Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Gruzínsko: zvyšovanie daní a zavádzanie nových daní prostredníctvom referenda


Gruzínsko: zvyšovanie daní a zavádzanie nových daní prostredníctvom referenda

V Gruzínsku sú od roku 2004 presadzované liberálne reformy a znižovanie regulácie. Čo je však na tejto krajine, rozprestierajúcej sa na rozhraní východnej Európy a Ázie zaujímavé, je to, že od roku 2013 má Gruzínsko v ústave zakotvené, že vláda môže zvyšovať dane alebo zavádzať nové dane (okrem spotrebných daní) len prostredníctvom referenda. Zvyšovanie daní a zavádzanie nových daní len so súhlasom verejnosti potvrdzuje, že v krajine je vo výraznej miere rešpektovaný princíp subsidiarity, ba dokonca je povýšený na nevídanú úroveň.

V roku 2004 sa stal prezidentom Gruzínska Micheil Saakašvilli pochádzajúci zo Zjednotenej národnej strany (stredo-pravicová orientácia), ktorá po jeho nástupe do prezidentského kresla spojila sily so Spojenými demokratmi. Ich vzájomnou spoluprácou a spojením vznikla v gruzínskom parlamente frakcia nazývaná Národné hnutie- Demokrati. Nový prezident a vláda Gruzínska začali od začiatku funkčného obdobia presadzovať liberálnu politiku a robiť ekonomické reformy, ktorými chceli zlepšiť podnikateľské prostredie v krajine a prilákať tým do nej zahraničných investorov.

V roku 2005 bol v Gruzínsku predstavený nový daňový zákon, ktorý zmenil radikálne vtedajší daňový systém krajiny. Počet daní sa znížil z 21, ktoré platili ešte v roku 2004 na 6, pri ktorých boli predstavené nižšie daňové sadzby. Bola zrušená napríklad daň z dedičstva, daň z predaja majetku. Zachované ostali daň z príjmu právnických osôb, daň z príjmu fyzických osôb, daň z pridanej hodnoty, spotrebná daň, majetková daň (jej súčasťou je pozemková daň) a colné poplatky.

V roku 2009 bol gruzínskym prezidentom Micheilom Saakašvillom (v roku 2008 bol zvolený znova za prezidenta Gruzínska v predčasných prezidentských voľbách) predstavený návrh zákona o ekonomickej slobode, ktorý zahŕňal balík niekoľkých ekonomických reforiem. Návrh zákona obsahoval okrem iného aj zákonné maximálne limity, ktoré majú byť zadefinované v ústave gruzínskej republiky a ktoré nemôžu byť presiahnuté. (maximálny pomer verejných výdavkov na HDP nemôže presiahnuť viac ako 30 %, pomer dlhu na HDP viac ako 60 %, deficit rozpočtu viac ako 3 % HDP). Ďalším navrhovaným opatrením bolo uskutočnenie referenda v prípade, že sa vláda rozhodne zvýšiť existujúce daňové sadzby, alebo zaviesť nové druhy daní. Toto opatrenie sa nemalo týkať spotrebných daní. Michaeil Saakašvilli sa vo svojom prejave 6. októbra v roku 2009 na pôde gruzínskeho parlamentu pri prezentácií návrhu zákona o ekonomickej slobode vyjadril: Cieľom navrhovaného balíčka ekonomických reforiem je minimalizovať zásahy vlády do ekonomiky a maximálne otvoriť a sprístupniť ekonomické prostredie Gruzínska. Táto krajina by sa nikdy nemala odvrátiť od tejto cesty a nemali by sme dovoliť nasledujúcim vládam, aby zmarila naše úspechy a preto navrhujem, aby sme ústavne zakotvili ekonomické kroky, ktoré sme v posledných rokoch dosiahli. Navrhovaný zákon o ekonomickej slobode by mal byť založený na hodnotách slobody, rovnosti príležitostí a cti. To je naším základným pilierom liberálnej ekonomickej vízie. Navrhovaný balík ekonomických opatrení zabezpečí, že liberálny ekonomický kurz krajiny bude nezvratný a chránený ústavou.

K návrhu opatrenia týkajúceho sa zavedenia referenda pri zvyšovaní daní a zavádzaní nových daní prezident Gruzínska uviedol že ,,znížením daní sa podarilo vytvoriť pracovné miesta a prilákať do krajiny investície. Našou povinnosťou je zabezpečiť, aby sa táto politika nemenila, bez ohľadu na politické zmeny, ktoré v budúcnosti prídu. Vláda by nemala mať možnosť využiť právo zvýšiť dane alebo zaviesť nové dane bez súhlasu ľudí."

Prezident Gruzínska sa snažil pri svojom prejave v roku 2009 v gruzínskom parlamente zdôrazniť, že prijatie navrhovaných opatrení je potrebné práve v čase, keď prebiehajú vo svete nejednoznačné, populistické a socialistické trendy a krajiny sú otrasené globálnou ekonomickou krízou.

Zákon e ekonomickej slobode bol nakoniec v gruzínskom parlamente schválený v decembri v roku 2010 keď prešiel tretím čítaním. Spolu s ním bola schválená ústavná zmena zákona, ktorá hovorila o tom, že zavedenie novej dane s výnimkou spotrebnej dane alebo zvýšenie daňovej sadzby existujúcej dane je povolené len prostredníctvom referenda. Vymedzuje to článok 94 ods. 4 ústavy Gruzínska. Ústavná zmena však nebola v súlade s pôvodným návrhom, ktorý bol predkladaný v prvom čítaní. Konečné znenie ústavnej zmeny obsahuje výhradu, podľa ktorej samostatný oddelený zákon môže vymedziť prípady, v ktorých bude môcť vláda naďalej zvýšiť dane, bez toho aby bolo vládou zvolané referendum. Vláda tak zároveň schválila zákon, ktorý upravuje ústavnú zmenu tým, že vláda bude mať právo "dočasne zvýšiť" dane bez toho, aby zvolala referendum, pokiaľ však tak urobí, tak toto zvýšenie daňovej sadzby môže trvať najviac do obdobia troch rokov.

Pôvodný návrh neobsahoval žiadnu únikovú doložku. Vodca parlamentnej väčšiny Petre Tsiskarishvili však povedal, že toto ustanovenie bolo potrebné aby nedošlo k vytvoreniu dojmu, že vláda bude v čase krízy obmedzená a nebude môcť pružne reagovať na konkrétne ekonomické situácie, ktoré môžu v budúcnosti vzniknúť.

Zároveň bolo schválené, že ústavné zmeny, ktoré boli prijaté v roku 2010 zákonom o ekonomickej slobode nadobudnú účinnosť spolu s ďalšími ústavným zmenami až v októbri v roku 2013 po prezidentských voľbách.

V súčasnosti sa už v Gruzínsku uplatňuje povinnosť uskutočniť referendum pri zavádzaní alebo zvyšovaní daní, hoci existuje úniková doložka, ktorá dovoľuje vláde zvýšiť daňové sadzby aj bez uskutočnenia referenda. Pôvodný návrh zákona ešte z roku 2009 bol príliš ambiciózny, a nakoniec nebol presadený v pôvodnom znení. Napriek tomu však na túto tému prebiehala v krajine viac než jeden rok veľká diskusia. Niektorí politici Gruzínska na čele s vtedajším prezidentom krajiny chceli zabrániť tomu, aby bolo jednoduché pre akúkoľvek vládu zvyšovať alebo zavádzať nové dane. Existoval záujem ústavne chrániť zvyšovanie alebo zavádzanie nových daní inštitútom referenda, čo malo mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Podnikatelia v Gruzínsku ale aj potencionálni zahraniční investori mali získať istotu, že vláda nemôže hocikedy zvýšiť daňové sadzby alebo zaviesť nové dane bez ohľadu na ekonomickú situáciu v krajine. Ak by však existoval zo strany vlády takýto záujem, musela by získať súhlas verejnosti prostredníctvom referenda.

V Európe existujú príklady stabilizácie daňového systému (napríklad Švajčiarsko), keď je zvyšovanie daní ústavne chránené stanovením maximálnych daňových sadzieb, ktoré nesmú byť prekročené. Príklad z Gruzínska poukazuje na to, že existujú aj radikálnejšie možnosti ústavnej ochrany daňového systému.

Zdroje:

http://georgiatoday.ge/news_details.ph p?id=1027&version=

http://www.allgeo.org/index.php?option =com_content&view=article&id=623 2:mps-endorse-referendum-on-tax-increase &catid=39:internal-policy&Itemid =2

http://www.civil.ge/eng/article.php?id =21541

http://eurasian-law-breaking-news.blog spot.sk/2011/07/georgia-adopts-economic- liberty-act.html

http://www.messenger.com.ge/issues/195 6_october_7_2009/1956_mzia.html

http://www.civil.ge/eng/article.php/_p rint.php?id=23691

http://www.civil.ge/eng/article.php?id =22963

http://www.legislationline.org/documen ts/section/constitutions

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Na tional_Movement

http://www.civil.ge/eng/article.php?id =22845

http://www.pwc.com/ge/en/assets/pdf/ge -dbg-2011.pdfAuthor: Martin Mecele # NaxeNuxy44
Svet2014-11-21
-
 50%  ( 2 people voted )
+

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
d   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Vědci dokázali, že naše myšlenky mohou způsobovat genetické změny


											Vědci dokázali, že naše myšlenky mohou způsobovat genetické změny
S přibývajícími důkazy o tom, že cvičení mysli nebo aplikace určitých režimů vědomí může mít pozitivní vliv na naše zdraví, se vědci snaží přijít na to, jak tyto praktiky ...
V Americe činí prémie za odebrání dítěte 5 tisíc dolarů, v Evropě tisíc eur
Nepokoj duše
Slovensko: První zkušenosti se zavedením registračních pokladen (od 1.4.2015)

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0165 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo