postaveny na neexistencii Boha - takze mozme povedat, ze ateisti zabijali koli vierovyznaniu? Samozrejme ze ano...


LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 20:01:13 54b10bb5
@lenka
ty nechapes aky dosah ma toto katolicke ucenie proti pouzivaniu kondomov
to mi totiz pripada tak, ze ked si sa neriadil katolickymi pouckami, tak zdochni a nakaz kazdeho, kto sa nimi tiez neriadi
tym, ze odporuju chranenemu sexu uz aj HIV pozitivnych dopomahaju sireniu HIV aj na inych
ked pride nejaka naivna babenka, ze si nasla svojho vysnivaneho, ktory jej zataji, ze je HIV pozitivny, tak ju nakazi a pritom sa ona moze spravat nadherne krestansky...ale ked ju v kostole nenaucia, ze sa ma chranit a davat si pozor, tak to je a vzdy bude nehumanne spravanie...

krestanske spicky aktivne ohrozovali socializmus, lebo boli proti kolektivizmu a beztriednosti (cely katolicky aparat je postaveny na roznych triedach a stupnoch moci) a odmietli dat strane svoje velke majetky, preto boli stihani, nie preto, ze boli katolici, ale preto, ze boli proti socializmu
a tym, ze mali taky velky vplyv na ludi, boli proti nim komunisti samozrejme akcnejsi ako proti obycajnemu sedliakovi, ktory mohol ovplyvnit akurat tak sliepky v kurine

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 20:13:07 5f699539
LenkaB: "Ty si len dalej hltaj slobodomurarsku propagandu a kazdeho kto obranuje katolicku cirkev a pise pravdu nazyvaj fanatikom ... Aj tak z teba za cely ten cas co si na fore nevyslo nic ine len jed "
Nie každého, len blba, ktorý dokáže verejne napísať, že katolícka cirkev je v stredovekom besnení nevinne. Ak presvedčila ľudí, že diabol je zlo a popravení a umučení boli kvôli posadnutosti diablom, nemusel žiadny inkvizítor osobne zabiť ani človeka, tá vaša odporná cirkev je vinná v plnom rozsahu. Kto myslíš, že vymyslel metódu zisťovania bosoráctva, kedy podozrivej žene zviazali ruky aj nohy a hodili ju do vody aby svojim utopením dokázala, že bosorka nie je? Cirkev!
Nie každého, len blba, ktorý dokáže napísať toto, a ak nechápeš tú zhovädilosť toho výroku, tak si rovnaký blb ako jeho autor:
"Legalizace trestu smrti pro heretiky, stejně jako inkvizice, byly zoufalým projevem sebeobrany Katolické církve a státu."


"...vyberaju si na svoju nenavist katolicku cirkev, ktora hlasa mier..."
Aj komunisti hlásali mier a nevieš im ani na meno prísť. Každá ideológia je zverská, pretože neznesie konkurenciu aj tá vaša kresťanská .


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 20:30:50 3ec5f361
Pock

Nabudúce ak nás začneš poúčať o histórii inkvizície, naštuduj si jeden fakt, rozsudky nevynášali Kňazi, ale sudcovia, neobviňovali z bosoráctva Kňazi, ale ľudia, nezapalovali pochodne Kňazi, ale ľudia...prosím ťa, nebolo by na mieste obviniť z týchto popráv aj ľudí ktorý sa priamo spolupodielali na týchto nezmysloch?

Možno medzi týmito ľudmi nájdeš aj svojich predkov.

lucifer # FaliQuva33
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-08-05 20:39:05 b91d9c22
A k by to malo byť podľa debility tipoval by som skôr Lucifer Tvojich.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 20:52:16 b228409d
Predstavujem si to asi takto Lucifer - tvoji predkovia kričali kacír, kacír, bosorka, upáliť, upáliť a skákali od radosti okolo umordovaných ako blázni v náboženskom opojení.

No toto # DyvuVeqi71
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-05 20:57:02 b228409d
@lucifer
ty si iny tlk :))
kto mal na starosit inkviziciu? dominikani?
kto sudil heretikov? biskupi spolu so "spriaznenymi" laikmi, ktori boli nieco ako dnesna porota, rozsudok vsak vzdy vyhlasil biskup
najznamejsi inkvizitor: Torquemada z rehole dominikancov...

a aj keby bolo ako pises, ti ludia, co vynasali rozsudky, co zapalovali pochodne neboli krestania?

ale opat ti unika logika
nemozes za zleho povazovat kata, ale toho, kto vymyslel taky rozsudok
tak ako v dnesnej dobe neobvinujes policajta, ktory stlaci spust a vykona rozsudok, ale system, ktory schvaluje trest smrti, nikto nikdy neprotestuje a nedozaduje sa smrti kata, ale vzdy chcu zmenit system a zakony, ktore to umoznuju...a kto take zakony schvalil? vladcovia alebo kati?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 21:02:01 5f699539
za dominikamni nema byt otaznik :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 21:02:36 5f699539
No toto

To isté museli kričať aj tvoji, spoločne s mojimi....ako to viem? pretože si tu medzi nami.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 21:03:57 b91d9c22
Lucifer dajme tomu.. No Tvoja logika je krátkozraká, priznal si to čo si sem písal Pockovi. Teda aj Tvojich predkov je potrebné za to odsudzovať - konkrétne - kresťanstvo.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 21:13:35 b228409d
memory

Rozhodne tento človek neodsúdil všetkých ktorých dávate cirkvi za vinu. Logika hovorí, musel by žiť niekoľko storočí.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 21:19:11 b91d9c22
No toto

Konečne si pochopil kam smerujem, nesúď cirkev, pretože dnešný ateizmus pochádza z rovnakých koreňov.
Takže chlapci, sadnúť za knihy a študovať a študovať, potom sa vyjadrovať.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 21:21:56 b91d9c22
@lucifer
logika napisaneho hovori, ze je to najznamejsi (a zaroven aj prvy) inkvizitor, nic napisane nehovori o tom ako dlho zil a ze bol jediny
ale ostatni inkvizitori su na tom rovnako ako Torquemada, az na par vynimiek to vzdy boli biskupi alebo arcibiskupi
takze ten, kto by si mal sadnut za knihy si ty sam, aby si nepisal kraviny, ze ti, ktori vydavali rozsudky neboli knazi :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 21:26:35 5f699539
Podľa pobožného osadenstva tohto portálu si fakt začínam myslieť, že čo veriaci, to intelektuálny trpaslík.
Pock # SihySuri34
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-05 21:28:32 3ec5f361
memory

Budeš si musieť overiť informácie aj z druhej strany, napríklad z oficiálnych zdrojov ktoré ti rada poskytne RKC.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 21:30:04 b91d9c22
Pock

Podľa ateistického osadenstva na tomto portáli si začínam myslieť že čo ateista to troll.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 21:34:20 b91d9c22
Inkvizícia vznikla na zastrašovanie potencionálnych kritikov cirkvi a odsudzovala nevinných ľudí k smrti. Žiaden človek, ani cirkev, nemá právo súdiť iných, to patrí jedine Bohu. Tak ako je dnes inkvizícia osvetlená ako náboženská poverčivosť, sú aj ďalšie cirkevné povery osvetľované svetlom Božej Pravdy, aby ľudia neumierali v poverách a hriechoch, ale aby bolo opäť hlásané pravé evanjelium odvrátenia sa od hriechu, prijatia Ježiša Krista a lásky medzi ľuďmi a Bohom, ako ho učil Ježiš a apoštoli a ako bolo čisto žité v prvých storočiach nl. Tu som vybral niekoľko slov Pána Ježiša aj o inkvizícii:

NOTABENE (UPOZORNENIE) PRE DNEŠNÚ DOBU
...
4) Koľko je ešte tých, ktorí veria vážne v takzvané zázračné obrazy? Kde je ešte zem, v ktorej by boli ešte tak zvaní artisti ako čarodejníci upaľovaní a čitatelia biblie a iných duchaplných kníh či spisov poháňaní pred neúprosný inkvizičný súd a až k smrti mučení?! Ktorý len trocha jasnejšie vzdelaný človek dá ešte niečo na nejaké odpustky, na všetky tie prázdne a celkom bezduché takzvané bohoslužobné obrady, na svätenú vodu, kadidlo, na posvätené obrazy, na zvony a zvončeky, na voskové sviečky, relikvie – ostatky svätých, na zádušné omše a na draho platené pohreby, na pôstne a sviatočné dni a na mnoho podobného?!
5) Týchto vecí sa ľudia kvôli vonkajšiemu, avšak tiež už veľmi oslabenému zákonu síce ešte zúčastňujú; ale verí to už sotva desať z tisícky a ani títo v pravde nie už tak, ako tomu žiaľ bývalo počas minulej najtemnejšej poverčivej doby.
6) Ak sa tieto veci majú teraz pred očami každého tak a nie inak, ako by sa tu mohlo i len zďaleka pomýšľať na nejakú veľkú a celkom všeobecnú náboženskú vojnu?!
7) Skutočných zatemnených ľudí je príliš málo, než aby mohli povstať proti mnohým osvieteným, aj keby to tiež radi chceli; a osvietení, keby boli napadnutí, majú v sebe už isté vedomie, že by si vždy a vždycky odniesli víťazstvo nad nemnohými a úplne malomocnými zatemnenými ľuďmi.
...
1) Že sa však teraz (Francúzsko, 1860) stavia ešte tak, aby sa vyhovelo zvyklostiam na ochranu Babylonu, aj keď je vlastne jeho nepriateľom, je zaiste tiež celkom správne; lebo tým zdržuje iné ešte veľmi babylonsky zmýšľajúce štáty a ich veliteľov od toho, aby svojou všetkou mocou nedopomohli starej noci znova na vysoký trón a potom nezotročovali svoje národy ešte viac ako kedy predtým. Lebo slobodnej dobrej vôle k národom je u starých držiteľov moci ešte zúfale málo; k tomu, čo teraz činia v prospech národov, nútia ich okolnosti. Keby sa mohli týchto okolností nejakým pre nich priaznivým prostriedkom zbaviť, začali by znova podľa starých španielskych inkvizičných píšťaliek tancovať, čoho si už iste nikto nebude želať.
2) Zničiť však dnešné, doposiaľ medzi špatným a dobrým sa vznášajúce pomery naraz, znamenalo by spustošiť krajiny aj národy. Preto na tomto svete musí všetko mať a prekonať svoju určitú dobu. Dokiaľ nový mušt poriadne nevykvasí a tak svojou vlastnou činnosťou zo seba neodstráni všetko nečisté, nestane sa čistým a lieh obsahujúcim vínom.

Úryvky z Veľkého evanjelia Jánovho X., vnútorným slovom od Ježiša Krista vypočul a napísal Jakob Lorber.
25 Duchovné pomery prítomnosti. (11.augusta 1862)
26 O falošnom proroctve prítomnosti.
27 Nemožnosť náboženských vojen.
28 Budúcnosť obradnosti cirkvi.
29 Budúcnosť štátov Európy a Ameriky.
30 Poriadok vývoja.
http://lorber.szm.com/vej/10/Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 21:41:52 5057d10a
@lucifer
toto su informacie z druhej strany, su to informacie cerpane z knihy Historia inkvizicie v Spanielsku, ktora cerpa informacie z archivov RKC, bazilik, kostolov, klastorov a inych oficialnych zdrojov tvojej milovanej nabozenskej firmy :))

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 21:45:48 5f699539
memory

Ja nezapieram, že rozsudky vynášali aj biskupi, snažím sa poukázať na spoluvinu celej spoločnosti, v tej dobe tak ľudia žili, proste to tak bolo, čo má s tým dnešná cirkev? keď sa neustále sťažuješ na dnešnú RKC. Upalujú ľudí dnes? nie...mučia ľudí dnes?...nie...vedú vojny?...nie, tak prosím ťa prečo ti neustále máš potrebu súdiť živých nevinných za hriechy mŕtvych vinných? cirkev tu je dvetisíc rokov a ty ju súdiš podľa jednej knihy, uvedomuješ si vôbec koľko generácii prežívalo svoje doby, koľko ľudských osudov sa za tie dve tisícročia premleli, uvedomuješ si že ak chceš byť presný sudca, musel by si byť tak dokonale znalý že by si tieto tisícročia musel prežiť na vlastne koži, s každým človek a v jeho prítomnosti, aby si dokázal rozpoznať kto je vinný a kto nie. Minulosť sa nedá súdiť, len sa z nej poučiť, každá násilná smrť v minulosti je nešťastie, ale kto sa z nej poučil? namiesto toho vnášate do životov nevinných nenávisť,... súdite NEVINNÝCH-...uvedomuješ si to vôbec?

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 22:04:37 b91d9c22
A teraz ruku na srdce ... co sa presne stalo pred par storociami s tym uz nikto nic nespravi, ale nestve vas, ze dnes su krestania prenasledovani a vyvrazdovani stotisicnasobne viac ako v nejakych protestanskych procesoch s carodejnicami v Nemecku? Takze ak by to bola pravda, ze k tymto tvrdeniam vas vedie ludomilstvo a lutost nad smrtou a "vysoke moralne citenie", tak by vas trapili vyhasnute zivoty tisicov veriacich a pisali by ste o tom a stazovali sa tak jak teraz ... Houby, vas vedie jedine satanska iracionalna nenavist ku katolickej cirkvi, preto tie pokrytecke moralne apely, ktore su vam ale pokial ide o vyvrazdenych krestanov - ci uz v historii alebo dnes uplne cudzie ... Takze sa tu nehrajte pokrytecky na svätuskarov a konecne si priznajte kolko zloby sposobil vo svete ten vas ateizmus - ala odpor a nenavist voci Bohu a Jezisovy Kristovi
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 22:06:16 54b10bb5
@lucifer
ja som odpovedal na tvoje hlupe poucovanie o historii inkvizicie, ked nechces aby sme sa zaoberali historiou, tak tu temu neotvaraj :)

memory # XifiTasa15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-08-05 22:07:09 5f699539
@lenka
keby si poriadne citala, tak vies, ze ateisti su proti akemukolvek bohu, nie len vasmu katolickemu
a rovnako sme sa vyjadrovali aj k islamu, pri clankoch, ktore sem daval helper

ty si stale zaslepena len katolicizmom a unika ti to ostatne

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 22:12:27 5f699539
memory

Ak chceš v tejto téme pokračovať, budeš musieť otvoriť viac kníh ako len jednu, študuj a dozvieš sa viac, kto a kde odsudzoval, kto a kde usvedčoval, kto a kde obviňoval....poradím ti, dominikáni neboli po celom svete.

lucifer # FaliQuva33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-05 22:17:52 b91d9c22
@lucifer
napisem ti, co som ti uz raz napisal, ale asi si to nepochopil

ale opat ti unika logika
nemozes za zleho povazovat kata, ale toho, kto vymyslel taky rozsudok
tak ako v dnesnej dobe neobvinujes policajta, ktory stlaci spust a vykona rozsudok, ale system, ktory schvaluje trest smrti, nikto nikdy neprotestuje a nedozaduje sa smrti kata, ale vzdy chcu zmenit system a zakony, ktore to umoznuju...a kto take zakony schvalil? vladcovia alebo kati?

memory # XifiTasa15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-08-05 22:19:43 5f699539
LenkaB ruku na srdce, mne je to jedno ake nabozenstvo, či izmus vsetky ideologie su rovnako zhubne. Pri kritickej mase prívrźencov to dopadne vždy rovnako, dá sa to odvodiť od percentuálneho počtu despotov idiotov v spoločnosti. Náboženstvo je o to nebezpečnejšie pretože sa odvoláva na vôľu akýchsi neprítomných šefov.

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-08-05 22:20:21 b228409d
memory

Napíšem ti to pekne po lopate, v tej dobe systém zavádzali králi...dokonca ak im Cirkev nevyhovela, založili vlastnú, napríklad Anglicko, takže kto nesie vinu? vždy len ľudia ktorý systém podporovali.

lucifer # FaliQuva33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-05 22:23:58 b91d9c22
LenkaB a Ty taký cirkevný knihomoľ napíšeš Ježišovy ??? Zaujímavé. :-)

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 22:25:42 b228409d
No toto

Ateizmus nepriznáva vládu BOHA, ale podmaňuje sa vôli človeka...napríklad vrahom, ako stalin, hitler, obama a atď.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-08-05 22:26:38 b91d9c22
Lucifer netáraj. Ateizmus nesúvisí zo žiadnym kultom osobnosti.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 22:29:54 b228409d
@lucifer
ak by si studoval, vedel by si, ze inkviziciu zalozila cirkev, nie krali, krali (najma ti katolicki) sa museli podriadit aj papezovi...
takze za inkviziciu je zodpovedna cirkev, nie krali

ak by boli aj krali ti co ju iniciovali, papezi a RKC ju minimalne podporovali...


memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 22:31:16 5f699539
No toto

Skutočne? tak ako vysvetlíš dnešné vlády? boli zvolený aby spravodlivo spravovali, boli zvolený aby zavádzali spravodlivé zákony, boli zvolený aby viedli spoločnosť k prosperite a mieru a činia tak? robia presný opak, presne podľa seba, hovorí sa tomu, kult osobnosti, vyhlásili samých seba za božstvo tu na zemi.

Memory

Preto nehádž vinu len na cirkev, nieje vinná len ona, ale každý kto mohol toto šialenstvo zastaviť a neurobil tak.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 22:56:11 b91d9c22
Lucifer: "Preto nehádž vinu len na cirkev, nieje vinná len ona, ale každý kto mohol toto šialenstvo zastaviť a neurobil tak."
Každý, kto mohol to šialenstvo zastaviť a pokúsil sa o to, sa stal ďalšou obeťou inkvizičného zverstva.


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 23:07:31 3ec5f361
Pock

Alebo ani nechceli,...samozrejme jednotlivec ktorý v tichosti nesúhlasil vinu nenesie, ale ak by sa ohlásil celok zastavili by každú popravu.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-05 23:16:30 b91d9c22
Lucifer všetci sa predsa prezentujú ako kresťania a chválite sa akýmisi 70% kresťanov na slovensku tak čo sa mňa pýtaš patrím predsa len medzi menšinu. ;-) Ste si mali voliť niečo iné, trebárs panbožka ale ten by padol s prvými neodoslanými dôchodkami a pochybujem že by ich zabezpečil.

No toto # DyvuVeqi71
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-08-05 23:16:54 b228409d
Vidím, že dnes je ústavný blázon mimoriadne kostolne hyperaktívny.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-08-05 23:43:56 d405c1fd
Názory a predstavy--niektorých tu pišúcich ..ohľadom ateistov a veriacich sú mylné, zavadzajúce až reakčne --vyvolávajúce neopodstatnené rozpory! " Viera--duchovno --matéria--hmotno.." tvoria jednotu! To nie je "číselná os".. že od nuly na jednú stranu je "dobré " /zle/ duchovné a na druhu stranu je "zle"/ dobré/ materiálne! Neplatí ..ak sa jedno oslabuje..druhé posilňuje! Duchovný rozmer sa vyvíja aj v cirkevných aj necirkevných ustanovizniach/sekularnych/! Matéria je produktom aj duchovným..../ tešim sa z pohľadu na krásu prírody/! To nie--- PEKELNO_ RAJSKÝ pohľad na viero--nevy--vy--znávačov! Pekelno-rajský pohľad je len a len ľudský výmysel---ktorý tak ako vznikol zanikne! / Už dnešní cirkevní "manažeri" sa líšia v názoroch na napr. peklo---ktoré tak "krasopisne ospieval"..vyššie pišúci autor..filip64..dokonca vzbudzujúci u niekoho strach ..ale hlavne úsmev...!/
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-06 07:00:19 58d4289b
Lucifer: "Alebo ani nechceli,...samozrejme jednotlivec ktorý v tichosti nesúhlasil vinu nenesie, ale ak by sa ohlásil celok zastavili by každú popravu."
Celok sa neohlásil, pretože okrem mohamedánov a židov, bolo prakticky celé obyvateľstvo Európy zmanipulované tými, čo bosorky "vynašli" - kresťanmi. Takže áno, celok nechcel, pretože im Cirkev nabulíkala, že je to tak správne.

Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-06 07:00:43 3ec5f361
co veriaci, to intelektualny trpaslik...zaujimave. chudaci bahnoisti, tiez to potom maju so svojou vierou tazke. udivujuce je, ze si myslia ze bahnoizmus je to vedecke. naozaj zabavne.
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-06 07:31:45 d9777929
@lucifer
to je hlupost
touto logikou si tiez vinny za kopec veci, proti ktorym si sa nepostavil
vinny je ten, kto to vsetko vymyslel a udrziaval pri zivote, to je cirkev
a kedze bola cirkev silna, mala pod palcom kazdu krajinu v europe, vyhovarat sa na nejakych anonymnych ludi je alibisticke a hlupe

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-06 08:06:03 0fcba96a
memory

Zbytočne budeš súdiť už mŕtvych ľudí, proste bola taká doba, ľudia verili všetkému čo cirkev prikázala, boli omyly samozrejme, aj sa za ne ospravedlnila, ale dôležité je že sa poučila a dnes neupaluje, nevedie vojny ani nemučí ľudí.

Viem, tvoja argumentácia je postavená na obhajobe nevinných duší a cítiš v sebe právom nenávisť a odpor, ale ty žiješ v 21.stor, nie v 15-tom, ani v18-tom, nevieš ako by si sa zachoval v tej dobe, tak ako nevieš ako na tvoje rozhodovanie v tejto dobe bude prihliadať budúca generácia.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-06 08:52:47 b91d9c22
@lucifer
ty si prvy zacal obhajovat a hlupo vysvetlovat inkviziciu, uz som ti vcera povedal, ked nechces o niecom hovorit, tak tu temu nezacinaj

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-06 09:04:36 0fcba96b
Ja si myslim ze cirkev sa vobec nema za co ospravedlnovat ... cirkev pozdvihla Europu z popola ... Z trosiek po pade rimskej rise, postavila zaklady Europskej moralky a socialneho citenia a bola zakladnym pilierom Europskych narodov. Nikto nikdy neoceni hodnotu cirkvi pre Europu a pamätajte na moje slova - ked padne katolicka cirkev, vtedy vsetci budeme vediet, ze padla na dno Europa ... ;)
LenkaB # LyroKomo25
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-08-06 09:10:52 509a8ee1
memory

Kde som obhajoval inkvizíciu? môžeš my dokázať tvoje obvinenie?

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-06 09:14:12 b91d9c22
@lucifer
trsku som sa nechal uniest, samozrejme si neohbajoval samotnu inkviziciu, obhajoval si cirkev, ktora tuto inkviziciu vymyslela a prevadzkovala :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-06 09:29:20 0fcba97e
Lenka, cirkev sa nema zaco ospravedlnovat. totizto katolicka cirkev bola vybudovana a dodnes vyznava nauky starobabylonskeho nabozenstva.ak by bola krestanska, nikdy by nemohla robit, to co robi ani v minulosti, ani dnes. co sa tyka moci, cirkev nikdy nemala taku velku moc, ako dnes. je naivne si mysliet, ze nema.
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-06 09:32:04 d9777929
@lenka
myslis aj kristianizaciu skandinavie, ktora bola prevedena nasilim a okupaciou, kedze sa im to "podobrom" nedarilo? :))
to je naozaj zakladny pilier moralky, skoro ako ten "ateisticky" komunizmus, o ktorom tu furt basnis :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-06 09:36:33 0fcba97b
Fero: "co veriaci, to intelektualny trpaslik...zaujimave. chudaci bahnoisti, tiez to potom maju so svojou vierou tazke. udivujuce je, ze si myslia ze bahnoizmus je to vedecke. naozaj zabavne."


Veru zábavné, bahnoisti (ak vôbec existujú vyznávači tej teórie) by si mohli podať ruku s vami, kreacionistami.


LenkaB: "Nikto nikdy neoceni hodnotu cirkvi pre Europu a pamätajte na moje slova - ked padne katolicka cirkev, vtedy vsetci budeme vediet, ze padla na dno Europa ... "


Nezmysel a iracionálne vyzdvihovanie významu Cirkvi pre morálku. Povedal by som, že je to naopak. Cirkev vtiahla Európu do morálneho bahna. Chválašpagetám, už nemá tak veľkú moc, a ja dúfam, že ani nebude nikdy mať.


Pock # SihySuri34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-08-06 17:22:39 3ec5f361
Fero, nakoniec, nie je výraz bahnoisti len synonymom kresťanskej náuky? Jahve podľa nej predsa uplácal Adama a Evu z blata.
Pock # SihySuri34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-08-06 17:30:27 3ec5f361
O RKC Ježiš povedal, že "ona mnoho hrešila, ale tiež mnoho milovala!" Čo bolo bolo, čo je je, nesúďme tých, ktorí tu už nie sú, oni už boli súdení Bohom. A aj my raz budeme súdení za naše vlastné skutky, nie za skutky iných, či sme milovali alebo súdili, či pomáhali alebo zatracovali. Ako Ježiš povedal: "Zlý kňaz bude raz súdený za seba i za vás; vy však budete súdení podľa vašej poslušnosti a opravdivej pokornej lásky k blížnemu len za vás samých."

Poslaním cirkvi má byť uchovať zdravú kresťanskú náuku, ako je napísaná v 4 evanjeliách a apoštolských listoch Nového zákona, a žiť túto náuku v komunite kresťanov. (1.Tim.3) V priebehu 2 tisícročí ľudia založili mnohé cirkvy a sekty, pričom k pôvodnej náuke pridávali aj uberali svoje vlastné predstavy a výklady, čím k nej primiešali svoje omyly a povery, keď nedbali na Božiu pravdu a vôľu, hoci navonok aj vystupovali v Božom mene, ale v skutočnosti len vo svojom vlastnom mene. Takto postupne zmenili Ježišovo čisté evanjelium na obradné náboženstvo.

Cirkev, ktorú Ježiš kedysi osobne založil na skalopevnej viere v Neho a ktorú vedie, ako je to napísané v Matúšovi 16,15-20, je Kráľovstvo Božie. "Nie je z tohto sveta", ale zo sveta duchovného, Ján 18,36. Ježiš je cesta, pravda a život, cesta k oslobodeniu od hriechov a posväteniu skrze vnútorné prijatie Ducha Svätého. Našou hnacou silou pre kráčanie do Božieho Kráľovstva je viera, nádej a láska. - 1.Kor.12,31;13. Kráčanie je hľadaním, naslúchaním a poslúchaním Božej vôle. Ježiš pripodobil Svoje kráľovstvo k viniču, ovčincu, domácnosti, rybárskej sieti, ku skrytému pokladu a k perle. Každé prirovnanie má svoj význam. Napr. Ježiš je ako vinič a ľudia, ktorí prijímajú a zachovávajú jeho Živé Slovo vo svojom živote, sú ratolesti vyživované viničom.
Jadro náuky zostalo a cirkev ho sprostredkovala mnohým ľuďom, ktorí neupadli do obradnej poverčivosti, a tým spásu skrze vnútorné prijatie Ježiša do svojho života. Ale dnešná cirkev je už príliš preplnená poverami a modlárstvom, prázdne obrady (spovede, prijímanie, pomazanie nemocných, birmovná fraška) sú uctievané ako zázračné prostriedky spásy, namiesto pravého vnútorného pokánia a odvrátenia sa od hriechov a pokorného vnútornému nasledovania a prijímania Ježiša do svojho života, ako je to hlásané v evanjeliu. A dnešná cirkev je plná poverčivostí a zvádza ľudí do pekla sebaklamom, že stačí veriť v Ježiša a budú spasení, na ľahkú a širokú cestu. "Kto ale zanedbáva svoje vnútro, zostane ľpieť na obrade, ktorý je v podstate mŕtvym, ten sa sám umŕtvuje, pretože bol tak hlúpo temným, že vo vonkajších zmyslových prostriedkoch hľadal cieľ, čo je najväčší nezmysel, ktorý hraničí s najkrikľavejším bláznovstvom."

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-06 23:27:26 5057d10a
Stano nerozumiem.
RKC oficiálne vznikla až po Ježišovi.

Tvrdíš: O RKC Ježiš povedal, že "ona mnoho hrešila, ale tiež mnoho milovala!"

Ďalej tvrdíš..
V priebehu 2 tisícročí ľudia založili mnohé cirkvy a sekty, pričom k pôvodnej náuke pridávali aj uberali svoje vlastné predstavy a výklady, čím k nej primiešali svoje omyly a povery, keď nedbali na Božiu pravdu a vôľu, hoci navonok aj vystupovali v Božom mene, ale v skutočnosti len vo svojom vlastnom mene.

Takže kto pridal svoje vlastné predstavy o tom že Ježiš niečo povedal o RKC ?


No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-06 23:51:43 b228601f
Tvoja neviera, že Ježiš je živý a rozpráva podľa svojej vôle, ako, kedy a s kým chce, je tvoja osobná vec. Ja ti svoju vieru nevnucujem, si slobodný, ver alebo never si komu a čomu chceš. Citované slová napísal Jakob Lorber, tak ako mu ich Ježiš povedal v jeho srdci, v roku 1840, preto sú hodnotením uplynulých cca 1500 rokov cirkvi. Ak sa domnievaš, že Ježiš zomrel dakedy v roku 33 a odvtedy tma a ticho, je to tvoj problém. No v evanjeliu sa píše, že Ježiš vstal zmŕtvych a tiež, že je s nami po všetky dni až do skončenia sveta. Keď už teda neveríš v Ježiša, môžeš brať to, čo som sem napísal, ako môj osvojený názor na cirkev. Ak ťa rozhorčuje, že si Ježiš dovolil povedať dobré slovo o cirkvi, tak sotva poprieš, že biblické evanjelium, ktoré šíri cirkev, učí láske k Bohu a k blížnemu. Preto sa mnohí ľudia vďaka aj cirkvi polepšili. Aby človek nebol človeku vlkom. Ak chceš silou mocou kopať do ľudí v cirkvi za ich niekdajšie hriechy (inkvizícia), tak asi v tebe nie je láska ani pravda.


Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-07 06:47:43 5057d10a
Stano. Čo to splietaš dal som Ti jednoduchú otázku.. :-)

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-07 09:22:50 b228601fstaci si precitat ze dotycny kubko lorber pocul vnutorny hlas a cajla tras sa, lenze on vystupil s tym, ze pocuva nejakeho klincosa, takze ho nezavreli, ale pocuvali tohto schozofrenika. Podobnost s J.Smithom, cisto nahodna, Ved je tu stale dost miesta pre dalsie sekty....

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-07 09:50:10 59ad5d21
Stano si plný predsudkov a podmieňuješ svoje úsudky. Takže nie nechcem silou mocou kopať do ľudí v cirkvi, sem tam pripomeniem históriu aby sa nezabudlo, je to predsa pravda. Takisto ma nerozhorčuje že si Ježiš dovolil povedať dobré slovo o cirkvi, chcel som len vedieť ako to mohol povedať keď tu nebol. Akurát vidím problém v tom že každý môže tárať čo mu Ježiš povedal a čo mu boh zjavil. Stačí keď počuje dajaké hlasy a už to máme, z človeka vhodného pre psychiatriu sa môže stať aj prorok.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-07 09:59:06 b228601f
Neklamte sa! Každý človek bude na konci života súdený, ani vy dvaja sa súdu nevyhnete, jedno či ste veriaci alebo neveriaci. Keď súdite iných a správate sa ako pitbuli, myslíte že vás pustia do neba? S akou dušou odídete zo Zeme, s takou budete pokračovať v záhrobí. Ak sa nedáte očistiť a usmerňovať Bohom, ak sa nevzdáte vašich hriechov, vašej zlomyseľnosti a lží, ak zostanete do smrti diablami, potom pôjdete k diablom. Posmievate sa veriacim, lebo vy sami nikomu a ničomu neveríte.

Pán Boh hovorieval a aj dnes hovorieva ku svojim duchovne prebudeným prorokom a učeníkom, ako je to tiež zaznamenané v Starom aj Novom zákone, v každej dobe - Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel, Zachariáš, Pavol, Peter, Jakub, Ján, a rozprával sa aj s tisícimi ďalšími predtým aj potom, ktorých slová neboli pred 2000 rokmi a potom zapísané a zaradené do Biblie, ale predsa rovnako slúžili Bohu a vyzývali ľudí k pokániu. Rovnako hovoril Ježiš aj s Jakubom Lorberom.

Jeriemiáš 1,1 Hozeáš 1,1. Joel 1,1 Izaiáš 1,1 Izaiáš 2,1 Izaiáš 8,1 Skutky 2,4 Ján 1,1 1.Sol.5,19-21, atď.


Stano # HyxaFyjo84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-07 15:18:23 5057d10a
Stano keď to hovoríš Ty a súdiš tu ľudí, hneď im aj dávaš rôzne prívlastky, pripisuješ im hriechy, zlomyseľnosť, lži, tvrdíš že sú v súčastnosti diablami tak nedbám..

Ja si napokon nemyslím ze sa dostanem do neba na rozdiel od Teba. Nech je teda po Tvojom.. Nech sa stane a nech Ťa súdia rovnako ako si nám to tu predpovedal.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-07 16:15:57 b228601f
Ja vás nesúdim, iba napomínam, aby ste sa neposmievali Bohu, jeho ľuďom a jeho varovaniam. Keby vás odsúdim, tak by som sa na vás už dávno vykašľal, že už vám niet ani rady ani pomoci. Pán Boh nás bude súdiť spravodlivo, hneď keď zomrieme, ale rozsudok si pripravíme naším životom a správaním my sami tu na Zemi.

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-07 17:19:25 5057d10a
Dokáž tvoje tvrdenia a prestanem sa ti posmievať, chudáčik indiktrinovaný!
Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-07 17:24:21 3ec5f361
Posmievaju sa Ti chudčik jooj nič to, pofúkame boľačky.
A čooo panbožko nema rad srandy ? Tak ale potom čo v takom vážnom nebíčku.. :-))


No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-07 18:07:46 b228601f
Ale no tak Pock, už sa mu neposmievaj. Také vážne veci a Ty to berieš tak benevolentne. Takto sa teda do nebíčka nedostaneš kamaráde. ;-)

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-07 18:29:38 b228601f
A aby sme prešli do vážna - ten váš pánboško je pekné hovado, keď vyrába napríklad takéto veci:
https://www.google.sk/search?q=r%C3%
A1z%C5%A1tep+chrbtice&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&s
ource=univ&sa=X&ei=M6njU_zaMevXyQOyg4LQCg&ved=0CCQ
QsAQ&biw=1583&bih=1092


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-07 18:31:48 3ec5f361
Pock pri tých obrázkoch naozaj prestávajú všetky žarty. To sa ale dozvieš až v nebíčku prečo to tak muselo byť. Dovtedy sekaj dobrotu.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-07 19:17:21 b228601f
Stano tak ja už dám pozor na nich aby sa neposmievali Bohu, jeho ľuďom a jeho varovaniam. Dám pozor neboj a usmerním ich tým správnym smerom. Ešte to tak aby sa posmievali a potom do nebíčka sa nedostanú kvôli takým detským hlúpostiam, to nesmieme dopustiť v žiadnom prípade.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-07 19:35:04 b228601f
Pán Boh je dobrý a láskavý a netúži, aby sa ľuďom rodili oslabené postihnuté deti.

Preto dal Boh všetkým ľuďom prikázanie resp. radu: NESMILNITE! Keby ju všetci dodržujú, potom by sa im rodili iba duševne a telesne silné a zdravé deti, nie duševne znetvorené slabé deti, ktorých duša si nedokáže ani len utvoriť zdravé telesné orgány v tele matky.

Ľudia žnú to, čo zasievajú, pretože nedbajú na Boha, ale počúvajú diabla, zvodcu do hriechov a lží, a klamú aj sami seba navzájom lžami. Pozri sa na tv a noviny, otvorená propagácia sexu a smilstva. Ľudia, namiesto aby vinili sami seba, obviňujú Boha, že sú ich deti choré.

Uvedom si, že my sme "páni tvorstva", máme na rozdiel od zvierat úplne slobodnú vôľu, ktorú Pán Boh úplne rešpektuje, rovnako, ako ju rešpektuje všade, u ľudí v nebi, v pekle, na zemi, v celom vesmíre! Od počiatku máme všetci úplnú slobodu a tak to aj navždy zostane. Keď nedbáme na Boha a robíme hriech, je to naša vôľa, nie Božia, a Boh nás nechá zožať to, čo sme zasiali.

Z knihy Johanna Szatmáriová - Listy Otca II.diel:

"Dnešný stav je v tomto smere taký skazený, že sotva môžem poslať na zem dieťa svetla. Každý plodí vlastnou žiadostivosťou zdegenerované bytosti, deti temna, lebo len to sa dá stvoriť, po čom v sebauspokojení a v sebaláske túžia. Ak sa do tohto aktu nemôže zapojiť čistá láska alebo jej časť, stvorení sú len takí akom ich stvoritelia. Veď aby sme stvorili človeka na náš obraz, dá sa to učiniť len za účasti Božej sily.
Z vašej vlastnej sily môžu prísť len synovia tmy, lebo ste nimi aj vy, kým žijete v pozemskej túžbe. Človek sa tým odtrhol od Boha, preto sa rodia jemu podobné znetvorené bytosti a ľudstvo sa degeneruje. Dnes sú bežné smutné javy, že sa muž telesne stane ženou, žena mužom.
Degenerácia vzniká ako dôsledok priestupku voči poriadku. Akú nedokonalú zmes predstavujú duše tvorcov aj stvorených! Uvedomte si, kam ľudstvo priviedlo takéto plemeno!
Dnes robia uzatvárajúci manželstvo zadosť iba svetským zákonom, nehľadajú duševný zákon, ktorý je najdôležitejší. Stačí, ak na uspokojenie svojej túžby dodržia náboženskú formu. To nie je ľudský, ale zvierací pud vo zveročloveku. Znetvoril sa, hoci mal riadiacu úlohu. Viac nemá v sebe život, je mŕtvy.
Tento váš svet je ako cintorín, samá mŕtvola, bytosti bez života, naplnené hmotou, všetky ležia zdanlivo mŕtve v prachu.
" Dá sa stiahnuť v slovenčine na www.lorber.cz


Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-08-07 19:36:49 5057d10a
@stano
na svoje tvrdenie potrebujes mat neuveritelne nepravdepodobny dokaz
a sice, ze take dieta sa nenarodilo rodicom, ktori zili podla bozich prikazani...ak sa najde jeden jediny pripad, tvoje tvrdenie pada ako domcek z karat

tak isto ako pada tvrdenie, ze zvierata nemaju slobodnu volu, ale to by si musel otvorit aj nejaku inu knihu ako tu rozpravkovu...

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-07 19:49:04 5f699539
Pravdu máš Stano. Preto sa rodia také znetvorené deti. A to by bolo dobré povedať tým ľuďom keď prídu k lekárovi s takým dieťaťom. Každý lekár by toto mal vedieť ako základ a mal by to tým rodičom aj náležite vysvetliť.
-- Preto máte také dieťa lebo ste smilnili alebo inak prestupovali boží poriadok. To všetko nie je dôsledok božieho hnevu vážená mamička ale Vaša chyba a oteckova. Čo ste si zasiali to žnete.

Presne tak by to malo vyzerať nie len u lekára ale aj na sociálnom úrade. Ale ale narodilo sa Vám postihnuté dieťatko vážená pani vážený pán.. Ste smilníci a neznabohovia, tak to vidíte kam ste to až dotiahli. Čo ste si zasiali to aj žnete. Bola to Vaša slobodná vôľa takéto dieťa priniesť na svet. Vaša vina. Správne Stano. Som rád že som stretol takého fajn chlapíka ako si Ty ktorý sa rozumie všetkým neduhom, lekárskej vede aj dôsledkom porušovania božích zákonov. Obdivujem Tvoj zmysel pre pravdu.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-07 19:56:04 b228601f
memory a Ty sa tiež nesmej Stanovi a božím zákonom. Nemal by si o nich pochybovať lebo neviem či sa dostaneš do neba keď budeš toto robiť. Nezabudni že bude súd hneď po tvojej smrti a z toho čo tu píšeš sa len tak nevyvlečieš.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-07 19:59:42 b228601f
Hoci to neradi počujeme, priznávame si, pokorujeme sa, že sme urobili niečo zlé, že naším smilnením ubližujeme naším budúcim deťom, ukracujeme ich o zdravú dušu a telo, iba my sami sme zodpovední a vinní za naše zlé skutky, pretože sme nedbali na Boha, ale poslúchali zvádzanie zlých duchov. Je diabolské namiesto pokornej ľútosti nespravodlivo obviňovať Boha namiesto seba za naše hriechy, ktoré sme slobodne a svojvoľne spáchali a za problémy, ktoré sme si nimi stvorili, lebo sme počúvali pokušenia démonov a nedbali sme na hlas Božieho svedomia. Preto Ježiš povedal:

"Lebo neposlal Boh na svet svojho Syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho. Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. A to je ten súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Lebo každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde k svetlu, aby neboli trestané jeho skutky. Ale ten, kto činí pravdu, ide k svetlu, aby boli zjavené jeho skutky, že sú vykonané v Bohu." Ján 3,17-21.

"Vás nemôže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí, lebo ja svedčím o ňom, že jeho skutky sú zlé." Ján 7,7.

"Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi." Rimanom 6,23.

"A ostatní ľudia, ktorí neboli pobití ranami, ani neurobili pokánia zo skutkov svojich rúk, aby sa neklaňali démonom a modlám, zlatým a strieborným, medeným a kamenným a dreveným, ktoré nemôžu ani vidieť ani počuť ani chodiť; ani neurobili pokánia zo svojich vrážd ani zo svojich čarov ani zo svojho smilstva ani zo svojich krádeží." Zjavenie Jánovo 9,20-21.

Rozhodnutie nehrešiť čiže nerobiť zlo závisí na dobrej vôli ľudí, či chcú Boha počúvať, alebo ho odmietajú.


Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-07 21:10:37 5057d10a
Stano pekne pekne píšeš. A niečo z vlastnej hlavy.. Nemáš ?

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-07 21:18:28 b228601f
@stano
uz si sa spytal rodicov aky hriech spachali?

memory # XifiTasa15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-08-07 21:34:17 5f699539
Stano, predstav si, že by v trestnom zákone bola klauzula, že by justícia neodsudzovala zločincov, ale ich deti - mrzačením, týraním. Súhlasíš s tým? Mál by si, pretože podľa teba tak trestá tvoj Nebeský netvor. Hrozné na náboženstve (a nakoniec aj iných ideológiách) je, že ideológovia vytvárajú takéto zvrhlé a neľudské zdôvodnenia neudržateľných náboženských téz a čo je najhroznejšie, ovečky sa dokážu s týmito patologickými zdôvodneniami úplne stotožniť. A ty máš ešte odvahu hovoriť o láskavom, spravodlivom a milosrdnom bohu!!! Fuj!!!
Pock # SihySuri34
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-07 21:34:56 3ec5f361
Stano možno si už počul o strojoch - internetových diskutéroch ktoré majú algoritmy stavané tak aby sa ich komunikácia podobala ľudskej. Viem že si človek no zaujímalo by ma nakoľko si človekom a nakoľko naprogramovaným veriacim automatom. Teda ako.. Máš aj niečo z vlastnej hlavy alebo len tieto náboženské veci. Vidíš že zlých ateistov som už ponaprával tak teraz už môžeš písať aj niečo iné ako normálny človek. Ak by si predsa len zistil že si viac naprogramovaný veriaci ako normálny človek a nič normálne Ťa nenapadlo ( myslím tým niečo iné ako tieto náboženské veci ) tak to nič stačí keď sa budeš venovať niečomu inému, neboj ono sa to časom spraví.

No toto # DyvuVeqi71
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-07 21:37:46 b228601f
Len malá upresňujúca poznámka: V kabarete Dôležité sa takým inteligentným diskusným algoritmom hovorí pridelenec. Lol...!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 60% ( 5 people voted )
+
2014-08-07 21:49:54 bc7b649f
..len tak medzi rečou, všetky články, ktoré sa týkajú Božieho Slova majú vždy najviac komentárov :)
Či už v dobrom, či v zlom, stále je tu reč o Ňom. Chvála Bohu!

Patrik # VebaSydi71
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-08-07 23:42:26 57f4c28a
Muž a žena mali postavené na spoločnom kopci vedľa seba svoje ,baráky a tak sa rozhodli, že tam spolu postavia aj tretí barák, kam sa nasťahuje ich dieťa. Kde na to vziať stavebný materiál? Poobzerali sa a hľa, tam na vedľajšom kopci býva kráľ v krásnom paláci a ponúka zdarma mnoho drahokamov a pevných tehál svojím poddaným. Tak tam občas prišli a daktoré tehly a drahokamy si odnášali so sebou na stavbu a na vnútornú výzdobu detského domu. Keď prišli na svoj kopec, začali hneď stavať, ale nestavali podľa plánu, ktorý im kráľ oznámil, ale začali sa zabávať, čo postavili, to hneď aj zbúrali, a začali stavať odznova, až kým minuli takmer všetok materiál, ktorý si priniesli na stavbu. Nakoniec predsa len postavili zo zvyškov akýsi vetchú chatrč. Okolo chatrče zostala hromada zborených sutín, pretože stavbu baráku nebrali vážne, ale len ako zábavu, a tak mnoho materiálu, ktorý si so sebou priniesli na výstavbu tretieho domu, vyšiel navnivoč.

Dúfam, že tento príbeh, ti bude pripadať duchaplný. A opäť pripojím aj citát z Biblie: Matúš 7,24-29. Šalom.

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-08 09:00:36 5057d10a


Preto dal Boh všetkým ľuďom prikázanie resp. radu: NESMILNITE! Keby ju všetci dodržujú, potom by sa im rodili iba duševne a telesne silné a zdravé deti, nie duševne znetvorené slabé deti, ktorých duša si nedokáže ani len utvoriť zdravé telesné orgány v tele matky.

moze existovat vacsi blb tejto stranky, Nuz mily indoktrinovany, mechom pridrbany Stano, to su atavizmy....Ziadne smilstvo, ci netrtkanie boha....obycajne atavizmy....
Prepastafariana kedy vykapu takito k.koti

Rafael # BakiQuno09
-
 43% ( 4 people voted )
+
2014-08-08 11:41:25 59ad5d21
Dúfam Rafael, že už z teba vypršal amok. Dostal si jasné vysvetlenie, že tvoj svetonázor a pohľad na kresťanstvo je celkom pokrivený, tak prečo sa za to čertíš? Ak si nedokážeš priznať svoj omyl, potom si na tom dosť zle.

My všetci sme duchovia. Ja ty on ona ono, Kiska Fico Mečiar Mezenská, Hawking Darwin Ajnštajn, Smatanová Knechtová Kolníková Lasica Satinský, tvoja žena sestra deti mama otec švagor strýco svokra, na koho si len spomenieš, všetci sme duchovia, rovnako aj Boh a anjeli a démoni. Boh nás stvoril pred miliardami miliárd rokov ako úplne slobodné bytosti a odvtedy to tak trvá a bude trvať naveky.

Vo svete duchov v záhrobí sú Boh a jeho anjeli oddelní od Lucifera a jeho démonov. Tam sú svety dobrých a zlých oddelené, narozdiel od tejto Zeme, kde je tu všetko zmiešané, pretože účelom nášho života je polepšenie sa a príchod do Neba. Ale je nebezpečie, že sa dáme strhnúť do pekla zlými duchmi. Ale máme pomoc od Boha, ktorý nám posiela vo svedomí pomoc, aby sme ho počúvali a odolávali zvádzaniu diablov, aby nás na konci života nevzali do pekla. Účelom Zeme je polepšovanie zlých duchov, ako to kedysi celkom vedome napísal Pavol v liste Rimanom 8,19-22. Toto isté pochopenie ale podrobnejšie Boh oznámil pred 150 rokmi aj v spisoch Jakoba Lorbera. Všetci duchovia sme slobodne konajúce bytosti, vrátane tých okolo nás, líšime sa len tým, že anjeli nám pomáhajú a démoni nám škodia. Rozdiel je len ten, že my ľudia tejto Zemi, žijeme s našou dušou dočasne vo vnútri nášho fyzického tela. Ide o to, či prijímame pomocnú ruku Boha a nášho osobného anjela strážneho, alebo zradnú ruku démonov, ktorí nás zvádzajú k hriechom a chcú nás stiahnuť do pekla. Ak poslúchame zvádzania zlých duchov, zlé myšlienky, a hrešíme, potom sme si vinní iba my sami za našu duševnú temnotu a rovnako za zdravotné problémy, lebo "odplatou za hriech je smrť duše." Keď slobodne hrešíme, zabíjame svoju dušu, keď konáme dobro, tak ju oživujeme. Ježiš povedal, "Nemôžete slúžiť zároveň Bohu a mamonu," veď skutok je ,buď dobrý alebo zlý.

Finito.

Stano # HyxaFyjo84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-09 16:06:29 5057d10a
Stano si nevycerpatelna studna idiotin...Si moj najmilsi prispievatel, vzdy ma nieco dokaze rozosmiat, ake komicke citacie dokazes vykuslit od vymyslenej postavy.
Ezop mat taku fantaziu....
ziadne vysvetlenie na moj pokriveny pohlad na gymnasticku sou v podani klincosa a jeho klincofilov som nedostasl,ale verim, ze nejaky citatik vytiahnes...

Rafael # BakiQuno09
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-09 16:12:01 59ad5d21
vykuzlit, vidis to robi ten smiech...
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-09 16:12:43 59ad5d21
Občas sem nazriem, ako pokračuje diskusné vlákno. Nie preto, aby som nebodaj strácal čas čítaním kostolných drístov, ale či ten hyperaktívny jehovisticko-lölbelovský (či aký to) trtko má ešte výdrž. Pritom jeho vymyslená modla, ktorej jemu podobní pacienti prisudzujú takú absolútnu dokonalosť, vôbec nie je dokonalá a nemá nimi proklamované vlastnosti. Už len z nadpisu je zrejmé, že ich imaginárna oplzlina na tri môže byť nahnevaná. Priznávajú de facto, že podlieha emóciám. A to nie je dobrá vizitka ***skej dokonalosti. Lol...!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 59% ( 7 people voted )
+
2014-08-09 16:38:50 bc7b649f
Tak sa nejako postav k tomu problému s dedičným hriechom a trestaním potomkov za činy rodičov a neprď sem len tie naučené mantry!
Pock # SihySuri34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-08-09 17:59:32 3ec5f361
Toľko zloby.

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-09 19:45:30 5057d10a
Nevieš si to dať dohromady v tej tvojej indoktrinovanej hlavičke, že?
Pock # SihySuri34
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-09 22:51:19 3ec5f361
Áno, sú určité kresťanské doktríny, ktoré sú dobré a pravdivé, v ktoré verím. Radšej verím v dobrého a láskavého Boha, ako by som mal veriť ako ty v nezmyselnosť bytia, v diabolskú doktrínu. Pýtaš sa ma, prečo sa správaš ako diabol. Pretože si duchovne mŕtvy, si diabol, všetko čo v tebe bolo dobré si zničil. Máš jedinú nádej, pokorne sa vnútorne preskúmať, naľakať sa tej hrôzy a polepšiť sa.

Stano # HyxaFyjo84
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-08-10 20:18:44 5057d10a
Nepýtam sa ťa, prečo sa správam ako diabol, ty priblblý kretén zblbnutý náboženstvom. Ja sa správam, na rozdiel od teba, ako normálny človek znechutený agresívnym presadzovaním dementných teórií kresťanov, ktorí stratili súdnosť a nedajú normálnym ľuďom pokoj.
Pýtal som sa ťa, ako môžeš tvrdiť, že boh je dobrý a láskavý, keď je schopný dopustiť sa takého zverstva, ako trestať deti za hriechy svojich rodičov. Nechaj si ostatné kecy a odpovedz na to, na čo sa ťa pýtam!

Pock # SihySuri34
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-10 20:34:51 3ec5f361
Otazka znie: kto tebe neda pokoj? Citis sa prenasledovany? Nech sa paci, utec do azylu do Arabie, Afriky, Azie ... Nechces? Tak bud rad ze si a ze si uzivas vyhody tejto civilizacie, ze si mal vobec to stastie ...
LenkaB # LyroKomo25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-08-10 20:43:45 54b11129
Pock

Sami rodičia ich priviedli do hriechu, nič nezostane nepotrestané, nič skryté, plody hriechu zostávajú aj po smrti hriešnika a je len na deťoch či z nich budú i naďalej jesť.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-10 20:47:11 b228f8bf
Už som ti na to 3x jasne odpovedal, ty diablami posadnutý indoktrinovaný diabol a uctievač Diabla.

Boh nikoho netrestá, ale ľudia sa trestajú sami, pretože odmietajú žiť čisto, oslabujú kvalitu svojho semena a zároveň aj čistotu svojej duše v tele smilstvom, márnotratným chlípnym sexom, preto sa im mnohokrát rodia slabé a choré deti, obzvlášť keď sexovanie preháňajú do extrému. Je to zlovoľná voľba ľudí, keď sami ukracujú seba aj svoje ešte nenarodené deti svojimi hriechmi o zdravie a silu, pretože smilnia posadnutí démonmi a nepočúvajú pritom svoje svedomie. Smilnenie je ničenie vlastnej duše a tým aj duše svojich budúcich detí, je to duchovná samovražda a vražda.

Preto Pán Boh povedal: "Nebudeš sa im (démonom a mŕtvym modlám) klaňať ani im nebudeš slúžiť (hrešením proti zákonu Lásky), lebo ja Hospodin, tvoj Boh, som silný Boh žiarlivý (spravodlivý), ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia (lebo sú sebci a hanbia sa prísť k Bohu), a činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú (ktorí nie sú sebci a milujú robiť dobro, ktorí spoznávajú a ľutujú svoje hriechy a nechcú ich už viac robiť) a ostríhajú moje prikázania. ... A tiež Boh povedal: Nezosmilníš," - Ex.20. Čiže ako vidíš, ľudia sa trestajú sami, Boh nezasahuje do toho, čo si vo svojej zlovoľnej bezbožnosti navaria. Ľudia smilnia, dali sa posadnúť s démonmi a niektorí sa potom ešte posadnutí rúhajú, že Boh ich ničenie nenapráva a vinia za svoje skutky Boha, namiesto aby vinili seba a diablov, ktorými sú posadnutí. Napriek tomu, ak oľutujú a odvrátia sa od svojich hriechov a začnú poslúchať Boha, potom duchovne ožijú, a dokonca budú môcť byť aj uzdravení, lebo Boh je milosrdný. Ale Boh nikdy nezasahuje do slobodnej vôle ľudí proti ich vôli. Toto je základné pravidlo všetkého života.

Ešte dodám, aby si bol v obraze, že pojem "diabol" označuje zlého ducha, ktorý sa vyžíva v konaní zla voči iným duchom, v zabíjaní, klamaní, znásilňovaní, kradnutí, podvádzaní, atp. Pojem "satan" označuje ducha bezbožného, ktorý robí zlo preto, lebo odmieta prijať Božiu pomoc a usmerňovanie, čiže je to prakticky to isté čo "diabol". Slovo "anjel" je duch, ktorý miluje konať dobro a Boha, pomáha ľuďom a neškodí im. Známym príkladom je aj "anjel strážny", ktorého síce má prideleného každý človek ako pomocníka od Boha, ale nie každý ho poslúcha, keď mu sprostredkúva Božiu vôľu ako hlas svedomia.

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-10 21:57:40 5057d10a
Stano
Môžeš my prosím ťa vysvetliť prečo ho nazývaš diablom?

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-10 22:11:21 b228f8bf
Lebo je zlomyseľník.

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-10 22:24:08 5057d10a
Preložené do nášho krásneho rodného jazyka. :-)

Nerád nálepkujem, ale už ma to dopálilo. Ale potrebuje to počuť. Každý sa môže zmeniť, a prajem mu, nech sa mu lepšie darí.

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-10 23:30:51 5057d10a
To je neskutočné---Stano 84.-- Zatiaľ som sa pokúšal "identifikovať " pojmy a zdroje takýchto "duchovných osobností" ako sú diabol, satan, či anjel strážny...A tu to mám okamžite po ruke! Som rád že ste si dali tú námahu a potešili ste asi mnohých´--neznalcov --ako som bol aj ja! Teda výsledky pôsobenia týchto "duchovných ovplyvňovačov " začnú byť aj pre mňa smerodajné pokiaľ na to v istých okamžikoch nezabudnem a budem sa správať racionálne! Ale ten "anjel strážny" nevzbudzuje len moju pozornosť ale aj úsmev--len to meno má komplikované--volá sa --najvyrukavičkovanejší -čisto-poriadkumilovanejší---!
klopi # KyvoWavo40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-11 06:18:50 58d4289b
Keby ste ..Stano84.. ešte zistil štúdijny program nedávno--tak 5-6 rokov vzniknutej fakulty s --tuším názvom "Vyháňanie diabla z tela" v Bologni--najstaršej to univerzity na Európskom kontinente---Tak Vaše šťastie sa bude dotýkať nebies/ !/ aj "nážho.." luci--féra som už požiadal..kedysi../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-11 06:28:54 58d4289b
@stano
ty si tej logiky tiez vela nepobral :))
ak by bolo ako tvrdis, potom by sa smilnym rodili take deti stale....rodia sa?
ak by bolo tak ako tvrdis, nestalo by sa, ze by sa podobne deti narodili praktizujucim krestanom....pravdepodobnejsie je, ze ti za 10 minut padne na hlavu kamen v Dubai...

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-11 08:39:47 0fcba96c
@memory, ľudské telo, jeho stavba a fungovanie je nesmierne zložité, rovnako tak aj rozmnožovanie v hmotnom a duchovnom svete, ako sa tvorí semeno v ľadvinách, ako naň pozitívne alebo negatívne vplýva naša myseľ a duša. Logika sedí, väčšina ľudí častokrát smilnia proti svojmu svedomiu alebo naň vôbec nedbajú, zbytočne sa oslabujú pre prchavú rozkoš a preto sa im rodia telesne a mentálne slabšie deti, ako by inak mohli byť, zdravšie. Len nemnohé deti sa rodia "nadmieru nadané", čiže si mohli z dobrého základu vybudovať zdravšie telo a dušu, než väčšina ostatných detí. Nepoznám percentá, koľko detí sa narodí ako extrémne telesne postihnuté, mentálne zaostalé, alebo homosexuálne. Ale príčina je hlavne zlý predošlý život muža alebo ženy, čiže ak vedome smilnia proti svojmu svedomiu. Z videnia môžem povedať, že väčšine kresťanských rodičov sa rodia pomerne zdravé a čulé deti, lebo/ak tí rodičia viac dbajú na Boha a sú zdržanlivejší a duševne čistejší. Ale sú aj výnimky, aj medzi kresťanmi, ale opäť, nie je to Božia vôľa, aby sa rodili choré deti. Ak máš dobrú vôľu, potom dobré vysvetlenie k tejto téme od Pána Ježiša Krista je v týchto 3 knihách, všetky sú zverejnené na http://www.lorber.cz :

1)
Veľké Evanjelium Jánovo 4 / 231.kapitola. POŽEHNANIE RIADNEHO PLODENIA.

2)Duchovná anatómia človeka
3)Listy Otca 1 (1944) - úryvok:

Ak si človek začne priznávať zbytočnosť svojho života a pustí sa do premýšľania a skúmania, čoskoro príde na to, že konečným cieľom nemá byť zbytočný život bez významu.
Keby bol Stvoriteľ stvoril ľudí pre takú krátku radosť, ktorú tu zažijú a dosiahnu, nebol by to dobrý skutok stvorenia od veľkého Stvoriteľa. Veď radosť na tejto zemi nosí v sebe skôr utrpenie a aj malá radosť plodí mnoho ťaživého smútku.
Ak si to dobre uvedomíte, prídete nato, že toto tu môže byť iba miestom trestu, lebo nové pokolenie nebýva stvorené na takéto trápenie, veď dobrý Otec stvoril všetky bytosti ako šťastné, spokojné a radujúce sa spolu s Ním.
Uvedomte si len teda, vy rodičia, že pri plodení nemyslíte nato, aby ste stvorili chromé, trpiace dieťa! Pravda, ako veľmi si želáte pekného a šťastného potomka, no aký odlišný je výsledok! Prečo k tomu dochádza?
Keď sa sebecké bytosti odvrátili od Božej vôle, stali sa čoraz bezmocnejšími a zdegenerovanejšími. Teda tak ako nemajú radosť rodičia zo svojich telesne a duševne zdegenerovaných detí, tak ju nemá ani dobrý nebeský Otec. Je aj prirodzené, že tomuto svetu obetoval svojho jednorodeného pravého Syna, a ten ukázal svetu skutočný život, pomocou ktorého sa môže ľudstvo znovuzrodiť. Môže tak ukončiť svoje trápenie a otvorí sa pred ním nový svet, kde sídli pravda a láska, pre ktoré bolo stvorené. Sebectvo však ľudí vyňalo z tohto sveta a podriadilo vláde pekla. Zmietajú sa tam ako ryba, ktorá siahnuc po návnade prehltne harpúnu.
Opustite cestu temnej noci, a svitne vám Svetlo života. Potom nebudete obviňovať Spasiteľa slovami: „Akú má z toho radosť, že stvoril utrpenie?
Utrpenie ste si stvorili sami svojou telesnosťou! Zanechajte ju, žite ako anjeli v nebi (Lk 20, 30) a nestvorím viac trpiacich na zem. Či vás neuvrhla telesnosť do osudu zvierat? Kto ju v sebe poprie, či sa v duši nezodvihne z tohto sveta? Potom s ňou už nebude mať nič spoločného.
Kým si však dušu trieštite na časti, nezjednotíte sa s Otcom a zakaždým sa sem, na toto smutné miesto utrpenia, pripútate.
Kým si vo svojom vnútri tento svet nezameníte za nebeský, v čom vám pomáha Svätý Duch, nemôžete povedať, že neexistuje cesta ku spáse, lebo je, iba treba chcieť.
Ak teda chcete, môžete radšej nasledovať pravého a svätého ukazovateľa cesty. Preto prišiel na zem v takom nízkom postavení, aby Ho do šťastného domova rovnako mohol nasledovať malý aj veľký. Prečo Ho nenasledujete? Prečo sa sťažujete? Cestu poznáte, a predsa po nej nechodíte! Kto má chodiť miesto vás po Ježišových cestách? Či to nemá byť ten, komu nie je dosť dobrý tento svet a chce si stvoriť lepší?
Neobviňujte Svätého Otca, ak nechcete ísť do lepšieho sveta, kde je mier a šťastný život. Veď ak si tu nezmeníte dušu a prejdete na druhý svet, či si nevezmete so sebou aj svoje peklo?
Všetko ostatné tu zostane, len tvoja duša prejde do života bez tela, ale s takými istými pocitmi, aké mala tu. Ak si človek vyzlečie obnosené šaty a oblečie nové, či nie je tým istým človekom?
Telo je oblekom duše. Keď ho zoderie, podľa svojho určenia ho zo seba zhodí. Ak však človek poprie sám seba a vyhodí zo seba zvieracie pocity, už nepríde do takéhoto tela. Viac nejde tam, kde sa robia také veci, ale ujde a zodvihne sa z okov tohto sveta a oslobodí sa od neho.
Kým však milujete svet, zatiaľ sa tu vždy nájdete v utrpení. Koho môžete viniť za svoj osud? Či ste si ho sami znovu a znovu nestvorili?Stano # HyxaFyjo84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-11 15:42:18 5057d10a
LenkaB: "Otazka znie: kto tebe neda pokoj? Citis sa prenasledovany? Nech sa paci, utec do azylu do Arabie, Afriky, Azie..."
Uteč ty aj so svojimi súdruhmi, ty ovca nebeská! Tam patríte, odkiaľ vzišlo to vaše odporné náboženstvo!


Stano, aj ostatné nemorálne prasatá! Krásne ste na sebe ilustrovali nebezpečie monoteizmu. Pre nič iné, len pre integritu tupej doktríny ste si zvnútornili a stotožnili sa s jednou z najhroznejších myšlienok - dedičným hriechom. Ak by som bol také prasa ako vy, povedal by som, že by ste si zaslúžili, aby za vaše prečiny boli trestané vaše deti.


Pock # SihySuri34
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-08-11 15:56:06 3ec5f361
Pock, existencia dedičnosti je podľa teba doktrína?

Deti dedia od svojich rodičov a predkov časť duše, dedičné hriechy aj cnosti, fyzickú i duševnú podobu, viac či menej telesne i duševne.

Kto chce, môže sa vážne obrátiť k Bohu o pomoc a dať očistiť a uzdraviť svoju dušu, aby nešíril svoje dedičné hriechy. Kto nechce, je to rovnako ponechané na slobodnej vôli človeka.

Stano # HyxaFyjo84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-11 17:04:13 5057d10a
Indoktrinanti majú tuším aj neschopnosť čítať. Tu máš poučku, čo je doktrína, aby si porozumel, čo som vlastne napísal: ht
tp://sk.wikipedia.org/wiki/Doktr%C3%ADna

Písal som o dedičnom hriechu nie o dedičnosti!


Najprv by nejaký boh musel existovať.

Pock # SihySuri34
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-11 20:59:49 3ec5f361
O jeeej čo to tu ten Stano natáral.. By ma zaujímalo aké hriechy porobili jeho predkovia že mu tak haraší v kotrbe.

No toto # DyvuVeqi71
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-16 14:37:44 b2283841
Mne neharaší, ale keď nie si schopný povedať jedinú vecnú myšlienku, dokážeš len tárať a urážať, tak máš rovnakú diagnózu ako asi desiati tunajší prispievatelia: "Pock 2014-08-04 17:26:23 memory 2014-08-04 17:43:44 démon 2014-08-04 18:03:10 ...." Tomu sa už vraví slepá nepríčetnosť, strata súdnosti alebo šialená deštrukcia.

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-16 23:50:24 5057d10a
Stano uvažoval si už nad tým že by chyba mohla byť skôr na druhej strane kábla ? Predsa len nejak veľa prijímačov sa Ti zdá vadných.. To by mohlo byť ono. Skús popozerať.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-17 08:31:36 b2283841
Stano a prepáč tú vecnú myšlienku Ti ešte pošlem. Dobre Ti haraší ak píšeš že choroby a vady pochádzajú zo smilnenia. Celá lekárska veda aj z jej predstaviteľmi je pri Tebe pomýlená vetva neznabohov lebo Ty vieš lepšie odkiaľ pochádza ktorá choroba. :-)

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-17 08:56:44 b2283841

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.21 s
good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage