Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Hlasovanie k správe "LUNACEK"


Hlasovanie k správe "LUNACEK"

Hlasovanie o správe k "plánu EÚ na boj proti homofóbii a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity", vyhotovenej rakúskou poslankyňou Ulrike Lunacek.


Celkový výsledok hlasovania


HLASOVANIE NAŠICH POSLANCOV


Schválený spoločný dokument hore uvedených politických zoskupení, má takéto znenie:

http://www.europarl.europa.eu/ sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNO NSGML%2BAMD%2BA7-2014-0009%2B002-002%2BD OC%2BWORD%2BV0%2F%2FSK


Zo stránky europoslanca Jaroslava Pašku som prevzal toto vyjadrenie:


"V dokumente sa podrobne dočítate, k akým opatreniam zasahujúcim prakticky do všetkých oblastí života sú členské štáty (teda aj Slovenská republika) týmto rozhodnutím zaväzované.

Dnešné politické presadenie tejto správy v Európskom parlamente je príkladnou ukážkou ideologickej a hodnotovej agresie Európskej únie do spoločenského usporiadania národných štátov.

Nie je to tak, ako v minulosti, keď sa nám Moskva pokúšala nadiktovať spôsob života cez štruktúru Komunistických strán. Jej možnosti boli limitované aktuálnym mocenským vplyvom a mierou ochoty našich súdruhov počúvať inštrukcie spoza hraníc.

Diktát Bruselu je sofistikovanejší, ide cez nadradenosť práva Európskej únie, ľahko prekračuje hranice a vstupuje do nášho života.

Popri drobných pozitívnych zmenách pre ľudí si Brusel neúprosne zavádza svoje vlastné pravidlá spravovania Európy, bez ohľadu na to či sa nám páčia.

Čím skôr teda pochopíme, že Brusel nie je starostlivá matka, ale svojhlavý správca Európy, ktorý má svoje vlastné ciele a záujmy, tým skôr si uvedomíme, že sa musíme naučiť jeho rozhodovaniu účinne brániť."Author: Luko # LidySesy00
Svet2014-02-0510
-
 67% ( 5 people voted )
+
Mňa by zaujímalo,či v europarlamente je to tak ako na Slovensku. Parlament prázdny, nikto nieje schopný sa s nikým dohodnúť a ani nemá záujem sa dohodnúť.Teraz kritizujú ,keď už je schválené!Je vidieť na hlasovaní našich europoslancov,kde nás majú.

Jambo # CapuSuxo47
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-05 21:26:08 5b7f0a54
Voliči, pozrite sa na zoznam europoslancov, ktorých ste volili a priraďte k ich menám konkrétne činy v europarlamente v prospech Slovenska. Urobte si vyhodnotenie a vyneste nad sebou arbitrium, "superarbitrujte" sa pre blbosť a už nikdy viac nevoľte! Jediný poslanec pracujúci v prospech Slovenska je Nigel Farage, ale toho ste nevolili.EÚ je neokoloniálna kabalistická diktatúra, do ktorej vstúpiť musíte. Možnosti sú, že vás kabalisti EÚ budú celý život paraziticky vyciciavať, alebo vystúpite EÚ a budete humanitárne zbombardovaný podľa vzoru Havel, kiež by sa nikdy nenarodil.


Ekonomicky nás zničiť nemôžu, lebo už sme ekonomicky zničený, fabriky nemáme a pôdu nám za chvíľu všetku odkúpia, ako zákon káže.


Slováci budú na Slovensku na cudzej pôde s milostivým dovolením majiteľov hosťami vo vlastnej krajine.


Úplatný verejní činitelia, tí, ktorých ste volili, predali aj naše verejné vodovody pre francúzov, ktorí na Česloslovensko ako porazený štát v 1918 uvalili vojnové reparácie a vyciciavali nás. Len preto, že sme boli v Rakúsko-Uhorsku, kde nás zadelili mocní tohto sveta. Zdroje vody sú strategickou záležitosťou aj z pohľadu zdravia, aj z pohľadu ceny za vodu. Francúzi vovdovody ponechali socialistické, uznali, že sú dobré, nič neinvestujú, len zvyšujú ceny a trávia nás vysokými dávkami chlóru, bojového plynu z 1.sv.vojny, také dávky chlóru si komunisti nedovolili.

Voliči, slovo voliť je odvodené od slova vôl, základ je ten istý, len ô sa prehlasuje. Aj v mn. čísle sa vôl mení na voly, bez ô. Preto vám navrhujem, aby ste sa, voliči, prestali dehonestovať a to tým že už nikdy nebudete voliť, aby vaše meno už nikdy nebolo spájané so slovom vôl.

Ako nebyť volom: Zaveďte priame voľby a referendum na všetky rozhodnutia parlamentu, nevoľte politikov z politickej kandidátky, na ktorú sa sami napísali. Žiadajte EÚ suverénnych národných štátov, zrušte súkromné kabalistické banky, zaveďte domobranu a rovnosť zákona pre všetkých.

„Ex šéf CIA potvrdil, že akonáhle sa vo väčšine zemí sveta inštaluje nový líder, tak táto osoba dostane oficiálne pozvanie kabaly od Kissingera, ktorý odovzdá lídrovi účet vo Vatikánskej banke s enormným úplatkom. Taktiež sa lídrom vysvetlí, že ak nebudú poslúchať príkazy kabaly, takbudú zavraždení, škandalizovaní, alebo ich krajina bude napadnutá vojskami USA.“ benjamin fullford. cz


Tu je dôvod nekonečnej poslušnosti politikov voči EÚ, nech EÚ prikáže akúkoľvek nehoráznu kravinu, ktorá poškodzuje občanov, krajinu, tak politici budú mlčať a zúčastňovať sa ničení vlastnej krajiny. Vid. Chemtrails včera, krásne modré nebo sa zahmlilo pásovitou hmlovinou po lietadlách, slnko len slabo presvitalo cez hmlovinu. To nám kabalisti upierajú aj právo na slnečný svit. Bez slnka niet života. Voliči, už vám dochádza v tých skabalizovaných makoviciach, že vám ide o život?


Definitiva # MunoLyhi27
-
 72% ( 8 people voted )
+
2014-02-06 08:02:58 55ede329
Na tento posahaný systém platí jednoznačne a definitívne nasledovná charakteristika:

SLOBODU sme vymenili za DEMOKRACIU a ZODPOVEDNOSŤ za PRÁVO.

Pravé hodnoty sme vymenili za falošné pozlátko .... a pritom sme si to ani nevšimli. Jeden z triumfov salámovej metódy. Postupne, pomaly, potichu, zato premyslene, koordinovanie, dôsledne ... Zobudíme sa? Nejde totiž o žiadne práva, podstata je celkom iná.

smartang # BohuPyki56
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-06 08:03:34 d90c3016
a EP navrhla na Nobelovu cenu sefa KOSOVA-zabranil tomu poslanec KSCM-Falbr. Tak si rozmyslite,koho budete volit
klub # RixoXemu40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-06 17:11:27 55ede33a
Je to tam tak ako hovoríte : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubR
ef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0009+0+DOC+XML+V0//S
K#
I. Sloboda zhromažďovania a sloboda prejavu
(i) členské štáty by mali zabezpečiť, aby právo na slobodu prejavu a právo zhromažďovania boli zaručené, najmä pokiaľ ide o pochody za rovnosť a podobné akcie, a to zabezpečením, aby tieto podujatia prebiehali v súlade so zákonom, a zaručením účinnej ochrany účastníkov;
(ii) členské štáty by nemali prijímať zákony, ktoré obmedzujú slobodu prejavu vo vzťahu k sexuálnej orientácii a rodovej identite, a takéto platné zákony by mali znovu posúdiť;
(iii) Komisia a Rada Európskej únie by mali považovať členské štáty, ktoré prijmú zákony obmedzujúce slobodu prejavu v súvislosti so sexuálnou orientáciou a rodovou identitou, za štáty porušujúce hodnoty, na ktorých je založená Európska únia, a mali by primerane reagovať;
J. Verbálne prejavy nenávisti a trestné činy páchané z nenávisti
(i) Komisia by mala monitorovať a poskytovať pomoc členským štátom, pokiaľ ide o otázky špecifické pre sexuálnu orientáciu, rodovú identitu a rodové prejavy, pri uplatňovaní smernice 2012/29/EÚ o právach, podpore a ochrane obetí trestných činov, najmä pokiaľ ich motívom sú predsudky alebo diskriminácia, ktoré by sa mohli súvisieť s ich osobnou charakteristikou;
(ii) Komisia by mala predložiť návrh na prepracovanie rámcového rozhodnutia Rady o boji proti niektorým formám a prejavom rasizmu a xenofóbie prostredníctvom trestného práva vrátane iných foriem trestnej činnosti, ktorej motívom sú predsudky, a podnecovania k nenávisti, a to aj na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity;
(iii) Komisia by mala spoločne s príslušnými agentúrami napomáhať výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania policajných síl, prokurátorov, sudcov a služieb na podporu obetí;
(iv) Agentúra pre základné práva by mala členským štátom pomáhať zlepšiť zhromažďovanie porovnateľných údajov o trestných činoch z nenávisti k homosexuálom a transrodovým osobám;
(v) členské štáty by mali registrovať a vyšetrovať trestné činy z nenávisti k osobám LGBTI a prijať trestnoprávne predpisy zakazujúce podnecovanie k nenávisti na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity;pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-06 22:02:18 d5d75caa
Môžeš trestať ak niekto niekomu niečo spraví , ale ak podnecujem ľudí k nenávisti , tak do toho sa nemáš čo zákonom starať . Ja nemusím mať nikoho rád , to je moja osobná vec , či som k niekomu neznášanlivý , alebo nie , pokiaľ to nie je samozrejme spojené ešte s nejakým iným krivým zaobchádzaním a jedná sa čisto o prejavenie názoru . Samozrejme je to diktatúra a je to politicky neférové k neznášanlivým skupinám , lebo im to upiera vyznávať si vlastné ideály a viesť serióznu debatu s ostatnými .

pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-06 22:37:22 d5d75caa
loading...
Zbehnite na https://www.google.sk a všimnite si buznovymývačov. Kto dúhovým úchylom robí reklamu? Majiteľ, alebo jeho zamestnanci?
„Športovanie je ľudské právo. Každý jednotlivec musí mať možnosť športovať, bez diskriminácie akéhokoľvek druhu a v olympijskom duchu, ktorý si vyžaduje vzájomné porozumenie v duchu priateľstva, solidarity a fair play.“ – preložené spoločnosťou Google z Olympijskej charty

Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 02:40:28 b228f078

Najlepšia stránka o meditácii:
http://1meditacia.wz
.sk

*****
Meditácia sa delí na nasledovné typy:
a) meditácia, ktorá nám zabezpečí spojenie s Bohom/Absolútnom a dostane nás do stavu blaženosti
b) “tréningom“ mysle dosiahnuť čo najlepšiu komunikáciu a spojenie medzi duchom a mozgom. Takto si dokážeme očistiť svoju myseľ od nánosov a znečistení rôznych psychologických zranení a komplexov. Vo vyšších stavoch výsledný efekt je iný stav vedomia – ide o blažený stav
c) oživenie duchovného tela pomocou rôznych dychových energetických cvičení.
Kým kresťanstvo vníma ľudský duch ako niečo abstraktné a skôr uprednostňuje pojem „duša“, východná kultúra hovorí o energetickom ľudskom duchu ako o duchovnom tele. Kresťanská filozofia je v podstate o niečo viac materialistická.
Avšak v Biblii sa spomína existencia duchovného tela. Názor súčasnej kresťanskej filozofie, ako inak, nie je v súlade ani s tou ich Bibliou:
Prvý list Korinťanom - kapitola 15
44 Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné.
*****
Najlepšia stránka o meditácii:
http://1meditacia.wz
.skfranco # WobaCupa83
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 14:54:57 5057d10a
Bol som zvedavý, ako beží diskusia. Všetko bolo a je O.K. - prosto, výmena názorov - k veci a z rôznych uhlov pohľadu.
Len ako s tým súvisí "najlepšia stránka o meditácii"? Asi som stále u tunelu, ale aj po druhom čítaní nechápem. Prosím, "faranco", nepomýlil si si to s "meno-mesto-zviera-vec"?

Luko # LidySesy00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-07 20:36:17 b229f943
Franko to je.ne všade tam kde je reč o buznach a tak podobne ...asi nechce aby sme dostali infarkt ...
skoro svaty # CeqaDaby10
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-08 00:16:00 b228d6e0

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Islam versus Európske zákony. Je islam v Európe ilegálny?


Islam versus Európske zákony. Je islam v Európe ilegálny?
Zoberme si napr Slovenský trestný zákon. Islam je v ňom považovaný za extrémistické hnutie rovnocenné s fašizmom. Zákony sú dobré. Sudcovia sa boja agresívneho islamu, preto ignorujú ...
Policejní stát v praxi - soumrak českých growshopů
Operace Pytel
EU povolila pěstování GM kukuřice, ačkoliv většina zemí hlasovala proti

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0425 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne