Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Genocida bílé populace – reálná hrozba, nebo výmysl radikálů?


Genocida bílé populace – reálná hrozba, nebo výmysl radikálů?

Z posledních statistik Norského statistického úřadu (SSB) vyplývá, že nejpopulárnějším jménem, které rodiče dávají svým novorozeným chlapcům, je Muhammad. Zjištění se týká všech čtrnácti variant, které toto jméno má. V Oslu, hlavním městě Norska, patří toto jméno asi dvaceti tisícům narozených chlapců, což je důkazem, že je Norsko v přímém ohrožení asimilační genocidy, je to přímý důsledek přítomnosti nadměrného množství imigrantů.

 

 

SSB dále uvádí, že bude do 15ti let v Oslu etnických Norů menšina z předpokládaného množství 800 tisíc obyvatel. Podle předpovědí SSB budou Norové v celém Norsku menšinou do 30ti let. To znamená, že někdy kolem roku 2044 přestane být Norsko státem tak jak ho známe nyní, a stane se regulérně muslimskou zemí.

 

Lidé měli oprávněný strach z muslimů již dávno. Jeden čas dokonce kolovala petice proti výstavbám muslimských mešit a minaretů, proti které se ale muslimové ostře ohradili, Nory označili za "bezdůvodně islamofobní", a celá věc byla nejenže smetena ze stolu, ale navíc bylo za plné podpory úřadů vystavěno několik nových mešit.

 

První mešitu v Norsku postavili v roce 1974. Později následovala jedna mešita za druhou, včetně čistě islámských škol. Jen v samotném hlavním městě Oslu je v současnosti 30 mešit. Poté co Norské úřady pomohly muslimům vybudovat mešity, udělily jim také právo na využívání "úplné svobody vyznání", což v praxi znamená, že si muslimové mohou dělat vše, co jim umožňuje nebo káže korán.

 

V Evropě je jméno Muhammad stále častější. Svou popularitu si získává především kvůli vysoké imigraci muslimů. Dá-li se dohromady všech čtrnáct variant jak lze jméno psát, Muhammad bude také  v Británii na vrcholku seznamu vybraných jmen. Ve svém každoročním přehledu jmen novorozenců Úřad pro národní statistiku (ONS) uvedl, že v letech 2011-12 byl Muhammad nejčastějším jménem novorozených chlapců. V roce 2012 dostalo jméno po prorokovi muslimů 7139 chlapců narozených v Anglii či Walesu. Harryů se narodilo jen o 29 více. Pro porovnání: v roce 2006 se v Anglii narodilo "pouze" 5991 Muhammadů oproti 6928 novorozeným Jackům.

 

Muhammad, což v arabštině znamená "jeho jméno budiž pochváleno", je obvykle uváděn jako nejoblíbenější jméno v muslimském světě. Různé variace jména jsou přisuzovány faktu, že při přepisu do angličtiny, se lidé snaží co nejvíce přiblížit vlastní výslovnosti.

 

Rostoucí popularita jména je spojována s rostoucím počtem mladých muslimů zakládajících v Evropě rodinu stejně jako s oddaností muslimské víře. "Muslimští rodiče chtějí mít něco, co ukazuje vztah s jejich náboženstvím nebo s Prorokem," řekl Timesům profesor Muhammad Anwar, ze střediska pro výzkum v etických vztazích z Warwickské univerzity. Abdul Barkatullah, bývalý imám severozápadního Londýna, řekl, že někteří muslimové považují toto jméno za dobré znamení. "Rodiče, kteří pojmenují svého syna Muhammad věří, že jméno má vliv na jejich osobnost a budoucí charakteristiku. "Říkají, že bude mít dobrou povahu."

 

Není v tom jen Norsko a Anglie. Díky extrémně vysoké imigraci se jméno stává běžným i v několika dalších Evropských městech, jako například v Marseille ve Francii, Bruselu, Antverpách a v Belgii, kde je jméno Muhammad již velmi běžné. Řadí se také mezi šest nejčastějších jmen ve Španělsku.

 

Ve Francii jsou v současnosti největšími odpůrci islamistů členové hnutí Generace identity, kteří nedávno vnikli do jedné z mešit, aby na její střeše protestovali. Chtěli tím poukázat na fakt, že jejich předci v bitvě, na jejíž konci byla odražena muslimská invaze do Francie, umírali, a nynější politici jejich památku špiní tím, že do Francie pouští "jen tak" neslýchané množství muslimských imigrantů.

 

V rozhovoru pro Francouzkou televizi uvedli členové hnutí, že "dokud do Francie přicházeli imigranti původem z Evropy, bylo vše v pořádku", ale muslimští imigranti jsou něco jiného, "nemáme spolu nic společného, nemáme ani stejné kořeny, nesdílíme stejné tradice ani názory, jsme příliš rozdílní, ale už je příliš pozdě, nyní už nám jde o přežití", uvádějí a pokračují "nesdílíme ani stejný hodnotový systém, tohle nebude nikdy fungovat".

 

Odborníci jim dávají za pravdu a dodávají "v tomhle případě už se dávno nejedná o imigraci, tohle je kolonizace".

 

 

Černé země pro černochy, Asijské země pro asiaty, muslimské země pro muslimy, bílé země pro všechny?

 

Je zcela jasné, kam takto masivní imigrace a následné nucené asimilace povedou: Země, ve kterých se snižují počty bílých lidí na menšinové počty, budou vydány na milost a nemilost (či chaos) nebílé většiny. Záměrné nadměrné zaplňování zemí cizinci, kteří etnicky do daných zemí nepatří, lze nazvat "genocida bílých".

 

Genocida je na pochopení jednoduchá: Pokud jsou všechny bílé země zaplaveny miliony nebílých přistěhovalců, jde o asimilaci původního obyvatelstva mixováním s přistěhovalci (Turkové, Afričané, Arabové atd.). Tyto podmínky nevyhnutelně povedou v průběhu jednoho či dvou desetiletí k tomu, že se v těchto zemích bude rodit mnohonásobně více dětí přistěhovalců (kteří mají i zároveň průměrně vyšší porodnost oproti původnímu obyvatelstvu). To znamená, že se ve většině Evropských zemí, které nyní přijímají nadměrné množství imigrantů, v dohledné době stanou běloši menšinou. Toto je pozvolná genocida, která půjde již těžko zastavit.

 

Již nyní existují konkrétní města, kde imigranti naprosto převládají. V těchto městech vládne kriminalita, násilí a chaos. Politicky korektní zpravodajci tyto případy buď úmyslně zamlčují, nebo zmiňují jen letmo a prokládají naprosto zbytečnými informacemi. V těchto městech je původní obyvatelstvo terorizováno, policisté se do některých částí těchto měst ani neodvažují jezdit, natož tam z auta vystoupit.

 

Nemocnice jsou permanentně přetěžovány oběťmi těchto "menšinových" přistěhovalců. Co myslíte že se stane, až budeme v Evropě menšinou? My i naši blízcí budeme v permanentním ohrožení, řada lidí které nyní znáte, potkáváte se s nimi, pravděpodobně zemře nebo bude zraněno následkem chaotických nepokojů.

 

Tohle je realita o které se nemluví.

 

Naší výhodou by v tomto případě mohlo být, že víme kam míříme. Apelujme proto na naše politiky, aby udělali vše co je v jejich silách, aby nebyli imigranti nadále přijímáni. Vše je jen v našich rukou, a je čistě jen na nás, jak se k tomu postavíme. To právě MY jsme poslední generací, která může tuto genocidu zastavit. Nesmíme dovolit, aby se do Evropy a naší země dostalo příliš imigrantů, poučme se případy zemí, kde už jim to přerostlo přes hlavu.

 

Nejdůležitějším a naprosto zásadním cílem následujících let by nyní mělo být zaměření na podporu párů, které se rozhodnou založit rodiny. Protože, a řekněme si to na přímo, jestliže se rapidně nezvýší porodnost a lidé, kteří se přece jen rozhodnou mít potomky, budou muset žít téměř na hranici chudoby, tak naši rasu čeká nevyhnutelný konec. Nehledejte v tom rasismus, tohle není o rasismu ale o faktech. Otevřete oči dříve, než nám začne vládnout Muhammad.

 

Na úplný závěr cituji Zdeňka Trienkewitze, který se na svém blogu k tématu muslimské imigrace vyjádřil trefně takto:

 

"Je dostatečně známo, že většina muslimských imigrantů, podněcovaná jejich fundamentalistickým klérem a laickými náboženskými fanatiky, považuje obyvatelstvo Západu za nevěřící, kteří žijí hříšně, v rozporu s učením koránu. Oni – muslimové – jsou povinni obracet je svou misijní činností po dobrém i po zlém na pravou víru. Proto odmítají kulturu, morálku a zákony hostitelských zemí, vytvářejí v nich uzavřené muslimské minority a požadují pro ně právo na exteritorialitu a na život podle zákonů šaría. Tyto požadavky jsou důsledkem zaostalosti jejich kulturního vývoje, nacházejícího se dnes na úrovni evropského středověku. Zhruba jako v době křižáckých výprav mezi 11. a 17. století, kdy v křesťanské Evropě a Americe končila éra vlády dogmatického kléru, "svaté inkvizice" a honů na čarodějnice."

 

 

 ZDROJ: informacenadlani.webnode.czAuthor: HUDY # JywuTedu47
Svet2014-02-1411
-
 78% ( 13 people voted )
+
Za tým sú Židia. Chcú "gojov" zničiť pomocou mohamedánov a potom sú v pláne mohamedáni sami. Ono to ale asi tak ľahko nepôjde.

frata # CiliBabo30
-
 68% ( 9 people voted )
+
2014-02-14 10:38:12 5f69fe50
No zatial im to ide celkom ľahko
SKORO SVATY # NameFumo22
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-02-14 11:07:54 5f66593b
Sú za tým tí istí:

http://afinabul.blog.cz/1307/dyk-o-29-jul-2013-o-2
3-03-povedal

filip # WyboCeci64
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-14 11:30:01 542f0f3e
Genocída bielej rasy nie je hrozba ale realita. V západnej EÚ je biela rasa zdecimovaná. Genocída Slovanov začala takmer pred tisíc rokmi zavádzaním kresťanstva, Slovanská kultúra bola zničená a kresťanský kríž mal na svedomí desiatky miliónov mŕtvych. ďalším zlomom bola Židokresťanská VOSR a židmi zavedený socializmus v Slovanských zemiach. Obe svetové vojny boli zámerným skutkom anglosaso židovských súkromných finančníkov, ktorý sa nezodpovedajú za svoje skutky žiadnemu štátu ani občanom, ani to nikomu nesľúbili ani ich neviaže žiadny zákon. Je to ak dodnes. Zrušenie socializmu a vykradnutie hodnôt vytvorených za desiatky rokov bolo tiež skutkom na príkaz anglosaso židovských elít.

Keď si vyčíslite počet zabitých Slovanov, ta možno dôjdete k počtu obyvateľov dnešného Ruska. Genocída je definovaná aj ako úbytok obyvateľstva nenásilnou cestou, zámerne riadený cudzou mocou. EÚ a USA je cudzia moc, ktorej politici odovzdali kompetencie štátu a my musíme poslúchať príkazy EÚ ako predstaviteľky elity NWO ako cudzej moci. U nás populácia Slovanov klesá na úkor prisťahovalcov a na svojom odvekom dejinnom území nesmiete sa brániť, lebo vás cudzia moc označí za rasistu, fašistu, antihumanistu, antifeministu, antisemitu, našijú vám paragraf a strčia vás do basy. Sloboda myslenia, konania a šírenia informácií platí len vtedy, ak propagujte záujem elity NWO v USA a v EÚ.

Ak budete zisťovať príčiny vojen z pohľadu finančného profitu, Napoleonom počnúc a druhou svetovou vojnou končiac, tak vás zamrazí, lebo zistíte, že všetky vojny a konflikty v Európe aj v USA boli zosnované finančným klanom, ktorého potomstvo ovláda svetové financie dodnes. To nie Hitler, a Napoleon, oni boli len bábkami v divadle. Autorstvo vojen od 1945 je nám jasné, jasné je aj to, že Putin rieši konflikt mierovou a USA , ktorí sú vazalom štátu Izrael, konflikty len vyvolávajú. Prečítajte si definíciu genocídy podľa OSN. Aj nenásilný nútený úbytok obyvateľstva, skupiny, národa je genocída. A OSN nekoná, OSN bola zriadená z pokynu USA.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 73% ( 12 people voted )
+
2014-02-14 14:46:15 57f4ca0a
Otázka:
Populácia afričanov, afrikáncov, hispáncov, aziatov sa za posledných 100 - 1000 rokov znásobila. Len biela rasa, indiáni ani aborigénci nevykazuje populačný nárast, nie to ešte explóziu. Má biela rasa geneticky naprogramovaný svoj zánik, alebo žije biela rasa v naprogramovaných podmienkach, ktoré garantujú jej zánik? Kto je programátor podmienok života? Žijeme podľa svojich predstáv, podľa morálky a poznania našich predkov? Je biela rasa schopná zabrániť svetovláde finančných anglosaso židovských súkromných elít? Prečo nás bohovia opustili, keď vedeli, že to ľudské hovädo nie schopné slušne žiť tak, aby neškodilo iným tvorom aj matičke Zemi?

Definitiva # MunoLyhi27
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-14 14:59:43 57f4ca0a
Definitiva, Biela rasa je schopná zabrániť svetovláde finančných anglosaso židovských súkromných elít. preto má v poslednom čase elita plné gate, si si to musel všimnúť...
Bohovia sú príliš múdri na to, aby by ich pozemská elita mohla "tromfnúť" ! To neznamená, že treba čakať so založenými rukami...podľa známeho citátu : chceš mier, na vojnu sa chystaj, ale pole zasej ! myslené obrazne, samozrejme...
Tvoje diskusné príspevky sú väčšinou prínosom, svedčia o tom, že ti to myslí...neklesaj na duchu, jezykom Slavjana povedané : asi na teba sadla larva, tak ju stras zo seba, odožeň a nadobudneš rovnováhu...do toho !

Lepa # QacaLoba59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-14 21:50:09 5c342477
loading...
kaslem na bielu rasu sam som biely a som vlk samotar individualista ziadny kolektivny idiot.
omanajt # MeliHoxu74
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-15 12:28:48 b06abf10
Len pripomeniem modifikované známe príslovie: Príliš mnoho mulťikuľti tmavých = bieleho vlka smrť...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-02-15 12:44:50 bc7b649f

Nikdy nedokážem pochopiť, že všetci na dôležite diskutéri majú toľko času písať sprostosti aj niekoľko rokov na dôležitom smetisku a to každý deň.

Dôležite je internetovou štránkov našich psychopatov.
pandemonium 2 # FefaQety91
-
 43% ( 4 people voted )
+
2014-02-15 12:58:10 3ec5e27c
No vitaj, zasíkaný dedo Varga! Kopli ťa zas do mechúra?

:-DDDDDDDDDDDDDDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-15 13:12:43 bc7b649f
Islam je náboženstvo nenávisti a zla
Islam je medzinárodne tolerovaná forma satanizmu

franco # WobaCupa83
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-15 22:00:39 5057d10a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
d   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Britští tajní policisté nebudou stíháni za to, že měli pohlavní styk s ženami, které sledovali


Britští tajní policisté nebudou stíháni za to, že měli pohlavní styk s ženami, které sledovali
Britští tajní policisté sice mohou čelit disciplinárnímu řízení, bylo jim však ve čtvrtek sděleno, že nebudou trestně stíháni za to že měli dlouhodobě pohlavní styk se ženami...
Zákon, který změní svět: Legalizace sebevlastnictví
BYROKRATICKÝ INDEX
Privatizácia a ceny elektriny v Austrálii

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0343 s
good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne