Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Desocializace ve sjednoceném Německu I.


Desocializace ve sjednoceném Německu I.

Jakožto výsledek porážky hitlerovského Německa ve 2. světové válce žilo na značně zmenšeném německém území 10 milionů uprchlíků. Čtyřicet procent obyvatelstva bylo vybombardováno (např. populace Kolína nad Rýnem se snížila ze 750 000 na 32 000) a šedesát procent podvyživeno. [1]

Na území okupovaném západními spojenci byl nejprve ponechán systém zděděný od nacistického režimu – systém řízené válečné ekonomiky. Téměř veškeré spotřební zboží bylo na příděl, rozsáhlé cenové a mzdové kontroly zůstaly v platnosti a veškeré vývozy a dovozy byly přísně regulovány vojenskou správou. Černý trh a barter byly všudypřítomnými. Kvůli obecným maximálním povoleným cenám a expanzivní nabídce papírových Říšských marek nebylo žádné zboží k dispozici a peníze byly z velké části nepoužitelné. [2]

Ceny na černém trhu zažily vysoce inflační vývoj, a tak došlo k rozvoji náhradních měn jako káva, cigarety a máslo. Německý hospodářský výkon roku 1946 byl méně než třetinou výkonu z roku 1938. Znakem této doby byl chaos a zoufalství.

V odpověď na počátek Studené války mezi bývalými spojenci, obzvláště mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, změnily západní mocnosti v roce 1947 svou politiku vůči Německu.

Zatímco jejich předchozím cílem byla de-industrializace Německa – průmyslová produkce měla být zmražena na 50-55 procentech úrovně z roku 1938 – vedoucí k trvalému ožebračení německého obyvatelstva, nyní bylorozhodnuto podpořit hospodářskou rekonstrukci západních okupovaných území, aby byla vybudována ekonomická mocenská základna pro novou strategii zadržování a vytlačování komunismu. [3]

Od roku 1948 až do roku 1952 obdržely tři západní zóny 1,5 miliardy dolarů jako součást Marshallova plánu. Mnohem důležitější bylo, že v květnu roku 1947 došlo ke sloučení britské a americké okupační zóny a hospodářská správa této sjednocené oblasti byla z větší části zpět v německých rukách a že 2. března 1948 byl Ludwig Erhard, bývalý hospodářský ministr Bavorska, ředitelem správy pro hospodářství spojené hospodářské oblasti. Erhard, jehož ekonomická filozofie byla silně ovlivněná neoliberální freiburskou školou Waltera Euckena a Franze Böhma, kteří byli na oplátku ovlivněni rakouskou školou Ludwiga von Misese [4], započal 20. června 1948 měnovou reformu a následně pěstoval politiku tvrdých peněz. Dokud zůstával monopol na vydávání bankovek v rukou spojenců – kteří uspořádali systém centrálního bankovnictví po vzoru Federálního rezervního systému Spojených států – nabídka peněz neustále drasticky expandovala (o více než 150 procent) s téměř okamžitými inflačními následky.

Avšak po říjnu 1948 byla zahájena nepřetržitě přísná monetární politika(ve skutečnosti byly zpočátku požadavky na minimální rezervy a diskontní sazba zvýšeny, zatímco daně se snižovaly), což západní Německo ustanovilo jako jednu z nejméně inflačních zemí světa a německou marku jako jednu z nejtvrdších měn (během třinácti let období 1948-1961 vzrostl index spotřebitelských cen o "pouhých" 14 procent).

A ještě důležitější bylo, navzdory radám amerických a britských ekonomických expertů, kteří byli naprosto překvapeni a proti převažujícímu veřejnému mínění v Německu, že Ludwig Erhard zahájil dne 24. Června 1948, pouhé čtyři dny po měnové reformně, radikální – ačkoliv v žádném případě bezchybnou [5] – reformu ve prospěch volného trhu. V souladu s poučkami "nové" keynesiánské ekonomie a postupy vládnoucí britské Labour Party, dávali zahraniční experti a německé veřejné mínění přednost politice makroekonomického řízení, socializovaných investic a sektoru znárodněných "základních" odvětví. [6]

Místo toho zrušil Erhard jedním tahem téměř veškeré cenové a mzdové kontroly a umožnil téměř úplnou svobodu pohybu, obchodu a volby povolání, čímž radikálně rozšířil práva vlastníků soukromého majetku.[7]

O méně než rok později, 23. května 1949, byla založena Spolková republika Německo a rámec soziale Marktwirtschaft (sociálně-tržní hospodářství), vytvořený Ludwigem Erhardem, byl přijat jako západoněmecké ekonomické ustanovení. [8]

Vývoj německého území okupovaného Sověty nabral od počátku odlišný směr. [9]

V roce 1945, svým prvním příkazem, znárodnila sovětská vojenská správa všechny banky. V tom samém roce byla zabrána půda o více než 250 akrech (50 procent veškeré půdy užívané v zemědělství), a byl i zkonfiskován veškerý majetek skutečných i údajných nacistů a válečných zločinců. Když 7. listopadu 1949 – několik měsíců poté, co západní spojenci dovolili vznik západoněmecké vlády – vznikl se souhlasem Sovětského svazu nový východoněmecký stát (NDR).

Sovětská praktika vyvlastňování ve velkém měřítku byla povýšena na ústavní princip: "Hospodářství Německé demokratické republiky je plánované socialistické hospodářství." [10] K roku 1960 bylo více než 90 procent zemědělské půdy v rukou socializovaných výrobních družstev. Roku 1950 bylo 60 procent veškerého objemu výroby vytvořeno v socializovaných firmách. Roku 1960 pocházelo více než 80 procent východoněmecké produkce ze socializované výroby a počátkem sedmdesátých let dosáhl rozsah socializovaného sektoru 95 procent (tedy pouhých 5 procent objemu produkce pocházelo ze státem povoleného soukromého podnikání). [11]

Navíc bylo východní Německo během Stalinovy éry (1945-1953) donuceno platit těžké reparace (45 procent výrobního vybavení z roku 1945 bylo rozebráno a zabaveno Sověty oproti 8 procentům na Západě). K usnadnění centrálního hospodářského plánování byl založen jednostupňový bankovní systém. Centrální banka se stala monopolním emitentem bankovek a centrální komerční bankou zároveň, s regionálními a místními bankami jako svými pobočkami (spíše než oddělení obou funkcí a ponechání komerční bankovní funkce v soukromých rukou jako v západním Německu a Spojených státech). Tři dny po západoněmecké měnové reformě (23. června 1948) byla zavedena nová východoněmecká měna – s původním směnným poměrem 1:1 vůči západoněmecké marce. Nicméně neustálá expanzívní monetární politika, kombinována s maximálními stanovenými cenami pro veškeré "základní" spotřební zboží vedly rychle zpět k fenoménu "potlačené inflace", tedy přebytku nabídky umrtvených peněz. Reakcí bylo provedení druhé měnové reformy v roce 1957. Oficiálně šlo směnit pouze 300 starých východoněmeckých marek na osobu, zbytek byl prohlášen za neplatný. Úspěch se nedostavil; přebytečná nabídka peněz znovu nabobtnala na odhadovaných 150 miliard marek (kolem 10 000 na osobu).Nepřetržitá nabídka umrtvených peněz vstupovala na černý, soukromý trh, kde ceny drasticky rostly a východoněmecká měna nepřetržitě ztrácela na hodnotě vůči německé marce. Stále více vytlačovala německá marka východní marku jako prostředek směny na černém trhu ("dobré peníze vytlačují špatné") a brzy se stala východoněmeckou druhou měnou. Neoficiálními, ale "skutečnými" penězi.

Od roku 1949, v době, kdy byl založen východoněmecký a západoněmecký stát, až do dramatických událostí roku 1989 byl proveden kontrolovaný sociální experiment. Homogenní populace se společnou historií, kulturou, charakterem, pracovní morálkou a především řečí byla předmětem dvou fundamentálně odlišných ekonomických ustanovení institucionálním pobídkovým strukturám.

Author: mises # LanoKure40
Európa2014-09-042
-
 50%  ( 0 people voted )
+
autor zapoměl na maličkost. Erhard zavedl 100% daň ze zisku podniků a 95% daň z vyšších příjmů.
to byl motor jeho hospodářského zázraku. o tom se však nesmí mluvit. dneska se mzdy snižují stejně jako životní úroveň.

Josef Vit # FomuMyxe34
-
 58%  ( 2 people voted )
+
2014-09-08 19:07:51 d44f6e77
Tu treba povedať jednú .. ach..." normálnu " pravdu "z Plnej riti sa dobre serie"! Ak nie je v priehrade voda --nemá čo rozkrútiť kolesá turbín,,, niet čo vypúšťať! Ak je priehrada --poloplná ---tak regulácia je žiadúca---nejako---- ! Ak je priehrada naplnená takk regulácia /okrem hlupákov a náhodných vplyvoch.../ je jednoduchá---koľko príde ---toľko sa dá aj... Ale no to je pre menejjjj... ale čo už vedelo sa to už aj po II SW.... len dnes -----sa "len prdííííí"... neznalostne...či úmyselne?Ak je ekonomicky potecial v "srabe" prichádza do ˇuvahy " tvrdé--aj vojnové riešenie! Samoregulačný princíp je možné uplatniť v systéme ktorý vykazuje znaky.....ekonomickej dynamiky ----to vymysleli istí nie hlupáci..!A keby žili tak by povedali.." dobré ráno" .. pocho --pi--či --teľné?
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-09-08 20:42:40 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Chce to víc Musků


Chce to víc Musků
Vítězství má mnoho otců, porážka je sirotek, říká klasik. Dnes získává úsloví ještě nový obsah. Jako by úspěšný výzkum, inovace a převratné nápady ani jednoho otce mít ...
Vítej zpátky, brontosaure!
ABSURDISTÁN
Generální ředitel Siemens vysvětluje, proč k sankcím na Rusko nikdy nedojde

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0242 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made