Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

GMO – realita spolupráce farmárov s Monsantom


GMO – realita spolupráce farmárov s Monsantom

"Za porušenie patentu sa považuje i nechcená a náhodná kontaminácia GM peľom alebo sadivami zo susedných polí". Váhavosť Európskej únie voči poľnohospodárskym GMO býva často prezentovaná ako škodenie záujmom európskych poľnohospodárov, ktorí by radi pestovali geneticky modifikované plodiny (GMP) z dôvodu ich údajnej ekonomickej výhodnosti. Zo skúseností spolupráce zámorských farmárov s Monsantom, nadnárodnou spoločnosťou, ktorá vyrába 90% komercializovaných sadív GMP, ale zďaleka nevyplýva, že by európski poľnohospodári museli dnešný stav veľmi ľutovať.

 

Táto spolupráca má viacero veľmi problematických aspektov, ktoré robia pestovanie GMP omnoho menej atraktívne, než sa to zdá zo začiatku. Iba sa o nich nehovorí... Keď sa o tom farmári na vlastnej koži presvedčia, býva už obyčajne neskoro, pretože medzitým sa stali na spoločnosti Monsanto úplne závislí. Súvisí to s ohromnou koncentráciou v oblasti produkcie sadív a najmä s veľmi problematickým a diskutabilným patentovaním sadív GMO. K tomu sa pridáva nadobudnutá rezistencia burín na herbicíd Roundup.

Skoro ničím neobmedzované koncentrácie sú sprievodným znakom globalizácie a ich výsledkom je skutočnosť, že vo väčšine ekonomických odvetví má príslušný trh plne pod kontrolou niekoľko málo nadnárodných korporácií. Mimoriadne skoncentrovaná je i produkcia sadív, pričom celý proces prebehol nesmierne rýchlo. Kým pred takými 20 rokmi boli na svete stovky významnejších operátorov, dnes je 80% svetového trhu v rukách asi desiatich spoločností. Podiel troch najväčších, Monsanto, Syngenta a DuPont je spolu 53% globálneho trhu so sadivami!

Samotné Monsanto, ktoré je podľa čísla uvedeného v predchádzajúcom odseku jasne dominantné vo výrobe sadív GMO, má vo veľkých častiach sveta v podstate monopolné postavenie. Výsledkom je karikatúrny obraz trhu v tom zmysle, že to nie sú odberatelia, ktorí rozhodujú aké sadivá si nakúpia, ale je to predajca, ktorý ich svojou ponukou prinúti kupovať to, o čo má on záujem. Sú známe prípady napr. niektorých brazílskych, ale i amerických farmárov, ktorí chceli ukončiť pestovanie GMP a nakúpiť konvenčné sadivá, ale na trhu ich jednoducho nenašli. Z nasledujúcich riadkov si možno urobiť predstavu, prečo pre farmárov nemusí vždy byť takýto typ spolupráce práve najvýhodnejší.

Prvou skutočnosťou je relatívne vysoká cena sadív GMP, ktorá neustále rastie najmä v oblastiach, kde už je Monsanto pevne etablované. Napr. ešte v roku 2000 stálo v USA vrece (50 libier) GM sóje Roundup Ready 24,50 dolárov zatiaľ čo to isté vrece konvenčnej sóje iba 7,5 dolárov. O raste cien si možno urobiť predstavu podľa toho, že medzi rokmi 1995 až 2011 sa priemerná cena sadív GM sóje zvýšila o 325%, v prípade GM bavlny vyletela o 516% a GM kukurice o 259%. V USA predstavuje dnes GM sója 93 % úrod tejto plodiny, v prípade bavlny je to 88 % a kukurice 86 %.

Ďalšou nepríjemnou skutočnosťou, s ktorou sa musia farmári rozhodnutí pestovať GMP zmieriť, je zmluvný zákaz použiť časť úrody na založenie novej, čo znamená, že poľnohospodár si musí všetko (drahé) sadivo, potrebné pre nasledujúcu sezónu, kúpiť! Na základe existencie patentu považuje Monsanto všetky GM sadivá, teda i tie čo farmári získali zo svojej úrody, za svoje duševné vlastníctvo, ktoré poľnohospodárovi iba zapožičali.

Ďalšou novinkou v porovnaní s konvenčnými plodinami je povinnosť platiť autorské poplatky, čo tak isto vyplýva z patentovania sadív. Napríklad v Brazílii si Monsanto zvyklo prisvojiť si 2% z ceny predaja úrody GM sóje. O aké sumy ide si možno urobiť predstavu podľa rozhodnutia brazílskeho súdu podľa, ktorého by malo Monsanto vrátiť brazílskym farmárom 2 miliardy dolárov zinkasovaných medzi rokmi 2004 a 2009 z titulu autorských práv! Monsanto sa samozrejme odvolalo a konečný rozsudok ešte nebol vynesený.

Argentína, ktorá sa ešte v roku 1996 stala trójskym koňom Monsanta pri jeho prenikaní do Južnej Ameriky, bolo dlho od platenia autorských poplatkov ušetrená a i GM sadivá tu boli o polovicu lacnejšie ako v USA. Zámienkou osobitného prístupu boli argentínske zákony, ktoré patentovanie živých organizmov neumožňovali, ale skutočným dôvodom bola potreba tejto spoločnosti pevne sa uchytiť v tejto časti sveta. Všetko sa zmenilo po roku 2005, keď sa tu GM sója pestovala už na polovici obrábanej pôdy a krajina sa stala od Monsanta závislou. Odvtedy si Monsanto inkasuje 3 doláre z každej tony sóje v argentínskom prístave alebo 15 dolárov v európskom. Jackpot je v tomto prípade vo výške 160 miliónov dolárov ročne a to sa týka iba vývozov do Európy. Ďalšia významná časť vývozov smeruje do Číny. Celkove je viac ako 90% GM sóje vypestovanej v Argentíne a v Brazílii určených na export.

Svoje práva vyplývajúce z patentovania sadív (zákaz použiť časť úrody na založenie novej, platenie autorských poplatkov) si samozrejme Monsanto starostlivo chráni. Od roku 1998 "pôsobí" v Severnej Amerike tzv. génová polícia, ktorú zabezpečujú Pinkertonova agentúra v USA a agentúra Robinson v Kanade. Títo inšpektori zisťujú legálnym a menej legálnym spôsobom (nelegálne vniknutie na cudziu parcelu), či bol dodržaný patentový zákon, t.j. či farmári nepestujú GM plodiny "nelegálne". Monsanto vedie ich pomocou na amerických prériách skutočnú "honbu na čarodejnice", čo viedlo k tisícom vyšetrovaní, stovkám súdnym procesom a početným bankrotom. Je samozrejmé, že Monsanto spolupracuje s najvychýrenejšími advokátskymi kanceláriami, čo si farmári jednoducho nemôžu dovoliť.

Známy je proces s farmárom menom Vernon Hugh Bowman z amerického stredozápadu, ktorý ešte v roku 1999 nakúpil sadivá druhej generácie v jednom sile a teda nie priamo od Monsanta, z ktorým tým pádom žiadnu zmluvu nepodpísal. Neskôr úrody používal na založenia nasledujúcich čím porušil patentový zákon. Monsanto žiada od farmára viac ako 84 000 dolárov z titulu náhrady škody a poľnohospodár, ktorý už na súdny proces minul 31 000 dolárov, ich pravdepodobne bude musieť zaplatiť. V utorok 19. februára 2013 sa prípad dostal na najvyšší súd vo Washingtone.

Škandalóznejšie je ale to, že Monsanto vymáha poplatky i od farmárov, ktorí GM plodiny nikdy nepestovali a nikdy GM sadivá ani nekúpili a ani inak nezískali. Stačí ak sa na ich polia dostali kontamináciou so susedných polí a nasleduje najprv ponuka na mimosúdne vyrovnanie a potom už súdna žaloba. Najznámejší je prípad kanadského farmára zo štátu Saskatchewan menom Percy Schmeiser, ktorý, vedomý si svojej neviny, sa neváhal s Monsantom dlhodobo súdiť, pričom minul všetky peniaze zo svojho dôchodkového poistenia.

Podľa sudcu menom Andrew McKay "pôvod predmetnej repky olejnej, rezistentnej na herbicíd Roundup, nič nemení na podstate celej záležitosti". Sudca odmietol mávnutím ruky argument obhajoby, podľa ktorej "pestovanie tejto GM plodiny od spoločnosti Monsanto by malo zmysel z dôvodu možnosti bezproblémového používania herbicídu Roundup, čo ale Percy Schmeiser neurobil, pričom to dokazovali jeho faktúry týkajúce sa herbicídov. Rozsudok znamená, že poľnohospodár porušuje patent akéhokoľvek výrobcu sadív GMO, keď sú jeho polia kontaminované transgénnymi kultúrami!

O svojich neradostných skúsenostiach s pestovaním GM plodín prišli na jeseň 2012 do Európy informovať dvaja americkí farmári, Wes Shoemyer z Missouri a Lutz Wendel z Illinois. Počas svojho turné apelovali na európskych politikov, aby nepodľahli hlasu sirén biotechnologického priemyslu. Podali svedectvo o svojom prechode od nadšenia k dezilúzii. Na začiatku boli ohromení neuveriteľnou účinnosťou GM sadív Monsanta a najmä herbicídu na ktorý sú tieto plodiny rezistentné. Roundup vyčistil polia od burín a náročnosť na pracovnú silu sa znížila. "Nikdy som nevidel, aby sa nejaká technológia presadila tak rýchlo. V priebehu piatich rokov sa všetci nechali presvedčiť" hovorí Wes Shoemyer. Ale od druhého roku bol Lutz Wendel nútený zvýšiť množstvo používaného herbicídu. K výraznejšiemu zvýšeniu úrod nedošlo a po niekoľkých rokoch buriny nadobudli rezistenciu na glyphosat, aktívny prvok herbicídu Roundup.

A naozaj, celkovú bilanciu pestovanie GM plodín zhoršujú tzv. superburiny, to znamená buriny, ktoré nadobudli rezistenciu na používaný herbicíd. Treba pripomenúť, že viac ako 99% všetkých komercializovaných GMP sú tzv. "pesticídové" plodiny, pretože boli modifikovaní so zámerom buď nadobudnutia rezistencie na nejaký pesticíd (vo väčšine prípadov herbicíd Roundup) alebo jeho produkcie samotnou rastlinou (vo väčšine prípadov insekticíd Bt), alebo oboje. Superburín sa nemožno zbaviť, riešenie je iba buď používanie extrémne toxických (a zakázaných) herbicídov alebo ich ručné trhanie, čo ale mimoriadne zvyšuje náklady.

Zdroje:

« Monsanto suspend la collecte des droits sur son soja OGM au Brésil », Le Monde, 27.02.2013

« La guérilla judiciaire des géants des semences contre les fermiers américains », Le Monde, 13.02.2013

« Des fermiers américains de l'enthousiasme ? la désillusion », Le Monde , 05.11.2012

« Le Monde selon Monsanto », Marie-Monique Robin, Editions La Découverte, Paris, 2009

http://www.czechfreepress.cz/ ekologie/gmo-realita-spoluprace-farmarov -s-monsantom.htmlAuthor: IGOR SARMIR # RypuLopa15
Zdravie2013-11-131
-
 58%  ( 2 people voted )
+
Monsanto ako superburina No. 1. Treba sa voci nej chranit, kym nebude neskoro. Nech si zamoruju ten svoj zassrany kopecek v USA.

smartang # BohuPyki56
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2013-11-13 18:40:53 5f66386b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   se
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Evropa a neskutečné japonské řešení


Evropa a neskutečné japonské řešení
Již nejednou jsem se zmínil a příslušnými fakty, statistikami potvrzoval, že ta naše západní civilizace, výsledek úsilí dvou tisíciletí, má už hodně na kahánku. Destruktivní ...
Po zhlédnutí tohoto videa už nikdy nebudete chtít jíst humry
Američanům to konečně dochází: Stát je problém č. 1
Prečo byrokracia u nás prekvitá, keď všetci proti nej bojujú

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.024 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles