Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Dobytek otepluje Zemi více, než ropný těžařský průmysl s plynárenským dohromady


Dobytek otepluje Zemi více, než ropný těžařský průmysl s plynárenským dohromady
Navýšení rozpočtu amerických universit a NASA na odhalování příčin globálního oteplování, přináší ovoce. Z vyhodnocení satelitních dat vyplývá, že farmáři svými chovy hospodářských zvířat škodí uvolňováním oteplovacího plynu metanu na území Severní Ameriky více, než petrochemický a plynárenský průmysl dohromady.


Zvětšit obrázek
Metanové emise nad Severní Amerikou. Vlevo nahoře celkové emise, další snímky podle hlavních zdrojů znečištění. Mokřady, chovatelství, těžba nafty a plynu, skládky odpadu, těžba uhlí. (Kredit: Wecht. J., a kol., J. Geophys. Res. 2014)

Analýzou satelitních dat z roku 2004 a leteckého průzkumu prováděného prostředky NASA američtí geofyzikové odhalili, že dobytek vypouští do atmosféry více metanu, než "ropáci s plynárníky" dohromady. Tvrdí to kolektiv pěti výzkumníků z Harvard University, California Institute of Technology a University of California v článku z minulého týdne, který vyšel v časopisu Journal of Geophysical Research. Emise vyprodukovaného škodlivého metanu zvířaty je podle jejich zjištění o 40 % vyšší, než jakou uváděli ve svých zprávách ochranáři z EPA. V článku Kevin Wecht s kolegy poukazují na neblahé působení oxidu uhličitého uvolňovaného lidskou činností a ještě mnohem nebezpečnější úlohu metanu v oteplování Země. Snaha zjednat nápravu je přivedla k nápadu zjišťovat viníky pomocí dat, které skenováním povrchu země provádí letecky NASA a ESA satelitem ENVISAT, který na palubě nesl dva absorpční spektrometry. Nejprve si výzkumníci prověřili, zda výsledky z obou zdrojů spolu korespondují a když se potvrdilo, vypracovali emisní mapy USA s barevným rozlišením oblastí s vysokou a nízkou produkcí metanu. Výsledek se dá interpretovat jako zatracení chovu hospodářských zvířat. Mapy totiž usvědčují živé tvory z pšoukání tak mocného, že představuje uvolnění do atmosféry třinácti milionů tun nebezpečného oteplovacího plynu metanu za rok.


Kritika ochranářů
Svá nová zjištění američtí vědci uvedli do souvislosti daty ochranářské instituce EPA. Uštědřili jí políček za to, že vládě a společnosti, hlásila škodlivost skotu jen ve výši 9,7 milionu tun a že skutečnost byla o více než třetinu větší. Nové mapy metanového provinění ale současně ospravedlňují průmysl. Jemu totiž přiřkly na triko jen 7 milionů tun. I v tomto případě prý EPA chybovala, když průmyslníky očerňovala nepravdivou produkcí 9,9 miliony tun metanu. Spíš než kritiku v tom mnozí ale spatřují vodu na mlýn a podporu ochranářů v jejich snaze sledovat a pokutovat viníky. Konspirátoři v diskusích píší, že jde o upozornění na správné nasměrování případných sankčních opatření. Ať tak, či tak, černého oteplovacího Petra v USA od minulého týdne už nedrží američtí těžebníci ropy a plynu, ale farmáři. To, že se evropský metanový senzor na ENVISATU nechtěl na globálním postihu chovatelů dál podílet a odporoučel se, prý na situaci nic nezmění, NASA totiž hodlá výpadek přísunu evropských dat nahradit vysláním vlastního vesmírného odhalovatele klimatických pravd.

Výsledky Wechtova týmu tak trochu připomínají začátek snah o zavedení uhlíkové daně a jdou na ruku závěrům tvrdého jádra klimatologů, kteří se opírali o výsledky bilančních metabolických testů. I oni společnost varovali před škodlivostí skotu. Jejich výsledky přebíraly různé panely a skot to nakonec dotáhl tak daleko, že získal nálepku hlavního ohřívače planety a psalo se, že je o 4,8 % větším zlem, než všechny moderní, fosilními palivy poháněné dopravní prostředky dohromady. Systém připravený na penalizaci emitentů zneklidnil politiky a na národních úrovních se roztočil kolotoč s prostředky daňových poplatníků. Rozběhly se granty zaměřené na řešení flatulence skotu. Dnes proto už víme, že zarazit skotu plynatost lze zkrmováním nových odrůd trav s menším obsahem nestravitelného ligninu. Oponenti to vzápětí úsměvně okomentovali a doložili, že to na krkání může mít efekt zcela opačný. Pak přišla na řadu razantnější opatření. Takovým byla snaha zavést přikrmování zvířat aromatickými rostlinami. Jako nejúčinnější se ukázaly ty, co běžně rostou na málo úživných skládkách a na kamenitých náspech železničních tratí. Zjednodušeně lze výsledky tohoto směru bádání interpretovat tak, že čím jedovatější substance se do bachoru mikroflóře předhodí, tím menší mají snahu se ty titěry přežírat a množit, což následně zažehná i nadměrnou plynatost jejich nájemce. Organoleptické testy mléka u tohoto přístupu signalizovaly mírné zhořknutí mléka a nepříjemné aroma, ale nebylo to tak moc, aby to při zdůraznění, že je to je pro záchranu planety, všem konzumentům vadilo. Pokles užitkovosti odpovídal snížené plynatosti a nedořešené jsou už jen detaily technologie pěstování a sklizně plevele ve velkém. Chovatel přistoupivší na krmení svých stračen rumištními rostlinami si prý spolu s plackou bioprodukt, bude moci na vrata přitlouct i ceduli šetrného klimatického hospodáře. Takto opečovávaná zvířata se nám mají odměnit produkcí pouhých 40 kilogramů metanu ročně, zatímco světový průměr je 45 a dobře živené kusy s vysokou užitkovostí škodí až 95 kilogramy metanu za rok.

Zvětšit obrázek
Stavy skotu a prasat v České republice. Graf sice končí v roce 2010, ale z loňských údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že skluzavka se nezastavila. Na konci druhého pololetí loňského roku jsme v Česku měli 1,3 milionu kusů skotu. Čím se to naši chovatelé tak protiví že došli potrestání: "Tvůj brav bude vydán tvému nepříteli, a nikdo tě nezachrání." (ČSÚ, Pátá kniha Mojžíšova 28:30-41)

Škodám je třeba bránit všemi prostředky
Klimatologové spočítali, že na světě je zhruba 1,4 miliardy skotu a že jejich hlavy spolu s částí opatřenou ocasem zaneřáďují Zemi 60 milióny tun vysoce oteplovacího plynu. Hrůzná pravda vedla k celosvětovému boji za nápravu. Australští vědci získali granty na to, aby krávám jejich nespolečenské chování zmírňovali skrze mikroby. Pod vedením Roba Kellyho vyvíjeli deset let vakcínu, která měla ovce a skot učinit vůči metanogenním bakteriím odolné. Snahou je imunitní systém zvířat nabudit tak, aby povrchové antigeny "škodlivých" bakterií považoval za hrozbu nemoci a likvidoval je. I když teoretické výsledky jsou stále slibné, Kellyho vědečtí kolegové z australské výzkumné instituce CSIRO už rozvíjejí další smě zaměřený na preparát, jehož základem jsou bakterie (WG1) z žaludku klokana. Ty si zvolili proto, že metabolizují organickou hmotu jinak, než ty obyčejné kravské. Konečným produktem jejich metabolismu je kyselina jantarová a nikoli metan. Perspektivnost tohoto směru podtrhuje zájem o kyselinu jantarovou. Obchodníci s komoditami jí podle jejího vzhledu říkají "duch jantaru". Potravináři a nápojáři ji používají jako sladidlo a na výrobcích ji maskují jako kyselinu butandiovou. Při troše štěstí by prý boj s klimatickou změnou mohl mít i sladký konec.


Měnit skot k lepšímu se snaží i Irové. Ne že by seveřané neocenili oteplení, ale smysl pro kolektivní řešení problému a také proto, že mají moře, jejich boj proti oteplování dostal podobu v doporučení zkrmovat skotu rybí tuk. Podle autorky nápadu Lorrain Lillis z University College v Dublinu přijde takové opatření na dost, ale několika stovkami tisíc tun tuku by šlo u krav snížit produkci plynu o 20 % a to už by oteplování celosvětově zmírnit mohlo. Zbytku světa už jen zbývá dořešit případnou eliminaci následků takového drancování moře.

Zvětšit obrázek
Envisat byl vypuštěn v roce 2002. Na palubě nesl 10 přístrojů o celkové hmotnosti 8 tun. Již po dvou letech provozu ale jeden ze dvou senzorů monitorujících zastoupení plynů v atmosféře začal trucovat. V květnu 2012 se pak největší nevojenský satelit Země odmlčel nadobro a jeho klimatická mise skončila. Do roka ho ale nahradí kolega z NASA.

I když se navzdory celosvětové snaze výzkumu odvracet hrozbu klimatické pohromy prostřednictvím skotu se moc nedaří, zjistili jsme, že ze svého předního konce skot uvolňuje více metanu, než kolik ho odchází z toho opatřeného ocasem a tak lze očekávat další soustředění kapacit a prostředků na výzkum směrem vpřed.


Čerpáním své hřivny z prostředků vypisovaných na odvracení klimatické změny se snaží prospět i zdravotníci. Některé výsledky lze aplikovat v praxi prakticky okamžitě. Anesteziologové na sálech nás mohou začít zbavovat bolesti ekologicky šetrným způsobem. K nejpoužívanějším inhalačním anestetikům používaným při chirurgických výkonech patří izofluran, desfluran a sevofluran. Jak výzkum ukázal, přispívají klimatické změně různě. Liší se v době po kterou jejich výpary setrvávají v atmosféře a také ve schopnosti pohlcovat infračervené záření. Ta zase rozhoduje o tom, kolik z toho co jinak uniká a otepluje vesmír, zadrží u nás na Zemi. Ze jmenovaných uspávadel je nejlevnější ale také s nejhoršími vedlejšími účinky, izofluran. Z klimatologického hlediska ale právě on je k zhoršováním skleníkového efektu velmi šetrný. Lepší je jen sevofluran. Další zdravotnicko-klimatologický výzkum by měl k výběru vhodného anestetika poskytnout další podrobnosti, případně spektrum klimaticky vhodných preparátů rozšířit.

Ekologicky šetrné anestetikum.


Zajímavé výsledky lze očekávat i z Ameriky od týmu Ellen Wohlové, profesorky geologie na Colorado State University. Po téměř desetiletém bádání odhalila, jak bobři stavbou svých hradů umrtvují pod vodou uhlík v podobě organického materiálu. Nebýt bobrů, rozkladnými procesy by se hodně větví a kmenů rychle vracelo zpět do ovzduší jako škodlivý oxid uhličitý. Rozborem sedimentů Wohlová dokázala, že lokality z bobry zatopených oblastí mají 12 procent (hmotnostních) uhlíku, zatímco tam, kde svá díla opustili, je uhlíku jen 3,3 procenta. Je tedy víc než zřejmé, že bobři budováním svých hradů Zemi ochlazují a že pokud by nyní všichni bobři svá stanoviště opustili, uvolnilo by se do ovzduší o 2,7 milionu tun uhlíku více!

Zvětšit obrázek
Bobr kanadský v póze ochránce klimatu. (Castor canadensis) Kredit: Wikipedia.

Vědci ze zemědělsky vyspělého Nizozemí na University ve Wageningen zkoumají možnost snížit uhlíkovou stopu přeorientováním chovů skotu a prasat na chov pěti druhů jedlého hmyzu. Zlatohlávka konžského (Pachnoda marginata), potemníka moučného (Tenebrio molitor), švába argentinského (Blaptica dubia), cvrčka domácího (Acheta domestica) a sarančete stěhovavého (Locusta migratoria). Prakticky všechny jsou vhodné a liší se jen chutí a nepatrným rozdílem v rozmezí 8 až 12 násobného snížení zatížení životního prostředí oteplovacími plyny.

Zvětšit obrázek
Larvy potemníka moučného vydrží v lednici v hybernovaném stavu měsíce. (Kredit: Pengo, Wikipedia)

Větry
Evropská unie má díky panelům v otázce metanu jasno. Dala to patřičně na srozuměnou Nařízením Evropského Parlamentu a Rady č. 166/2006 Sb. Aby se mohl naplnit evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek, členské země k tomu dostali za úkol zřídit svoje vlastní úřadovny. Česká republika od roku 2002 takovou již také má. Jmenuje se Integrovaný registr znečišťování (IRZ). Nahlásit se do něj musí všichni znečišťovatelé už sami. Za jeho vznik vděčíme euforické době, kdy se celosvětově zvažovalo za znečišťování platit a představou, že s emisními odpustky se bude čile obchodovat. Pak některým došlo, že ve hře jsou neskutečně obrovské sumy peněz nad kterými by státy prakticky ztratili kontrolu a že by se mohly stát hodně velkým lákadlem. Začaly spory a vše tak nějak vyšumělo do ztracena. Něco ale přece jen zůstalo. Úřad, úředníci a legislativní povinnosti jištěné sankcemi.
Před několika lety Výzkumný ústav zemědělské techniky v Praze z pověření ministerstva zjišťoval, jak na tom chovatelé hospodářských zvířat s povědomím své povinnosti znečišťovatelů a hlášení se do registru jsou. Řada z nich má stáda dostatečně početná na to, aby vypouštěné škodliviny museli každoročně přiznávat. Asi netřeba jít do podrobností, jak kontrola dopadla. A protože na chodu Registru se podílí hned několik institucí (Ministerstvo životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí a CENIA, česká informační agentura životního prostředí), je těch na rozdávání flastrů dost.

Zvětšit obrázek
Jedna dojnice dokáže denně vyprodukovat 500 až 700 litrů metanu!

Mnohé ztěch, co balancující na hraně přežití z toho co za produkty od supermarketů dostávají, to nemile překvapilo. Šlo o emise amoniaku – látky, kterou zvířata skrze své výkaly mohou napáchat velké škody v řekách, rybnících, koupalištích a nebo jen tak smrděním lidem pod nos. Jenže! Kromě amoniaku zákon staví chovatele ještě i do role znečišťovatelů za produkci metanu, jinak řečeno, za pouštění větrů. Ne, že by se ouřadu musel hlásit každý prd, ale když jich je víc, před paragrafy je neschováte.

Zvětšit obrázek
Rostlina tabáku hermeticky uzavřená v nádobě z nabídnuté aminokyseliny metionin značené izotopem uhlíku 13-C. Po několika dnech lze ve sklenici analyzovat metan s molekulami atomu těžkého uhlíku. Jasný to důkaz, že rostliny metan přece jen do atmosféry vypouštějí. (Kredit: Frederik Althoff)

Příroda nespolupracuje
Sotva se nám podařilo integrovaně podchytit krky a pšouky, výzkumníci z Max Planckova ústavu pro nukleární fyziku v Heidelbergu upozornili na další problém. Šmírováním rostlin zjistili, že do atmosféry pšoukají také. Původně se mělo za to, že významnější produkce metanu je vázána na podmínky bez přístupu vzdušného kyslíku a že tedy hlavními producenty metanu jsou močály v nichž tlejí organické zbytky rostlin, bakterie a nálevníci v zažívacích traktech, hnilobné procesy v jímkách kde se skladují výkaly,... Podle Němců ale každý gram živé rostliny vyprodukuje okolo 370 nanogramů za hodinu. A uvolňování metanu se více než ztrojnásobuje, pokud je rostlina vystavena slunečnímu záření. Neuplynul rok a toto šokující zjištění vyvrátilo celé konsorcium odborníků z Nizozemí. Heidelbergští si ale stále stojí na svém a i letos v květnu přináší další důkazy. A jakoby to co zjistili předtím nestačilo, své tvrzení o produkci metanu rostlinami rozšiřují i na houby.
Integrovaný registr zřízený za účelem evidence hříšníků a producentů nebezpečných plynů čeká v pravdě Nerudovská otázka. Kam s nimi, až se začnou hlásit lesáci?Závěr

Naše svědomí v otázce zhoršování klimatu může být díky zodpovědnému přístupu našich zemědělců, čisté. Stavy skotu za posledních čtrnáct let snížili na čtvrtinu a z exportní země hovězího a vepřového jsme dovozovou. Americký satelit nám příští rok monitoringem atmosferických plynů vědecky ukáže, kam se nám uhlíkovou stopu a produkci oteplovacího metanu úspěšně podařilo přesunout.

Literatura:
Wecht, K. J., D. J. Jacob, C. Frankenberg, Z. Jiang, and D. R. Blake (2014) "Mapping of North American methane emissions with high spatial resolution by inversion of SCIAMACHY satellite data," J. Geophys. Res. Atmos., 119, DOI: 10.1002/2014JD021551
http://onlin elibrary.wiley.com/doi/10.1002/2014JD021 551/full

PLoS ONE http://www.plosone.org/article/info%3A doi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0014445
Geophysical Research Letters DOI: 10.1002/grl.50710
http://www.mpg.de/6341 338/methane_production-fungi< br />Frederik Althoff, Kathrin Benzing, Peter Comba, Colin McRoberts, Derek R. Boyd, Steffen Greiner und Frank Keppler. Nature Communications , 24. Juni 2014;. DOI: 10.1038/ncomms5205
http://www.irz.cz/node/196

http://www.osel.cz/index.php? clanek=7686Author:
Josef Pazdera # SukeQobu48
Svet2014-07-165
-
 50%  ( 4 people voted )
+
Žeby... žeby to bolo naozaj možné? Veriacich je na Zemi vraj 95 %...

:-DDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 58%  ( 2 people voted )
+
2014-07-16 13:28:30 d4254112
ja som z lasky k nasej planete, prestal varit fazulovicu

rafael # RusyNecu46
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-07-16 13:30:11 59ad5d21
Luko # LidySesy00
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-07-16 13:51:36 c3a87f42
No teda.....už len zber, výkup --prdov... a ani bezdomovcoch ani nezamestnaných ...by toľko nebolo.../ja viem ako sa robia ..krúžky na čele..pri "VADNOM" tomto...charakterizovanííí/.
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-07-16 20:33:49 58d4289b
Proč taková zpráva?Hovězí maso je dobrý a zdraví.Mléko také.Kráva smrdí méně než američani v Evropě se svými válečnými kousky.USrael táhněte domů za louži a nesmrdte nám tady.Jak vidno,jste stále a všude škodlivý.
Ruda # NopoCeta62
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-07-20 20:56:50 5ab272cb

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
je   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

EKONÓMIA PO LOPATE #9 – CENTRÁLNA BANKA, OTRAS SA!


EKONÓMIA PO LOPATE #9 – CENTRÁLNA BANKA, OTRAS SA!
Flashback: Štátny aparát nášho novovzniknutého štátu sa rozbujnel ako huby po daždi. Netrvalo dlho a už prichádzajú prvé finančné suchoty štátu. Aby si demokratický panovník Hugo ...
Anarchokapitalismus, díl pátý: Peníze
Jak se americké impérium na Středním východě rozkládá, vstupuje do toho Ruský medvěd
Britům už došla trpělivost s černými pasažéry v kamionech přes La Manche

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0283 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo