Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Globální Blitzkrieg signalizuje největší geopolitické přeuspořádání od druhé světové války


Globální Blitzkrieg signalizuje největší geopolitické přeuspořádání od druhé světové války

 S na rozšíření do východní Evropy a Asie jsou globalisty živené barevné revoluce pokusem výrazně přeměnit celé regiony planety v rámci jednoho rozsáhlého tahu. Je to ambiciózní manévr, možná dokonce zplozený ze zoufalství, kdy byla zvrhlost globalistů a jejich podvody zcela vyjevena světu, bez možnosti nyní vrátit věci zpět.

Abychom pochopili důvody globalistů pro takový odvážný krok, je dobré pochopit jejich konečný cíl hry a překážky stojící mezi nimi a dosažením tohoto cíle.

Konečná hra

 

Konečnou hrou je samozřejmě celosvětový systém globálního vládnutí. To je systém ovládaný anglo-americkými finančníky a jejich sítí globálních institucí, zajišťující, že konsolidované země světa se podřídí tomuto jedinému systému a mohou být opakovaně jako ovce stříhány. Protože jsou to megalomanští maniaci, je jejich jedinou posedlostí konsolidace a uchování si moci. Toho má být dosaženo prostřednictvím systému kontroly populace, kontroly průmyslu a monetární kontroly, což dohromady tvoří základy jejich malthusiánské politiky.

Tuto politiku lze v celé její nahotě vidět v "Agendě 21" OSN a u politických zmrdů, jako u současného poradce Bílého domu pro vědu Johna Holdrena a v jeho knize s názvem "Ekologie" (Ecoscience).

 Jakkoli v může být jejich politika malthusiánská, zcela jistě nevěří, že svět je ohrožen v důsledku přelidnění či ohrožení životního prostředí ze strany průmyslového pokroku. Ale, jako všichni diktátoři v historii, snaží se vnutit přesvědčivou historku, aby ubránili obrovskou koncentraci nepřiměřené moci ve svých elitářských rukou a zavádění opatření, zajišťujících, aby tato moc zůstala v jejich rukou navždy.

Počet nebezpečí ohrožujících jejich plány je velký, včetně toho, že alternativní média stále více odhalují skutečnou povahu jejich agendy, a tím probouzí velký počet lidí, kteří prostě odmítají s tím souhlasit. Je zde také národní suverenita, kdy země otevřeně zpochybňují tento normansko-centrický světový řád a odmítají implementovat opatření pro vlastní zotročení.

Tyto drastické barevné revoluce, a koordinované vojenské operace, jak otevřené, tak tajné, mají potřít poslední z uvedených dvou hrozeb, zatímco cenzura, kognitivní infiltrace a přituhující policejní stát zachvacující západní svět, pod stejnou podvodnou záminkou "války proti terorismu", řeší tu první.

 

Střední východ

 Za pokračující globalisty protlačované destabilizace jsou prováděny ústupky a změny režimu od Jordánska po Egypt, vše ve jménu "demokratizace". Výzvy protestujících jsou doslovným papouškováním prohlášení jejich místních USA financovaných NGO. Ať jsou někteří ohledně toho, že toto vše je organizováno západem, jakkoliv skeptičtí, stačí si přečíst zprávu RAND Corporation z r. 2007 s názvem "Vytváření umírněných muslimských sítí", kde je drze přiznáváno nejen přeuspořádání muslimského světa podle zájmů západu, ale také jak se budou řídit stejným mustrem "sítí občanské společnosti", který již používali desítky let během studené války.

 Nedávn ý "přerod" Egypta proběhl přesně podle plánu RAND pro vměšování se do záležitostí muslimského světa. Počínaje organizátory protestů a NGO, po vůdce protestujících, a konče vměšováním se amerického vojenského vedení prováděného za oponou bylo egyptské povstání zcela americkou produkcí. Dokonce i návrh nové egyptské ústavy vytvořily organizace financované Georgem Sorosem a americkou National Endowment for Democracy.

 Region lní destabilizace reorganizuje geopolitickou mapu ve prospěch obnovených snah provést změnu režimu v Íránu. Bylo rozsáhle informačně pokryto, že globalisté mají složité a rozsáhlé plány, kdy formu jim dala zpráva Brookings Institute "Jakou cestou do Persie", na financování barevných revolucí, podporu terorismu na území Islámské republiky Írán, a dokonce na vyprovokování války s touto zemí, u které připouští, že by se raději konfliktu vyhnula. Jakmile se severoafrické a arabské režimy začaly hroutit, "Zelená revoluce" v Íránu opět začala. Jako by chtěla znovu zopakovat shrnutí zprávy Brookings, globalistická CFR nedávno, a otevřeně, vyzvala USA, aby podpořily "Zelenou revoluci".

 Pád Íránu do rukou globalistů, vykradení jeho bohatství a ukončení jeho podpory čínských a ruských ekonomických a vojenských ambicí by izoloval Šanghajsk ou organizaci spolupráce (SCO).

 

Obkličován Ruska

 Rusko, spolu s Čínou, jsou, zdá se, dva největší kameny opozice proti anglo-americké elitě. Skutečně, v každé z těchto zemí existuje spousta lidí a organizací, nadšeně pracujících ruku v ruce s globalisty, kteří se pak snaží otevřeně zlákat a donutit tyto dvě země integrovat se do jejich globálního světového řádu.

 Lidé jako Michail Chodorkovskij, který se dostal k moci v Rusku v éře neskutečné korupce, začali budovat sítě NGO přímo podle pokynů Anglo-američanů, a dokonce těmto sítím dávali názvy jako "Otevřená ruská společnost" (Open Russian Society), po Open Society Foundation George Sorose. Podle geopolitického výzkumníka Williama Engdahla měla tato Otevřená ruská společnost ve své správní radě Henry Kissingera a lorda Jacoba Rothschilda a jejím cílem bylo přeměnit Rusko ze suverénního státu na něco pro globalistickou konzumaci stravitelnějšího.

 Ať byly počáteční úspěchy Chodorkovského jakékoliv, byly zaraženy ruským premiérem Vladimirem Putinem, který bezpečně zavřel Chodorkovského za mříže sibiřské věznice. Dnes se Chodorkovskému dostává lobbování a právních služeb od nechvalně známého globalistického právníka Roberta Amsterdama, který vede mezinárodní úsilí s cílem pomlouvat Rusko a ospravedlnit obkličování této země NATO.

 Po pádu Tunisu a poté, co začaly protesty v Egyptě, časopis Foreign Policy zveřejnil seznam Freedom House "Kdo je na řadě další?". Na tomto seznamu bylo Bělorusko Aleksandra Lukašenka, vůdce evropské země přímo hraničící s Ruskem na jeho západní hranici, zírající Moskvě do tváře. Samotné NATO připouští zdráhání se Běloruska připojit se k této nyní neopodstatněné organizaci, zatímco oficiální média spílají běloruské vládě za potlačování protestů, zorganizovaných po oznámení výsledků posledních voleb, ve kterých byla západem podporovaná opozice poražena.

 Při pohledu na mapu Ruska nebyla globalistické manipulace ušetřena ani jedna země na jeho hranicích, od Ukrajiny a její USA podporované oranžové revoluce, po Gruzii a její USA podporované invaze do Jižní Osetie. Co se týká Ruska, tak to je, zdá se, více než připravené na boj a USA vycvičenou a vyzbrojenou gruzínskou armádu na bojišti ponížilo a dohlédlo na to, aby byly výsledky USA financované oranžové revoluce zvráceny, kdy řeči Ukrajiny o připojení se k NATO ustaly.

 Tím, že si vzali za cíl Střední východ, a obzvláště Írán, který jak Čína, tak Rusko používaly pro kontrolu ambicí západu na ovládnutí světa, globalisté doufají, že obnoví politické nepokoje v satelitních regionech Ruska a že dokončí svoji kampaň na obklíčení Ruska, a tím ho donutí uznat své místo v novém globálním řádu.

 

Čínský Pás perel

 Není žádným tajemstvím, že Čína je závislá na dovozech ropy, a nejen, aby udržela svoji ekonomiku v růstu, ale aby zaměstnala svoji obrovskou populaci a zajistila prosperitu, a tím udržela vládnoucí garnituru u moci. To bylo dlouho známou realitou jak v Číně, tak na západě. Co se týká Číny, tak ta začala budovat svoji přítomnost v kontinentální Africe, obzvláště v Súdánu, kde vybudovala 1,000 mil dlouhý ropovod ze středu této rozsáhlé země do Port Sudan v Rudém moři. Rovněž poskytla zemi pomoc po uvalení sankcí OSN a kupuje většinu súdánských ropných exportů.

 Čína také dováží obrovské množství ropy z Íránu. V podstatě je tato islámská republika druhým největším vývozcem ropy do Číny, po Saudské Arábii.

 Oblast od Súdánu a Íránu, přes Indický oceán na pobřeží Číny v Jihočínském moři představuje "Pás perel", či sadu geopolitických aktiv, které Čína rozvíjí, aby ochránila své životně důležité logistické trasy. Do tohoto "Pásu" patří i čínský přístav v pákistánském regionu Balúčistán, další zařízení v Burmě a rozšířená zařízení v Jihočínském moři, u pobřeží Vietnamu. Čína také zvětšuje velikost a schopnosti své flotily, včetně ponorek, které nyní sledují uskupení amerických letadlových lodí, a vybavuje svoji první letadlovou loď, která se blíží dokončení.

 Výraz "Pás perel" byl použit jako název zprávy amerického Institutu strategických studií (SSI) z r. 2006 "Pás perel: Reakce na výzvu rostoucí moci Číny v asijských mořích". V této zprávě jsou ambice Číny uplatnit svoji moc podél této trasy považovány za přímé ohrožení americké nadvlády, jakož i za hrozbu pro unipolární vizi západu ohledně "nového světového řádu".

 Zatímc o Čína nemusí být přeborníkem v lidských svobodách, zdá se, že upřednostňuje multipolární svět, kde koexistují suverénní země, namísto anglo-amerického unipolárního světa, kde, nijak překvapivě, ovládají planetu britští a američtí oligarchové.

 Aby se vzniku takového multipolárního světa zabránilo, navrhuje zpráva SSI ohledně Číny několik strategií, od jejího zapojení a zlákání stát se tím, co globalistický poskok Robert Zoellick nazývá "zodpovědný akcionář" "mezinárodního systému", po přímou vojenskou konfrontaci a vytěsnění.

 Samozř ejmě, že tato zpráva byla napsána v červenci 2006, a inkoust ještě ani neuschnul, když Izrael utrpěl ponižující porážku ve válce s Libanonem, a tím byla válka s Íránem zaražena, a globalistický pohůnek Thaksin Shinawatra byl v Thajsku sesazen¨, jako projev pečlivě bráněné suverenity v jihovýchodní Asii.

 Zdá se, že globalisté, během následujících let, nabízeli Číně lichotivou roli v jejich globálním řádu, zatímco souběžně destabilizovali téměř každou zemi podél "Pásu perel". USA rozšířily svoji válku v Afghánistánu a pokouší se balkanizovat v tomto procesu Pákistán, specificky oblast Balúčistánu, kde Čína buduje svoji vojenskou přítomnost. Pákistánský region Balúčistán je také námořním výchozím bodem energetického a námořního kanálu, táhnoucího se na sever přes Himálaje na čínské území. USA jsou také silně zapojeny do destabilizace Myanmaru (Burmy), kde usilují o změnu režimu a následné nastolení na Washingtonu závislé vlády.

 Na východě je sousedem Myanmaru Thajsko, kde je úzký Kra Isthmus, který by Čína ráda rozvinula do projektu podobného Suezskému/Panamskému kanálu, aby zkrátila cestu svým ropou naplněným tankerům. Thajsko také slouží jako pozemní kanál sever-jih, kdy stejně jako Pákistán má rozvinutý železniční systém spojující loděnice Singapuru s hlavním městem Laosu Vientiane. Čína začala rozvíjet železniční systém přes území Laosu a modernizovat železniční systém Thajska. Thajsko je také jedním z největších světových vývozců rýže, což činí tuto zemi pro budoucí růst Číny klíčovou.

 Není pak žádným překvapením, že Thajsko, stejně jako Myanmar, bylo předmětem řady pokusů USA o změnu režimu. Jejich člověk, Thaksin Shinawatra, je otevřeným globalistou, který formálně působil jako poradce Carlyle Group, a od svého odstavení od moci v r. 2006 vystupoval jménem všech, počínaje Baker Botts Jamese Bakera, po ICG Kennetha Adelmana a Edelman PR, konče jeho současnou aktivitou pro lobbistu a právníka Roberta Amsterdama.

 Je celkem jasné, že Washington využívá svoji kontrolu nad Středním východem a nad moři, i když zpochybňovanou, k oslabení výrazně lepší finanční a ekonomické pozice Číny. Je také jasné, že Washington investuje do obrovského množství vojenských zdrojů a aktiv rozvědky, aby destabilizoval celý "Pás perel" a zmařil plány, zabránil a ovlivnil postup Číny, s konečným cílem dostat vynořujícího se asijského obra pod unipolární anglo-americký globální řád.

 Jak dobře tato strategie funguje je však diskutabilní, kdy americké ozbrojené síly jsou politicky omezované, strategicky přetížené a jsou vedené silně nekompetentními vůdci ve Washingtonu, kteří ztratili víru a důvěru ve vlastní populaci, nemluvě o světu. Odvážný a možná i zoufalý manévr, ke kterému USA přistoupily na Středním východě, by mohl být pokusem napravit roky, kdy proti Číně a SCO selhaly, od doby, kdy SSI napsal v r. 2006 svoji zprávu.   

 

Jižní Amerika

 

Dokonce ani jižní Amerika není ušetřena. Zde panovalo po určitou dobu u otevřeného amerického vměšování období klidu, což jižní Americe umožnilo stát se jakousi baštou proti agentům globalizace, nicméně tajné operace a machinace probíhaly.

Znepokojivé zprávy přicházející z jihoamerické Argentiny, která není ohledně anglo-amerického hněvu a ambicí žádným nováčkem, naznačují, že mezi Buenos Aires a Washingtonem se vytváří napětí. Vyvrcholilo to diplomatickým sporem kvůli nedávno zkonfiskovanému americkému C-17, plnému podezřelého vybavení, a ještě podivnějšímu vysvětlení. To vede mnohé, včetně argentinské vlády, k víře, že USA organizují další kolo destabilizace v jižní Americe.

 Venezuela a Bolívie byly v posledních letech cílem západu otevřeně, kdy ten se snažil podkopat a dokonce svrhnout jejich vlády. Utlumená-zmatená reakce na puč v Hondurasu také vyvolává podezření, že Amerika začala se zpětným úderem proti vlně regionálního nacionalismu šířícího se jižní Amerikou. Pohled na Movements.org odhalí, že americkým ministerstvem zahraničí/korporacemi financované organizace podporují disidenty ve Venezuele a vyzývají k šíření "občanské společnosti", a radostně poznamenávají, že to má na anti-chavezovskou opozici povzbuzující účinky.

 

Závěr

 

Současná USA podporovaná vlna revolucí šířících se Středním východem je jen začátkem většího tahu na vytlačení Íránu a započetí opětovného získávání půdy pod nohama proti Rusku a Číně, po několika letech neuspokojivých geopolitických výsledků. Konečným cílem je donutit Rusko a Čínu přijmout svoji roli "zodpovědných akcionářů" unipolárního anglo-amerického "nového světového řádu". Unipolární svět anglo-americké finanční nadvlády si vyžaduje, aby byla veškerá konkurence odstraněna, aby se všechny země staly vzájemně závislými, a co je nejdůležitější, aby se všechny vlády podřídily globalistickému modelu "občanské společnosti", který odpovídá centralizovaným globálním institucím.

 Pochope ní tohoto rozsáhlého plánu odhaluje nebezpečí být ohledně současných nepokojů na Středním východě apatický nebo blahosklonný. Ty se budou nepochybně šířit dále a v závislosti na reakci SCO a odhodlání členských zemí zůstat pány svého osudu to může vést k větší konfrontaci. Pro Spojené státy a jejich upadající moc je nesmyslné nabízet zemím světa, aby se připojily k jejich zbankrotovanému, jednostrannému modelu světového vládnutí, a díky jejich ekonomickému propadu do bahna lze těžko říct, k čemu jejich zoufalství povede. Tato nepředvídatelnost a zoufalství mohou být možná jedinou kartou, která jim v rukách ve hře zbyla, a která by nám všem měla dělat starosti.

 

 Text – Karel Šesták, Ostrava – 5.6.2013.  

 Author: Juzek # WicaKyri91
Svet2013-10-016
-
 82%  ( 18 people voted )
+
Pekné zhrnutie. Kua to kedy tí amíci všetko stíhajú kontrolovať ????? Toto dať na leták a rozhádzať do škôl a medzi ľudí .... nech čítajú.smartang # BohuPyki56
-
 71%  ( 7 people voted )
+
2013-10-02 08:02:10 d90c3016
Autor tohto článku má otvorenéoči a nie ten prij***ý krtko emigrant v Kanade s vypichnutými očami a dutou hlavou s IQ húpacieho koníka

brano # PelaSedo59
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2013-10-02 08:47:24 c305bafe
Vynikajuci clanok. Vsetko pekne zhrnute. Asi si ho dam zaramovat a zavesim rovno nad postel :o)

Dakujem

Jozo # XunyJoro42
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2013-10-02 11:06:58 c3a85822
Konecne pekny clanok kde su postrehy a porovnania, rozne popisi USA agendas, :) NICE & THX
Osloboditel # TeruJipu38
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2013-10-02 12:49:10 c350b722
pi..co.vi..na, rusko a hlavne cina su sucastou globalizovaneho sveta a tazia z toho

Yanath # VepeBeke80
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2013-10-02 21:27:12 b2292cd4
a samozrejme, anglo-americká globálna elita na tieto svoje ciele zneužíva nič netušiacich sionistov...
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2013-10-03 20:36:39 55ede03e
loading...

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   št
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0302 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo