Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Hodnota hry II.: Jak hra podporuje uvažování


Hodnota hry II.: Jak hra podporuje uvažování

Před dvaceti lety v Anglii dvojice vědců informovala o sérii experimentů, při nichž se ukázalo, že i velmi malé děti mohou v průběhu hry řešit logické problémy, které by ve vážném kontextu nevyřešily.

Jako problém použili sylogismus, klasický příklad logického problému původně popsaný již Aristotelem. V sylogismu musí osoba kombinovat informace ze dvou premis a rozhodnout, zda je určitý závěr pravdivý, nepravdivý, nebo neurčitelný. Úsudky jsou obecně snadné, pokud premisy korespondují s realitou, ale v opačném případě se stávají správné úsudky mnohem náročnějšími. Do té doby převažoval mezi vědci názor, že schopnost řešit sylogismy v rozporu s realitou je záležitostí uvažování, jež dětem úplně chybí.

Zde je příklad sylogismu, který vědci použili:

  • Všechny kočky štěkají (hlavní premisa).
  • Koláček je kočka (vedlejší premisa).
  • Štěkají koláčky?

Předchozí výzkumy, včetně výzkumů slavného švýcarského vývojového psychologa Jeana Piageta, ukázaly, že děti mladší 10 až 11 let obvykle neuspějí při správném řešení těchto sylogismů (nezvolí odpověď, kterou logikové považují za správnou). Když britští výzkumníci zadali dětem podobné sylogismy vážným tónem, děti obvykle odpovídaly tak, jak Piaget a ostatní předpokládali. Odpovídaly, "Ne, kočky mňoukají, neštěkají." Chovaly se, jako by nebyly schopny akceptovat premisy odporující skutečnosti. Když ale výzkumníci použili hravého tónu řeči a slov vysvětlujících, že jde jen o imaginární svět, problém snadno vyřešily děti ve věku kolem 4 let, a dokonce i několik dvouletých![1] Řekly: ,,Ano, koláčky štěkají!"

Čtyřleté dítě bylo schopno vyřešit problém, kterému by podle všech předpokladů nemělo rozumět až do svých deseti let!

Jak hravý stav mysli umožňuje dětem najít správnou odpověď.

Piaget a ostatní filozofové a psychologové jeho doby obvykle rýsovali ostrou hranici mezi dvěma typy myšlení – konkrétním a abstraktním (které Piaget nazýval hypoteticko-deduktivním). Tvrdili, že první typ myšlení závisí na přímé, konkrétní zkušenosti s podmínkami, o nichž dotyčný něco ví, a druhý typ závisí na logice s matematickým základem a může být aplikován na problémy, o kterých dotyčný nic neví, nebo ví jen málo. Někteří filozofové a psychologové tvrdili, že konkrétní myšlení se přirozeně vyvíjí u téměř všech lidí, zatímco abstraktní myšlení vyžaduje zvláštní trénink podobný západním školám. Ostatní, včetně Piageta, tvrdili, že abstraktní myšlení se také vyvíjí přirozeně, ale obvykle nevyjde najevo dříve, než kolem deseti let věku. Podle Piageta nemohly malé děti vyřešit sylogismy v rozporu s realitou, protože jim chyběla kapacita pro abstraktní myšlení. Jenže Piaget se mýlil.

Dnes mnoho, možná většina, vývojových a kognitivních psychologů včetně mě odmítá rozdíl mezi abstraktním a konkrétním myšlením. Tvrdíme, že takzvané abstraktní myšlení přichází skrze mentální transformaci, která mění abstraktní problém na konkrétní, tj. na problém velmi podobný již prožitému a vyřešenému problému. Tyto mentální transformace zahrnují představivost a dokonce i malé děti jich jsou schopny. Z tohoto pohledu je veškeré lidské myšlení konkrétní; rozdíl spočívá pouze v tom, že některé problémy vyžadují více představivosti pro převedení do konkrétní formy.[2]

Lidská hra, ze své definice, obsahuje představivost (viz můj starší příspěvek). Hra nás přirozeně vede k přemýšlení o věcech tak, jak by mohly být, namísto toho, jak skutečně jsou. V hravém stavu mysli je pro každého snadné si představit a přemýšlet o světě, kde lidé mohou létat, kde můžeme cestovat do minulosti, nebo kde kočky štěkají. Malé děti jsou mistry ve hře, takže není žádným překvapením, že mohou řešit sylogismy v rozporu s realitou.

Proč tyto sylogismy ve vážném stavu mysli vyřeší desetiletí, zatímco ve hravém i čtyřletí? Domnívám se, že odpověď jen málo souvisí s věkovými rozdíly ve schopnostech myšlení a mnohem více s rozdíly v pochopení toho, na co se výzkumníci ptají. Čtyřleté dítě tento důvod pochopí špatně. Domnívají se, že když se jich dospělí ptají vážným tónem, chtějí slyšet vážnou odpověď korespondující s reálným světem. Tomu odpovídá následná reakce: "Kočky neštěkají." Na druhou stranu, jedenáctiletí – obzvláště ti, kteří chodili do školy – rozpoznají, že nejde o dotaz založený na realitě, nýbrž o logický problém, takže akceptují nesmyslnou premisu a odpoví tak, jak výzkumníci chtějí. Dojde jim, že jde o hru výzkumníků, jež funguje s imaginárním světem a ne s reálným. Čtyřleté dítě to rozpozná jen při správně zvoleném tónu řeči, popřípadě při poukázání na hravý charakter otázky.

Vědci odhalili, že nevzdělaní dospělí v jiných kulturách "neuspěli" v takových kontra faktuálních sylogismech, stejně jako malé děti v naší kultuře. V minulosti byl tento fakt podáván jako důkaz nezbytnosti školy pro vývoj abstraktního myšlení. Ale já říkám, že tito dospělí "neuspěli" ze stejného důvodu, jako děti v naší kultuře; špatně interpretují důvod otázky. Vsadím se, že kdyby nevzdělaným dospělým podali stejný problém ve hravém stavu mysli, uspěli by.

Můj stěžejní poznatek je, že hra automaticky indukuje hypotetické uvažování. Vede nás k přemýšlení nad hypotetickými světy s nekonečnými možnostmi, a k důvodu proč tomu tak je, spíše než nás omezuje v přemýšlení nad světem "tady a teď." Tímto způsobem hra podněcuje způsob myšlenek, jenž je rozhodující nejen v teoretické vědě, ale ve všem plánování budoucnosti, při kterém si musíme představit možné události a zamyslet se nad tím, jak s nimi naložíme.

Nevyvoďte z této diskuze prosím špatný závěr. Netvrdím, že je z hlediska vzdělávání dobrý nápad vyvolávat v dětech uměle hravý stav mysli, abychom zlepšili jejich uvažování, jako to udělali výzkumníci v jejich práci. Pro děti je hra přirozená a právě skrze přirozenou hru si zlepšují své uvažování a myšlení. Děti, které jsou učiteli (myslícími si, že to zlepší jejich uvažování) tlačeny do hry se brzy naučí, jak takové manipulaci vzdorovat. Hra je v dlouhodobém měřítku hrou, pouze je-li dobrovolná a samostatná. Děti se uvažování učí vlastními způsoby, skrze jejich vlastní hru; nemůžeme to udělat za ně a ani bychom se o to neměli pokoušet. Vše, co musíme udělat – jak tvrdím v předchozích esejích – je nabídnout a poskytnout místa, kde si děti mohou hrát a poznávat zcela přirozeně a bezpečně, spolu s ostatními, ve věkově smíšených skupinách. O zbytek se postarají samy.

Jak hravost umožňuje vysokoškolským studentům řešit klasické vhledové problémy

Tady je další příklad ukazující, jak hravá nálada může pomoci při řešení problémů. V tomto případě subjekty představovali vysokoškolští studenti a problém byl klasický vhledový, nazývaný problém svíčky. Při tomto úkolu se subjektům přidělí malá svíčka, krabička zápalek, krabička připínáčků a za úkol mají připevnit svíčku k nástěnce tak, aby držela a mohla bez problémů hořet. Smějí používat pouze přidělené předměty, nic navíc. Řešení tohoto problému spočívá v uvědomění si, že krabička může být připevněna k nástěnce pomocí připínáčků. Tam pak poslouží jako polička pro postavení svíčky. V typickém testování uspěje jen velmi málo lidí, protože je nenapadne, že krabička může být použita jako něco víc než pouhý obal.

Při tomto experimentu byla některým subjektům před začátkem na chvíli puštěna groteska, dalším vážný film a ostatní neviděli nic. Výsledkem bylo, že sledování grotesky výrazně zvýšilo procento úspěšných řešitelů problému.[3] Tento jev psychologové interpretovali tak, že veselá nálada rozšiřuje myšlení a umožňuje lepší pochopení problému. Má vlastní interpretace vychází z významu hry. Domnívám se, že groteska naladí subjekty do hravého stavu mysli a tato hravost (nejen štěstí samotné) vede k rozšíření myšlení. Při hře se obvykle na věci díváme jinými, novými pohledy. Při vážném stavu mysli, ať jsme šťastní nebo ne, selháváme v představě, že by krabička mohla fungovat jako polička, ale ve hravém stavu mysli taková představa přichází velmi snadno. Při hře si běžně představujeme předměty v jiném významu, než pro jaký byly navrženy. Při hře může být koště koněm, náprstek střelcem, a krabička od připínáčků může být snadno poličkou.

Jedním z hlavních účelů hry pro náš druh je zlepšit naši představivost a tím šanci na řešení problémů. Pravděpodobně jsme jediný druh schopný uvažovat v imaginárním světě. Představivost je tak základem pro naši vynalézavost, kreativitu a schopnost plánovat budoucnost. Věřím, že naše obrovská kapacita a touha po hře je evolučním důsledkem (a zároveň předpokladem) pro řešení složitých problémů, vynalézání a plánování. Pokud dáme dětem hojné příležitosti pro skutečnou hru, poskytujeme jim příležitost rozšiřovat a zdokonalovat své kapacity. Pokud sami sobě dovolíme vnést hravý přístup do práce a běžného života, dáváme si možnost nacházet řešení problémů, na které bychom jinak nestačili.


[1] Dias, M. G., & Harris, P. L. (1988). The effect of make-believe play on deductive reasoning. British Journal of Developmental Psychology, 6, 207–221.

[2] I elaborate on the idea that "abstract" thought is really just concrete thought coupled with imagination in my textbook, Psychology, 5th edition (2007), pp 348–351.

[3] Isen, A. M., Daubman, K. A., & Nosicki, G. P. (1987). Positive affect facilitates creative problem solving. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 1122–1131.

http://www.svobodauceni.cz/clan ek/hodnota-hry-2Author: Peter Gray # VehuDyba97
Vláda2014-06-28
-
 55%  ( 1 people voted )
+

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

NEČEKANÝ OBJEV OTEPLOVACÍ VĚDY: GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ ZPŮSOBÍ CHLADNĚJŠÍ ZIMY


NEČEKANÝ OBJEV OTEPLOVACÍ VĚDY: GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ ZPŮSOBÍ CHLADNĚJŠÍ ZIMY
Nová mezinárodní studie o klimatické změně předpovídá, že Evropa a Severní Amerika bude zažívat vlny velice chladného počasí, přičemž trvají na tom, že ty mrazivé teploty ...
RUSKÝ LÉKAŘ ZPŮSOBIL SMRT PACIENTA PŘÍMO V ORDINACI
The Arrived - časť 29 - Džihád sú dvere do Raja
MY TRUMP(F)

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0299 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne