Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Deset věcí, co si my „zlí kapitalisté“ skutečně myslíme


Deset věcí, co si my „zlí kapitalisté“ skutečně myslíme

Dnes ráno jsem mluvil s několika levicovými demonstranty. Šokovalo mě, jak hodně mimo byly jejich představy o mých názorech, které jako pravičák mám. Abychom si lépe porozuměli, předkládám zde deset věcí, které a to mi věřte si myslí většina pravicových "grázlů", se kterými se stýkám. Samozřejmě neočekávám, že přesvědčím levicové čtenáře v jediném článku, ale mohou získat lepší představu o tom, co si skutečně myslíme.

1. Zastánci volného trhu jsou proti záchranám bank z veřejných rozpočtů (tzv. bailoutům). To může vypadat samozřejmě: přece jsme proti státním dotacím a znárodňování. Ale přesto to často překvapí komentátory, kteří si pletou naši podporu konkurence a volného trhu s vírou v plutokracii. Existuje však obrovský rozdíl mezi tím, kdo je pro-tržní (pro-market) a tím, kdo je pro-podnikatelský (pro-business). Někdy tyto dva názory souhlasí, často nesouhlasí.

2. Co se stalo od roku 2008, není kapitalismus. V kapitalistickém systému by špatným bankám bylo dovoleno zbankrotovat, jejich ziskové operace by byly koupeny jejich efektivnějšími konkurenty. Akcionáři, držitelé dluhopisů a někteří střadatelé by přišli o peníze, ale daňoví poplatníci by nezaplatili ani halíř.

3. Pokud chcete, aby bohatí platili více, vytvořte rovnější a jednodušší daňový systém. Částečně je to otázka zrušení mezer v zákonech (obytné domy fiktivně v majetku společností, aby se uniklo dani z převodu nemovitosti, výjimka z daně z kapitálových zisků pro nedomácí atd.). Ale hlavně jde o to, abychom snížili daňové sazby tak, že vyhýbání se dani bude zbytečné. Jak Art Laffer stále říká každému, kdo naslouchá, funguje to vždycky. Mezi lety 1980 a 2007 srazily USA daně pro všechny příjmové skupiny. Výsledek? Podíl na zaplacených daních se pro vrchní procento zvedl z 19,5 procent na 40. Od dob, kdy byla v Británii nejvyšší sazba daně z příjmu snížena na 40 procent v roce 1988, stoupl podíl daní vybraných od nejbohatšího percentilu ze 14 na 27 procent.

4. Ti z nás, kteří věří v malou vládu, nejsou motivováni touhou po tom, aby bohatí ještě více zbohatli. Opravdu ne. Většina z nás je daleko od toho, abychom my osobně museli platit nejvyšší sazbu daně, po dlouhá léta jsou ti nejvýřečnější z nás skromně placení akademici. Věříme, že ekonomická svoboda obohatí celou naši zemi. Ano, bohatší mohou dále zbohatnout, ale my to nevidíme jako argument proti zlepšení životního standardu chudší většiny.

5. Nejsme proti rovnosti. Obecně uznáváme výhody homogenity skandinávského stylu: bývá méně zločinů, lidé jsou méně stresovaní atd. Naše námitka není, že rovnostářství samotné je nežádoucí, ale že zákony, které ho mají zjednat, jdou nutně ruku v ruce s nepřiměřenou ztrátou svobody a prosperity.

6. Státní intervence se ale nezdá být ani efektivním způsobem k prosazení rovnosti. V těch nejzákladnějších ukazatelích výška, příjem kalorií, úmrtnost kojenců, gramotnost, dožití se Británie stává rovnostářštější společností od té kalamity v roce 1066. Je pravda, že zhruba před půl stoletím toto přibližování ustalo a v některých ukazatelích se rozdíl začal zvětšovat. Existují různé teorie, proč to tak je, ale jedna věc je nesporná: nedávné rozevření nůžek bohatství se stalo v době, kdy stát kontroluje mnohem větší podíl národního bohatství než kdy dřív.

7. Napadněme tu myšlenku, že když je někdo levičák, tak to znamená, že je na straně běžných lidí, zatímco když je někdo pravičák, znamená to obhajobu privilegovaných elit. Je těžké najít jakoukoliv daň nebo jakoukoliv regulaci, která nekončí zvýhodněním někoho s určitým zájmem na úkor zbytku populace. Důvod, proč vlády rostou, je právě to, čemu ekonomové říkají "rozptýlenost nákladů a soustředěnost výnosů" lidi si obecně více uvědomí výhody, které dostávají, než daně, které platí.

8. Kapitalismus, se všemi svými nedokonalostmi, je nejférovějším dosud vyzkoušeným systémem. V systému založeném na vlastnických právech a smluvní svobodě dosahují lidé úspěchu tím, že ostatním poskytují poctivé služby. Bill Gates zbohatl tím, že obohatil stovky miliónů z nás: tato slova zrovna teď píšu v jednom z jeho programů. On na té směně získal (čímž nepatrně vzrostlo jeho bohatství) a taktéž jsem si polepšil já (čímž vzrostlo vybavení, které mi usnadňuje život). Oproti tomu v systému, který řídí stát, musí dobroty zaplatit někdo třetí.

9. Když mluvíme o férovosti, tak nezapomeňme, že svět nepatří žádné skupině. Co takhle stejnost platů ve státní a soukromé sféře? Co takhle být fér k našim dětem, které jsme naložili dluhem, který v mírových dobách nemá obdoby? Co takhle být fér k tomu chlapci, který školu opustí v 16 letech a začne platit daně, aby dotoval toho, který studuje na univerzitě? Co takhle být fér k nezaměstnaným, které si firmy nemohou dovolit najmout kvůli sociální ochraně, kterou požívají jejich existující zaměstnanci?

10. Nezapomeňme ani na etiku. Udělat správnou věc je ctnostné, ale není žádná ctnost, pokud činíme něco z donucení. Dát peníze charitě je chvályhodné; platit daně je morálně neutrální. Důkazy napovídají, že pokud rostou daně a stát vytlačuje občanskou společnost, darují lidé dobrým věcem méně peněz.

Takže tady to máte, soudruzi. Hasta la victoria siempre!Author: Martin Panek # HiheQenu54
Slovensko2014-10-0316
-
 48% ( 11 people voted )
+
Lenin měl židovské předky, Stalin to tutlal


Někdejší vůdce bolševické revoluce z roku 1917 Vladimír Iljič Lenin byl prý částečně židovského původu. Dokazuje to prý dopis, který napsala Leninova starší sestra Anna Uljanovová a jenž je zpřístupněn na nově otevřené výstavě v moskevském Státním historickém muzeu.
Uljanovová tvrdí, že jejich dědeček z matčiny strany byl ukrajinský Žid, který konvertoval ke křesťanství, aby se vyhnul povinnému přesídlení do oblasti vyhrazené pro Židy a aby mohl studovat.
"Pocházel z chudé židovské rodiny a byl podle křestního listu synem Mojžíše Blanka původem ze (západoukrajinského) Žitomiru," napsala Uljanovová sovětskému vůdci Josifu Stalinovi, který se dostal do čela země po Leninově smrti v roce 1924. "Vladimír Iljič měl vždy o Židech vysoké mínění. Je mi líto, že okolnosti našeho původu, které jsem předtím tušila, nebyly známy za jeho života," dodala Uljanovová.
"Nejsou to Židé, kdo jsou nepřátelé pracujících. Nepřáteli jsou kapitalisté všech zemí. Mezi Židy jsou pracující. Jsou naši bratři, stejně jako my jsou utlačovaní kapitálem; jsou našimi soudruhy v boji za socialismus,“ prohlašoval Lenin v jednom ze svých projevů z roku 1919. Sedm proslovů vyšlo za vlády Nikity Chruščova na gramodeskách, ale tento osmý o protižidovských pogromech nikoli.
Sám Lenin se vždy označoval jen za Rusa a v jeho oficiálním životopise se uvádí, že jeho rodina má také německé a švédské kořeny. Některé zdroje rovněž tvrdí, že z otcovy strany měl předky i mezi Kalmyky, kteří přišli z Mongolska.
Za carského režimu byli Židé poměrně hodně pronásledováni a mnozí z nich se účastnili revoluce, která nastolila komunistický režim, v naději na zlepšení jejich údělu. Za Lenina byla židovská kultura skutečně také vyzdvihována, ale Stalin ji ve 30. letech utnul protižidovskými čistkami ve straně a plány na přestěhování Židů až někam k čínským hranicím.
Uljanovová chtěla po Stalinovi, aby zveřejnil židovský původ Lenina, který se stal vyzdvihovaným symbolem režimu, v naději, že se tím zamezí opět se rozmáhajícímu antisemitismu v zemi. Stalin jí ale podle kurátorky moskevské výstavy Taťány Koloskovové výslovně přikázal držet jazyk za zuby.


http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/rusko-a-okol
i/lenin-mel-zidovske-predky-stalin-to-tutlal_20266
5.html#.VC6dg1fgEwoantiSionBolsevik # TafyJoco06
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-03 15:01:01 b2299523
Lenin byl něco jiného než Stálin.
Dvacátá léta a ta kolem nich...byla vůbec zajímavá hlavně tím, že po celém světě nadvládnoucí "třída" postupně konsolidovala různé podoby fašismu - V každé zemi podle jiného scénáře. V Rusku militárním Stalinem, v USA byla průvodním znakem "Velká deprese" (a předtím založení FEDu). Čistky od pravověrných komunistů (tedy ne těch, co je nahradili...) byla akorát dlouhou dobu připravovaná operace...Totiž nejprve se fašisté (sovětští) dávali zvát a předváděli se JAKO by byli "komunisté", aby se přátelili a dostali do blízkosti a nalákali do svých osidel, aby nakradli a měli přístup k informacím, atd. k těm, které měli v plánu později "zradit".

frga # RupaVure58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-03 16:09:51 4e88bcc1
Podľa ..spisovateľa.A. Solženicyna.., ktorý vykreslil vplyv Židov na dejiny Ruska.. v knihe"200 let vmeste".../200rokov spolu / dokumentuje Leninov životopis ,ktorého aj svojsky uznával , kde uvádza...že mal židovsko..švédsko..aziatské korene! Pre poriadok ... aj za túto knihu sa Solženicyn dostal do "nemilosti" židovskej obce!
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-10-03 16:36:34 58d4289b
Tak trochu "detinské" vysvetľovanie autora... čosi ukázať! Najsamprv by sa mal zamyslieť---keď už používa pojmy...ľavo..pravo.. kde to ľavo začína , kde začína pravo! Ak je to nula ako počiatok.... tak potom ako to je s tou nulou...stredom .. v politickom ponímaní! /Ono ten Baťa --známy to kapitalovo narábajúci dejateľ.. určite mal sociálne cítenie vyššie ako dnes ľavo--točiví dejatelia! A dnešný..ľavo..točiví sú podnikaľský draví ..bezhlavo!Ako mile sa dostanú k majetku, /KISKA, Kaník, ....aaa/ stanú sa ľudomilí, a "blaho" bežného "človiečika" im je prvoradé ..aj pri obede z bezdomovcami prezentované, aj rozdávanie --úrokov z peňazí ..AKOSI..nadobudnutých!
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-10-03 16:53:57 58d4289b
"2. Co se stalo od roku 2008, není kapitalismus."
Proč jenom v jednom roce? :D Není a nebyl to kapitalismus už od doby kdy dopsal Adam Smith pojednání..."o něm"...právě v době kdy "on" (kapitalismus) byl zabit vznikem globálních monopolů na podkladě právních "korporací" a vojenského drancování okamžité i postupného (otroctví klasické postupně pompézně velmi pomalinku zakazováno-hlavně tedy "konkurentům zdola", aby ho nemohli využívat tak jako ti prví...-a nahrazeno vynálezem otroctví finančního).
Co je ale neméně vtipné je, že když někdo nadává na "komunisty" a když někdo nadává na "kapitalisty" - oba ač si myslí, že nadávají na jen "minulý" či jen "dnešní"...tak nadávají oba na to samé, jen zvané rozdílným jménem! (kryptofašisty a vypočítavé prospěcháře vydávající se tu za ty tu za ony v rámci krytí a svedení viny na iluzorní "režim" - ani komunismus ani socialismus ani kapitalismus to nebyl a není, tečka).

ukrous # DygeFari09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-03 17:09:15 4e88bcc1
Ešte tak čosi o Hegelovskej dialektike--naznačiť autorovi--že práve protirečenia sú zdrojom pokroku-- zdokonaľovania... tak jeho ľavo..pravo--myslenie začne blúdiť...v zrkadle Narcisovom!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-03 17:11:41 58d4289b
loading...
clovek co je proti kapitalizmu a fasizmu je laviciar? novinka:-D

kapitalizmus je mrtvy system bez emocii len o peniazoch

obhajovat ho moze len primitivny clovek alebo clovek bez srdca ...

Maharball # DupyKeka07
-
 53% ( 7 people voted )
+
2014-10-03 18:45:06 5f83801c
Lenin nemal nijakých židovských predkov. NIJAKÝCH, pretože iba sionisti a nacisti veria v židov, ktorých objavili a spoločne snovajú mozajku, aby každého, kto sa im zneľúbi alebo koho si chcú privlastniť, medzi nich zaradili. Ja síce som tiež rovnako postupoval pred dávnymi rokmi, ale iba preto, lebo som veril, že židia sú naozaj rozprášení Hebreji v diaspore, pretože úplne NIKTO nepísal o opaku, takže zostávali neurčité zmienky na internete a vlastný výskum, ktorý ma už pradávno priviedol k jednoduchej pravde. Kto verí v židov je večne včerajší gój, čo melie prekonané sionistické lži. Preto domnelí židobúchači sú v skutočnosti marranmi, ktorí sa nedokáže odtrhnúť od židovských majstrov a začať premýšľať.
Informácia nie je nová, ani znalosťou o nej, ani nová z pohľadu času jej zverejnenia. Stalin nemusel nič tutlať, nanajvýš nechcel nalomiť zocelené proletárske rady poukázaním na odlišnosť ich vodcu. Dokazuje jediné, že v rodokmeni mal Lenin osoby, ktoré, ak by sa jednalo o správne ich zdiagnostikovanie, boli porozlietané po svete, alebo aj napríklad nie. Domnelé švédske korene majú znamenať čo? Lutheránske vyznanie, alebo územie pôvodu, alebo jazyk, alebo obojsmerné cestovanie? O Nemcoch radšej nič nepísať. Pretože podľa pangermánov a ustavičnej „vedeckej“ konzenzuálnosti býva Nemcom aj ten, čo rozprával inými germánskymi jazykmi, vymretými, aj žijúcimi, ktoré prisali k hornonemčine a degradovali ho ako nárečie. Nárečie sa objaví a zrazu koľkí nemci v minulosti, a tí baltskí „nemci“ v cárskej ríši sú nemcami len preto, lebo sa podučili vtedajšiemu pokročilému jazyku, alebo ich za „Nemcov“ prehlásili pangermáni a nacisti, aby ich prišli čo najskôr vyslobodiť. Nemci v pobaltí veľakrát ani nie sú Nemci, preto ani ich potomok nemá čo si nárokovať ich nemectvo.
Kalmykovia nedošli z Mongolska. Ich jazyk patrí do mongolskej skupiny, aj iné mongolské skupiny došli z Mongolska? Nie je to neočakávane naopak, že mongolské jazyky žili na území, ktoré sa neskôr nazvalo tiež aj Čínou? Mongolské jazyky a mongolsko nie je súbežný pojem.
Židia sú iba rôzne sekty náboženské a ich veriaci nech sa hoci aj nazvú izraelitmi, sú stále jedine vierou, nepredstavujú inú rasu, ani jazyk, okrem liturgického, medzi predkami lenina boli aj príslušníci satanovej synagógy, ale on nie, ale ak vraj mal švédskych predkov, tak potom istotne musel rovnako mať aj lutheránskych predkov, takže Lenin je z lutheránskeho národa, rozumiete gójovia, že spájate náboženstvo s rasou a cudzoplemenníkmi?

Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-10-03 21:03:28 b2289a5c
Klopi, to je tvoje riešenie, ktoré po druhých požaduješ, že si vymyslíš, že sa Solženicyn vraj uvrhol niekomu neznámemu a nikdy nepomenovanému do nemilosti? Čím? Celá jeho kniha sú samé bludy a ak sa opiera o pravdivé fakty, tak ich prispôsobuje svojej ideológii. On popiera pravdivosť protokolov, ako presvedčivý šábesgój a uvítal februárový puč. Ešte by ma zaujímalo, aké sú to aziatské korene? Ak popri nich píšeš aj židovské, tak to má znamenať, že židovské nie sú podriadené aziatským? Alebo rovnocenné nešpecifikovaným aziatským? Európa je poloostrov ázie, takže aj v taliansku nájdeme aziatské korene. Neunúvaj sa s vysvetľovaním, píšeš mimo tému. Alebo "židia" nie sú z Ázie? tak potom jasne napíš, že nie sú semiti.

Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-03 21:11:08 b2289a5c
ta prigluptava koza na ilustracnej pohladnici ma rada travu ci dolare?

kucma # FyvaFixa25
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-10-03 23:56:27 bc70747b
Určite máte pravdu... Lidhja 40--- nie som vždy dôslednííí! Ono tí "Aziati" je výrazový prostriedok pre ...ešte do dnes na Spiši ... ochranných valov proti AZIATOM... boli čudní --nevedeli ich identifikovať, všetci boli rovnakí -------AJ DO DNES! Ale ten to ráz ...-jedná sa ..o Vaše dlho...čítajúce --skôr predstavy ako --- neskutočne rozsiahle .."vedomosti" áno aj .. ale len ...v rovine... málo poučnej... Ste zaťažený trvalou nutnosťou ..čosi kritizovať---ZDLHAVO--- ! Prečo nenecháte...svoj potenciál --ktorý je --prezentný --- zainteresovať ---v NÁVRHOCH NA RIEŠENIE alebo konkrétne kroky... Ale okrem extrémoch kde ...začínate blúdiť myšlienkovo... Ste prínosom.... teda vďaka..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-04 19:47:16 58d4289b
Tie ... bodkované... sú znakom aj rozmýšľania...prestávky... ----------
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-04 19:50:30 58d4289b


kovboj # XypoRihi61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-04 21:54:04 b229c1c3
Uljanov - Vladimir Iljič (Lenin)
V roku 1987 dal ruský cár Alexander III. popraviť Leninovho staršieho brata (tiež) Alexandra (Uljanova) - za prípravu povstania a vraždy panovníka.
Alexandra Uljanova obesili ! !
Nebola celá tá slavná dejinná udalosť - VOSR - len o pomste za popraveného brata ?
Lebo niekedy to aj tak býva, že mladší brat sa vzhliadne v staršom bratovi. Stane sa mu vzorom. A po jeho potupnej poprave prisahá pomstu cárovej rodine.
Gilgamesh # BakyJymu34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-05 15:22:38 42f95118
Ak ste si dali ...Gilgamesh 34 ..do súvislosti Lenina ...a smrť --cárskej rodiny...Tak skúšajte... Kerenský bol ... Leninov--- aj známy... kamarát! Alebo Československé légie ---boli blízko..Jekaterinburgu...ktorý vzápätí obsadili.. A "Židovský " Sverdlov... za predchádzajúci pogrom ..SMRŤ CÁRA Alexandra ...vedel ako nato...aj vraj Imre Nagy ,,bol pri zabíjaní...cárskej rodiny a má dôkaz... tvrdí ... CHELEMENDÍK ... aj člen parlamentu SK...bývalííí!To len pre rozšírenie ...znalostí...//schválne som nenapísal vedomosti/ú
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-05 19:08:38 58d4289b
Opravujem rok - správne má byť 1887.
Gilgamesh # BakyJymu34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-10-06 05:55:18 42f95118

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Legalizujte dimetyltryptamín (DMT)!


Legalizujte dimetyltryptamín (DMT)!
OSN a štátna moc si dovolili urobiť niečo nesmierne kontroverzné. Ilegalizovať prirodzený ľudský hormón je naprostá absurdita. Každý, kto vlastní zakázanú psychotropnú látku v ...
Právny systém ako produkt voľného trhu
TAK NATOČIL KUBRICK PŘISTÁNÍ NA MĚSÍCI NEBO NE?
Francie: „Statistiky muslimů jsou v naší zemi nepřípustné!“

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0374 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles