Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Formy socialismu a pseudosocialismu IV - Křesťanský socialismus


Formy socialismu a pseudosocialismu IV - Křesťanský socialismus

Teokratická organizace státu vyžaduje buď soběstačnou rodinnou ekonomiku, nebo socialistickou organizaci průmyslu. Je nekompatibilní s hospodářským řádem, který dává jednotlivci volnost v rozvoji jeho schopností. Prostá víra a ekonomická racionalita nemohou jít ruku v ruce. Je nemyslitelné, že by kněží mohli vládnout podnikatelům.

Křesťanský socialismus, který zakořenil během několika uplynulých dekád mezi mnoha následovníky všech křesťanských církví, je pouze variantou státního socialismu. Státní socialismus a křesťanský socialismus jsou tak promíchány, že je obtížné vést mezi nimi nějakou jasnou dělící linii nebo o jejich jednotlivých proponentech říci, jestli patří k jednomu nebo k druhému proudu. Stejně jako etatismus je křesťanský socialismus ovládán představou, že hospodářský systém by měl být naprosto statický. Touha po zisku a osobní odměny lidí řídících výrobu pouze k uspokojení materiálních potřeb jsou vnímány jako rušivý prvek v jinak hladce běžícím systému. Výhodnost technického zlepšování výrobních metod je připouštěna jen s výhradami, protože křesťanští socialisté matně rozumí tomu, že jsou to právě tyto inovace, co narušuje pokojný chod hospodářství. Existující stav věcí je tak preferován oproti jakémukoliv budoucímu vývoji. Zemědělství, řemesla a možná maloobchod, to jsou jediná přijatelná zaměstnání. Obchod a spekulace jsou nadbytečné, škodlivé a zlé. Velkopodnikání je zkaženým vynálezem "židovského ducha." Vytváří pouze hříšné zboží, které je vnuceno kupujícím k jejich škodě ve velkých obchodních domech a dalšími nestvůrnostmi moderního marketingu. Je povinností legislativy potlačit tyto výstřelky obchodního ducha a znovu dát drobnějším řemeslníkům a výrobcům to místo, o které byli připraveni machinacemi velkého kapitálu. [1] Velké dopravní podniky, které nelze zrušit, by měly být zestátněny.

Základní idea křesťanského socialismu, která se prolíná veškerým učením jeho představitelů, vypadá ryze stacionárně. V hospodářském systému, který si představují, není místo pro podnikatele, spekulaci nebo "nepřiměřený" zisk. Ceny a mzdy jsou "spravedlivé". Každý je spokojen se svým údělem, protože nespokojenost by značila vzpouru proti zákonům božským a lidským. O práce neschopné se postará křesťanská charita. Tvrdí se, že tohoto ideálu bylo dosaženo ve středověku. Jen nevíra mohla vyhnat lidstvo z tohoto ráje. Pokud ho máme obnovit, tak lidstvo musí nejprve nalézt cestu zpět do náruče církve. Osvícenství a volnomyšlenkářství vytvořily všechna zla, která postihují dnešní svět.

Protagonisté křesťansko-sociální reformy zpravidla nepovažují svůj ideál za socialistický. To je ale pouhý sebeklam. Křesťanský socialismus se zdá být konzervativní, protože si přeje udržet existující řád, nebo lépe řečeno jeví se reakcionářský, protože si přeje obnovit a pak udržet ten řád, který převládal v minulosti. Je také pravdou, že s velkou vervou bojuje proti plánům ostatních socialistických frakcí na radikální zrušení soukromého vlastnictví a v protikladu k nim tvrdí, že jeho cílem je pouze sociální reformátorství. Ovšem tento konzervatismus může být dosažen pouze socialismem. Dokud existuje soukromé vlastnictví výrobních prostředků, tak nelze zařídit distribuci příjmů podle nějakého historicky určeného řádu. Kde existuje soukromé vlastnictví, tam jsou pouze tržní ceny určujícím faktorem formování příjmů a struktury příjmů. Ve stupni, v němž křesťanští reformátoři rozpoznávají tento fakt, jsou krok za krokem tlačeni ke státnímu socialismu. Vidí, že žádným jiným způsobem nemohou zařídit ten tradiční stav věcí, který by odpovídal jejich ideálu. Vidí, že nelze udržet pevné ceny a mzdy, pokud za odchylky od nich nehrozí tresty od svrchované autority. Nakonec musí přijít na to, že mzdy a ceny nelze svévolně nastavit podle ideálu zlepšovatelů světa, protože každá odchylka od tržních cen ruší rovnováhu hospodářského života. Musí tedy postupovat od požadavků na regulaci cen a mezd k požadavkům kontroly nad celou výrobou a distribucí. Je to tatáž cesta, kterou kráčí praktický etatismus. Na jejím konci leží v obou případech rigidní socialismus, který nominálně může zachovat soukromé vlastnictví, ale ve skutečnosti přenese veškerou kontrolu nad výrobními prostředky na stát.

Pouze část křesťansko-socialistického hnutí se otevřeně hlásí k tomuto radikálnímu programu. Mnozí váhají a vyhýbají se tomu, že by měli vyvodit ze svých premis logické závěry. Snaží se hlásat, že bojují jen proti výstřelkům a excesům kapitalistického řádu, že nemají ani tu nejmenší chuť rušit soukromé vlastnictví a zdůrazňují svou opozici proti marxistickému socialismu. Charakteristicky ovšem vnímají, že tato opozice spočívá především na různém názoru na to, jakým způsobem by mělo být dosaženo nejlepšího stavu společnosti. Nejsou revolucionáři a svá očekávání vkládají do reforem prosazovaných demokratickými prostředky. Bohužel by pak ze soukromého vlastnictví zbyl jen jeho název. Když je kontrola nad soukromým vlastnictvím převedena na stát, tak se vlastník stává pouhým úředníkem v mašinerii hospodářské administrativy.

Můžeme dobře vidět, jak dnešní křesťanský socialismus koresponduje s ekonomickým ideálem středověkých scholastiků. Výchozím bodem je požadavek "spravedlivých" cen a mezd, tedy nějakého určitého historicky dosaženého rozložení příjmů. Ten je společný oběma. Rozpoznání, že tento požadavek je nemožný v systému soukromého vlastnictví výrobních prostředků nutí moderní křesťanské reformátory vydat se směrem k socialismu. Aby dosáhli svých požadavků, musí obhajovat opatření, která i kdyby formálně zachovala soukromé vlastnictví, vedou ke kompletní socializaci společnosti.

Později ukážeme, že moderní křesťanský socialismus nemá nic společného s často připomínaným komunismem raných křesťanů. Idea socialismu je v církvi nová. Na výše řečeném nic nemění fakt, že současný vývoj křesťanského sociálního učení přivedl církev [2] k uznání základní oprávněnosti soukromého vlastnictví, zatímco dřívější církevní učení se vyhýbalo přijetí byť i jen názvu soukromého vlastnictví. Musíme pochopit, že církev uznáním oprávněnosti soukromého vlastnictví pouze vystupuje proti snahám socialistů násilně svrhnout stávající řád. V realitě si církev přeje zavedení státního socialismu určité barvy.

Podstata socialistické metody produkce nezávisí na konkrétní metodě pokusu socialismus zrealizovat. Každý takový pokus narazí na neuskutečnitelnost čistě socialistického hospodářství. Z tohoto důvodu a nikoliv kvůli nedostatkům mravního charakteru lidstva, bude socialismus selhávat.

Můžeme uznat, že morální kvality, vyžadované od členů socialistické společnosti by, nejlépe byly pěstovány církví. Duch, který musí v socialistické společnosti převládat, se nejvíce blíží duchu náboženského společenství. Ovšem překonání potíží stojících v cestě vytvoření plně socialistické společnosti by vyžadovaly takové změny v lidské povaze nebo v přírodních zákonech, které nás obklopují, kterých ani víra nemůže dosáhnout.


Poznámky:

1) Viz kritika hospodářské politiky rakouské Křesťansko-socialistické strany od Sigmunda Mayera, Die Aufhebung des Befähigungsnachweises in Osterreich, Lipsko 1894, obzvláště 124 et seq.

2) Zde mluvíme jen o církvi obecně, aniž bychom uváděli odlišnosti mezi jednotlivými denominacemi. To je celkem přípustné. Vývoj směrem k socialismu je společný všem denominacím. Katolická encyklika Lva XIII "Rerum Novarum" z roku 1891 uznala původ soukromého vlastnictví v přirozeném právu, ale zároveň s tím vyjmenovala řadu zásadních etických principů, jimiž se má řídit rozdělení příjmů, které jsou v praxi realizovatelné jen ve státním socialismu. Na stejném základu byla vydána encyklika Pia XI "Quadragesimo anno" z roku 1931. V německém protestantismu jsou ideje křesťanského socialismu tak těsně spjaty se státním socialismem, že je nemožné mezi nimi rozlišit.Author: Vladimir Krupa # RacoXipu96
Svet2015-08-1811
-
 45% ( 1 people voted )
+
To je dobré pre našich boľševikov-katolíkov.
VypIta placacka # CevePyli42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-19 13:53:59 b2298b10
Katolici luterani, islamisti, budhisti a ini..., ktori tlacia do sveta svoje nabozenske predstavy o spravodlivosti su dost mimo. kazdemu vyhovuje nieco ine. krestan so svojimi zasadami prezije v akomkolvek hospodarskom modely, samozrejme moze mat k nemu vyhrady, ale robi svoju pracu poctivo a nema problem svojich doma nakrmit, dokonca ostane aj na ipady a pod...nesnazi sa ho zmenit ani ovplyvnit, pretoze je veriaci, takze nepotrebuje brat vsetko do vlastnych ruk. takych uz bolo vela v historii a dopadlo to vselijako. snazi sa zit slusne, plati dane, priznava prijmy, neokrada zamestnavatela... aj je schopny zarobit malo, nie je nadseny, ale vazi si, ze cosi ma, ak zaraba daleko nad priemer, urcite sa z toho tesi, ale snazi sa, aby to nezmenilo hodnoty v jeho zivote...
kralrapu # MuvyJoli91
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-08-19 14:59:10 b28f68f0
Mam jednu otazku pre nasho prispievatela, ako by mohol fungovat kapitalizmus, ak by vsetky ekonomiky sveta boli na rovnakej urovni?

Ak by vsade bola porovnatelna mzda, porovnatelne ceny, porovnatelna cena prace. Ako by dlho trval ten zazrak zvany kapitalizmus?

A to este nehovorim ,ako by velmi rychlo padol na hubu ,ak by nebola nezamestnanost....

rafael # RusyNecu46
-
 62% ( 3 people voted )
+
2015-08-19 15:07:16 59ad961d
krestansky socializmus je asi take slovne spojenie ako "krestansky urok". autor tej kraviny je vojnovy zlocinec Dzurinda
Fero # LifuRoru61
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-19 15:11:19 d9777929
krestania a socialisti? a vie uz o tom jezis?

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-19 15:11:58 b2fd9b47
rafael, to lebo necitas novy zakon...
a boh riekol: "a jendne narody sa budu mat lepsie a druhe horsie a jedni sa budu mat lepsie a druhi horsie" tak pravim ja antisocialisticky a kapitalisticky pan :)))

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-19 15:18:48 b2fd9b47
loading...
Spoločenské podmienky ktoré sú nezlúčiteľné so zdravím sú prvými predpokladmi že zaniknú. Kto vytvára stresové "prostredie"/úroky, pôžičky...exekúcia/, strata zamestnania, tlak na "osobný výkon"-bezmedzný, podmienky výkonu práce -"úbohe", bezpečnostné podmienky...sú charakteristické súčasnemu "konkurenčnému dianiu" a majú málo spoločné s klasickým /Baťovským/ kapitalizovaním. .....A ten kresťanský socializmus ..je výtvor v hlave ľudí túžiacich po kombinácií čohosi čo pomaličky stráca na svojej pozícií a toho čo sa hlási k životu....
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-19 15:32:38 58d4289b
"Ovšem překonání potíží stojících v cestě vytvoření plně socialistické společnosti by vyžadovaly takové změny v lidské povaze nebo v přírodních zákonech, které nás obklopují, kterých ani víra nemůže dosáhnout." Tohle je žvást. Je to možné, ale ne na základě státní mafie a jejich umělého "pořádku". Otázka "řádu" A VŮBEC BLUDU O ZÁMĚRNOSTI KDEČEHO...je hlavním zlem kterým nakazuje organizované náboženství mysl lidí, která je pak na tím znáchylněná k chybám.

otaz # WoraBaby62
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-19 15:38:36 4e88be38
Ono tomu..socializmu ..je jedno aký druh "prozreteľnosti " sa okolo neho krúti..stejne to vymysleli ľudia a určite zanikne-zmení sa.. tak ako všetky cirkevno--náboženské "mysliteľské" odnože...Ináč ..otaz62..súhlas...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-19 16:22:36 58d4289b
mali sme tu hnedakov...cervenych...a zase mame hnedakov...bez toho to fakt nejde???

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-08-19 19:15:38 b2fd9b47
Gejza, myslel som tym, ze tak funguje KRESTAN, ten co to pochopil, nehovoril som o rimskokatolikoch evanjelikoch, greckokatolich a pod...

Teraz si kladiem otazku? existuje vobec krestan?

kralrapu # MuvyJoli91
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-08-20 14:57:43 b28f68f0

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   jed
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Rusko říká prostě „nět“ japonskému radioaktivnímu exportu							
				Rusko říká prostě „nět“ japonskému radioaktivnímu exportu
Jelikož japonský import narůstá i za zády neustále znehodnocované měny a neustále zhodnocovaných nákladů na energie, tak to vypadá, že ti podnikaví Východňáři přišli se řešen...
10 magických vlivů hudby na lidskou mysl
Tenkrat na Ukrajině
Sluneční skvrny 2013: Až dosud největší nárůst během Slunečního cyklu 24

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0652 s | panel
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo