Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Hodina Země


Hodina Země

Jsou si ženy a muži rovni? Jsou si Židé a ostatní lidé rovni? Jsou černoši rovni Italům, Irům či Polákům?

Rovni?? Odpovědí je snad jasné ne a úvaha, že bychom byli všichni stejní, je nesmyslná a škodlivá. Jen se podívejme, jak se lidé liší.

Počet geniálních lidí je sedmkrát větší mezi muži než mezi ženami. Ženská inteligence je rozložena blíž k prostředku Gaußovy křivky, zatímco mužská má mnohem větší rozptyl. To znamená, že ačkoliv je mezi muži mnohem více géniů, je mezi nimi také mnohem více idiotů. To může vysvětlovat i to, proč ve věznicích je mnohem více mužů než žen.

Koukněte se v sobotu odpoledne na jakýkoliv basketbalový zápas vysokoškolské ligy. Je to obraz Ameriky? Mezi deseti hráči budou nanejvýš dva běloši. Pokud chcete vidět bílé hráče, budete se muset podívat na lavici náhradníků. Hráče japonského či čínského původu nejspíš neuvidíte vůbec.

U profesionálního basketbalu je to podobné. 80 procent hráčů jsou černoši, aspoň je tam jeden Číňan. Stejně tak profesionální americký fotbal. Černoši tvoří 65 procent hráčů.

U obou sportů patří černoši mezi nejlépe placené hráče a mají nejvíc úspěchů a medailí. Černoši, kteří mají kořeny v Západní Africe, včetně černých Američanů drží 95 % všech světových rekordů ve sprintu.

Naproti tomu černoši tvoří jen 2 procenta hráčů ledního hokeje Národní hokejové ligy. Nepohoršujte se nad nízkým zastoupením černochů v NHL. V národní soutěži států je to ještě horší. Většina profesionálních hráčů se narodila v Minnesotě a Massachusetts. Ani jeden profesionální hráč se nenarodil ani nevyrůstal na Havaji, v Mississippi ani v Louisianě.

Ať už se na to díváme z jakéhokoliv úhlu, v profesionálním basketbale, fotbale ani hokeji není ani náznak rasové proporcionality či rozmanitosti.

Emočně ještě nabitější otázkou je, zda jsme si rovni v inteligenci. Vezměme si například Židy. Tvoří jen 3 % americké populace. Primitivní předpoklad rasové proporcionality by vedl k úvaze, že by asi tak 3 % amerických nositelů Nobelovy ceny měli být Židé. To je ale úplně mimo mísu. Židé tvoří celých 39 % amerických nositelů Nobelovy ceny.

Na celosvětové úrovni je to ještě markantnější. Židé tvoří 1 procento světové populace a získávají 20 procent Nobelových cen.

Existuje mnoho dalších příkladů nerovností. Američané asijského původu mají nejlepší výsledky v maturitě z matematiky. Černoši mají nejhorší výsledky.

Muži tvoří 50 procent populace stejně jako ženy. Přesto blesk statisticky zasáhne muže šestkrát častěji než ženu. Osobně nechápu, co má bouřka, nebo kdo ji dělá, proti mužům.

Ze statistiky obyvatel vyplývá, že méně než 1 % populace Jižní Dakoty, Iowy, Maine, Montany a Vermontu jsou černoši. Naproti tomu v Georgii, Alabamě a Mississippi tvoří černoši více než národní průměr.

Arizonští Indiáni kmene Pima mají celosvětově největší výskyt cukrovky. Rakovina prostaty je dvakrát častější u černochů než u bělochů. Rakovina hrtanu je v USA pětkrát častější u vietnamských žen než u bělošek.

Akademici, právníci a soudci, kteří nejsou schopni přemýšlet do hloubky, stále tvrdí, že kdyby neexistovala diskriminace, bylo by zastoupení jednotlivých lidských ras v různých příjmových, vzdělanostních a profesních skupinách proporcionální.

Neexistuje ale nejmenší důkaz, že by proporcionalita byla normou kdekoliv na zeměkouli. Přesto je mnoho zákonů a představ založeno na myšlence, že proporcionalita by měla být normou.

Možná, že tato představa je založena na víře, že faktická rovnost je nezbytnou podmínkou pro rovnost před zákonem. Ve skutečnosti jediný požadavek na rovnost před zákonem je tento: Všichni jsme lidské bytosti, bez ohledu na to, jestli jsme muž, žena, běloch nebo černoch.

Walter Williams je profesorem ekonomie na Univerzitě George Masona. Vyšlo na TheCitizen.com. Přeložil Petr Mach. http://www.nechtenasbyt.cz/clanek/clanek -425.htmlAuthor: Petr Mach # GyriTaqy80
Svet2014-01-1113
-
 60% ( 5 people voted )
+
pravda, nie sme si rovni, inac by to bola nuda

a tu burku a blesky ti vysvetlim, zeny z nej maju vacsi strach a tak pekne zalezu domov ale chlapi robia machrov, nic ine v tom nie je :D

Yanath # VepeBeke80
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-11 18:32:40 559f68d2
K článku:

Pekne trepeš! Údaje zo štatistík sú väčšinou manipulatívne a zároveň nerátaš s mužskou agresivitou, fyzickými danosťami, povýšenosťou spojenou s mierou parazitického zisku.

A to tvoje: """ Židé tvoří 1 procento světové populace a získávají 20 procent Nobelových cen.""", o tom vieme svoje, v zmysle talmudu žid je povinný žida chváliť, teda aj patrične odmeniť a predsa vieme za čo sa tie ceny udeľujú, ak neukradol alebo neoklamal tak potom musel byť mierotvorcom. To je ako s vyhlasovaním svätých.Slovienom a Slovanom zdar!


jan # PukiKyri51
-
 57% ( 11 people voted )
+
2014-01-11 19:31:28 8d08bdc4
Pěkná židovská rasistická kravina ten článek. Ani mi nestojí za to, abych rozebírala proč, to je pod mou úroveň.

Jarmila # BoniGoby09
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-01-11 20:08:53 5865fce8
Jarmila,---Prečítaj si článok ešte raz!Ja som tam nenašla ani slovko o tom,že žid sa vyvyšuje nad človeka .Autor článku možno zámerne použil :{Jsou si Židé a ostatní lidé rovni}?Keby bol použil:Sú kresťania a ostatní ľudia rovní?A vôbec ani nechápem prečo vôbec tú otázku na začiatku použil,keď v celom článku porovnáva skôr národy.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 4 people voted )
+
2014-01-11 20:41:11 4e624a4c
Židia nie sú národ, len prednacisti a po nich sionisti a nacisti z príslušnosti k náboženstvu vytvorili „národ“.
Americký súdruh nešermuj s rasovou proporcionalitou, ak je zjavné, že o nej nemáš poňatie.
Nórski súdruhovia nie sú radou múdrych starešinov, čo by dokázali zhodnotiť prínos každého odborníka vo fachu, okrem toho, tých oblastí, v ktorých sa „oceňuje“ je veľmi málo na úspešnú propagandu v prospech židáctva. Nehovoriac o tom, že nobelovka za ekonómiu nie je skutočnou nobelovkou.
Napíšte americkí súdruhovia, prísne vedecky, kto z tých židákov kedykoľvek zablúdil do synagógy, ovláda hebrejčinu, alebo jidiš. Čo z neho vytvára žida, okrem nacistických a sionistických politických pochybných definícií. Ak vidíte židov ako rasovo zvláštnu skupinu, tak rovnako by sa mohlo postupovať naopak, že ak „ocenený“ „žid“ získal cenu, tak medzi jeho predkami by sa objavila celá škála nežidákov, tak začnite myslieť Američania a nezamlčujte prínos druhých v jeho rokokmeni. Ak židáci by v prírodných vedách dosiahli istý posun vo vede, tak ten pramení v ich rasovom vnútre, jedná sa o zásluhu árijstva. Nijakého semitstva. Literatúra, mier sú propagandisticky zmanipulované, seriózny človek nepozoruje v nich vážnosť.
1 % židov by znamenalo celosvetovo 70 melónov, to je čo za hlúposť? A pokiaľ sa k židákom nehlási nikto, tak do štatistiky automaticky pripočítajú talmudské náboženstvá. Ale potom by bolo Turecko plné Arabov.

Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 6 people voted )
+
2014-01-11 20:51:56 b228a4fa
hodina zeme je teraz ve fukušime,šeci víme..
skrec # TutuBuja47
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-11 21:19:29 4e62054d
loading...
čisto lingvisticki: ľudia sú si rovní (mali by si byť). Čo samozrejme neznamená že majú byť rovnakí.
Krovak # FugePuty85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-11 22:12:06 3ec5d1ae
Nemýľte si rovnosť s rovnakosťou.
Všetci ľudia sú si rovní v ľudskom majestáte ale rozdielni v schopnostiach. To že je niekto menej inteligentný alebo fyzicky slabší neznamená že je "menej rovný".

Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-12 09:44:08 55e545e3
A znova. Genetika je prírodná veda, je nezávislá na vôli človeka, bude fungovať aj keď tu človek nebude. Genetika je náuka o dedení, dedivosti.
Genetika pracuje ako kopírka, do bodky presne! Každý potomok sa podobá na svojich predkov, rodičov, dedov a pradedov. Podonosť je fyzická aj duševná, podobnosť je aj v spôsobe života, v uplatnení v spoločnosti, v chorobách...

Ak gény zdedíte, tak tie sa môžu a nemusia prejaviť, to závisí od podmienok, v ktorých jedinec žije. Ak gény nezdedíte, tak sa zaručene v živote jedinca neprejavia.

Napr. určité cigánske kasty žili pred 1sv. vojnou, medzi vojnami, v socializme aj v dnešnom socialistickom kapitalizme vždy v inom zriadení a v žiadnom zriadení sa neprejavili gény, ktoré by im umožnili spolunažívať s pôvodným obyvateľstvom. Tam kde nič nie je, tam ani čert neberie. A všetky finančné programi vlád a EÚ sa míňajú účinku, lebo konajú v nevedomosti a blbosti. Naše dane!

Rozdiely sú medzi mužom a ženou, fyzické aj psychické, lebo takéto usporiadanie génov zabezpečuje reprodukciu v spoločnosti, výchovu detí, prežitie národov na Zemi a v kozme.

Rasy a rozdiely medzi nimi existujú, má to genetický základ, je to fakt prírodných vied, ktoré človek nezmení. Rozdiely sú v aj IQ.

Všetci ľudia, ktorí používajú -izmy, rasizmus, feminizmus, humanizmus, fašizmus, multikulti, socializmus, kapitalizmus, atď., sú ľudia, ktorí buď nemajú vzdelanie z prírodných vied, alebo slúžia celosvetovej moci na zotročenie ľudí a -izmy im slúžia na kriminalizáciu slušných a mysliacich ľudí. Tam kde končia argumenty, tam nastupujú -izmy.

V prírode prežije ten druh, rasa, ktorá sa najrýchlejšie rozmnožuje. Nie ten najtvorivejší, najinteligentnejší, naprospešnejší pre spoločnosť... Eugenika je veda, ktorá pojednáva o zdravej a životaschopnej rase, o jedincovi, o vývoji spoločnosti k vyššej kvalite. Eugenika sa nerovná rasizmu a fašizmu, nepopiera právo na slušný život menej schopným, nelikviduje ich. Židia praktikujú eugeniku, preto sú najúspešnejší, pritom nie sú ani rasa, ani národ, sú to ľudia vyznávajúci náboženstvo, ktoré im prikazuje ich spôsob života. Zničia slabšiu spoločnosť, mocensky ju ovládnu a presadia záujmy vo svoj prospech. To sa stalo aj v USA.

Slovania sú tisíc trokov kolonizovaní anglosaso židovskou civilizáciou, obete sa počítajú do stá miliónov. Dnes Slovanom cudzia moc diktuje bludné -izmy, Slovan nad nimi nerozmýšľa, automaticky ich poslúcha, ničí svoju kultúru a civilizáciu, stáva sa otrokom cudzej moci. Voľba prezidenta bola v ČR a bude na SK obrazom ľudskej biedy Slovanov, ktorí nedokážu zabezpečiť rozmnožovanie najlepšej genetiky, nedokážu rizvíjať svoju spoločnosť, ničia svoju kultúru a odovzadli sa cudzej anglosaso židovskej moci. Pre konzumný spôsob života obetovali svoj národ, budúcnosť svojich detí.

Čítajte: Bakalář, Tabu v sociálnych vedách. UČTE SA OD ŽIDOV, učte sa rýchlo, váš čas sa končí.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-01-12 10:30:10 57f4ca0a
Existujú niekoľko systémov, vedných! aj disciplín !- ktoré využívajú matematicko- štatistické metódy! Ich vypovedacia schopnosť je...SLEPÁ.. do vtedy pokiaľ to nezoberie "do rúk" nejaká kotrba z INEJ.. "mozgovej sféry"! To je skoro ako u nedo--toto--! Ekonom povie HDP--klesá, politik povie--/najkonkrétnejšie/ treba dačo robiť!... sociológ : musíme ľuďom vyhovieť... , odborník na podnikanie..treba pracovné miesta, odborník na zdravotníctvo..treba -- "školák.".."bezpečák "-- " OBRANCA ŚTÁTU"..a len samíííí"odborník" a --štatistiky sú nevyhovujúce! Teda vyhovejme --normálne --logicky-- priaznivým štatistikám--- To som zle chcel --aby štatistiky boli priaznivé--Slovensku, ľuďom, systému aj celosvetovo--- štatistický! A pribúda , pribúda---neriešiteľov--neznalcov--s vysokým platom--prezentne -celebritne sa usmievajúcich!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-12 11:34:25 58d4289b
Každý človek má svoje plusy a mínusy a toto sa dá využiť, ale aj zneužiť. O tom je celý ľudský život na Zemi.
Bobik56 # MareLyxu55
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-12 11:43:08 bc7b647d
Je si treba zobrať na pomoc históriu a napr. Franciu. Do dnes rezonujú známe to :Sloboda, Bratstvo , Rovnosť---a hurááá! Až zistenie podstaty týchto pojmov--neprírodzených-- sa stalo mimoriadne ale riadne --zneužívaných, hlavne politikmi! Sloboda--absolutna--neexistuje! Absolútna rovnosť je nezmysel! Bratstvo skupín, spoločenstiev , záujmových skupín --je neuskutočniteľné! A sme v podstate --KLAMSTVA--. Teda....
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 12:53:11 58d4289b
Teda : Sloboda končí , kde začína sloboda -inéého --a sloboda jednotlivca je uskutočniteľná len v rámci istých spoločensky uznávaných noriem! Rovnosť--každý je orginal---/zatiaľ/ áno ale pred normou, zákonom -čiže len a len --vzťahovo--v trhovom prostredí sú to podmienky! Bratstvo--je odvodené od rovnakých záujmov, cieľovosti či pôvodu, je to ale mimoriadne pestré, a spravodlivosť je len taká ako sa nastaví ,resp. ako si ju nastavíme a realizujeme.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-13 13:24:47 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Anarchokapitalismus v kostce (16+bonus/16)


Anarchokapitalismus v kostce (16+bonus/16)
V tomto bonusovém dílu k seriálu o anarchokapitalismu budou rozebrány některé široce rozšířené mylné myšlenkové konstrukty, na něž lze velmi často narazit v diskusích o bezstátní ...
Milý soudruhu Hollande
POLICIE V NORSKU UŽ TÉMĚŘ DESET LET NIKOHO NEZABILA. DŮKAZ, ŽE TO JDE I BEZ NÁSILÍ
Jak občana přeměnit v poslušného otroka ve 12 krocích …

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0361 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles