Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Falešný matrix


Falešný matrix

Za pět minut 12   

 

Na YouTube jsem byl zajímavý dokumentární film nazvaný "11. hodina", i když česky by to správně mělo být přeloženo "Za pět minut 12", Videa už tam sice až nejsou, ale alespoň si přečte nejdůležitější myšlenky, které jsem zde téměř doslova sepsal.


Američané udělají správnou věc teprve až tehdy, když vyčerpají všechny ostatní možnosti.

Winston Churchill


Člověk jako druh Homo sapiens (tak jak ho známe) existuje na Zemi jen velmi krátkou dobu. Kdybychom celou historii Země rozdělili do jednoho roku, pak člověk se v ní objevuje až 31. prosince, 15 minut před půlnocí.

99,99% všech živočichů, kteří za tu dobu na Zemi žili, během nějaké doby vyhynulo.

Naše kultura je postavena na názoru, že lidstvo je odděleno od přírody, že není její součást, ale je nadřazenou formou života. Že člověku náleží právo vládnout nad Zemí. Domníváme se proto, že jsme takto svobodnější?

Žijeme v naprosté disharmonii s planetou, ale i s věcmi mimo planetu. Dosahujeme mnoha úspěchů v našem výzkumu, ty jsou sice úžasné, ale nijak neovlivňují naše postoje. Ty jsou založené na sobectví, na naší ekonomice a politice.

Žijeme v umělém, lidmi vytvořeném prostředí, ve kterém je snadné si myslet, že přírodu nepotřebujeme a že nejdůležitější věcí je ekonomika. Tím, že jsme se zaměřili na ekonomiku, zapomněli jsme na dávnou moudrost, která byla založena na spojení s přírodou a na chápání zásady, že když poškodíme přírodu, tak za to zaplatíme.


Smrtelný cyklus 

 

Po průmyslové revoluci se příroda změnila ve zdroj a ten začal být chápán jako nevyčerpatelný. To vedlo k myšlence nekonečného růstu a expanze - k drancování zdrojů a životu na dluh. Díky tomu, že jsme objevili tyto skryté zdroje, objevili jsme energie, které umožnili růst naší civilizace, až dosáhla miliardy lidí. Do druhé miliardy to trvalo 130 let (v roce 1930). Do třetí miliardy jen 30 let (1960). Kdybychom nemohli čerpat a využívat tyto zdroje a žili bychom jako v době před průmyslovou revolucí, uživila by naše planeta miliardu, maximálně miliardu a půl lidí.

Systém, který tu máme je postaven na energeticky neobnovitelném uhlíku, kterému říkáme fosilní paliva. Ropa je veškerý základ, na kterém funguje náš systém - systém, který je založený jen na spotřebě. Tak jsou v podstatě životy nás všech dotovány - žijeme na dluh. Díky tomu, že drancujeme přírodu, neplatíme v obchodě plnou cenu za to, co nakupujeme. A zdevastovaná a znečištěná příroda nám to zpětně vrací nárůstem civilizačních chorob, změny klimatu, nestabilní ekosféry a přírodních katastrof. Žijeme ve smrtelném cyklu závislosti, kdy si jako lidstvo berem víc, než na co máme právo. Spustili jsme procesy, které nejsme schopni zastavit, a které hrozí, že nad námi převezmou vládu a začnou nás likvidovat.

Záznamy ukazují, že skleníkové plyny za posledních 650 tisíc let nepřesáhly hodnotu 280:1 000 000. Nyní máme ale hodnotu více než 400 a blížíme se k tomu, co mnozí vědci nazývají bodem zlomu, kdy ztratíme kontrolu nad klimatem. Jestliže k tomu dojde, tak se z hurikánů stane běžná norma. Všechny systémy v biosféře jsou v úpadku, přičemž rychlost tohoto úpadku se zvyšuje. Není jediný systém, který by byl stabilní, nenarušený, přitom všechny dohromady tvoří základ našeho života.

V posledním půl století jsme přišli o 90% velkých ryb v moři, takže nyní musíme lovit ve velkých hloubkách. Každý rok odstraníme z moří miliony ne-li miliardy živočichů. Mnoho z nich se ani nestane potravou pro lidi. Je to jen odpad. Všechny umělé látky jako je např. rtuť, těžké kovy, plasty, umělá barviva, pesticidy, herbicidy, měď, benzín, akrynyláty, které korporace vypouští do moří, někteří živočichové absorbují. Dostávají se i do potravního řetězce a způsobují rakovinu, předčasné stárnutí, chronické a degenerativní nemoci, autismus, hyperkinetická porucha, cukrovka, parkinsonova nemoc, alzheimerova choroba ad. - seznam těchto nemocí stále narůstá. (Zatímco dříve ohrožovaly člověka běžné nemoci a nemoci z nedostatku hygieny, dnes tu máme mnoho nových nemocí z otráveného životního prostředí, nemoci, na jejichž léčbu je nutné vynakládat obrovské prostředky, což se už samo o sobě stalo byznysem, takže čím více je nemocných, tím lepší je to pro ekonomiku a zisky farmaceutických firem).

Naše potrava začíná být jedovatá v míře, která by nám měla dělat starosti. Je čím dál tím méně zdravé jít se třeba jen vykoupat do moře. 70% zemí světa už nemá žádné původní lesy. V USA jich zmizelo 95% (podobně v České republice). Pouště se šíří po celém světě a obnova lesů už často není možné, jakmile se jednou zničí. Tím mizí i řeky a zásoby pitné vody. Déšť se stává vzácností. Příroda umírá. 30% půdy na Zemi bylo zařazeno do kategorie 'vážně poškozeno'. Kdyby se v důsledku změny klimatu povrch oceánů více zahřál, mohl by se změnit na stojatou vodu a to je děsivá myšlenka. Na posledy se to stalo v permu. Tehdy masově vyhynulo téměř 95% druhů všech živočichů na Zemi.


Korporátní kapitalismus

 

Co brání tomu, abychom se tento stav snažili napravit? Je to právě systém, na kterém moderní kapitalismus funguje - globální korporativní ekonomika. Faktor chamtivosti existoval vždy, ale se vznikem korporací došlo k jeho zdokonalení, jakožto systému. Dnes čelíme hrozbě, že to brzy zabije naši planetu. Příroda a ekosystémy nemají žádná práva - jsou majetkem. To znamená, že mohou být koupeny, změněny, zničeni, směněni, rozděleni... V našem pojetí práva jste buď osoba, nebo majetek. Proto také příroda, všichni živočichové a zvířata jsou podle našeho právního řádu pouze majetkem. I když víme mnohé o tom, jak zavést udržitelnou ekonomiku s respektem k přírodě, stejně nemáme moc, abychom ji prosadili. Máme totiž ústavu, která umožňuje korporátní menšině dělat rozhodnutí potlačující většinu. Máme sice velmi schopné vůdce, ale jsou citliví na moc a na sílu korporací. Exonmobil, jediná ropná společnost má takovou cenu, jako všechny automobilky světa.

 

Ideál nekonečného růstu

 

Je třeba pochopit, že náš ekonomický systém je ve skutečnosti subsystém, který je jen součástí mnohem většího systému, kterým je biosféra. Problém je v tom, že tento náš subsystém je nastaven na růst. A když chcete expandovat, musíte něco odstranit, zbavujete se toho, co ty vždy bylo. Zapomínáme na to, co pro nás dělá příroda zadarmo, co žádná technologie udělat nemůže - např. opýlení všech rostlin, nebo doplnění kyslíku do atmosféry. Na obchodních školách a manažerských kurzech se učí, že objektem jejich práce je růst - jakoby to byl cíl. Ale není to cíl, je to prostředek. Průmyslový systém je proto třeba vynalézt znovu. Na jedno nákladní auto s výrobky trvalé hodnoty dnes vyprodukujeme odpad na 32 nákladních autech. Máme tedy systém, který produkuje hlavně odpad. Je jasné, že když Zemi měníme v odpad, nemůžeme pokračovat v jejím vytěžování. V našem světě je ale růst nadále cílem mnoha korporací a vlád, protože jim jde o zisk. Ale co my?


"Manželský svazek navíc není často brán jako spojení rovnocenných jedinců. Partner je někdy považován za zboží – když zrezne, je třeba jej vyměnit za nový model... Společnost je zaměřená na výkon, nikoli na ideály, lidé jsou hodnoceni podle majetku. Proto si dávají často nerealistické cíle, a raději staví dům, než by se snažili kultivovat mezilidské vztahy".

Jiří Vavroň (deník Právo)Konzumní demokracie

 

Problém toho všeho je v tom, jak krátkozrace uvažujeme a ten je kulturní povahy. Vyrostli jsme v kultuře, která je naprosto ignorantské povahy, zaměřené především sama na sebe a svůj růst. My jsme jen součástí tohoto velkého, obludného otrockého systému. Většinu času trávíme v práci, abychom si vydělali na to, co si můžeme koupit, abychom si vydělali na hypotéku, na splátky, na dovolenou... Dále už nejsme schopni vidět. Kroužíme jen mezi prací, počítačem a hypermarketem, mezi vyděláváním peněz a jejich utrácením. Z toho vzrůstá naše únava z udržování globální ekonomiky a začínáme chápat obrovskou nesmyslnost celého tohoto spotřebního kolotoče, který z nás dělá štvance a nutí nás držet krok se sousedy. Podle průzkumů děti znají z televizních reklam mnohem více firemních značek, než zvířat. Všechno se stále zvětšuje, naše domy, auta, i obvod našich pasů, zatímco většina lidí na světě strádá hlady. A tak jak se všechno v našem světě zvětšuje, tak máme stále méně času i věcí, na kterých nám opravdu záleží. Stáváme se roboty bez minulosti i budoucnosti, otupělými bytostmi bez myšlenek a ideálů. Uspáni svoji vlastní prosperitou a růstem jsme zapomněli, jak většina světa vlastně žije a vypadá. Třetí svět využíváme jen jako zásobárnu našich zdrojů, levných pracovních sil, otroků našich korporací a pokusných králíků. Chceme všechno hned.


Zboží jako kulturní symbol

 

Jakmile se ale ze zboží stane kulturní symbol (děti jsou ve škole šikanováni spolužáky za to, že nemají nejnovější značkové zboží), tak to nejde zastavit. Lidé sice věří v možnost volby, ale jsou současným systémem tak vychovaní, že věří ve spotřebu a slepě tento systém následují a chtějí své materiální touhy maximálně uspokojovat. A firmy se tomu také přizpůsobují a snaží se produkovat stále více. Když ale budete lidem říkat, že si vybrali špatně, tak to nezabere. Musíte jim vštípit ideály - tedy, že nejde o to hodně mít, ale o to dobře žít. To je ale otázka kulturní transformace. Nejde o tom, že by byl konzum špatný - materiální věci jsou potřeba. Jde o tom, že se dostal naprosto mimo kontrolu.


Život ve vzduchoprázdnu

 

Média jsou dnes tím, odkud získáváme informace. Už to dávno není Země a duch, nejsme už v kontaktu přímo se zdrojem. Nepěstujeme si vlastní potraviny, nestaráme se sami o sebe, nejsme soběstační. Svoje názory neodvozujeme od naší rodiny. Žijeme v jakémsi uměle vytvořeném vzduchoprázdnu, odpojeni od všech původních zdrojů a jsme naprosto závislí na virtuálních informacích, které nám přichází z velké dálky. Jsme psychicky otupělí. Otupujeme svoje smysly od rána do večera a nevidíme už tu původní krásu. Proto si hledáme náhražky. Máme pocit újmy, ale nevíme, co jsme vlastně ztratili. Je to ale schopnost vnímání světa. To si nahrazujeme snahou svět dobýt a ovládnout, snahou to všechno vlastnit. Honíme se a usilujeme o něco, co leží přímo před námi, ale co denně míjíme, něco co ve skutečnosti už dávno vlastníme.

Až překročíme limit udržitelnosti a ztratíme biodiverzitu, náš systém se začne rozpadat. Riskujeme ztrátu civilizace, všeho oč jsme se snažili. Pokud se tak stane, transformace bude bolestivá. Vidíme, jak se jeden živočišný druh bere z přírodních zdrojů takové množství, že všem ostatních nechává jen velice málo. Žijeme v omylu už od doby, kdy někdo řekl, že člověk je králem a pánem přírody. Tato generace ale musí změnit od základu celý svět. Musíme si umět představit, jak se změní podoba úplně všeho. Energie musí vycházet z volných a obnovitelných zdrojů. Masové produkce se musí změnit v užívání věcí, které budou našimi aktivy, ne závazky. Nebude se vyrábět už proto, aby se co nejdříve spotřebovalo a mohlo se co nejdříve vyrobit a prodat nové. Nový systém už nebude založen na výrobě a spotřebě, ale jen na užívání.

Žijeme zprostředkovaně svoje životy skrze to, co se prodává. Na to si ale v budoucnosti už nebudeme zakládat svůj život. Místo toho budeme používat místní produkty. Mějme více času pro sebe, poznejme, že věci jsou zlodějem času. Čím víc věcí máme, tím víc času musíme strávit prací. Náš život je tak čím dál víc připoután k rytmu získávání věcí. Musíme zavést starý termín z dob před průmyslovou revolucí - skromnost. Skromnost ale neznamená chudobu. Znamená to moudré užívání zdrojů. Musíme pochopit, že příroda jako zdroj není nevyčerpatelný, jak jsme se domnívali.

To není už otázka politiky. Bude třeba široké celospolečenské mobilizace. Bude třeba zapojení všech složek společnosti. Winston Churchill řekl, že američané udělají správnou věc, až když vyčerpají všechny ostatní možnosti. A my už dost dlouhou dobu zkoušíme dost špatných možností.


Impuls ke změně systému

 

Tolik tedy citace z filmu. Jak bude tento systém ale vypadat? Často se diskutuje o tom, je-li lépe kapitalismus reformovat nebo najít jiný systém - prostě z tohoto vlaku vystoupit. Je to ale reálné? Podle mě jediná šance je změna našeho vědomí - duchovní proměna, která způsobí, že zisk a kapitál pro nás nebude to nejdůležitější, i když o to v kapitalismu jde. Tedy přesně, jako zaznělo v tom dokumentárním filmu. Pokud půjdeme po této cestě a nebudeme vše podřizovat ukazeteli hospodářského růstu, jednou přijde doba, kdy nás kapitalismus sám omrzí a s ním i peníze. Prostě jejich moc pro nás nebude zajímavá a nebudeme pracovat proto, abychom za to něco brali, ale proto, abychom sloužili. To je ale zatím velmi idealistická představa a asi málokdo si ji dovedeme prakticky představit. Spíše si myslím, že k takovému pozvolnému a výrazně pozitivnímu vývoji nedojde a přijde nějaký impuls, kdy tento systém bude změněn náhle - pod tlakem vnějších okolností, ať už to bude krach globální ekonomiky, přírodní pohroma, světová válka, cokoli... Prostě něco, co nás donutí k tomu, abychom současný systém už konečně opustili a začali znova a úplně jinak... Opravdu si myslím, že je kapitalismus před svým zhroucením. I když to vnímáme především v prostoru angloamerické civilizace a v Asii či Latinské Americe dosud kapitalismus úspěšně roste a prosperuje. Myslím si, že jeho zánik je v horizontu několika málo desítek let. Ne-li dříve. Pak tady bude již systém v zásadě odlišný.


Cílený krach

 

Můj osobní názor je ten, že k nějakému vážnému kolapsu dojde velmi brzy a se situace vyhrotí tak, že se ukáže, že stávající peněžní a politický systém už takto fungovat nemůže a bude nahrazen novým. Mnoho lidí to asi uvítá, protože nebudou tušit, že půjde o novou, globální totalitu. Podle mě a i mnoha konspiračních teoretiků je totiž stále pravděpodobnější verzí zániku kapitalismu jeho cíleně vyvolaný krach. Nemyslím si, že by se kapitalismus zhroutil proto, že je prohnilý, plný korupce a dluhů. To je teoreticky opravdu možné, ale podle mě zkorumpovaný systém korporátního kapitalismu a médiokracie není ještě to nejhorší. Tím je především to, že kapitalismus umožňil koncentraci moci do rukou malé skupinky lidí, kteří si dělají, co chtějí. Koncentraci moci, která je ve skutečnosti mnohem větší, než se zbytek světa domnívá...

Důvod kolapsu může tedy daleko prozaičtější - bude právě touto skupinou lidí bude kapitalismus ke krachu doveden záměrně (a také možné předčasně), aby mohli tito lidé nastolit Nový světový řád. Kapitalismus jim sice přinesl obrovskou moc, ale stále to není konečná. Oni chtějí ještě větší - a to ani současný kapitalismus už neumožňuje. Kdyby kapitalismus zkrachoval jen kvůli korupci a dluhům, nebylo by to nic nového, ani převratného. Asi by to byl opravdu velmi tvrdý pád, ale nezbylo by nic jiného, než se sebrat a znovu tento systém vzkřísit - protože alternativa neexistuje. Lidé by se určitě do jisté míry poučili a začínali by znova. Pořád by to ale možná nebyla taková změna systému, jakou potřebujeme. Možná potřebujeme silnější impuls k tomu, abychom se probudili ze sna a opustili tento falešný matrix založený na produkci, nekonečného růstu, materialismu a spotřebě. Matrix, který těmto lidem dal neomezenou moc nad lidstvem.


Potřebuje lidstvo Ilumináty?

 

Řekneme si - to je hrůza, to by byl konec světa... Ale co když i tito lidé, kteří usilují o vládu nad světem ve skutečnosti svými plány také slouží Bohu a tomu, aby se celý proces transformace ještě zrychlil a aby se lidstvo ještě rychleji poučilo? Vždyť víme, že všechno má konstruktivní jádro, všechno zlé je k něčemu dobré, vše spadá do Boží plánu. A tak i když se tito Ilumináti snaží ze všech sil udržovat lidstvo v otupělosti a neznalosti, a zdržovat příchod Nového světa, výsledek bude jen ten, že transformace bude o to bolestnější, ale k žádnému zpomalení nedojde - naopak to vyburcuje ještě více lidí ze spánku. Více, než kdyby transformace proběhla poklidně. Lidé tak vlastně mají to, co chtějí a co potřebují. Potřebují zažít nějaké poučení z krizového vývoje. A tak mají i svoje Ilumináty, které potřebují, aby je ovládali, stejně jako zločinci potřebují ty, kteří by je trestali.

Vždyť člověk dává Satanovi jen takovou moc, jakou mu sám dovolí, protože největším nepřítelem není pro člověka ďábel, komunisté, fašisté, Ilumináti, ba ani zlí mimozemšťané, ale pouze a jen on sám. Lidé si sami vytváří svoji realitu a systém. Sice mu padne za oběť i spoustu nevinných, kteří se na něm podílí jen nepřímo, ale to je součástí našeho dědičného hříchu. Nyní ale přichází doba, abychom se tohoto břemene zbavili úplně. Cílený krach, který Ilumináti připravují a vláda Antikrista, to je jen průchozí branou do Nového a Zlatého věku prosperity. Aby se zrodil nový svět, musí ten starý systém padnout. Jako Jidáš splnil svůj úkol v Božím plánu, tak i Antikrist musí odvést špinavou práci... Je tak možné, že v Bibli předpovězená vláda Antikrista a jeho řád je jen vyvrcholením vývoje naší civilizace, jeho přirozeným vyústěním, proti kterému může být velmi kontraproduktivní bojovat, protože bychom ti jen zdržovali a oddalovali to, co se stejně stát musí.

Kde je vůbec hranice mezi realitou a fantazií, mezi lží a pravdou? Často opakovaná lež se stává pravdou a realitou, které způsobí, že lži budeme pokládat za pravdy a pravdy za lži, zvrácenost za pokrok a pokrok za zpátečnictví. Historie se stále opakuje. A bude se opakovat tak dlouho, dokud naše poučení nebude dostatečné a budeme ty lekce potřebovat. Neexistuje žádné jiné nebezpečí, kromě nás samých. Náš vývoj jde po spirále nahoru, ale na každém patře nás čeká stejný úkol - ten, ze kterého jsme propadli. Vývoj vzhůru je však do jisté míry jen iluze. Ve skutečnosti je to vývoj v kruhu. Je jen na nás, jak dlouhá tato spirála bude nebo jak bludný tento kruh bude.

Všechno je ve skutečnosti dobré a konstruktivní - k našemu prospěchu. Jde o to, zda ve všem dovedeme najít to konstruktivní jádro a poučíme se z toho, aniž bychom opakovali stejnou chybu. Chybu, na kterou jsme možná už dávno zapomněli a už ani nevíme, že jsme ji udělali. Nejen jako jednotlivci, ale i jako lidstvo. Všechno je ve skutečnosti konstruktivní, stačí to jen objevit a nepodlehnout klamu. Lži, která vypadá často atraktivnější a je lákavější, protože slibuje něco, co nemůže dát a nic od nás nežádá. Pravda je někdy krutá. Ale pořád je lepší dívat se do očí kruté pravdě, než zavírat oči a žít ve sladkém sebeklamu.

 

Nový světový řád a Antikrist

centralizovaná demokracie

 

Zda a jak rychle bude ale Nový světový řád zaveden, je otázka. Vědci mají dokonce už pro něj i označení "centralizovaná demokracie". Tedy žádný fašismus nebo jiná diktatura, ale prý jen nový typ řízené demokracie, protože na tu dnešní ještě lidé nejsou připraveni. Je ale jasné, že mezi tím není rozdíl, pouze to bude jinak prezentováno. Lidé také nemusí být zbaveni svých občanských práv najednou, ale budou postupně omezována. Není ale vyloučena vážnější krize v případě války, přírodních katastrofy apod. Podmínky pro vybudování tohoto nového řádu jsou v každém případě dnes více, než ideální.

Především technický vývoj značně pokročil a nejsme daleko od doby, kdy budou vymyšleny systémy, které umí předvídat a tím také i ovládat myšlení lidí. Podle mnohých jsou dokonce tyto systémy již k dispozici a byli dodány negativními mimozemšťany. Každopádně v dnešní době už máme na to, abychom intuitivní a propojené ovládací systémy zdokonalili tak, aby je bylo možno nejen propojit s globální sítí a všemi komunikačními kanály, ale i s naším vlastním vědomím. Jako výhoda se nám předkládá to, že díky tomu budeme moci naše technologie ovládat přímo svými myšlenkami, ale skutečnost je právě opačná - tyto technologie budou ovládat nás. Implantace čipů do těl lidí, čipů, kterou jsou schopné komunikovat se vzdálenými zařízeními, to už není žádné sci-fi, ale realita. Jakmile jste napojeni na globální síť, tak jste součástí skrytého ovládacího systému. Bude tedy zajímavé sledovat další vývoj internetu a všech zařízení, které s ním komunikují, protože už nejde jen o technický vývoj, ale o to, kdo získá moc nad celým lidstvem.

Nebude zřejmě problém vytvořit i samotné podmínky pro Nový světový řád tak, aby ho lidé ještě rádi přijali za svůj, a po letech globální války o moc v něm nakonec uvidí spásu a budou přesvědčeni o jeho správnosti. Může být použita i šoková doktrína (přílet mimozemšťanů, přírodní pohroma, ekonomický kolaps, rozpoutání světové války apod.) a povinnost okamžitě se přizpůsobit novému světovému řádu v zájmu "záchrany lidstva". S tím ostatně připravovaný projekt na ovládnutí lidstva údajně počítá. Dokonce se prý už dlouhá léta připravuje projekt, který by umožnil novou světovou válku rozpoutat tak, aby agresor vypadal jako ochránce lidských práv, který byl sám napaden.

Ale nepředbíhejme čas panování Antikrista, žádná válka ještě nezačala a zatím není ani povinné masové zavádění čipových technologií na pořadu dne a nový režim se bude stále tvářit jako demokratický. Není cílem proti lidem bojovat, ale získat si je po dobrém. Může to ještě několik let, či několik desítek let trvat. Také Bible nám ale říká, že před Antikristem - šelmou s číslem 666, která se postaví na místo Boha, bude muset pokleknout každý člověk a přijmout její cejch - jinak bude vyřazen ze společnosti. Zpočátku tedy bez nátlaku, jednoduše zbavováním všech občanských práv. Ale kdo by chtěl být zbaven možnosti nakupovat, prodávat, možnosti prokázat svoji identitu apod.? Když tento cejch odmítnete, nikdo vás přímo trestat nebude - je to vaše svobodná volba, ale budete vyřazeni mimo společnost a stanete se nejen bezdomovci, ale i lidmi bez jakýchkoliv práv.

Nedávno jsem na nějakém videu viděl jistou konferenci, ve které se hovořilo na tom, že plán na nastolení Nového řádu je do roku 2018, sto let po ukončení I. světové války. V mnoha poselstvích se objevuje rok 2017 jako konečný pro současný společenský systém, zatímco rok 2012 pouze jako začátek v odehrávání velkých změn. Jiné zdroje zase uvádí, že rok pro získání globální moci byl posunut na rok 2029. Ať tak či onak, v jaké podobně proběhne a kolik lidstva se Iluminátům vůbec podaří dostat pod kontrolu, žádné konkrétní datum není podstatné a je úplně zbytečné o něm spekulovat. Nejde o to, abychom se strašili budoucností, nýbrž je o to, abychom si dobře uvědomovali, kam tento svět směřuje, nepodléhali mediálním masážím a nevěřili všemu, co nám prezentují naše vlády a média. Tedy až na výjimky, jako například tento rozhovor (na obrazovkách ČT se ale nakonec neobjevil) -

Daniel Estulin pro Českou televizi o skupině Bilderberg:

 

https://www.youtube.com/watch ?v=QftIJi3layQ

 

Dospívající civilizace

 

Současný stav společnosti nevidím jako úpadek, ale také jako přechodné (byť nebezpečné) období. Každá krize je šance uvědomit si chyby a napravit je. Není nic jiného, než upozornění na to, že kráčíme po špatné cestě. Naše současná západní civilizace už není dítětem, kterému vládne církev nebo jiné autority, ale zároveň ještě nedosáhla duchovní dospělosti. To je zvláště nebezpečné proto, že jí jednak chybí autority (ať už vynucené nebo přirozené) a jednak proto, že sama nedovede mít svůj vývoj plně pod kontrolou. Podobá se neklidnému dospívajícímu dítěti, které revoltuje proti rodičům, nevypočitatelnému rebelovi, který utekl z domova a rodiče neví, kde ho hledat a čeho bude schopen. Tak je to s celou naší civilizací. Je neomylně přesvědčená o své vyspělosti a dokonalosti, přitom je ještě jen v pubertě a teče jí mléko po bradě. A touto představou stínoví vládci a jejich média masírují lidem mozky. A ještě navíc je vymývají představou o důležitosti věcí, které vůbec důležité nejsou, jen aby odvedli pozornost od toho, co důležité je a mohli je nerušeně manipulovat a ovládat ke svému prospěchu.


Zánik bipolárního světa

 

Aby mohla vzniknout nějaká nová univerzální a navíc skutečně přirozená hodnota, která bude mít mnohem větší platnost a spojovat všechny lidi do harmonického společenství, musí vždy všechny ty dosavadní hodnoty padnout - a to se právě dnes děje i dnes v podobě globalizace. Ta předznamenává, že tato transformace již začala. Jsme toho svědky na každém kroku, probíhá velké třídění, celá globální společnost prochází zemětřesením. Starý svět bipolarit a rozdělení umírá a ten nový se teprve začíná rodit a ještě tu není - žijeme v jakémsi neklidném a bouřlivém mezidobí. Ostatně tak by se dal nazvat celé 20. století, kdy bylo dosaženo tak velkého technického pokroku, jakého nebylo dosaženo během stovek let předtím. To je několikanásobné urychlení vývoje - neuvěřitelné zrychlení. Bylo to i století, kdy se lidstvo ocitlo na pokraji totální zkázy.

Rozpad totalitních systémů komunistického bloku byl jen začátkem konce bipolárního světa a začátkem globalizace. Vlastně můžeme říci, že tyto systémy byly předem odsouzeny k rozpadu, pod tlakem postupující globalizace byly nadále neudržitelné a dříve či později by se zhroutily stejně. Gorbačov celý proces jen možná trochu uspíšil a ani sám netušil, jaký dopad bude mít snaha o jeho reformu. Myslím si, že Václav Havel měl pak na tomto rozpadu jen zanedbatelný podíl, i když většina lidí věří, že to bylo právě naopak. Je to však přirozený důsledek zesilující se světelné energie, která Zemi vyzdvihne do reality nového, vyššího vědomí.

Všechny násilně udržované unie a totality proti vůli lidí jsou odsouzeny k zániku a rozpadu, stejně jako komunistický blok. Zbývá je otázka, za jakou cenu k tomuto rozpadu dojde a jaká spoušť, chaos po tom rozpadu zůstane. Je však pro vznik nového světa třeba. Ti, kteří se tomuto novému a lepšímu světu dokážou přizpůsobit a přijmout jej za svůj, ti budou pokračovateli této civilizace. Uvidíme, jaký osud bude mít Evropská Unie. Dokáže se výrazně transformovat a prokáže svůj význam a životaschopnost. Já si myslím, že nějakou dobu bude ještě ze všech sil udržována, ale nakonec ani síla korporací nezabrání, aby se buď výrazně zmenšila nebo zcela zanikla. Civilizace, režimy a systémy, ty vznikají a zanikají. Ovšem život, ten je věčný. Přinesla Evropě určitou zkušenost, dobré i zlé, ale dnes je už mrtvá a stává se jen další slepou uličkou vývoje, který je to stálým koloběhem boje za svobodu a revolucí - stálé opakování se historie. Ostatně, žádná Unie není včená a všechy se dříve či později rozpadly, jakmile se přežily. Její rozpad možná přinese podmínky pro připravovaný Nový světový řád a nový bezhotovostní měnový a identifikační systém - který bude jen poslední podobou totality, která ukončí tento Věk lidstva, aby začal Nový Věk - Nová Země, civilizace postavená na zcela jiných základech, než na boji o moc.

 

Globální evoluce lidstva

 

Pokud si někdo myslel, že po odstranění komunistického režimu přijde automaticky svoboda a vše dobré, byla to velmi naivní představa. Jak říká David Icke, odstraněním viditelných nepřátel a komunistického režimu jsme jen umožnili těm neviditelným, aby se chopili moci. Aby se kapitalismus spojil, globalizoval a posílil svoji moc - stal se kapitalismem korporací a Iluminátů, kteří nám vládnou. Zjišťujeme, že ti, co si svobodu nepřejí, jsou stejně aktivní v každé době, ať mají jakoukoliv tvář, masku a jakýkoliv kabát, který není problém pro ně měnit, protože sledují jen svoje zájmy a principy, kterými se snaží nahrazovat ty demokratické. Stále více lidí na celém světě si uvědomuje, že tento systém globálního kapitalismu, který ovládá jen úzká skupina miliardářů, je nadále neudržitelný. Mnoho lidí však bude stále naivně a slepě věřit, že je to jen konspirační teorie a že vznik totality v kapitalismu je nesmysl. Kapitalismus je ale v globálu totalita stejná jako jakákoliv jiná. Má pouze více demokratických prvků - zatím.

To k čemu se blížíme nyní je jen další revoluce - tentokrát revoluce globální. Kapitalistický systém je odsouzen k zániku a rozpadu podobně, jako kdysi komunistický blok. Jen nevíme, jakou cenu bude tato transformace stát a za jak dramatických okolností proběhne. Nelze pochybovat o tom, že největší hráči světa, kteří řídí jeho globální ekonomiku a média, se tak lehce vzdají svých pozic. Právě naopak. V jejich zájmu je zachování současné podoby světa a rozdělení moci, ze které mají zisk. O tuto moc a tento zisk budou bojovat až do konce. Nyní tedy stojíme jen před oním spouštěcím mechanismem, který by spustil lavinu hroucení současného kapitalistického systému.


Globalizace vrcholí

aneb

porodní bolesti Nového Věku

 

Všechny války, katastrofy, pohromy, nemoci, vše je pouze předehrou pro uchopení moci, nejen jako následek, ale i jako strategie. Ukazují jen na to, že moc negativních sil slábne a ony si jí chtějí udržet za každou cenu, vývoj však nelze zastavit a současnou podobu světa a rozdělení moci nelze udržet. Všechny tyto věci jsou součástí závěrečné epochy starého věku lidstva této civilizace. Ústředním bodem poselství o příchodu Nového věku však nejsou. Stejně tak ani proroctví o konci světa nemají žádný cíl šířit strach a paniku. Jejich cílem je pouze varovat a připravit lidstvo na tyto události, před kterými stojíme.

V celém vývoji naší civilizace se střídala období více demokratická s těmi méně demokratickými. Nyní, v krátké pauze, kdy jsme si mohli oddechnout po pádu komunismu, nás čeká možná závěrečná fáze - období méně demokratické, ve které bude demokracie pevně sešněrována a hlídána elektronikou, kamerami, čipy a satelity. Pak začně ovšem skutečná svoboda a dlouho očekávaná Nový, zlatý věk lidstva, protože i Nový světová řád (a i veškerá genocida, pokud k ní dojde) je předurčen ke krachu. Vědí to jistě i Ilumináti a ti, kteří usilují o moc. Vědí ale také, že nyní přichází ještě jejich poslední možnost, kdy budou moci svoji moc uplatnit a prosadit. Tedy, alespoň nad částí lidstva, kterou se jim podaří ovládnout a dostat pod kontrolu...


Společnost za zenitem - nastavený čas

 

Domnívám se, že v současnosti je naše civilizace již za svým zenitem v jakémsi nastaveném čase jejího trvání v současné podobě - jak píše S. M. Greer. V podobě, která už tu dávno neměla za normálních okolností být. Jinými slovy, že tato civilizace dosáhla svého vrcholu (pokud se týká rovnováhy mezi duchovním a technickým vývojem) někdy na prahu průmyslové evoluce, zániku feudalismu a vzniku kapitalismu. Zatímco do té doby ještě technický vývoj nedosahoval úrovně duchovního, po tomto zenitu jej technický vývoj předběhl a došlo k nastartování relativního duchovního úpadku - od té doby duchovní vývoj společnosti více-méně stagnuje a nijak výrazně se nemění. Rozdíl je právě jen v onom stupni technického vývoje, který je člověk schopen mít pod kontrolou, aniž by mohl být globálně zneužit, aniž byl mohl způsobovat duchovní devastaci a následně rozpad společnosti. Zdá se, že dnes opravdu žijeme v nastaveném čase - na dluh. Nyní je nejvyšší čas dluh splatit, udělat tlustou čáru za minulostí a stát se opravdovými lidmi vědomými si svého lidství, kosmického původu a úkolu. Začlenit se znovu do celku...


Duchovní probuzení - poznání pravdy

 

I když je to možná paradox, že přes další hluboký pokles morálky a růstu společenské krize současně bude stále více lidí, kteří budou vysoko převyšovat průměr a budou si uvědomovat to, kým jsou a proč na Zemi jsou. Všichni ti budou zvyšovat duchovní vědomí celé civilizace a umožní tak příchod té nové. Ať to bude stát jakoukoliv cenu. Ať už jsme dosáhli dna nebo ještě padáme. Tam kde dochází k úpadku, tam sílí i volání po změně a volání o pomoc. Vlastně bychom mohli říci, že všechno špatné je k něčemu dobré a podobně, že každý úpadek je jen začátkem novějšího a lepšího. Stejně jako i Jidáš posloužil Bohu a jeho plánu, stejně tak Bohu slouží i ďábel. Neexistuje žádná protihodnota zla a negace. Vše negativní je pouze nedostatekem pozitvního - nikoliv jeho opakem. Život je nekonečný a má i nekonečnou a neomezenou moc regenerovat sám sebe. Nelze ho nijak zastavit, ani zničit. Je schopen odstranit vše, co mu stojí v cestě.

Jinými slovy - negace je vlastně motorem evoluce, tím co jí motivuje ke zlepšování. Neexistují žádné konce na věky ani destrukce. I destrukce je jen demolice nebo rozpad něčeho, co dosloužilo nebo bylo neživotaschopné. Nic takového jako zánik něčeho ve skutečnosti neexistuje - slovo zánik nebo smrt musíme nahradit slovem proměna nebo transformace. Takový je život. Všechno má konstruktivní jádro a lze využít k dobru, lze se z toho poučit. A pokud se nepoučíme, přijde další lekce a nová a nová výzva. Dokud se vývoj nepohne dopředu. Vývoj je zákon, bez kterého by neexistoval život, něco co nelze zastavit, pouze dočasně zpomalit, aby pak nabral ještě větší rychlost... Není to zákon silnějšího nebo schopnějšího, jak chápou evoluci ti, kteří neuznávají duchovní hodnoty, ale jen ty mocenské a materialistické. Je to evoluce vědomí.


Pohádka o moci zla

 

Lidé, kteří vzývají Satana, Ilumináti, kteří věří reptiliánům jejich sliby o moci a zisku, kapitalisté, kteří věří, že mohou žít beztrestně na úkor jiných nebo že mohou vykořisťovat Zemi a ovládat jiné, ti všichni žijí v hlubokém omylu. Věří v moc s sílu zla, která je jen přeludem. Věří, že stojí na straně silnějšího, ba dokonce že se mohou stát bohy nebo dokonce Boha dobýt. Jenže zlo existuje jen proto, aby sloužilo k vývoji dobra - jen proto ho Stvořitel nechává při životě a působit. Jakmile ale svůj úkol splní, zlikviduje samo sebe, protože se nebude moci nadále udržet. Zlo je totiž svojí podstatou tak zkažené a zlé, že je neschopné delší existence, jak samo sebe spotřebovává a užírá. Všichni, kteří věří v sílu a moc zlá nejsou ve skutečnosti zlí, ale jsou otroky tohoto bludu. Bludu, který má moc je jako těžký balvan svrhnout do propasti, kterou sice kopou jiným lidem, ale ve skutečnosti ji kopou sami pro sebe... Bludu, který lidem prostřednictvím svého progamu vštípil ďábel, bludu, kterému lidé uvěřili... Každý, kdo věří v moc zla, nenávidí sebe. Strach je největší manipulátor...

Jak moderní matrix změnil naší společnost?


Semd hříchů dnešní západní společnosti:

 

korektnost bez svědomí
politika bez zásad
bohatství bez práce
požitky bez morálky
vědomosti bez charakteru
obchod bez etiky
věda bez lidskosti


Lidé obrátili naruby sedm hlavních hříchů

a vyhlásili je za ctnosti:

 

pýchu zdravým sebevědomím
lakomství zákonem ekonomiky
úchylku odlišnou orientací
smilstvo zdravým biologickým instinktem
nestřídmost vyšší životní úrovní
závist a nenávist bojem o spravedlnost
hněv rozhořčením nad názorem druhých

Výsledek?

Jsme více korektní, ale méně svědomití.
Máme lepší bydlení, ale menší rodiny.
Kupujeme více, ale těšíme se z toho méně.
Znásobili jsme naše majetky, ale zredukovali naše hodnoty.
Máme více titulů, ale méně zdravého rozumu.
Máme více druhů jídla, ale méně výživy.
Přes net komunikujeme s celým světem, ale nebavíme se mezi sebou.
Jsme vzdělanější, ale hloupější.
Jsme rozumnější, ale nechápavější.
Máme méně zdravého rozumu, ale více vyhlášek, návodů, podmínek a nařízení.
Jsme více korektní, ale méně soucitní.
Jsme bohatší, ale vnitřně chudší.
Máme méně osobností, ale více účinkujících.
Máme méně autorit, ale více zákonů.
Máme méně rodin, ale více homosexuálů.
Máme méně manželství, ale více osamělých lidí.
Máme více partnerů, ale méně lásky.
Máme větší nabídku, ale menší poptávku.
Máme více erotických pomůcek, ale méně požitků.
Máme lepší sexuální výchovu, ale více těhotných nezletilých.
Máme více umělců, ale méně osobností.
Máme více zábavných programů, ale méně zábavy.
Máme lepší sociální systém, ale více šikanovaných.
Máme více nároků, ale méně skromnosti.
Máme více sebevědomí, ale méně vychování.
Více mluvíme, ale méně konáme.
Více myslíme, ale méně cítíme.
Přestáváme chápat jednoduchost, zato umíme lépe analyzovat a vymýšlet nesmysly.Author: Hulk # WicuMuga67
Svet2013-12-119
-
 75% ( 10 people voted )
+
tak teda čakajme, že to vybaví súdruh Samosato. Värímä!
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-11 19:51:17 55ede02a
NWO tu už je len ho musia ofialne vyhlasiť. Na to aby to ľudia prijali musí prisť nejaka udalosť ktorá zmeni zmyšlanie ľudí. Tou udalosťou bude buď globalna vojna, globalna katastrofa, globalna pandemia, globalna revolucia, globalna kriza (ta už prebieha), útok mimozenštanov alebo iné.

Jednoducho na to aby prišla globalna vláda Antikrista musí prísť nejaka globalna udalosť prípadne zlučenie viacerych udalosti.

Kukino # SuwaJyla20
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-12-11 19:55:45 5b7fdc4f
inak povedane musí byť globalny problem aby nám bolo možne navrhnuť (predostrieť) globalne riešenie.

Kukino # SuwaJyla20
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-11 19:58:05 5b7fdc4f
pocuj hulk,super text,hlavne posledne zhrnutie,dik
openmind # VefiJobo64
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-11 21:13:33 c35b05cc
Tento clanok bol aktualny tak pred 5 az 10 rokmi dozadu.Dnes ako pozorujem vo svete je situacia celkom ina ludia dostavaju rozum a rychlo sa prebudzaju.Prestavaju uz zbytocne vyhadzovat peniaze na nove mobily tablety a ine reklamou podsuvane zbytocnosti .Dnes je najdrahsi volny cas ktory je straveny v prirode cista voda a lesny vzduch.

jan # CosaPasi73
-
 67% ( 5 people voted )
+
2013-12-11 23:39:34 506f3b8d
Tento clanok bol aktualny tak pred 5 az 10 rokmi dozadu.Dnes ako pozorujem vo svete je situacia celkom ina ludia dostavaju rozum a rychlo sa prebudzaju.Prestavaju uz zbytocne vyhadzovat peniaze na nove mobily tablety a ine reklamou podsuvane zbytocnosti .Dnes je najdrahsi volny cas ktory je straveny v prirode cista voda a lesny vzduch.

jan # CosaPasi73
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-11 23:40:23 506f3b8d
loading...
Hulk

V závěrečném resumé snad ještě chybí:

Máme lepší sexuální výchovu a také více impotentů a párů neschopných zplodit potomka.

Jinak jsou všechny články dost dobré. Dík.

zero # MotoLile18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-12 01:00:23 55478017
co s tym dokaze urobyt bezny clovek? globalny kapitalizmus je takmer vsade, nakoniec ked nebude mat kam expandovat a co drancovat tak zozerie sam seba, este predtym bude vojna o zdroje a svetovladu...xixiix kazdy kto ma zahradu tak si nieco dopestuje a dochova, tym znizuje emisie-znecistenie z dopravy a velkovyroby, znizuje spotrebu energie-logistika, ibaze pre dnesny sysem je lepsi zlodej, pretoze ten co si dopestuje a dochova neda zarobit obchodnej korporacii a statu nezaplaty tym padom dane! zlodej ukradne, preda a nakoniec nieco kupy a tym da zarobit korporacii aj statu, cize on viacej vyhovuje sucasnej plutokracii ako sedliak! preto keby ste chceli chovat hoci aj kozu na vlastnom dvore tak hu musite zaregistrovat, vytvorit jej vhodne ustajnovacie podmienky a hocikedy by ste sa museli podrobit kontrole na vlastnom pozemku s moznostou pokuty! v podctate vas chcu znechutit z vsetkeho co je pre vas potenciale dobre, toto vsetko je dlhodobo pestovane v ludoch a dnes sa to odraza na ludckych postojoch, medziludckych vztahoch, zdravy obcanov atd. kto ma rozum a vie o co ide, uvedomuje si ze ta nova doba je iba navrat na zaciatok 19 storocia, kedy nasi pradedovia chodili za pracou do rakuska, madarska, ceska ci kade tade po svete, s tym ze oni nemali media ktore by ich vedeli zmanipulovat, tak ako su zmanipulovany ludia dnes, takze vzdy pouzivaly vlastny rozum, vedeli kto su, kam patria a oco ide v tomto svete, vzdy sa vratili k svojej zemi, rodine a nie vzdy dobrym susedom, lebo vedeli co znamena slovo plnohodnotny zivot a nemuseli byt materialne bohaty aby mali pocit stastia a slobody, a na toto ludia dnes zabudli, nahanaju sa za niecim, ani sami nevedia za cim, ale stale verim ze zdravy rozum si raz najde kazdeho, otazka znie iba kedy...xixixi
kombajn # HydyKuwi36
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-12 01:02:13 560df8c5
jan Podle tebe byl aktuální tak jak píšeš před několika lety a pro mne také. Ale pro absolutní většinu schvácených štvanců kterým se nedaří dohonit své štěstí a zdraví, je tento článek aktuální právě teď. To že my jsme na tyto věci o chvilku dřív, ještě neznamená že je tento článek neužitečný.zero # MotoLile18
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-12 01:23:40 55478017

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
d   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

NEPŘIBÝVÁ VZDĚLANĚJŠÍCH LIDÍ. DOTOVAT MOZEK PROSTĚ NEJDE


NEPŘIBÝVÁ VZDĚLANĚJŠÍCH LIDÍ. DOTOVAT MOZEK PROSTĚ NEJDE
Rozložení inteligence v populaci je však stále konstatntní a průměrný IQ je stále jen 100 bodů. Stoupá li počet vysokoškoláků, nutně stoupá počet vysokoškoláků s příliš ní...
Komunismus
Jak se baví internet
Škola základ života

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0454 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo