Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Free banking I: Banky bez privilegií


Free banking I: Banky bez privilegií

Ve dvacátém století docházelo k zásadní proměně globálního finančního systému téměř co dvacet let. Zlatý standard byl postupně nahražen "papírovým standardem", s dolarem v roli rezervní měny. Zásadní problém tohoto "zeleného zlata" je, že na rozdíl od svého kovového předchůdce může být rozmnožen mávnutím guvernérovy ruky. Existuje k dnešnímu stavu alternativa?

 

Vysoká provázanost globálního finančního systému ve spojitosti se zhoubným trendem celosvětového zadlužování a uvolněnou měnovou politikou všech velkých centrálních bank nevybízí k přílišnému optimismu. Jak jsem nastínil ke konci svého článku o americkém veřejném dluhu, domeček z dolarových karet může spadnout každou chvíli. Jsme možná svědky posledních záchvěvů finančního světa, jak jej známe; splasknutí bubliny, pečlivě nafukované v oblasti amerických státních dluhopisů, nemovitostí a akciových trhů, může být poslední ranou, ze které se systém už nevzpamatuje.

 

Vyplní-li se temné předpovědi o náhlém kolapsu světového dolarového standardu, je na místě se ptát, čím bude nahrazen. V této souvislosti považuji za vhodné seznámit se s myšlenkami souhrnně označovanými jako free banking – svobodné bankovnictví.

Tématem svobodného bankovnictví se zabývají zejména akademičtí ekonomové Larry White, George Selgin či Larry Sechrest, kteří ve svých dílech jednak rozvíjejí teorii alternativních bankovních systémů, jednak zkoumají historické příklady. Tak i tento text, vycházeje z myšlenek uvedených ekonomů, se bude zabývat především principy takových systémů, zítřejší díl pak přiblíží relevantní příklady z historie.

 

Banka jako běžný podnik

 

Základní funkcí bankovní instituce je koordinace spořitelů s investory, kdy banka využívá výhody úspor z rozsahu v rámci výdajů na ochranu uložených peněz, jako jsou náklady na trezory, ochranku a pojištění. Na základě nabídky vkladů a poptávky po úvěrech banka vyhlašuje úrokovou míru, která odpovídá tržním signálům a uvádí objem vkladů a úvěrů do rovnováhy. Motivací banky ke stanovení rovnovážné úrokové míry je snaha o dosažení maximálního zisku s minimálním rizikem – při příliš nízké úrokové míře převáží objem úvěrů nad vklady a banka se stane nesolventní, zatímco při úrokové míře příliš vysoké bude velký objem kapitálu ležet ladem. Banka, nad kterou nestojí žádná vyšší autorita než její klienti, tak funguje jako běžný podnik, který může prosperovat, ale i zkrachovat.

 

Současné bankovnictví je tomuto ideálnímu uspořádání velmi vzdálené, jelikož do rovnice vstupuje banka centrální – výše úrokových měr již neplyne pouze z motivace koordinovat objem úspor a investic, manipuluje se s ní podle politických potřeb. Typickými příklady takové manipulace jsou skupování státních dluhopisů centrální bankou, snižování úrokové míry v zájmu nastartování krátkodobého investičního boomu a ředění kupní síly peněžní jednotky s účelem snížení reálné hodnoty státního i soukromého dluhu. Systém, kde na vrcholu stojí zákonem stanovený monopol, stanovující pravidla fungování celého odvětví, lze zkrátka jen stěží označit za tržní.

 

Základní myšlenkou svobodného bankovnictví je návrat k principiální funkci banky, k čemuž je zapotřebí odstranit vliv státu v bankovním odvětví. Dnes je podoba tohoto odvětví nástrojem k naplnění cílů politiků a zájmových skupin, v budoucnu by zde ale mohl vyrůst decentralizovaný systém formovaný tržními signály a otevřenou konkurencí – tedy vstupy, které jsou v dnešním finančním systému urputně potlačovány.

 

Stejně jako u každého silně regulovaného odvětví nelze přesně předpovědět, jaké konkrétní podoby by svobodné bankovnictví nabylo – v dobách centrálního plánování výroby bot také nikdo nemohl tušit, kolik by na volném trhu vzniklo obuvnických firem a za jakých podmínek by vyráběly a prodávaly svůj produkt. Dobrou představu ohledně principů svobodného bankovnictví tak můžeme získat, podíváme-li se, čím by takový systém nebyl.

 

Larry White, jeden z předních ekonomů zabývajících se daným tématem, definuje svobodné bankovnictví jako "neregulovaný, konkurenční systém neprivilegovaných bank, které vydávají bankovky směnitelné za podkladové peníze". Pojďme si nastínit, co se za touto složitě znějící definicí skrývá.

 

Neregulovaný, konkurenční systém...

 

Absence autority vydávající bankovní licence znamená volný vstup do odvětví. Je pouze věcí nově vzniklé instituce dodat svému jménu patřičnou váhu, a to například vysokou mírou držených peněžních rezerv. Bankovní instituce tak v daném systému nejsou centrální bankou nuceny kupovat vybrané typy aktiv, jako jsou dluhopisy států, které směřují plnou parou k bankrotu.  

Bez manipulací s úrokovou mírou – jedním z nejdůležitějších signálů na trhu – by došlo ke značnému zmírnění výkyvů v hospodářském cyklu. Dopady takové manipulace vysvětluje Jakub Skala v sérii článků o hospodářských cyklech; zbývá jen dodat, že komerční banky bez zákonem posvěcené banky centrální by měly obdobnou manipulaci o dost těžší, jelikož kartely na volném trhu mají přirozenou tendenci rychle se rozpadat.

 

... neprivilegovaných bank...

 

Instituce povinného pojištění vkladů a věřitele poslední instance mají za cíl ukolébat vkladatelovu starost o solventnost banky – proč by se staral, kam banka investuje, když bude v případě problémů vždy zachráněn? Povinné pojištění a věřitel poslední instance měly zamezit bankovním runům a panikám; namísto toho však stvořily mnohem rizikovější prostředí morálního hazardu, kdy jsou klient i banka zbaveni odpovědnosti za nakládání se svými penězi. Zrušení těchto institucí znamená zejména konec bank "příliš velkých, aby mohly padnout," a navrácení nutnosti budování reputace na jedné straně, a prověřování protistrany, které svěřuji své peníze, na straně druhé.

 

... které vydávají bankovky směnitelné za podkladové peníze

 

Instituce svobodného bankovnictví mají volnou ruku ve volbě, jaké budou vydávat bankovky – může se jednat o bankovky vlastní dané bance či bankovky užívané širší koalicí několika bank. Je velice pravděpodobné, že dané bankovky budou ve skutečnosti směnkami za podkladové peníze; tuto roli v historii nejčastěji plnily takzvané měnové kovy – zlato a stříbro. Ty totiž výborně splňují základní aspekty kvalitní peněžní jednotky, jako jsou vzácnost, dělitelnost a opětovná slučitelnost, či trvanlivost. Na rozdíl od čistě papírových peněz navíc u zlata či stříbra nehrozí, že by došlo k náhlému a masivnímu přílivu peněz, jelikož těžba těchto kovů a jejich úprava do podoby peněz vyžaduje nemalé náklady.

 

Při směnitelnosti bankovek na požádání musí banka držet dostatečné rezervy; obzvláště pak za předpokladu, že konkurenční banky budou pravidelně "testovat" své rivaly požadavky na směnu vyšších obnosů. Je možné, že některé banky budou držet rezervy vyšší (a adekvátně tuto politiku avizovat potenciálním klientům), zatímco jiné půjdou například cestou vyšších úrokových měr z vkladů (odpovídající vyššímu riziku z nižšího rezervního poměru) či širší sítě bankovních poboček.

Z výše uvedených principů je zřejmé, že v modelu svobodného bankovnictví hraje velkou váhu reputace jednotlivých bankovních institucí. Banky soutěží o přízeň klientů pomocí úrovně peněžního krytí, úrokových sazeb a důvěryhodnosti; vedlejším efektem je pak vyšší makroekonomická stabilita, vycházející z nastavení úrokových sazeb podle ekonomické reality, namísto arbitrárních představ centrálních bankéřů.

 

O tom, jakou podobu dostaly výše uvedené principy ve skutečných příkladech z historie, se dočtete zítra.Author: Josef Tetek # BudiMito21
Ekonomika2014-04-0411
-
 47% ( 5 people voted )
+
"""Základní myšlenkou svobodného bankovnictví je návrat k principiální funkci banky, k čemuž je zapotřebí odstranit vliv státu v bankovním odvětví."""


To čo je za traktát toto? A ktorý vplyv štátu v bankovníctve sa má teda odstrániť, keď v dnešnej dobe v skutočnosti žiaden reálny vplyv štát na banky absolútne nemá, dokonca aj úlohy Národných bánk štátov sú značne zmenené a zdeformované ?!?!?! Národné banky sú už len štatistami bez kompetencií a možností nejakých efektívnych zásahov.Autor akosi zabudol na jednu zásadnú vec a to, prečo bol zavraždený J. F. Kennedy krátko po tom ako vyhlásil, že zriadi štátnu banku, ktorá bude ako jediná vydávať peniaze do obehu na základe podloženej reálnej hodnoty a to skutočným fyzickým zlatom, ktoré v skutočnosti aj začal skupovať.


O čom je toto tliachanie autora? Alebo je to predpríprava svetového obecenstva na zožratie ďalšieho pripravovaného podvodu na ľuďoch a vďaka novým vymysleným pojmom uznávaných "ekonomických expertov" ktorí za chvíľu budú občana presviedčať aj o tom, že hovno v sáčku je v skutočnosti vzácny, drahý parfém a neodolateľne vonia, určite na 100% nesmrdí. A ak budeme chcieť títo odborníci budú tvrdiť, že hodnota 150% je reálnou hodnotou niečoho v porovnateľnom pomere porovnávaného so 100%...???


Ako by povedal náš Gejza. Tento frakčný derivát je sexi, neodolateľný a nevyhnutný. :))) Čo povieš Gejza, pôjde svet do tejto novej frakčnej ilúzie na nevyhnutné zabezpečenie prežitia a fungovania dokonalého kok***ného systému?

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-04 18:55:14 57f4c47a
Ukulele ak som dobre čítal tak autor píše o návrate zlatého štandardu nezávislého od štátu.. A národné banky nie sú len štatistami bez kompetencií a možností nejakých efektívnych zásahov. Narodné banky európskych štátov predsa spolu tvoria ECB.. A ECB práve v tejto chvíli veselo skupuje dlhopisy štátov a dosť podstatne určuje úrokovú mieru požičiavania peňazí. Všetko je to jeden spoločný bordel.

http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/313670-ec
b-chce-bojovat-proti-nizkej-inflacii-aj-nestandard
nymi-postupmi/

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-04 19:32:25 57f4eb6d
No toto

Pravdou je, že som to nedočítala úplne do konca, takže ak sa na konci píše čo popisuješ môže byť, ale vezmi si ten absolútny rozpor zo skutočnosťou prečo boli niektorí, ktorí sa nechceli podriadiť FEDu zavraždení.

Poňala som to ako bezprecedentnú snahu o presvedčenie ľudí, aby bolo možné vybudovať ďalšiu a novú dôveru ľudí vo fiat many. Ako píšeš, všetko je to jeden spoločný bordel Národné banky (neefektívny, bezzubý štatisti) v naviazanosti a podriadenosti priamo na ECB a keďže vieme, kto je v skutočnosti v pozadí ECB, MMF a tď. nie je o čom. Bordel znásobený stratou suverenity štátov EÚ v tvorbe a riadení vlastných mien na finančnom trhu na základe podložených reálnych hodnôt.

Každá mena štátov pred tým, v čase zlatého štandardu bola priamo viazaná na reálne hodnoty nachádzajúce sa v štáte. Štáty vlastnili svoje zlaté rezervy a boli ich vlastníkom. Aj na základe toho boli určované nominálne hodnoty konkrétnych mien, samozrejme súbežne s reálnym výkonom hospodárstva a ekonomiky štátu.

Ale napadla ma čisto hypotetická otázka, ak bol pred tým zlatý štandard postavený na reálnej hodnote zlata, ktoré fyzicky v skutočnosti vlastnil štát a bol čiastočným vodítkom tvorby nominálnej hodnoty štátom a štátnou národnou bankou vydávaných peňazí a v tom čase bolo bankovníctvo a finančný trh aspoň ako tak v rovnováhe čo by spravil zlatý štandard zo svetom nezávislý od štátu?

Vieš si to predstaviť? Kto by určoval ten zlatý štandard, mimo štátu a vlastníka fyzického zlata? Opäť bankári, ktorí ho majú uskladnené v trezoroch? A to už čo bude potom? O aký konkurenčný systém neprivilegovaných bánk by to vlastne išlo? Keď si to tak vezmeš spolu s novým pojmom akýchsi """podkladových peňazí""" spolu s akýmsi od štátu oslobodeného zlata a vytvorenia zlatého štandardu nezávislého od štátu mi z toho akosi vychádza ešte väčší hnoj ako tu máme do teraz. Keď nebude zlata, tak si bankári v záujme nekonečného rastu a zisku vytvoria """PILINOVÝ štandard""" a v záujme zachovania reálnej hodnoty vyklčujú všetky lesy???

Dúfam, že sa pochopíme správne a moje pritiahnuté otázky na pritiahnutý článok a snahu o vytvorenie akejsi novej predstavy autora o ničom si v rozumnej debate vysvetlíme. :)) Lebo ja to vidím takto. Ale ak to vidíš ináč daj mi vedieť, možno to konečne potom pochopím. :))))

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-04 20:14:44 57f4c47a
Ukulele každý zlatý štandard je rizikový v tom že banka požičia viac poukazov na zlato ako vlastní zlata.. Hnoj nehnoj, aj samotní králi ktorí vlastnili celé kraje a razili vlastné mince tak mali snahy ich kaziť. Tu nič nepomôže len pravidlá ktoré sú každému rovnako jasné a tvrdá nekompromisná verejná kontrola vydavateľov akejkoľvek meny. Ináč v tom bude furt len bordel.. A predstava autora je jeho predstava, tých predstáv o tom ako to má fungovať je mnoho. Si myslím že mne je to jedno aký bude výmenný prostriedok ale buď nech je slobodný a môžem si v tom slobodne vyberať a meniť kadečo za kadečo čomu verím alebo ak je zákonný výmenný prostriedok tak musí byť aj zákonne dostupný verejnosti.. A musia byť jasné pravidlá, nie táto finančná alchýmia..

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-04 20:35:37 57f4eb6d
No toto

A je to presne o tom čo si napísal. Iné k tomu nie je čo. Je to o tom, zbaviť sa chorej finančnej alchýmie, miešanej vyvolenými. Ten článok čo si mi tam prihodil som si prečítala a je skutočne presne výrečný o alchýmii bankárov ktorí v jeden deň prezentujú jedno, no o pár dní neskôr pristupujú k úplne iným reálnym krokom. Tam je to krásne ukázané o čom to je. Za chvíľu si okrem derivátov, podkladových peňazí vyvodia nové pojmy, ktoré budú prezentovať, len aby tento chorý rakovinový systém udržali na žive. A podľa mňa ho budú nasilu za každú cenu živiť do doby, kým nedostanú do svojich rúk pôdu, vodné zdroje, suroviny národov. Potom im už bude absolútne jedno, akým spôsobom to rachne. Možno potom na územiach národov sveta zavedú Texaskú spravodlivosť a to - chodíš po mojej zemi zaplať, ináč mám právo ako výhradný vlastník ťa zastreliť:))) Nebudeš dýchať vzduch z mojich lesov bez dane a ani piť vodu z mojich prameňov. :))

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-04 20:51:27 57f4c47a
No toto

Predsa len k tomu zlatému štandardu. Bolo to praktické reálne opatrenie tvorby nominálnych hodnôt peňazí, kde štát mohol vydať len toľko bankoviek, koľko ich reálne vedel vykryť minimálne zo 70% reálnou hodnotou, teda vlastneným fyzickým zlatom v držbe štátu. Čo v praxi znamená, že nebolo možné neopodstatnené a ničím podložené kvantitatívne uvoľňovanie peňazí do obehu. To zároveň ako páka držalo aj infláciu na určitej úrovni. Sám si o nej písal pod iným článkom vo vysvetlení pre Gejzu. To čo si dovolil FED s fyzickým zlatom nielen svojim ale aj ostatných štátov, že ho papierovo podvodne predal niekoľko krát sa stalo až po reálnom zrušení zlatého štandardu vo svete a prijatí systému fiat many - teda teoretického prísľubu, ktorý je založený na dôvere a len vďaka nej sa ešte stále ako systém drží vo svete. Do vtedy to nebolo možné.

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-04 21:00:43 57f4c47a
loading...
Nijaký vplyv štát nemá, ovce sa radi utvrdzujú v presvedčení, že žijeme v echtovnom kapitalizme, ktorý ich udupal do osobnej bezútešnosti a zanedbateľnosti.
Etatistov treba kontrolovať, štát je príliš benevolentný voči vám, ak by chceli iných riadiť, tak nech sa štát zameria na nich.
Závistlivci, založte si vlastnú banku a potom pocítite blaženosť moci, veď podľa vášho presvedčenia stoja nad vládou.
Ale vy nekonáte, lebo ste leniví, internetoví hundroši, alebo vám nezáleží na majetku, ale prečo potom o ňom neustále mudrujete? Alebo ste všeobsiahli kolektivisti, a pozornosťou na banky by ste chceli využiť davy výmenou za politickú moc. Úzkostliví starostlivci, čo sa sústreďujú na "ochraňovanie" ľudu pred podvodmi.
Kennedy je hrdinom, lebo zomrel, užialenci si ani iný dôvod jeho smrti nevedia predstaviť, ako zabránenie tlačenia akýchsi papierikov, odsúvajú nabok, že bol sukničkár, nebezpečný ľavičiar, spúšťač vietnamskej vojny.
Každý má možnosť si založiť banku, nakúpiť zlato a vydávať menu v slobodnej spoločnosti. Ale niktoši našli strašiaka na poli, bankára upíra a zlatokopa, ktorý všetko schmatol pre seba. Ale skôr je ich obžalobou, že upadli do podľudského postavenia a niekoľko bančičiek ich podľa vlastných slov zotročilo. Babráci idú porúčať, keď na viac–menej slobodnom trhu zlyhali, tak nastupuje vládny teror. Bankári by predsa neboli ovládateľní, a čo na to ľud, ten bude ešte viac ubitý. Oni nie sú vyvolení, to len vy ste ubolení, a v návale zúrivosti hádžete vlastné chyby na zodpovednosť druhých. Bankári vraj chcú kúpiť pôdu, vodu, ovce ako vlastníci by ju predali, lebo im patrí, ale rozhorčené ovce neponúknu vyššiu cenu, čakajú zrejme na pokyn vlády, že uvoľní zdroje, a medzitým bankári vodu otrávia a čvarga pošla. Závisť vedie k obrovskej nenávisti, žlčovitosti, ohováraniu, aj vraždám.
V slobode nikto nič neurčuje, nenariaďuje, samovoľným vzájomným pôsobením sa menia hodnoty, podľa dopytu, osožnosti a prospechu nakupujúcich. Len nepoučiteľný boľševik by chcel zviazať ľudskú silu v mene inžinierského kastrovania.

Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-04 21:01:59 b2288b22
Ukulele
Konverze dolaru za zlato nebyla vymahatelná jednotlivcem, ale měly na ni nárok centrální banky jiných zemí.V důsledku to znamenalo, že centrální banka Spojených států (Federální rezervní systém) byla povinna na žádost bank jiných zemí směnit dodanou sumu dolarů za odpovídající množství zlata. Vlády Spojených států však postupně produkovaly více papírových peněz, než by odpovídalo tomuto kurzu. Ostatní země, zvláště Francie[
/url], na to reagovaly požadavky na směnu dolarů za zlato, což vedlo k odčerpávání zlata drženého americkými bankami z území Spojených států a
USA o své měnové zlato přicházely.Vzhledem k tomu, že Spojené státy americké měly po druhé světové válce značné zásoby zlata, se držel systém poměrně dlouho, ale koncem 60. let (zejména po programu „zbraní a másla“ prezidenta Lyndona Johnsona) se začal rozpadat.
Spojené státy na to v březnu 1968 reagovaly úpravou, podle které mělo být americké měnové zlato obchodováno zcela odděleně (stále za cenu 35 dolarů za unci) od zlata na světových trzí. Ostatní vlády se zavázaly neprodávat ani nenakupovat toto zlato jinde.V srpnu roku 1971, kdy o splnění závazku podle brettonwoodské dohody zažádaly Francie[
/url] a
Velká Británie, jim tehdejší prezident Ri
chard Nixon
nevyhověl a 15. srpna tzv. uzavřením zlatého okna brettonwoodský systém zrušil. To vedlo k éře pohyblivých devizový
ch
kurzů. Cena zlata během několika měsíců od konce Brettonwoodské dohody vzrostla řádově desetinásobně.
Nástupcem Brettonwoodského systému byla Smithsoniánská dohoda, podepsaná v prosinci 1971. Americký prezident Nixon ji nazval "Největší měnovou dohodou v dějinách lidstva". Dohoda zafixovala kurzy mnohých evropských měn vůči dolaru (kurzy byly podhodnocené). Spojené státy navíc devalvovaly oficiální kurz dolaru na 1/38 unce zlata.Pokračující inflace v USA ale vedla k tomu, že bylo stále obtížnější udržet stávající nadhodnocený kurz dolaru, a již v březnu 1973 se smithsoniánský systém zhroutil.


Ako vidíš v USA bolo možné tlačiť viac dolárov ako zlata.. Čo v praxi znamená, že bolo možné neopodstatnené a ničím podložené kvantitatívne uvoľňovanie peňazí do obehu aj pri zlatom štandarde.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-04 21:48:07 57f4eb6d
No toto

Niečo z histórie zlatého štandardu trošku inak ako nám je všeobecné prezentované z Wikipédie.

Približne od roku 1800 mali zavedený zlatý štandard prakticky všetky štáty a to až do prvej svetovej vojny v 1914 roku. Toto obdobie bolo z ekonomického hľadiska prakticky najstabilnejším obdobím a to z jednoduchého dôvodu, objem fyzického zlata bol jasne daný a deklarovaný aj s pribúdajúcou ťažbou sa presne vedelo koľko ho v skutočnosti je, čo malo za následok, že žiadne iné neexistujúce a nevyťažené zlato sa nemohlo objaviť, čím nemohli vznikať umelo nafúknuté bubliny bez reálnych podložených hodnôt tak ako je tomu od čias jeho zrušenia a hlavne v súčastnosti. Toto dávalo predpoklad na to, že ak niektorá krajina si chcela dovoliť viac, reálne musela zvýšiť svoj ekonomický výkon, aby si mohla od iných kúpiť viac zlata.

Čo v praxi znamená, že ak si niektorá krajina dovolila neopodstatnený a ničím nepodložený nadštandard, došlo k odlivu peňazí z krajiny. Táto krajina musela buď predať zlato, ktoré mala vo svojej fyzickej držbe, alebo ho musela reálne vymeniť za svoje záväzky a dlhy voči ostatným - teda svojim veriteľom. Zníženie reálnej fyzickej držby zlata tej ktorej krajiny malo za následok, že krajina ak nezačala uplatňovať zdravú finančnú politiku, potenciálne sa približovala k reálnemu krachu, v tom čase bez záchranných balíkov vďaka kvantitatívnemu uvoľňovaniu peňazí do obehu bez podložených reálnych hodnôt a skutočných výkonov ekonomík krajín sveta, tak ako to vidíme v súčastnosti.

V období 1879 - 1913 kedy USA a väčšina ďalších národov uznávali zlatý štandard, kolísali spotrebiteľské ceny behom 34 rokov v rozmedzí 17% a priemerná inflácia sa blížila k nule.

Ďalším mimoriadne dôležitým faktom je, že pod zlatým štandardom bolo možné poskytnúť len málo úverov, lebo množstvo peňazí bolo obmedzené vlastnými zásobami zlata a banky boli týmto limitované a reálne robili oveľa menej svojich obchodov. Preto sa ho bankári snažili za každú cenu zbaviť. Postupnosť bola nasledovná: v roku 1913 vznikol v USA FED a hneď následne v roku 1914 bol zrušený aj zlatý štandard. Všetky emisné banky západného sveta v tej dobe už prešli do rúk súkromného vlastníctva niekoľkých mocných osôb. Všetky štáty keď chceli tlačiť väčšie množstvo peňazí, boli nútené brať si v týchto súkromných bankách úvery za úroky.

Povedzme si otvorene ďalší fakt. Vojna je vždy tým najlepším sústom, ktoré sa banke môže stať a prihodiť.

V tomto ohľade - ohľade vojen si dovolím ešte kúsok histórie.

Behom 250 rokov, kedy Anglicko malo zlatý štandard a riadilo sa ním (v období rokov 1664 do roku 1914) boli ceny stabilné, dokonca o 10% nižšie než pred tým. Behom napoleónskych vojen došlo síce k niekoľkým otrasom, svet však zostal pred skutočnou infláciou, alebo defláciou ochránený.
Vezmime si Francúzsko - jeho mena - francúzsky frank - pri zlatom štandarde bola celých 100 rokov absolútne stabilnou menou.
Vlády od zlatého štandardu na začiatku 1. svetovej odstúpili a to z dôvodu, že pri jeho reálnom fungovaní by nemali možnosť zbrojiť a vstúpiť do konfliktu, nakoľko by museli markantne zvýšiť dane obyvateľstva, lebo dane uvalené na obyvateľstvo do tej doby by nepostačovali na finančné vykrytie vojnových nákladov.

Takže na záver, k tomu tlačeniu peňazí bez podloženej reálnej hodnoty došlo vďaka zrušeniu zlatého štandardu a v období po roku 1914 - kedy mnohé krajiny z dôvodu 1. svetovej vojny pristúpili k jeho zrušeniu a následne sa k nemu už nevrátili. To čo popisuješ je už len následkom jeho zrušenia a vytesnenia ako kontrolnéj páky na finančnom trhu. Potom okrem tlačenia ničím nepodložených peňazí následne celé roky bola cena zlata na svetových trhoch tvrdo, dlhodobo manipulovaná a podhodnocovaná. O ďalších pojmoch zavedených bankármi na to aby nimi zakryli pred ľuďmi svoje ešte väčšie podvody a skutočné okrádanie všetkých svojich klientov nemusíme vôbec hovoriť. To nám je obom už jednoznačne jasné a som presvedčená, alebo teda dúfam, že aj ostatnej väčšine.

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-05 11:07:35 57f4c47a
Všetky banky sú v súkromných rukách, vlastnícke vzťahy sú veľmi spletité a neprehľadné. V kalných vodách sa najlepšie loví. Všetci podvádzajú a kradnú a nikto nie je vinný.

Legálnym riešením je nebrať pôžičky od bánk a nevkladať peniaze do bánk. Peniaze si možno požičať aj od inej dôveryhodnej osoby. Peniaze možno investovať aj mimo bánk a finančného sektora, do drahých kovov a kameňov, do pôdy, do zhodnotenia svojej alebo zamestnávateľovej firmy, auto si môžete kúpiť aj za zláté tehličky, do nehnuteľností, do kvality svojho života, /strava, pohyb, bývanie/. Peniaze v banke zarábajú pre banku. Peniaze mimo banku zarábajú pre majiteľa. Je možné vytvoriť komunálne meny, firemnú menu, tam peniaze slúžia skupine ľudí, ktorý si veria a zvyšujú nadhodnotu svojho majetku mimo bánk, bez bánk.

Celý finančný systém je vecou dôvery. Ak ľudia veria v správnosť myšlienky, vytvoria si komunálnu menu, alebo vynechajú banky z kolobehu peňazí. Možností je veľa. Možnosťou je aj výmenný obchod na báze ročného zúčtovania, ten fungoval tisíce rokov a v Číne funguje dodnes. Raz do roka sa stretnete vypijete si šálku kávy a odsúhlasíte si čísla v notese, stačí si veriť.

Zatiaľ ľudia veria najväčším podvodníkom, svetovému finančnému systému na čele s bankami, lebo tlačiť bezcenné peniaze a meniť ich za vytvorené hodnoty je podvod! A štáty a politici sú súčasťou tohto podvodu.

Ekonomická kríza je krízou morálky ľudí, je krízou dôvery vo finančný podvod tisícročia, je krízou zdravého sedliackeho rozumu. Existuje aj pojem fyzická ekonómia, ale ten je spoločenské tabu, možno ju neovládajú ani absolventi ekonomických univerzít. Tak hlboko spoločnosť klesla, už na škole sa učíte bludy, tie potom hlásate celý život a klamete ľudí okolo seba.

Človek sa potrebuje najesť, napiť, obliecť, potrebuje bývať, rodiť deti a vzdelať ich. Niekedy takto žil človek bez peňazí. Potom niekto vymyslel peniaze, aby sa ľudia mohli ľahšie okrádať.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-04-05 11:59:10 5faaebfb
Tak, tak. Fyzická ekonómia a zdravý sedliacky rozum, držiaci sa chladnokrvne pri zemi je jedným možným zdravým východiskom z tohto kolotoča podvodov, okrádania tých, ktorí tvoria hodnoty. Nie ekonomické teórie, vypľuté do sveta zaplatenými akože "odborníkmi na ekonomiku". Tu by sa jednoducho bolo potrebné držať skutočnosti, že ak mám raz 10 hrušiek nebude ich viac, len preto, lebo si to napíšem na papier.
ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-05 14:52:25 57f4c47a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šesť   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Čo som v 89. netušil


Čo som v 89. netušil
V 89. roku som celý nadšený a plný očakávania vdychoval prvé závany čerstvého vzduchu zo západu. Postupne sa však vo vzduchu nečakane zvyšoval podiel smradu.
Odstúpenie od zmluvy so štátom – vyhlásenie nezávislosti
Merkelová zvítězila ve spolkových volbách, ale její koaliční partner nedosáhl prahu pro Bundestag
Konzumerismus aneb společnost zadlužených nevolníků

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0322 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage