Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

EKONÓMIA PO LOPATE #10 – BUBLINA A JEJ KRACH


EKONÓMIA PO LOPATE #10 – BUBLINA A JEJ KRACH

Flashback: Dostali sme sa do bodu, v ktorom daňový výber na ostrove nestačí pokryť rastúce vládne výdavky. Elity si preto vymysleli novú hračku. Stroj na peniaze a.k.a. centrálnu banku. Kríza prázdnej pokladnice štátu sa preto aspoň na teraz odkladá. A nie len to! Blížia sa voľby a aparátnici sa chystajú roztočiť nové kolo kupovania voličov. Ale tento raz na to pôjdu sofistikovanejšie.

Vláda ostrova už raz zistila, ako jednoducho dokáže nimi vytvorená centrálna banka zahasiť problém s nedostatkom financií. A tak politici začali na centrálnu banku znova tlačiť. Potencionálni voliči sa potrebujú mať lepšie. Alebo by si to mali aspoň myslieť.

Rozkaz znel jasne...
Plánovači v centrálnej banke dosadili premenné do svojich modelov a zistili, že dočasné zníženie úrokov by mohlo stimulovať ekonomickú aktivitu a zamestnanosť na ostrove. Znížením sadzieb sa zvýši dostupnosť pôžičiek, firmy nakúpia nové stroje, ľudia si postavia nové domy a štát môže viac míňať.

...opiť sa nízkymi úrokmi
A tak sa aj stalo. Ekonomika ostrova sa rozbehla ako pes za údeným. Na ostrove sa roztrhol mech s lacnými pôžičkami.
Stavbár Ivan, ktorý chcel pôvodne postaviť len menšiu večierku s potravinami, po znížení úrokov prehodnotil svoje plány a začal stavať moderné nákupné centrum.
Rybár Jožko vybral svoje úspory a vrazil ich do "vychytených" akcií zvučných firiem. Akciovému trhu síce celkom nerozumel, ale jedna vec mu bola jasná: jeho úspory v banke sú mizerne úročené, zatiaľ čo akcie rastú. Akcie sú vlak, na ktorý treba naskočiť!
Rodinka Bobuľovcov si pôvodne plánovala postaviť menšiu chatrč na 50%-tnú hypotéku. Domáca rada však zmenila plány. Nedávno znížené úroky dovolia tejto rodinke postaviť väčšiu chatrč aj s bazénom, pričom z vlastného kešu doplatia len 10% hodnoty chatrče. Keď dávajú, ber!
"Investovať" začal takmer každý. Mizerné úroky a vyššia inflácia spôsobili, že sa ľuďom úspory odparovali pred ich očami a tak každá príležitosť uliať svoje peniaze do rastúcich nehnuteľností, akcií či iných aktív bola veľmi lákavá.

oc_maxim

Ostrov tiež zažíva nevídaný rast miezd. Firmy expandujú, bijú sa o zamestnancov a tak musia zvyšovať mzdy. Motorové plťky na ostrove miznú, vytláčajú ich nové SUV plťky na rízling s nulovým navýšením. Výrobcovia pltiek tiež expandujú a naberajú nových zamestnancov.

nn3a

Politici sa ťapkajú po pleciach, ako dobre zrobili a oslavovaní centrálni bankári novinám poskytujú jeden rozhovor za druhým s hedlajnami ako "Guvernér národnej banky: vstupujeme do novej éry prosperity".
Tento nevídaný ošiaľ na ostrove trvá už niekoľký rok, ľudia sú spokojní a pôvodná vláda obhájila svoj mandát vo voľbách už druhý raz po sebe.

Triezvenie z nízkych úrokov
Ako úverový ošiaľ pokračoval, stále viac ľudí sa začalo škriabať na hlave s otázkami ako "Nie je tých chatrčí postavených až priveľa? Kto bude kupovať všetky tie SUV plťky? A nie sú už tie akcie pridrahé?". K rastúcim pochybnostiam o udržateľnosti ekonomického rastu sa pridala aj rastúca cenová inflácia.
Centrálni bankári vyzbrojení akademickými poučkami o prehrievajúcej sa ekonomike zareagovali postupným zvyšovaním úrokových sadzieb. Lenže už bolo neskoro. Ostrov si na nízke úrokové sadzby navykol a ľudia na zvyšovanie úrokových sadzieb patrične zareagovali. Špekulanti obmedzili nakupovanie nehnuteľností a akcií za účelom následného predaja. Firmy začali menej investovať. Ceny nehnuteľností, akcií a komodít začali v reakcii na slabší dopyt klesať. To len spustilo ďalšiu lavínu výpredajov. Rybár Jožko, ktorý raz nakúpil akcie firmy "PLŤKOMONT A.S." ich teraz v panike predáva za polovičnú hodnotu.
Cena luxusnej chatrče rodinky Bobuľovcov klesla o tretinu, ale úver samozrejme musia splácať v pôvodnej výške a do toho ešte centrálna banka zvyšuje úroky.
A stavbár Ivan, ktorý namiesto pôvodne plánovanej večierky s potravinami postavil celé obchodné centrum, zúfalo vyzerá klientelu ktorej niet.

oc_maxim2

Situácia je kritická. Centrálni bankári vyzbrojení akademickými poučkami o stagnujúcej ekonomike, zareagovali opätovným znižovaním úrokových sadzieb. Lenže popálení ekonomickí aktéri nemali chuť sa znova púšťať do nového kola investícií a špekulácií. Aspoň nie teraz.
Po niekoľkých mesiacoch ekonomického poklesu, si ekonomika ostrova našla svoje dno, od ktorého sa môže konečne odraziť. No daňou za to bola likvidácia, alebo reorganizácia veľkej časti výrobnej štruktúry, prepúšťanie, prehraté voľby vládnej strany, pokles cien akcií, mnoho popálených špekulantov a vyparenie značnej časti bohatstva, ktoré z časti aj tak nebolo skutočné, ale len na papieri.
Elity samozrejme nelenili a z celej šlamastiky začali obviňovať všeličo, len nie seba. "Banky rozdávali úvery ako zmyslov zbavené. Špekulanti skoro zničili strednú vrstvu! Kapitalizmu sme dali príliš veľa priestoru, teraz potrebujeme viac regulácií!" dušovali sa mnohí komentátori, politici a akademici na ostrove.

8n

Ponaučenie

Čo je príčinou systematicky sa opakujúcich hospodárskych kríz? Podľa Marxistov je príčina samotnej povahe kapitalizmu. No v súčastnosti dominuje skôr vysvetlenie keynesiáncov, ktorí vidia príčinu cyklov v poklese agregátneho dopytu. Podľa ich vysvetlenia, vlády, firmy a ľudia v istom momente obmedzia svoje výdavky na spotrebu a investície, čo následne vedie k vzniku krízy. Zakladateľ tohto pohľadu John Maynard Keynes nazval túto zmenu v chovaní zvieracími pudmi. Riešenie takejto krízy vidí Keynes v nasadení agresívnej fiškálnej a menovej politiky zo strany štátu. To jest, zvýšiť výdavky štátu a vykonať monetárnu expanziu ("tlačenie peňazí") za účelom stimulácie ekonomiky a dopytu v nej.

A potom tu máme predstaviteľov menšinového ekonomického prúdu, tzv. Rakúskej ekonomickej školy. Rakúskej preto, lebo jej zakladatelia pochádzali z Rakúska (aké prekvapenie). Tzv. rakúšania za hlavného vinníka kríz nepovažujú nedostatok štátnych regulácií, ale naopak, jej nadbytok a to hlavne v oblasti menovej politiky, predovšetkým v úrokovej politike centrálnych bánk.

Vysvetlenie hospodárskych cyklov podľa rakúšanov
Pre porozumenie rakúskej teórie hospodárskeho cyklu, musíme najprv pochopiť ako funguje úrok. Ak máte naštudovanú epizódu o úrokoch, môžete tento odsek preskočiť. Úrok je v skratke cena za požičanie peňazí. A ako každá iná cena, jej výška sa odvíja od ponuky a dopytu. Logicky potom platí, že čím viac úspor v systéme (viac ponuky peňazí), tým nižšie sú úroky (nižšia cena peňazí). Inak povedané, ak je v spoločnosti veľa ľudí s úsporami na požičiavanie, záujemcovia o úver si môžu "vyberať" (s pomedzi viacero úverových ponúk) a dokážu si tak vyjednať nižšie úrokové sadzby. Toto samozrejme platí aj v opačnom garde (menej celkových úspor = vyššie úroky).
"Pes" rakúskej teórie hospodárskeho cyklu je zakopaný v tom, že ak dôjde k manipulácii s množstvom peňazí v systéme, úroková sadzba prestane reflektovať stav skutočných úspor v ekonomike. Namiesto toho, úroková sadzba začne odzrkadľovať stav množstva vytlačených peňažných "žetónikov". V reálnom svete sa to deje takto. Štátne centrálne banky a štátom regulované komerčné banky regulujú množstvo peňazí v obehu. Tieto inštitúcie majú možnosť "naklonovať" nové peniaze z ničoho, prípadne ich zo systému sťahovať. Výška úrokovej sadzby tak dnes nereflektuje stav skutočných úspor (odloženú spotrebu reálnych statkov) v ekonomike. Úroková sadzba, ktorá nereflektuje stav skutočných úspor v systéme, môže pomýliť ekonomických hráčov. Firmy napr. investujú do príliš ambicióznych projektov a domácnosti a vlády majú väčšiu motiváciu sa zadlžovať.
V ekonomike s umelo nízkymi úrokmi sa po čase objaví nedostatok zdrojov na dokončenie, alebo uživenie časti investícií a dochádza k nevyhnutnej korekcii (likvidácia zlých investícií, pokles cien, nezamestnanosť...).
Ako by mala vláda podľa rakúšanov zareagovať na takúto krízu? Zdržať sa intervencií do ekonomiky, zredukovať regulácie, znížiť vládne výdavky, dane a nechať kríze voľný priebeh. Je to presný opak toho, čo navrhujú keynesiánci.

Keby sme teóriu rakúšanov zhrnuli do fáz, tak hospodársky cyklus prebieha zhruba takto:

Fáza 1/3 začiatok "stimulácie" ekonomiky novými peniazmi
Centrálne banky znižujú úrokové sadzby pod trhovú úroveň. V tomto momente sa výška úrokovej sadzby prestáva odvíjať od množstva reálnych úspor v ekonomike a skôr odzrkadľuje "úspory" papierových a digitálnych "peňazí", ktoré bezprácne "produkujú" centrálne banky spolu s komerčnými bankami v režime frakčných rezerv.
Novo-vytvorené peniaze tečú do ekonomiky, zvyčajne vo forme ľahko dostupných úverov. K týmto peniazom sa ako prvý dostane finančný sektor, štát, firmy a potom domácnosti.

Fáza 2/3 hromadenie chybných investícií
Umelo nízke úrokové sadzby vytvárajú ilúziu bohatstva a dostatočných úspor. Domácnosti, firmy a vlády v reakcii na priaznivejšie úroky menia svoje plány. Projekty, ktoré sa kedysi javili ako nerentabilné, sa po znížení úrokových sadzieb môžu javiť ako ziskové. Podnikatelia realizujú projekty, ktoré by v prostredí s trhovou úrokovou sadzbou vôbec nerealizovali, alebo len poskromnejšie. Firmy majú v šuplíkoch vždy odložené nejaké nápady. Ale to, či ich aj v skutočnosti zrealizujú, do značnej miery záleží od úrokovej sadzby a nálady na trhu.
Zoberme si napríklad, že firma plánuje postaviť poschodové parkovisko, pričom ročný zisk odhaduje na 6% z celkovej investície. Ak by výška úrokovej sadzby presahovala 6%, firme sa neoplatí stavať toto parkovisko a peniaze odložené na investíciu radšej vloží do banky, ktorá ich zúročí prinajmenšom šiestimi percentami. Takýto trhový úrok sa snaží podnikateľovi povedať "Hej ty! Zatiaľ kašli na parkovisko a peniaze daj radšej do banky, aby sa mohli rozpožičať na investície s vyššou prioritou.".
A teraz si predstavme, že centrálna banka vykoná monetárnu infláciu a umelo stlačí úrokovú sadzbu z 6% na trebárs 2%. V takomto scenári by firma začala kopať základy parkoviska s vidinou slušného zisku. Umelo znížené úrokové sadzby však znamenajú, že v ekonomike nemusí byť dostatok reálnych úspor na dokončenie, alebo "uživenie" tohto parkoviska po jeho prípadnom dokončení.
"Vymyslené" úrokové sadzby však nemýlia len podnikateľov. Ľudia majú väčšiu tendenciu utrácať peniaze okamžite (na čo mať prachy na účte s mizerným úročením?). Domácnosti si tiež v ďaka nízkym úrokom berú väčšie hypotéky (zadlžujú sa), čo len umelo tlačí ceny nehnuteľností hore a ľudia sú tak nútení si brať ďalšie, ešte väčšie hypotéky.
A napokon, neprirodzene nízke úrokové sadzby pomýlia aj vlády (Grécko nie je zďaleka jediným príkladom). Vyššia dostupnosť pôžičiek pre štátnu kasu dokáže rozpútať výdavkové orgie sprava i zľava. Obzvlášť pred voľbami.
Toto obdobie zdanlivej prosperity môže trvať mnoho rokov a za tú dobu sa stihne porobiť mnoho chybných investícií a výdavkov.

Fáza 3/3 likvidácia chybných investícií
Z dôvodu nedostatku reálnych úspor, spotrebitelia postupne stratia záujem o kúpu aktív, ktorých cena sa neustále nafukuje. Dokončené byty zrazu nemajú svojich nájomníkov, akcie stratia svojich kupcov a automobilky zákazníkov. Ekonomickí aktéri sú donútení prehodnotiť svoje plány a likvidovať nerentabilné investície. Nadhodnotené ceny aktív dodávali ľuďom pocit materiálneho zabezpečenia, lenže po korekcii cien smerom nadol, sa táto fatamorgána bohatstva rozplynie. Ľudia začnú inštinktívne viac sporiť a menej míňať. Ak človeku náhle klesne cena jeho domu, či akcií o tretinu, dosť zrejme to ovplyvní jeho výdavkové návyky. Obzvlášť, ak tomuto človeku hrozí ešte aj strata zamestnania. Firmy tak prichádzajú o kšefty a sú nútené rušiť časť svojich prevádzok. To najlepšie čo v tejto fáze môže vláda robiť, je nerobiť nič (ideálne by s tým mala začať skôr). Ekonomika potrebuje prejsť očistcom, v ktorom sa zreálnia ceny nafúknutých aktív a zlikvidiujú zlé investície. Keď sa tak udeje, ekonomika sa môže odraziť od dna a znova začať rásť. Až kým znova... ale to už poznáme.

< img class="size-full wp-image-12261 " src="http://www.menejstatu.sk/wp-content /uploads/2016/11/priebeh_bubliny.png" border="0" alt="priebeh_bubliny" width="590" height="383" />

Typický priebeh špekulatívnej bubliny. Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_pr operty_bubble

Škriatci a stavba domu
Na ilustráciu fáz hospodárskeho cyklu poslúži prirovnanie inšpirované významným "rakúšanom" Ludwigom von Misesom.
Predstavte si stavenisko. Majster plánuje postaviť dom z materiálu, ktorý bude priebežne dokupovať počas výstavby. Cena materiálov je veľmi nízka a projekt preto odvážny, až megalomanský. Lenže čo čert nechcel, stavebný materiál je "podcenený" a majster to (zatiaľ) nevie. Nikto to nevie! Totiž, noc pred vypracovaním projektu stavby, lesní škriatci tajne upravili cenovky stavebných materiálov o tretinu nadol. Samozrejme, v dobrom úmysle pomôcť ľuďom. "Zlacnené" stavebniny sa rýchlo míňajú a firmám ktoré ich predávajú chvíľu trvá než zistia čo sa deje. Ceny stavebnín sa po odhalení manipulácie znormalizujú a vystrelia aspoň o tretinu hore. Lenže v tom momente je dom v pokročilom štádiu výstavby a nečakané zdraženie materiálu nedovoľuje dokončiť dom podľa plánu. Šokovaný majster na celé stavenisko kričí: "všetci stop!". Zlá alokácia zdrojov zničila časť bohatstva v systéme. Mlieko je rozliate. Použitie každej ďalšej tehly, klinca, okenného rámu by celkové škody mohlo len umocniť. Isté je len to, že materiál zdražel o viac než sa predpokladalo a niekto bude musieť uľaviť svojim očakávaniam a uskromniť sa. A kým zainteresované strany rozhodnú ako ďalej, na stavenisku máme vypnuté miešačky a postávajúcich robotníkov. Takýto zjav môže na prvý pohľad vyzerať veľmi nehospodárne, ale v tomto prípade, opak je pravdou. Nejeden progresívny ľavičiar s diplomom zo zvučnej zahraničnej školy by už črtal plány šrotovného pre stavebný priemysel. No to najlepšie, čo sa v takejto situácii dá urobiť je, umožniť podnikateľom odhaliť chyby a prispôsobiť sa "novej" realite. Aj za cenu krátkodobej bolesti v podobe bankrotov, zníženej životnej úrovne a zamestnanosti.
Škoda bola napáchaná počas výstavby domu, keď všetko vyzeralo úžasne a optimisticky. Vypnuté miešačky a postávajúci robotníci sú už len nevyhnutnou súčasťou ozdravného procesu.

Príčinou problémov na stavenisku boli škriatci, ktorí zmanipulovali ceny stavebnín.
Skutočné ekonomické krízy zvyčajne zapríčiňuje štátom regulovaný bankový systém, ktorý manipuluje s cenou peňazí (úrokovými sadzbami).

Poznámka autora: Toto bol predposledný diel zo seriálu Ekonómia po lopate. Podľa záujmu chystám celý seriál trocha upraviť a vydať ako celok (asi formou PDF). Kto sa k tejto publikácii chce dostať ako prvý, nech sa hlási u súdruha Žinčicu tu: https://goo.gl/forms/zBu jCc4lKEmDQiXX2. Cez uvedený formulár mi okrem emailovej adresy môžete zaslať kritiku, hlásenie chýb a návrhy na doplnenie či zmenu obsahu seriálu.

Nasledujúci (posledný) diel bude viac-menej bonusový a bude popisovať niektoré skutočné hospodárske krízy a finančné paniky za posledných 200 rokov.

Na záver, rapová prezentácia dvoch súperiacich pohľadov na teóriu hospodárskeho cyklu. Rakúšan Hayek vs Keynes. České titulky sa dajú zapnúť.Author: Ondrej Turis # FeryMowi76
Ekonomika2016-11-07
-
 55%  ( 1 people voted )
+

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   štyr
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

KOMUNISMUS BUDE ŽÍT


KOMUNISMUS BUDE ŽÍT
Ví to Putin, ví to pátá kolona u nás i v Evropě, ví to ale především drtivá většina ruského národa. A to je to nejhorší. Putin se již před několika lety nechal slyšet, že ...
Komu důvěřují lidé v Evropě
Bitcoin nielen ako investícia
Dvě verze ráje na zemi: Španělsko

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0236 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo