Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

EU PLÁNUJE ZAVIESŤ MYŠLIENKOVU POLÍCIU'' ECTR. - AK MÁTE "NETOLERANTNÝ" NÁZOR, BUDETE KRIMINALIZOVANÝ.


EU PLÁNUJE ZAVIESŤ MYŠLIENKOVU POLÍCIU'' ECTR. - AK MÁTE "NETOLERANTNÝ" NÁZOR, BUDETE KRIMINALIZOVANÝ.

Rada bývalých hláv štátov a predsedov vlád žiada EÚ, aby zriadila štátne dozorné jednotky, ktoré by monitorovali občanov podozrivých z "neznášanlivosti" vo všetkých 27. členských štátoch.

Európska rada tolerancie a vzájomnej harmónie (ECTR) je "watchdogová" inštitúcia, ktorá vykonáva dohľad nad toleranciou. Bola založená pod vedením bývalého poľského prezidenta Aleksandra Kwasniewskieho a prezidenta Európskeho židovského kongresu Moshe Kantora. ECTR žiadala o zriadenie vládnych dozorných orgánov, ktoré by priamo monitorovali "netolerantné" správanie identifikovaných občanov a skupín.

Rada, ktorú tvoria bývalí prezidenti Českej republiky, Slovinska, Albánska, Lotyšska a Cypru a bývalí premiéri Španielska a Švédska, tento návrh predostrela Výboru EP pre občianske slobody (LIBE) v správe prednesenej počas 45-minútového prejavu.

Tieto "špeciálne administratívne jednotky", ako sa hovorí v správe, "by mali fungovať najlepšie v rámci ministerstva spravodlivosti."

"Nie je potrebné byť tolerantní voči tým, čo tolerantní nie sú," tvrdí správa, a to najmä "keď sa jedná o slobodu prejavu".

ECTR svoj návrh nazvala "Európsky vnútroštátny zákonný rámec na podporu tolerancie" a uviedla ho ako súčasť snáh Európskej únie o novú "smernicu o rovnakom zaobchádzaní" (ETD), ktorá je uverejnená pod názvom "Návrh smernice Rady o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu".

European Dignity Watch, skupina so sídlom v Bruseli vykonávajúca dohľad nad občianskymi právami upozornila, že cieľom tejto smernice je "nanútiť vládnu kontrolu nad spoločenským a hospodárskym správaním občanov v najširšom  zmysle slova".

European Dignity Watch ostro kritizuje, že základné princípy Rámca ECTR sú chybné a že "neslýchaným spôsobom zasahujú do občianskych práv a slobôd" a "prekrúcajú myšlienky ‚spravodlivosti‘ a ‚rovnosti‘."

"Presunutím dôkazného bremena" návrh "podporuje zbytočné súdne spory" a bude viesť k "inštitucionalizovanej verejnej kontrole" súkromných názorov a myšlienok, ako tvrdí European Dignity Watch.

Rámec požaduje, aby boli zakázané "skupinové  urážky na cti", ktoré definuje ako "hanlivé poznámky vyslovené na verejnosti a mierené proti nejakej skupine...alebo jej členom s úmyslom podnecovať k násiliu, osočovať skupinu, vysmievať sa jej alebo ju vystaviť krivým obvineniam."

Dodáva, že "skupinové urážky na cti" "sa môžu zdať ako namierené proti členom skupiny žijúcej v inom čase (historickej dobe) alebo na inom mieste (za hranicami štátu)."

Predmetom trestných sankcií by mal byť akýkoľvek "zločin nenávisti", ktorý by zahŕňal nielen "podnecovanie k násiliu", ale aj "otvorené schvaľovanie totalitnej ideológie, xenofóbie alebo antisemitizmu."

"Členovia zraniteľných a znevýhodnených skupín", ako ďalej dodáva, majú okrem riadnej právnej ochrany poskytovanej štátom aj "právo na osobitnú ochranu". Takáto "osobitná ochrana...môže znamenať aj prednostné zaobchádzanie" s tými, čo sú identifikovaní ako "zraniteľní".

Účelom Rámca je, aby sa podnikli "konkrétne kroky na boj proti neznášanlivosti a to najmä s cieľom odstrániť rasizmus, predsudky na základe farby pleti, etnickú diskrimináciu, náboženskú neznášanlivosť, totalitné ideológie, xenofóbiu, antisemitizmus, antifeminizmus a homofóbiu."

Dokument navrhuje zakázanie "neznášanlivosti" pochádzajúce od vlád, ako aj od jednotlivých občanov. Tvrdí, že je "dôležité zdôrazniť, že tolerancia musí byť uplatňovaná nielen vládnymi orgánmi, ale rovnako aj jednotlivcami vrátane členov jednej skupiny voči členom inej skupiny." Dodáva, že "záruka tolerancie nemá byť chápaná len ako vertikálny vzťah (vláda voči jednotlivcom), ale aj ako horizontálny vzťah (skupina voči skupine  a osoba voči osobe)."

"Je povinnosťou vlády zabezpečiť, aby sa neznášanlivosť neuskutočňovala vo vzťahoch vertikálnych ani horizontálnych," tvrdí dokument.

Hovorkyňa pre European Dignity Watch Sophia Kubyová povedala, že Rámec prezrádza v podstate totalitný postoj významných zložiek systému Európskej únie. Hovorí, že ak by Európsky parlament tento dokument prijal, "mohlo by to viesť k situáciám, kedy proti jednotlivcom a skupinám budú vznášané nejasné a neodôvodnené obvinenia."

"Skupiny a školy postavené na základe viery, vyznávači konkrétneho náboženstva alebo dokonca rodičia, ktorí chcú svoje deti naučiť istým morálnym hodnotám, by tak mohli byť všeobecne podozriví z netolerancie."

"Čo je horšie," povedala, tento štýl "by mohol viesť k možnosti, že sa obvinenia budú vznášať na základe nejasného alebo dokonca žiadneho právneho podkladu." Povedala, že "by to znamenalo obrovský krok vzad" a "pre európsku demokraciu by to bol určite temný čas."


http://www.lifenews.sk/content /eu-pl%C3%A1nuje-zavies%C5%A5-my%C5%A1li enkovu-pol%C3%ADciu-ectr-ak-m%C3%A1te-ne tolerantn%C3%BD-n%C3%A1zor-budete-krimin alizovanAuthor: lifenews # PukoLoko26
Európa2014-04-1022
-
 65% ( 10 people voted )
+
krásne: v podstate hovoria "nebudeme tolerovať netoleranciu"
Krovak # FugePuty85
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-04-10 16:02:08 c3928a4c
X. Crement, Spiknutí kktu : Dokonalým příkladem je prušvih, který vinou jejich rejdu postihl náš smysl pro humor. Kdys jsme se s chutí smáli rozdílum mezi lidmi, ať to byly rozdíly sexuální, rasové, národnostní nebo náboženské. Pak ale během posledního dvacetiletí společnost jakoby změnila názor. Jestliže dnes řeknete vtip, kterým urazíte kohokoliv, proviníte se proti dustojnosti onoho nešťastníka. Přestože my Američané žijeme v demokracii, nevzpomínám si, že bych o této vážne změně v živote celé společnosti někdy hlasoval ve volbách. Vy snad ano? Vzpomínáte si snad, že by o ní hlasoval Kongres? Zaspali jsme snad, když se přijímal Zákaz veškeré srandy (ZVS) ? Ne. Rozhodli za nás kkti. A stejným kktum se podařilo přesvědčit významné články společnosti, že je povoleno:
 • Smát se mužum, nikoli však ženám.
 • Smát se bělochum, nikoli však černochum, Latinoameričanum, indiánum, Asiatum a kreolum.
 • Smát se křesťanum, ale v žádnem případe ne židum, muslimum nebo ateistum – i když, v největším prušvihu se octne ten, kdo se směje židum. Zkuste to a označí vás za antisemitu. ...

Darwin555 # WiwuPohi75
-
 75% ( 10 people voted )
+
2014-04-10 16:49:30 59ad18f7
Nízko hodnotený príspevok


leblues # JobyFaby94
-
 33% ( 8 people voted )
+
2014-04-10 17:14:15 772a7904
sloboda je už dávno ilúzia,,,zostávam chladný voči takýmto HALOOO
skrec # TutuBuja47
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-04-10 18:01:48 4e6209fe
Kkti v eurochlieve robiaci si plastiky z našich daní nám zrejme idú demokraticky nanominovať nový druh totality, ktorú sme do teraz ešte nepoznali a nevideli. Bude ako nebolo.
ukulele # FogyLoqy46
-
 67% ( 5 people voted )
+
2014-04-10 18:44:00 57f4c47a
loading...
to je zabavne tak zli komosi za nazori zabijali,ha ha.
no kolkich ,ze zabili pri pametnej svieckovej demonstracii? co to ti komosi urobili postriekali demokratov a pravdo laskovcou studenou vodou a znicili im semiski. ako do dnes ucastnic so slzami v ociach spominaju.
a co sa stalo na demonstracii na mejdane. dobri kapitalisti sa zabavali strielanim do ludi. zabili ich kolko? mozno ,ze aj viac ako za celu hroznu okupaciu 68.
ale trochu rozmislat a uvazovat je pre demokrata a slobodo milca tazke. je zrejme pravda kapitalizmus rovna sa rozumove hlupnutie populacie.

kvak # KypiWyda80
-
 64% ( 4 people voted )
+
2014-04-10 18:54:16 c3a873d1
Normálnych ľudí zabíja tvoj písomný prejav, ropucha kvak. (Pozn.: prečítaná len prvá veta)

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 6 people voted )
+
2014-04-10 19:28:07 542f04ca
Pande...36 .. dávam radu: U nás na východe---pod Tatrami ---sa hovorí : hlúpi je ten čo sa málo učil ale dá sa sním--asi sa naučí - Ale GLUPTAK nemá šancu ---
klopi # FynyFidu29
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-04-10 21:53:54 58d4289b
Tu som sa pýtala --Leblues,---či mu komunisti niekoho z rodiny za názory zabili. keď to tak vie. Článok sa stratil. Ak to robí admin tak je to nefér,ak to robí niekto z tu prítomných tak je to primitívne.Ešte ani raz mi nezišlo na myseľ aby som niekoho zo stránky odrovnala za jeho názor mínuskami a je tu dosť takých čo by si zaslúžili.
Darwina 555 som sa len opýtala,či žije v Amerike a odkedy je v Amerike demokracia. Lebo mne sa nezdá. Nič vulgárne.

Jambo # CapuSuxo47
-
 64% ( 4 people voted )
+
2014-04-10 21:58:10 4e625c3e
Darwin žije v amerike a má aj svoju stránku. Darwin.sk, celkom sa dá! :-)

Interbulo # HacoSyfi01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-10 23:05:35 58d42498
No, dúfam, že je to on, lebo 555 tam nemá!

Interbulo # HacoSyfi01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-10 23:06:59 58d42498
Boľševici vraždili a kradli, a prevychovali vás, preto ste nepoučiteľní, odmietate porozumieť realite a súvislostiam skutočnosti.
Žabiak, akých kapitalistov, aký kapitalizmus?
Jednak mi je ľahostajné, že nechutných buričov v Kyjeve ktokoľvek odstrelí, pretože komu niet rady, tomu niet pomoci, kto vystrája, musí znášať následky, zabila ich vlastná pýcha a zvedavosť, žaba, v kom ty vidíš kapitalistu? Odstreľovači sú kapitalisti, alebo socky, čo si obľúbili eú? Nenávidíš kapitalizmus, aj keď ho ani niet, a preto každý, proti komu si sa vyjadril, musí zákonite byť kapitalistom. Naopak, eú je etatistická, plánovačská a socialistická, usa rovnako, ukrajinskí ufňukanci, aj banderovci takisto, samí záchrancovia ľudu, naprávači sveta, sú červenší ako Lenin, ale tvrdí rusofóbovia. Rusofóbny boľševik sa nazýva demokrat, alebo ukrajinský „vlastenec“.

Lidhja # JojaVime40
-
 43% ( 4 people voted )
+
2014-04-11 02:31:40 b228d3b0
Euro Ideopolicie .. nic jiného
Jean Laroux # WoxuPijy43
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-04-11 08:34:26 c2324089
Boľševici v Rusku predstavovali väčšinovú židovskú moc Židoboľševickej VOSR, neskôr zvanú aj komunistická strana. Komunizmus je ideovým dielom židovských finančníkov, začal to ešte Adam Weishaupt. Židovskú moc v Rusku, genocídu Rusov, Slovanov prerušil až Žukov v r.1953, žiaľ nakrátko. 1000 ročná vojna Chazarov a Rusov pokračuje dodnes, aktuálne na Ukrajine.

To len malá poznámka, keď nadávate na boľševikov a komunistov, aby ste vedeli komu nadávate.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-04-11 09:03:29 5faaebfb
uz je nam to vsetkim jasne ,definitiva aj to ze v tvojich uvach si defektna.
ozaj vies , ze vislo pokracovanie zivotnich pribehov maleho SOSA, v supertajnich archivov kgb na policke s oznacenim "ceka to mala v komine" to nasla upratovacka 007. a prelozila s chazarcini do sloviencini.citanie pre vsetkich co chcu vidiet za oponu, vsetkich odtienou sedej.

kvak # VisoHiva74
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-11 09:45:14 c3a873d1
Vyzerá to byť možno nejaký výmysel .

pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-12 07:57:34 d5d75caa
Inak podľa slobody je intolerantný ten čo chce zobrať druhým slobodu , teda obmedzuje ich životný priestor , alebo nezasahuj do druhých a oni by nemali do teba a tak aj ak by sme nebrali v úvahu slobodu prejavu , čo je nevyhnutné pre naozaj plne slobodnú spoločnosť , tak intolerantné sú aj tak skôr tieto návrhy .

pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-12 08:12:51 d5d75caa
A tiež to tam vychádza tak že by to chránilo tých , čo proti slobode sú , napríklad tých moslimov .

pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-12 08:16:38 d5d75caa
Tolerancia je prienik kruhov! Každý človek, indivíduum má svoj kruh tzv.súkromný, do ktorého vpustí iba toho, komu dôveruje! Koba Džugašvili nedôveroval nikomu, bol mimoriadne dobrý taktik a stratég. Preto sa dostal tak ďaleko a tým pádom musím súhlasiť s Definitívou, áno, je to 1000-ročný boj medzi Slovanmi a pseudožidmi chazritami!

Interbulo # HacoSyfi01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-13 01:24:32 58d42498
Mám 62 rokov a som len bežný občan Slovenska.

25 rokov po páde železnej opony dnes ľudia nie len Slovenska majú existenčný strach a boja sa čo bude za rok alebo o 20 rokov, keďže už dnes verejný dlh Slovenska činí 40,5 miliárd € a pritom sa nič nestavalo iba tunelovalo a rozkrádalo a to hlavne čo je a bolo štátne a veľmi tvrdo sa likvidovala národná ekonomika v krajinách južnej, strednej a východnej Európy na rozdiel od krajín západnej a severnej Európy


Európsku komisiu, Radu Európy nikto nikdy nevolil. No napriek tomu títo dosadení jedinci v Európe majú väčšiu moc, než volený zástupcovia občanov v obciach, mestách, národných parlamentoch, euro parlamente.

Nikdy nepochopím, prečo po páde železnej opony v Európe nedostali priestor občania v každej krajine Európy západu aj východu k následným ľudským a občianskym právam:


1. Právo na občiansku tvorbu Ústavy ich krajín, kde ústavu môžu meniť len občania a nie politici, politické strany.

2. Právo na občiansku tvorbu volebného zákona s imperatívnym mandátom pre všetkých ústavných činiteľov či volených alebo dosadených vládou, prezidentom, parlamentom. Volebný zákon by mohli meniť len občania a nie politici či politické strany.

3. Právo na občiansku tvorbu zákona o vykonávaní referenda. Zákon o vykonávaní referenda by mohli meniť len občania a nie politici či politické strany.Mám obavy, že keď sa delila po tisícročia Európa nie z vôle ľudí žijúcich v Európe, tak sa aj po páde železnej opony sa bude Európa deliť znova bez súhlasu občanov žijúcich v krajinách Európy až nakoniec na mape Európy zanikne Slovensko, ale už navždy.A tak znova sa nám vytvára geopolitická a ekonomická železná opona tentoraz medzi krajinami BRICS a severoatlantickou alianciou, ktorej súčasťou sú aj kolónie krajín lacnej pracovnej sily, krajín južnej, strednej a východnej Európy, takže v najbližších dekádach desaťročí sa nám pravdepodobne vytvoria v regiónoch južnej, strednej a východnej Európy nove väčšie štátne útvary multi kultúrnej komunity, kde komunikačným jazykom medzinárodných vzťahov bude angličtina.Pandemonium I # NytyNina98
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-13 11:44:25 3ec5e27c
Nie my sme si vyštrngali! Vyštrngané bolo kdesi na WalStrete ďaleko, ďaleko predtým! Naše štrnganie bolo čiste maňuškové divadlo, ktoré, ako naivné deti sme po predstavení prijali! A príjmame dodnes, len už s trošku väčšou nevôľou! Dakomu sa oči otvorili a dalto ostane slepý do konca svojich dní! Pande, páči sa mi, ako si sa správne odhalil, si o pár rokov mladší, ale skepticizmus patrí k životu! Počítal som kolo45-50. S pozdravom!

Interbulo # HacoSyfi01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-14 17:31:48 58d42498

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Tak sa chyťme za ruky…


Tak sa chyťme za ruky…
Pravdepodobne väčšina z nás má nejakú úchylku, ktorá sa jeho okoliu môže javiť ako iracionálna, hlúpa alebo priam odpudivá. Ja si sem tam rád prečítam statusy a články Eduarda ...
10 PREDIKCÍ GEORGE ORWELLA, KTERÉ ILUSTRUJÍ USA V R. 2014
Věř mi, já tam 30 let dělal
Anarchokapitalismus, díl čtvrtý: Podpora nezodpovědnosti vede k více nezodpovědným

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0368 s
good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne