Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Druhý pilier sa môže zlepšovať, prvý nie


Druhý pilier sa môže zlepšovať, prvý nie

Rozumná vláda má množstvo možností, ako zlepšiť a zatraktívniť sporenie v druhom pilieri.

Jeden z rozdielov medzi I. a II. pilierom spočíva v tom, že druhý pilier sa z pohľadu sporiteľa môže v budúcnosti zlepšovať. Prvý pilier sa môže len zhoršovať. Aj tento aspekt by mali brať sporitelia pri súčasnom otvorení II. piliera do úvahy.

Vzhľadom na demografický vývoj si v súčasnosti len ťažko môžeme predstaviť štedrejší prvý pilier, ako máme dnes. Skôr naopak. Budúci dôchodcovia sa na dnešné dôchodky z prvého piliera budú pozerať ako na luxusné, pretože ich penzie budú s vysokou pravdepodobnosťou nižšie.

Druhý pilier je na tom z toho pohľadu podstatne lepšie. Nie, nebudeme hovoriť o sľuboch nadpriemerného zhodnotenia investícií. Čo sa môže zlepšiť na II. pilieri?

Atraktívnejšie

Ak príde rozumná vláda, tak môže umožniť sporiteľom vybrať si podstatnú časť úspor programovým výberom alebo jednorazovo. Môže umožniť prístup k úsporám aj počas doby sporenia vo vymedzených prípadoch a rozsahu. Ďalej povoliť skorší výber úspor, nečakať tak na vek dôchodku platný v I. pilieri. A nakoniec môže vytvoriť atraktívnejšie formy čerpania úspor v dôchodkovom veku.

Od apríla budú môcť sporitelia vo Veľkej Británii vybrať celé úspory naraz (z daňových dôvodov sa oplatí rozložiť výber na štyri roky). Rovnako aj slovenskí sporitelia by mohli dostať túto možnosť. Výhodou druhého piliera totiž je, že úspory reálne existujú, sú na účte sporiteľa. Naopak, to, že prvý pilier dokáže vyplácať len mesačný dôchodok, je spôsobené tým, že Sociálna poisťovňa peniaze jednoducho nemá. Čo od poistencov vyberie každý mesiac na odvodoch, to hneď vyplatí na dôchodkoch.

Druhý pilier tak umožňuje sporiteľom financovať aj jednorazové, investične náročnejšie dôchodcovské potreby (doplatenie hypotéky, riešenie zdravotných problémov, uhradenie školného vnúčatám atď.).

V dnešnej situácii, keď poisťovne neponúkajú atraktívne dôchodky, je možnosť jednorazového, programového výberu ešte cennejšia. Súčasná vláda však namiesto širších možností na výber úspor "ponúkla" otvorenie II. piliera.

Keďže úspory reálne existujú na účte sporiteľa aj počas jeho pracovného života, existuje možnosť, aby ich čiastočne využil aj pred dôchodkovým vekom. To nie je možné v prvom pilieri, kde vaše odvody neexistujú, existuje len zápis v databáze Sociálnej poisťovne o výške vašej mzdy a prísľub, že raz bude vyplácať dôchodok.

Hypotéka či operácia

Zákon môže napríklad stanoviť, že sporiteľ môže v istom období použiť 10 20 percent svojich úspor na špecifikované dôvody, ak má nasporenú primeranú sumu. Napsríklad na predčasnú splátku hypotéky, alebo osobitné zdravotné výdavky (náročné operácie nehradené poisťovňami atď.). Je vecou diskusie, či by musel sporiteľ neskôr prostriedky doplatiť, alebo či by takýto výber mohol byť umožnený len sporiteľom v zamestnaní.

Už dnes platí zákon, ktorý bude posúvať vek odchodu do dôchodku. V roku 2050 to bude iste viac ako 65 rokov. Len vďaka tomuto opatreniu nebude deficit v prvom pilieri taký veľký, a štát možno bude schopný vyplácať sľúbené dôchodky. Druhý pilier však žiadny vek odchodu do dôchodku mať nemusí. Už dnes vo Veľkej Británii, kde nárok na štátny dôchodok pre muža vzniká v 65 rokoch, môžu sporitelia čerpať úspory vo veku 55 rokov.

Na predčasný prístup k úsporám je veľa dobrých dôvodov. Strata zamestnania v preddôchodkovom veku. Zhoršený zdravotný stav. Sem patrí aj prostý dôvod už nechcem pracovať. Ak má sporiteľ dostatočné úspory, neexistuje dôvod, prečo by ich nemohol čerpať skôr, ako je dôchodkový vek prvého piliera. Sú to jeho úspory a sporiteľ má plné právo ich užívať. Diskusia sa dá, samozrejme, viesť v otázke, pri akej výške úspor by to malo byť umožnené.

Druhý pilier môže byť vo výplatnej fáze obohatený o nové formy výplaty úspor. Početnosť sporiteľov umožňuje získať množstevné výhody, ktoré osamelí sporitelia získavajú ťažšie. Napríklad dlhodobý výber formou terminovaného vkladu môžu banky ponúkať lacnejšie, či s vyšším úročením, keďže sporitelia si tam budú ukladať väčšie balíky úspor. Finančný a bankový trh, pokiaľ mu parlament nebude zatvárať prístup k úsporám, môže vygenerovať nové alternatívy ich čerpania, ktoré dnes ešte nepoznáme.

Všetky tieto zlepšenia budú podmienené existenciou vlády a parlamentu, ktorý nebude vidieť II. pilier ako nepriateľa verejných financií, ale naopak, ako potrebné rozdelenie formy dôchodkového zabezpečenia. Takýto parlament potom nebude mať dôvod nevyužiť skrytý potenciál II. piliera a umožniť tak občanom/sporiteľom vyťažiť maximum výhod vyplývajúcich z ich vlastných úspor.Author: Radovan Durana # BepyLehy54
Slovensko2015-03-268
-
 22% ( 13 people voted )
+
Druhý pilier je podvod. Ponziho schéma.

Tykva Bukvatyr # JokuCyto18
-
 65% ( 7 people voted )
+
2015-03-26 21:26:34 bca784a0
cele socialne "poistenie" je podvod

Yanath # VepeBeke80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-26 22:33:32 559f68d2
No, Yanath, podvodom je aj spravodlivosť, pretože tá nikdy nikde neexistovala a nie je nijako definovaná, je to len subjektívny pohľad a pocit. Ale k téme.
Pán Ďurana tvrdí, že "sú to jeho /sporiteľove i keď sa jedná o investora, nie sporiteľa/ peniaze a môže si s nimi robiť čo chce", napr. aj zatiahnuť predčasné splatenie hypotéky..... Je to ľúbivé aj s možnosťou dedenia pri úmrtí pred odchodom na dôchodok, resp. začatím čerpania z účtu, ale....
Nie je zmyslom dôchodkovej dávky pokryť potreby na prežitie v dôchodkovom veku až do smrti /môže to byť krátko ale i dlho/ pre dôchodcu aby mal z čoho žiť keďže už nepracuje? Odhliadnuc od výšky dôchodku, pretože kto môže tak pracuje aj na dôchodku kým môže aby si nízky dôchodok vylepšil.
Aj tie grafy a výpočty akumulovania financií dlhodobého typu /a je jedno akého produktu bánk/ sú momentálne pekné ale nikto, opakujem nikto nedokáže /okrem subjektívnych odhadov/ zaručiť, že to tak aj bude. Veď aj v nedávnej minulosti banky "dávali" vyššie úroky na klientmi vložené-investované peniaze do nich a dnes je to na termínovaných vkladoch mesačne 0,01%, čiže na hony vzdialené od predošlého úrokovania a to nechcem zachádzať do doby socializmu, kedy na dvojročnom termínovanom vklade som dostával 12%, žiadne poplatky za výbery, vklady, vedenie účtu a iné "manipulačné"....
Ale späť, chcem len vedieť, že ak si takýto druhopilierový investor bude mať možnosť vybrať "usporené" svoje peniaze aj naraz /ako udajne v Británii/ a rozfofruje ich v krátkom čase, z čoho bude potom žiť ďalej? Ja viem, čo je ma do toho ale už dnes sa "druhopilieroví strojcovia" snažia presadiť svoju "spravodlivosť" aby mali i takíto investori zaručené štátom rovnakú výšku minimálneho dôchodku ako tí, čo všetko odvádzajú do toho "zlého" štátneho prvého piliera. Aj toto je spravodlivé, Yanath?
Fajn, ja by som bol za to aby sa ľudia rozhodli sami a definitívne či I. alebo II., žiadny "mačkopes", tam alebo tam a samozrejme že i celý odvod 18% tam alebo tam. Každý strojcom svojho šťastia je.... a každý má samozrejme možnosť si vytvoriť iné podružné príjmy na staré kolená formou mnohých produktov vo finančnom svete. Tu si myslím, že by tá sloboda rozhodovania bola zachovaná. I keď je ťažké sa v mladosti rozhodnúť pre jednu dlhodobú cestu /I. alebo II./ ale bolo by to lepšie. Nedá sa to však urobiť hneď pretože čo s dnešnými dôchodcami, ktorí tiež celý život pracovali a odvádzali? Musel by sa o to postarať štát a určite by mal z čoho kým by sa celý systém nastavil lenže to by tu nesmeli politici šafáriť tak ako šafária prebiehajúc z jednej straničky do druhej s medzizastávkou nezáradenosti. Prišiel si tam za stranu tak ak chceš odísť, nuž i z parlamentu po odovzdaní mandátu a nech si to skúsi ako nezaradený /takých tam teraz je...... a nikto ich ako nezaradených nevolil.
Ale to už je iná téma i keď vôbec nie nesúvisiaca......

defender # LixuWija97
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-27 08:03:37 d5b582fe
Mimochodom, ak by sa jednalo o sporiteľove-investorove úspory, tak by ich mala DSS vyplatiť po jeho smrti vždy /nielen pred započatím poberania/ ale takto to určite nie sú jeho peniaze, keďže sa k nim nikdy ku všetkým nedostane a DSS si vždy ponecháva značnú časť. Každá banka a pod, inštitút by mal klientovi jeho peniaze zhodnotiť a o získané zhodnotenie sa s nim podeliť. Oni by si mali svoje náklady kryť výnosmi z investovaných peňazí klientov a nie si ich z nich strhávať!!! Ale zmysel vzniku bánk už dávno prešiel na tzv. prísavníctvo - parazitizmus.
defender # LixuWija97
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-27 08:09:39 d5b582fe
Všetky články podobného typu sú propagačné a chýba imm chý racionalita ekonomického pohľadu. V 99% iba jeden z môjho pohľadu základný fakt je zámerne zamlčaný či už z nevedomosti, alebo zámerne:
Autor článku "opomenul" zásadný fakt, že v dnešnom svete financií je sporenie krajne nevýhodné z hľadiska vplyvu deformácie hodnôt peňazí, ktoré spôsobuje jednak nalievanie nových peňazí do ekonomiky pomocou ECB (kvantitatívne uvoľňovanie) a v druhom rade neustálou snahou finančných inštitúcii o naštartovanie inflácie. Takže dlhodobé úspory ako "odložená spotreba" na dôchodok strácajú svoju podstatu v tom zmysle, že strácajú svoju hodnotu do budúcnosti - veď uznávaní ekonómovia priznávajú verejne, že od doby, keď bolo na Slovensku zavedené "€" stratilo ku dnešnému dňu (marec 2015) 30% svojej hodnoty...Takže ako to bude s Vašimi úsporami v II: D.P. o 30rokov? Zožerie ich inflácia, resp. "riedenie" hodnoty bankou ECB...


Bertold # FuliXuju84
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-27 08:46:48 5f67facf
Presne toto som mal na mysli, Bertold *!!!
defender # LixuWija97
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-27 09:17:11 d5b582fe
loading...
"Druhý pilier sa môže zlepšovať, prvý nie"tak toto môže napísať len ekonomický DILETANT!


Bertold # FuliXuju84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-27 09:41:28 5f67facf
Je to tak! Tak ako tvrdia, že štát je zlý vlastník a zle to robí, tak ja tvrdím, že nie štát je zlý ale zlí sú tí tzv. manageri, ktorí ho riadia a tudíž je vinovatý len človek alebo ľudia ako skupina v tomto prípade parlament a vláda. Nuž ale volíme si ich tam my! Ja by som bol za aby voľby boli platné len ak príde viac ako 50% oprávnených voličov k urnám aby to bolo fakt o tom, že väčšina rozhodla a nielen väčšina zo zúčastnených!!! Ale na to naši zákonomrviči nepristúpia!

defender # LixuWija97
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-27 12:47:06 d5b582fe

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Pamětihodné výroky k pařížským atentátům


Pamětihodné výroky k pařížským atentátům
V médiích se objevila spousta výroků majících přímou i nepřímou souvislost s teroristickými útoky v Paříži. A protože některé z nich jsou skutečné perly, byla by škoda se o ně ...
TAJNÁ ZADNÍ VRÁTKA TELEFONŮ ANDROID POSÍLAJÍ DATA DO ČÍNY
VLAKY ZADARMO ALEBO SPRCHOVANIE V ŠAMPANSKOM
Chycen, zatknut a uvězněn: Osobní příběh

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0273 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles