Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

HOMEOPODVOD NA PACIENTOCH


HOMEOPODVOD NA PACIENTOCH

Dnes sa opäť vrátime k homeopatii. Okrem videa, ktoré nájdete na konci článku, sa s vami podelím o zarážajúci zážitok z posledných dní, ktorý sa nedá nazvať inak, ako podvod na nič netušiacich pacientoch.

Napriek tomu, že sme o homeopatii už písali, pripomeňme si princípy, na ktorých stojí. Základným princípom homeopatie je "liečba rovnakého rovnakým", v praxi teda pacientovi homeopat podávasubstanciu, ktorá u zdravého jedinca vyvolá podobné resp. rovnaké príznaky aké má dotyčný chorý.(1)

Tu je treba zdôrazniť prvú výčitku obľúbené (ak nie najobľúbenejšie) klišé, ktoré odporcovia medicíny opakujú je, že "medicína len potláča príznaky". O tom, že to nie je pravda, teraz písať nebudem, ale v prípade homeopatie (minimálne tej klasickej, ktorá vychádza z Hahnemannovej školy, dnes zastúpená hlavne anglo-americkou školou) je toto pravidlom liečba vychádza z príznakov a symptómov chorého a správny prípravok sa tak isto hľadá zhodou príznakov. Nejde teda o kauzálnu liečbu, patogenetický mechanizmus ochorenia sa teda neskúma a nijako nezohľadňuje.

Zatiaľ sme však nepovedali nič, čo by homeopatiu hrubo diskvalifikovalo. Kde je teda problém, ktorý homeopatiu dostáva do príkreho rozporu s vedeckou farmáciou? Väčšina homeopatických prípravkov vychádza z extraktov z byliniek, živočíšnych tkanív, alebo aj anoorganických substancií. Rovnako ako konvenčná farmácia (minimálne v minulosti). Problémom je vždy množstvo. Paracelsus tvrdil (a dodnes je toto tvrdenie platné), že:

"Všetky veci sú jedom a nič nie je bez jedu. Iba samotná dávka určuje, či daná vec je, alebo nie je jedom".

Homeopatia má však presne opačný problém pri príprave výslednej dávky prípravku sa roztok riedi, a to najčastejšie procesom sériového riedenia 1:100. 1 kvapku materskej substancie pridáme k 99 kvapkám vody (alebo alkoholu), premiešame. Výsledkom je roztok 1 C (alebo aj CH). Následne sa proces opakuje, a to často až 6, 15 či dokonca 30 krát. A tu už dostáva chémia a fyzika zabrať. Riedenie 6 C totiž zodpovedá koncentrácii 1 : 1 000 000 000 000, teda približne 1 kvapke materskej substancie pridanej k množstvu vody v asi 20 plaveckých bazénoch. Riedenie 15 C dosahuje koncentráciu nižšiu, ako jedna kvapka materského roztoku v celom Atlantickom oceáne. Na roztok s riedením 30 C by ste potrebovali jednu kvapku materskej substancie a viac vody, než sa dokopy nachádza na našej planéte. Tu sa už teda dostávame roviny absurdity. Akákoľvek koncentrácia, dosahujúca hodnoty nižšie ako je prevrátená hodnota Avogadrovej konštanty, teda menej ako 6,023×10 na -23 značí, že vo výslednom roztoku sa už s vysokou pravdepodobnosťou nenachádza ani jedna pôvodná molekula.

Ako by to teda malo fungovať homeopatia predpokladá akúsi formu "pamäte vody", vznikajúcu práve v procese miešania. Túto hypotézu a veľký boom okolo nej vyvolal experiment profesora Jacquesa Benvenista, ktorý v článku uverejnenom v Nature tvrdil, že sa mu tento efekt podarilo v laboratóriu dosiahnuť. Tu sa však dostáva k slovu reprodukovateľnosť výskumu a tá tejto hypotéze "zlomila väzy". Problematike sa venoval dokument BBC, ktorý sa na záver za pomoci najrenomovanejších výskumných inštitúcií experiment zopakoval s výsledkom negatívnym. Je treba povedať, že Nature uverejnilo článok s výhradou, že po jeho uverejnení musí autor so svojím tímom zopakovať experiment pod dozorom kontrolného tímu z Nature. Stalo sa a pri dvojito zaslepenom pokuse už v tomto prípade vyšli negatívne výsledky. Neboli jediní napr. (2), a tak má svet o jednu vyvrátenú hypotézu viac.

Snaha a nádej pre vedecký dôkaz mechanizmu účinku homeopatie sa rozplynula. Veda však nie je a nikdy nebude vo svojej konečnej stanici, a teda by sme mohli predpokladať, že súčasné vedecké poznanie a jeho možnosti neumožňujú vysvetliť účinky homeopatie. Toto nie je nič výnimočné, aj v konvenčnej farmakoterapii existujú príklady liečiv, kedy mechanizmus účinku je predpokladaný alebo nie je presne známy. V čom je teda rozdiel? Práve v slove účinok.

Aby sme mohli homeopatiu (aspoň takto) obhájiť, musí obhájiť svoj účinok voči placebu, tak ako každá iná látka, ktorá sa chce hrdiť označením "LIEK". Musí dokázať, že je niečím viac, ako len cukrovými perličkami. Bohužiaľ, nepodarilo sa jej ani to: (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).

Homeopatia vznikla ako veda, ktorá bola odrazom poznania a jeho možností v danej dobe. Vychádzala z určitej hypotézy, tak ako každý iný vedecký objav. Problémom je fakt, že za cca. 200 rokov svojej existencie nemá v rukách žiadne pozitívne dôkazy. Ani o mechanizmoch, ani o účinku samotnom. A zároveň sa odmieta zachovať vedecky, čo je však pochopiteľné ak by sa tak zachovala, a uznala by vedecky získané fakty o jej účinkoch a možnostiach, znamenalo by to jej definitívny koniec. Ide o placebo, a prisudzovanie akéhokoľvek výraznejšieho účinku bez dôkazov jenevedecké šarlatánstvo (10 Rôzne, bod 7.).


Placebo však nie je len hltanie cukríkov miesto ozajstných tabliet to je totiž pomerne rozšírená predstava o placebe v mysliach ľudí. Placebo efekt je zložitý a dodnes plne nepochopený psychologický mechanizmus, akúsi formu autosugescie. A nezačína pri tubičke s pilulkami, začína od momentu kontaktu chorého s tým, kto mu má pomôcť v tomto prípade homeopata. Homeopatické vyšetrenie v sebe zahŕňa rozsiahly pohovor pacienta s homeopatom, pri ktorom pacient popisuje svoje problémy a príznaky, čo umožní homeopatovi "dosadiť do vzorca" patričný prípravok. Dôležitý je pocit dôvery, pochopenia, záujmu. Vzťah pacient terapeut (lekár), je teda niečo, čo do značnej miery ovplyvňuje priľnutie (compliance) pacienta k liečbe. Iste, podávanie placeba miesto ozajstnej liečby nie je eticky prípustné. Ale práve táto "predterapeutická" forma placebo efektu je niečo, čo by malo mať miesto aj v konvenčnej medicíne.

Prečo však názov článku, aký som zvolil?

Za posledné dni som sa dvakrát ocitol v lekárni. Šlo o lekárne zasadené priamo do prostredia veľkých supermarketov. Jedna z nich patrila do siete lekární. Už sme si zvykli (ale nie celkom zmierili sa), že komercia prenikla aj do zdravotníctva a lekárne už nevyzerajú ako zdravotnícke inštitúcie s úhľadne zoradenými nádobami a prachovnicami plnými liekov. Tieto dve však doslova pripomínali samoobsluhu, s regálmi, kde si naberiete do košíka tovar a odnesiete do pokladne zaplatiť. Lekáreň je však ešte stále poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, teda regulovanou inštitúciou, ktorá musí mať svojho zodpovedného vedúceho, ktorý musí mať zodpovedajúce vzdelanie. Ešte stále v lekárni musí pracovať lekárnik, absolvent štúdia farmácie, ktorý je zo zákona jedinou osobou oprávnenou k tomu, aby vám na základe lekárskeho predpisu vydal liek. Zdegradovať ho na úroveň predavača je značne nedôstojné. Viem si ale predstaviť, že vytvorenie patričného prostredia, kde by lekárnik pracoval ako poradca pacienta a zdravotník, nie len ako osoba za prepážkou, nebude veľmi priať biznisu s predajom výživových a kozmetických doplnkov, na ktorý sa niektoré siete akoby špecializovali. To však nie je farmácia. Nie vždy však vaša cesta k lieku musí začínať u lekára. V dnešnej dobe nájdeme značné množstvo liekov, označovaných OTC "over the counter", ktoré si môžete v lekárni zakúpiť sami, z vlastnej vôle a potreby. Za normálnych okolností by mal byť práve lekárnik ten, kto vám poradí aký liek môžete použiť na nádchu, upchatý nos, boľavé hrdlo či kinetózu (nevoľnosť pri cestovaní) a predá vám ho. Keď však pacient nájde len regál, kde má úhľadne zoradené lieky, podľa terapeutických skupín či orgánových sústav, môže siahnuť po prvom, ktorý ho napadne.

A tu sa dostávame k pointe môjho rozhorčenia. V dotyčnej lekárni totiž v regáli so sirupmi proti kašľu úhľadne stáli zoradené sirupy s obsahom konvenčných liekov ambroxolu, calcium chloratum a vedľa nich homeopatický sirup. Ten posledný však nebol nijako označený. Napriek tomu, že väčšina jeho zložiek dosahovala riedenie 3 resp. 6 C, teda až 1 : 1000 000 000 000, nebolo tu žiadne označenie "Pozor, kupujete si jednu kvapku látky v 20 bazénoch", žiadna značka či nálepka "HOMEO" alebo niečo podobné. Homeopatia má svoje zásady, ktoré sme tu rozobrali a tento prípravok je podľa nich vyrobený, čo ho samozrejme v očiach informovaného kupujúceho značne diskvalifikuje. To ale nie je dôvod na to, aby to nebolo jasne uvedené na obale. Podobná situácia nastala aj v druhej lekárni, kde vedľa liekov na prechladnutie s obsahom paracetamolu hrdo stál liekoscilococcinum, o ktorom si môžete prečítať v našom predošlom článku tá najdôležitejšia informácia je, že obsah "účinnej látky" je 10 na -400. To je koncentrácia, ktorú v našom vesmíre nie je možné fyzicky dosiahnuť. Opäť, žiadne označenie "Kupujete nič+cukor". Otázka znie:

Upozorní predávajúci farmaceut pacienta na to, čo kupuje? Prečo v lekárni neplatí niečo ako informovaný súhlas? Nie každý ovláda vyššie uvedené skutočnosti. A vôbec, nemala by byť táto zodpovednosť priamo na strane výrobcu, ktorý by svoj produkt jasne musel ako homeopatikum označiť?

Sám som zažil situáciu, keď môjmu blízkemu bez slova predali homeopatický "liek" na kinetózu.V medicíne platí, že vzhľadom na to, že pacient neštudoval medicínu, musí mu byť zrozumiteľne podaná informácia čo a ako sa s ním bude v súvislosti s jeho chorobou diať. Prečo neplatí teda aj to, že pacient, ktorý neštudoval farmáciu musí byť lekárnikom zrozumiteľne upozornený aký liek si kupuje, resp. či si náhodou nekupuje kryštálový cukor vydávaný za liek?

Možno si čoskoro profesionálnu etiku našich farmaceutov, a hlavne vedúcich lekární pôjdeme vyskúšať v praxi.....

A tu je spomínané video. A tu je jeho druhá časť. Poukazuje na dôležitú skutočnosť. Homeopatia priamo nikomu neublíži. Je to relatívne neškodné. Ak chcete experimentovať s homeopatikami na nádchu, tak jediné čo riskujete, je vyhodenie peňazí. Môže však ublížiť nepriamo. A to vtedy, keď by ste chceli takouto liečbou zahnať napríklad rakovinu prsníka. Rovnako nebezpečné riziko hrozí, ak choroba ostane nerozpoznaná. Homeopat skúma príznaky, avšak bolesti hlavy môžu byť aj z tumoru mozgu či meningitídy. Práve týmto sa homeopatia môže stať nebezpečnou a môže človeka stáť život. O tom, čo hrozí, si môžete prečítať v týchto kazuistikách, v tejto metaanalýze, či v článku na iDnes, slovami prof. Klenera:

"U třiadvacetileté pacientky jsme zachytili nádor v raném stádiu. Měla velkou šanci se vyléčit a nehrozilo jí ani odnětí prsu," vzpomíná přední český onkolog Pavel Klener. Léčbu však odmítla. Když se k lékařům po roce vrátila, zasažená tkáň už se doslova rozpadala a na léčbu bylo pozdě. "Krátce nato zemřela. Nemám rád silná vyjádření, ale zabila ji šarlatánská iluze, že nádoru se zbaví jen s pomocí víry a homeopatik," dodal Klener.

Medicína, farmácia a veda vôbec to nie je demokracia, či debatný klub. Pravdu nemá ten, koho je najviac, ani neleží vždy uprostred zlatej strednej cesty. Pravdu má ten, kto ju vie dokázať.

Celý spomínaný dokument BBC Horizon na Youtube.Author: lovcisarlatanov # QyxaDomi06
Zdravie2015-03-12605
-
 46% ( 18 people voted )
+
Aj keby milión tabletiek bolo z jedného hovna, nemá to žiadny efekt, ale stavím sa že tieto hlcú odporcovia liekov na predpis, vedy a očkovaní. Spolu s mmskami.
VypIta placacka # CevePyli42
-
 56% ( 8 people voted )
+
2015-03-12 12:29:36 b229f9ae
keby homeopatia bola len placebo, to by zďaleka ešte nebolo až také zlé; v skutočnosti sa jedná o nebezpečný okult so závažnými následkami pre ľudskú dušu - Hahnemann bol známy okultista a slobodný murár.
lisa22 # HoxiDuna67
-
 45% ( 12 people voted )
+
2015-03-12 12:34:04 5f69ce4b
Problém je ako vždy v peniazoch. Keby homeopatické lieky nevyháňali peniaze z vačkov alopatov, neboli by takéto platené články. Homeopati sa nemusia brániť, za nich hovoria vyliečení. Cieľ alopatov je doživotné zaliečovanie pacientov a zisky lekárni a poisťovní. A to sa prosím neliečim homeopaticky ale autopaticky, Autopatia vyriešila dilemu homeopatie, rovnaké sa slieči rovnakým a sporné receptorium určenia toho správneho lieku. Homeopatia sklzla do toho istého problému ako alopatia. Navyše alopatov má v hrsti farmaceutický biznis.
Igor # WusoHyhu98
-
 56% ( 8 people voted )
+
2015-03-12 12:46:15 59ad4eb2
Nuž, človek s nižším IQ a ľahko ovplyvniteľný vyhľadáva takéto pochybné liečby. Ale keď si myslí, že po vypití obyčajnej zafarbenej vodičky (akože zaručeného lieku), alebo osmradený svätým kadidlom sa cíti dobre, je to jeho vec. Nakoniec sa aj tak z posledných síl dovlečie k skutočnému lekárovi, ale obvykle už niet pomoci...


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 8 people voted )
+
2015-03-12 13:08:07 d425402c
Lisa22,
ty si uplna krava, alebo si len robis z ludi prdel?

Capko # XaroLyti78
-
 40% ( 5 people voted )
+
2015-03-12 14:10:26 57c57386
ty si uplna krava, alebo si len robis z ludi prdel?
blahoslavení chudobní duchom (aj keď nie som si istá, či to má mať takéto prejavy...?):)))
lisa22 # HoxiDuna67
-
 53% ( 5 people voted )
+
2015-03-12 14:17:44 5f69ce4b
loading...
Lisa22, urcite to ma mat taketo prejavy ake sa alokuju u teba!
Neboj sa, si na dobrej ceste byt blahoslavena chudobnym duchom. Ak budes v tychto tvojich chromich uvahach napr. o homeopatii pokracovat s tvojim IQ, urcite budes to o com pises!

P.S. a je uplne jedno, ci homeopatika pomahaju liecit alebo je to len placebo. Lisa to ma v hlave uz aj tak pomotane :-(

Capko # XaroLyti78
-
 47% ( 5 people voted )
+
2015-03-12 14:36:11 57c57386
Kym existuje slovenska ynteligencia ako "Capko", je vse v cajku ... O buducnost naroda je postarane
LenkaB # LyroKomo25
-
 53% ( 5 people voted )
+
2015-03-12 14:54:50 509a8df2
capko, nie som zvyknutá baviť sa s mentálnym výplachom tvojej kategórie, ale tentoraz urobím výnimku, keďže ide o všeobecné info. prečítaj si svedectvo detskej lekárky, MuDr Emílie Vlčkovej, ktorá sama istý čas homeopatiu praktizovala, má na to aj potrebné školenia, ktoré vyžaduje Slovenská homeopatická spoločnosť. roky úspešne liečila pacientov aj rodinných príslušníkov - pretože homeopatia funguje, keďže ide o okult - to jej koniec koncov potvrdila aj zahraničná homeopatka, u ktorej si zakúpila prístroj na diagnostikovanie, tzv. Psion (v skutočnosti obyčajný vreckový diár). keď doktorka Vlčková pochopila, o čo pri homeopatii ide, rázne so všetkým skoncovala a rozhodla sa vydať svedectvo o svojich skúsenostiach, z ktorého sa aj jednoduchší ako ty môžu poučiť. homeopatia je jednoznačný okult, to priznávajú samotní homeopati, takže tvoje počudovanie vyznieva rovnako komicky, ako keby si sa smial na tom, keď niekto poznamená, že moslimovia veria Koránu. to, či ty považuješ okult za reálny, alebo nie, je už druhá vec, ale tak otázka nestojí.

http://mojpribeh.sk/pribeh/mudr-emilia-vlckova/

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 4 people voted )
+
2015-03-12 15:06:51 5f69ce4b
No Lisa rozpisala si sa, skusim aj ja.
Lisa budes prekvapena, ale pribeh dotycnej doktorky mam nacitany :-)
Mienku o nej som si urobil uz pred casom. Tie jej poznamky o tom kto ju ucil a kto jej predal pristroj a co hovory o homeopatii nemozem brat vazne.
Cela pani doktorka je trochu pomylena.
Lisa ked sa tak tvaris akoze si rozumna baba, preco sa nad touto temou nezamyslis vlastnym rozumom?
Preco preberas nazory a rozumy inych?
Poznam zopar liecitelov s homeopatikami a su to veriaci ludia. To ze chodia do kostola, na spoved na prijimanie ani netreba pisat.
Toto si uz pocula: strom poznas po ovoci a cloveka po skutkoch?
Takze ak niekto lieci ludi v mene Jezisa Krista a lieci ich homeopatikami a tito ludia sa vyzdravia, ake ovocie prinasa svetu tento liecitel?
Ak mas trocha casu a polistujes v Biblii, najdes tam clanok ako ucenici prisli celi zhrozeny za Jezisom a informovali ho o tom, ze niekto vyhana zlych duchov z postihnutych ludi v jeho mene. A co na to Jezis?
Nastuduj si v Biblii. Tu vydim velku paralelu s tym co pisem hore. To jest ak niekto lieci v mene Krista, nemoze sluzit satanovy.
A vies co hovoria Vatikanske kapacity na liecbu s homeopatikami? V dobe ked som sa o to zaujimal, nenasiel som ziadne vyhlasenie proti! Je pravda, ze ani za. Oficialne sa ziadny z predstavitelou cirkvy k tomuto nik nevyjadril.
Mozno sa to uz casom zmenilo, daj sem link na verejnych predstavitelov cirkvy s ich nazorom.

Pre Lenku: dnes ta nebudem urazat, mam spatny, smutny den.

Capko # XaroLyti78
-
 46% ( 3 people voted )
+
2015-03-12 15:41:46 57c57386
Ešte som nestretla človeka, ktorý sa liečil homeopatikami, aby sa skutočne vyliečil. Možno na čas príznaky ochorenia ustúpia, ale neskôr, v plnej sile nastupuje recidíva choroby.

anaste # NyjeQoga34
-
 57% ( 4 people voted )
+
2015-03-12 15:56:47 5f67f2ee
Skusim sem dat nejake moje myslienky, mozno to niekomu pomoze:

Ak dam Lise 5 USB klucikov a na dvoch z nich bude nahraty PC vyrus, zisti niekto bez "citacky" USB klucov, ktory USB je prazdny-cisty a na ktorom je vyrus?
Odpoved: Ocami, rukami a ani skrutkovacom to nezisti. Vsetkch 5 klucov bude pre nu rovnakych.
A ak tieto klucem dam Lisine prababke, co si o nich pomysli? Nic - ide o kusok bezcenneho plastu!
Ale pozor! Ak nainfikovany kluc vsuniem do PC, PC skolabuje. A ak sa jedna o PC napr. vo veline v Mochovciach, moze spadnut system v celej atomke.

Ak si vezme hoci kto z nas do ruky homeopaticke kvapky, nic na nich nenajde, nic nezisti. Je to bezcenna, draha vodicka.
Ale ak ich date do citacky, moze v tejto vodicke najst zaujimave udaje.
Zial zatial o takejto citacke neviem, ale to ze neviem tieto informacie precitat, neznamena , ze neexistuju. Len ich nevieme v sucasnej dobe rozlustit.

Tak isto pred casom ked este clovek nepoznal radioaktivitu sa madam Curie hrala s radiom a poloniom az zomrela na leukemiu.
To ze nemala dozimeter, este neznamena, ze neexistovala radioaktivita!

Zaver: Ak niekomu homeopatika pomahaju, nechajme ho tak. Ak sa citi zdravsi, preco mu kazit radost?
Preco by zme mali robit ludom zle?
Farma spolocnosti to robia z obavy o svoj zisk, ale preco to robis ty Lisa?

Capko # XaroLyti78
-
 57% ( 4 people voted )
+
2015-03-12 15:57:12 57c57386
A este ma napadlo toto:
Ak by sa nejakym sposobom dostala Lisa o 500 rokov do stredoveku a vo vrecku by mala paralen, upalila by ju inkvizicia na hranici. Preco?
No lebo ten mestan, ktoreho strasne bolel zub a Lisa ho vyliecila s paralenom /teda potlacila bolest aby som bol presny/ opisuje hlavnemu inkvizitorovy takto:
Tato carodejnica mi dala maly biely kamienok, ktory som zapil vodou a bolest presla!

Lisa neznalost stredoveku ta zabila!

Capko # XaroLyti78
-
 57% ( 4 people voted )
+
2015-03-12 16:01:55 57c57386
Ak niekto homeopatiu nevyskúšal a ani neštudoval,tak nevie o čom hovorí a je tu takých dosť :-) Vážení Homeopatia nie je postavená na chémii a preto tam ani chemik rozborom nič nenájde.Nebudem tu nikoho presviedčať,vieme všetci spolu,že je to zbytočné.Ja som bola vyliečená z astmy/podľa medikov je to takmer neliečiteľné/, moja dcéra po peripetiách so ženskými problémami a množstvom liekov ktoré do nej súkali sa vyliečila a následne otehotnela po liečbe homeopatiou.Nie som zvedavá na primitívne poznámky,ale toho kto skúsenosť s Homeopatiou má si rada prečítam,Uvedomte si jedno-nemusíte jej veriť,ani ju papať,ale nevyjadrujte sa ak o nej nič neviete.BIG PHARMA potrebuje zasa vás,z čoho by žila? Pred časom behali aj český vedci po Prahe / prof.Heřt,Grygar a ďalší/ nenechali na hom. nitku suchú, a do roka už môžhli predpisovať to "nič" v Čechách len lekári. Na to "nič" študovali ????? Treba sa vyjadrovať k téme,ale nechcelo by to mať aspoň skúsenosť, keď už nie vedomosť? Platí to všetkých témach samozrejme.


luci # SuqiFybe34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-12 17:21:40 b2290a56
Pár minút o placebe od profesora C.Hosschlera. https://www.youtube.com/watch?v=BZOR1hkvUM4
Aj jeho bude chcieť pár primitívov "prescat" , kľudne to urobte, ale najskôr študujte.

luci # SuqiFybe34
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-12 17:37:22 b2290a56
Capko napísal: "Skusim sem dat nejake moje myslienky, mozno to niekomu pomoze." Prečo nie, pomyslel som si v dobrej nálade a začal čítať. Možno by som sa mohol skutočne niečim novým obohatiť, jeden nikdy nevie... Oops! Nedočítal som do konca druhú vetu - bol v nej totiž gramatický výrus! Takže, možno dobrý úmysel i-á záhradníka mi nielenže nepomohol, ale ešte mi aj zdvihol tlak. Ďakujem pekne! Vlastne, i-á... lol!

P.S.: Škoda, že sa už nikdy nedozviem zvyšný obsah príspevku. To úvodné odporúčanie ma vcelku nalákalo čo za myšlienky sa v príspevku skrývajú...

Pandemonium # DaruJete36
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-03-12 17:53:48 d405c1fd
luci, co nam na homeopatii vadi? ze je uvadana a predavana ako liek, aj ked sa jedna maximane o placebo, james randi to uz roky pekne prezentuje, pred kazdou prednaskou do seba vysype cele balenie homeopatickeho "lieku" na spanie a...nic sa nedeje, hoci podla studovanych homeopatov y bol davno predavkovany, no ale co, zeny boli vzdy nachylnejsie verit sarlatanom a ich bludom a pripisovat homeopatii a inym vymyslom veci, ktore by nastali aj bez nich

Yanath # VepeBeke80
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-03-12 18:21:53 559f68d2
Jasné,že je to ofajč a jeden zo spôsobov ako sa nabaliť na hlupákoch.

cobra # WykeXala95
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-12 18:31:08 55f814c2
jeeej, to je sranda, začínajú sa nám tu grupovať okultisti :D stavím sa, že aspoň polovica z nich má aj kurz reiki, a to ešte len budeme primitívi a tupci nevzdelaní, nezasvätení ;)))

Takze ak niekto lieci ludi v mene Jezisa Krista a lieci ich homeopatikami a tito ludia sa vyzdravia, ake ovocie prinasa svetu tento liecitel?
milý capko, musím ťa popravde informovať, že ak niekto "lieči" homeopatikami, čiže používa okult, v nijakom prípade nelieči v mene Ježiša Krista!! toto si dobre zapamätaj. je kopec kresťanov, či skôr "kresťanov", ktorí nemajú vieru, chodia síce do kostola a prevádzajú tam nejaké úkony, ale keď im o niečo ide, neobrátia sa na Boha, ale radšej uveria rôznym pochybným praktikám ako je aj táto.
je plno takýchto, dokonca aj rôzni akože liečitelia, ktorí sa spájajú so Satanom, ale budú ti tvrdiť, že "liečia" Božou mocou, že to Boh im ju dal. figu borovú.


pravda je taká, že každý, kto praktizuje bielu mágiu vrátane homeopatie porušuje prvé prikázanie a pácha ťažký hriech. a to napriek tomu, že si myslí opak. zároveň sa týmito praktikami vydáva do moci temných síl, s ktorými paktuje, a to sa skôr či neskôr prejaví.Lisa ked sa tak tvaris akoze si rozumna baba, preco sa nad touto temou nezamyslis vlastnym rozumom?
zdravý rozum na rozdiel od teba s úspechom používam a som mimoriadne vysadená na poverčivé ovce, čo chodia k liečiteľom, vešticiam, kartárkam a pchajú do seba miliónkrát zriedené "lieky" bez toho, aby sa zamysleli, ako to vlastne môže fungovať.


tie trapošiny s inkvizíciou si nechaj, si len ďalšia médiami a filmovou produkciou zblbnutá ovca. o stredoveku mám na rozdiel od teba informácie od odborníkov, čo sa históriou zaoberajú - jeden z nich povedal, že skutočná doba temna nebol stredovek, ale je to práve táto doba, v ktorej žijeme. so true.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 46% ( 3 people voted )
+
2015-03-12 18:39:20 5f69ce4b
A tá homeopatia sa aj študuje, ako sa to tu pokúša naznačiť šamanka Luci? Dá sa vôbec v civilizovanom svete študovať šarlatánstvo? Samozrejme, okrem zatuchnutej vatikánskej mafie, ktorá doteraz celkom vážne praktizuje exorcizmus.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 53% ( 7 people voted )
+
2015-03-12 18:50:36 d405c1fd
pandémon, a čo satanizmus? aký máš názor?
lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-12 19:03:24 5f69ce4b
Neviem ..Pandemonium36.. ale to čo súvisí s "Kozlom 12ckou " a zo Śariša...dá sa aj piť! Ale s tým "naším Capkom " ..homeo... To je ako s husou a touto...Ale pokúšajte sa čosi rozumné "VYTLSŤ" z neho.. možná vystreli.. na ranu..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-12 19:07:16 58d4289b
lisa, no, keby si tu gulu na krku aj pouzivala tak sa pandaka nespytas taku volovinu, ak niekto neveri na panbozka tak logicky nemoze verit ani v pekelneho diablika, je usmevne, ked nejaka bigotna ovca ide obvinovat ateistu zo satanizmu :D

pre nas je vsetka ta tvoja magia, panbozko, satan, homeopatia a dalsie nezmysly v kategorii "sarlatanstvo" ergo blud, vymysel

Yanath # VepeBeke80
-
 50% ( 6 people voted )
+
2015-03-12 20:24:37 559f68d2
yanath, teba som sa nič nepýtala a vôbec si nepochopil moju narážku. totiž ak sa niekto hlási k blackmetalu, jeho deklarovaný ateizmus je minimálne na pováženie :P
lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-03-12 21:17:49 5f69ce4b
Ano p.pande Homeopatia sa študuje a ujo googl Ti povie kde na Slovensku a v iných krajinách aj na univerzitách, rovnako ako astrológia...nemám Reiki, nie som okultista a verím tomu čo je pre mňa dobré a čo ma presvedčí.Hľadám informácie , overujem si ich z viacerých prameňov ...tomu asi lisa22 neporozumie. Slovenská komora homeopatov si zaslúži úctu už len preto,že zvláda aj takých cholerikov a truhlíkov ako sú na Dôležitom .Takých pár čo všetko vedia/aspoň opluvať/ je tu dosť.Tí čo majú záujem o seriózne diskusie si nájdu iný portál.Veľa šťastia všetkým piatim zakomplexovaným diskutujúcim ..a dookola.
luci # SuqiFybe34
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-12 21:21:09 b2290a56
Perfektný článok.
"Homeopatia nie je postavená na chémii a preto tam ani chemik rozborom nič nenájde".
Veta, ktorá ma pobavila. Myslela som si, že úplne všetko je chémia - vrátane bylinkárstva. A čo tam potom chemik vlastne nájde? Potvrdzujete slová autora.:)))Nebudete vy náhodou distribútorkou homeopatík, keď sem kategoricky vstúpite, najradšej by ste to tu vypucovali od primitívnych poznámok - predpokladám že myslíte tie, ktoré nekorešpondujú s vaším názorom. Neviem, ako dlho ste vyliečená z astmy ale kto vám vlastne zaručil, že sa vám choroba nevráti? Ja vám to samozrejme neželám, ale celkom laicky predpokladám, že za zázrakom vášho uzdravenia, podobne aj vašej dcéry bude celkom niečo iné, napríklad naštartované psychické procesy, ako túžba a vôľa po uzdravení!anaste # NyjeQoga34
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-03-12 22:05:36 5f67f2ee
Capko, predsa si len capko. Lisa má pravdu. Argument, že veď sú to veriaci, chodia na prijímanie a predsa praktizujú homeopatiu, teda okultizmus a sú dobrí, je scestný. Keď si niekto vycapí sv. obrázky, neznamená to, že má pravdu, že je dobrí veriaci. To je dosť veľký omyl v dnešnej dobe.
slavka # MegaPiqy41
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-03-12 22:22:58 5587f287
A ešte Capko, tvoja "znalosť" stredoveku sa rovná primitívnym predstavám. Inteligentní ľudia v tej dobe, teda poväčšine práve kňazi, by ťa určite neupálili......rozmýšľľaj a naštuduj si ozaj pravdivé dejiny - stredovek.)))))
slavka # MegaPiqy41
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-03-12 22:28:37 5587f287
tak predsa
anaste ani možno neviete,že tou poslednou vetou ste sa veľmi priblížila tomu o čom hom. hovorí už od začiatku."naštartované psychické procesy, ako túžba a vôľa po uzdravení!"
Naštartovať sa na iný program.V Čechách na medicíne pribudol minulý rok odbor -psychosomatika-,inde etikoterapia, alebo bežne používaná artterapia, muzikoterapia,napokon aj masáže...veď všetko je o tom istom, problém je v psychike a nemôžeš ho liečiť chémiou, tou ju síce oblbneš, ale neliečiš.A na konkrétnu otázku-astmu nemám už 12 rokov a vnúčatá/boli dvojičky/majú 8 rokov.

luci # SuqiFybe34
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-12 22:33:24 b2290a56

anaste ani možno neviete,že tou poslednou vetou ste sa veľmi priblížila tomu o čom hom. hovorí už od začiatku."naštartované psychické procesy, ako túžba a vôľa po uzdravení!"
anaste, never tomu, je to čistý okult, tuto pani má predstavy, akože psychika sa lieči nejakými tajomnými nehmotnými preparátmi, ok, nech jej padne na úžitok, ale je mimo proste - samotní homeopati vedia a priznávajú, že ide o mágiu, takže smola milá pani, toto nemá s muzikoterapiou, masážami a inými naozaj neškodnými metódami absolútne nič - pri tej muzikoterapii totiž pôsobí hudba, pri masážach dotyky, pri artterapii umenie... ale tu? spamätajte sa, kým je čas.

slavka
presne tak, ďakujem :)

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 4 people voted )
+
2015-03-12 23:16:49 5f69ce4b
Takže mám brať ako fakt, že šamanizmus od prameňov Nílu prenikol už aj na akademickú pôdu spolu s astrológiou? A kto tam učí tie zázračné homeopatické lechtvary, profesor Snape od Harryho Pottera? Magister Kelly má zas istotne vážne prednášky o konjunkcii hviezd. A nepreberá sa to tam skôr ako odstrašujúce príklady pavedy? Ale opýtať sa pána Googlyho, kde všade liečia alopaticky, nie je až tak zlý nápad aby sa človek vyhol podvodníkom. To druhé spoznám aj sám, predsa si nepôjdem dať kartárke vyložiť osud z konštelácie hviezd! Ozaj, teba nelieči na hlavu náhodou nejaký homeopat? Ja len, že nie je vidieť účinok...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 67% ( 5 people voted )
+
2015-03-12 23:29:43 bc7b649f
slavka vitaj!, dlho si sa tu neukazala :). lisa - s homeopatiou nemam ziadne skusenosti, ale verim tomu, co pises, poznam jedneho, ktory sa venoval reiki a mal z toho velke problemy - nocne mory a tak - pocit ze ho v noci dusi nejaky cierny mrak, ktory nad nim visel
LenkaB # LyroKomo25
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-03-12 23:30:15 50bb7185
poznam jedneho, ktory sa venoval reiki a mal z toho velke problemy - nocne mory a tak - pocit ze ho v noci dusi nejaky cierny mrak, ktory nad nim visel
Leni, to sú úplne klasické sprievodné znaky, to sa deje aj tým, čo vykladajú tarot, resp. navštevujú kartárky, veštice, liečiteľov a rôznych iných okultistov, aj pani doktorka Vlčková v článku, čo som poslala, opisuje podobné prejavy u svojich detí, ktorým podávala homeopatiká.


je zarážajúce, že hoci iné alternatívne metódy vynikajúcich a svetoznámych lekárov ako Henry Bieler alebo doktorka Johanna Budwigová - ktorí liečili prírodnými metódami a dosahovali ohromujúce výsledky - sú prehliadané a bežný smrteľník sa o nich nedozvie, aby si ich mohol zvoliť za alternatívu ku klasickej liečbe (ktorá imho najlepšie hojí bankové účty farmaceutických firiem) - teda kým skutočne účinné a zároveň bezpečné liečebné postupy založené na organickej chémii sú klasickou medicínou zaznávané, táto odporná šarlatánska metóda je postavená na roveň klasickej medicíne ako pomaly jediná možná alternatíva??


je to dôkaz, že celý medicínsky priemysel - ktorý je nepochybne druhým najvýnosnejším hneď po zbrojárskom - je už dávno v rukách NWO a jeho skutočným cieľom nie je liečiť (česť výnimkám!), ale vyrábať otrokov závislých na jedoch produkovaných farmaceutickými A homeopatickými firmami - v tomto prípade prašť jak uhoď.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-03-13 00:56:15 5f69ce4b
Kúpil som si Materinu dúšku v škatuľke Herbexu a čítam: "Vzhľadom k novej legislatíve nemôžeme na obale výrobku uvádzať jeho pozitívne účinky". Nová doba! Neznáte mapu!Všetci ktorí spájate nespojiteľné len preto, že sa vám to tak hodí pre vašu nevedomosť o danej veci. Kodex Alimentarus zúrivo ničí posledné stopy zdravého rozumu aj na Slovensku. Mengele a jeho nasledovníci vedia o čom hovorím.

Len jeden príklad na zamyslenie ak podľa niektorých informácia nelieči. Koľko knižníc sveta potrebujete na úschovu kníh s ich obsahom? Koľko je to budov, knižníc? A tu prichádza možnosť stiahnuť si obsah kníh do PC, mobilu. Koľko vážia všetky myšlienky napísané v knihách a vo vašich PC a mobiloch? Porovnávate neporovnávateľné a spájate nespájateľné. Posledný trik je nazvať potencovanie lieku okultizmom, šamanstvom etc. Tak sa robí kontrapropaganda. Obdivujem vašu duchaplnosť. Nevychádzam z úžasu, iba ak na záchod. Du blejt velebnosti!

Igor # TyhyTeru56
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-13 07:03:48 59add55e
Správna odpoveď na otázku: Koľko vážia všetky myšlienky ako informácie vyprodukované človekom n apísané vo vašich PC a mobiloch?
Váha vašich PC a mobilov, sa nezmeni ani po stiahnutí všetkých kníh sveta. Znamená to, že informácie nemajú žiadnu váhu? Ako pre koho.


A ešte jeden príbeh s informáciou, ktorá sa nás všetkých dotýka:


Boh povedal : "Zo všetkých stromov smiete jesť, len z jedného si nezoberiete, aby ste nezomreli". Satan: "Určite nezomriete! Ale sa vám otvoria oči a spoznáte dobré a zlé"


Otázka pre diskutérov: Ako nám pomôže poznanie dobrého a zlého k tomu, aby sme žili a nevideli smrť? Stači poslúchnuť a žiť. Informácia nám pomôže získať život a zdravie len vtedy, ak sa ňou dáme formovať. Čo s touto informáciou urobíte?


Ak príkazu nerozumiete, spýtajte sa Boha. On vám dá vyčerpávajúce odpovede na všetky vaše otázky v svojom slove Biblii.
Igor # TyhyTeru56
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-03-13 07:32:57 59add55e
pande - na akademicku podu uz prenikli aj gender ideologie, ze pohlavie muz a zena vlastne neexistuje a je to len socialny konstrukt, mam taky tusak, ze Romana Schlessinger o tom pisala diplomovku, ale nie som si ista, tak sa nediv ;). lisa - ja som zastanca tradicnej mediciny, aj ked farmaceutickemu priemyslu sa snazim vyhybat - nie som zrovna tabletkovy typ a vyuzivam aj bylinky - napr. spominanu materinnu dusku som u babky zbierala a susila ... nikdy mi nenapadlo navstevovat nejakych sarlatanov - homeopatia, reiki, virgule, to ide uplne mimo mna , ale ocistnu silu kadidla vyuzivam - vona kadidla je tak silne ocistna, ze napr . v kostole zvyraznuje pachy okolostojacich ludi a myslim ze z toho byva niektorym v kostole zle , nie priamo z kadidla, pouzivam aj prirodne kadidlo do vonnej lampy - je to vlastne zivica z nejakeho africkeho stromu, vyborne to cisti vzduch, alebo prirodnu silicu z levandule.. to len na margo k spominanemu :) a s tym ciernym mrakom nespavostou a pocitom dusenia som sa stretla tiez uz viackrat, holt nie je to taka sranda jak si niektori myslia - tzv. biela magia je nakoniec tiez len magia, netreba sa s tym zahravat, mam kamosku co nic ine nerobi, len beha po vesticiach, riesi astrologiu a horoskopy, len sa s niekym zoznami a uz ma vypracovany cely profil na zaklade znamenia, skusa vsetkych sarlatanov v okoli, vychodnu medicinu, cakry atd.
LenkaB # LyroKomo25
-
 60% ( 5 people voted )
+
2015-03-13 08:37:32 50bb7185
Ano, som rad, ze som si znova dokazal kde ste s vasim roumom vy a kde ja.
Banda tupcov, ktorym nema zmysel nic vysvetlovat a nedokazu tocit vlastnym mozgom.
O com hovorim?

1, Pande pise:
P.S.: Škoda, že sa už nikdy nedozviem zvyšný obsah príspevku. To úvodné odporúčanie ma vcelku nalákalo čo za myšlienky sa v príspevku skrývajú...
Vydis aky si sprosty? Na zaklade tvojich predsudkov a blbosti si prisiel o cenne informacie.
No len tolko: niekto ma talent na spev, niekto na pravopis a iny vie rozmyslat ...
... tebe staci byt sice blbucky, ale vies pravopis :-)

2, Ynat pise:
james randi to uz roky pekne prezentuje, pred kazdou prednaskou do seba vysype cele balenie homeopatickeho "lieku" na spanie a...nic sa nedeje
A co sa ako ma diat? Ved nezjedol cele balenie Condrosulfu alebo inej farmaceutickej chemie. Keby zjedol to, tak ho to urcite polozi. Mozno pochopis tomuto:
Ak mas 2decovy pohar a das ho pod vodovod a napustas ho vodou, co sa stane? Roztrhne sa pohar? Vybuchne? Nic sa nestane. Naplni sa po okraj - na plnu jeho kapacitu a voda pretecie do kanalu.
Aj homeopatika su podobne. Telo si vezme kolko potrebuje a ostatne vystis.
Alebo inac: Ak na trabant pripevnis namiesto 25 litrovej nadrze na benzin 200 litrovu, zvysis tym jeho vykon? Pojde rychlejisie? Utiahne traktorovu vlecku? Motor si scucne lez svojich 9litrov na 100km!

3, Zaverom pre lisu: kto ti povedal ze homeopatika su okultizmus? Ved to je len s tvojej chorej hlavy a hlav podobne zmyslajucich zadubencov. Myslel som ze sa pustime do serioznej debaty, ale namas na to.
Cakal som link minimalne na arcibiskupa, ktory homeo prirovnava okultizmu a magii.

Ba dokonca si nepochopila ani moj prispevok zo stredoveku. Tu vobec neslo o upalenie carodejnic. V tomto pripade mi je jedno co si kto mysli o inkvizicii. Tu islo o to, ze v stredoveku nepoznali ucinok paralenu a urcite by sa naslo kopec "mudrych felciarov" ktory by tento liek prirovnavali k okultizmu.

Ozaj Lisa ako sa pozeras na sucasne lieky? Je paralen biela magia? No dnes asi nie , ale v stredoveku by bol!

Tak vydis lisa, kde je tvoje IQ!

Capko.

P.S. Je zbytocne reagovat na mna. S touto temou som skoncil.
Ale dufam, ze ak niekto cital moje prispevky a "moderna zapadna" medicina nad nim vyriekla ortiel "nevyliecitelny" a tento clovek uz nema inu sancu, skusi aj homeopatiu.
Co ak prave ona mu pomoze? Kto z vas odporcov si vezme na seba zodpovednost, ze jeho priblble nazory niekoho pripravia o zdravie a mozno aj zivot?

Capko # XaroLyti78
-
 43% ( 4 people voted )
+
2015-03-13 08:48:53 57c57386
Lenka,chvilami aj vypadas ze si kompletna,kym to nezabijes tymto

nikdy mi nenapadlo navstevovat nejakych sarlatanov - homeopatia, reiki, virgule, to ide uplne mimo mna , ale ocistnu silu kadidla vyuzivam -
harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-13 09:15:07 b229db78
Skutočná medicína zomrela aj s Hippokratom Jeho citát: Je zbytočné liečiť oko bez hlavy, hlavu bez tela a telo bez duše, hovorí za všetko čo bolo povedané. Dnes sa tomu hovorí psychosomatické liečenie.

Igor # TyhyTeru56
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-13 09:23:46 59add55e
Ako keby sa na týchto stránkach stretali krajne póly materializmu a náboženskej viery pre ktoré je charakteristické ulpievanie sa k dogmám, nepružnosti myslenia i keď aj inteligencia by to umožňovala. Paradoxom je, že vo svojich bojoch s myslením ktorému je bližšia "stredná cesta" sú ochotné tieto protipóly spolupracovať. Je zrejmé, že tento priestor o ktorý tu bojujú im patrí a múdrosť rozumným káže tento priestor im prenechať a popriať im vlastných ciest.
imelo # SyxaHosa82
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-13 13:26:05 b06ab9ff
Úsmevné, koľko obhajcov šarlatánskeho liečiteľstva sa tu zrazu vyrojilo. A ešte sa aj na tú najvyššiu kostolnú oplzlinu niektorí dovolávajú a v ovčej knižôčke odpovede hľadajú, lol! Aby som nezabudol, Šalamún i-á sa opäť nedá čítať. Ani si nechcem predstaviť o aké skvostné myšlienky tohto mudrlanta prichádzam...lol...lol...


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 60% ( 5 people voted )
+
2015-03-13 14:03:53 d425400c
Yanath: jedna malá poznámka, ten Randi - je veľmi obľúbené sa ním medzi skeptikmi oháňať, ale keď sa popozeráš aj na "druhej strane" zistíš, že je to v podstate rovnaký podvodník a na "odhaľovaní" "podvodníkov" má skvelý biznis.
Krovak # FugePuty85
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-13 14:08:45 c35b200d
Niekto pije aj vlastné šťačky a potom aj tak vyzerá.
VypIta placacka # CevePyli42
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-13 14:08:45 b229ca58
capko vyborne
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-13 14:58:55 59ad0eb9
Jemu musíš polichotiť rečou jeho druhu a kmeňa. Takto: I-á, víborne!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-03-13 15:11:28 bc7b649f


pocit ze ho v noci dusi nejaky cierny mrak, ktory nad nim visel

to nebol mrak, to bol Rumburak, och svata prostoto, uz 4 sa tu zliezli...

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-13 15:36:36 59ad0eb9
ja viem, ale to bolo ironicky, ako sa z jedneho kmena dokazu medzi sebou hadat
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-13 15:37:52 59ad0eb9
Aspon, ze Rafael sa tomu ako tak rozumie a dal mi za pravdu!
Pandemonium, neverim ze si az taky hlupucky ako sa robis...
... ale co ta k tomu vedie?
Rodina? Skola? Ucitelka?


Capko # XaroLyti78
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-13 15:49:06 57c57386
capko homeopatiu vnimam tak ,ze ak niekomu pomoze, nech ju uziva. Sracky okolo toho, ak si niekto v malej chlapcenskej partii vymysli nejake nebo, peklo, ci akukolvek magiu, nemozu predsa ostatnych, ktori do toho klubu nechodia, ani ho nrvyznavaju,nejakym sposobom poznacit.
Mne sa len pacilo, ako si pekne rozobral analyzu vody, predsa ak nemozeme teraz zistit, ci zmerat, co tam naozaj je, neznamena, ze to tam nie je. Navyse netreba podcenit ani silu autosugescie.

rafael # RusyNecu46
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-13 15:54:26 59ad0eb9

Tak vydis lisa, kde je tvoje IQ!
vYdYm, capko, vYdYm!! až ma hanba fackuje, ja už ani IQ nemám, len akési Q...


Len jeden príklad na zamyslenie ak podľa niektorých informácia nelieči.
presne tak, Igor, informácia - lenže priamo od Satana a jeho kolegov :DDD inak je strašne vtipné, ako do toho vplietaš Bibliu, až na to, že máš tie citáty trochu pomotané; mal to byť tento:


"Nech niet medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a znamenia, nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosi ich vyhubí."

ak sa ma spýtaš, čo to má s homeopatiou, odpoviem ti, že pán Hahnemann bol známy okultista a špiritista a podľa jeho vlastných slov mu bola jeho "liečebná metóda" zjavená priamo akýmsi "bohom" že v nijakom prípade nešlo o kresťanského Boha, môžeme ľahko zistiť na základe toho, ako sa Hahnemann vyjadroval o Kristovi. aj dnešní homeopati si pomáhajú vyvolávaním duchov, aby od nich "získali pomoc a radu". čiže ako vidíš, čistý okult.

Vatikánsky dokument z r. 2003 zaraďuje homeopatiu medzi praktiky propagované v súvislosti s myšlienkami a duchovným pozadím tohto hnutia - čiže opäť okult.

Katechizmus RKC sa k tomu vyjadruje:
"Všetky praktiky mágie alebo čarodejníctva, ktorými si chce človek podmaniť skryté mocnosti, aby ich postavil do svojich služieb, a dosiahol nadprirodzenú moc nad blížnymi - hoci aj preto, aby mu získal zdravie, vážne odporujú čnosti nábožnosti. Tieto praktiky sú ešte odsúdeniahodnejšie, keď sú spojené s úmyslom škodiť druhému, alebo keď sa pri nich uchhyľuje k zásaju zlých duchov.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 47% ( 5 people voted )
+
2015-03-13 16:36:14 5f69ce4b

na záver ešte malý príbeh na pobavenie:

Otec James Manjackal M.S.F.S. hovorí:

"Před třinácti lety mě jeden věřící homeopatik požádal, abych mu posvětil jeho novou homeopatickou kliniku. Ochotně jsem přišel na jeho kliniku a požehnal ji podle Římského rituálu běžnými modlitbami a pokropil svěcenou vodou, jak si přál. Za pár dnů za mnou přišel a povídá mi: "Otče, Jamesi, po té, co jste mi požehnal a posvetil kliniku a přípravky svěcenou vodou, musel jsem všechny vyhodit, protože ztratily účinek!" Díky Bohu, že mě nechtěl zažalovat! Otázal jsem se ho tedy na důvod, proč léky přišli o "potenci", během toho jsem se modlil se sílou Ducha Sv. Musel přiznat, že síla v přípravcích je něco protichůdného k síle Ducha Sv.Pak mě požádal, abych se podíval na obaly alopatických léku, kde je jasně uvedeno složení jednotlivých látek (např. Magnesium 20 %, Alkohol 5 %, Voda 10 %, atd.), zatímco na obalech od homeopatik není žádný takový popis složení uveden. Namísto toho se udává pouze efektivita v tzv. "potencích" (např. 1000, 10 000. 1 000 000 atp.). Doktor sám přiznal svou nevědomost o zdroji síly či potence Řekl, že hlavním účinkem homeopatik je placebo efekt. Je zřejmé, že potence je skrytá síla (okultní síla)."


lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-03-13 16:48:34 5f69ce4b
tak veru a este tu rozpravku o krucifixe a drakulovi.
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-03-13 16:51:47 59ad0eb9
oprava:


Vatikánsky dokument z r. 2003 na tému New Age zaraďuje homeopatiu medzi terapie propagované v súvislosti s myšlienkami a duchovným pozadím tohto hnutia.


to je pre tých, čo chceli vedieť, aký názor má Cirkev.

inak capko, ani ty už nemáš IQ, ty musíš mať YQ! (preto si tak rozumiete s rafaelom ;))

lisa22 # HoxiDuna67
-
 57% ( 4 people voted )
+
2015-03-13 18:34:26 5f69ce4b
nuz po tvojich predchadzajucich pripsevkoch je Cajla tvoja, lisa.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-03-15 05:17:16 59ad0eb9
Ja ako debil stale pracujem a pritom by som mohol predavat papezov prd v pomere 1: 10000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000 a zarobil by som tazke prachy na dementoch z radov homeopatikov a este aj z radov veriacich. (liek pomaha upevnovat vieru a zaroven lieci rakovinu,ebolu a chripku - odporucaju ho 3ja papezovia z 2)
Na hlupakoch sa najlepsie zaraba a ja drzim palce kazdemu spolku ktory to dokaze. Vzdy ked presvedcite ludi ze nieco neexistujuce existuje ste za vodou :) A oni budu vase "pravdy" sirit sami dalej a nabalovat dalsich hlupakov. Sami seba presvedcia ze je nieco pravdou a akykolvek dokaz ich nikdy nepresvedci o opaku, co i len snaha o nieco take je marna

MM # SidaSafa91
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-03-16 07:57:15 d94b4912
Sorac, zas som tu...
Lisa, nebudem ti vulgarne nadavat, nic proti tebe nemam. Ak ti poviem, ze si krava, nevisvetluj si to zle.
Je to len prirovnanie tvojej schopnosti mysliet.
Ucitelka? Alebo nejaka socialna pracovnicka /fakt nemyslim stetku/ .
Ak New age nieco propaguje, nemusi to hned znamenat, ze je to od satana :-). Propaguju aj ine veci s ktorymi denne zijes aj ty!
Pozri - poznas tohto cloveka: Mons. František Rábek, nitriansky pomocný biskup Predseda Komisie KBS pre VVKU, aspon tak bol v 96.
- Uznas, ze ma lepsie nastudovanu Bibliu ako ty?
- Uznas, ze ma lepsie kontakty na Vatikan ako ty?
- Uznas, ze o satanovy, magii a podobnym veciam ma lepsie info ako ty?
- Uznas, ze problem homeopatiky riesil s inymi cirkevnymi hodnostarmi ako si riesila ty?
- A pripustis, ze vie aj pravopis.
Jeho vyhlasenie:
"Problém homeopatie je problém medicínsky a preto patrí do oblasti medicínskej diskusie. V mene viery nemožno k odborným veciam zaujímať stanoviská."
A dalej vyhlasuje:
"riešenie problematiky v otázkach homeopatie sa môže odohrávať na pôde odborných fór po zhodnotení výsledkov experimentálnych prác a vedeckých publikácii..."

Takze Lisa, si papezskejsia ako papez?
... fakt necitim k tebe nic negativne, ale skus nabuduce nebyt ta co si mysli, ze je najmudrejsia, ale najskor rozmyslaj a potom strielaj.


Capko # XaroLyti78
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-16 09:16:43 57c57386
Tak, tak... Smutné na tom je, že viera v mastičkárske a šamanské pavedy pretrváva aj v modernom svete 21. storočia. Máš už aj konkrétnu predstavu, aké neduhy by liečilo inhalovanie toho riedeného homeopatického pápežského prdu?

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-03-16 09:22:40 bc7b649f
Takze Lisa, si papezskejsia ako papez?


capko ona za to nemoze, ona len nezapada svojimi nazormi do tejto doby, niekde sa jej uvazovanie, ktore je dokonca nezavisle na jej mozgu vratilo o 1000 rokov dozadu, asi ten mozog naozaj treba....

Rafael # BakiQuno09
-
 46% ( 3 people voted )
+
2015-03-16 09:25:45 59ad0eb9
"Ak New age nieco propaguje, nemusi to hned znamenat, ze je to od satana :-). Propaguju aj ine veci s ktorymi denne zijes aj ty!"


nemusí, ale môže a veľakrát to tak aj je ...

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-16 09:29:30 58d7436a
"capko ona za to nemoze, ona len nezapada svojimi nazormi do tejto doby"niečo na tom bude, Lisa reprezentuje ešte to staré zdravé myslenie, neovplyvnené neomarxistickým kultúrnym morom, ktorý zachvátil Európu ... Lisa - pre nich to je úplne iný svet, oni už vôbec nechápu o čom rozprávaš, Španielska dedina ... a takto bude vychovávaná budúca generácia ...

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-16 09:42:17 58d7436a
jediny kto sem prisiel so satanom je ta zidokrestanska ekipa s gymnastom v portfoliu, preto akakolvek narazka na vystupenie tejto postavicky z ich divadelnej hry, v divadelnej hre inej, je dost nerealna.
Rafael # BakiQuno09
-
 42% ( 2 people voted )
+
2015-03-16 09:42:45 59ad0eb9
ak to tvrdi dalsia, ktorej uvazovanie az tak nezalezi na mozgu, nema to moc velku vahu, ci vysvetlenie. Aj blazince su plne nepochopenych ludi.


Rafael # BakiQuno09
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-16 09:54:54 59ad0eb9


Lisa, nebudem ti vulgarne nadavat, nic proti tebe nemam. Ak ti poviem, ze si krava, nevisvetluj si to zle.
capko, kľudne si zanadávaj, ak ti to pomôže, mňa môžu uraziť len inteligentné bytosti :)))

neviem, či si schopný takých myšlienkových operácií ako komparácia, abstrakcia a dedukcia, ale za pokus to stojí. čiže pre tvoju informáciu:
- text, ktorým cituješ pána biskupa Františka Rábeka, je z roku 1996.
- vyhlásenie Vatikánu zaraďujúce homeopatiu medzi New Age praktiky, je z roku 2003


Takze Lisa, si papezskejsia ako papez?

ak si schopný uvedených myšlienkových postupov, malo by ti docvaknúť, že kým v roku 1996 sa toho ešte o homeopatii vedelo relatívne málo, v roku 2003 bola už situácia o dosť odlišná, zrejme na základe skúmaní a skúseností, ktoré jednoznačne potvrdili, že homeopatia patrí medzi okultné metódy. tie dnes zažívajú comeback práve vďaka filozofiám New Age, ktoré nie sú ničím iným ako oprášenými starodávnymi rituálmi prezlečenými do nového a moderného šatu. ako som už spomínala, ľudia, ktorí dnes praktizujú tzv. "channeling" sú v skutočnosti starí známi vyvolávači duchov alias špiritisti; tí, čo "liečia vesmírnou energiou" alebo pomocou homeopatík, praktizujú staré známe čarodejníctvo (kartárky zostali v podstate v nezmenenej podobe).

toto všetko je s kresťanstvom absolútne nezlučiteľné - ako sa uvádza v recenzii k spomínanému vatikánskemu dokumentu v časopise The Tablet - "There is never any doubt in the document that New Age is incompatible with and hostile to the core beliefs of Christianity" - "Nedá sa vôbec pochybovať o tom, že podľa dokumentu je [doktrína] New Age nepriateľská k základným presvedčeniam kresťanstva a je s nimi nezlučiteľná".

čiže skús teraz takú jednoduchú dedukciu: ak je homeopatia New Age a zároveň New Age je pre kresťana neprijateľná...potom...je pre kresťana neprijateľná aj homeopatia.


lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-03-16 14:57:06 5f69ce4b

niečo na tom bude, Lisa reprezentuje ešte to staré zdravé myslenie, neovplyvnené neomarxistickým kultúrnym morom, ktorý zachvátil Európu ... Lisa - pre nich to je úplne iný svet, oni už vôbec nechápu o čom rozprávaš, Španielska dedina ... a takto bude vychovávaná budúca generácia ...
hej, dá sa povedať, že nás doma obišli úplne všetky verzie marxizmu, čo nás však neobišlo, sú práve skúsenosti s okultom. chápeš, moji rodičia ako mnohí veriaci po revolúcii naskákali na všetky tie zrazu dostupné duchovné lákadlá, netušiac, že nie všetko, čo je duchovné, je aj dobré. niekoľko rokov trvalo, kým na to prišli, za ten čas ma povodili po rôznych "liečiteľoch", doma sme povinne čumeli na Kašpirovského (či ako sa volal ten čarodejník ruský :D), čítali sme Břetislava Kafku, chodili na ezoterické festivaly, trénovali Silvovu metódu a snažili sa vstrebať myšlienku, že máme za sebou už dobrých pár odžitých životov - si pamätám, ako som sedela na zemi v detskej totálne šokovaná touto predstavou :DDD

jasné, že takéto zahrávanie sa s ohňom prinieslo svoje ovocie – moje skúsenosti s odvrátenou stránkou okultu sú bohaté a presvedčivé (je nutné podotknúť, že približne v tom čase som ako rebelantská pubertiačka odmietala všetko, čo sa mi snažili vštepiť rodičia a hľadala si vlastnú pravdu – a že ich bolo :DD). dá sa povedať, že diabla poznám osobne, prežila som s ním časť svojho života :) aj prostredníctvom black, trash a deadmetalu a psychedelic rocku, na ktorý ma naučili spolužiaci – napriek tomu, že som nikdy nevenovala pozornosť textom. jedným z podružných znakov týchto vplyvov bol u mňa nevysvetliteľný a až živelný odpor k Cirkvi a všetkému katolíckemu – nedá sa povedať, že kresťanskému, lebo vieru som nikdy nestratila, len som si ju interpretovala akosi po svojom. vytvorila som si vlastnú filozofiu, takú akúsi syntézu všetkého možného – bol tam aj Kristus, aj reinkarnácia – jediné, čo sa mi tam akosi nezmestilo, bol kríž :))) sranda, vtedy ma nenapadlo, že to je "kameň uhoľný". ešte väčšia sranda však bola, keď som si všetky svoje geniálne výplody prečítala pekne zosumarizované ako New Age ideológiu. myslím, že vtedy mi začalo dopínať, že to nebude tak celkom to pravé orechové.

čiže áno, dá sa povedať, že o týchto veciach viem toho dosť z prvej ruky. preto naozaj nepotrebujem, aby mi niekto hovoril, čo si mám myslieť. prešla som si tým sama a s odstupom času konštatujem, že niet nad vlastnú skúsenosť.


lisa22 # HoxiDuna67
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-03-16 15:47:14 5f69ce4b
Lisa - ty a metalistka? :)) to si neviem predstavit ...
Niekde som citala citat:
...právě toto zmrzačené a zrazující „křesťanství“ je pravým pekelným ideálem, nejzaručenejší vstupenkou do pekla. Koneckoncu – ďábel byl klasický vzdělaný liberální „katolík“. Ne nevědomí. Ne nevěřící. (Ignác Pospíšil)LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-03-16 18:44:08 509a8ea9

Lisa - ty a metalistka? :)) to si neviem predstavit ...
LOL to už bolo dávno, death, trash, black, gothic ani doom metal už nepočúvam (chudáci moji rodičia vtedy :)), teda až na jednu-dve výnimky, ale inak celkovo mi oveľa viac vyhovuje undergroundová muzika než nudná mainstreamová komercia a akýkoľvek rock /punk /metal /grunge považujem za výrazne znesiteľnejší a počúvateľnejší než rap, osobitne slovenský, z toho sa mi doslova “nožík vo vrecku otvára!” (jedinou výnimkou je Eminem). proste som nikdy nebola diskotékový typ.

...právě toto zmrzačené a zrazující „křesťanství“ je pravým pekelným ideálem, nejzaručenejší vstupenkou do pekla. Koneckoncu – ďábel byl klasický vzdělaný liberální „katolík“. Ne nevědomí. Ne nevěřící. (Ignác Pospíšil)
k citátu - presne, našla som (asi) zdroj
https://cirkev.wordpress.com/2011/08/16/nejvetsi-n
epritel-krestanstvi/
a píše sa tam, že "Jsou lidé, kteří si myslí, že největším nepřítelem křesťanství, největším pokušením pro křesťana, je ateismus. Samozřejmě to není pravda. Není jím dokonce ani agnosticismus, přestože představuje mnohem větší pokušení a lidská lenost k němu směřuje. Tím skutečným „number one“ je liberální „křesťanství“. Nejenže přes ně směřuje k ateismu a agnosticismu většina odpadlíků, ale objektivně je ze všech třech těchto stavů nejtrestuhodnější…

Ateistovi může být omluvou upřímné přesvědčení, že Bůh není. Přesvědčení, že bojuje za pravdu proti tmářství a tak slouží společnosti. Je to sice těžký omyl, ale nezaviněná nevědomost hříchu nečiní. Agnostikovi může být omluvou jeho přesvědčení, že o existenci a neexistenci Boha není možné získat žádné smysluplné informace, tím méně pak o tom, jaký případně existující Bůh/bůh vůbec je a co chce. Ale co říci o liberálním pseudokřesťanovi?..."

hej, to sú presne títo, čo sa zahrávajú s diablom, čo si myslia, že je všetko dovolené a Boh im to prepáči, či skôr ich ani nezaujíma, aký má na to názor, lebo oni sa už rozhodli, že si spravia po svojom. títo veria, a predsa nepočúvajú. je to priama a pekne vydláždená cesta do pekla. viem, o čom hovorím.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-16 20:34:02 5f69ce4b
No čo sa tu človek všetko nakoniec nedozvie, no toto... no toto...! Takže Líza chodí medzi nás na kultúrne akcie páliť kríže s modlou? Život je samé prekvapenie. A... a mohla by si ma zoznámiť s diablom?

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 62% ( 3 people voted )
+
2015-03-16 21:45:23 bc7b649f
Lisa - presne tak ...a teraz co si myslieť o tomto:
"Papež s asi 300 hosty se do Assisi dopravil zvláštním vlakem italských železnic se 7 vozy. Jeden vůz byl vyhrazen pro papeže, jeden pro kardinály a biskupy, jeden pro pravoslavné, jeden pro protestanty, jeden společně pro muslimy a židy, jeden buddhisty, šintoisty, konfuciány a jainisty, poslední vezl hinduisty, zoroastrijce a sikhy.
Setkání začalo v 11 hodin na Dolním náměstí basiliky sv. Františka. Po úvodním pozdravu Jana Pavla II. následovala dvouhodinová řada mírových svědectví zástupců přítomných delegací. Dopolední program zakončil proslov Jana Pavla II. V rámci dalšího programu se delegace rozešly na předem určená místa v rámci kláštera, kde se v rámci svých náboženských vyznání a tradic modlili za dar míru pro celý svět; křesťané se sešli k ekumenické slavnosti v dolní basilice sv. Františka. Z kaplí a místností určených pro představitele nekřesťanských náboženství byly odstraněny kříže, muslimům byla přidělena podzemní kaple bratra Eliáše, orientovaná směrem k Mekce."


a pokračoval aj jeho nástupca Benedikt ... :


"V modlitbě Anděl Páně 1. ledna 2011 oznámil papež Be
nedikt XVI.
, že hodlá na tradici setkávání s představiteli jiných náboženství navázat, a ohlásil konání dalšího setkání v Assisi na říjen 2011. Cílem setkání s náboženskými vůdci má být, aby prodiskutovali, jak mohou podpořit světový mír."


Začínam si myslieť, že pápeži sa nám menia na kapelu Beatles ... Alebo preberaju frázy z Miss World ...


Zajtra spracujem článok o asissi a môžme podiskutovať ...

LenkaB # LyroKomo25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-03-16 23:01:28 58d7436a

Takže Líza chodí medzi nás na kultúrne akcie páliť kríže s modlou?
hm, takže sa priznávaš, že to tam robíte? :D a to ani v tú "modlu" vôbec neveríš, čiže len samé prázdne gestá....vidíš, a s diablom sa predsa stretávaš denne, ani o tom nevieš. je to tvoj najlepší kamarát.

inak ja na satanistické akcie nechodím, ani som nikdy nechodila. ale na rockové koncerty občas hej.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-16 23:13:10 5f69ce4b
Líza, tak si pusť recesistickú skupinu Pentagramček. To je presne to pravé orechové pre teba, hoci cieľová skupina sú deti v predškolskom veku a prváčikovia.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-17 01:05:42 bc7b649f
lisa-povedz- vieš presne kde sa nachádza Satan? kedy sa narodil ?a kde! A či to nie je tak-keď boh sa pozerá na svoj obraz v zrkadle a vidí tam seba ako Satana!

ferda # XimaHifu28
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-17 10:20:10 58d4285f
Líza, tak si pusť recesistickú skupinu Pentagramček.
LOL nie díki, ja zas gospel až tak nemusím :PPP

pustím si radšej Slíže:
https://www.youtube.com/watch?v=YLdFNYAeWFk

ferda, jasné, že viem :) Satan rovnako ako ostatní anjeli bol stvorený Bohom ešte pred stvorením hmotného sveta. anjeli sú nehmotné bytosti obdarené dokonalou inteligenciou a slobodnou vôľou, na základe ktorej sa niektorí rozhodli, že nebudú slúžiť Bohu, ktorý zamýšľal prevteliť sa do ľudského tela - pre nich strašne pod úroveň predstava, teda pre tých, ktorí na základe vlastnej vznešenej dokonalosti podľahli dojmu, že sú niečo viac než Boh - inými slovami, ovládla ich pýcha. preto sa vzbúrili a strhli so sebou aj iných, čím vyvolali odozvu u verných anjelov pod vedením archanjela Michaela - jeho meno znamená "kto je ako Boh?". tento nebeský zápas skončil zvrhnutím vzbúrených anjelov do hlbín pekla, kde sa z nich stali démoni. bola im však ponechaná ich dokonalá inteligencia, ako aj istá moc nad ľuďmi, ktorých sa snažia strhnúť so sebou - nie azda preto, že by túžili po našej spoločnosti, ale preto, že vedia, že tým spôsobia nekonečnú bolesť Bohu. démoni, ktorí vedia, aký nesmierne vznešený je Boh, hlboko pohŕdajú nami ľuďmi, keď sa správame nedôstojne toho, že sme boli stvorení na jeho obraz. v podstate sa na nás dobre zabávajú a najviac vtedy, ak sa im podarí presvedčiť nás, že nie sme viac než zvieratá. to je totiž strašná urážka Boha a zneuctenie jeho stvorenia. démoni vedia, čo by sme mali robiť, aby sme dosiahli večnú blaženosť v Božej spoločnosti, ktorá nám bola určená, preto sa zo všetkých síl a s použitím všetkých svojich schopností - ktoré sú neporovnateľne dokonalejšie než máme my - usilujú o to, aby nás od toho odradili. najlepšie sa im pracuje vtedy, keď ani nevieme, že existujú. preto jedným z najväčších víťazstiev, ktoré sa im podarilo dosiahnuť v našej dobe, je to, že väčšinu ľudí presvedčili o svojej neexistencii, o tom, že sú len nejakým mýtom, prípadne rozprávkou pre deti. totiž ani mnohí veriaci v Boha dnes už v diabla neveria. je pre nich nesmierne komické, keď sa ľudia premúdrelo tvária, akí sú už "veľkí" a vysmievajú sa z ich existencie; takto majú oveľa väčšie pole pôsobnosti, ktorým je prakticky celý svet, čiže sú všade a "obchádzajú ako revúce levy a hľadajú, koho by mohli zožrať". je mimoriadne domýšľavé myslieť si, že naša inteligencia je dostatočná na to, aby sme ich činnosť mohli odhaliť. to človek sám nedokáže; jedine s pomocou Ducha svätého, ktorý sa nám dáva prostredníctvom sviatostí. preto človek, ktorý nežije sviatostným životom, nemá šancu spoznať a pochopiť pravdu, keďže dnes je doba, kedy sa dobro vyhlasuje za zlo a zlo za dobro, doba najväčších klamstiev a oyebov, aké kedy boli, a ešte budú. je to najvhodnejší čas na príchod Antikrista, ktorý sa už čoskoro predstaví svetu ako "nový Mesiáš".

lisa22 # HoxiDuna67
-
 57% ( 4 people voted )
+
2015-03-17 12:57:26 5f69ce4b
Lisa, az mam strach, ci sme sa nahodou spolu nehadzali o zem na nejakych metalovych koncertoch...
... a nebodaj este nieco viac po koncertoch.Capko # XaroLyti78
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-17 14:00:01 57c57386

A co na to vsetko hovori tvoj psychiater...? Este stale nedoporucil elektrokonvulzivnu terapiu (elektrosoky)...?
takéto hlášky bodovali možno tak pred polstoročím na ištitúte marxizmu :))) dnes sa skôr bavím ja na tebe. aj keď na tomto fóre máš na počudovanie ešte dosť silné zázemie.

známy exorcista otec Elias Vella by vedel rozprávať. on sám v diabla tiež kedysi neveril, napriek tomu, že bol kňaz. tak teraz hovorí, že to má za trest, že ho musí vyháňňať :)))

lisa22 # HoxiDuna67
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-17 14:00:35 5f69ce4b
PS-VB,
nehovor Bohu chuj! Urcite najdes aj nejake ine vhodnejisi meno.
Vdaka.

Capko # XaroLyti78
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-17 14:35:41 57c57386
.. PS- VB 73.. Ja si myslím že --lisa 22-67..má furt pravdu..Mám však na mysli aj iné---rozprávky z Gréckych dejín... a tiež mimoriadne poučných , zaujímavých.. Rímskych .. Taký Zeus ...či ..ten čo tie kamene gúľal.. ..a furt mu vyzobal..pečeň tomuto .... inému a ten Perún ..a peklo ..no nie oni mali chvosty a kopyta... A z úst vedeli vychrliť ..aj oheň .. A ja sa do dnes bojím Perúnoch... No keby nám pravidelne "naša " liza22-- 67 prezentovala jej bájky a rozprávky---poučné ---hotovo celý národ by sa správal tak ..že všetko skončí svadbou, zlo prehraje vždy... a múdrosť... je daná len rozumnému odvážlivcovi... " lisa"22 67Vy ste absolvenka fakulty "Vyháňania diabla z tela " v Bologni..? Dajte vedieť...aký je tam štúdijny program /luci -fér to už rok hľadá..najmenej/ A určite aj ja ..a možná aj PS-VB73..by sme išli aspoň na prijímačky---diaľkového../Neviem či PS..VB 73 by súhlasil .. a boli by sme naj Sk ...rozpravkári.. seriozny.../
klopi # LyneWepa83
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-17 14:58:18 58d4289b
ak dame do roviny vyhlasenie, ze veda prisla s tym, ze ludske vedomie je nezavisle na mozgu, nasledne to este vysperkujeme dalsou bombou v podobe toho, ze je vedecky dokazane, ze hmota sa neda ozivit, a na strane druhej tu mame vedecku teoriu s nazvom evolucna, ktoru ta dotycna ignoruje., je namieste sa opytat, ci tak vyhlasuje, nakolko jej to viera a uvazovanie nezavisle na mozgu prikazuje,alebo chape, co je a co nie je vedecka teoria?

Ak totiz uprela tym dvom svojim tatraninam verifikaciu, preco ju prehliada u evolucii?
Neda sa nieco popriet len preto, ze mi to nevyhovuje. Ak teda jej spominane tzv. vedecke vyskumy. ktore ale vedeckymi vyskumami ani neboli a ani byt nemozu (nemozem predsa skumat a skoncit s tym, ze asi mi to nejde, takze sa to nemohlo stat),su nicim nepodlozenymi faktami,ako sa moze o ne opierat?
Len preto, ze jej vyhovuju? Ze jej pasuju do skladacky,ako nasmu klasikovi?

Az teda veda bude mat vedecku teoriu, ze objavila dusu, budem rad, lebo zaroven to bude mat prvok verifikacie a samozrejme ajk falzifikacie.
To sa bude teda nam skeptikom hladat tie falzifikacie asi rovnako tazko, ako teraz im v pripade evolucie. Ale samozrejme vtedy, ak naozaj veda dokaze nieco ako dusu vedecky zdovodnit a dokazat.
V pripade druhej veci som skepticky vopred. tazko zalozit vedecku teoriu na tom,ze nemozem dokazat, ci logicky zdovodnit vznik zivota z nezivej hmoty. To sa skratka neda, nato neexistuje a ani nebude nikdy existovat vedecka teoria. Preto opatrne s narabanim absolutnych vyhlaseni podobneho typu, lisa.

Ale kedze viem, ze dotycna tazko pochopi, co som tym chcel napisat, skusim pomaly aby lepsie pochopila.
Co ine ocakavat ako tendencnost pri kritizovani evolucnej teorie len tym, ze je neschopna ju napadnut akoukolvek falzifikaciou a na podporu svojich dvoch dogiem, ktore zazracne chcela premenit na vedecke vyskumy, ani jednej atribut vedeckej teorie nedala.
Teda moznost verifikacie a samozrejme falzifikacie. No ale dokazovanim formou tautologie sa toho vela neda dosiahnut.....

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-17 15:44:03 59ad0eb9
..PS-VB73---s Vami je to ťažké..vy fakt nechcete zmúdrieť? Ja už som sa oboznámil aj od "nážho" ...Luci--féra33...aj od ..lisa 22.. o dianí jednak v pekle ale----i v Raji --edene..! Jasné..Ale čo keď Vy pôjdete , možná aj so mnou , do OČISTCA...to Vás nezaujíma---ha-- čo tam budeme --paru miliard rokov robiť..kým neodíjdeme na večnosť.../Vy možná pôjdete rovno...tam do tohoto... jak sa to povie....kde sa celý deň len ...toto.../ A to je to rozhodujúce---zistiť od ..lisa22.. znalosti , vedomosti ...diania v očistci... Určite nás oboznámi---a keď nie ..ja mám auto ..a idem na prijímačky ... do Bologni.../ Mojej duši by to pomohlo.../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-17 16:50:16 58d4289b
PPS-VB ja som jej da lednoduchu otazku, ci vie vysvetlit rozdiel medzi klinickou a biologickou smrtou. Navyse jej tzv. vedecka studia ozanmovala tvrdenie, ze mozog odumiera po 20-30 sekundach(teda nazoaj skvela studia, ziskana asi dlhorocnym vyskumom), co som jej aj vytkol. Mna len nesmierne mrzi, s akou drzostou a samozrejme aj vedomou neznalostou tu dava taketo tararniny, lebo vie, ze tie dve aplaudujuce kozy su este na menatalne nizsej urovni ako ona sama a ze jej zozeru hocico. Vtrhla sme ako automat na vsetky pravdy sveta videne z pohlad ucenia dojicov koz a oviec z blizkeho vychodu ,ktori maju v portfoliu nejakeho zombie.

Az teda dokaze svoju tautologiu niekedy pretavit do diskusie, uvedomi si hlupost svojho snazenia a pocinania. Ale to by som chcel privela.

Rafael # BakiQuno09
-
 46% ( 3 people voted )
+
2015-03-17 16:51:01 59ad0eb9
Ale no .. Rafael09..zašli ste ďaleko... Tautologický výraz...Menej než obmedzene..nemožno akceptovať u ..lisa 22.. Tam je nutné hľadať odpovede na otázky... a v raji Arabskom sú fakt aj panny... a tie pečené holuby ..je ich dosť... a je tam aj červené víno..dostatok.. a v pekle sa dá regulovať teplota... a styk so "staršími poživateľmi pekelných ... " je možný... a sú tam aj ženy pokope s mužmi..No toto sú podstatné veci...ktorým jedine rozumie . Lisa22:.. a vy tam o výrazovej logike .. / Musím ísť ..či nemôžem neísť../ To kde sme... Klaďte otázky iné.. jednoduchšie ... majte rozum...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-17 17:08:05 58d4289b
PS-VB a Rafael , neprišla som sa sem zabávať ani nikoho urážať, to určite nebolo mojím cieľom. Prišla som sem len reagovať na referendum a všetko okolo toho. Nakoniec som sa tu aj zapojila do iných debát. (túto stránku mimochodom čítam roky). Pokiaľ viem, kultúra je tu iná. Muži nás začali urážať - špeciálne rafael a iní, ale už som si zvykla. Nie som chúlostivá, ale netvrdím, že mi je to zrovna príjemné.
PS, pokiaľ ide o teba, som rada, že po mojom poslednom príspevku si sa neobesil, ale si tu a si to znova ty, ako vidno v dobrej kondícii, a aj v plnej poľnej... :)))

anaste # NyjeQoga34
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-03-17 17:41:50 4e638c29
..No nie .anaste 34.. už len hodnotiť a hodnotiť... učiteľský..., No dúfam že aj mňa zaradíte...kdesi... No návrhy na riešenia sú kde..podľa Vás .a spôsob ako dosiahnúť cieľ---samozrejme pozitívny --to len táák niečo citovať a čakať,, ...radšej nehodnotiť...lebo škála ..je iná nie len od jedna do ...5,5.....ale potrebnejšia ako hodnotenia...Vaše... zase ste inde ---mimo aktívneho riešenia...tovarovo peňažných stavov v liečiteľstve... ste inde aj myšlienkami-- vo sfére bludoch----Ale že čosi píšete a niekoľko rokov čítate získala ste prehľad...prajem Vám trvalíííí pocit šťastia..


klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-17 18:49:29 58d4289b
dost vystizny citat:
You call it circular reasoning, we Christians call it faith.

a tento sa hodi k nedavnej debate o veku vesmiru k inemu clanku
http://www.fstdt.com/QuoteComment.aspx?QID=770
98


a tu najdete podobnych sraciek plnu rit :)
ABChttp://www.fstdt.com/[/
url]

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-17 20:34:24 5f699539

"You call it circular reasoning, we Christians call it faith."


We Christians call it salvation. You atheist call it bullshit. We respect your choice, you should respect ours..
LenkaB # LyroKomo25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-17 21:00:58 58d7436a
klopi - neviem, či ste vôbec schopný čítať niečo o očistci z dôkazov svätcov. Vám pre začiatok odporúčam prečítať Wiliama Shakeaspeara - buď v Hamletovi, alebo v Kráľovi lear (presne si nepamätám) je odstavec, kde duch starého kráľa hovorí o hrôze očistca. Začnite týmto, vy máte literatúru rád a keď strávite klasiku, napíšem vám o očistci z teologických kníh.


PS, neviem o čo ti ide, ale toť si odmietol môj klub, dal si mi obsiahly manuál ako s realistami nerozprávať o iracionálnych témach, tak nechápem, čo mi tu teraz dohadzuješ klopiho, aby som mu vysvetľovala očistec. S vami so žiadnym sa nedá baviť, lebo nech by som to akokoľvek dobre myslela a niečo tu o očistci napísala, pustíš sa do mňa ako do lízy - len nás všetky tri urážate a hneď máš po ruke ďalších, minimálne troch ochotných asistentov.

anaste # NyjeQoga34
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-03-17 21:10:43 5b7f6b6f

PS-VB
Takze chuj boh sa niekde v 2/3 svojej vecnosti zacal nudit a povedal si, ze obohati svoj zivot tym, ze sa prevteli do ludskeho, zatial este nestvoreneho, tela, pre ktore najprv samozrejme stvori cely vesmir... Potom mu ale napadlo, ze este predtym si stvori anjelov, aby sa mu mal kto posmievat, aky je chuj a sposobovat mu "nekonečnú bolesť "...
môžeš sa na to pozerať aj takto, máš slobodnú vôľu. akurát, že to o tebe vypovedá viac, než by si si možno želal.

s tými narážkami na psychiatriu si už vážne trápny. uvedom si, že sa bavíme o náboženstve, ktoré je ešte stále zakotvené v našej ústave, ako aj v mnohých iných, ktoré si ctíme ako kultúrne dedičstvo nášho národa, na ktorom je vystavaná celá naša západná civilizácia, ku ktorému sa odvekov utiekali celé národy v čase núdze a ktoré pokladajú za svoju vieru mnohé veľké osobnosti sveta. takže ak trváš na tom, že si inteligentný a objektívny, prestaň sa konečne strápňovať ignorantskými a infantilnými poznámkami, v tvojom veku už sa to vážne nehodí. ja ti tiež neustále neopakujem, že mi pripadáš ako malé sprosté trucovité decko, čo si myslí, že keď bolo dvakrát v škole, už vie viac než všetci učitelia dokopy.

takisto si odpusti úbohé urážlivé komenty na adresu Lenky, gentlemanovi, za ktorého za zrejme pokladáš, to nesvedčí. ak máš pocit, že si nad ňou, ukáž to tým, že budeš veľkorysý a blahosklonný, nie tým, že ju neustále zhadzuješ - tým len ukazuješ, že si v skutočnosti hlboko pod ňou.

(nie je to hrozné, že takého starého capa musím učiť, ako sa má správať? :D)


lisa22 # HoxiDuna67
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-03-17 22:14:05 5f69ce4b

no a teraz k výskumom doktora Parniu:
Po zastave srdca trvajucej dlhsie ako 5 minut dochadza ireverzibilnemu odumieraniu mozgovych buniek... Ak teda "nerozbehneme" srdce pacienta do 5-tich minut, budeme z neho mat maximalne nejakeho "kalerabika"...
výborne, takže zase si bol všade a vieš všetko. keďže si si Parniu neprečítal, nemôžeš vedieť, že dnes už medicína dokáže vrátiť do plnohodnotného života človeka po oveľa dlhšom čase ako 5 minút - aj skoro po hodine. tu máš dôkaz - vtedy 57 ročný Joe Tiralosi bol pred dvoma rokmi vrátený naspäť do života po tom, čo sa jeho srdce po infarkte zastavilo na celých 47 minút. je normálny, mozog mu funguje, chodí, rozpráva a všetko, čo k tomu patrí - môžeš to vidieť vo videu:

http://www.nydailynews.com/new-york/home-tiralosi-
heart-miracle-brooklyn-man-overjoyed-back-home-ali
ve-article-1.401894
http://www.cbsnews.com/news/man-survives-47-minute
s-in-cardiac-arrest/
https://www.youtube.com/watch?v=urJcVhleMT8

tento muž bol mŕtvy a opäť žije - vďaka lekárom. ak je dnes medicína na už takejto úrovni, niet pochýb o tom, že má oveľa dokonalejšie možnosti, ako skúmať to, čo sa počas týchto stavov deje s naším vedomím. doktor Parnia o tom napísal knihy Erasing Death a What Happens When We Die. kto chce jeho prácu komentovať, mal by si ich najskôr prečítať.

Neviem, co skutocne povedal dr. Panvicka, ale ak skutocne tvrdil, ze pacient bol mrtvy a o hodinu bez srdcovej cinnosti, dychania a po potvrdenej biologickej smrti jeho mozgu ozil a zacal mu rozpravat o svetelnych tuneloch, tak mu treba nielen odobrat diplom, ale mu treba aj zabranit sa priblizovat k akymkolvek zdravotnickym zariadeniam... :)
ok, a teraz sa choď spláchnuť.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 57% ( 4 people voted )
+
2015-03-17 22:14:41 5f69ce4b

Lisa, az mam strach, ci sme sa nahodou spolu nehadzali o zem na nejakych metalovych koncertoch...
... a nebodaj este nieco viac po koncertoch.
capko, tak je dosť možné, že na nejakom tom gigu sme sa stretli, neviem ako ty, ale ja nemám vo zvyku hádzať sa o zem, mne stačí pogo :D a nezvyknem ani "niečo viac", síce netuším, čo máš na mysli presne, ale ak niečo iné než prípadnú návštevu pivárne (nostalgia), tak to som určite nebola ja :))

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-17 22:27:33 5f69ce4b
Ej do evolucnej matere a pra-na-n-tu otca, kusu bahna.
Goebels by mal radost. neustale prezentovanie bradacovej teorie ako vedeckej moze u niekoho vyvolat mylny dojem, ze tomu naozaj tak je. dokonca, ze takato vetva sektarsky podmienenho "vyskumu" je aj vedecka.
nuz ale samozrejme je to omyl. vedecky vyskum nemoze byt predurceny mylnymi predpokladmi a vopred zadefinovanymi zavermi.

sraciek plnu rit mate aj tu:
https://richardda
wkins.net/

popripade tu:
http://darwin-on
line.org.uk/Fero # LifuRoru61
-
 53% ( 5 people voted )
+
2015-03-18 08:14:37 d9777929

neustale prezentovanie bradacovej teorie ako vedeckej moze u niekoho vyvolat mylny dojem, ze tomu naozaj tak je. dokonca, ze takato vetva sektarsky podmienenho "vyskumu" je aj vedecka.
nuz ale samozrejme je to omyl. vedecky vyskum nemoze byt predurceny mylnymi predpokladmi a vopred zadefinovanymi zavermi.
absolutely. oni si na základe akýchsi pozorovaní pána Darwina, ktorý pobadal mikroevolučné zmeny na živých organizmoch badateľné aj dnes vykonštruovali celú teóriu o tom, ako tieto zmeny vlastne spôsobili vývoj všetkých živých organizmov na planéte, ako sa dokonca aj živá hmota vyvinula z neživej a neživá sa po zrelej úvahe sama stvorila - a hoci za celých 150 rokov neexistuje o žiadnom z týchto fantastických výmyslov ani jediný, ani len najmenší vedecký dôkaz, ba práve naopak - všetky doterajšie výskumy len potvrdzujú, že nič z týchto sci-fi predstáv sa nikdy uskutočniť nemohlo, napriek tomu si uzurpujú právo vnucovať túto hovadinu všetkým dokola a zaťato trvajú na tom, že ide o "vedeckú teóriu" - aj keď bez jediného vedeckého dôkazu.

a potom, že veriť v Boha, diabla, dušu, nebo, peklo a očistec je iracionálne.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-03-18 18:14:24 5f69ce4b
keby si ty aspon vedela co je a co nie je vedecka teoria. Ale kedze si sa uz dost strapnila s tym, ze si nedokazala pochopit rozdiel medzi klinickou a biologickou smrtou, ci si za vedeke nazvala vyjadrenie, ze ked veda nevie ozivit hmotu, ci nevie ako k tomu doslo, je jasne, ze to nemohlo prebehnut....
Preto sa radsej zaoberaj len katechizmom a nesnaz sa nieco falzifikovat, ak ani nevies co to znamena.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-03-19 08:55:57 59ad0eb9
lisa-boh a Dia bol je koleso nebo-pekla duše v očistci ohňa viery kde je falzifikát!- k zdravému jadru chápania k vedeckemu chápaniu vzniku a vývoja-vždy sa zaoberáš 2OOO ročnou teoriou vzniku-žido krestanstvom-ale teoria siaha hlbšie do minulosti-kde majú svoj základ napr-písmo-astronomia- atď..i samotné učenie biblie- pochádza práve z tejto doby a nie čo sa snažíte ježišom dokazovať o vašej viery- pravde kresťanstva-práve vaše tvrdenia sa skor podobajú sci-fi žánru-lebo sa vo vašej biblie nenachádza rukolapný dokaz ale len fantázia-prepísana na odu-zo starovekej Mezopotámie-týmto smerom sa máš uberať-keď chceš poznať dejiny biblie-a nie len propagovať jednu stranu mince!!
ferda # XimaHifu28
-
 46% ( 3 people voted )
+
2015-03-19 11:41:31 58d4285f
ferda skoda hrachu, indoktrinovanemu nevysvetlis ,ze jeho pohlad nie je ten jediny a pravdivy.
A samozrejme mu tazko vysvetlis, ze jeho napadanie vedeckej teorie neprameni z jej falzifikovania, ale len z tendencnosti.
Preto ziaden veriaci nenapadne pocet chromozomov u cloveka, alebo gravitaciu, ci rychlost svetla. Ale len jeho oblubenu a malo pochopenu temu zvana evolucia, nakolko ani pocet chromozomov, ani rychlost svetla ich dogmu az tak nevyvracia ako prave ta evolucna teoria. A samozrejme maju opat problem s tym istym, pochopit co to vlastne vedecka teoria znamena.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-03-19 11:59:34 59ad0eb9
Rafael-viem že presvedčiť niekoho kto má bibliu namiesto rozumu je ťažké-ale aj tak-aspoň sa bavím nad múdrosťou prezentácie biblie-čo do múdrosti sú-blbé odpovede-Veď keď všetko je len staré približne 6000 rokou -predtým už nič- len slovo až potom boh a samozrejme Marihuana-bo jak Dežko hovorí - kedz chceš vidzec hoc akého boha-kur Marišku a uvidziš šických v plnej kráse a popri tom nemušiš do koscela ísc !

ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-19 13:04:14 58d4285f
Nízko hodnotený príspevok


Rafael # BakiQuno09
-
 36% ( 4 people voted )
+
2015-03-19 13:10:38 59ad0eb9
rafael, premenuj sa už konečne na retarda, to ťa dokonale vystihuje. keby si sa sám nepriznal, koľko máš rokov, tak by som prisahala, že si ešte neskončil základku, bo tie neskutočné kraviny, čo tu plodíš, sú asi tak na úrovni deviataka pomocnej školy.

- Biblia je najspoľahlivejšie dokázaným historickým dokumentom na svete. osobitne Nový zákon. neexistuje žiadny historický dokument, ktorého pravosť čo do obsahu by bola dokázaná lepšie než práve knihy Nového zákona. len totálny idiot ako si ty môže tvrdiť, že je to plagiát. zároveň je Nový zákon dokonalým potvrdením Starého, pretože napĺňa všetky proroctvá o Mesiášovi tam uvedené. toto chápe už aj 40 izraelských rabínov, ktorí konečne uznávajú, že Kristus bol predpovedaným Mesiášom, práve na základe štúdií týchto starovekých dokumentov.

- tzv. evolučná teória vznikla v čase, keď vedy ako biochémia, kozmológia, informatika boli buď ešte len v plienkach, alebo vôbec neexistovali. dnes už by takáto teória nemohla vôbec vzniknúť. s vedou nemá spoločné nič, pretože je od základov zlá, postavená na mylných predpokladoch, ktoré mohli byť určené práve preto, že sa nezakladali na vedeckých poznatkoch, vtedy ešte neexistujúcich. ale toto retardi ako ty nemajú šancu pochopiť.

- neviem, či sa dá presne určiť rozdiel medzi klinickou a biologickou smrťou. dnešný pohľad preferuje prístup, že smrť je proces, ktorý je možné zvrátiť, a to po oveľa dlhšom čase, než to bolo možné donedávna. štúdia vedcov zo Southamptonu vykonaná za účelom skúmania toho, čo sa deje počas tohto procesu, je najväčšou svojho druhu, aká bola doteraz vykonaná. pokiaľ ide o jej výsledky, úplne stačí toto jediné konštatovanie:
"Southampton University scientists have found evidence that awareness can continue for at least several minutes after clinical death which was previously thought impossible" čiže
"Vedci z Univerzity v Southamptone zistili, že vedomie môže pokračovať [v činnosti] ešte aspoň niekoľko minút po klinickej smrti, čo sa predtým pokladalo za nemožné."


všimni si - po klinickej smrti. ja osobne neviem rozlíšiť moment, kedy klinická smrť prechádza v biologickú, a samozrejme, že to nevieš ani ty, len trieskaš hovadiny, ako vždy. avšak vedci, ktorí vykonali najväčšiu štúdiu tohto fenoménu v dejinách, to nepochybne vedia.


http://www.telegraph.co.uk/news/science/science-ne
ws/11144442/First-hint-of-life-after-death-in-bigg
est-ever-scientific-study.html

lisa22 # HoxiDuna67
-
 53% ( 5 people voted )
+
2015-03-19 13:43:14 5f69ce4b
lisa venuj sa teme a neosocuj len preto, ze si sa totalne znemoznila. To, ci nevies posudít rozdiel medzi klinickou a biologickou smrtou je tvoj problem, ak by to bol problem u lekarov, tych poskrabanych truhiel zvnutra by bolo toho varovnym signalom. Ak ale laicky vytiahnes z netu zopar pseudovedeckych taranin a snazis sa ich sem niekomu nanutit ako vedecku teoriu a pritom inu nedokazes falzifikovat a tuto verifikovat, je jasne, ze si hlupa ako sud gytu. To, ci potom napises traktat, ktore ostatne dve gorgony privedies tym do uzasu, nezmazu jednoduchy fakt. Zamienas dogmu za fakt a tam ,kde mas nieco dokazat, zacnes len fabulovat.
Preto este raz, ak tie tvoje dve taraniny povazujes za vedecke, tak potom evolucna teoria uz musi byt neotrasitelnym faktom(comu sa mimochodom kazdy, kto ju akceptuje, takymto vyrokom oblukom vyhyba).
Ak povazujes za vedecke napisat, ze veda dokazala nemoznost ozivenia hmoty, tak si len ostatnym ozrejmila, kde je tvoje miesto v argumentacii, ci dokonca v poznani, co je a co nie je vedecka teoria.
Ale kedze tvoje uvazovanie splna vsetky atributy toho, ze je neustale nezavisle na mozgu, je ti odpustene....

Rafael # BakiQuno09
-
 46% ( 3 people voted )
+
2015-03-19 13:53:41 59ad0eb9
Evolucna teoria plati, lebo ju nenahradila ina, ktora by splnala to, co tato. Az pochopis ale,ako vznika a ako zanika, bude to u teba prvy naznak toho, ze spojenie s mozgom konecne nastalo a budes moct okrem tautologie pouzivat aj argumenty.
Rafael # BakiQuno09
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-19 13:55:56 59ad0eb9
najvacsiu studiu vsetkych cias predviedol Parnia uz len tym, ze napisal, ze mozog po 20 sekundach odumrel. Tym sa zaradil do Siene idiotov, kde mas urcite aj ty volny vstup.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-19 13:57:50 59ad0eb9


všimni si - po klinickej smrti. ja osobne neviem rozlíšiť moment, kedy klinická smrť prechádza v biologickú, a samozrejme, že to nevieš ani ty,

tuto vetu si daj nad postel, a vzdy, ked pojdes spat si ju precitaj a jednu si prij.eb, aby si aspon na chvilu pochopila aka si hlupa.

Rafael # BakiQuno09
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-19 14:12:41 59ad0eb9
Ale laicky ako normalny clovek rozozna rozdiel? Nuz ak vytiahnes utopenca v lete a na nohach ma korcule, asi tazko sa bude jednat o klinicku smrt....
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-19 14:15:06 59ad0eb9
lisa- ako možeš také niečo napísať že bibia je najspoľahlivejší dokument na svete-to myslíš akože vážne? Tieto dokumenty nemohli vzniknúť nebyť=Astronomie =a ako vieme židia sa nezaoberali touto disciplínou-Prvá zmienka Astronomia=pochádza zo starovekej civilizácie =Mezopotámie=lebo to oni sa zaoberali hvezdárstvom a dali základ postavenia hviezd-Aj dnes sa nazývajú tak isto ako vtedy-Napr..č.12-je zverokruh a nie apoštoli-atď-atď-lebo č..12 je v biblii prepchaté neúrekom-vieš prečo? Lebo to všetko čo tvrdíš je prepis a legendy tipu ježiš- symbol židovskej viery za slobodu od Ríma-žiadna nadprirodzenosť! Len škoda že náš Jánošík sa nestal takou legendou-akou je on !Lisa-sú aj staršie dokumenty ako biblické písane na papier-a to sú kamene !!

ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-03-19 16:55:09 58d4285f

Evolucna teoria plati, lebo ju nenahradila ina, ktora by splnala to, co tato.
BINGO :DDD to je presne ono - nie je žiadna iná teória okrem tejto, ktorá by sa dala použiť na popretie očividnej skutočnosti Stvorenia. a tak sa jej držíte ako hluchý dverí, napriek tomu, že pre ňu neexistujú absolútne žiadne vedecké dôkazy, ktoré by podporili čo len jediný z jej predpokladov. proste z hľadiska vierohodnosti zlyhala na celej čiare - a v dnešnej dobe by už ani nebola mohla vôbec vzniknúť, no keďže je to jediná iná možnosť okrem Stvorenia, taksa jej proste nemôžete len tak vzdať, to my chápeme až príliš dobre, neboj sa :DDD


najvacsiu studiu vsetkych cias predviedol Parnia uz len tym, ze napisal, ze mozog po 20 sekundach odumrel. Tym sa zaradil do Siene idiotov, kde mas urcite aj ty volny vstup.
určite, určite, všetci sú idioti, jediný skutočný vedec je rafaello z portálu Dôležité, treba to urýchlene oznámiť príslušným autoritám, nech sa to zaznamená do análov. inak táto veta, ktorú neustále omieľaš ako doktorov citát, sa vyskytuje pokiaľ viem len v jednom slovenskom článku a je očividne vytrhnutá z kontextu - pretože keby toto doktor Parnia skutočne tvrdil, tak by neuvádzal vo svojej knihe prípad Joa Tiralosiho, ktorý bol vrátený do života po 47 minútach od zástavy srdca. ale keďže nič iné na jeho diskreditáciu nemáš, tak to tu furt opakuješ ako pokazená platňa. ale tým sa strápňuješ jedine ty, môj problém to nie je.


ferda

lisa- ako možeš také niečo napísať že bibia je najspoľahlivejší dokument na svete-to myslíš akože vážne?
samozrejme, že to myslím vážne, to vie dnes už každý trochu vzdelaný človek - tým nemyslím expertov ako ste vy dvaja s rafaelom, ale normálnych ľudí - nájddeš si to trebárs na Wikipedii, ktorá ti to potvrdí tiež, rovnako ako aj každý historik. tu ti dávam citát z Wiki, aby si nemusel dlho hľadať:


"Nový zákon se zachoval přibližně v 5 500 řeckých manuskriptech a kolem 10 000 latinských. Žádné jiné dílo starověku se nezachovalo v tolika exemplářích. Například Homérova Ílias se zachovala v 643 kopiích. Takovýto veliký počet rukopisů umožnil metodami textové (nižší) kritiky velmi dobře vyloučit písařské chyby a velmi spolehlivě určit původní text. Aktuální text Nové smlouvy je stejný, jaký byl v době jejího prvního napsaní."

čiže znova - ak chceš poprieť pravosť Biblie, potom musíš poprieť pravosť aj všetkých ostatných starovekých dokumentov, lebo tie nie sú ani zďaleka tak spoľahlivo dokázané ako práve Biblia.


lisa22 # HoxiDuna67
-
 47% ( 5 people voted )
+
2015-03-19 17:59:49 5f69ce4b
..lisa 22..Skúste sa pokúsiť vysvetliť Vaše..cit:.."pravosť Biblie" ..Nie je mi jasné , to niekto má iný pohľad..? Ak je niečo napísané .. je to pravé..vždy... ak opísané ..tak kopia, falzifikát .. ak orginál..tak orginál ..ak viac vydaní tak viac... ale nepravý orginál..či ľavý falzifikát... Takže pojmovo..upresné...Vaše .".pravá Biblia..." Vďaka vopred...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-19 19:25:19 b91ab622
Lisa, aj keď astronómia a astrológia je záležitosťou starovekých kultúr - Chaldejcov, nesedí všetko, čo vraví ferdo. Židia sa zaoberali astronómiou aj astrológiou v rámci ich tradície - kabalistickej mystiky. Never mu, on chce len za každú cenu spochybňovať čo si napísala, že Biblia, osobitne Nový zákon je najspoľahlivejšie dokázaným historickým dokumentom na svete. Samozrejme, že číslo12 symbolizuje počet Ježišových apoštolov. Len kabala v rámci svojej numeristiky báda po význame, čo chcel Boh číselným počtom 12 asi tak povedať, a chceli by prísť aj Stvoriteľovi na kepienok, ale pre špekulatívne úmysly. Vraj je biblia prepchatá číslom 12? Možno v Starom zákone, v knihe Numeri, ale nie inde. Židia robia veľa preto, aby popreli Ježiša, aj ho považujú za miestneho Jánošíka - On im rozhodne nereprezentuje predstavu Boha.
anaste # NyjeQoga34
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-03-19 19:49:42 5f661df6
Nielenže to tak napísať môže, ona to dokonca tak napísať aj musí! Je to bigotná ovca a tá rozprávková knižočka je celý jej životný rozhľad, celý jej známy a svet. (dokonca tú ovcu niekto nazval v kabarete Dôležité najlepším diskutujúcim, lol, to som sa nasmial!) Povšimnite si, že táto oltárna trúba začína každú svoju vetu (nie tie, ktoré väčšinou kopíruje od druhých) po bodke s malým písmenom. Pacientka však nikdy nezabudne napísať generálnu imaginárnu oplzlinu s veľkým písmenom. To bude nejaká symptomatická kostolná dysfrafická úchylka. Koho mi len pripomína, koho mi len pripomína, lol...!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-03-19 19:59:49 bc7b649f

..lisa 22..Skúste sa pokúsiť vysvetliť Vaše..cit:.."pravosť Biblie" ..Nie je mi jasné , to niekto má iný pohľad..? Ak je niečo napísané .. je to pravé..vždy... ak opísané ..tak kopia, falzifikát .. ak orginál..tak orginál ..ak viac vydaní tak viac... ale nepravý orginál..či ľavý falzifikát... Takže pojmovo..upresné...Vaše .".pravá Biblia..." Vďaka vopred...
klopi, hovoríme o pôvodnom znení textov Nového zákona - toto znenie je dnes také isté (možno na zopár nepodstatných úprav v preklade) - ako bolo v origináloch kníh Nového zákona. chápete či nie? Nový zákon, konkrétne evanjeliá, Skutky apoštolov a kniha Zjavenia sv. Jána, majú najviac existujúcich odpisov, na základe toho bolo možné dokonale určiť ich ôvodný text v originálnych dokumentoch, ktoré sa nezachovali. v tých odpisoch mohli byť nejaké chyby, ale práve preto, že ich je toľko, sa na ne ľahko prišlo. teda znenie kníh Nového zákona ako ich poznáme, je presne rovnaké, ako keď tie knihy boli napísané svojimi autormi. čiže nejde o žiadny plagiát, to je absolútne vylúčené, každý historik by vás s týmto vysmial.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-19 21:28:17 5f69ce4b
anaste, o kabale neviem vôbec nič, ale je zaujímavé, čo píšeš.


Židia robia veľa preto, aby popreli Ježiša, aj ho považujú za miestneho Jánošíka - On im rozhodne nereprezentuje predstavu Boha.
veď o to ide, oni dúfali, že z nich urobí ríšu mocnejšiu než Rím, a toto akosi nevyšlo. aj keď mu ponúkali, aby sa stal ich kráľom - rozumej politickým vodcom, bábkou v ich rukách, ktorej schopnosti by použili na svoje ciele - ale on odmietol. tým si zrejme spečatil osud.


lisa22 # HoxiDuna67
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-19 21:34:03 5f69ce4b
Závidím Vám..lisa22 67../ Vďaka za "usmernenie"/ Vaše tvrdenia ..."orginály sa nezachovali...teda znenie .. je presne rovnaké,.... čiže nejde o žiadny plagiat ..aaa" má svojú vypovedaciu schopnosť ktorá je okamžite predmetom SPOCHYBNENIA..VERIFIKOVATEĹNOSTI. Preto vám závidím Vašu oddanosť..Dikcie uvedené v Biblických textoch boli a sú poučné, sú istým návodom, normatívom pre spoločenské bytie...a usmerňovanie ... Boli a sú koncipované ľuďmi, sústavne zdokonaľované do dnešnej podoby, určite nie konečnej. Pokiaľ by sa dodržiavali-- spoločnosť, spoločenstvá by morálne kvality nemali deformované rôznymi vplyvmi ..aj cirkevnými.
klopi # KyvoWavo40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-20 07:22:57 58d4289b
..lisa 22..67.Nebolo by lepšie Vám sa venovať prírodným krásam, maľovaniu vajíčok, pečením ..baránkov..aa Ako v špecificky..znalostných témach.. okamžite "zaškatuľkovať človiečika" a následne sa "brániť" či /"útočiť" aj invektívne , pri presadzovaní istej predstavy ktorá zaostáva logicky ... i tak trochu ..ako to napísať .. dnes pobehujúcimi..mládežníkmi so zelenou stužkou na poklope...končiacími..Prajem Vám trvalý pocit šťastia...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 08:31:30 58d4289b
lisa ako vzdy, nechapes rozdiel medzi vedeckou teoriou a studiou...Ozrejmi si terminologiu a potom sa tu pretriasaj svojimi znalostami.
Samozrejme si sa ako o bvykle vyhla teme klinickej a biologickej smrti a samozrejme si sa zasa vyhla tvojej taraniny ohladom dokazov ,ze veda nepozna mechanizmy na ozivenie hmoty, preto to nemohlo nastat...


Rafael # BakiQuno09
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-20 09:04:40 59ad0eb9
dasli jeho citat hodny genia, aby neostalo len pri tych 20 sekundach, vysperkoval tuto neobycajnu studiu takto


„Vieme, že po tom, čo srdce prestane biť, nemôže fungovať ani ľudský mozog," povedal Sam Parnia, doktor a vedúci tímu vedcov. „V tomto prípade však vedomie pokračovalo asi tri minúty, aj keď srdce a mozog boli nefunkčné," dodal odborník, ktorý bol sám prekvapený, keď „mŕtvy" opísal všetko, čo sa dialo.

Rafael # BakiQuno09
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-20 09:22:05 59ad0eb9
lisa-anasta-pravosť biblie je pravosť písania na papieri- ale nie pravosť učenia myšlienok-veď učenie pochádzajú zo starších kultúr o znalosti! Biblia a učenie sú dva rozdielne veci-Keď sa pozrieš na Mojžiša-na čom bolo písane 1O prikázaní =kameň=a to je originál-lebo tam nemožeš prepísať nič! Porozmýšľaj kedy vynašli-papier-papyrus-a porovnaj starobu písane v kameni-ktoré sú o niekoľko storočí staršie-keď ešte biblia neexistovala-a znova sa dostávame na začiatok ľudskej civilizácie-nám zabudnutej Sumersko-Akádskej kultúry-starovekej Mezopotámie-to tam vznikli základy-písma-astronomie-civilizácia i samotná biblia-ktorú si židia a kresťania pripisujú ako svoje autorské dielo!!
ferda # XimaHifu28
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-20 12:03:43 58d4285f
ferda nemyslim si, ze dokazu akceptovat fakt, ze najdene sumerske hlinene dosticky su starsie o 2000 rokov skor, ako sa zacala legenda o Mojzisovi.
Samozrejme by bolo trufale zaroven ziadat, aby pochopili tu uzasnu podobnost obidvoch mytov....

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-03-20 12:12:13 59ad0eb9
Tak trochu by ma zaujímalo v súvislosti s dnešným úkazom, kam sa momentálne podeli kostolné ovce. Či sú od strachu zalezené pod posteľou alebo v sakristii a trasú sa strachom? Neviem, ako zatmenie vysvetľuje tá ich ovčia kniha, či to nie je náhodou zjavenie ich imaginárneho ***a. Dnes zrejme zažili - vyjadrené rečou zaostalých - znamenie. Dúfam, že sa tento zážitok čoskoro odrazí aj v ich diskusiách a zasmejeme sa.


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 57% ( 4 people voted )
+
2015-03-20 13:01:52 d425402c
pre tych, co su zaslepeni a nevidia ine moznosti uvadzam, ze ak dva rozne texty opisuju rovnaku udalost, neznamena to, ze jeden musi byt plagiat druheho, ale ze opisuju tu istu udalost.
Fero # LifuRoru61
-
 53% ( 5 people voted )
+
2015-03-20 13:09:11 d9777929
Ustanovenia do Biblii začali byť "kompletizované" tuším pápežom Zlatoustým niekedy v 5-tom storočí.. zdokonaľované viacerými hodnostármi../Augustinom..pápežmi..a / Takéto zmeny --matematiky.. spoločenského usporiadania ..i fyzikálnych vysvedlení istých dejov.. sa nutne dostali a dostávajú do aj Biblických .."usmernení" . Samotná Biblia predstavuje súhrn poučení, návodov.normatívov aaa.. ktoré ľudské dejiny jednak skúsenostne, empiricky, či vedeckými metódami naprodukovalo./..úroky, oceňovania, hodnotenia či súdy, morálne zásady spoločenského spúolunažívania aaa ../sú zdrojom pre sekulárne právne normy . Hľadať autorov prvotnosti Biblických zápisov, verifikovanie , je zbytočné..nepotrebné.. je to zbytočné mrhanie energiou../ najlepšie sa.. vo Švejkovi..stotožňujú zážitky stoviek príbehov vojenských..či Móricových ..poľovníckych zážitkov.. pozbieraných...v jeho Kapse.../Také ustanovenie..že dlh sa vracia ..večer..aby veriteľ počas spánku mal dobrý pocit, požičiava sa na neutrálnej pôde.. a krv s kysnutým , či ovocie a mliečne sa vylučuje aaa.. je životná skúsenosť vedecky podložená...Takže ...aj liečiteľstvo..je v prvom rade skúsenostné, následné.. pokusné..aj vedecký opodstatnené vo vývoji.A fenomén...máme lieky...treba vymyslieť choroby ..je vyložená komercia ZISKOVOSŤ.
klopi # KyvoWavo40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-20 13:16:30 58d4289b
pre tych, co tvrdia, ze nemusi ist o plagiat a opisuju rovnaku udalsot mam otazku, ako je teda mozne, ze ten prvy trext, z ktoreho neskor prevzali text do biblie uvadza miliardy rokov?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 13:22:42 59ad0eb9
pre tych, co nevedia rozdiel medzi sumerskym rokom a nasim rokom odporucam si daco o tom nastudovat. ale aj to je dokaz, ze nejde o plagiat
Fero # LifuRoru61
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-20 13:26:32 d9777929
ked vyberam ceresnicky, vzdy vyjde, co chcem ,vsak?
Rafael # BakiQuno09
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-20 13:31:32 59ad0eb9

„Vieme, že po tom, čo srdce prestane biť, nemôže fungovať ani ľudský mozog," povedal Sam Parnia, doktor a vedúci tímu vedcov. „V tomto prípade však vedomie pokračovalo asi tri minúty, aj keď srdce a mozog boli nefunkčné," dodal odborník, ktorý bol sám prekvapený, keď „mŕtvy" opísal všetko, čo sa dialo.
a čomu nerozumieš, ty trúba Jerichova? píše, že vedomie pokračovalo aj po skončení fungovania mozgu - presne toto je totiž výsledok výskumov, ktoré trvali štyri roky a boli vykonané na cca 2000 osobách. vyplýva z toho, že vedomie nie je produktom mozgu. tvoj kamarát PS-VB má aspoň toľko súdnosti, že pochopil, ako sa strápnil a radšej sa išiel spláchnuť, tebe tvoja yntelygencija nestačí ani na to, aby si pochopil, že si nič nepochopil.


Samozrejme si sa ako o bvykle vyhla teme klinickej a biologickej smrti a samozrejme si sa zasa vyhla tvojej taraniny ohladom dokazov ,ze veda nepozna mechanizmy na ozivenie hmoty, preto to nemohlo nastat...
vaša "vedecká teória" tvrdí, že "sa to stalo samo" - teda teraz už treba k tomu nejaké mechanizmy? :DDD


fero

pre tych, co su zaslepeni a nevidia ine moznosti uvadzam, ze ak dva rozne texty opisuju rovnaku udalost, neznamena to, ze jeden musi byt plagiat druheho, ale ze opisuju tu istu udalost.
tak ale keby to uznali, potom by prišli aj o tú poslednú možnosť poprieť očividné, chápeš :))


inak je zábavné pozorovať, ako sa pokémon zúfalo snaží zaujať pozornosť v téme jeho satanovi oddanému srdcu blízkej :P


Závidím Vám..lisa22 67../ Vďaka za "usmernenie"/ Vaše tvrdenia ..."orginály sa nezachovali...teda znenie .. je presne rovnaké,.... čiže nejde o žiadny plagiat ..aaa" má svojú vypovedaciu schopnosť ktorá je okamžite predmetom SPOCHYBNENIA..VERIFIKOVATEĹNOSTI. Preto vám závidím Vašu oddanosť.
klopi, ak vás to skutočne zaujíma, dohodnite si stretnutie s nejakým renomovaným historikom, ktorý vám to vysvetlí. sú ľudia, ktorí sa stali veriacimi práve na základe štúdia histórie, keď sa dozvedeli, že pravosť evanjelií je prakticky nespochybniteľná.


lisa22 # HoxiDuna67
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-03-20 13:44:35 5f69ce4b
lisa tak postuduj a zisti ake traposiny hlasas. Za prve z tisicky pacientov, jeden jediny az po roku uviedol do tohto podla teba najrozsirenejsieho vyskumu, svoje zazitky. za druhe, opisuje klinicku a nie biologicku smrt, co je velky rozdiel. za tretie nemerali mozog a jeho cinnost ani jednym z dvoch moznych sposobov, takze o EEG nevedeli nic, nakolko sa zaoberali len zastavou srdca. Za dalsie, vyskum bol paskvil, co potvrdili renomovani odbornici. Za dalsie tu su studie vyvracajuce toto jedine zistenie ,ktore ani teda nebolo priamo zdokumentovane....

http://god-knows-what.c
om/2014...

http://theness.com/neurologica...
http://infidels.org/l
ibrary/mo..


Rafael # BakiQuno09
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-20 13:51:09 59ad0eb9
Navyse taka pkoska
ohladom flat line EEG su uz dokazy, ze mozog pocas flat EEg funguje, s cim ani Parnia nepocital


ABChttp://www.sciencedaily.com/re.[/
url]

Takze traposka ako?

Tomu hovoris dokaz ako hrom?
No asi podobne ako Sumeri a biblia....

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 13:55:49 59ad0eb9
Nuz ako vidis, nestaci precitat jednu tendencnu knihu a mat patent na rozum, a je jedno, ci sa vola biblia, alebo paskvil od Parniu.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 14:04:07 59ad0eb9
Radšej prečítať tisíc debilín a už ani nevedieť akú farbu má h...o, svaté písmo čítaj DC, tam nájdeš múdrosť vekov, priamo od Stvoriteľa, na ktorej bola vybudovaná naša kresťanská civilizácia
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 14:12:39 58d7436a
a nieco k teme okrem kreovania svojho aj tak nizkeho sebavedomia nemas?
Vies preco tak malo zien je filozofov? No staci si precitat tvoje prispevky a mas v tom jasno.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 14:15:50 59ad0eb9
lisa zvykol som si, ze inak racionalny clovek sa v situaciach, kedy to nezapada do jeho svetonazoru zacne spravat maximalne iracionalne a zacne oznacovat nevyhovujuce dokumenty za plagiaty, myty, ci falzifikaty.
Fero # LifuRoru61
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-03-20 14:21:19 d9777929
Lisa, sleduj, aký je pandík nervózny, keď nedostane odpoveď hneď. Lebo včera ti hodil udičku. Svoj príspevok pre teba si 5x prečítal a odoslal. Potom sa postavil pred zrkadlo, kde sa uistil, aký je dobrý, vrátil sa k počítaču, hodil si plusku a čakal na odpoveď. Až doteraz. Keď odpoveď neprichádzala, začal si robiť starosti o kostolné ovce, kam sa to len podeli? Žeby zatmenie? On nechápe, že polovičaté úkazy sú len pre takých ako on - radových trollov. Čo sme my kostolné ovce nejaké - béééééčka? Veď keď už, tak zatmenie poriadne. Nie? Kladiem si otázku, čo by tento robil, keby nebolo tej kostolnej rozdielnosti medzi nami? Taký ako on by sa asi k smrti unudil.
anaste # NyjeQoga34
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-20 14:25:02 4e63d1d3
O nízkom sebavedomí svedčí tvoje napádanie oponentov ad hominem a zúrivé presviedčanie o svojej pravde .. Moje posolstvo je jasné, čítaj svaté písmo a možno pochopíš - ak niesi tupý ako bedňa gitu .. Zober si z toho čo chceš. A filozofovať nemam problem, ale s ľuďmi, ktorí vedia diskutovať na úrovni a to ty nie si. Tebe prispôsobujem aj štýl komunikácie ;)
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-03-20 14:26:29 58d7436a
Mne tie dokumenty vyhovuju, dokonca pravost hlinenych dosticiek uznavam. Horsie je to samozrejme so samotnym textom. Autenticita textu predsa nic nevypoveda o jeho pravosti. Rovnako o 1000 rokov budu posudzovat hadam pravost a pravdivost filmu Terminator? Ved musime pri citani textu pouzit aj rozum. Ak Sumeri opisuju nieco, co je v biblii prelozene do zidovskej tradicie, znamena to len jedno. Ze nemali ani taku fantaziu ako Sumeri. Nic o pravosti ci pravdivosti to nevypoveda.

A s tymi Dogonmi tiez, stacili dve generacie a do mytu sa dostali poznamky od turistov....

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 14:26:45 59ad0eb9
FC takze k teme opat nic, ani ste lisu nepodrzali, ked tu vehemntne obhajuje dusu ako dokaz...Nuz neviete byt solidarne a spolu sa strapnit, ci staci, ked sa strapni len jedna?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-03-20 14:29:28 59ad0eb9

lisa tak postuduj a zisti ake traposiny hlasas. Za prve z tisicky pacientov, jeden jediny az po roku uviedol do tohto podla teba najrozsirenejsieho vyskumu, svoje zazitky. za druhe, opisuje klinicku a nie biologicku smrt, co je velky rozdiel. za tretie nemerali mozog a jeho cinnost ani jednym z dvoch moznych sposobov, takze o EEG nevedeli nic, nakolko sa zaoberali len zastavou srdca. Za dalsie, vyskum bol paskvil, co potvrdili renomovani odbornici. Za dalsie tu su studie vyvracajuce toto jedine zistenie ,ktore ani teda nebolo priamo zdokumentovane....
nikto nič nevyvrátil - len sa snažia spochybňovať. je jasné, že skúmať, čo sa s nami deje po smrti, je viac než "challenging study". drvivá väčšina postihnutých infarktom totiž zomrie! takže vieš si predstaviť, že tých už asi nespovedali. prežije len asi 10% a z nich len zopár má zážitok mimo tela! konkrétne sú to zatiaľ tí dvaja, z ktorých u jedného bolo jasne a nespochybniteľne dokázané, že jeho vedomie bolo aktívne aj tri minúty po tom, čo jeho mozog prestal do 20 sekúnd po zástave srdca fungovať, ako je to zvyčajné - pozor, dnes sú už metódy, ako zabrániť rozkladu mozgových buniek schladením, čím sa mnohonásobne zvyšuje šanca návratu do plnohodnotného života aj po dlhšom čase (ako sa to podarilo u Joe Tiralosiho).

"The case of Mr A is solid otherwise it would not have got through peer review. The man was in VF a deadly heart rhythm were consciousness is not possible after just a few seconds and the brain stem is down so all reflexs are absent in the brain. After 20 seconds the global electrical activity of the brain is flat and yet the man retained consciousness for more than 3 minutes, verified by his hearing of the automatic defibrillators audible “shock the patient” TWICE with a gap for CPR in between. and seeing the bald headed man which he couldn’t have seen from his position on the bed behind the curtain."

ako tu niekto napísal, vo vede neexistujú výnimky. preto treba silou-mocou tento zatiaľ jediný jasný prípad spochybniť a ja nepochybujem o tom, že nájdeš ešte kopec ďalších, čo sa o to pokúšajú. kľudne si uľav, pravdu aj tak nezmeníš.


ohladom flat line EEG su uz dokazy, ze mozog pocas flat EEg funguje, s cim ani Parnia nepocital
nič také tam nenachádzam, daj znova.


lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-03-20 14:53:26 5f69ce4b

anaste
:DDDDDDDDDD

tu je niečo preňho, z tohto mu pôjde pena na ústa:


Ave Maria,
gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui,
Jesus.
Sancta Maria,
Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.


<3

lisa22 # HoxiDuna67
-
 62% ( 3 people voted )
+
2015-03-20 14:58:38 5f69ce4b
A nebolo by jednoduchcie napisat, ze o tom nic nevies a dalej sa nestrapnovat? Na tych linkoch som ti uviedol ako sa robi vedecka studia, paskvil od Parniu nas zasa presvedcil len o tom, ze ani on sam nevie, co pise a vysledky na zaklade jedneho jedineho pacienta prezentoval ako dokaz, ktory ani dokazom nebol.
Lisa venuj sa radsej katechizmu, tam si dobra, ale mozog a jeho cinnost nechaj odbornikom.
Uz sa viac nestrapnuj.

PS-VB neprispieva preto, ze si ho dostala, skratka uz nema trpezlivost ti vysvetlovat, ako neuveritelne taras, a s tymto poslednym dovetkom si to len potvrdila. Este raz a pomaly, flat line EEG a jeho neschopnost o tom dokonca aj vediet

Rafael # BakiQuno09
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-20 14:59:17 59ad0eb9
Lisa venuj sa radsej katechizmu, tam si dobra, ale mozog a jeho cinnost nechaj odbornikom.
veď presne to aj robím, akurát, že za toho odborníka nemám teba, a to bude asi ten problém :D


napísať, že sa niekto strápni, avšak bez akýchkoľvek dôkazov, je očividne tvoja osvedčená metóda, ale na mňa to neplatí. preto ešte raz a pomaly - uveď tu štúdiu, ktorá dokazuje, že mozog funguje aj vtedy, keď EEG nič nenameria, teda aj po tých 20-30 sekundách od zástavy srdca a vysvetli aj, ako sa to dá bez merania zistiť.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 15:03:56 5f69ce4b
Takze alfa a omega celeho vyskumu stoji na jednoduchom poznani, ze nevedel dostatocne zdovodnit mozgovu aktivitu a teda aj jeho tzv. vyskum potom dopadol tak ako dopadol. Takze ziadna dusa, mozog bol aktivny a nic nove a nadprirodzene sa neudialo. Pre niektorych sok, pre ostatnych uplne obycajna sprava, a preto aj jeho tzv, vedecky vyskum patri tak, kam patri do oddelenia paskvilu.
Nic nove sa teda k tejto teme uz dodat neda, kazda dalsia aktivita z tvojej strany bude povazovana len za akt sebaukajania, ze predsa ty mas pravdu a cely svet odbornych recenzii sa myli. Ale ty si na to zvyknuta, ved kazdy tvoj postoj je uplne iny ako oficialna linia.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 15:07:41 59ad0eb9
DC - mozog je dobrá vec ..len.... o pár rokov zhnije v zemi. Duša bude žiť večne .. Spomeň si na časy, ked si bol ešte šťastné dieťa a nechaj svoju dušu žiť ..
LenkaB # LyroKomo25
-
 57% ( 4 people voted )
+
2015-03-20 15:08:53 58d7436a
fajn, tento link, čo si teraz poslal, konečne funguje - akurát, že sa tam nehovorí o stave po klinickej smrti, ale o hlbokej kóme - takže z hľadiska predmetnej štúdie absolútne irelevantné.
lisa22 # HoxiDuna67
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-20 15:09:38 5f69ce4b
lisa nepi tolko, mas ho nad svojim poslednym prispevkom a este raz pre pochopenie su dve metody na zistenie cinnosti mozgu a Parnia nepouzil ani jednu....
Ak by si o tej teme vedela nieco, musela by si vediet aj preco ani jednu metodu nepouzil a preco z tisicky pacientov, ktori mimochodom presli len uspesnou resuscitaciou a nicim inym, bol vysledok aky bol ,teda jedna sprava od pacienta az po roku.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 15:10:56 59ad0eb9
nestrapnuj sa.....
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 15:11:32 59ad0eb9
Este raz a pomaly, Parnia z blizsie znamych dovodov ani nemal pristroje na mozgovu aktivitu ani u jedneho pacienta, vychadzal len z predpokladu, ze zastava srdca vedie k necinnosti mozgu, ci koma, ci klinicka smrt, je uplne jedno, jeho pozorovania zahrnali len absenciu cinnosti srdca, nie aktivitu mozgu, navyse prave flat line EEG je to, o com nemal ani potuchy a preto jeho studia je paskvil. Dolezite je nie to, ci je to koma, ale to, ze flat line EEG nezarucuje necinnost mozgu takze irelevantnne je to len v tvojej neodbornej hlave.
Rafael # BakiQuno09
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-20 15:15:39 59ad0eb9
Ave Maria,
gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui,
Jesus.
Sancta Maria,
Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.Lisa - ale to by tomu najskôr musel rozumieť. Nie, takéto mu robiť nemôžeme. My mu predsa ubližovať nechceme. To by nebolo fér. Jemu musíš hodiť niečo zrozumiteľnejšie. Pentagramček? Venom? Sodom? Kreator?...Neviem...


anaste # NyjeQoga34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-20 15:23:51 4e63d1d3

Takze alfa a omega celeho vyskumu stoji na jednoduchom poznani, ze nevedel dostatocne zdovodnit mozgovu aktivitu a teda aj jeho tzv. vyskum potom dopadol tak ako dopadol. Takze ziadna dusa, mozog bol aktivny a nic nove a nadprirodzene sa neudialo. Pre niektorych sok, pre ostatnych uplne obycajna sprava, a preto aj jeho tzv, vedecky vyskum patri tak, kam patri do oddelenia paskvilu.
mŕtvy mozog nie je mozog v kóme, ale to tebe asi nevysvetlím. v každom prípade, ten šok zažiješ ty - to ale bude sranda, keď zistíš, že si ešte neskončil, a čo ešte len, keď príde na účtovanie ;)))

radšej si predsa len prečítaj tú Gloriu Polo, ona je presne ten prípad, aké skúmal Parnia, tiež bol široko medializovaný. po zásahu bleskom mala úplne spálené telo aj vnútorné orgány, pľúca, obličky aj pečeň. v jej prípade oživovanie nemalo význam, doktori rozhodli, že ju nechajú zomrieť,avšak jej sestra si vymohla pre ňu aspoň kyslík. tri dni bola v hlbokej kóme a zrejme aj viac, no bola vrátená do života - v tomto prípade nie lekármi, tí jednoznačne uznali, že ide o zázrak. jej telo sa postupne uzdravilo, dokonca aj nohy, ktoré mala kompletne spálené a pôvodne ich mali amputovať, sa uzdravili. žena je teraz zdravá a chodí svedčiť po celom svete, čo sa jej stalo. dokonca porodila a odkojila dcéru, hoci jej vaječníky aj prsia boli spálené a nefunkčné.

http://www.javaemerald.com/religion/gloria_polo_te
stimony.html

takýchto prípadov je plno a Parniove výskumy samozrejme budú pokračovať, takže aj ďalšie výsledky budú. no pre teba už môže byť neskoro, ešte dnes ťa môže zraziť auto.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 15:30:26 5f69ce4b

Este raz a pomaly, Parnia z blizsie znamych dovodov ani nemal pristroje na mozgovu aktivitu ani u jedneho pacienta
to tvrdíš ty a podľa všetkého to bude ďalšia kravina

anaste
to je najlepší veršík na vyháňanie diabla, pokémona to musí vytočiť dobiela, chcela by som to vidieť :D

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 15:32:37 5f69ce4b
lisa ,mila lisa, nestaci si precitat jednu knihu, ale strapnila si sa teda riadne. Akekolvek dalsie tvoje vyjadrenie je len na odvedenie pozornosti od toho ,ze si zasa ako vzdy stupla vedla.
Lisa vs. rafael a spol je preto nevyhnutne 0:1Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 15:37:39 59ad0eb9
Rafael - ty si úplne stratil nevinnosť a dokonca považuješ za svoje osobné víťazstvo, že si sa nechal oklamať, že duša neexistuje ... Ešte dnes sa pomodlím za tvoju ubitú dušičku ...
LenkaB # LyroKomo25
-
 62% ( 3 people voted )
+
2015-03-20 15:41:30 58d7436a
Crux Sancta Sit Mihi Lux Non Draco Sit Mihi Dux.
Vade Retro Satana Non Suade Mihi Vana.
Sunt Mala Quae Libas Ipse Venena Bibas.
Lisa, myslela som si, že tento verš je pravý exorcismus.
Klopi, poďte sem, nechceli ste ísť náhodou do Bologne, na univerzitu exorcizmu?

anaste # NyjeQoga34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-20 15:51:36 4e63d1d3

Lisa vs. rafael a spol je preto nevyhnutne 0:1
omyl, zlatko - ty si totiž ani tú jednu neprečítal, len nejakých pár viet na webe, ale o to nejde - lebo ako píše Lenka, to ty si ten oklamaný, čo prehral vlastnú dušu. nám nejde o nejakú rétoriku, ale o pravdu a pravda sa nedokazuje - pravda sa oznamuje. kto je z pravdy, ten ju chápe a uznáva, kto nie, tomu nepomôže ani tisíc dôkazov v jej prospech, vždy si nájde ten jediný zdanlivo v jej neprospech.

rozumieš tomu? pravdu vyvrátiť nemôžeš, ona proste JE. môžeš sa jej len vzpierať a to aj robíš a v tom si dajme tomu, že úspešný. len škoda, že hlavnou výhrou v tejto súťaži je pre teba smrť tvojej duše, obrazne povedané. ale to už nie je môj problém.

anaste
máš pravdu, ja som skôr narážala na to, že Mária je práve tou bytosťou, ktorú démoni nemôžu zniesť. každý, kto ešte úplne neroztrhol svoje zväzky s diablom, nenávidí túto modlitbu, vytáča ho do bezseba (vlastná skúsenosť) napriek tomu, že inak v Boha verí. tak aj pokémon si práve preto pre nás ako podľa neho najhanlivejšiu prezývku vybral "pátričkárky" ;)))

lisa22 # HoxiDuna67
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-20 16:10:20 5f69ce4b
Treba za za nich modliť. Aj za Pandeho ..
LenkaB # LyroKomo25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-03-20 16:38:47 58d7436a

Treba za za nich modliť. Aj za Pandeho ..
to si povedala veľkú pravdu. jedine to môže priniesť skutočný výsledok...viera je totiž dar, ktorý si treba zaslúžiť, a tým, ktorí si ho na základe vedomého a dobrovoľného odmietnutia pravdy nezasluhujú, ho musia získať iní. takto to funguje...

lisa22 # HoxiDuna67
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-03-20 16:55:55 5f69ce4b
ďalej môže byť napríklad toto:

Sviatok ružencovej Panny Márie: Víťazstvo kresťanských vojsk v bitke pri Lepante.

Pod pontifikát dominikána Pia V. (1566-1572), ktorý bol veľkým askétom a mužom modlitby a na pápežskom tróne, spadá udalosť, ktorá mala pre Cirkev a celý Západ rozhodujúci význam. Preto je zobrazená na mnohých stropových freskách mariánskych kostolov námorná bitka pri Lepante.
Politicky roztrieštený Západ bol ohrozovaný Turkami. Vo svojej dobyvačnej politike si chceli bez milosti podmaniť celý kresťanský Západ a získať ho pre moslimskú vieru. Keď sultánova flotila získala viac gréckych ostrovov, plánoval dobyť cez Maltu, Sicíliu a Neapol Stredozemné more.
Pápez Pius V. sa neúnavne snažil zjednotiť rozhnevaných kresťanských veliteľov, aby sa tak mohli účinne postaviť proti tureckej prevahe. V najväčšej núdzi bola obranná vojna a vedenie kresťanskej flotily zverené vynikajúcemu mladému admirálovi Juanovi z Rakúska. Súčasne vyzval Pius V. všetkých kresťanov, aby sa modlili ruženec, aby kresťanské vojská zvíťazili v tejto bezvýchodiskovej situácii s pomocou Panny Márie. Hovorí sa dokonca, že pápež dal vojakom rozdať ružence.
Admirirál Andre Doria mal na palube svojej lode pri sebe aj vzácnu kópiu milostivého obrazu z Guadalupe.

7. októbra 1571 napokon prišlo k svetoznámej bitke. Bojovalo 500 lodí a 170 000 mužov. Očití svedkovia hovoria, že na kresťanských lodiach boli vztýčené kríže a že syn rakúskeho cisára, don Juan si ako prvý kľakol pred krížom a úpenlivo prosil o Božiu pomoc. Všetci ostatní vojaci nasledovali jeho príklad.
Boli to dojímavé okamihy. V priebehu niekoľkých hodín ťažkého boja bolo potopených 113 tureckých galejí, zajatých 117 lodí a oslobodených 12 OOO kresťanských otrokov, ktorí museli slúžiť Turkom ako veslári. Dovtedy neporaziteľná turecká flotila utrpela zdrvujúcu porážku a Európa bola zachránená pred islamom. Všetci boli presvedčení, že nezvíťazila sila zbraní, ale Boh zasiahol na príhovor Panny Márie.

Keď prišla o dva týždne k pápežovi správa o šťastnom výsledku bitky, nebol pápež vôbec prekvapený. On totiž v hodine víťazstva náhle prerušil rozhovor s generálnym pokladníkom, otvoril okno a dojatý radostne oznámil: “Naša kresťanská flotila v tejto hodine zvíťazila nad Turkami. Poďakujme sa Pánovi!”
Tiež nariadil, aby sa od toho dňa každú prvú októbrovú sobotu slávil sviatok Panny Márie víťazstva. Jeho nástupca pápež Gregor XIII. neskôr tento sviatok premenoval na Sviatok ruženca.http://www.magnificat.sk/sviatok-ruzencovej-panny-
marie-vitazstvo-krestanskych-vojsk-v-bitke-pri-lep
ante/


inak Gaudeamus viem ešte stále naspamäť, a iuvenes dum sumus si ho občas aj zaspievame :)))
lisa22 # HoxiDuna67
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-03-20 17:56:38 5f69ce4b
PS-VB: Text benediktínskeho kríža si preložil úplne perfektne. Ešte ťa prosíme, ak sa ti bude chcieť, prelož mačiačikovi aj túto latinskú formulku - lebo v latinčine sa on nedokáže vytočiť tak správne do bezseba. Ak sa popritom do bezseba vytočíš aj ty, vopred sa ti ospravedlňujeme.


Ave Maria,
gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui,
Jesus.
Sancta Maria,
Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen


anaste # NyjeQoga34
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-03-20 18:04:39 4e63d1d3
anaste, lisa, naše motlitby boli vyslyšané, arcibezbožník PS-VB už dokonca prekladá exorcismy z latinčiny, treba pokračovať v úsilí :)
LenkaB # LyroKomo25
-
 57% ( 4 people voted )
+
2015-03-20 18:14:39 58d7436a
PS-VB: ale mal by si mu preložiť ten latinský text. Len ten jeden odstavec. Tebe to nič nedá a jemu pomôžeš. Veď on chudák je už dávno zlým duchom posadlý, keď si takéto texty si vyspevuje od kapely Sodom. Potom ti poviem, dobre? Bola stále pannou.


THERE IS NO ACT OF DESPERATION
INSATIABLE DESIRE FOR THE KILL
YOU`LL NEVER FIND YOUR ISOLATION
ERASING YOUR DECEIT

MINDS COLLAPSED TO SMITHEREENS
DEAD JUST FOR A WHILE
DANCING WITH IMMORTAL SOULS
WHEN VICTIMS PASSING BY

CAN`T FREEZE THE SMILE ON YOUR FACE
CARESSED ON SACRED GROUND
REJECT THIS PEACEFUL PLANET
IGNITE YOUR SHIELDING SKY

INVOCATING THE DEMONS
THE SEED I`VE SOWN TO EARN
INVOCATING THE DEMONS
CAN YOU HEAR MY HUNGER ROAR

DREAMS OF INVENTED FANTASIES
REALIZED BY BLUNTED FEAR OF GOD
TO CROSS FORBIDDEN BOUNDARIES
TO DRINK YOUR SACRED BLOOD

DESCENDED FROM A LOADED GUN
A VIOLENTLY REGRESS
LOST DIGNITY IS DEATHLESS
GONE WITHOUT A TRACE

MY SORROW FELT BY THOSE WHO MOURN
PERISHED BY COMPLACENCY
BLUDGEONING AT MY INSTIGATION
JUST WANT YOUR FALSE DOCILITY

INVOCATING THE DEMONS
THE SEED I`VE SOWN TO EARN
INVOCATING THE DEMONS ...
anaste # NyjeQoga34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-20 18:51:42 4e63d1d3

anaste, lisa, naše motlitby boli vyslyšané, arcibezbožník PS-VB už dokonca prekladá exorcismy z latinčiny, treba pokračovať v úsilí :)
začína to sľubne! :D aká škoda, že tu nie je pandáš, keby nad ním vyriekol tie exorcizmy, možno by aj z neho vyšli :D a možno by aj niečo poprezrádzali, ktovie...;))

anaste
ja inak považujem za hroznú nedôslednosť pospevovať si takéto texty, a neveriť pritom v diabla. som presvedčená, že je to pre His Satanic Majesty nesmierna dehonestácia. čo myslíš? robím si starosti, chápeš...toto by sa vážne nemalo....

lisa22 # HoxiDuna67
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-20 19:14:38 5f69ce4b
"anaste, lisa, naše motlitby boli vyslyšané, arcibezbožník PS-VB už dokonca prekladá exorcismy z latinčiny, treba pokračovať v úsilí :)"

Lenka presne tak, predpokladám, že my tri sme v jeho živote jediné osoby, ktoré za neho stratia modlitbu a ja som sa rozhodla, že dám za neho omšu slúžiť - tá bude obetovaná na môj úmysel, (ten je pre verejnosť anonymný), ale stačí, ak Boh a ja budeme vedieť, že je to za PS-VB. Aby mu boli odpustené jeho urážky na adresu Boha, teda jeho arcibezbožníctvo - ako si to nazvala.


anaste # NyjeQoga34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-20 19:20:01 4e63d1d3
PS-VB: áno a veľmi pekne ti ďakujem. Spokojnejšia by som pochopiteľne bola, keby si si dokázal odpustiť ten, v tomto konkrétnom prípade veľmi dehonestujúci obsah v zátvorkách. Lebo keď niečo píšeš ty, obyčajne sa smejem, ale teraz si mi spôsobil tak trochu bolesť. Aspoň vidíš, aká dokáže byť viera silne osobná.
anaste # NyjeQoga34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 19:51:47 4e63d1d3
PS-VB: Kedy mi dáš zahrať internacionálu pred manderlákom? Povedz, ja tam prídem. Teším sa! Ale mohol by si mi dať radšej zahrať lepšiu skladbu, viac k môjmu vkusu, nechceš?
anaste # NyjeQoga34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 20:07:06 4e63d1d3
PS-VB
chcem ťa upozorniť, že Boh je osobitne citlivý na to, ak niekto uráža jeho najmilšie stvorenie - oveľa viac než keď uráža jeho. dávaj si pozor na svoje vyjadrenia, aby sa ti nebodaj nestalo, že dopadneš ako istá Natália Makedonová, autorka kníh Večné zákony, ktorá o sebe rozhlasovala, že porodí Emmanuela a rôzne iné haluze (bola veľmi populárna v 90-tych rokoch), podstatné však je, že vo svojich knižkách a vyhláseniach hrubo urážala Božiu Matku. skončila veľmi rýchlo a na výstrahu ostatným podobným bláznom - rozmašíroval ju kamión.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-20 20:24:33 5f69ce4b

"veľmi dehonestujúci obsah v zátvorkách"


mám silné podozrenie, že ide o talmudského žida - v talmude sa Panna Mária vykresľuje ako prostitútka a Ježiš ako nemanželský syn, ktorého mala s rímskym vojakom ...navyše tá láska k boľševizmu ... buď je to žid, alebo silne zmanipulovaný shabez-goi

"ja som sa rozhodla, že dám za neho omšu slúžiť "


prihoď tam všetkých troch


"začína to sľubne! :D aká škoda, že tu nie je pandáš"podľa mňa to priebežne monitoruje na pozadí :)

LenkaB # LyroKomo25
-
 60% ( 5 people voted )
+
2015-03-20 20:35:26 58d7436a

Musis si v tej svojej kotrbe zrobit poriadok a konecne si uvedomit, ze sirenie bozskeho strachu funguje len na veriacich... Mna s takymi dristami akurat rozrehoces...
ako myslíš :)


podľa mňa to priebežne monitoruje na pozadí :)
škoda, chcem ho vidieť zvíjať sa v exorcistických kŕčoch a s penou na ústach :DDD


anaste, len či bude stačiť jedna...

lisa22 # HoxiDuna67
-
 62% ( 3 people voted )
+
2015-03-20 20:42:02 5f69ce4b
"pravda sa nedokazuje - pravda sa oznamuje"
oznamujem, ze tu zopar husickam strasi vo vezi :) riadne teda.

tak vyber z moznosti priklonit sa k jeruzalemskemu pankhartovi alebo byt v opacnom pripade zidom ma dostava do uzkych, priznavam...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 21:03:07 b2fd8a53
PS - VB: najradšej Tublatanku, ale starú (Maťo Ďurinda, Palo Horváth, Ďuro Černý), ak by inak nebolo, môže byť aj v novom zložení. Ale keby si moc chcel, daj Elán. Joža Ráža mám rada.
Nejeduj sa, pre mňa-za mňa aj keby si bol talmudský žid, čo na tom? Najdôležitejšia je láska.

anaste # NyjeQoga34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 21:03:08 4e63d1d3
neviem si rady, ale v pripade lizinky...podla mna si vlastnosti o bobovi vymysla.

"chcem ťa upozorniť, že Boh je osobitne citlivý na to, ak niekto uráža jeho najmilšie stvorenie - oveľa viac než keď uráža jeho"

no, chudacik osobka...uz len liza sa ho musi zastavat :)

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 21:13:56 b2fd8a53
"Židia robia veľa preto, aby popreli Ježiša, aj ho považujú za miestneho Jánošíka - On im rozhodne nereprezentuje predstavu Boha"

kurrrrva. zidia poznaju Jánošíka???

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 21:23:37 b2fd8a53
kto tvrdi, ze Jánošík neni boh, skonci so svatou valaskou v hlave...:) tak tazko za nase hriechy vlacil hak pod rebrom...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 21:29:01 b2fd8a53
kučma - môžeš byť veľa vecí, ale pomocná stráž na babete doslova cituje myšlienky z talmudu a navyše otvorene propaguje boľševizmus a zabíjanie, či vaznenie kresťanov - takže bud talmudista jak remeň, alebo vedomý, či nevedomý shabez goi ... maš nejakú inú kategóriu?
LenkaB # LyroKomo25
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-03-20 21:40:49 58d7436a
tuuu. gejza cituje myslienky z talmudu? propaguje bolsevizmus a zabijanie ci vaznenie krestanov?
to sa mi nezda.
kategoria je jasna, bud jezisofil abo zidofil. este janosikovec by mohol byt...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 21:52:09 b2fd8a53
lenko, otazka...jezis zije? co sa nestavi?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 21:56:17 b2fd8a53
mozem skusit jednu hru?
daj otazku na ktoru ti nedokazem odpovedat...aby si to nemala take jednoduche, upozornujem ta, ze v odpovedi mozno pouzijem aj slovo "boh"

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 21:59:42 b2fd8a53
a co sa marisky panny tyka, pominuli casy, ked pocatie bol hriech, tak nach sa nehanbi...
pocatie a porod je predsa stvoritelovo dielo :)))

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 22:03:09 b2fd8a53
psvb...boh vie. daco jednoduchsie nemas?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 22:11:28 b2fd8a53
ono to neni podstatne, ako blizko zeme...skor ako hlboko v marike...boh vie ako to bolo :)
hlavne ze jedna civilizacia opisovala jedno o 2000 rokov ina civilizacia to iste a o dalsich 2000 rokov sa zopar ludom tomu verit nechce...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 22:25:12 b2fd8a53
a boh keby chcel...marika ma aj trojcata, calu svatu trojicu pokoti...

kucma # FyvaFixa25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-20 22:29:11 b2fd8a53
názorne nám predvádzate, čo sa stane, keď svine nejakým omylom nájdu perlu.
lisa22 # HoxiDuna67
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-03-20 22:32:21 5f69ce4b
nazorne mi je to jedno. vezmi snurku a zaves si perlu od svine medzi kozy...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 22:35:28 b2fd8a53
bohorodicka jedna trojedinno jedina jedna....jedneho boha z boha jedneho tojjedineho, rodica potrebneho...
dartagnan sa skryt moze, ze do trojky sa nedostal...a ani troch muskatierov nepokotil :)

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 22:40:45 b2fd8a53
Len sa ďalej bavte medzi sebou Lasar Moissejewitsch a Leonid, zjavne už nevyprovokujete ani hladneho Moše počas Jom Kipur
LenkaB # LyroKomo25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-20 22:47:46 58d7436a
nuz, ga ga ga...gejza ga ga ga, daj mi plusku ga... Jom Kipur ga...

kucma # FyvaFixa25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-20 22:50:21 b2fd8a53
lenko, tak daj dakus debaty...vies popisat vlastnymi slovami evolucnu teoriu...vies popisat co ma jezisko so vznikom bohapusteho sveta? pome filozofovat...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 22:53:04 b2fd8a53
hm. som si mylel ze tri pluska su jedna bodka a tri boky je neviem co...pravda zije. oznamujem to.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 23:05:36 b2fd8a53
PS-VB je to tvoje fórum? zrejme nie, takže GTFO.
lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 23:09:19 5f69ce4b
pf...boh vie naco semka lizinka prispieva...manifest boba?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 23:17:09 b2fd8a53
PS-VB: zbadala som, že na fóre si nositeľom väčšinového názoru (v menšine sme tu my, kostolné ovce) a pokiaľ ide o urážky na Boha máš aj silné publikum. Normálne si vyčítam, že som ťa prosila o preklad Zdravasu, lebo sa ukazuje to lízine: "každý, kto ešte úplne neroztrhol svoje zväzky s diablom, nenávidí túto modlitbu, vytáča ho do bezseba". PS, veď ide strach z teba. Pozri, aký si zostal zlý na dievčatá dnes večer. A tak sľubne ten piatkový večer začínal:)))


"Komunizmus a bolsevici su na tomto fore velmi frekventovane pouzivane pojmy, len komunizmom sa oznacuje socializmus a bolsevikom je kazdy, kto s pouzivatelom tohto pojmu v niecom neuhlasi... :)))"


Aj ja som si stihla všimnúť.anaste # NyjeQoga34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 23:19:44 4e63d1d3
GTFO, to mal jezisko tusim nad hlavou pri klincovani...

kucma # FyvaFixa25
-
 46% ( 3 people voted )
+
2015-03-20 23:29:51 b2fd8a53

Ved sa nemusis hanbit ukazat svoje prave farby arogantnej vulgarnej kravy prezlecenej za bigotku
LMAO! tak mne je zas od začiatku jasné, že sa ma práve k tomuto snažíš vyprovokovať, a že do toho dávaš kus seba! :DDD no skús nájsť v mojich príspevkoch jediný vulgarizmus, osobitne na tvoju adresu. okrem tejto jednej skratky nenájdeš.


ja nepotrebujem byť vulgárna, zlatko, ja totiž viem, že mám pravdu, rovnako tak, ako ty vieš, že ju nemáš, a preto si aspoň vulgárny :)

lisa22 # HoxiDuna67
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-20 23:34:03 5f69ce4b
samozrejme in riferimento to tam bolo...kto chcel vidiet pravdu, videl :)

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-20 23:34:22 b2fd8a53
PS-VB: všimla som si PS, ako sa so mnou bavíš a úprimne ma to teší. Možno potom lepšie zaberá tá moja modlitba. :))) Pripomínaš mi môjho muža - veľmi silná osobnosť, dominantného typu. Snáď preto dokážem s tebou lepšie vyjsť ako moje virtuálne kamarátky. Máte rovnaké názory, (ja v tom denne žijem), takže mi nerobí problém rešpektovať ťa. Ale aj keby som nemala takúto východiskovú pozíciu, rozhodne si moju úctu zasluhuješ. Vždy sa snažím hľadať harmóniu a vycítim, kedy hrozí konflikt - potom radšej zmĺknem.
Ešte mi pripomínaš nášho kamaráta z východu, ktorého zbožňujem. Vždy keď príde, neskutočne ma rozosmieva.


Tak ja už radšej idem spať. Dobrú noc, PS :)


anaste # NyjeQoga34
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-21 00:55:28 4e63d1d3
"Nevsimla si si, ze aj flandra je stale flandrou...? Ja sa v ludoch velmi zriedkavo mylim, na vytvorenie si profilu niekoho mi staci skutocne minimum a ty si mi o debe poskytla tony materialu..."Ja som si tiez hned všimla, že buď si tupý kkt, alebo máš na hlave jarmulku, alebo aj aj a ešte k tomu čechoslovakista ... všetko v jednom ..

LenkaB # LyroKomo25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-21 09:40:17 58d7436a
Vyzerá, PS, že predsa len rozumieš narážkam a svitlo ti, o čo mi išlo, keď som inde spomínal psychohygienu. Akurát ostáva doriešiť, čo je jej prostriedkom u robocopov čistého rozumu. Žeby to bola reflexívna streľba od pása do otravných "idealistických kozmológov", hehe ?
FcKensie # HegaNojy80
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-03-21 10:22:43 59ad0cca
anasta-všetko čo prišlo-prišlo z východu-ta to dá rozum- ale lem pre neveriaceho-to dá rozum-Bo i Slnko nevychádza na západe---Anasťa-opýtam sa Ťa-keď sa narodí hluché a slepé dieťa-čím bude až vyrastie-veriaci či neveriaci-ako ho chceš naučiť-stať sa veriacim! anasta- keď nájdeš písmo staré 2OOO ročné a písmo staré 4OOO ročné na jednu vec- ktoré je podla Teba staršie!! Ktorý je originál a ktorý je prepis z originálu--Povem ci po lopace- ale idz kus dalej z dosahu lopaty-naj ce netrafím-dobre? No tak-Ti si lem kopia-rodičov-bo nemožeš mac vecej roky jak rodiče-to dááááá predsa rozum-ale bibliou tvrdíš opak!!ešče-ale súrne-mal som infarkt-i zástavu srdca-lem tmu a žááádne halucináčne stavy-cesto mánia do neba-nebula -keby som chcel- vymyslím fantáziu-život za smrťou !ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-21 12:35:17 58d4285f

anaste
to nemôžeš myslieť vážne - považuješ tento prázdny mech nadnášaný vlastnou ješitnosťou za "silnú a dominantnú osobnosť? 0_0 u mňa sa predstava silnej osobnosti spája s troma hlavnými atribútmi: inteligenciou (v tomto prípade však môžeme hovoriť len o planej rétorike zastierajúcej skutočné prázdno v hlave); silnou vôľou (ktorú si však nesmieme zamieňať s detinskou zaťatosťou na úrovni umieneného blázna) a charakterom (o ktorom sa v tomto prípade vôbec hovoriť nedá). silný muž je predovšetkým nad vecou, vedomý si svojej prevahy a ako taký sa nikdy nezníži k vulgárnostiam a verbálnym útokom, a už vôbec nie smerom k ženám, to svedčí o mindrákoch, a nie silnej osobnosti. silný muž nemá problém priznať si slabosť či omyl, pretože si je vedomý svojich skutočných kvalít a vie, že také maličkosti ich nemôžu ohroziť; konečne silný muž so zdravým sebavedomím sa nepotrebuje hrať na boha a nemá problém uznať, že je ešte niekto nad ním.

spomínala si, že tvoj manžel v Ježiša verí, vadí mu však Cirkev: to je úplne pochopiteľné v dnešnej dobe – ako ho však môžeš prirovnávať k tomuto komunistickému pošukovi, čo posiela kresťanov do blázninca v krajine, kde kresťanstvo je zakotvené v štátnej ústave? vlastne by mal sedieť niekde v chládku, a nie sa tu rozdrapovať na verejných diskusiách, kde si sám sebe robí rozhodcu aj roztlieskavačky, neustále sa povzbudzujúc bojovými pokrikmi v štýle fanúšikov Buffalo Bulls a snažiac sa trafiť fanúšikov súpera smradľavým vajcom.

ja len pevne verím, že toto nemáš doma, či? to by som ťa musela fakt hrozne ľutovať.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 57% ( 4 people voted )
+
2015-03-21 12:58:54 5f69ce4b
ferda - veru tak ferda, všetko čo prišlo, prišlo z východu a preto je nám tu tak fajn:)) "Keď sa narodí hluché, či slepé dieťa bude až vyrastie veriaci či neveriaci - ako ho chceš naučiť stať sa veriacim?" Môj dedko bol do piatich rokov hluchonemý. Jeho matka Maďarka sa mu prihovárala maďarčinou, otec Rakúšan nemčinou a slúžka Slovenka v slovenčine. Stále ho vláčili do kostola a keď sa mu konečne jazyk rozviazal a začal hovoriť všetkými jazykmi naraz, pokračoval v tom čo videl u rodičov. Chodil do kostola a vyznával vieru. Teda aj hluchý aj slepý sa môžu naučiť poznávať Boha ak existuje záujem okolia aby ho poznali.


"ešče-ale súrne-mal som infarkt-i zástavu srdca-lem tmu a žááádne halucináčne stavy-cesto mánia do neba-nebula -keby som chcel- vymyslím fantáziu-život za smrťou !"


Ak sa lepšie pozrieš, vôbec tu nediskutujem na tému život za smrťou. Ja v ten život verím a pokiaľ ide o smrť nedokážem o nej zasvätene polemizovať. Ani nemôžem. Smrť má určité mystérium a všetko čo si o nej povieme sú len naše predstavy, túžby a domnienky. Mne rodičia umreli ako pomerne mladí ľudia, otec dve hodiny po mojom odchode z nemocnice, mama desať minút pred mojím príchodom. Keď som ja ležala v nemocnici, vedľa mňa zomrela baba o niečo mladšia odo mňa a ja som prítomnosť smrti či už predkov, alebo tejto ženy doteraz nejako nespracovala. Boli to zvláštne momenty - niekto tu je, ešte sa s tebou rozpráva a o chvíľu tu už nie je. Jediné, čo som si z tohto silne dokázala uvedomiť, je, že hranica smrteľnej zraniteľnosti je dosť krehká.

anaste # NyjeQoga34
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-03-21 15:55:57 4e63924a
anasta- tomu sa dá pochopiť čo píšeš-ale k pochopeniu potrebuješ zrak a sluch-keď tie nemáš-máš len tmu a ticho-prázdnotu-približnú kome-si tu aj nie-lenže koma može ustúpiť-ale slepota a hluchota nie a o tom som chcel vedieť- ako ho budeš učiť- poznávať boha!

ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-21 16:26:35 58d4285f
anasta- človek zároveň slepí aj hluchý-otázka ako ho učiť poznávať svet!

ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-21 17:08:15 58d4285f
lisa,
ty ako kresťanka veľmi dobre vieš, že Boh nás neustále obdarováva svojimi milosťami. Teba ako veriacu inými a neveriacich, teda aj PS-VB-ho zasa inými. Preto ty, ktorá si už od Boha veľa dostala, mi chceš snáď povedať, že si na tom až tak dobre, že božie milosti si už dokázala prijať všetky? Keď budeš úprimná, musíš povedať - nie. Prečo potom súdiš svojho neveriaceho brata, že zatiaľ žiadnu potrebnú milosť neprijal? No a čo? Veď ju možno niekedy prijme, možno až v starobe, kedy sú ľudia voči volaniu Boha citlivejší a možno až v minúte smrti...
Zrejme na teba PS-VB pôsobí ako mi ho tu opisuješ. Ja si ale nemyslím, že je taký. Pod tvrdou škrupinou sa vždy citlivá duša skrýva. Zo začiatku aj ku mne bol hnusný. Aj mňa urážal, ale dnes je iný. Prečo? Lebo každý vzťah je vždy o dvoch a môžeš si vybrať. Prečo by sme si mali robiť zle? Mohla som byť aj k nemu protivná, ale nebola som. Otázne preto je, čo ti chlap môže zraniť? Ak ti zraní lásku, vždy mu dokážeš odpustiť. Ale ak ti zraní hrdosť, tam to ide ťažšie. Tu ti dávam do pozornosti moje malé tajomstvo dobrého spolužitia. Rozmýšľaj! Si veľmi inteligentná osoba, preto asi vieš ako to myslím.

anaste # NyjeQoga34
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-03-21 17:40:34 4e63924a

anaste, chápem a kvitujem tvoj pohľad, aj uznávam, že z hľadiska Božej perspektívy môžeš mať dokonca pravdu (pokiaľ teda máme na mysli veeeľmi vzdialenú budúcnosť :D) - ale pokiaľ ide o súčasnosť, obávam sa, že môj pohľad je k realite predsa len oveľa bližšie ;))


a to vonkoncom nie preto, že by som azda pociťovala k danej osobe nejakú zášť, pochop, ja tieto diskusie neberiem nijako osobne, mne ide len a len o výmenu a prezentáciou názorov. a musím konštatovať - najmä po skúsenostiach na diskusiách zahraničných - že Slováci žiaľ vôbec nevedia diskutovať. nedokážu sa odosobniť, sú strašne vzťahovační, pri najmenšej konfrontácii sa hneď urážajú a napádajú protivníka, akoby nechápali, že osoba a názor sú dve rozdielne veci. veď to sama môžeš vidieť práve na tomto fóre. predložíš tu nejaký názor, a hneď si označovaná za kravu, psychiatrického pacienta či pohlavný orgán. potom sa však netreba čudovať, ak takýmto spôsobom “diskutujúci” si vyslúžia hodnotenie, ktoré v mojom prípade absolútne neoznačuje nejaký môj vzťah, ale je len suchým konštatovaním.


lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-03-21 21:07:16 5f69ce4b

človek zároveň slepí aj hluchý-otázka ako ho učiť poznávať svet!
ferda, počul si o Helen Keller? ak nie, bola to žena, čo sa narodila ako zdravé a bystré dieťa - už v 6 mesiacoch začala rozprávať - no ako 18-mesačná prekonala zrejme meningitídu, v dôsledku ktorej celkom ohluchla aj oslepla. mávala z toho strašné záchvaty zlosti, iste kvôli pocitu bezmocnosti. rodičia ju nechceli dať do ústavu, tak k nej na odporúčanie Grahama Bella (vynálezcu telefónu) vzali špecializovanú učiteľku, Ann Sullivan, ktorá ju naučila čítať tak, že jej písala na dlaň. Helen sa takto postupne naučila čítať, neskôr aj zrozumiteľne rozprávaťa mohla sa ďalej vzdelávať.

ako prvá takto postihnutá osoba vyštudovala Helen Keller Harwardskú univerzitu a stala sa známou spisovateľkou a sociálnou aktivistkou. ovládala päť jazykov, cestovala po celom svete, získala množstvo ocenení, titulov a čestných doktorátov rôznych svetových univerzít. je zapísaná v Sieni slávy v Alabame.

táto žena dokázala, že aj s takým fatálnym postihnutím sa dá žiť plnohodnotný život. a ďakovala zaň Bohu, hoci mohla nadávať. jeden z jej citátov hovorí:

"For three things I thank God every day of my life: thanks that he has vouchsafed me knowledge of his works; deep thanks that he has set in my darkness the lamp of faith; deep, deepest thanks that I have another life to look forward to--a life joyous with light and flowers and heavenly song"

"Každý deň môjho života ďakujem Bohu za tri veci: vďaka za to, že mi dal poznávať jeho dielo; hlboká vďaka vzdávam za to, že v mojej temnote zažal lampu viery; najhlbšia vďaka za to, že sa môžem tešiť na ďalší život - radostný život plný svetla, kvetov a nebeských piesní."


iný jej citát hovorí toto:

"Viete, čo je horšie, než byť slepý? Mať v poriadku zrak a nevidieť."

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-03-22 17:38:42 5f69ce4b

Mna osobne moja viera obohacuje"... To je cela magia...
dobré, ale len pre tých, čo vlastne ani nevedia, čomu veria a prečo. je nad slnko jasné, že sa celý čas úporne snažíš zaradiť kresťanov práve do tejto kategórie, ale máš smolu. práve kresťanstvo má totiž najvyššiu podporu rozumu vo všetkých oblastiach života. iracionálny je ateizmus, materializmus a viera v evolúciu. to vidí každý okrem zainteresovaných ;)))


Skutocna viera nemoze byt kolektivna... Aby viera mohla byt skutocnou, musi byt absolutne individualnou...
viera nie, ale jej predmet áno, teda pravdivé a objektívne informácie o ňom, tie môžu, ba musia byť kolektívne. a áno, také existujú :)) totiž jedine na základe pravdivých a objektívnych informácií sa dá nadobudnúť skutočná viera, ktorá je, ako správne píšeš, už potom výsostne individuálnou záležitosťou, keďže ide o intímny vzťah Boha a jeho stvorenia.

bez týchto informácií však nikdy nepôjde o pravú vieru, ale len o nejaký sebaklam. a zbytočne sa budeš ďalšími traktátmi snažiť dokázať, ako si sa snažil doteraz, že kresťanstvo je takýmto sebaklamom. mýliš sa.


ferda, ten citát má byť takto, vlúdilo sa mi ta jedno zbytočné slovo:

"Každý deň môjho života ďakujem Bohu za tri veci: vďaka za to, že mi dal poznávať jeho dielo; hlboká vďaka za to, že v mojej temnote zažal lampu viery; najhlbšia vďaka za to, že sa môžem tešiť na ďalší život - radostný život plný svetla, kvetov a nebeských piesní."lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 4 people voted )
+
2015-03-22 17:58:05 5f69ce4b
Krásna predstava lisa22 67 .."tešiť na ďalší život- radostný život plný svetla, kvetov a nebeských piesní"......a doplňujem...stretnúť sa tam s už dávno-zosnulými predovšetkým najbližšími príbuznými. Prajem.. Chcel som však čosi iné... o tej bitke pri Lepante... určite mala svoj význam dejinný. Významovo však nepredčila bitky pri GrúnWalde---porážka Nemeckých rytierov--križiakov 1410 Prušiakmi.... A politicky mimoriadne dôležita bitka o Viedeň 1683... proti Turecká..na čele s Poľským velením. Doporučujem význam týchto bitiek si osvojiť.Takže ..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-22 18:45:07 58d4289b
Pst . pst..a Poľsko..Litovskými....
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-22 18:53:30 58d4289b
Líza, ako sa má pacient Lucifer?

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-03-22 19:02:42 bc7b649f
lisa-vedel som že odpovieš podobne-ako som to myslel Ja-písať na telo-nepresviedčam Ťa neveriť čo veríš--totiž Ja neverím-čomu Ti- až tak veríš-boha--Lebo existujú len dve veci-plus a mínus-dobro zlo- tma svetlo boh a satan-život a smrť- zrod a zánik--boha predstavujete ako život dáva-satana predstavujete ako berie smrť-boh dáva život ale ho aj berie-satan život nemože dávať-len brať-a podla toho vnímam kto viac škodí človeku-Adam a Kain nepoznali nenávisť až keď ich boh nerozdelil-človek proti človekovi -a keď boh povýšil židovsky národ- nad inými národmi-a preto Satan nenesie žiadnu vinu-ktorú mu pripisujete!!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-23 11:32:48 58d4285f
PS-VB aj ja som si ťa prečítala ešte včera a usmievala som sa nad všetkým čo mi píšeš, no hlavne nad tvojím porozumením, že vieš, že nikomu nechcem rozbíjať nos. Predsa nechcem nad nikým moralizovať, občas si aj my kresťania musíme dokázať medzi sebou povedať, no veď vieš prečo - presne preto, aby sme moc neuleteli do výšin. Len dúfam, že k lízinmu rozhodnutiu dať si pauzu od fóra nedopomohla aj moja poznámka na jej adresu, to by ma fakt mrzelo. Ja vás mám všetkých rada, zaujímavé je práve to, že sme každý iný a myslím, že aj preto tie debaty majú šťavu. Najradšej by som vás všetkých poznala osobne, aby sme si mohli pokecať niekde v reštike, no viem, že je to nereálne. (ja si vás tu dokonca niektorých pamätám už z pred rokov - teba, Lenku, Pandemóna, ale aj nejakých - Hujera, Petra, 333, a iných. Vtedy sa tu točilo viac rurálnych tém smerujúcich k sebestačnosti, potom apokaliptické témy, majský kalendár a iné...


Prečítala som si ťa so záujmom. Aj keď mojou snahou býva vyjadriť sa stručne, skôr spravodajsky, mám rada tieto tvoje dlhé príspevky. Vieš prečo? Lebo sú takou dôkladnou analýzou a prezradíš vždy niečo z tvojho sveta. Si ako spisovateľ. Už vieš, že pohľad na tvoju a moju vieru je diametrálne odlišný v samotnom jej predmete, ale ja beriem, ako si nám svoj pohľad prezentoval. Dokonca ti v jednej veci vyjdem v ústrety. A síce, tu kde píšeš:


"ze moralka nema nic spolocne so ziadnymi prikazaniami akejkolvek viery a ziadnymi bohmi, ale je prirodzenym vysledkom racionalnych interakcii ludi... "


Stotožňujem sa s tvojím tvrdením, myslím, že keby nám prikázania nedal Boh, ľudia by k zákonu morálky tak či tak postupne nejako dospeli. Myslím, že v konečnom dôsledku by súhlasila aj lisa, nakoľko tento názor vyslovila aj jedna veľká osobnosť z (RKC), o ktorej sa vyjadrovala s úctou, ale jej meno si zatiaľ ponechám pre seba. Ja som tiež presvedčená, že v ľuďoch je skôr dobro, hoci klopi s jeho majstrom Konfuciom by ti riekol, že ľudia sú vo svojej podstate zlí a skazení a dobré správanie je dané len výchovou...


Pokiaľ ide o prežívanie viery, rozumiem ti, aj ja som skôr introvert. Vieru preciťujem viac-menej intímne a úprimne sa priznám, ani nemusím nejaké tie cirkevné spoločenstvá. Dobre sa cítim v takom kostole, kde som anonymná. Presne preto, že ťa nevyrušujú všetky tie pozdravy, pohľady, ohováračky a iné ľudové vplyvy. Riadim sa učením rímskej cirkvi a presne v tomto duchu ako to mám nastavené, mňa moja viera skutočne obohacuje. Vonkoncom mi však neprekáža, keď má niekto potrebu o Bohu, viere či náboženstve rozprávať. Pretože ak vie rozprávať a má o čom, ja sa rada priučím. Tak. :)


anaste # NyjeQoga34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-23 13:01:56 5f67dd56
Ja sa s tým jeho výrokom nestotožňujem, ľudstvo bez morálnych princípov, zákonov, represálii atď - len na základe vzájomných interakcií sa chová ako pleseň na povrchu zemskom - betónuje, znečisťuje, bombarduje, kradne, zabíja, bojuje o zdroje ... Česť výnimkám ...

Zamyslela som sa - Prof. Dr. Darwinova cicuška Csc, ktorého IQ ani nebolo možné namerať, by mohol objasniť, prečo práve my sme sa stali ľuďmi a opice ostali tam kde sú. Prečo orangutani nevymysleli komunizmus, Giboni nacizmus, prečo neposielaju paviánov do koncentrákov, makakov, ktorí nesúhlasia s orangutanmi do uránových baní, prečo nevytvárajú štátne útvary, prečo nemyslia.. Ako k tomu prišlo a prečo nastal ten zlom že my sme sa stali ľuďmi a oni ostali zvieratá ...

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 4 people voted )
+
2015-03-23 18:42:01 58d7436a
Ak je predstih v monitorovaní, predikcií, diagnostikácií nežiadúcich stavoch chorobných..tak samotná liečba je druhoradá! A samotné liečenie je "prekrásne " komercianizovateľné, dokonca určuje systém tvorby liekov --na vymýšľanie chorôb.. a v konečnej fáze usmerňovaní populácie. Ach už len pochopiť..A tóóóľko zbytočných drizdov tu bolo naprodukovaných...a času strávených... luftových....
Klopi # QosyDeno63
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-23 19:58:14 58d4289b


Zamyslela som sa - Prof. Dr. Darwinova cicuška Csc, ktorého IQ ani nebolo možné namerať, by mohol objasniť, prečo práve my sme sa stali ľuďmi a opice ostali tam kde sú

uz to prosim ta neskusaj, myslim to zamyslenie...
Ja mozem rovnako napisat, preco tvoj boh presviedca ludi o svojej existencii pomocou placucej sochy a na chore deti dlabe.

Rafael # BakiQuno09
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-24 10:25:07 59ad0eb9
Nie , nie PS -VB.. nie je až toľkej Vašej ." konkrétnosti" nutná , isteže ..prezentná ..anaste 34..Máme ju radi že čosi vie , je iná, ĆOSI PAMäTÁ... určite nie je nevzdelaná--aspoň učiteľský. Kresťanské dikcie jej sú vlastné... Rieši veci ... tak nejako...so súhlasom istých .. dám ... ale určite zostane kdesi mimo zreteľ...TVORIVÚ.. / ani o očistci nezačala ...reprezentačne..aspoň orientačne.... aby bola sranda.../
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-24 20:13:09 58d4289b

PSVB

Ty si v tej snahe o vytváranie dojmu o sebe ukázal jednu svoju slabosť - pod tým "racionálnym robokopectvom" skrývaš citlivú dušu, ktorá chce "zapadnúť", v tomto prípade medzi mužské publikum a ukázať sa v tom najlepšom svetle - tým, že začne zosmiešňovať a urážať ženu. Čo ťa šokovalo bola úplne opačná reakcia emocionálne vyspelejšej časti mužskej populácie, ktorá tvoje spôsoby neprijala a nepridala sa na tvoju stranu, načo si začal urážať aj ich - dotknutý, že porušili nepísanú mušketiersku dohodu - všetci za jedného a jeden za všetkých. Nedomyslel si to - pravý muž a človek všeobecne toto dodržuje len v prípade, ked ide o skutočné hodnoty, nie trápne deptanie niekoho ... Do stavu silnej osobnosti si totiž ešte nedospel, len to na nás hraješ. Ako vieš žena má veľký dar intuície a vie veľa vecí vycítiť. Možno o tom pochybuješ, ale ja ťa mám dokonale prečítaného v tomto smere, preto si určite pochopil, že nemáš na to, aby si ma nejako urazil a že ťa viem veľmi jednoducho odpálkovať. O to však teraz nejde ...

Včera som sa stretla so smrťou, ktorá ma hlboko zasiahla. Bavíme sa tu, žijeme si svoje životy a hocikedy sa to môže skončiť. Preto naďalej odmietam pristupovať na tvoju hru a robiť si z huby alebo klávesnice žumpu - a preto spravím jeden krok - prosím ťa o odpustenie za moje chovanie voči tebe, urážky, ktorými si ma ty v diskusii privítal, sa z mojej strany už opakovať nebudú ... Máš pravdu, ako kresťan som sa mala zachovať inak - anaste mi môže byť príkladom - kto do teba kameňom, ty do neho chlebom - a nakoniec si jej aj ty prejavil pozitívnu spatnú vazbu, takže ako vidíš, zas sa ukázala jedná veľká pravda ...

Mám taký pocit, že ty za vrchol intelektu považuješ to, či ťa niekto uznáva, alebo nie ... Na sebe však ochotný nie si meniť nič, lebo sa považuješ za dokonalého ... A to je tvoja brzda, ty sám nie si úprimný ani k sebe ani k ostatným - úprimný človek vie, že od dokonalosti má ďaleko a je to celoživotný boj - preto sa sústreďuješ na hodnotenia a súdy, namiesto prijatia druhých takých akí sú, s ich vlastným svetom, ktorý chceš likvidovať. Ak si si svojim svetom istý, môžeš sa len blahosklonne usmievať, ty máš však tak vysoké ego, že nepripustíš, aby žil niekto niečim iným a odlišným myslením ako ty sám ... V tomto si asi najvačší dogmatik. Ja osobne rešpektujem ateistov a ich vlastný svet a vždy som mala s nimi aj na toto fóre korektné vzťahy a neurážali sme sa navzájom, lebo vycítili, že napriek rozdielnosti ich rešpektujem ako ľudské bytosti . Toto by si sa mal naučiť - pochopiť - ako hovoríš nechápeš ... Nie je to až také ťažké, hlavné je otvoriť sa iným a skúsiť sa do nich vžiť a neútočiť ako byvol ... Potom bude aj príjemnejšia a obohacujcejšia atmosféra na fóre pre všetkých - ak máš pocit, že musíš vysvetľovať, tak vysvetľuj - ale nelikviduj, lebo nakoniec zlikviduješ len sám seba ...


LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-03-24 21:14:29 58d7436a
Cloveku sa tisnu slzy do oci a ziada sa mu zaskandovat.

PUSU,PUSU,PUSU.

Pomocnik,dobra robota.Takyto rychlokurz "racionality" nemal chybu.Zatial uspech na 63,3 percenta.

Uvidime co na to Pogo.Inak uzasny tanec Liza.Musim uznat.

Tvoj tajtrlik Harry

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-24 22:52:55 b229bc75
Kruci,to jako Pomocnikov,aby nedoslo k mylke.

To nepatri Anaste,ale ved ona vie.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-24 22:55:28 b229bc75

"rychlokurz "racionality""

je úsmevné, že niekto podobné "kurzy" na internete vedie .. neviem či napr. taká anaste, ktorá má evidentne umeleckú dušu o tieto rýchlokurzy stojí .. nemôžeme byť všetci podľa niekoho predstavy ..

Riziko železnej klietky racionality (pojem vymyslený Maxom Weberom) je dehumanizácia ... Napr. takí umelci - pokladajú pre seba čistú racionalizáciu za obmedzenie. Chcú, aby ich existencia bola natoľko oslobodená od racionálneho systému, ako je to možné - potrebujú byť slobodní, aby mohli byť tvoriví. Ľudia čo slepo nasledujú diktát pravidiel predpisov a skostnatelých štruktúr racionálneho systému sú pre nich ne-inšpiratívni a nudní - to platí aj pre náboženských obmedzencov, ktorí nevnímajú srdcom, ale len nejaké pravidlá, rovnako aj pre týchto obmedzencov. Vylúčiť zo života cit? Pre mňa napr. je to horor a nechápem prečo niekto niekoho tlačí a odmieta napr. ženský svet plný emocionality ... no a druhá časť tvojho príspevku - tuna reinkarnovaný Nero poguje pravidelne , ale musíš si nájsť niečo, aby si si kopol akurát do lisy, však

Ak sa niekto našiel v čistej racionalite, budiž, ale tie reči o dávaní na psychiatriu toho kto nechce byť len takto obmedzený je tiež skôr úsmevný a totálne iracionálny - to by musel postaviť "liečebne" pre 99 percent obyvateľstva na zemi a sám tam robiť bachara, kuchára, upratovača :) ... a tajtrlík harry zatlieska, ako vždy :)

toľko moje nočné úvahy po návrate z mesta ... PS-VB, neber v zlom, už sa s tebou nechcem hádať, skôr mi pripadáš zábavný, aj ty si len človek, nedokonalý ..aj keď si presvedčený o opaku


p.s. Ži a nechaj žiť ... aj tak všetci raz umrieme


LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-03-25 04:04:03 58d7436a

PS - VB

vidíš, zas si zareagoval typicky po svojom ... prišla som za tebou s bielou zástavou, pretože som si uvedomila, že aj ty máš svoju rodinu, deti, pravdepodobne vnúčatá a si smrteľný, pozrela som sa na teba inými očami ...

ver alebo never, mínusku som ti nedala, ani som si nevšimla aké hodnotenie má tvoj príspevok, ani sebe som nedala plusku za ten môj. Na tvoje príspevky klikám málokedy, resp. málokedy dám mínus celkovo, to už fakt musí byť niečo do očí bijúce, s čím nesúhlasím ... Nemysli si, že som tu sama, čo klikne na príspevok, klikajú aj anonymní ľudia, čo tu neprispievajú napr.

" ty tu mozes uverejnit akykolvek "hodnotny" clanok"

nehovorim, že ašpirujem na Pulitzerovu cenu, ale o o tom ani tento portál nie je, mňa by napr. potešilo, keby aj niektorí z vás skalných prispievateľov postli niečo, čo sami vytvorili - bolo by to obohatenie diskusií a aj tvoje príspevky si zo záujmom prečítam - keď neurážaš.. si sám sebou a na nič sa nehráš a to na tebe oceňujem ... je úplne v poriadku nebyť len pasívnym prijímateľom článkov, ale ich aj tvoriť, alebo predhodiť niečo na diskusiu. Ja sa podobným témam venujem roky a myslím, že môžem niečo odovzdať aj nováčikom na poli alternatívnych médií, článok, dokument atd. tak prečo nie? Skús aj ty .. rada si to pozriem, prečítam.

admina nepoznám, k tvojim námietkam by sa mal vyjadriť on, ale z môjho pohľadu bol tento portál skvelý nápad... Neviem prečo články neprešli, skús spracovať nejaký článok, pošli a uvidíš ... Podľa toho, čo sa tu uverejňuje admin nemá žiadne predsudky .. a keď ti ho neuverejní, postni ho do diskusie, netreba byť hneď paranoidný ;)
a že ja a vedúca fóra? Ha ha ... určite nie, nemám takú ambíciu, všetci sme si tu rovnocenní


LenkaB # LyroKomo25
-
 60% ( 5 people voted )
+
2015-03-25 10:52:30 58d7436a
Neuveriteľné! Takže tajomným administrátorom kabaretu Dôležité je nakoniec FC? Ešte donedávna z tejto nekalej úlohy poniektorí podozrievali mňa.


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-03-25 11:57:39 d425402d
V dávnych-pradávnych dobách-keď svet-svetom nebol-bol zárodok-niečoho-niekoho´-takzvané-nič-nebolo-
ale aj tak bol len on-vedel to len on-samotár-v tmavom čiernom nebi ničoho-Až raz zistil- že z tej nebo -samote-mu začína harašiť-tak vymyslel plán-stvorí že on kozmos-keď je taký múdry-keď sa učil ako učeň od seba-a tak nazval seba- iluzionista Dynamo-radoval sa-že nik nevymyslel krajšie meno od neho-pre seba-A pustil sa-ako sa hovorí-práca šľachtí človeka-A tak začal rozmýšľať ale bola veľká tma-nevidel ani seba ako tvorí robotu svoju-ta vtom mu zaiskrilo v očiach-aha svetlo chýba-a tak prví deň v práci-vo firme S.R.O--BOH-zo zahraničnou účasťou--Boh syn duch-oddelil tmu od svetla-Po robote si hovorí-óó-akú krásu som to urobil-nech to tak zostane-Treba to dajak osláviť-i pozval spoločníkoch oca syna i ducha na mulatšág-pohárik dobrého vínka!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-25 12:39:25 58d4285f
"Neuveriteľné! Takže tajomným administrátorom kabaretu Dôležité je nakoniec FC?"Dáš mi za to palec hore, alebo dole Nero?

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-25 12:58:59 58d7436a
LenkoB-abo LeknoB-a co kedz nemá ruky!-palce nemá-daroval -naco mu už budú- hlášic še už nemože-ta co chceš hore či dolu? Ferda- no predsa to naj naj lepšie!

ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-25 13:24:25 58d4285f

keď som na toto fórum vstúpila, mala som dojem, že tu ide o pomerne vyrovnané zastúpenie dvoch najväčších “antagonistických” skupín veriacich a ateistov, zrejme preto, že som natrafila na debatu, kde sa práve hojne angažoval michal. v diskusii o referende ma zaujal príspevok Pocka, ktorý mi prišiel ako zúfalý výkrik obžaloby nešťastného stvorenia voči svojmu Stvoriteľovi. musím povedať, že s niečím až tak výpovedným som sa tuším ešte nestretla. majúc práve dostatok času, rozhodla som sa zareagovať, aj preto, že ma zaujala na pohľad dosť dobrá diskusná úroveň. netušila som, že na tomto fóre v skutočnosti dominujú psychopatické osoby s viacerými vážnymi diagnózami – z ktorých preventívne obviňujú diskusných protivníkov držiac sa úslovia "najlepšia obrana je útok", v snahe zabrániť tomu, aby príslušnými diagnózami neboli pravdivo označení ako prví oni sami (označiť ich tak ako druhých by už vyznelo prinajmenej neoriginálne).

takmer okamžite po tom, čo som sem vstúpila, bola som atakovaná viacerými zo spomínaných deviantov. v naivnej predstave, že im ide o diskusiu, som sa podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia snažila odpovedať na ich početné otázky a uvádzať na pravú mieru ich bludné vyhlásenia, čo viedlo k niekoľkým paralelným diskusiám na úrovni viacerých simultánnych šachových partií. keď videli, že nad ich mefistotelovskými otázkami nezostávam stáť s otvorenými ústami a priblblým úsmevčekom, ich zúrivosť a útoky sa stupňovali priamo úmerne mojim čo najúprimnejšie mysleným odpovediam. márne som celý čas čakala, že sa tu azda okrem Lenky, anaste, michala a Fera objavia aj nejakí ďalší normálni diskutujúci – podotýkam, že nie nevyhnutne veriaci! len jednoducho schopní vziať do úvahy aj názor protistrany a uznať logické argumenty. istý čas som mala tendenciu pokladať za takého memoryho, no na príklade s prekladom encykliky sa jasne ukázalo, že tiež trpí syndrómom neomylnosti. ak však mám byť spravodlivá, musím priznať, že celkom dobrú schopnosť diskutovať prejavili napríklad marha alebo klopi, ktorí to dokázali v podstate bez invektív, očividne preto, že sú schopní prežiť, že ich názor nemusí byť jediný správny. Pock, to je celkom osobitná kategória, ten človek vo mne vzbudzuje súcit.

po čase bolo už jasné, že okrem mňa nikomu o žiadnu diskusiu nejde, naopak, cení sa čo najväčší počet verbálnych útokov, podľa možnosti čo najnevyberanejších, a to ako voči mne a Lenke, tak aj voči hodnotám, ktoré obidve vyznávame, ktoré však na tomto fóre zjavne nie sú pre viacerých akceptovateľné, hoci patria k hodnotám zakotveným v našej ústave. jedine tak sa dá vysvetliť aj skutočnosť, že najinteligentnejšia baba tohto fóra s najväčším prehľadom je tu permanentne označovaná za retardku a aj niečo horšie (čoho konotácia v súvislosti s ňou mi doteraz nie je jasná). skrátka a dobre, toto fórum je jasnou ukážkou toho, že pravda stále vyvoláva tie najsilnejšie kontroverzie a najprudšie vášne. ako povedal Arthur Schopenhauer, "Pravda vždy prechádza troma etapami: Najskôr je vysmievaná, potom vášnivo popieraná; nakoniec je prijímaná ako samozrejmá". tu sa viacerí očividne nachádzajú ešte len v prvých dvoch etapách.

na rozdiel od anaste nemám k tomuto miestu žiadny osobitý vzťah, zabrúsila som sem náhodou a nevidím najmenší dôvod zotrvávať v prostredí plnom zúrivej nenávisti voči pravde. nemám ani samaritánsku potrebu masírovať napuchnuté ego zjavným narcizmom postihnutých jedincov (lol, všminite si, ako krásne reagujú na lichôtky a komplimenty, stačí im tak málo – len uznať ich vlastnú genialitu - a hneď sa z oceľových robokopov menia na krehké kvetinky :DDD musí to však byť úprimné, to tieto základnými pudmi riadené tvory okamžite vycítia, presne ako psy – preto Leni tvoje formálne ospravedlnenie v zmysle "dištancujem sa od tvojej primitívnosti, lebo som kresťan a uvedomujem si, že aj ty si človek", akokoľvek pravdivé, ale predsa len s istou príchuťou sarkazmu proste nemohlo mať úspech, dúfam, že si to uvedomuješ :D)

v protiklade k náruživo mi podsúvaným tvrdeniam, že som sa tu snažila o dosiahnutie akéhosi "uznania", ktoré vraj nemám inde, skutočnosť je taká, že ako v reálnom, tak aj vo virtuálnom svete mám kopec dlhoročných priateľov, ako z radov intelektuálov, tak aj "bežných" ľudí, s ktorými naozaj nemáme problém vzájomne uznať naše kvality. existuje plno iných komunít, kde sa cítim uznávaná a prijímaná, takže vonkoncom nepotrebujem toto dosahovať niekde inde. jediným mojím motívom môjho pôsobenia na tomto fóre bola skutočne len láska k pravde a jej otvorená obhajoba, ktorá tu však narazila na taký zúrivý a neprekonateľný odpor, že nevidím dôvod naďalej mávať červenou šatkou býkom pred nozdrami. ako je napísané, "...odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh...".

prajem teda všetkým ešte raz krásne a požehnané veľkonočné sviatky, verme, že Božie milosti zostúpia aj na tých, čo si ich navonok výsostne neželajú, predsa však v skrytosti duše po nich túžia ako smädný po prameni čerstvej vody. ak by ma chcel niekto kontaktovať, nájdete ma napr na pokeci pod týmto istým nickom.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 4 people voted )
+
2015-03-25 15:04:08 5f69ce4b

Lisa - nedivím sa ti ... Keby som nepoznala toto fórum roky, nemala k nemu vzťah a prišla pred pár týždňami tak ako ty, tak si okamžite pomyslím, že ide o zlý vtip - fórum, ktoré ovládli kozoj..by, burani z Texasu z Holywoodskej produkcie typu Pach Krve 3 alebo Wrong Turn, s prejavom dementov a gramatickými chybami na úrovni prvého stupňa ZŠ, ktorí si brúsia svoje virtuálne kudly, aby dobodali príchodzích návštevníkov.. A zlatý klinec - kecy o hádzaní levom ako za čias Rímskej ríše - a to všetko voči ženám, jemným bytostiam...- ľudia, s ktorými sa predtým celkom dalo. Naozaj nechápem čo to bolo za extemporé ... Som rada, že som ťa aspoň takto virtuálne spoznala, si fajn človek, milá a múdra osôbka, nemusíš diskutovať predsa s tým, s kým nechceš, dávaj si komenty k článkom a môžeme podiskutovať spolu, alebo s normálnymi ľuďmi, ako vidím veľa ich tu momentálne neostalo - hordy krvilačných rimanov ich rozdupú - ako zbraň majú - pocit absolútne nezaslúženej nadradenosti a vulgarizmy za ktoré by sa nemusel hanbiť ani nebohý pán Meliško, keď Etela nemala v chladničke cibuľu ... Nechápem odkiaľ pramenila tá nenávisť, s niečim takým som sa snáď na fóre ešte nestretla .. Ja to tak robím už roky - prispejem vtedy keď sa mi chce, keď sa mi nechce neodpovedám, s buranmi totiž nestrácam čas - nad nimi nevyhráš a pokúsia sa ťa strhnúť na svoju úroveň ... za čo ma niekedy aj kritizujú, ale jedným uchom dnu, druhým von, ja viem prečo to robím

"preto Leni tvoje formálne ospravedlnenie v zmysle "dištancujem sa od tvojej primitívnosti, lebo som kresťan a uvedomujem si, že aj ty si človek"

tak čo s ním mám robiť? mám sa tu s ním hádať ako pes? vidíš, že nedal pokoj ... je to človek, ale treba ho asi naviesť, aby pochopil, že aj na internete sa tak treba správať ...

Prajem ti tiež pokojné a požehnané sviatky, milá Lisa, v kruhu tvojej rodinky a nezanevri na dôležité. sk :), čo sa mňa týka si tu vždycky vítaná - jeden z najmilších prispievateľov„Nenachadzame sa v casoch zle zitych zivotov, nemuznych muzov? Preco? ... Pretoze sa vytratil Jezis Kristus. Kdekolvek su ludia skutocnymi krestanmi, tam sa nachadzaju muzi v hojnom pocte, ale vzdy a vsade, kde zvadne krestanstvo, vednu aj muzi. Pozrite sa pozorne, uz to nie su muzi, iba tiene muzov.

Kardinal Louis-Edouard Pie vo svojej vianocnej kazni v roku 1871 okrem ineho povedal;
Verim, ze kde nie je charakter tam nie je skutocny muz. Charakter nenajdeme tam, kde nie su principy, doktriny a pevne zaujate postoje. Tieto principy, postoje a doktriny ale neajdeme tam, kde nie je nabozenska viera a nasledne nabozenska spolocnost. Robte co chcete, iba od Boha dostanete Muza.

Zijeme vo veku vyschnutych muzov. Dnesni muzi su zbaveni viery a rozumu (sudnosti), cnosti a charakteru, cti a dostojnosti. Muzi su prazdne nadoby, pretoze z nich nepriatel vyprazdnil katolicku vieru. Modernizmus vykultivoval zmrzaceny narcis tam, kde bol kedysi silny a energicky muz. Nahradil muza zvlastnym druhom, ktoreho hlas bol redukovany na umrncane fnukanie, ktoreho charakter sa hodi akurat na karikatury a nie na zivy boj proti tomu, aby sa svet podriadil Satanovi.

Dnesne casy volaju po muznych muzoch, muzoch s chrbtovou kostou, muzoch ktori povstanu aby kladli odpor a zmenili smerovanie historie. Cirkev potrebuje muzov, ozivena Cirkev bojujuca na ceste odporu a boja proti nepriatelom vo svete.“


LenkaB # LyroKomo25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-25 16:58:57 58d7436a

"jedine tak sa dá vysvetliť aj skutočnosť, že najinteligentnejšia baba tohto fóra s najväčším prehľadom je tu permanentne označovaná za retardku a aj niečo horšie (čoho konotácia v súvislosti s ňou mi doteraz nie je jasná)"


"To co som napisal anaste samozrejme vsetko plati, len ty uz nemas vobec ziadnu kontrolu nad situaciou... Absolutne ziadnu... Evidentne z nejakeho dovodu hladas uznanie a pritom tymto forum a seba hodnotiacim prispevkom si tu samu seba uz kompletne potopila... Vazne, toto ma byt tvoj nezlomny argument: "najinteligentnejšia baba tohto fóra s najväčším prehľadom je tu permanentne označovaná za retardku", ktory ma vyvratit moje tvrdenie, ze tu obhajujes len samu seba...? Ved toto je len vykrikom zufalca..."

človeče, veď ty ani nedokážeš z kontextu pochopiť, že vôbec nechcela písať o sebe ... a už zas prázdne drísty - hodnotíš, vynášaš súdy a psychiatrické analýzy...


"Otazky typu: Preco prispievam na fora...? Co ma k tomu skutocne motivuje...? Kolko casu tyzdenne zasvacujem prispievaniu na fora...? Ako konkretne z toho profitujem...? Prinasa mi to vobec nejaku satisfakciu...? Dokazem prestat prispievat na vsetky fora...? Mam nad situaciou vobec kontrolu...? Ako to vsetko zacalo...? Co ma k tomu priviedlo...? Ako dlho to uz trva...? Som so sebou spokojna...? Chyba mi nieco...? Co mi prekaza...? Co ma skutocne irituje...? atd..."


holka tu prispieva pár týždňov, za to ty sem vypisuješ svoje bludy už niekoľko rokov ... tak kto sa má zamyslieť?


UNBELIEVABLE!


LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-03-25 19:07:13 58d7436a
ak niekto vstupi do fora s obhajovanim fiktivnych osob tipu jezisko, ako nasa lizinka, musi byt velmi naivny clovek ak sa domnieva, ze stretne len "normalnych" ludi typu "Lenky, anaste, michala a Fera" a tak sa niet co cudovat, ze odchadza niekam inam obklopovat sa ludmi takeho to typu, ja by som mohol odporucit dake krestanske forum...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-25 19:38:34 b2fd9319
je potom obzvlast na zvazenie, co taka osoba vlastne hlada, ci "pravdu" alebo ludi s rovnakym nazorom...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-25 19:51:03 b2fd9319
Ja si zas predstavujem Lízu ako jednoduchú, plachú a cudnú ženičku z dedinky, ktorá je i tej jej vysnívanej modle za chrbtom. Jedenoduché šatičky, nasiaknuté stuchlinou starej truhlice, prázdna hlavička zahalená šatkou, v jednom vrecku motlitebná brožúra, v druhom neodmysliteľné užmolené pátričky. Oops, prázdna nie je, je plná kostolných kalerábov, ktoré jej tam denne tlačí miestny velebníček. IQ adekvátne prostrediu a dojičke rožného dobytka. Takýto je jej základný profil.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-03-25 20:27:40 d405c1fd
Prečo tá ..proti..lisa22.. názorová.."spadnica" . Veď ona aj prekladať čosi je chtivá..aj "slušné "vedomosti má..kresťanské.. a čo keď začne misijne " tvorivo" riešiť problémy neprispôsobivých ..dajmä tomu tu pod Tatrami..v Lomničke. Darmo nevyhovuje niekomu intelektuálne ...nestratí sa ..aj keby nosila rovnošatu /nie vojenskú/... a bola bez vlastnej rodiny.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-25 21:01:59 58d4289b
"ja by som mohol odporucit dake krestanske forum..."kucma, pandemonium, PS-VB, klopajs - čo tak zatuchnuté mŕtve fórum militantných ateistov www.bezboha.sk, kde raz za rok hodí niekto frustrovaný príspevok a ktorému sa normálny človek vyhne oblúkom? Mohli by ste tam rozprúdiť život a tľapkať sa tam po rachytických plieckach, aspoň by sa vyčistil od vás vzduch a bola možná slušná diskusia o politických témach

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-03-25 21:20:18 58d7436a
FC, trafil som presne profil tej vychýrenej a údajne najlepšie diskutujúcej pátričkárskej ovce?

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-25 21:45:00 d405c1fd
Mc- jednoznačne, thumbs up, dnes prežijete, levy ostanú hladné, choďte sa pripraviť na zajtrajší boj. Dobrú noc
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-25 22:22:27 58d7436a
s prejavom dementov a gramatickými chybami na úrovni prvého stupňa ZŠ,

tľapkať sa tam po rachytických plieckach,

Toto mi prislo fakt vtipne.

harry # PahoLenu00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-25 22:35:50 b229bc75

človeče, veď ty ani nedokážeš z kontextu pochopiť, že vôbec nechcela písať o sebe ... a už zas prázdne drísty - hodnotíš, vynášaš súdy a psychiatrické analýzy...
presne tak, Lenka, písala som o tebe a v živote by ma nenapadlo, že si to niekto vysvetlí ináč... ale tak Alzheimer je Alzheimer :DDDDlisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-03-26 01:08:15 5f69ce4b
jaj lenko, nie, mylel som normalne vonave forum militantnych teistov z dakej www.jezistvorcanas.com, kde vsetci normalni ludia na zaklade svojej inklinacie k fiktivnej osobe pisu vesele prispevky, kde neexistuje rachytida a nikto nesmrdi, lebo sa slusne diskutuje o "politickych??? temach"...

takze si zase nedomyslaj hluposti, DK :)


kucma # FyvaFixa25
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-03-26 06:19:35 b2fd9319
Áno ..kučma25..už som to tu kdesi písal...Snaženie ..LenkyB ..o "kategorizácie--".."ćlovečenstva " naráža na čoraz plytkejšie a jednoduchšie "kontúry". Stačí ju otočiť o 180 stupňov/--jej tvrdenia../ a hneď oproti čiernemu je čosi biele.. Ale tomu tak nie je..v reálnom ..spektrum čiernej či bielej je široké...aj názorové aj aj.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-26 07:58:23 58d4289b
Homeopatia je okultizmus:
https://www.youtube.com/watch?v=iu_FZvICCQE

filip # WyboCeci64
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-03-26 09:16:24 5f67b5b2
Včera som bola celý deň zablokovaná, nemohla som odoslať jediný príspevok do diskusie, kontaktovala som aj admina. Dnes sa mi to podarí?

anaste # NyjeQoga34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-26 10:00:07 4e6388e5
PS-VB - čo myslíš ,čo tie dve núti aby ten svoj chaos v hlavách prezentovali verejne?
Je veľa ľudí ,ktorí sa v tom všetkom nevedia zorientovať ,ale ich dve niečo až úzkostlivo ženie do ukazovania toho zmätku ,z ktorého sa nevedia vysomáriť.

filip # WyboCeci64
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-03-26 11:03:49 5f67b5b2
kucmik,
dakujem, ze osobnost tvojho rangu spomenula aj mna v diskusnom prispevku. zvlast, ked su tvoje prispevky pomerne caste k ostatnym ako pravdepodobnost vzniku zivota z kusu bahna.
co povies na stranku "lutumisti.sk" ?
tam by sa nasli vsetci uctievaci lutuma


Fero # LifuRoru61
-
 53% ( 5 people voted )
+
2015-03-26 11:15:49 d9777929
PS-VB: včera som ti odpísala, ale moja odpoveď adresovaná tebe skončila niekde v nenávratne lebo žiaľ, príspevok som si neskopírovala. Ďakujem ti za tie dva posledné posty, sú fakt milé. Ani neviem, či sa mi podarí obsiahnuť tie myšlienky, ktoré ma napadli včera, ale aspoň sa pokúsim...
Už prvý, upozorňujúci odstavec ma pobavil a aspoň telepatiou som ti odkázala: neboj sa, repríza mojej nesprávnej interpretácie tvojho "objektivizmu" Ayn Rand sa nezopakuje.
Chcel by si odomykať zámky mojich brán, prechádzať nimi a odhaľovať záhady? Prečo? Veď tajomstvá a záhady sú preto zaujímavé a príťažlivé, že sú nepoznané. Vidíš je v tom aj niečo iracionálne, niečo čomu ty nerozumieš a je to až také neznesiteľné?
Áno, bude to empatiou, tento stav duše mi je dosť prirodzený a úprimne aj ženy mám rada. Nie som lesba, ale celkom normálne, nerobí mi problém priznať iným ženám osobné kvality. Tam niekde zároveň môj obdiv končí, veď načo roztlieskavať viac? Možno to vyznie neskromne, ale nemám problém samú seba zniesť. Som so sebou celkom dobre zžitá, veď roky, kedy sa chceme podobať iným, už tu máme všetky za sebou. Dávno mi je známe, že originál je vždy iba jeden a všetko ostatné sú len kópie. Celkom rada sa aj strácam v dave. Ako terminátor. Na jednom mieste sa roztavíš, aby si sa pretransformovaný niekde inde zlial v novej kvalite.
Čo nevieš, čo ti uniká? Som tak trochu únikový typ :)
K lize sa vyjadrovať nebudem, nechcem nič rozprávať, keď tu nie je. Nakoľko neviem či sa vráti, alebo ako to vlastne teraz má. Ty ma s ňou konfrontuješ a keď tu nie je, nemôže sa zapojiť. Včera by to bolo iné, videla som, že prišla, ale ja som sa sem nedokázala dostať. Aj 50x som sa o to pokúšala, prsty ma už boleli od búchania na klávesy a všetko márne...


PS, aj tvoj druhý príspevok je zaujímavý. Okrem dvoch námetov, ktoré si tam vsunul a aj mi hneď napadli, chceš nám povedať, že si objavil ďalší mužský pud - pud lovca? Alebo chodíš do savany ako reportér Hemingway?


V jednom si aj ty pre mňa záhadou. Veľmi ma zaujíma, prečo si sa učil latinčinu?


PS, hoci s jednodňovým omeškaním, ale pozdravujem aj skandujúceho harryho a k vzájomnej radosti si ukazovák pritláčam na ústa a dvíhajúc ho smerom k tebe, ťa zdravím... :)
Lenka: mne osobne sa páči tvoja biela zástava aj tvoja snaha o mierový pakt. Neviem, čo medzi vami v minulosti bolo, čo ste si kedy s PS povedali, ako ste si do rán ryli, ale ja vždy verím, že sa to spraví aj keď sa zmier na prvý pohľad zdá vylúčený... PS - Lenka ti nemôže klikať stále na mínusky, iba raz to ide. Včera som ti chcela dať plusku pod jeden príspevok. Zabudla som, že som ti ju tam dala deň pred a ďalšiu mi nepustilo. :)))

anaste # NyjeQoga34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-26 11:56:46 4e6388e5

PS-VB - čo myslíš ,čo tie dve núti aby ten svoj chaos v hlavách prezentovali verejne?
a čo teba, veriacu ovcu, núti, aby si sa spolčoval s militantným ateistom proti iným veriacim osobám? jednoznačne, Satan, ktorý ovláda rovnako tak ateistov, ako aj sektárov. obom skupinám je jedno, či sú okolo nich ateisti, agnostici, jehovisti či scientológovia – neznesú len jednu jedinú skupinu, katolíkov. nemôžu si pomôcť, akonáhle sa nejakí vyskytnú, musia na nich zúrivo útočiť, lebo im to káže ich pán, ktorému slúžia. otrok vždy plní príkazy svojho pána ;)))

PS-VB
práve si prezentoval ďalší z príkladov tvojej pre mňa čoraz zjavnejšej psychickej poruchy, ktorou je absolútna neschopnosť priznať si omyl, možno hraničiaca s psychopatizmom. prvý dokonalý a jasný príklad si dal pri preklade encykliky, kde som ukázala, že daný text nemôže hovoriť to, čo ty tvrdíš, lebo iné časti toho istého textu sa s tým vylučujú. môj posledný post k tejto téme to jasne ukázal, napriek tomu si neuznal svoj omyl.

rovnako tak teraz, keď si radšej vyrobil tento neuveriteľný elaborát len preto, že si nedokážeš priznať, že si sa pomýlil a jednoducho napísať, "sorry, pochopil som to ináč" čím by si stúpol asi tak o 1000% mmch) .

ďalšou úchylkou, ktorú prezentuješ, je pre mňa fakt nepochopiteľná snaha maximálne neobjektívne prispôsobovať objektívnu skutočnosť svojmu vlastnému vnímaniu v zmysle, "tak to nemôže byť, lebo ja to nepokladám za možné" – presne toto si prezentoval už aj v prípade spomínaného 36. odstavca encykliky, kde si jednoducho prekrútil latinský text tak, aby vyhovoval tvojmu chápaniu.

teraz sa snažíš o to isté – konkrétne do tvojho "objektívneho" vnímania reality nezapadá možnosť, že by Lenka mohla byť niekým vnímaná ako veľmi inteligentná osoba. preto sa mi šialeným spôsobom snažíš podsúvať neuveriteľné myšlienkové konštrukcie ohľadne môjho vnímania inteligencie nás troch, ktoré sú absolútne mimo reality – skutočnosť je oveľa jednoduchšia – v čase, keď si sa ma pýtal, som nemala žiadny názor, lebo som tu bola krátko a nikoho som poriadne nepoznala.
po určitom čase som si však názor utvorila a ten jednoznačne zahŕňa fakt, že Lenku tu na tomto fóre považujem za najinteligentnejšiu babu s najväčším prehľadom, napriek tomu, že sa tu na ňu celý čas snažíte hádzať blato, a "some of it indeed got stuck, albeit for a short time only". jeden aspekt jej inteligencie spočíva aj v tom, že dokáže presne odhadnúť tvoje psychopatické sklony, čo anaste napríklad nedokáže, ale aspoň to tak neprezentuje (možno ju motivuje hlavne súcit). tým absolútne netvrdím, že aj anaste nepovažujem za mimoriadne inteligentnú, len si myslím, že nedisponuje až takým kritickým videním ako Lenka – zato však má na rozdiel od nej veľký umelecký talent a dušu básnika (možno aj preto je schopná ťa stráviť).

čiže opäť to zjednodušme – napísala som to, lebo si to myslím, a nič na tom nemení skutočnosť, že ty máš problém to pochopiť :))) čiže zúfalý je jedine tvoj pokus pripisovať môjmu tvrdeniu, za ktorým si stojím, akékoľvek postranné úmysly. preto sa spýtaj sám seba, čo ťa k takýmto činom vedie....my už odpoveď poznáme.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-03-26 12:07:29 5f69ce4b
fericku, spomenul som ta len vdaka ctrl c a ctrl v, vdaka lise, tak sa velmi vzrusovat nemusis, uz dlhsie sa snazim teba nasiroko obchadzat a ty dobre vies preco.

sice som tvoju hatlaninu ledva rozlustil, ale tipujem za ma zase pasujes za dakeho obhajcu vzniku zivota z kusu bahna, co som nikdy netvrdil, neobhajoval, je mi to fuk, 100x som ti to vysvetlil, ale ty o tom budes dokolecka tocit, mas virus v hlave ci co?

a na tu stranku nemam nazor, neviem co by to malo byt, nepoznam.


kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-26 12:20:19 5cf504d8

No a tu mas aj odpoved, preco si na tomto fore bola skopana z kazdej strany...?
netuším, o čom rozprávaš. ja som si tu bola schopná normálne podiskutovať prakticky s každým, okrem teba a rafaela - ktorí ste, napriek môjmu nulovému záujmu o diskusie s vami - neprestajne reagovali na každý môj príspevok a neustále ma nútili reagovať na vás, tým, že ste zámerne uvádzali rôzne lživé tvrdenia a ustavične prekrúcali moje slová, ako to nakoniec robíš aj ty teraz, v tomto príspevku. keď som vám neúnavne odpovedala - pretože som slušne vychovaná a ignoráciu nepovažujem za vhodný prístup k ľuďom - vytáčali ste sa do bezseba a častovali ma vulgárnymi prívlastkami hboko pod úroveň homo sapiens.

práve vy dvaja ste ma tak dokonale otrávili, že už nemám chuť na toto fórum vôbec prispievať. nikto iný mi nevadí, ani zatrpknutý Pock, ani moralizujúci Melchisedech, ani korektný Krovak, ani írečitý ferda a filozof klopi, ani technokrat memory a študent marha, ani uletený capko, dokonca ani sektár filip.

takže asi tak, ja sa "skopaná" absolútne necítim, len otrávená a znechutená, ty však očividne zúfalo potrebuješ, aby si ma takto prezentoval - čo opäť svedčí len a len o tvojich vlastných hlbokých komplexoch.

anaste, ako som vravela, kde ma nájdeš, kľudne napíš, pokecáme.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-03-26 12:22:35 5f69ce4b
kucma nechapes o do mu ide?
Je nestastny ak zopar dni nedehonestuje jednu jedinu vedecku teoriu, ktorej aj ked nerozumie, krizi mu plany s jeho skladackou.
Nedokaze akceptovat jeden fakt, ze ak by sme cokolvek urobili, prekopali celu teoriu, k inemu vysledku na zaklade doterajsich vyskumov sa neda prist. A samozrejme nedokaze pochopit jednu dolezitu vec, ze akakolvek ina vedecka teoria nas nepoznaci, nezruti sa skladacka, lebo ju nepotrebujeme a nezruti sa nam svet, ako tym, co veria v zazraky, ci nadprirodzeno.
Ale existuje jedna rada, pochopit, ze akakolvek vedecka teoria je len o tom, ci vieme nieco vysvetlit, dolozit, alebo pochopit. Nic ine v tom ani autori, ani propagatori nikdy nevideli.
A nic ine v tom nevidia ani ich privrzenci. Ci ma Dawkins na sebe talar, alebo bikiny je uplne jedno, lebo on evoluciu nevymyslel, ani Darwin ani grecky filozof, preto dehonestovanie jej siritelov je len usmevnou bodkou za neschopnostou kazdeho prist s inou verziou.


Rafael # BakiQuno09
-
 42% ( 2 people voted )
+
2015-03-26 12:29:39 59ad0eb9
lisa som hrdy, ze dokazem tautologicku otravit, aj ked ona sa snazila svojou tautologiou urobit to iste. Ak niekto odhadne diskutera podobneho formatu ako ty, vycpie z tohto fora behom mesiaca a toho prikladom si aj ty. Vycpela si, lebo argumentom v kruhu sa da diskutovat len s rovnocennymi, teda neinformovanymi osobami, ako je aj FC, ktora zvlhla pri kazdom tvojom komente.
Rafael # BakiQuno09
-
 43% ( 4 people voted )
+
2015-03-26 12:32:42 59ad0eb9

Príde nová holka diskutovať na fórum, konečne svieži vietor - mladá, bystrá, vzdelaná, prekladateľka, chce a má čo povedať, zaujíma sa o veľa tém, národné a kresťanské cítenie, v rodine František Vnuk a iní a vy sa za ňou ťaháte ako zombie po všetkých témach, vymýšľate psychiatrické analýzy a chcete ju vyštvať a potom, že tu nemá niekto psychopatické sklony ... Nerobte si monopol na fórum, vás odtiaľ tiež nikto nevyháňal, keď ste začali prispievať ... Lisa, prečo sa nechávaš otráviť? Diskutuj predsa len s tym s kym chceš, existuje aj ignorans ... ja to tak praktikujem bežne, nenechaj vyhrať ľudskú hlúposť, lebo ma sklameš ...

Trocha som si svojho času prelustrovala to fórum bezboha.sk - tam prebiehal tiež podobný proces, asi je to úchylka ateistov všeobecne, skupinka miestnych dogmatikov odmietala všetkých s iným názorom, zotrela každého až na fórum prestali chodiť ľudia a prestalo sa tam diskutovať a forum je mrtve a zatuchnute, bez Boha a bez ľudí ... Zamyslite sa nad sebou konečne, keď ste vôbec schopný sebareflexie a začnite sa chovať k ľuďom ako k ľuďom, nie cez dogmatizmus - posielať ku cigánom, na iné fóra atd. to kde sme, v Izraeli? Ideologické čistky?


LenkaB # LyroKomo25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-26 12:54:44 58d7436a
kucmik, ved sa neondi. nenapisal som, ze ta radim k zastancom vzniku zivota z kusu bahna(abiogeneza). viem dobre, ze tej kravine neveris. len som parafrazoval tvoj prispevok s miernou ironiou.

Rafael, tvoja glorifikacia vedeckej teorie je uz smiesna. tento nedokonaly proces k tomu ani sam nechapes

Fero # LifuRoru61
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-26 12:55:01 d9777929
kde jeden vidi smiesnost, iny zdravy rozum. Ak je pre teba moje posledne vyjadrenie glorifikovanim vedeckej teorie, a moje nepochopenie, tak mi predstav svoju viziu.
Ale to predsa ty nechces,ze?
Ak by sme kopali a permamentne nachadzali v kazdej vrstve vsetky doteraz zijuce a vyhynute organizmy, urcite by sme sa pri prezentovani tejto teorie vsetci spravali hlupo a ty jediny by si mal pravdu.
Kedze ale asi nechapes slovo permanentne, ci slovo vrstva, je tazko akceptovane tvoje prihluple spravanie a vyjadrenie ala bahnoisti.
Lebo kazdy kreacionisticky zvast si dal doteraz zalezat na jednom jedinom, vyhyba sa falzifikacii, to je totiz jedine, co dokaze. Ak akakolvek vedecka teoria je prave na nej postavena, je vidiet, ze o tom nevies, ci nechces vediet nic.
Preto ak chces zosmiesnit akukolvek teoriu, co mimochodom vzdy odbijes tym istym, ze nesuhlasis s falzifikaciou, musis sa snazit ovela viac, ako len bez rozumu opakovat to iste.
Teda glorifikovanie vedeckej teorie nehrozi, ale co uz ine mozes napisat, vsak?

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-26 13:06:04 59ad0eb9

Kučma môj milovaný, ja si nič nedomýšľam, ja som len radila :) ak to chceš mať ideologicky čisté a bez konfrontácie .


LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-26 13:07:40 58d7436a
Leni, chcela som, ale nedalo sa. veď si to videla, do každej témy za mnou vlezú, ťahajú sa za mnou ako sopeľ na rukáve, kdekoľvek sa zjavím. v Referende o rodine som začala diskutovať s Pockom - zaujímalo ma, čo spôsobilo jeho zatrpknutý postoj. okamžite sa na mňa nalepil rafael a v závese za ním PS-VB, ktorý ma z fleku označil za "sprostú ako tágo". v Sodomii som diskutovala s memorym, s ním sa dá, aj keď je hrozne zaťatý, ale diskutuje v pohode. opäť doliezol rafael a začal mi nadávať do p... chcela som ho ignorovať, no on sa nedal. PS-VB tam opakovane lozil, aby všetkých upozornil na to, že si tú debatu neželá a nech prestanú so mnou debatovať (WTF??). načo sa sám pustil so mnou do obsiahlej diskusie na tému láska a kresťanský sex - okamžite mi doplo, že sa potrebuje predviesť so svojimi znalosťami z psychológie a dialektického materializmu. čakal, že nebudem vedieť reagovať a "sama sa obesím na jeho lane" - nevyšlo, vypenil, začal urážať a vynášať kádrové posudky.

ja toto vážne nepotrebujem, nijako ma to neobohacuje a nemám už na to ani čas, ako som písala, mám teraz nejakú prácu. keby sa dotyčné osoby dokázali zdržať svojich nevyžiadaných reakcií, možno by som sem aj niekedy zabrúsila, ale nevidím to ako príliš reálne. oni proste za každú cenu potrebujú sami sebe dokazovať svoju pravdu, chápeš, od toho závisí ich duševná rovnováha.

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-03-26 13:36:00 5f69ce4b
FC, aj keby si Lízu glorifikovala akokoľvek a obrazne ju vyniesla až do oblakov, všetko je popreté v okamihu, kým sa ako zásadná vlastnosť nevymenuje kostolné cítenie a úchylka obdivovať neexistujúcu modlu. Tu už nastupuje logicky nedôvera a opatrnosť voči takémuto subjktu, pretože to odporuje zdravému rozumu. Ty tiež spĺňaš tento trápny parameter ako pozostatok stredoveku, ale nie navonok tak okato ako niekto, kto sa s touto hlúposťou hrdo prezentuje každému na počkanie.


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 60% ( 5 people voted )
+
2015-03-26 13:38:52 d425402c
lisa


Vyhľadala som tvoj profil na pokeci. Tak vidím, že od svätušky v čiernom ručníčku, čo žmolí pátričky a odrieka ruženec máš skutočne ďaleko.:))) Dobre som sa nasmiala, pandemón by sa tam mal ísť mrknúť, aby videl, ako dnes vyzerajú kostolné ovce a ty aká si riadna baba! Ja som si ťa inak nikdy podľa ich opisov nepredstavovala. Už aj preto, že sama do jeho mustry vonkoncom nezapadám. Kokso, aké oni majú predstavy o veriacich ženách? Je to vôbec možné? Možno sleduje filmy slovenského medzivojnového dedinského realizmu, kde všetky ženy vyzerali skromne, chudé kostnaté typy, plné neistoty. Dnes pred každou nedeľnou omšou to vyzerá pred kostolmi ako pred úradom vlády. Všade samé nablýskané limuzíny, ľudia moderne vyobliekaní, každý vytiahne na seba to najlepšie. Preto odporúčam viacerým opraviť si o nás mienku.


Hovorím ti na rovinu. Nikam neodchádzaj. Nemusíš úplne na všetko reagovať. Môžeš si predsa vyberať. A chlapci sa nám nakoniec skľudnia, uvidíš. Možno sa cítiš vyhoretá a znechutená ale to ti prejde.

anaste # NyjeQoga34
-
 53% ( 5 people voted )
+
2015-03-26 13:48:35 4e6388e5
Rafael, ak pochopis slovo vrstva, pochopis preco evolucna teoria nemoze byt vedecka. aj tak ten mechanizmus za vela nestoji, ale chapem, ze ine neuznavas.
Fero # LifuRoru61
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-26 14:00:14 d9777929
lenko, ta jak nedomyslas ked domyslas?
ja napisem ze krestanske forum a ty das pribeh o stranke kde som v zivote nebol a rachitickych plieckach...
nuz ale to tak asi jezisko zrobil, musi tak byt :)

http://www.najzeny.sk/2013/11/typicka-zenska-domys
lavost/
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-26 14:05:39 5cf504d8
Fero ked nie je vrstva, tak vysvetli celosvetove vrstvy iridia, ktore sa napadne zhoduju s padmi meteoritov..
Ci vrstvy pelu, ci vrstvy ladu....ale skoda hrachu....

Rafael # BakiQuno09
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-03-26 14:10:28 59ad0eb9
Rafael mas teda obdivuhodnu spotrebu hrachu.
ked vidim ako nieco vznikne, potom to nasimulujem a vznikne to iste a do tretice vidim niekde to iste, viem, ze to tak vzniklo. teda mohlo to vzniknut aj inak, ale nkikto zatial ziadne ine vysvetlenie nedal. miliony rokov povrch zeme, to uz neskusa nikto, lebo to je kardinalna hlupost

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-26 14:24:13 d9777929
klopi- ospravedlňujem sa, že až teraz, ale s učiteľstvom nemám nič spoločné a pri všetkej mojej úcte k tomuto povolaniu, dúfam, že ma týmto smerom neposúvate. Mám filozofické vzdelanie a mojím najväčším snom je vlastná galéria umenia. V tejto polohe by som sa cítila skvele, ale sem zatiaľ nedosiahnem.
O očistci si môžeme porozprávať, ja som proti nebola, veď vy dobre viete. Že ste nestihli exorcizmus, bola vaša chyba, ale ešte nič nie je celkom zmeškané...

anaste # NyjeQoga34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-26 14:37:16 4e6388e5
"Dnes pred každou nedeľnou omšou to vyzerá pred kostolmi ako pred úradom vlády. Všade samé nablýskané limuzíny, ľudia moderne vyobliekaní, každý vytiahne na seba to najlepšie. Preto odporúčam viacerým opraviť si o nás mienku." a potom hajde pisat o idealizme a zhadzovani materializmu na dolezite.sk...ako si ma potom clovek upravit mienku? pokrytci?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-26 15:01:36 5cf504d8
http://www.britskelisty.cz/9901/19990122j.html

fericku, s tebou sa bavit a s konom spievat...nepojde to asi, dokym sa nezacnes slusne spravat a pouzivat aspon zaklady logiky, ci aj to je pre teba hlupy nastroj?

napriklad k tomu ondeniu ti odporucam bod 14 z linku vyssie, tiez bod 13 atd...

kucma # FyvaFixa25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-26 15:27:02 5cf504d8
kucma- čo je na tom pokrytecké? Všetci predsa žijeme v hmotnom svete. Aj nám veriacim sa páčia pekné veci - autá, oblečenie, bývanie, len na rozdiel od neveriacich, my za všetkým stvoreným vidíme Boha a potom talenty, ktoré sú potrebné k pekným výtvorom. Pre teba sú talenty možno produktom hmoty, pre veriacich sú to dary od Boha. My vlastne materializmus vôbec nezhadzujeme, dokonca ani nepopierame. Len mu pridávame obsahovo trochu iný zmysel. To je všetko.
anaste # NyjeQoga34
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-26 15:27:25 4e6388e5
"Rafael, tvoja glorifikacia vedeckej teorie je uz smiesna. tento nedokonaly proces k tomu ani sam nechapes"

rafael, zmier sa s tym, ze su 2 typy ludi...
1. je to tak lebo
2. je to tak


kucma # FyvaFixa25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-26 15:29:29 5cf504d8
Ak by neexistoval ospravedlňujúci výraz pokrytectvo a jeho význam, potom by kostolné jelitá doteraz museli chodiť na ťavách, obliekať sa do handier, bývať v hlinených chatrčiach. Pretože však nekriticky využívajú všetky výdobytky vedy a zdravého rozumu, musel byť na ich charakter vymyslený spomínaný výraz.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-03-26 15:58:04 d405c1fd
fasa anaste, tak nic pokrytecke.
za hmotnymi vecami je boh, za nehmotnym je boh, za produktom ludskej tvorivosti je boh, za limuzinami je boh, za peknym oblecenim je boh...o com sa to tu vlastne rozpravame?

kucma # FyvaFixa25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-26 16:41:50 b2fd9319
kucma - no presne o tom, čo predpokladáš v každej jednej premise. Že boh je všade. :DDD

anaste # NyjeQoga34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-26 16:59:43 4e6388e5
anaste, potom mi uz ostava len konstatovat, ze jeho smola.
a ten diabol je potom kde?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-26 17:01:33 b2fd9319

"ja napisem ze krestanske forum a ty das pribeh o stranke kde som v zivote nebol a rachitickych plieckach...
nuz ale to tak asi jezisko zrobil, musi tak byt :)"


čo do toho ťaháš zase Ježiška? :)

Ty si ponúkol lise kresťanské fórum, ja som vám kolektívne ponúkla fórum bezboha.sk - ak to máš vo svojej gebuľke takto usporiadané, že diskusia musí byť ideologicky čistá a nijak inak na večné časy
Toť vsjo , to video poznám, dobré :))
"Lenku tu na tomto fóre považujem za najinteligentnejšiu babu s najväčším prehľadom, "

Ďakujem, aj keď veľa ich tu nie je, ehm :))))) bola som rada, že ste došli ty a anaste"Lenka: mne osobne sa páči tvoja biela zástava aj tvoja snaha o mierový pakt. Neviem, čo medzi vami v minulosti bolo, čo ste si kedy s PS povedali, ako ste si do rán ryli, ale ja vždy verím, že sa to spraví aj keď sa zmier na prvý pohľad zdá vylúčený... "Kedysi som s nim diskutovala ešte keď vystupoval pod nickom Orangutan - síce sa ma dookola vypytoval na sex a chcel vedieť detaily o mojom súkromnom živote, ale nemali sme žiaden problém diskutovať .. Neviem vôbec o čo mu ide ... Netuším - mohol by to povedať jasne a presne ako ten chlap .. Nech to vyriešime raz a navždy, bez emocii, čisto racionalne .., ja som povedala, že urážať ho už nebudem, nemám dôvod .."A chlapci sa nám nakoniec skľudnia, uvidíš. Možno sa cítiš vyhoretá a znechutená ale to ti prejde."

určite, poznám ich, vedia byť aj dobrí :) tak si urob svoje - tú prácu a vráť sa k nám ...si prínos pre fórum a ja som si ťa obľúbila - aj anasteLenkaB # LyroKomo25
-
 60% ( 5 people voted )
+
2015-03-26 17:10:50 58d7436a
ps-vb
ja uz vazne neviem, ci anaste nahodou nemysli toho ineho boha, vies toho opacneho a pritom sa so svojimi veriacimi svatuskarkami a jeziskom troska rozchadzaju...ono to takto casto dopadne, ked nejde ani tak o vysvetlenie obsahu slova ale skor o jeho pouzivanie :)

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-26 17:12:18 b2fd9319
lenko...

tak pred chvilou mi bolo oznamene, ze boh je za vsetkym, dlho mi je vysvetlovane, ze jezisko je boh.
mozno som to zle pospajal...vies, moja gebulka to ani za boha nevie dako pospajat, ale mozes sa ty pokusit.

dakujem, za poskynutie alternativy, DK, to za ten rachiticky klub, ci este stale nerozumies preco?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-26 17:19:15 b2fd9319
"dakujem, za poskynutie alternativy, DK, to za ten rachiticky klub, ci este stale nerozumies preco?"jaj toooto sa ťa dotklo ... neboj, viem že posiluješ, tak ako ty a pande si predstavujete "pátričkárov", tak si ja predstavujem ateistov - ako rachytických intelektuálov, to sú proste vžité stereotypy, ktoré máš v hlave


a ohľadom spájania - pospájaj si to ako chceš, nemám dôvod ťa o niečom presviedčať, načo?

LenkaB # LyroKomo25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-03-26 17:28:57 58d7436a
dotklo? nedotklo, ved je to blbost, zatial, mozno raz.
ohladom spajania nejde o presviedcanie ale o spajanie a skusam tak aj tak a dokonca aj prosim tvoju gebulku v ktorej to mas usporiadane ako treba o pomoc. tak preco sa mi otacas chrbtom?


kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-26 17:33:31 b2fd9319
a lenko...uz nas nato upozornil harry...

s prejavom dementov a gramatickými chybami na úrovni prvého stupňa ZŠ,

tľapkať sa tam po rachytických plieckach

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-26 17:47:09 b2fd9319
Kučma - a načo to chceš vedieť? :)
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-26 17:49:03 58d7436a
lenko, sak gebulku si chcem usporiadat predsa.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-26 18:10:36 b2fd9319
veď máš usporiadanú ... po svojom ... nebudem ti do toho kafrať, bol by v tom len zmatok ;)
Ber to ako tajomstvo viery ..

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-26 18:22:57 58d7436a
PS-VB: Prach si a na prach sa obrátiš. Koho prach by kucma doma stieral, keď nie svoj? Áno máš pravdu, do kostola zásadne v luxusnej limuzíne. Podľa teba si Boh nezasluhuje prejaviť luxus? A ešte popritom aj dobre naserieš niektoré iné, kostolné ovce.


Prevzaté z priameho zdroja - anastinho kresťanského inštitútu.


anaste # NyjeQoga34
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-03-26 18:23:27 4e6388e5
na vidis lenko, po tolkych rokoch oznacovania ma za ateistu som veriaci...a ze aby v tom nebol zmatok...
riadne tajomstvo teda :)

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-26 18:26:54 b2fd9319
a prach ked zmiesas s vodou bude bahno...ci ako...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-26 18:32:05 b2fd9319

Ak ma niekto pocit, ze tu kedykolvek bude mat priestor fanatickym sposobom sirit akukolvek ideologiu, moze si zacat pripravovat svoj stoh a zapalky...
áno? takže ty dokonca rozhoduješ o tom, kto sem má právo prispievať? aj kto je fanatik a kto nie? len tvoj vlastný fanatizmus je tu povolený? smola, pretože mne nikto, tým skôr nie niekto ako ty, nebude dávať žiadne limity, ani ma nikam škatuľkovať. ja budem písať, čo chcem, kam chcem a kedy chcem.

anaste, watch out – ty máš ešte stále šancu zaradiť sa medzi "normálnych" – rozumej, nedeklarovať na tomto fóre svoju vieru, prípadne si z nej aspoň kolektívne robiť srandu. inak budeš navždy stratená medzi nami pátričkárkami... všímaš si, ako je ti podávaná záchranná ruka? ;) neodhoď túto šancu...PS-VB predsa za to stojí :P

máš pravdu, Lenka, dvaja retardi a jeden psychopat mi predsa nebudú určovať, čo mám robiť. síce teraz naozaj nemám čas, ale celkom určite sa ešte objavím, ak sa vyskytne téma, ku ktorej budem mať čo povedať. takže....see u later, aligator... :))

lisa22 # HoxiDuna67
-
 56% ( 6 people voted )
+
2015-03-26 18:43:48 5f69ce4b
Prečo je Vatikán plný luxusu, opýtaj sa aj najväčšieho bigoťáka Melchizedecha, prečo pravoslávie je plné luxusu? Prečo sú kostoly plné luxusu? Chceš mi snáď povedať, že luxus nie je prejavom ľudskej úcty k Bohu? Hovorím ti, že aj luxus Boh stvoril cez talenty tvorcov. Keď ti vravím, že Boh je všade, tak potom stojí aj za luxusom aj prachom, ale tam ho ty nemusíš vidieť. Tam to patrí skôr nám.
anaste # NyjeQoga34
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-26 18:50:50 4e6388e5
prejav luxusu tam kde sa objavi boh by mohol byt este aj tym, ze je to dobry odzub...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-26 19:01:36 b2fd9319
lisa


"anaste, watch out – ty máš ešte stále šancu zaradiť sa medzi "normálnych" – rozumej, nedeklarovať na tomto fóre svoju vieru, prípadne si z nej aspoň kolektívne robiť srandu. inak budeš navždy stratená medzi nami pátričkárkami... všímaš si, ako je ti podávaná záchranná ruka? ;) neodhoď túto šancu...PS-VB predsa za to stojí :P"


My dvaja už dávno máme mierovú dohodu uzavretú. Zatiaľ mi PS hlavu neodrezal, ani moje štíhle koleno neprestrelil, ani ma na stoh nevyviazal. Nechce ma upáliť, čo musím samozrejme oceniť. Tak sme si nejako k sebe cestu našli a ako vidíš, ku mne vie byť aj zhovievavý. Mne aj trochu oko prižmúri. Veď je vlastne veľmi milý. Robí si o mňa starosti, zachraňuje ma. Je ku mne láskavý, aspoň zatiaľ.
anaste # NyjeQoga34
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-26 19:06:39 4e6388e5
PS-VB: Vonkoncom sa nerozčuľujem, mňa to baví rovnako, ako aj teba, lebo Ježiško vie, že ja ho neurážam. Zmysel pre humor je darom božím, tak si zaves kríž.
anaste # NyjeQoga34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-26 19:12:43 4e6388e5
lisa - no jednoznačne - je to nejaký alkoholik pravdepodobne, ktorý sa práve opil ... a potom sem píše silácke reči a má "dobrú náladu", dokonca mi ho začína byť aj trochu ľúto ... kašľať na to :) ja sem chodím rada pokecať
anaste - tak sa mu venuj ty, pravdupovediac mna takéto typy ľudí vôbec nezaujímajú, takže môže podiskutovať s tebou

kucma - prečo stále prispievaš len na náboženské témy? Vieš byť aj celkom fajn, ani blbý niesi podľa mňa, nemusíme sa stále len hádať ... :)


LenkaB # LyroKomo25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-26 19:13:24 58d7436a
ale prispievam, o bankach, politike...ked v tom je vacsinou vsetkym jasno, mocni vladnu, vladnu zidzi, vela s tym nenarobime a pod a malokedy sa debata rozprudi do "zavratnych vysin" :)
ale ako vznikol svet, tak to je stale zahadou...tam sa da spekulovat, prekrucat, vymyslat a to je dovod preco.
neuveris, ale tiez ma to zaujima...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-26 19:30:39 b2fd9319
alebo napriklad aj preto, ze ma fascinuje, co vsetko sa da slovami povedat a s realitou to nemusi mat vela spolocneho...

co ja viem, uvediem daky priklad, hej?

volte mna, mne nejde o osobny prospech ale prospech ludi (uz 25 rokov)
pozicajte si, je to hypervyhodne, my vam chceme dobre (urok len 8,99 %)
atd, atd...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-26 19:42:00 b2fd9319
PS-VB: ďakujem ti pekne za obe videá, potešili ma. Je mi ľúto, čo sa stalo s tvojím kamarátom Mariánom Kochanským, normálne sa mi nechce veriť, že už prešlo toľko rokov, čo zomrel. Viem, aké prázdne miesta nám zostávajú po priateľoch v srdci a aj všadeprítomná, smutná realita, ktorá ti nekompromisne dáva vyciťovať, že už nikdy nič nebude také, ako predtým. Veľa ľudí vtedy namieri svoje výčitky a hnev práve k Bohu, ale verím, že ty predsa len dokážeš odpustiť. Preto ťa aj ja veľmi pekne o to prosím, ver, že aj mne odišlo dosť priateľov, spolužiakov aj z hudobnej branže. Zomreli mladí, aj v strednom veku na nepochopiteľné diagnózy, havárie, dokonca aj vraždy. Ostanú nám po nich len otázky bez odpovedí. Kapelu Lojzo som mávala rada z ľudových veseliek, tvoj kamarát Marián občas prišiel do agentúry Rock, pop, jazz, kam sme chodievali na koncerty a ja teraz rozmýšľam, kto mi to kedy vravel, že je s Marošom dobrý kamarát. Ale neboj, viem, že si to nebol ty.:)))
anaste # NyjeQoga34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-26 21:15:48 4e6388e5
Nemienim nic komentovat.

Len pre istotu,Pomocnik,musim uznat ze si fakt macher.To,ze dievcata su este len na polceste, nebudem komentovat.
Velmi si na Tebe cenim,ze si v spravnej chvili pochopil,ze si nieco mohol presrat.To si Liza nezasluzi.

Nemam moc casu ,tak pisem len pomaly.Aby kazdy pochopil.

Anaste.

Toto co napisem sa nebude az tak tykat Teba.

Svet je svetom,to je jedno odkedy.

Riaditel Vasej firmy povedal.

Boh povedal.

Bud svetlo. A bolo.Odvtedy sa datuje vznik ludstva.

Povedal este kopu inych veci,to sem nechcem tahat.

Napisem to len Tebe.Anaste,riaditelstvo zacina usudzovat,ze dogmy ktore boli prijate,zacinaju mat trhliny.
Zacina reagovat.
Akurat by ma zaujimal Tvoj nazor.Ako je mozne,ze riaditelstvo zacina mat nazory,za ktore by sa pred tristo rokmi na hranici ocitol aj sam riaditel?Co sa meni?

Anaste,mohol by som dlho pisat o tom,ze tam kde konci kazdeho z nas predstavivost,hladame barlicku,ktora hovori Boh tak chce.

Ja nehovorim,su veci ktore su pre "neveriaceho" nepochopitelne.Len sa bojim,ze to nemozme zvalit vsetko na Boha.Nasu nevedomost.

Plne uznavam,su veci,ktore si nas mozog nedokaze vysvetlit.Veci ktore obycajnemu cloveku pripadnu ako sarlatanstvo,alebo jako ze to tak chcel boh.Anaste,cely nas nervovy system je postaveny na nizkonapetovych impulzoch.Mozno aj ten Boh,su len energie,ktorym my nerozumieme.

Ja neviem.

Ale jedno viem.Kym v ludoch nebude laska samemu k sebe,a k inym,dovtedy sme donuteny bojovat.Sami so sebou,a aj s inymi.

Dovolim si este jedno Anaste.Keby si si len tak cvicne klikla na Pomocnikov nick,viac by si ho spoznala.Nebudem Ti spominat jeho mrtve dalsie nicky.Vobec ten chlap nie je hlupy,ano,ma svoje chyby,ale kto ich nema?

Uplne kludne mu budem robit tajtrlika alebo roztleskavacku.

Ovsem len do doby,kym bude racionalny a bude pouzivat logiku.Zatial len musim suchat nohami,a byt tajtrlikom.

Znovu pripominam,nemienim nic komentovat.:}harry # PahoLenu00
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-26 21:20:23 b229bc75
lisa22,
ja som vedel, že dojdeš k tomuto záveru, že strata času tu diskutovať. Aj som ťa na to upozornil. Na to rýchlo príde aj priemerne inteligentný človek, pretože "tvrdé jadro" diskutérov, nie je intelektuálne žiadna sláva a ani nemajú základné morálne atribúty a neprejavujú snahu o objektivitu. Tých inteligentnejších je tu tak málo, že sa dajú spočítať na prstoch jednej ruky, lebo vačšina chytrých už odišla..Prečo by tu ďalej diskutovala s nickmi, ktorí nemajú intelektuálne čo poskytnúť a bez toho je diskusia neplodná. Sama si to videla aj na tom 36 odseku encykliky, kde zarval ako memory, tak aj orangutan PS-VB. To je typická ukážka, ako tu "tvrdé jadro" diskutuje. Kedysi som tu v minulosti viac diskutoval, ale prišiel som na to, že to len žerie čas, takže potom som sem chodil už len pre zábavu a pobavenie. Niektorí diskutujúci tu majú také medzery v poznaní, že je to potom fakt smiešne a zábavné pozorovať. Je to niekedy forma relaxu a odreagovania sa. Preto sem sporadicky ešte niekedy chodím a píšem.
Iste, keby som mal na to čas, tak som tu mohol písať viac a poukazovať na ich blbosti, čo nazývajú argumenty.Čo sa týka mojej diskusie s memorym u neho so bol zvedavý, či on, čo sa hral na vedátora, si zachová objektivitu a uzná si svoju chybu, ale kdeže...) Bola to taká sonda z mojej strany.Iba preto som sa angažoval.Ostatní už u mńa boli dávno prefláknutí a vedel som, čo možem od nich čakať.
Na záver ti odporúčam, že až ťa to bude baviť a budeš mať chuť a čas, tak kĺudne pokračuj a píš aj sem, pretože treba rátať, že to tu číta mnoho ľudí nielen parta psychopatov..), takže tvoje príspevky majú zmysel pre iných a psychologické profily filozofa - grafomana, PS-VB, ktorý pripomína skor inkvizítora, alebo nejakého mentálne diktátora, treba brať len ako zábavu a srandu, čo iste vieš...Keď nie sú argumenty, tak zostávajú len nálepky a invektívy, súdy. Veď je zábavné sledovať, ako rýchlo sa to tvrdé jadro rozčúli a frká slinami na všetky strany.Stačí, keď s nimi nesúhlasíš. Už to je znak nedostatočnej inteligencie a neschopnosti mať otvorenú hlavu roznym názorov a zvažovať.Proste skosnatelé myslenie a to neriešim ich úroveň morálky.
V týchto diskusiách ich nemá zmysel o niečom presvedčiť a ani im niečo dokázať, pretože na to je nutná objektivita na ich strane , ktorá však absentuje...A rovnako snaha o hĺadanie pravdy a skutočnej reality.
Táto partička už definitívne rozhodla, kde je pravda a nechce počuť nič iné, len uznanie svojho nabubrelého ega a kto nie je s nimi je proti nim.
Z neživej hmoty vznikne živá hmota, z jednej živej bunky vznikne všetko živé na tomto svete, z nevedomia vznikne vedomie, náhoda vytvorí dokonalé usporiadané a nesmierne zložité podmienky pre život, vesmír vznikne z ničoho, proste uveria všetkému, len aby nemuseli veriť, že je omnoho pravdepodobnejšie, že je za tým nejaká vysoká inteligencia, Boh. Ale stále ich táto myšlienka, že nie je také isté, že majú pravdu serie a preto tie invektívy na ľudí s iným názorom a taká zúrivá snaha si obhajovať názory aj za cenu klamstva a neobjektivity...
Psychologicky sa to dá iste dobre vysvetliť a zdôvodniť...No nič, maj sa dobre a dík za tvoje príspevky.

michal # RabyFaso02
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-03-27 01:32:15 b2297b45

Lisa a Michal -toto liberálno demokratické fórum (nemoderované) je takým predobrazom liberálno demokratickej spoločnosti - politiky - hrstka tych s najostrejšími lakťami, najvulgárnejších a najbezcharakternejších prekričí slušných a inteligentných, ktorí to radšej vzdajú, resp. ich ani nepustia medzi seba ... Navyše keď majú dosť tajtrlíkov, ktorý im ešte zatlieskajú - ako sa chovať k takýmto ľuďom na fóre? - je to ťažké, lebo ban dostať nemôžu, nereagujú na upozornenia, ani na "bielu zástavu" .. proste na nič, idú si svoje a nenechajú diskusie, ktoré nie sú v súlade s ich názorom plynúť .. spamujú atd....iné chovanie by vyžadovalo od nich sebareflexiu, ktorej nie sú inteligenčne schopní ... žiaľ ... nechcela by som, aby na tomto fóre primitivizmus vyhral a všetci inteligentní odišli .. tak to nevzdávajte ani vy, keď bude dostatočne dlho ignorovaný, tak ho to nakoniec prejde :)


"ale ako vznikol svet, tak to je stale zahadou...tam sa da spekulovat, prekrucat, vymyslat a to je dovod preco.
neuveris, ale tiez ma to zaujima..."verím, prečo by som neverila :) možme kľudne pokecať o všeličom, aj o náboženstve, viere, vzniku sveta atd. - v normálnom duchu, ked nás ľudia ako PS-VB nebudú pri tom otravovať .. To som vedela, že by nedopadlo dobre teraz ..

LenkaB # LyroKomo25
-
 57% ( 4 people voted )
+
2015-03-27 04:54:24 58d7436a
nic nechapajuci lud versus misko...kolka to nespravodlivost, kolka krivda! :)

lenka, ja som nepostrehol co i len najmensi naznak z tvojej strany o taku diskusiu. vecne len nariekas aka si ty utlacana zena na tomto fore, krestanka.

a teraz ti vysvetlim, preco mas dojem, ze tu existuje daka "skupina" ludi ktora je proti teba alebo miskovi.
je to presne preto o com bolo miskove nariekanie. on je priemerne inteligentny clovek, len ostatni su nechapajuce jadro...vela krat ma tu hadzete do dakej skupiny, do ktorej nerad patrim, ved pandeho vobec nemam rad napriklad.

lenka ty, misko, feri...su ludia, ktori maju zvlastne chrobaky v hlave, daku rozvinutejsiu predstavivost a schopnost na zaklade toho vyvodzovat zavery o inych, trebarz vyrokami, ty veris v bahno, veris ze z nezivej hmoty vznikne ziva, z jednej bunky vznikne vsetko zive na tomto svete a podobne ine chrobaky...

pre takychto inteligentnych ludi je diskusia s ostrym militantnym jadrom velmi frustrujuca, nikto ich nechape. jadro casto tvrdi, ze to tak nie je, ze je to napr. len moznost, teoria, ze evolucna teoria ti neda na vsetky otazky sveta odpoved, nenavari ti veceru, neokreje na srdiecku ako daka ina modla ktora to dokaze, lenze to je dost zbytocne povacsinou...

takze v mene militantneho jadra dalsi pokus.
"uveria všetkému, len aby nemuseli veriť, že je omnoho pravdepodobnejšie, že je za tým nejaká vysoká inteligencia, Boh"

je jezis boh? stoji za vsetkym? je ta vysoka inteligencia, ktora stala na pociatku celeho vesmiru a tak?
ved sa kurna narodil 2000 rokov dozadu, udajne, tak o com to stale tocite?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-27 05:59:59 b2fd9319
a z nicoho nic, v tej najneocakavanejsej chvili sa objavi lisa, ktora ma podobne zmyslanie, no nevypluskuj ju donemoty :)

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-27 07:12:52 5cf504d8
Ak filozofie vlastnej výroby narazia, možno je dobré si trochu pomôcť s názormi známejších mysliteľov. Čo napr. k téme hovorí filozof Jürgen Habermas v rozhovore medzi ním a Ratzingerom z roku 2004 (Výňatok z recenzie na portáli Postoj ( s odpustením, hehe):"Presvedčený ateista a katolík bádajú nad tým, čo drží demokratický štát pokope. Na počiatku stojí zdanlivo zásadný rozpor „rozum verzus viera“. Osvietenský projekt primátu rozumu, reprezentantom ktorého je Habermas, môže predstavovať prekážku voči prijatiu spoločnej, všeobecne akceptovanej morálnej (Rawlsovými slovami vyjadrené „komprehenzívnej“) doktríny. Napriek tomu filozof Habermas dochádza k poznatku, že
„keď rozum reflektuje svoje najhlbšie základy, objavuje, že vďačí za ich pôvod čomusi inému“ (s. 40).
Aj keď autor z pochopiteľných dôvodov nestotožňuje „čosi iné“ s ideou Boha, vyjadruje hlboké porozumenie religióznemu pohľadu na svet, ktorý...."
FcKensie # HegaNojy80
-
 62% ( 3 people voted )
+
2015-03-27 07:47:23 59ad0cca
V kabarete Dôležité sa diskusne dospelo do pozoruhodného bodu, kedy kostolní filozofkovia sú rozľútostení z nepochopenia ostatnými. Toľko kalerábov, čo sa tu snažili pretlačiť do hláv o rozprávkovom vzniku sveta... a bez odozvy! Všetci, kto nečítali ovčie spisy a nevideli Effelov kreslený komiks, nepochopili vznik sveta podľa stredovekých predstáv. Svojim kláštorným pedagogickým minimom totálne zlyhali a zdravý rozum stále odoláva. Už nemajú k dispozícii presvidčacie učebné pomôcky ako upaľovanie a príručku proti čarodejníctvu. Stali sa z nich ž len doboví komici. V boji proti tmárstvu však nemožno poľaviť. Zničenie kostolného dogmatizmu, ktorý je brzdou rozvoja, je prioritou modernej spoločnosti. Dorazme ich!


:-DD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 4 people voted )
+
2015-03-27 08:24:18 d425402c
@michal
cakal som na tvoj prispevok a vedel som, ze sa do mna obujes, lebo nic ine nevies, len utocit (a este kopirovat z wikipedie :))
a vedel som, ze nepochopis :)

ano, napisal som zly preklad, z casti umyselne, z casti z nepozornosti, no ta umyselna cast mala za nasledok presne to, co som chcel, ukazat, ze len slovickaris (tak ako to robis vzdy), ale vyznam ti unika :)
na preklade ste totiz dokazali (spolu s lizou), ze som napisal zly preklad (a to ani nie celej vety), ale nedokazal si svoj vyznam pisaneho o evolucii v encyklike a nedokazal si popriet moj :)

pekne rano :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-27 08:27:21 5f699539
@memory,
pozri sa radšej na logiku svojej argumentácie.Píšeš, že si napísal zlý preklad z časti úmyselne , z časti z nepozornosti. Asi ťa ani nenapadlo, ako si protirečíš, pretože ak si napísal zlý preklad aspoň z časti úmyselne a dokázal si si to uvedomiť, potom nejde o nepozornosť, ale o vedomý úmysel.
Už len to, že napíšeš úmyselne zlý preklad a svoju argumentáciu postavíš na tomto znamená, že tvoja objektivita je ozaj úbohá. Samozrejme sa dá pochopiť, že obhajovať svoj názor na "úmyselne zlom preklade" je pre teba ľahšie...) A takto si nepostupoval len ty, ale rovnako aj PS-VB, ktorý si myslí, že keď diskrétne napíše, že študoval latinu, tak mu to aj každý zožerie, pričom keď sa mu priamo poukáže na jeho omyly v preklade, tak sa k tomu nevyjadrí, obíde podstatu kritiky, alebo spustí reakciu hodnú Tourettovho syndrómu.
Ty máš kapku odlišný štýl, pretože nepoužívaš nejaké hrubé vulgarizmy, tebe stačí, keď na základe poloprávd, prekrúcaní sa snažíš sofistikovanejším spôsobom urobiť z oponenta v diskusií nevedomca, blbca, čo nič nechápe, atď.Nepotrebuješ si ako kučmík vyliať srdce a napísať, že som ch-u-j, teda aspoň si niečo také doteraz neurobil..) Netvrdím, že toho nie si schopný...)
Ale vo finále je to jedno. Objektivita je z tvoje strany na bode mrazu.Aj svoju porážku ohĺadom encykliky uzatváraš, že som nedokázal svoj význam písaného o evolúcií, ale to je ďalší tvoj omyl.Od začiatku sa ukázalo, že význam je jasný a taký, ako som ho písal a rovnako to aj lisa potvrdila.Tá rovnako nenašla v tej encyklike nič, čo by podoprelo tvoj názor, že pápež pripustil evolúciu. On totiž len napísal, že sa nestavia proti skúmaniu evolučnej teórie, ale aby ju "pripustil", ako ty píšeš, na to požaduje racionálne dokazy, ktoré nedostal, takže to ja si tak podstata toho, čo tam písal, samozrejme ešte kritizoval evolučnú teóriu z viacerých hĺadísk...
Prajem dobrý deň..)

michal # MomiGyju99
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-27 09:46:31 b2294d0c
Lenka,
tu nejde o vzdávanie sa na tomto fóre, ale o fakt, že diskutujúci potrebuje objektívneho a vzdelaného oponenta, aby dostal spatnú vazbu. Až ju nemá, tak prestáva byť diskusia pre neho prínosná.Mne osobne nezáleží na tom, či vyhrám alebo prehrám v diskusii, ale dívam sa na to, či mi to niečo intelektuálne prináša, keďže po čase som prišiel k záveru, že moc nie, tak som diskusiu tu obmedzil.Tí chytrejší tu už moc nepíšu a reagovať na nejaké duševné výkaly pandáša, ktorý sa vyzná maximálne tak v tom jeho obľúbenom metale je pre mňa strata času...Alebo taký kučmík, ktorý si myslí, že ma "trápi nejaká krivda" zo strany tvrdého jadra, pričom stále nechápe, že sa skor na tých reakciách bavím...
Pričom kučmík je pár svetelných liet ďalej ako pandáš, ale to len na okraj...)
Píšeš, že ako sa chovať.No,vidím len 2 cesty, nestrácať zbytočne čas, teda tu moc nepísať, alebo občas sem prísť a pobaviť sa, tretia možnosť je snažiť sa skutočne argumentovať takpovediac na každého a snažiť sa o diskusiu, ale časom sa dojde k rovnakému výsledku, ako písala lisa22...
Maj sa pekne...michal # CugeTyre78
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-03-27 10:03:25 b2294d0c
@michal
opat nechapes
ak je nejaky preklad a je v nom viacero chyb, niektore mozu byt spravene umyselne, niektore z nepozornosti, to nie je protirecenie, to je fakt :)

presne to, co si teraz napisal o pripusteni je to co tvrdim, netvrdim, ze bola pre neho evolucia fakticka (z pohladu dostupnych dokazov), ale mozna :)
dakujem, ze si to konecne potvrdil (aj ked asi omylom :))

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-27 10:33:24 5f699539

"lenka, ja som nepostrehol co i len najmensi naznak z tvojej strany o taku diskusiu. vecne len nariekas aka si ty utlacana zena na tomto fore, krestanka."no ani nie že nariekam, ale snažím sa posunúť diskusiu na hranice slušnosti - nech to nie je osočovanie, urážky, primitivizmus a pod. vnímaš túto snahu ako nelegitímnu? Ver že na iných fórach by podobný ľudia boli už zablokovaný .. Keď nedrží kultúru nejaký moderátor, tak ju musíme držať my, prispievatelia ."vela krat ma tu hadzete do dakej skupiny, do ktorej nerad patrim"no ani nie tak "my", ako dvaja sa tu snažia nejak skupinovo identifikovať, že "my to mame nacvičene" alebo "dorazme ich" a pod. tiež niesom fanúšik skupinkového škatuľkovania .."ved pandeho vobec nemam rad napriklad."už ani ja, mal si pravdu, je to evidentný sociopat, možno nakoniec zapáli nejaké mesto,aby videl ako horia kresťania .. a pojde vzdať obeť na oltár s pánom Mečiarom, ktorý má inštalovaný vo svojej zatuchnutej kutici


čo sa toho čo ďalej píšeš týka, ja som ani nikdy na tomto fóre nemala záujem o diskusiu s nejakým "ostrým jadrom militantných ateistov" - títo ľuda sú mi ukradnutí, prišla som sem diskutovať o spoločenskom dianí, politike, histórii atd., keď chcem diskutovať o viere, osobnom prežívaní atd., idem na úplne iné fórum a s úplne inými ľuďmi, lebo diskutovať o týchto veciach s militantnými ateistami je ako nosiť pravý kaviár a šampanské cigánom na Luník 9 - žiadny efekt, len to rozšliapu v blateMichal - tiež ma už nebaví počúvať náreky a odchody atd. - veď máš - mňa a lisu napr. :)) a určite aj mnohých iných, každý má svoju oblasť záujmov, môžeme sa baviť o hocičom a poznámky tupcov brať ako oživenie, srandu :), veď čo im iné ostáva, keď majú v hlavách nasraté ... potom už len sa "potrundžiť" doma alebo v bare, nadávať a vybíjať si zlosť .. takých treba aj diskusne zaradiť tam kde patria


LenkaB # LyroKomo25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-27 11:02:02 58d7436a
@memory
napísal som :
"pozri sa radšej na logiku svojej argumentácie.Píšeš, že si napísal zlý preklad z časti úmyselne , z časti z nepozornosti. Asi ťa ani nenapadlo, ako si protirečíš, pretože ak si napísal zlý preklad aspoň z časti úmyselne a dokázal si si to uvedomiť, potom nejde o nepozornosť, ale o vedomý úmysel."
ty si napísal:
" ak je nejaky preklad a je v nom viacero chyb, niektore mozu byt spravene umyselne, niektore z nepozornosti, to nie je protirecenie, to je fakt :)
Takže toto, čo si napísal je pravda, lenže si tradične nepochopil, čo som napísal ja.Ja som naznačil, že keď úmyselne napíšeš z časti zlý preklad, tak tá časť prekladu, ktorá je napísaná úmyselne zle, chybne nie je výsledkom nepozornosti, ale vedomého úmyslu.Prečítaj si 100x tento záver a možno to pochopíš..)
"pretože ak si napísal zlý preklad aspoň z časti úmyselne a dokázal si si to uvedomiť, potom nejde o nepozornosť, ale o vedomý úmysel."
Čo sa týka evolúcie, napísal som tento argument rovnako aj v minulosti, takže žiadne konečné potvrdenie...) Problém je, že ty nechápeš rozdiel medzi tým, keď pápež povoĺuje skúmať evolúciu a aby ju uznal požaduje skutočné dokazy a slovom pripustenie. Ty sa nazdávaš, že keď pápež povoľuje skúmať evolučnú teóriu, tak ju automaticky pripúšťa ako možnosť, ale v tom sa práve mýliš.
Dať totiž zelenú na skúmanie nejakej "takzvanej vedeckej teórie" ešte neznamená pripúšťanie, že je tá teória pravdivým faktom, ale len to, že pápež nebráni vedeckému skúmaniu, nič viac...Aby ho neoviňovali, že brzdí "vedecký pokrok".Keby tú možnosť pripúšťal, tak by sa kriticky nestaval proti tejto teórií a v encyklike aj uvádza dovody, že prečo. U teba je však problém jeho dovody pochopiť, pretože o doktríne učenia RKC z tých čias veľa toho nevieš...A preto si zle interpretuješ to, čo napísal v tej encyklike...

michal # RabyFaso02
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-03-27 11:05:32 b2294d0c
Lenka,
až budem mať viac času, tak sa možno kvôli vám pokúsim zapojiť viac do diskusie, ale mám hodne časovo, aj intelektuálne náročnú prácu v poslednej dobe a tá má, samozrejme, prednosť..

michal # RabyFaso02
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-27 11:10:38 b2294d0c
@michal
ja o koze, ty o voze...

memory # XifiTasa15
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-27 11:16:01 5f699539
michal - jasne, logicky, keď pracujem, tiež nediskutujem :), a uvedom si - že PS-VB, rafael, pandemonium, a možno aj memory - nie sú žiadny partneri na diskusiu, im o diskusiu nejde ..
Sú to ľudia veľmi bigotní a dogmatický vo svojich názoroch, hovorí sa tomu "železná klietka racionality" - (Max Weber), keď pri konfrontáciách s niečím iným prichádza najprv horlivá obhajoba a potom len invektívy a výsmech a omyl si nepriznajú ani za svet .. takých treba nechať žiť vo svojom svete, inak si zlízneš ich kognitívnu disonanciu

LenkaB # LyroKomo25
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-03-27 11:24:40 58d7436a
@lenka
je smiesne, ked kritizujes inych za invektivy a sama ich voci nim pouzivas :)

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-27 11:31:37 5f699539
@memory,
"ja o koze, ty o voze..."
No nič, čo iné sa od teba čakať, ako argumentum ad hominem..)

Keď nemáš relevantné argumenty, skús hrach ako rafael...) Je to predsa už určitá tradícia...Trocha pouvažuj, až niekto niečo pripúšťa ako možné, tak tomu aj verí, že je to možné...Argumentuje pápež v tej encyklike spôsobom, že evolučnej teórií verí ? Nie. Argumentuje opačným spôsobom, a to kritikou evolučnej teórie...
By ma zaujímalo, prečo máš taký problém si uznať, keď sa mýliš.To máš fakt také silné ego ? Teba som totiž za bezmozga nikdy nepovažoval..)

michal # RabyFaso02
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-27 11:37:08 b2294d0c
papez? WTF to je co za biolog? ale asi citi potrebu sa k tomu vyjadrit...

kucma # FyvaFixa25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-27 11:43:41 5cf504d8
to akoze medzi prekladanim patriciek cita daku literaturu o biologii alebo hlada vykopavky?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-27 11:48:17 5cf504d8
@michal
vysvetli mi, kde v prislovi "ja o koze, ty o voze" je ad hom argument?
vies vobec, co to prislovie vyjadruje? mne sa podla tvojej reakcie nezda...

ja nemam problem chybu uznat, ked niekto ukaze, ze som chybu spravil...uznal som ju niekolkokrat v minulosti aj v diskusii s tebou...

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-27 11:48:24 5f699539
kucma - a ty si biolog, že sa k tomu vyjadruješ?
LenkaB # LyroKomo25
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-03-27 11:50:18 58d7436a
@memory
"vysvetli mi, kde v prislovi "ja o koze, ty o voze" je ad hom argument?
vies vobec, co to prislovie vyjadruje? mne sa podla tvojej reakcie nezda..."
Samozrejme, že viem.Je to o tom, že ty niečo napíšeš a druhá stránka si to vysvetľuje inak a nechápe to, čo si napísal.
Je to určitá jemnejšia forma, ktorá má poukázať na nesprávne chápanie toho druhého...Ide na poukázanie nechápavosti oponenta v diskusií...
Argumentum ad hominem (lat.) je argument, ktorým sa diskutujúci snaží vyvrátiť oponentovo tvrdenie poukazovaním na jeho skutočné či domnelé nedostatky. Snaží sa previesť dialóg od diskusie o probléme samotnom k diskusii o mravnej či inej oponentovej integrite.
A to je presne tvoj prípad.Miesto relevantného argumentu si reagoval takto...)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-27 12:00:43 b2294d0c
lenko, co to ma so mnou?

ber to tak, ze teraz sa snazim prist nato, preco by dake vyhlasenie tipka s capockou co z papamobilu mi zvykne zakyvat malo byt nieco smerodajne a bolo potrebne rozoberat ako to robi napr. misko.

proste sa snazim sa prist nato, ci vie co bolo obsahom tej kritiky co pise misko, alebo sa snazi len o verecundiam...teraz som si uvedomil, ze si asi budem musiet sam nastudovat co povedal a potom sa o tom mozeme bavit na intelektualnej rovine s bezmozgom, taze asi nic z toho nakonec...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-27 12:04:32 5cf504d8
FC je diametralny rozdiel ak sa k evolucii vyjadruje predstavitel sekty, ktora ju nema v portfoliu a obycajny clovek nezatazeny dogmami. Ale ty sa tu prezentujes ako hlupacik roka, tak je namieste, aby si takto reagovala.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-27 12:06:39 59ad0eb9
@michal
zle
prislovie hovori, ze kazda zo stran hovori o niecom inom, pripadne poukazuje na nerelevatne skutocnosti
nic o chapani/nechapani vyznamu v tom nie je

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-27 12:07:46 5f699539
memory nechaj ho, lebo nestihne ist intelektualne pracovat.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-27 12:11:28 59ad0eb9
memory,
takže si to rozoberme.Ty hovoríš niečo v argumentácií a jasne naznačuješ, že ja (na základe tvojho výroku o koze a voze), hovorím niečo iné.Teda neargumentujem na to, čo ty hovoríš, ale na niečo iné. Z toho vyplýva, že ty moju argumentáciu ako odpoveď na to, čo ty hovoríš , (v tomto konkrétnom prípade píšeš) neuznávaš za relevantnú argumentáciu. Z toho vyplýva, že podľa teba som neargumentoval k meritu veci - problému, ktorý ty riešiš v diskusii.
Poukazovaním na toto sa snažíš previesť dialóg od diskusie o probléme samotnom k diskusií na to, že sa proste nevyjadrujem k tomu, čo ty píšeš a argumentuješ, ale k niečomu inému. Tým sa snažíš znehodnotiť moju argumentáciu a snažíš sa vyvracať moju argumentáciu poukazovaním na tento nedostatok, že píšem o inom, argumentujem o inom, ako je predmet diskusie z hĺadiska reakcie na to, čo ty píšeš. Snažíš sa vyvrátiť moju argumentáciu poukazovaním na tento nedostatok, takže ide o argumentum ad hominem.


michal # RabyFaso02
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-27 12:31:47 b2294d0c
rafael, nechcel som jej to az tak...no rozdiel asi nepostrehla. ja by som sa v debate asi malokedy pouzil vety tipu, asi to tak bude, ved lenka to povedala...

lenka, no ono obcas staci sa tomu povenovat, pocitat a zistis, ze mnohi tvrdia nieco diametralne ine, nez ta oficialnejsia verzia a vacsinou sa snazim nato upozornit, kategoricke vyhlasenia typu je to totalna kravina alebo absolutna pravda davam malokedy...dajak tak.

uvediem priklad niecoho co som cital dakedy uz neviem kedy, ale nasiel som to a chcel by som odpoved napriklad od teba, nie od papeza, ved diskutujem s tebou:

prečo veriaci ľudia nemajú radi evolúciu a prečo si myslia, že kreačný mechanizmus vzniku nášho sveta je „božskejší“ ako evolučný.
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-27 12:34:00 5cf504d8
kucma ja by som sa radsej spytal inak, preco si myslia, ze evolucny model je ovela menej pravdepodobnejsi,ako kreacny.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-27 12:47:06 59ad0eb9
rafael,
a kúpil si už nový hrach alebo máš pripravené nové zásoby ? To vieš, ty máš značnú spotrebu hrachu...)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-27 12:47:07 b2294d0c
pre teba mam dostatok, u Fc som si nie isty a na fera sa minul
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-27 12:51:14 59ad0eb9
rafael,
všetci veriaci si nemyslia, že je správny výlučne kreačný model, ale na základe vedy a výskumov neveria evolučnej rozprávke o makroevolúcií, aj na základe prác vedcov a ich názorov :
"„Mutáciami sa nemôžu pôvodné druhy [rastlín alebo zvierat] zmeniť na niečo úplne nové. Tento záver zodpovedá súhrnu všetkých skúseností a výsledkov výskumu mutácií v 20. storočí, ako aj zákonom pravdepodobnosti. Teda zákon opakujúcej sa premenlivosti znamená, že geneticky správne definované druhy majú hranice, ktoré nemožno náhodnými mutáciami zrušiť ani prekročiť.“


Takže ti nepomože ani vertikálna a ani horizontálna evolúcia, aby došlo k vývoju nad druh.)

michal # RabyFaso02
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-03-27 12:53:17 b2294d0c
ano misko, citali sme citali...
http://wol.jw.org/sk/wol/d/r38/lp-v/102006325

preco nemoze?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-27 12:57:27 5cf504d8
michal s tym hrachom som sa mylil, ale skusim este raz a naposledy, ak vedci dokazu vymysliet model, ktory bude rovnako falzifikovatelny ako tento, som nakloneny aj tomuto.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-27 12:58:26 59ad0eb9
kreacne sa moze? bez mutacii zasahom kreatora moze?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-27 12:59:43 5cf504d8

michal
ale nechaj tak, snaž sa kvitovať, že memory, aj keď so zaťatými zubami, ale predsa aspoň dokázal priznať, že jeho preklad bol zlý - či už úmyselne, alebo neúmyselne, myslím, že je v tomto prípade jedno, nechci zas od neho priveľa :) memory, máš u mňa plusku, celkom vážne. cením si, ak niekto prizná omyl, oveľa viac než akékoľvek vedomosti.

celkom niečo iné totiž vidíme u nášho pána profesora latinčiny - ten opäť prišiel, len aby ťa pourážal, v domnení, že keď bude "throw enough mud on you, some of it will stick". jeho ego mu dokonca hovorí, že nad tebou zvíťazil, pretože už nechodíš na tieto diskusie tak často, ako predtým. o to sa totiž celý čas úporne snažil - aby ťa odtiaľto vyštval. teraz si tlieska a pospevuje, ako sa mu to podarilo. o zlom a úmyselne prekrútenom latinskom preklade z jeho strany samozrejme nepadlo ani slovo!

táto osoba už nezaprie svoje psychopatické sklony, ktorých najzjavnejším prejavom je klamstvo a manipulácia. veď len posúďte sami: predvčerom ma tu na základe totálneho nepochopenia istej mojej vety z môjho príspevku označil za zúfalú chuderu, ktorá sa prispievaním na toto fórum snaží sama sebe dokazovať vlastnú hodnotu. citujem:

"Evidentne z nejakeho dovodu hladas uznanie a pritom tymto forum a seba hodnotiacim prispevkom si tu samu seba uz kompletne potopila... Vazne, toto ma byt tvoj nezlomny argument: "najinteligentnejšia baba tohto fóra s najväčším prehľadom je tu permanentne označovaná za retardku", ktory ma vyvratit moje tvrdenie, ze tu obhajujes len samu seba...? Ved toto je len vykrikom zufalca..."


všimnite si - fórum a seba hodnotiacim príspevkom. keď bol dotyčný s pobavením upozornený na svoj omyl - totiž, že nepochopil, že nehovorím o sebe, ale o niekom inom, čo spravil?

vyrobil šialený elaborát cez celú obrazovku (2015-03-26 10:49:00 78c6f364), v ktorom sa snažil dokázať, že to tak vôbec nemyslel! že on v skutočnosti veľmi dobre pochopil, že som hovorila o Lenke, a práve to má byť tým mojím "zúfalstvom"! :DDDDD v spomínanom elaboráte sa ma dokonca pokúsil obviniť, že to ja som tá, čo nerozumie väčšine argumentov uvádzaných na tomto fóre, čo je vraj príčinou akéhosi "skopania" každým a z každej strany. a opäť, ako aj v tvojom prípade, michal, nedokázal skryť svoju radosť nad tým, že sa ma odtiaľto podarilo vyštvať.

čiže chorobná neschopnosť priznať akýkoľvek, aj najmenší omyl, neustála snaha prekrúcať a manipulovať, aby vždy a všetko vyznievalo v jeho prospech, ustavičné úsilie špiniť diskutujúcich, osobitne predstaviteľov istého svetonázoru a pokusy vyvolávať dojem, že sú nejako psychicky narušení – toto sú neklamné znaky istej diagnózy.

aby som však bola spravodlivá, dávam teraz tejto osobe tu a na tomto mieste možnosť verejne uznať svoje omyly a vysvetliť dôvody prekrúcania mojich slov a podsúvania mi vykonštruovaných významov a postranných úmyslov, ktoré sa v mojej hlave nikdy nenachádzali. ak toto dokáže, beriem späť všetko, čo som povedala.


lisa22 # HoxiDuna67
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-27 13:02:07 5f69ce4b
kučma,
píše sa v tej citácií prečo nemože, takže sa viac snaž..)

michal # RabyFaso02
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-27 13:02:41 b2294d0c
misko a? co ze je to v dakej citacii zo straznej veze, ci odkial to mas ty, len nahodou to je aj tam asi...co ako? ako odpoved ti mam najst daky iny citat tvrdiaci opak ci co? co by malo byt tou snahou?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-27 13:09:43 5cf504d8
@michal
pripisujes mi vlastnosti, o ktorych nevies ci ich mam a cinnosti, o ktorych nevies ci ich robim
tvoj prispevok je teda o nicom, vychadzas so zlych predpokladov

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+