Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Dobudovanie hospodárskej a menovej únie v Európe


Dobudovanie hospodárskej a menovej únie v Európe

Štrasburg 15.12. 2015 Vystúpenie Richarda Sulíka v europarlamente v rámci rozpravy k téme: Dobudovanie hospodárskej a menovej únie v Európe. Veľkou témou posledných mesiacov sú iniciatívy za prehĺbenie integrácie eurozóny. Tento krok zastávajú najvýznamnejší predstavitelia Európskej únie, ako aj samotných členských krajín od predsedu Komisie alebo predsedu

Európskej centrálnej banky, až po francúzskeho prezidenta a nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú. Je však veľmi pochybné, že by takéto plány, teda dobudovanie hospodárskej a menovej únie v Európe dlhodobej stabilite eurozóny pomohli. Navyše, nedávno sa na verejnosť dostali veľmi kontroverzné informácie o tzv. zmluvách ANFA. Predstavitelia ECB ANFA nepokladajú za problémové, no mnohí sa s týmto názorom odmietajú stotožniť.

Dobudovanie hospodárskej a menovej únie v Európe

Otázka, ktorej sa týka daný bod rozpravy a ktorú Komisii položil europoslanec zastupujúci Hospodársky a menový výbor Roberto Gualtieri

V súvislosti s vyhlásením Komisie zo dňa 21. októbra 2015 o krokoch k dokončeniu hospodárskej a menovej únie (COM(2015)0600) sa Komisia vyzýva, aby odpovedala na nasledujúce otázky:

 • Mohla by objasniť, ako v novom harmonograme európskeho semestra, ktorý predstavila vo svojom vyhlásení, zaistí kontrolnú funkciu Parlamentu stanovenú v rámci cyklu európskeho semestra?
 • Mohla by poskytnúť aktuálne informácie o interinštitucionálnej dohode o európskom semestri medzi Parlamentom, Radou pre hospodárske a finančné veci (ECOFIN), Komisiou a Euroskupinou, ako sa uvádza v správe piatich predsedov?
 • Mohla by objasniť, ako hodlá dosiahnuť väčšiu demokratickú legitimitu európskeho semestra?
 • Mohla by podrobnejšie vysvetliť svoje rozhodnutie predložiť návrh, aby bol predseda Euroskupiny zástupcom eurozóny v Medzinárodnom menovom fonde?

Kontext

V poslednej dobe sa čoraz viac zintenzívňuje tlak na to, aby sa eurozóna viac integrovala. Kľúčová bola v tomto tzv. Správa piatich predsedov, ktorú podpísali predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, predseda Európskej rady Donald Tusk, predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz, predseda Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem a predseda Európskej centrálnej banky Mario Draghi.

3 fázy dobudovania hospodárskej a menovej únie v Európe

 1. Fáza 1 alebo "prehlbovanie prostredníctvom činov" (1. júla 2015 30. júna 2017): využívanie existujúcich nástrojov a súčasných zmlúv na zvýšenie konkurencieschopnosti a štrukturálnej konvergencie, dosiahnutie zodpovednej fiškálnej politiky na úrovni členských štátov a na úrovni eurozóny, dobudovanie finančnej únie a posilnenie demokratickej zodpovednosti;
 2. Fáza 2, alebo "dobudovanie HMÚ": zavedú sa ďalekosiahlejšie opatrenia na to, aby sa proces konvergencie stal záväznejší, napríklad pomocou súboru spoločne dohodnutých kritérií konvergencie, ktoré by mali právnu povahu, a aj pomocou ministerstva financií eurozóny;
 3. Záverečná fáza (najneskôr do roku 2025): po úplnej realizácii všetkých krokov by rozsiahla a skutočná HMÚ predstavovala stabilné a prosperujúce miesto pre všetkých občanov členských štátov EÚ, ktoré spoločne využívajú jednotnú menu, atraktívne aj pre ďalšie členské štáty EÚ, ktoré sa k nej budú chcieť pripojiť, ak na to budú pripravené.

Okrem iného má táto väčšia integrácia eurozóny zahŕňať

vytvorenie spoločného rozpočtu pre eurozónu, jednotný bankový dohľad, jednotné riešenie krízových situácií bánk a jednotné poistenie vkladov (čiže dobudovanie bankovej únie), väčšia demokratická legitimita eurozóny a spoločné vystupovanie eurozóny, napr. vlastné zastúpenie eurozóny v Medzinárodnom menovom fonde, väčší sociálny rozmer hospodárskej a menovej únie.

Zástancovia dobudovania hospodárskej a menovej únie v Európe

Okrem spomínaných piatich predsedov volali po dobudovaní hospodárskej a menovej únie v Európe v posledných mesiacoch napríklad aj francúzsky prezident Hollande, 6 ministrov zahraničných vecí EÚ, eurokomisár pre hospodárske a menové veci Pierre Moscovici, francúzsky minister hospodárstva Emmanuel Macron, šéf trvalého eurovalu (ESM) Klaus Regling, taliansky minister financií Piere Padoan a dokonca aj Angela Merkelová, ktorá vyhlásila:

"Hovorila som o potrebe prehĺbenia eurozóny už pred rokmi. (...) Na začiatku som hovorila o malom spoločnom rozpočte eurozóny na pomoc krajinám zlepšiť ich konkurencieschopnosť."

Volania po ešte hlbšej integrácii

Niektorým sa aj predstavené návrhy mália, ako napríklad niektorým europoslancom vo Výbore pre hospodárske a menové veci Európskeho parlamentu. Europoslanec Philippe Lamberts si napríklad myslí, že návrhu chýba viac solidarity. Ako vyhlásil:


"Obávam sa nárastu nerovnosti a chudoby. (...) Potrebujeme mechanizmus na zaistenie finančnej solidarity vo verejnom sektore. V súkromnom sektore ho už máme banková únia."

Francúzskej europoslankyni Pervenche Beres sa zase nepáčilo, že väčšia integrácia eurozóny by zahŕňala aj väčší dohľad nad rozpočtami nezodpovedných krajín. Ako povedala:


"Načo potrebujeme Fiškálnu poradnú radu a Agentúru pre konkurencieschopnosť? Potrebujeme investície v spravovaní eurozóny a schému ručenia za vklady!"

Viac toho istého

Inak tieto návrhy znamenajú samozrejme len viac toho istého. Eurozóna sa dostala do problémov preto, lebo niektoré krajiny nedodržiavali pravidlá a žili nad pomery. Riešením teda má byť ešte väčšia centralizácia rizika a ešte väčší morálny hazard. To môže na čas priniesť stabilitu, ale za cenu o to väčších problémov v budúcnosti. A zatiaľ čo pri predchádzajúcich problémoch boli ohrozené len niektoré krajiny, ak nastanú podobné problémy v budúcnosti, ohrozené už bude skutočne prežitie samotnej eurozóny.

Informácie o ANFA

Základné informácie a objem peňazí

Nemecký finančný expert Daniel Hoffmann v rámci svojej PhD práce zistil, že národné centrálne banky (NCB) popri ich štandardných finančných operáciách vytvorili množstvo iných peňazí na iné účely ako monetárnu politiku.

Konkrétne, aktíva NCB nezahŕňajúce normálnu monetárnu politiku, dosiahli ku koncu minulého roka 575 miliárd eur, čo je navýšenie z 200 miliárd eur v roku 2006. Najväčší objem týchto aktív má CB Francúzska (170 mld. eur) a najmenší Bundesbanka (14 mld. eur). Ďalej, napríklad CB Talianska má tieto aktíva vo výške 125 mld. eur a CB Belgicka vo výške 28 mld. eur. Pre porovnanie, mesačné nákupy v rámci programu kvantitatívneho uvoľňovania ECB dosahujú 60 miliárd eur a za 25 mesiacov plánovanej činnosti tohto programu majú dosiahnuť spolu 1 500 miliárd eur.

Financovanie vládnych dlhopisov?

To vyvoláva otázky ohľadom toho, či nákupy NCB neprispeli k financovaniu vlád v eurozóne. Predseda ECB Mario Draghi to však odmietol: "Úplne by som vylúčil možnosť monetárneho financovania. Oni (NCB) nenakupujú z primárneho trhu a ich investičné politiky sú dosť široké." Draghi tiež povedal, že medzi vydaním dlhopisov a ich nákupom bankami bola dostatočná časová medzera. Veľké rozdiely medzi portfóliami NCB Draghi vysvetľuje ich odlišnými investičnými politikami.

Nedostatočná transparentnosť

Podľa Daniela Hoffmanna je pri týchto nákupoch najväčší problém s nedostatočnou transparentnosťou. Prvým krokom k väčšej transparentnosti by podľa neho malo byť zverejnenie zmlúv ANFA medzi ECB a národnými CB. Člen výkonnnej rady ECB Peter Praet je naklonený väčšej transparentnosti: "Nevidím žiadny problém ohľadom väčšej transparentnosti pri tejto záležitosti. (...) Ale rozhodnutie musí byť vykonané Správnou radou."

ECB tiež vo svojom stanovisku uviedla, že "nekontrolované vytváranie peňazí" nemôže nastať, keďže pri ANFA je pre každú NCB strop toho, koľko aktív môže nakúpiť, aby sa zabránilo ovplyvňovaniu monetárnej politiky. Faktom ale je, že výška týchto stropov nie je zverejnená a aj keď NCB majú povinnosť o týchto nákupoch informovať ECB, nie všetky NCB tieto informácie sprístupňujú aj verejnosti.

Prepis vystúpenia: Dobudovanie hospodárskej a menovej únie v Európe

Richard Sulík:
"Ďakujem pekne.
Vážený pán Dombrovskis, je to veľmi pekné, že chcete obnoviť dôveru v spoločnú menu, ale robíte pravý opak. Opakovane porušujete vlastné pravidlá, do Grécka posielate znovu a znovu ďalšie peniaze. Stále viac a viac než je celý investičný balík pána Junckera. Rovnako porušujete pravidlá tým, že dovoľujete Taliansku a Španielsku neustále robiť nové a nové dlhy, a to ani nehovorím o Francúzsku. Komisia je príliš slabá, aby potrestala Francúzsko. Okrem toho Európska centrálna banka podporuje robenie nových dlhov. Každý mesiac kupuje nové obligácie za 60 miliárd Eur. To je tiež porušovanie pravidiel. Okrem toho máme úrokovú mieru rovnú takmer nule, proti tomuto pozvanie robiť nové dlhy a papierového tigra Pakt rastu a stability.
Pán Dombrovskis, Vy nepotrebujete neviem čo všetko, bankovú úniu a podobne. To čo potrebujete, je dodržiavanie existujúcich pravidiel.
Ďakujem."

Predsedajúca:
"Pán Sulík, je tu modrá karta od pána Buonanna. Akceptujete ju?
Nech sa páči, pán Buonanno, máte slovo."

Gianluca Buonanno:
"Len jedna otázka. Dobre. Hovorili ste o Taliansku, ktoré vyrába nové dlžoby. Zaujíma ma, keď kolega uvádza Taliansko, robí to preto, že má nejaké údaje. Ale hovorí nezmysly. Taliansko nevyrába ďalšie dlhy. Taliansko má menej ako 3%, 2,4% zadlženosti HDP. Ak nejaká krajina dodržiavala dohody, tak je to Taliansko, tak prosím, keď vystupujete, tak hovorte o Taliansku presné veci p. Sulík."

Richard Sulík:
"O tom, kto tu hovorí nezmysly sa môžeme baviť. Stav dlhov v Taliansku je 140% a 2,4%, to čo ste Vy uviedli, milý pane, to sú práve tie nové dlhy a 2,4% je zadlženie Talianska tento, budúci alebo minulý rok. Po druhé, je tu aj skryté financovanie cez Taliansku národnú banku, tam bol ešte p. Draghi pri moci. Myslím, že 140 miliárd ďalších dlhov, ktoré sú skryté niekde v bilancii. Takže na Vašom mieste by som bol úplne, úplne ticho."



Author: richard sulik # QuguValo50
Európa2015-12-175
-
 54% ( 3 people voted )
+
EU musí byť zničená. EU mena ktorú tlačí MMF a ovláda FED taktiež zničená .....Politici a prisluhovači musia zastrihať nohami pod kandelábrom. Až potom sa môžeme začať baviť o úroku aký trest smrti bude najvhodnejší pre dalšieho ko-ko-ta.
kchazar # HidaBada12
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-12-18 17:47:01 5b7f82a7
A Piťo v našej karčme poviel že Ďusi Toth založil "sebe si " banku Priemyselnu ..vof Košicoch bo vtedy bulo 250 miľionoch korun treba ..a un mal zos VSŹ teľo. A neška týš treba na založene dajakého MMF a nedaj ..oné FED Ta to kto zohnal peňeži a keľo trebalo... Zrobme druhú tak ja k Ďusi... ani banka ani Ďusiho nit---verejne.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-18 18:56:14 58d4289b
jak stíchol ten talian :D jak keby mu niekto rozmazal špagety po ferrari
Neter Povak # CitiToge79
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-19 11:47:03 2e1d0009
Uz sa veru necudujem ze sa nasa krasna Europa nachadza v takomto stave kedze mame odbornikov ako je pan Gianluca Buonanno. :P
Dodink0 # VefoKacu62
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-19 13:57:33 3ec5f32a
Ten Sulík má aspoň prehľad a často pomenuje veci pravými slovami.
Ale napr. taká Beňová tak to je hanba slovenska!

pozorovatel # VobyKugu77
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-12-20 08:05:29 ab19c114

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:







Podporte nás aj cez BITCOINY



12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0253 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage