Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Emil Páleš: Bezák, církevní majetky a budoucnost


Emil Páleš: Bezák, církevní majetky a budoucnost

Revue Prostor 102, léto 2014

Bezák, církevní majetky a budoucnost

Emil Páleš

Když se před dvěma lety rozkřiklo, že arcibiskup Róbert Bezák udělal něco zlého, měl jsem vidění. Bezák stál u stolu s papírem a s perem v ruce a někdo mu říká: Podepiš, že přebíráš arcidiecézi v pořádku!

Poctivý biskup byl překvapením

Ze znění obvinění mi bylo hned jasné, že jen odvádějí pozornost od skutečnosti. Bezák prý nosil džíny, šel s někým v tělocvičně do sprchy, zřídil v arcibiskupském paláci restauraci... Nikde jinde přece církvi nevadí, když kněží mají tajně ženy, obtěžují chlapce, rozkrádají majetek nebo i nevěří v Boha. Důležité je jen dekórum a loajalita. Tady muselo jít o něco, na čem církvi opravdu záleží – o peníze. Bezák někoho ohrozil.

Bezákův předchůdce, arcibiskup Sokol, zjevně tuneloval svou diecézi. Stovky miliónů slovenských korun proudilo cestami nevýhodnými pro diecézi a mimo oficiální účetnictví. Prodával nebo pronajímal církevní pozemky nevýhodně přes spřízněné firmy; dary amerických Slováků pro trnavskou diecézi si ponechal osobně. Jestli se Bezák něco dověděl, bylo to díky náhodám a byl to jen vrchol ledovce. Třeba když přicházeli podnikatelé a ptali se, zda postačí "obvyklá suma" jako úplatek. Nebo se objevil šek na milion dolarů a nebylo jasné, za co.

Počítali snad s tím, že jednoduchý řeholník, hoch z vesnice jim půjde na ruku? Ale Bezák byl tak poctivý, tak naivní, že nepochopil, co se od něj očekává. Pustil se do dělání pořádků. Informoval Svatou stolici o závažných problémech spojených se stavem hospodaření arcidiecéze a žádal o kontrolu. Když jeho žádost zůstala bez odezvy, dal provést nezávislý ekonomický audit. Svatý stolec pak vyslal apoštolskou vizitaci, která se však místo hospodaření zajímala o Bezákovu osobu. Jejím posláním bylo shromáždit materiál proti Bezákovi. Nebyla to ani obvinění, jen alibisticky kladené otázky, které ho obestíraly řečmi. Bezák byl trochu podezřelý ze všeho. Papežský nuncius ho vyzval k dobrovolné rezignaci z funkce arcibiskupa. Sám prý dobře ví proč a má o tom mlčet. Ale Bezák se ptal: proč? Tak ho odvolali bez udání důvodu.

Pojednou zůstanete bez přátel – všichni se vás straní jako malomocného. Žádný ze slovenských biskupů se za něj nepřimluvil. "Kostky již byly vrženy", jak řekl arcibiskup Zvolenský, a kdokoliv by se ho zastával, poškodil by tím zbytečně jen sám sebe. Vždyť mu to přece řekli jasně: byl "nekolegiální". Tak proč se tak trapně dál vyptává na něco, co nikdo nemůže říct nahlas? Jen čeští kardinálové a preláti se ho zastali. Češi si zaslouží mít Bezáka, pokud by snad byl rehabilitován. Tomáš Halík měl odvahu říct, že Svatý Otec se zřejmě mýlí. Vzápětí ho však omluvil tím, že není informován.

Vatikán, politika a podsvětí

Ano, to je dávno známá věc, že papež je nejméně informován z nás všech. Papež ví jen to, co chce vědět. Ví, co nemá vědět. I jinde ve světě, když policie přijde do nějaké diecéze, nevede se tam žádné účetnictví a bují šedá ekonomika. Všichni podřízení prohlásí, že nejsou za nic odpovědni, protože jen plní vůli biskupa, který rozhoduje. A biskup, ten už vůbec o ničem neví, nebyl tam a nic nenařídil. V římské církvi z principu nikdo není odpovědný. Všichni se totiž podřizují papeži – a ten o ničem neví. Jenže k pravomoci rozhodovat neoddělitelně patří odpovědnost a povinnost informovat se.

Pavel VI. nevěděl, že jeho přítel, Michele Sindona, je sicilský mafián, komplic newyorské rodiny Gambinů – a tak ho v roce 1969 jmenoval manažerem vatikánské banky. Sindona byl později odsouzen na 25 let za vraždy a bankovní podvody ve Spojených státech. Až v roce 1978 nastoupil Jan Pavel I. s úmyslem reformovat vatikánské finance. Byl papežem jen 33 dní a dostal "infarkt". Po něm přišel Jan Pavel II. a v roce 1982 zkrachovala Banco Ambrosiano. Vytuneloval ji její ředitel Roberto Calvi ve spolupráci s ředitelem vatikánské banky arcibiskupem Paulem Marcinkusem. Část peněz proudila přes Bahamy do Vatikánu a Jan Pavel II. je použil kromě jiného i na podporu polského hnutí Solidarita. V bance zůstala "sekera" za 1,5 miliardy dolarů. Calvi na prahu vězení zaslal varovný dopis papeži, jež mu byl zavázán: jestli mne nepodržíte, Vatikán zažije skandál nebývalých rozměrů. O deset dní později našli Calviho mrtvolu oběšenou na jednom z mostů v Londýně. Ve stejný den v Itálii Calviho sekretářka "vyskočila" z okna a kompromitující materiály zmizely. Věřím, že papež tuto vraždu neobjednal a ani nemusel. Jiní totiž vědí sami od sebe, co mají dělat. Třeba slovenský biskup Pavol Hnilica, který se pokusil odkoupit kufr s Calviho materiály od vyděračů za 2,8 milionu dolarů. Chtěl ochránit dobré jméno Svatého Otce, jež je slovenským věřícím tak drahé.

Calviho vraždu nejspíš objednala tajná lóže Propaganda Due, která tvořila stínovou italskou vládu a dosazovala ministerské předsedy. Kauza, jež otřásla Itálií, však ukázala, že Vatikán, politika a podsvětí jsou propleteny a mají společné zájmy. K těm patřilo kromě jiného budování valu proti šířícímu se komunismu. Lóže připravovala státní převrat a převzetí moci pro případ, že by komunisté získali ve volbách většinu. Pro tuto "vyšší" věc museli zemřít i někteří příliš zvědaví novináři. Komunistická Itálie by ohrozila církev v samotném srdci Říma. Snad i proto se papež, který byl letos svatořečen, spojil s "ďáblem" a neudělal žádné personální změny. Ponechal Marcinkuse i jeho nástupce De Bonise, který byl ještě horší. Miliardy špinavých lir dávali "křesťanskému politikovi" Giuliu Andreottimu, který je používal na úplatky.

Kancelář vatikánské banky je hned za dveřmi papežských komnat – ale papež netuší, že jeho banka je třicet let v rukou kriminálních živlů. Až po rozsáhlém zatýkání a zániku celých politických stran v roce 1992 se také Vatikán odhodlal k hloubkové kontrole. Zkontroloval sám sebe a výsledky kontroly si nechal pro sebe. Jen jeden z revizorů, Renato Dardozzi, vymyslel něco chytrého. Nechtěl sice ohrozit sám sebe, ale tajně zkopíroval tisícky interních dokumentů a schoval je. Jejich zveřejnění uložil až v závěti svému příteli, který byl novinářem. Gianluigi Nuzzi všechno zpracoval ve své knize Vatikán, a.s., jež vyšla v roce 2009. Banka Svatého Otce prala peníze pocházející ze všech možných zločinů – z obchodu se zbraněmi, drogami, prostitucí – a proměňovala je na "důvěryhodné" finance. Právě ve Vatikánu měla mafie ráj, kde díky exteritorialitě nedosáhla ruka italské policie, a podvodníci požívali diplomatické imunity.

Z "rodiny" se nevynáší

Jistěže, když už se na to přišlo, církev slíbila nápravu. Naději vzbudilo rozhodnutí vatikánského bankovnictví přijmout evropské standardy proti praní peněz a v červnu 2012 dovolili i první nezávislý audit. Udělá si teď už církev pořádek v hospodaření? Zdá se, že ne – protože v červenci 2012 vylučují Bezáka, který se o to pokouší. Bezák je uklizen do kláštera pro seniory v jižní Itálii. Prokuratura bude zřejmě šetřit tak dlouho, než se na vše zapomene. Kde není žalobce, není třeba soudce a poškozený – v tomto případě církev – nemá zájem věc vyšetřit. I nový papež František Bezákovi vzkazuje, že se má omluvit a učinit pokání. Za co? Myslím, že porušil "rodinný" princip. Mario Puzzo v románu Kmotr mistrně ztvárnil tento italský pocit příslušnosti k "rodině". Vše zlé se musí vyřešit v rodinném kruhu. Kdo vynese něco ven, je zrádce. I sexuální zneužívání mladistvých nepatří do rukou světské spravedlnosti – vyřešíme si ho mezi sebou. Uvnitř to pak dopadá tak, že se to buď neřeší vůbec (když si pachatel zavázal nadřízené dary), anebo se to řeší napomenutím a přeložením, ne vyloučením. Provinilý kněz se vždy hodí a je dobře ovladatelný. Tato "rodina" zahrnuje 400 tisíc kněží, ale už ne 1,2 miliardy katolických věřících, kteří jsou klamáni.

Církevní finance by byly vnitřní věcí katolíků, kdyby Slovenská republika ročně neplatila 21 miliónů eur na platy kněží a ještě větší částky jinými cestami a nepřímo přes daňové úlevy. Slovenské ministerstvo kultury neumí ani zjistit, co všechno církev restituovala, protože ta tvrdí, že nemá přehled o svém vlastním majetku. Na Slovensku už dávno měla být zavedena asignační církevní daň – aby se každá církev financovala z daní svýchvlastních členů a každý člověk mohl podporovat tu církev, kterou si sám zvolil.

Nejen církvi chybí páteř

Na Vánoce 2007 jsem napsal otevřený dopis Konferenci biskupů Slovenska, kde jsem církvi vyčetlbezpáteřnost. Po sedmnácti letech od sametové revoluce jsem toho měl dost. Dělal jsem poctivou badatelskou práci a přednášel tisícovkám posluchačů o tom, že tradiční učení církve o andělech v sobě mělo a má jistý pravdivý rozměr. Dlouho jsem nechápal, proč v tom se mnou církev nechce spolupracovat. Pak jsem doufal alespoň v otevřenou, čestnou oponenturu. Místo toho se za mými zády šířili jen falešné informace, někdy i hrozby těm, kdo dali prostor k prezentaci mé práce. Kohokoliv jsem přichytil při šíření pomluv, neodpovídal za své činy, ale odvolával se na své nadřízené. A nadřízení odmítali odpovědnost za své podřízené. Žádal jsem konferenci biskupů a bohosloveckou fakultu, aby mě buď skutečně odsoudili a řekli proč – anebo aby informovali své členy, že jsem církví odsouzen nebyl, ať přestanou šířit falešné zprávy. V odpovědi biskupů stálo jen tolik, že mi nebudou odpovídat. Církev se s nikým o ničem nebaví. Svou korespondenci jsem zakončil větou, že má slova zřejmě musí zaznít z úst samotných katolíků, jež začnou svou církev hromadně opouštět. Netušil jsem, že se tak mělo stát již za pět let.

Je slovenská katolická církev po Bezákovi jiná? Doufám, že alespoň část věřících začala cítit odpovědnost za své představené. Na to musel přijít někdo, kdo byl oblíben, koho dobrotu a upřímnost znali zblízka, kdo vzbuzoval naději a byl to věrný syn církve. Verdikt z Říma zranil, ponížil slovenské katolíky. Právě tu lepší část věřících tím Vatikán ztrácí. Je to paradox, který trvá staletí: církev potřebuje světce, ale má je raději mrtvé, než živé. Za života s nimi má problémy, jako třeba se sv. Františkem, který hlásal naprostou chudobu. Nejednoho téměř exkomunikovali nebo i upálili, než si po smrti přivlastnili a zužitkovali jeho duchovní charisma. Bez takových by však církev nepřitáhla lidi.

Kdyby šlo jen o katolíky – žel, jinde je to stejné. Ve státní správě, v akademických institucích. U církve to víc bije do očí, protože se dovolává Boha a měla by vést zbytek společnosti ven z marasmu. Jedné pracovnici pozemkového fondu procházelo rukama rozkrádání půdy. Lukrativní pozemky se překvalifikovaly do jiné kategorie a měnily se za lacinou půdu jinde, jako by byla rovnocenná. Po absolvování semináře o archandělu Michaelovi na mé Škole angelologie se rozhodla nabrat odvahu k pravdě. Vyčíslila, o kolik miliónů stát přichází, a poslala to svým nadřízeným. Ovšemže, přivolala tím pohromu především na svou vlastní hlavu, jelikož nadřízení sami byli spolupachatelé. Najednou byla obviňována ze všeho možného.

Co dělat?

Kdo to myslí poctivě, musí odejít. Z českých a slovenských univerzit vyháníme právě ty, kterým záleží na jejich rozkvětu. Kde lidi kladou svůj sobecký zájem nad pravdu, zaniká společenství a ztrácí se schopnost vykonat cokoliv velkého. Ano, je to tak i v mé vlastní "církvi" – v malém duchovním hnutí, které jsem dvacet let doporučoval a sympatizoval s ním. Když trvám na morálních zásadách, nemohu dál spolupracovat. Každý má své důvody, proč tiše tolerovat lež. Nechtějí slyšet, že bez morálky se rozloží lidské vztahy a naše společenství nemá budoucnost. Nechci poškodit to vše dobré, co se v hnutí dělá. Ale nedokážu ho už ani vřele doporučit. Nejsme ani živí, ani mrtví. Bezák, já a snad pár dalších se tím ještě trápí.

Církev, která nás neučí zastat se pravdy a spravedlivého člověka, nás nemůže naučit nic. Co kdyby zanikla? Co s miliardou lidí? Budou se věnovat už jen konzumu nebo přejdou do nových duchovních hnutí? Velká část z toho jsou spíš pseudoduchovní hnutí na americký způsob. Lidé se v nich oddávají vlastním fantaziím, které jsou jim příjemné, ale mravně nerostou. Analogicky se zakládají i pseudouniverzity, kde si zaplatíte diplom, ale nic se nenaučíte. Potřebujeme nějakou církev, společenství i hierarchii, která bude vychovávat a vyvádět lidi z jejich vlastních falešných sebepojetí, z nichž je může vyvést jen někdo zvenčí. Tu hierarchii by ale měli tvořit lidé, kterým jde o růst duší – aby duchovně dospěli a osamostatnili se, a ne aby je využívali a udržovali v zaostalosti.

Ze kterého hnutí vyroste nová církev? Vždyť se všechny tříští již na malých pokušeních a překážkách. Mají snad pravdu Bezákovi odpůrci? Je třeba hájit starobylou instituci a papežovo jméno za každou cenu, v zájmu všech těch, co ještě věří a něco si z toho berou? Pro ten jásající dav duchovních dětí, kterým Svatý Otec zakývá z balkónu na svatopetrském náměstí? Ne, spíš věřím, že jediným lékem je pravda. Ale těžkne mi jazyk, když jsem žádán o radu. Naše civilizace mi připadá jako nová Římská říše, která se mravně rozpadá a nová duchovní ratolest vyžene jen z krve bezpočtu mučedníků.

Na vině budou nejspíš stroje, robotizace. Máme příliš velký dostatek, než abychom se museli zajímat o pravdu. Před tisíci lety by následky omnoho menších nepravd a neřestí vedly již k umírání hladem a nemohly by nás nezajímat. Lidé musí přijít o to, co mají, aby se zase obrátili k Bohu. Doufal jsem, že tentokrát se začneme zajímat o duchovnost sami od sebe, bez donucení, z lásky k ctnosti. Že si vytyčíme zápas s vnitřním zlem jako cíl proto, že tento zápas dává životu smysl a skrze něj roste naše vyšší, věčné já. Ale ani já nejsem dokonalý. Mám možnost začít u sebe, když tak moc chci.

Zdroj: www.sophia.s k

Vložil: Slavo

PrílohaVeľkosť
Bezak.pdf 248.03 KB


Author: Slavo # TituDovi40
Svet2014-07-2734
-
 71% ( 24 people voted )
+
naprostý súhlas s článkom...Dúfajme, že "Božie mlyny melú pomaly, ale iste"...ostáva nám len veriť, že i tie niekto nevytuneloval, ako je to na Slovensku bežné...

Bertold # FuliXuju84
-
 59% ( 7 people voted )
+
2014-07-27 15:59:18 4e633283
Církev, která nás neučí zastat se pravdy a spravedlivého člověka, nás nemůže naučit nic

Vážený autor, úplne chápem vaše rozhorčenie a pocit krivdy, ale to nijako nedokazuje vaše univerzálne zhrnutie celej cirkvi, dokonca samotné obvinenie Pápeža Františka.


Skúste sa vo svojich slovách zamerať na konkrétne osoby, konkrétne farnosti, konkrétne nevyriešené alebo umlčané problémy.

lucifer # FaliQuva33
-
 40% ( 5 people voted )
+
2014-07-27 16:22:52 b91d9c22
http://www.darkage.sk/index.html
aaa # RuxaQija4
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-07-27 17:19:07 b2290a0f
@Slavo, neodpovedali mu preto, lebo sú sami bezradní a bezduchí, nemajú a ani nehľadajú pomoc Ducha Božieho, lebo sú nespoľahliví, svetskí, vierolomní, pomýlení, odmietajú poznať Pravdu, odmietajú poslúchať Ježiša, chcú vyzerať neomylne pred ľuďmi, sú radšej pyšní a panovační, zvedení, temní, "nie sú svetlom sveta, ale sú sami temnotou pre seba aj pre iných", lebo sú nepokorní pred Ježišom, netúžia od Ježiša počuť Pravdu, lebo sú im milšie staré bludné katolícke lžiučenia, ktoré sú v rozpore s Bibliou, ktoré do cirkvi importovali v stredoveku temní mudrlantskí teológovia a démoni. "A to je ten súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Lebo každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde k svetlu, aby neboli trestané jeho skutky. Ale ten, kto činí pravdu, ide k svetlu, aby boli zjavené jeho skutky, že sú vykonané v Bohu." - Ján 3,19; 1.Tim.3;4;5;6; 2.Tim 3.

@Lucifer, pápeži vždy paktovali so kráľmi sveta, a takisto aj dnes spolupracujú s NWO: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_meetings_betw
een_the_Pope_and_the_President_of_the_United_State
s
Zjavenie Jánovo 17, verš 2.

Tu sú slová Ježiša Krista o vašom pápežskom idole:

Antikrist, náboženstvo nového svetového poriadku, nová svetová mena - 27. marca 2014

Zapíš prosím tieto slová dcérka a pošli ich na moju stránku....

Drahí priatelia Boha a Ježiša,
dnes bol dňom reflexie pre mňa a moju dcéru. Ona si jasne uvedomuje, čo znamenajú dnešné udalosti. Rovnako dobre ich chcem prebrať aj s vami. Dnes sa úplne prvý krát stretli obaja, Falošný Prorok a Antikrist, aby diskutovali o plánoch Nového Svetového Poriadku. Diskutovali o cestách, ako priniesť dokopy všetky náboženstvá sveta, aby pod falošnou zámienkou ohlásili nový duchovný zákon na Zemi. Problém s týmito rozhovormi je ten, že sú zakorenené v mojom nepriateľovi a ja nebudem milosrdný k nikomu, kto sa pokúša skaziť nariadenia môjho Otca. Nebudem v ničom milosrdný ku komukoľvek, kto sa podieľa na pretláčaní tejto paradigmy po tvári mojej planéty. Toto boli už od začiatku ich plány. Ich plány boli založiť Nový svetový poriadok, novú svetovú menu a nové svetové náboženstvo. Akonáhle sa všetky tieto tri zložky naplnia, moja tvár sa obráti k inej ceste a zošlem svoj hnev na nich.

Deti, nalieham na každého z vás, aby ste si zvážili, koho považujete dnes za vašich nepriateľov. Chcem od vás, aby ste si zapísali ich mená na papiere a schovali si ich do vašej Biblie. Možno vaše modlitby za nich pohnú moje milosrdné srdce, a potom v tom čase vypočujem vaše vonné modlitby, budem milostivý. Nedokážem vystáť ten smrad od vlád po celej zemi... Všetci títo králi sa už skoro zohnú pred jediným pravým Bohom, Ježišom Kristom. Nedovolím im, aby ešte dlhšie šliapali po mojom svätom ľude. Môj hnev bude svižný akoháhle sem dorazí. Premôže ich spoločne so štyrmi mocnými pozemskými vetrami. Deti, počúvajte ma dnes! Modlite sa za vašich nepriateľov! Za každého jedného z nich, aby ste im bránili smerovať do večného zatratenia v pekle.

Som na mojej ceste, deti.
Dokážete vnímať blízkosť môjho príchodu?

S láskou, Ježiš

http://posledna-polnica.blog.cz/1407/antikrist-nab
ozenstvo-noveho-svetoveho-poriadku-nova-svetova-me
na

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-27 17:41:10 5057d10a
Bezák a po ňom možno ďalší! Jezuiti nepustia oprate z rúk a vyčistia všetko ako najlepšia práčka. Talianský chrám na siedmych pahorkoch už musí skončiť! Oni by vlastne aj chceli,..ale nechcú jedno: aby tým prišli o moc. Musia čím skôr nastoliť NWO, teda aj jedno náboženstvo, a dúfajú, že to bude to ich! Ako povedal Jimmy Hendrix: pokoj bude, keď moc k láske, zvíťazí nad láskou k moci! Moc je choroba človeka, ktorý si odoprel materiálným spôsobom svoj pravý duchovný potenciál. Tak si dajte pirsing ako Hamšík, potetujte sa ako ďalší fantastický športovci, spievajte ako Lady Gaga a dajte si čip...a budete ich..naveky! K svetlým novým začiatkom. Pre tých, čo to odmietajú odporúčam pozrieť nové hlavné mestu Kazachstanu...Astana. Tam to všetko máte ako na dlani aj s odtlačkami rúk. To je ich cieľ...symbolika neklame, na tej si oni nesmierne zakladajú!

v # VupeTapi01
-
 60% ( 5 people voted )
+
2014-07-27 17:53:39 b2287870
Bezák?
Odhalenie: https://www.youtube.com/watch?v=2cH7YdsWPUI

Občania...
http://afinabul.blog.cz/1212/obcania-klud-zachrani
me-bezaka-piussi-markizu-a-aj-pussy-riot


filip # WyboCeci64
-
 71% ( 7 people voted )
+
2014-07-27 19:06:01 4e62da60
loading...
Nízko hodnotený príspevok


Pravdomluvec # WecoHeda29
-
 33% ( 5 people voted )
+
2014-07-27 21:52:15 51aa5dc0
Čo tam po sporoch.Ani mne sa Bezákovo správanie nepáčilo a ani nepáči.Nech ho súdi Boh.
Pre nás je záväzný prísľub Boha,že ani brány pekelné ju nepremôžu./rozumej cirkev/.My všetci sme cirkev.Všetci pochádzame od Boha a k nemu sa aj navrátime.Kto tomu oponuje,vlastne popiera sám seba a ešte veľa vecí nechápe.

cobra # WykeXala95
-
 56% ( 8 people voted )
+
2014-07-27 22:07:57 55f814c2
Tu máte svojho falošného proroka-antikrista,ktorý sa bude vydávať za Krista a ktorého svet očakáva.

cobra # WykeXala95
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-07-27 22:32:30 55f814c2
Kto je to Maitreya? Maitreya je vlastné meno hlavy duchovnej hierarchie. Je známy v ezoterických kruhoch ako „Učiteľ sveta“. Je predstavovaný ako „Očakávaný“, a to najväčšími svetovými náboženstvami - ako Kristus, Mesiáš, Krišna, imám Mahdi a Maitreya Buddha.

Deň deklarácie
Benjamin Creme tvrdí, že v tento deň sa lord Maitreya zjaví prostredníctvom celosvetovej televíznej siete (zrejme satelitnej - pozn. red.) a oznámi svoj plán. Bude učiť vybudovaniu novej civilizácie pre dobro všetkých. Benjamin Creme hovorí, že sa to môže stať v hociktorú dobu. Je to veľmi blízko - hovorí - môže to byť zajtra, o týždeň, o dva mesiace. O čom bude tento záhadný „záchranca“ učiť? Pripomeňme si ešte niekoľko známych javov:
Podľa viacerých skutočností, s ktorými sa v posledných rokoch stretávame, rozvíjajú sa viaceré zaujímavé momenty. Týkajú sa najmä finančníctva a ekonomiky. Všetci vieme, že napriek dôrazu na trhové hospodárstvo a prepájaniu jednotlivých ekonomických systémov vo svete čoraz viac rezonuje nebezpečenstvo krízy a ekonomického kolapsu. Taktiež sme svedkami neúmerného zdôrazňovania priority peňazí, účelovosti kreditných kariet, kódov, existencií bánk, ktoré rastú aj u nás v prevedení doslova fyzických a finančných hradov. Podľa všetkého sa zdá, že vzájomné prepojnie - aké dnes aj v prípade Internetu presadzujú v ekonomike, ako aj v politike svetové tzv. integrujúce sily - toto prepojenie je ideálne na ovládanie národov a štátov. A to preto, aby sa urýchlil stav, v ktorom ovládajúci prinúti ovládaného k naplneniu svojho plánu. Odpoveď nám na to dáva samotný, Share international, mesaăník šíriaci Matreyove plány a myšlienky
ht
tp://mrosa.szm.com/maitreya/maitre01.htm
ASI TO MYSLIA VAZNE , ze???..


milan # MatoRica16
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-07-28 02:07:38 53286f82
Kto chce vediet viac , tak sa dozvie tuna, MYSLIA TO NAOZAJ VAZNE: http://
www.prichod.cz/prichod-krista/

Je to ich casopis SHARE INTERNATIONAL. A kto je za tym??... Nuz veskera sucastna svetova MOC. Veskere vedenia cirkve sveta,
bankstri, europska monarchia , tajne spol.., a vlady vsetkych velkych statov v cetne Ruska a CIny...
milan # MatoRica16
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-28 02:18:52 53286f82
Myslim, ze novy papez bol po prevzati svojho uradu v rovnakej situacii, ako exarcibyskup Bezak. Tiez az na tvary miesta zistil, ze Vatikan je organizacia podobna chobotnici. Hlavou zacina, ramena sa rozliezaju na vsetky strany.
Zreformovat len ciastocne takuto firmu bude velmi narocne, ak nie nemozne.
Ale drzim mu palce.

Garfield # VuqyWeqi18
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-07-28 05:14:25 c35b0e9b
Cobra, nedávaj sa klamať katolíckymi ultras, tí chcú stále leštiť pápežov pošpinený svetský aj kresťanský imidž ako svätca. Pápež je jeden z mnohých falošných prorokov, rovnako ako sú mnohí ďalší falošní hlásatelia evanjelia, ktorí nikdy neprijali Ježiša za svojho Spasiteľa do svojho života, ale klamú sami seba a aj svoje zvedené ovečky svojimi antikristovskými náukami.

Toto je ich antikristovská náuka: nedokážeš prestať hrešiť, ale musíš k nám prichádzať neustále sa spovedať a my ti odpustíme hriechy, Ježiš zomrel za tvoje hriechy a stačí ti len veriť v našu cirkev, a budeš automaticky spasený, nepotrebuješ poslúchať spoznať Ježiša aby si bol vnútorne očistený od lásky ku tvojím hriechom, stačí ti veriť v RKC, v posledné pomazanie (=katolícka satanská lož) to istí, hoci zostávaš hrešiť ako diabol, hoci ťa Ježiš neoslobodil od hriechu, ktorý tak miluješ konať, vďaka tomu, že nám veríš, prídeš do neba, aj keď si nikdy nehľadal a neposlúchal vôľu Boha Otca - Matúš 7, 21-23, neprijal, nemiluješ a neposlúchaš jeho Ducha Svätého, ale miluješ hriech, z ktorého sa nechceš vzdať a preto sa z neho večne spovedáš, ver že naša oplátková modla ťa privedie do neba.

Čo hovorí v Biblii o falošných prorokoch: "Milovaní, neverte každému duchu, ale skúšajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. Po tomto poznáte Ducha Božieho: každý duch, ktorý vyznáva Ježiša Krista, prišlého v tele, je z Boha; a každý duch, ktorý nevyznáva Ježiša Krista, prišlého v tele, nie je z Boha, a to je ten duch antikristov, o ktorom duchu ste počuli, že príde, a je už aj teraz na svete." 1Jn4

Antikristovia: "Deti, je posledná hodina, a ako ste počuli, že príde antikrist, i teraz už povstali mnohí antikristovia, odkiaľ známe, že je posledná hodina. Z nás vyšli, ale neboli z nás, lebo keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami." 1Jn2

Možno si počul o svedectve Angeliky Sombranovej, ktorej Ježiš ukázal vo vytrhnutí, že "katolíci sa klaňajú modle." A práve rímske obrady veriacich zvádzajú, aby zostávali na širokej ceste do pekla, aby ste sa pasívne a v hriechu spoliehali na vašu oplátkovú modlu. Nemôžeme prísť do neba, keď sme v duši diablami milujúcimi hriech a nechceme sa vzdať hriechu. Preto Ježiš povedal: "A každý, kto čuje tieto moje slová a nečiní ich, bude pripodobnený človeku bláznovi, ktorý vystavil svoj dom na piesku."

Rímska cirkev je svetská organizácia, jej zakladatelia boli mocichtiví a peňazíchtiví podvodníci. Ježiš Kristus nezaložil Rímsku cirkev, ale založil duchovnú cirkev v srdciach svojich detí nazvanú "Božie Kráľovstvo", "Nebeské Kráľovstvo", "Ovčinec", alebo aj "Nebeský Jeruzalem", ktorá "nie je z tohto sveta". Ježiš je pravým Otcom svojich detí, nie Rímsky Pápež = "Svätý Otec" = falošný prorok.

Pravé Kristovo evanjelium je prijať a poslúchať Ježiša. "Dieťatká, nech vás nikto nezvedie! Ten, kto činí spravodlivosť, je spravodlivý, tak ako je on spravodlivý. Kto robí hriech, je z diabla, lebo diabol hreší od počiatku. Nato sa ukázal Syn Boží, aby skazil diela diablove. Nikto, kto sa narodil z Boha, nerobí hriechu, lebo jeho semä zostáva v ňom, ba ani nemôže hrešiť, lebo sa narodil z Boha. Po tom poznať deti Božie a deti diablove. Nikto, kto nečiní spravodlivosť, nie je z Boha, a ten, kto nemiluje svojho brata." 1.list Jánov 3. Ako málo sa káže v kostoloch toto evanjelium, narodiť sa z Boha.

Citát "A ja ti tiež hovorím, že si ty Peter, Skala, a na tej skale zbudujem svoju cirkev, a nepremôžu jej ani brány ríše smrti" bol zneužitý Rímskou cirkvou, ktorá si ho neprávom vztiahla na seba, aby si zaviazala vieru veriacich. Ale Ježiš povedal podobenstvo, že založí na Petrovej skalopevnej viere v Ježišovho Ducha Svätého jeho Božie Kráľovstvo, ktoré nepremôžu útoky diabla, ak ho budeme v srdci poslúchať. Nebuď skormútený, keď "Rímskokatolícka Nová Babylonská Cirkev" padne, ako je prorokované v Zjavení 18.

A čo sa týka Maitreyu alebo falošného Krista, tak v Afrike majú svojho Maitreyu, v Amerike majú svojho Maitreyu, v Arábii majú svojho Maireyu, ale aj na Slovensku máme nášho Maitreyu, a sú to napríklad Fico, Kiska, Procházka, Lipšic, Radičová, a tisíce ďalších im podobných zbožňovaných spasiteľov, politické tváre NWO. "A bolo jej dané, aby dala ducha obrazu šelmy, aby aj hovoril obraz šelmy, aj aby urobila to, aby všetci, ktorí by sa neklaňali obrazu šelmy, boli pobití."


Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-28 08:35:06 5057d10a

Stano - a ty si z ktorej sekty, ak sa smiem opytat? Znie to ako jehovisti ... Co sa oblatky tyka - Kristus sam povedal, jedzte moje telo a pite moju krv a toto robte na moju pamiatku

"Pre nás je záväzný prísľub Boha,že ani brány pekelné ju nepremôžu."Presne tak, aj keby na jej cele stal sam diabol, ze vo Vatikane nieco smrdi, to je uz väcsine jasne, ale nikdy ju nepremoze a to je podstatne ... Nepremohli ju ani moslimovia, ani jehovisti, ani komunisti, nacisti, tzv. "humanisti" ani "moderni ateisti" ani slobodomurari vo Vatikane ... Nikto na tomto svete nie je silnejsi ako Jezis Kristus a cirkev ktoru zalozil ... ;)LenkaB # LyroKomo25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-07-28 09:22:21 509a8e89
Blbečkovia,ušlo vám že Babylonská neviestka z kapitoly 17 Zj.svJ - RKC šíri po celom svete masonický ekumenizmus a nie Kristovo učenie?
Kristova cirkev,ktorú brány pekelné nepremôžu je spoločenstvo tých kresťanov,ktorí ostali verní Kristovmu učeniu!
Podľa toho koho učenie šíri sa to pozná,nie podľa toho,že sedia vo Vatikáne tupci!

filip # WyboCeci64
-
 59% ( 7 people voted )
+
2014-07-28 09:34:50 5f679496
Ešte otázka-ako môžete nazývať RKC Kristovou cirkvou keď nehlása Kristovo učenie,ale masonické a spolupracuje (smilní) s vládcami zeme na zotročení ľudstva?

filip # WyboCeci64
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-07-28 09:37:54 5f679496
Bratrství, které dnes ovládá svět, je moderním výrazem Babylonského bratrství Reptilo-Árijských knězů a příslušníků královských rodů, které se zde seskupily po potopě. Bylo to v Babylonu asi před 6 000 lety, kdy byl položen základ systému víry – zmanipulované víry – dnešních světových náboženství za účelem ovládání lidí.
http://www.demiur
g.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=104
&Itemid=38


milan # MatoRica16
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-28 10:28:04 53286f82
Lenka; jediná Cirkev, ktorú brány nebeské nepremôžu, je Ježišovo Kráľovstvo Nebeské, život v láske a poslušnosti k Ježišovi Kristovi. Všetky svetské cirkvi, organizácie a sekty (katolícka, evanjelická, pravoslávna, jehovistická, adventistická, letničné, atď.) sú už viac či menej premožené a infikované diablom, lebo klamú ľudí diabolskou náukou: "raz zachránení - navždy zachránení". Klamú veriacich, že im stačí len veriť, že Ježiš zomrel za naše hriechy a hop všetci vstúpime do Neba, stačí, ak budeme navštevovať a veriť ich cirkvi, že nás Ježiš vykúpil. A to je lož, lebo Ježiš vykupuje iba tých ľudí, ktorí Ho chcú prijať do svojho života, ktorí sa chcú odvrátiť od lásky k hriechu. Ježiš povedal: "Ten, kto má radšej otca alebo mater ako mňa, nie je ma hodný; a kto má radšej syna, alebo dcéru ako mňa, nie je ma hodný; a kto neberie svojho kríža a nejde za mnou, nie je ma hodný. Kto najde svoju dušu, ztratí ju, a kto pre mňa ztratí svoju dušu, najde ju." Je napísané: "Alebo či neviete, že nespravodliví nezdedia Božie kráľovstvo? Nemýľte sa, ani smilníci ani modlári ani cudzoložníci ani mäkci ani samcoložníci ani zlodeji ani lakomci ani opilci ani nadávači ani dráči nezdedia Božie kráľovstvo." Čiže kto hreší, nemôže vstúpiť do neba.

Ježiš pri poslednej večeri pripodobnil chlieb a víno k svojmu telu a krvi.

"A keď jedli, vzal Ježiš chlieb, a keď bol dobrorečil, lámal a dával učeníkom a povedal: Vezmite, jedzte: toto je moje telo. Potom vzal kalich a poďakujúc dal im so slovami: Pite z neho všetci, lebo toto je moja krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Ale hovorím vám, že odteraz nebudem nikdy piť z tohto plodu viniča, až do toho dňa, keď ho budem piť s vami nový v kráľovstve svojho Otca." Matúš26

"A Ježiš im povedal: Amen, amen vám hovorím, že ak nebudete jesť tela Syna človeka a piť jeho krvi, nemáte v sebe života. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje telo je pravdivý pokrm a moja krv pravdivý nápoj. ..... Duch je, ktorý oživuje; telo nič neosoží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život." Ján6

Vidíš, Ježiš jasne hovorí, že jeho slová sú podobenstvo! Iba pokorné prijímanie Ježiša do nášho života nás môže spasiť, samotné oplátka-telo nič neosoží. Presne sú vysvetlené tu:
http://posledna-polnica.blog.cz/1406/tri-otazky

http://lorber.szm.com/vybrane/telo_a_krv.html[/ur
l]
http://
posledna-polnica.blog.cz/1407/katolicka-cirkev-pre
stan-prosim-uctievat-ine-modly

http://www.divin
erevelations.info/documents/prepare_to_meet_your_g
od/index.htm
(aj v češtine)

Stano # HyxaFyjo84
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-07-28 18:55:14 5057d10a
Stanko

Ak si taký znalí, vyskúšam si ťa:

Pri súdnom dni BOH oddelí SPRAVODLIVÝCH od ZLÝCH, vysvetli mi tieto slová.

lucifer # FaliQuva33
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-07-28 19:28:39 b91d9c22
Stanko,keby si nebol natrafil na toho tučného,posadnutého žida Lorbera,tak by si dnes vedel rozoznať čo je pripodobenie a čo príkaz na opakovanie a zachovávanie.
Si mimo a mimo zostaneš,lebo si uveril falošnému prorokovi.Máš ešte jeden veľký problém a síce to,že tieto bludy šíriš verejne.
Mimochodom,toto majú mnohí falošní proroci spoločné-plné huby Krista, ale ide im o to,aby veriaci zavrhli eucharistiu.

filip # WyboCeci64
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-07-28 20:22:15 5f679a4b
Mantra sektárov, do zbláznenia opakovať Božie meno podľa vzoru moslimov. Boh nemá iba meno, meno Boha neznamená nič, Jésus je dokonca bežné ľudské meno. Boh sa skladá z 3 Osôb a každá Osoba má špecifické vlastnosti, na čom moderným sektárom nikdy nezáležalo.

Lidhja # JojaVime40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-07-28 21:05:04 b228f52a
Lena, ty kam patríš? Do pokoncilovej sekty, ktorú spískali ekumenisti zo západnej Európy?
Svätá prostota, takže nie kvasený chlieb a víno, ale smiešna oblátka? Heretici, vy ste úplne odpísaní, ak nedokážete pochopiť, kto vám tieto bludy podhodil. Načo sa čudovať, také sú ich „tradície“, miliónkrát opakovaná lož sa stala pravdou. V oblátke nikdy nebol život, na tomto šamanstve sa priživujú naopak démoni. Dokonca aj protestantskí bludári aspoň navonok, možno dnes to už neplatí, nie platnosťou premeny, ale prípravy sú na tom lepšie ako pápeženecké sekty.
Základný atribút sektára je slepota, aj keby samotný diabol by sa im odkryl a opísal vnútornú štruktúru jeho vrelemilovanej vatikánskej sekty, aj tak by mu veriaci neuverili. Predsa každý deň vidia v bezbožných médiách papeka, takže je všetko v poriadku, papeka majú a na papekovi predsa stojí ich „viera“. Načo sa zamýšľať nad jeho krokmi. Diabol to vynikajúco premyslel, že tú vašu sektu nerozpustil.
Na tom naopak veľmi záleží, či je niekto slobodomurár vo Vatikáne, pretože je automaticky vyobcovaný, a ak práve nečlenovia predkoncilovej sekty, z ktorej sa sami vylúčili, ale už ako príslušníci novej sekty, tebe Lena, predpísali nové učenie a nové „dogmy“ a nových „svätých“, náboženskú slobodu, ako aj ty priznávaš, že všetci tvoji predstavení sú členovia lóží, aj sa všetkého zmocnili a revolučne pozmenili, ale ich činy berieš na ľahkú váhu. Oni sa iba úplne zbytočne zišli na zasadnutiach koncilu, ani ekumenizmus, ani bratanie sa s judaistami a islamom, ani nový katechizmus, ani nové neplatné, v porovnaní z predchádzajúcim stavom, sviatosti, nič sa nedialo a bezbožné médiá ich za koncilové novoty neustále vychvaľujú, ale Lena nič nevidí a nepočuje. Ak by ste boli nebezpeční, tak by na vás liali pomyje, ako je obvyklé v iných prípadoch.
Sviatosti pápežencov síce nikdy neobdržali pečať platnosti, ale tie dnešné nie sú ani náhodou naplnené ani len tým predkoncilovým duchom, sú prázdne ako celý pokoncilizmus.

Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-28 21:36:44 b228f52a

http://www.youtube.com/watch?v=KyvKnCVy-bU


;)


LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-29 11:13:37 509a8e4d
Ježišove slová môžeme chápať hmotne, duchovne alebo poverčivo, milá Lenka. Pri hmotnom pohľade je chlieb a víno darom, s ktorým môžeme obdarovať ostatných, podeliť sa, ktorý udržiava naše hmotné telo pri živote. "A vezmúc kalich poďakoval a povedal: Vezmite toto a rozdeľte medzi sebou." Ježiš povedal, aby sme sa vospolok učili podeliť sa s jedlom a pitím z lásky: "Toto robte na moju pamiatku", pričom sa tiež máme mať na pozore pred hriechom: "A vystríhajte sa, aby snáď vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o tento život, a náhle by prišiel na vás ten deň." Lukáš 21,34. Prví kresťania sa stretávali pri normálnej večeri, až neskôr si katolíci vo svojej slepote UROBILI Z VEČERE NÁBOŽENSKÝ OBRAD A Z JEDLA MODLU, KTORÚ UCTIEVAJÚ a ktorú prijímajú jedia vo viere, že zázračným spôsobom premieňa ich svetskú dušu na svätú dušu. Toto je ale lož a povera. Veď Ježiš povedal: "Duch je, ktorý oživuje; telo nič neosoží." Skutky lásky zmenili na náboženstvo. Bez prijatia Božieho Ducha do srdca sa potrava skazí, alebo sa len prispôsobí stavu egoistickej duše človeka, skrze jeho konanie. Jedenie potravy nikoho nespasí. Spasí nás jedine prijímanie Ježišovho slova, ktoré je pravý Chlieb života. Jedlo je len prostriedkom obdarúvania sa, konania dobrého skutku z lásky. Ježiš nežiadal ani neučil uctievať eucharistiu, ale žiadal lásku a poslušnosť k Bohu, čiže poslušnosť k jeho Otcovskej vôli. "Staň sa tvoja vôľa ako v nebi tak i na zemi." "Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach." Túto vôľu Boh vkladá do sŕdc, ktorí ho chcú počúvať. Nie je napísaná v Biblii, je to Živá vôľa Božia. Nie je naša vlastná vôľa, je to Jeho vôľa, ktorú by sme mali chceli počúvať a činiť. Nie našu pyšnú vôľu, alebo vôľu iných bezbožných ľudí, alebo zvádzajúcu vôľu zlých duchov, ktoré sú hriešne a oddelením od Boha.

@Filippo, prestaň šalieť. Nehovorím, že je zlé chodiť na omšu k symbolickej hostine a vypočuť si citát z Evanjelia. To všetko sú tolerované obrady. Hovorím len toľko, aby ste UTIEKLI OD POVERČIVOSTI A NEVERILI LŽIVEJ NÁUKE, ŽE VÁS SPASÍ KÚSOK JEDLA. Počúvni Panenku Máriu, ty tvrdá dubová hlava, a "postav vo svojom srdci na prvé miesto Ježiša", aby sa od teba "rozohnala tma a tôňa smrti", čiže démonské hlasy okolo a z tvojho tela, ktoré obklopujú tvoju temnú dušu, plnú klamlivých predstáv:

"Drahé deti! Ako matka vám chcem byť na pomoci. Svojou materinskou láskou vám chcem pomôcť otvoriť svoje srdce a aby ste v ňom dali na prvé miesto môjho Syna. Chcem, aby vás skrze vašu lásku k môjmu Synovi a skrze vašu modlitbu ožiarilo Božie svetlo a naplnilo Božie milosrdenstvo. Chcem, aby sa tak rozohnala tma a tôňa smrti, ktorá vás chce obklopiť a zviesť. Chcem, aby ste pocítili radosť požehnania Božieho prisľúbenia. Vy, deti človeka, vy ste Božie deti, vy ste moje deti. Preto, deti moje, kráčajte cestami, ktorými vás moja láska vedie, učí pokore, múdrosti a nachádza cestu k nebeskému Otcovi. Modlite sa so mnou za tých, ktorí ma neprijímajú a nenasledujú. Tých, ktorí pre tvrdosť svojho srdca nemôžu pocítiť radosť pokory, zbožnosti, pokoja a lásky – radosť môjho Syna. Proste, nech vám vaši pastieri svojimi požehnanými rukami vždy udeľujú radosť Božieho požehnania. Ďakujem vám."
http://www.medjugorje.ws/sk-mini/messages/1403
18a/

Ježiša v srdci prijímať, počúvať a poslúchať v skutkoch - Matúš 7,21-23, to je prvoradá a hlavná doktrína, ktorej máme veriť. A jediná cesta spásy. Všetka ostatná viera je vedľajšia. Ježiš hľadí na naše srdce, či je k Nemu a k ľuďom milujúce alebo nenávistné, pokorné či pyšné. Je mi šumafuk, či veríš v zázračnosť eucharistie, alebo či neveríš Lorberovi, prijmi Ježiša do svojho srdca. Miluješ ho? Ak nie, tak sa nečuduj, že si v temnote. Modli sa k Ježišovi, aby očistil tvoju dušu a aby ťa oslobodil od posadnutosti zlými duchmi, ktorí ťa neustále zvádzajú k lživej predstave, že si spasený skrze obrady. To je lož. Spasí ťa jedine Ježiš Kristus, ak ho prijmeš a budeš poslúchať v srdci a skutku. Bez pokory nás Ježiš nemôže nasilu očistiť od hriechu a pokrstiť ohňom Ducha Svätého. Kým sú naše srdcia temné, sme neustále zvádzaní démonmi pochybností, lží, rúhania sa, smilstva, nenávisti, atď atp. Rímski pápeženci odmietajú prijať a poslúchať Ježiša, takisto ako odmietajú Lorberove spisy, spisy tej írskej pisárky M.C. určené pre rímskych veriacich, lebo pýcha im bráni pokoriť sa a vidieť, že Ježiš miluje a preto varuje aj deti, ktoré vyrastali v RKC, že táto organizácia je napáchnutá slobodomurármi a pápež spolupracuje s NWO. Ján 15, 18-22. Tieto posolstvá Ježiš oznamuje tisícom svojich detí po celom svete. Ale kňazi sú neveriaci a bezbožní. Nehľadajú potvrdenie týchto posolstiev u Ježiša. Neprijímajú jeho Ducha Svätého. Milujú viacej Pápeža než Ježiša. Sú v srdci zatvrdnutí, oklamaní a omylní, odmietajú sa pred Ním pokoriť a prijať Ho do svojho života, prísť k Ježišovi do svetla. Uctievajú Máriu, svätých, eucharistie, pobožnosti, ale na Ježiša Krista nedbajú. Tí, ktorí potláčajú svoje svedomie, a zatvrdzujú si svoje srdcia, budú raz zodpovední za seba aj za svoje zvedené/zverené im ovečky, pretože odmietli ostríhať varovania Ježiša Krista, lebo viacej milovali Pápeža a ľudí, než Boha. Babylonská rímska cirkev bola vybudovaná na sfalšovanej náuke Nového zákona. Ako chcete byť zachránení pred peklom, keď zomriete vo vašich hriechoch, keď neprijímate pravdu, vybrali ste si veriť lžiam v temnote? Obrady sú mŕtve a nespasia, iba Boh je živý a môže vás spasiť. Posolstvá Panny Márie z Medžugoria sú pravé, hoci sú znečistené katolíckymi obradmi. Inak by ich cirkevní vlci odmietli a vyhlásili by ich za falošné. http://lorber.szm.com/pisar.html Podstata tých posolstiev je jasná: OBRÁŤTE SA K JEŽIŠOVI A POSLÚCHAJTE HO. Všetko ostatné je nepodstatné. Vážte si, že sa vás Ježiš snaží priviesť ku pravej živej viere v Neho v srdci, aby ste ho hľadali v Duchu a Pravde, nie v Hmote a Starozákonných Obradoch. Iba živá viera so skutkami podľa vôle Boha človeka spasí. On miluje a stará sa o všetkých ľudí, vrátane RKC, prehliada nepodstatné doktríny, ktorým ľudia veríte.
http://posledna-polnica.blog.cz/1407/nebezpecne-ro
zdelenie-kvoli-nepodstatnym-krestanskym-doktrinam

@Lucifer, ten posledný deň je deň, kedy zomrieme. Posledný súd nastáva v náš posledný deň. Posledný deň na Zemi je začiatkom nášho života vo svete duchov. Po telesnej smrti idú niektorí do neba, iní do pekla. Na internete to máš dosvedčené v tisícoch prípadoch OOBE, od ľudí, ktorí sa mohli vrátiť z neba, z pekla, alebo z hádesu (rozcestie, temný svet uprostred, pre vlažných ľudí, ktorí sa nehodia ani do neba ani do pekla), pre svedectvo. Či si myslíš, že ľudské duše zostávajú v hrobe v truhle pri rozkladajúcom sa tele čakať na vzkriesenie? Každý deň nastáva pre milióny ľudí posledný deň. Vtedy mnohí častokrát vidia svoj život ako na dlani. Rovnako, keď miestami prichádzajú pozemské katastrofy a každý deň tisíce ľudí zomierajú, je to PRE NICH posledný deň. Ale je isté, že raz všetci zomrieme, dočkáme sa posledného dňa aj súdu. V tom okamihu aj my predstúpime pred Ježiša a budeme postavení buď po jeho pravej alebo ľavej ruke. "Ale to vedzte, že keby hospodár vedel, v ktorú stráž príde zlodej, bdel by a nedal by podkopať svoj dom. Preto aj vy buďte pripravení, lebo v tú hodinu, v ktorú sa nenazdáte, príde Syn človeka." Čiže zlí duchovia nás všetkých neustále zvádzajú zlými myšlienkami k hriechu a zlobe, preto máme byť ostražití, lebo nevieme deň ani hodinu našej smrti. Včera som čítal celkom pekný článok na Zem a vek:
http://www.zemavek.sk/articles/view/o-muzi-ktery-c
htel-vedet-vsechno (hovorí konkrétne o príchode svetského učenca do podsvetia, ktorý veril, že príde do neba)
http://www.lorber.cz/prehled.html (tu sú v knižke Duchovné scény popísané 10 rôznych úmrtí, ako ľudia prechádzajú na druhý svet. Jedna z nich je veľmi podobná horeuvedenému článku. U každého človeka je úmrtie a cieľová destinácia iná.)


Stano # HyxaFyjo84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-07-29 16:47:35 5057d10a
Stano - eucharistia .... Je to nieco take ... ako ked jes Ducha sväteho, je to dar.... Jezis posobi v cirkvi, bez ohladu na to, kto sedi vo Vatikane - cirkev je odrazom ludstva a naopak .... Cirkev su ludia a ludia nikdy nebudu silnejsi ako Boh ... Su dve extremne cesty : - slepe pocuvanie autorit, aj ked idu proti uceniu Jezisa - ako tu uz bolo spominane - 2. vatikansky koncil atd., -alebo slepe zavrhnutie celej cirkvi, alebo dokonca aj Krista - to je este hlupejsi postoj. A hlavne daj pozor na sekty ... aj tie zidovske, ktore sa tvaria ako tie, co odhalili "pravdu o krestanstve a cirkvi"

P.s. - ze "cielova destinacia" :)- pises ako o dovolenke na Maledivach alebo co

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-29 19:38:40 54b11ebf
Jo, destinácia to je koniec cesty... ináč žiadne sekty neuznávam. Len vravím, že jediná pravá cirkev je, Božie kráľovstvo vedené Ježišom Kristom, a do nej by sa mali chcieť aj katolíci zaradiť. To by malo byť pre každého kresťanského veriaceho prvoradá úloha, zadovážiť si v nej členstvo. Pritom môže patriť a stretávať sa aj so svetskou cirkvou, ak je to Božia vôľa, veď cieľom cirkvi by malo byť priviesť veriacich k poznaniu Ježiša. Ale ak samotná cirkev Ježiša odmieta, tak pre nich platí: "A ktorýkoľvek by vás neprijali ani vás nechceli počuť, idúc odtiaľ vytraste i ten prach spod svojich nôh im na svedectvo. Amen vám hovorím, že znesiteľnejšie bude Sodomanom a Gomoranom v súdny deň, než tomu mestu." Marek 6:11

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-30 15:04:56 5057d10a
Stano je to skvelý text. Takto si ja mierumilovných nepredstavujem. Skôr bandu všivákov. Amen/neamen hovorím Ti že keď ste schopní sa iným vyhrážať nebudete mať nikdy žiadne nebeské kráľovstvo..

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-30 16:31:51 b228409d
Stano a odkial cerpas tie rozne proroctva zjavenia atd? len tak, googlis na nete?
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-30 20:53:15 54b1184b
Lenka, negúglim, je to odber nových videí z youtube. A neprekladám všetko, to je len vzorka.

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-31 08:35:17 5057d10a
Stano - dôkazom pravosti KC sú napr. aj eucharistické zázraky.
Filip - v ktorej sekte si?

slavka # MegaPiqy41
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-07-31 20:05:37 5587c5ec
Eucharistické "zázraky" sú podvod démonov. Rovnaké zvádzanie dôverčivých ľudí k poverám, ako je liečenie reiki, veštby, tarot, všemožný okultizmus. Eucharistické zázraky sú falošné evanjelium, aby ľudia uverili falošnej viere, že sú zachránení pred peklom prijímaním eucharistie. Chcú priviesť slepých veriacich k povere, že eucharistia je liečivá a že vďaka nej prídu do neba, aby sa veriaci vnútorne neobracali od hriechov k Ježišovi. Veriť v eucharistiu bez vnútorného pokánia je to široká cesta do pekla. Pravda je tá, že sa musíme vnútorne hľadať a poslúchať Ježiša Krista.

"Vtedy keby vám niekto povedal: Hľa, tu je Kristus! alebo: Tu! neverte! Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a dajú veliké znamenia a budú robiť zázraky, takže by zviedli v blud, keby bolo možné, aj vyvolených. Hľa, predpovedal som vám to! Tedy keď vám povedia: Hľa, je na púšti! nevychádzajte! Hľa, vo vnútorných chyžiach! neverte!" Matúš 24.

Je v poriadku ak prijímate Eucharistiu z lásky k Ježišovi ako Jeho dar a zároveň hľadáte a poslúchate, čiže prijímate vôľu Ježiša Krista, pravý chlieb života vo vašom srdci. Vtedy je to v poriadku. A hovorím, že samotný obrad eucharistie je v poriadku. Je to spoločná priateľská hostina. Je to podobenstvo a spomienka na Ježišovo vykúpenie. Iba vravím, aby ste si nerobili z eucharistie modlu. Ako to v Duchu videla Angelika Zambrano v jej vytrhnutí. (viď odkaz vyššie)

Stano # HyxaFyjo84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-07-31 21:01:09 5057d10a
Stano liečenie reiki, veštby, tarot, všemožný okultizmus - Ježiškova konkurencia čo..
No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-07-31 21:11:09 b228409d
Hej, konkurencia, ktorá nás chce všetkých priviesť do pekla tým, že nám podsúva lživé, podvodné, hriešne myšlienky, falošné istoty, na našu myseľ. Ktorá nás vnútorne oslepuje pre egoistickú honbu za peniazmi a majetkami. Aby sme si učinili z peňazí a majetku zlaté teľa, a nehľadali pravé nebeské hodnoty.

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-31 22:02:58 5057d10a
Stano to je pravda. Naozaj by si ľudia nemali zamieňať lživé, podvodné, hriešne myšlienky, falošné istoty, egoistickú honbu za peniazmi a majetkami za pravé nebeské hodnoty. A nemysli si že si robím srandu. Viem veľmi dobre o čom hovoríš, veď najlepšie je mať svätý pokoj od toho všetkého. To je holý fakt.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-31 22:42:29 b228409d

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

RAKOUSKO: IMIGRANT MOČÍ PŘED LIDMI V METRU A TI RADĚJI KLOPÍ OČI. MAJÍ STRACH …


RAKOUSKO: IMIGRANT MOČÍ PŘED LIDMI V METRU A TI RADĚJI KLOPÍ OČI. MAJÍ STRACH …
Je potřeba posílit střední Evropu, shodl se prezident Miloš Zeman s Norbertem Hoferem. Rakouský kandidát na prezidenta za Svobodné (FPÖ) po jednání s českou hlavou státu novinářům ř...
Jak muslimové vraždí křesťany v Egyptě
Žádné “Turecké jaro,” ale “Pálivé léto”
TATO ŽENA ZA POSLEDNÍ DVA ROKY NEVYTVOŘILA ŽÁDNÝ ODPAD

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0908 s
good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made