Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Desatero školského systému


Desatero školského systému

Velmi málo lidí se zamýšlí nad kvalitou vzdělání, které na našich školách dostáváme. Nedal by se náš školský systém trochu vylepšit? Všechno kolem nás se vyvíjí, ale školství jaksi stagnuje víceméně od svých začátků, když v Prusku ke konci 18. století vytvořili model, který se rozšířil téměř do celého světa, i k nám.

Podívejme se na předpoklady, na kterých stojí základy našeho školského systému. Shodou okolností je jejich deset.

Deset základních myšlenek, na kterých je naše školství postavené:

 1.     Šestileté děti nastupují do škol jako duté prázdné nádobky, do kterých je třeba natlačit co nejvíce informací, aby se z nich stali "kompletní" dospělí.
 2.     Každé dítě je stejné a děti se musí ve stejném věku naučit identické věci.
 3.     Děti se nerady učí. Musíme je k tomu nutit a pak testovat "naučené".
 4.     Děti nevědí, co se mají učit.
 5.     Namísto záživného objevování "proč?" stačí dětem pouze normalizované "protože!".
 6.     Instinktivní hru a nezastavitelnou touhu zkoumat u dětí potlačujeme.
 7.     Život není hra, ale práce a povinnosti.
 8.     Aktivní pohyb je zbytečný, stačí sedět v lavici.
 9.     Děti se nejlépe učí, když jsou rozděleny do skupin podle věku.
 10.     Děti musí chodit do školy!


Hm ... Zamysleme se nad jednotlivými body:

1. Šestileté děti nastupují do škol jako duté prázdné nádobky, do kterých třeba natlačit co nejvíce informací, aby se z nich stali "kompletní" dospělí.

Můj dědeček říkával, že děti se rodí dokonalé, ale během prvních 18ti let života z nich uděláme obyčejné lidi. Z hravých zvědavých aktivních dětí se stávají obyčejní dospělí. Šestileté děti nejsou prázdné nádobky, ale spíše houby schopny selektivně nasávat prakticky neomezené množství informací. Nepotřebujeme je k tomu motivovat a ani jim ukazovat jak to dělat. Mají to vrozené!

Podle toho bychom se k nim měli tak i chovat. Nepotřebujeme do nich nic nalévat. Oni do sebe nasají vše potřebné a pro ně zajímavé. Jen bychom jim neměli stát v cestě.

Měli jste v nějakých osnovách napsáno, abyste se do 18 měsíců naučili chodit nebo abyste se do 3 let naučili plynule mluvit? Testoval vás z toho někdo? Nutila vás máma chodit a chodit a chodit a chodit až k zbláznění, dokud jste se to nenaučili? Nebylo to spíše tak, že už ani jeden z rodičů vám nestačil?

Jako děti se rodíme s touhou učit se a poznávat. Co vymyslela příroda, aby nás přinutila rozmnožovat se? SEX! A co udělala, když chtěla, abychom se naučili využívat tu neskutečnou kapacitu, což nám narostla na krku? HRU!

2. Každé dítě je úplně stejné. Děti se musí ve stejném věku naučit identické věci.

Kde zůstala ta opěvována jedinečnost každého z nás? Pokud jde o odlišný vkus na nejnovější model bot, odlišnost se přiznává. Ale kdo řekl, že se musí každé dítě naučit číst a psát v šesti letech? Vždyť některé děti znají písmena už v předškolním věku a jiné s tím mají problém i o tři roky později. Ty děti však nejsou neschopné!

Některé děti již v 10. měsíci chodí, jiné se v 18. teprve plazí. Každé zdravé dítě se však do 2–3 let naučí chodit, ne? Můžete se týdny usilovně snažit děti naučit barvy, předtím než jsou na to připravené nebo to můžete udělat v několika okamžicích, když jsou připravené naučit se to. A tak je to se vším ostatním.

Každý z nás má jiné zájmy, jiné způsoby učení, jinou motivaci a jiné tempo. ANI JEDEN z těchto faktorů však není ve škole zohledňován.

3. Děti se nerady učí. Musíme je k tomu nutit a pak testovat "naučené".

Tuto větu snad ani nemůžeme myslet vážně! Pokud se děti nerady učí, jak dojdou k tomu, že do věku 6 let ovládají nejnáročnější věci, jaké se v životě vůbec naučí? Chodí, běhají, skáčou, plazí se, lezou... Plynule vyprávějí, někdy více jazyky bez toho, aby si je pletly. Už vědí, jak naštvat otce, nebo jak dosáhnout, aby maminka povolila. Znají základní fyzikální vlastnosti předmětů, tekutin i vzduchu.

Proč děti vše opakují po starších? Jen aby se "opičily"? Určitě za tím bude nějaká pointa! Proč děti obdivují starší děti? Neboť se od nich "nemají co naučit"?

Dávali jste svým dětem v předškolním věku nějaký test chození? Jazykovědy? To spíš oni testují nás a naši trpělivost. Dokonce se přirozeně naučí pracovat s moderní technikou dříve a lépe než my dospělí. Platí to však v každé oblasti života – děti přirozeně své rodičů překročí – pokud jim to rodiče dovolí ...

Problém není v tom, že se děti nerady učí, ale v tom, že nejsou rády, když je někdo učí, aniž by o to stály. A v tom je velký rozdíl. I my dospělí známe rozdíl mezi tím, co objevíme sami a tím co nás naučí. Proč si myslíme, že u dětí je to jinak?

4. Děti nevědí, co se mají učit.

Předpokládejme, že děti vážně netuší, co se chtějí nebo potřebují naučit. Co tedy udělají? V první řadě sledují jiné lidi, hlavně své rodiče. Nejlepší výchovou je jít příkladem. Chování dospělých považují děti automaticky za správné.

Zadruhé si chtějí děti vše vyzkoušet na vlastní kůži. Rodiče, určitě víte, co tím myslím :). Systémem "pokus – omyl" zjišťují, zda je něco baví nebo ne. Hrají si. Když jim poskytneme prostor na hraní, zjistí, nejen co je baví, ale i v čem vynikají. Budou to dělat dlouho a půjdou do hloubky. Stanou se z nich odborníci.

Kolem věku šesti let se začínají děti odlišovat v tom, co je baví. A co my jako "inteligentní a zkušení" (čti "lepší") dospělí s tím uděláme? Dáme je do školy a pomalu, ale jistě, je naučíme, že každého musí bavit totéž. Na světě přece existuje neskutečné množství mnohem zajímavějších a pro život užitečnějších věcí.

5. Namísto záživného objevování "proč?" Stačí dětem pouze normalizované "protože!".

Děti chtějí vědět a chápat souvislosti. Pochopení světa kolem nás bylo u našich dávných předků otázkou života a smrti. Již v období dvou let se začnou na všechno ptát – Proč?! Pro nás dospělé je to někdy až otravné a únavné. Často ani nedokážeme odpovědět!

 •     "Pojď sem do chládku, prosím tě."
 •     "Proč?"
 •     "Protože zde není teplo."
 •     "Proč?"
 •     "Protože tu narostl velký strom."
 •     "Jaký strom?"
 •     "Synu, toto je ořech."
 •     "A proč???"
 •     ... :-)


Nevěřím, že se jen chtějí naučit spoustu faktů. Za vším hledají logiku a souvislosti. Pospojované souvislosti pak dokáží v úplně jiném kontextu a v úplně jiném čase znovu vytáhnout a správně použít. Zkusím negativní příklad: stalo se vám, že vaše dítě vytáhlo nadávku zcela nečekaně ve správné situaci? Asi víte, o čem mluvím...

Děti potřebují vědět proč jsou věci tak, jak jsou. Přesto se naše školy soustředí jen na poskytování faktů bez jakékoliv argumentace či širších souvislostí. Čest výjimkám! (Děkujeme, že potvrzujete pravidlo.)

Místo toho, abychom učili děti kriticky myslet, zpochybňovat tupě akceptovaná fakta a ptát se na správné otázky, dáváme jim jen normalizované odpovědi. Bojíme se dát dětem možnost zjišťovat věci svým způsobem? Bojíme se, že zjistí, že nemáme pravdu???

6. Instinktivní hru a nezastavitelnou touhu zkoumat u dětí potlačujeme.

Hravé poznávání a zkoumání svého okolí školy úplně potlačují. Přitom právě hrou se děti naučí nejvíce, i když tomu v této chvíli možná nevěříte.

Hra není zbytečnost, za kterou ji považujeme. Hra je metoda, kterou příroda nutí děti učit se. Mají to v instinktech a nedokážeme je v tom ani zastavit. Hrou se děti naučí všechno.

Škola v dětech hravost vědomě potlačuje! Hrou se naučíme mnohem více než "nucením a testováním" a to, co se naučíme hrou, si budeme déle pamatovat, půjdeme více do hloubky a hlavně nás to bude bavit! Někomu toto očividně vadí. Jinak si neumím vysvětlit, proč máme od šesti let prakticky zakázáno hrát si. U dospělých je hra dokonce považována za trapnou.

7. Život není hra, ale práce a povinnosti.

"Nejprve práce a pak hra!", je první věc, kterou dětem v prvním ročníku vštěpujeme. Jsme v tom velmi úspěšní! Poohlédněte se kolem sebe. Všichni se někam honíme. Do němoty. Žádná zábava, žádná hra. Z nějakého záhadného důvodu věříme, že život je spousta povinností a na zábavu máme vyhrazených pár hodin denně, pokud vůbec. Kam se ztratila naše hravost? Požitek ze života? Proč nemůže být práce tvořivá a hravá? Kolik procent lidí skutečně dělá to, co ho baví a chodí do práce s radostí? Věříme, že hravost je pouze vlastnost dětí, která dospělým nepřísluší. Ale zeptejte se upřímně sami sebe, zda je to skutečně tak.

Hravost v dětech potlačujeme, aby se z nich stali poslušní dospělí.

8. Aktivní pohyb je zbytečný, stačí sedět v lavici.

Zkuste jen jedinou hodinu dělat to, co dělá dvouleté dítě. Nemáte šanci. Dítě je instinktivně v neustálém pohybu. Jednoho krásného zářijového rána dětem "sdělíme", že od nynějška budou denně 5–6 hodin sedět na zadku s pár přestávkami na vyventilování se. Vám to přijde normání?

Dopracovali jsme se až tak daleko, že máme ve škole pouze dvě vyučovací hodiny tělesné výchovy za týden! To je 90 minut i s převlékáním! Hlavně, že celý život mluvíme o zdravé životosprávě, ale naše děti nutíme sedět v nepohodlné poloze šest hodin denně. Gratuluji nám. Prý jsme inteligentní bytosti.

Vrchol je, když dítě označíme jako "hyperaktivní" a léčíme ho. Léčil bych spíš lékaře, který tu diagnózu vůbec vymyslel.

9. Děti se nejlépe učí, když jsou rozděleny do skupin podle věku.

Každý považujeme za zcela samozřejmé, že děti ve školách rozdělujeme do tříd podle věku. Na základě čeho to děláme? Máme to podložené fakty? Zkusme opačný pohled na věc:

Proč bychom se měli kamarádit jen s dětmi ve stejném věku? Dokáží nás něco naučit? Nemohou nás zajímat spíše starší děti? A nemůžeme chtít vysvětlovat věci mladším?

Zkuste sledovat tříleté dítě, jak dokáže zírat na pětileté děti a sledovat, co dělají. A bude je i opakovat! Viděli jste už osmileté dítě horlivě vysvětlovat právě naučené věci pětiletému?

Většina dětských psychologů ví, že míchání dětí různých věkových skupin má obrovské pozitivní následky. Děti se raději učí, naučí se více a lépe si věci zapamatují. Namísto šikany a soutěživosti se v nich vytváří smysl pro spolupráci. Možná tyto vlastnosti ani v našich dětech nechceme. Vždyť jsou "zbytečné" do života v 21. století...

10. Děti musí chodit do školy!

Muset chodit do školy znamená pobývat na předem určeném místě, předem určený čas s předem určenými lidmi, které si nevybíráme. Znamená to, že budeme dělat, co nám nadřízený káže a jak to on vyžaduje. Toto je přece definice vězení! Já vím, je to trochu přehnané, ale z pohledu dětí je škola skutečně určitou formou vězení.

Nevěříte? Tak přidám ještě dva faktory:

 •     drtivá většina dětí nesnáší školu (kdybychom měli vězení rádi, nemělo by smysl)
 •     po ukončení školní docházky jsou z krásných šťastných dětí pouze obyčejní dospělí (totéž dělají vězení – převychovávají li­di)


V tomto bodě školství porušuje základní ústavní práva člověka. Jak nás může někdo do něčeho vůbec nutit? Kde zůstala naše svoboda?

Stačí se zamyslet...

Cílem tohoto článku je poskytnout jiný pohled na školský systém, který vnucujeme každému z nás. Bez zpochybňování a jakýchkoliv dotazů fungování našich škol akceptujeme. Není divu! Přesně toto je cílem státního školství a také důvodem, proč se za téměř dvě století nijak výrazně nezměnilo.

Vzdělání našich dětí a také nás samotných je příliš důležité na to, abychom se jeho vylepšováním vůbec nezabývali.

www.svobodauceni.czAuthor: Radovan Toth # WodiFopy64
Slovensko2013-11-0526
-
 67% ( 8 people voted )
+
výborný článok. ešte zabudli dodať,že zhruba 1/3 času školskej dochádzky je zbytočná. jedná sa o skúšanie. vtedy deti nenaberajú nové vedomosti, je to dobré len pre systém-učiteľ zaradí žiaka na akúsi úroveň. niektorí pedagógovia budú teraz namietať, že deti si to pri skúšaní opakujú a lepšie pamätajú. ruku na srdce, koľko si pamätáte z učiva napríklad základnej školy? koľko z toho po opakovaní pri preskúšaní? koľko z toho využívate v živote?

moderné školy stále viac a viac pripomínajú väznice. prostredie, z ktorého pre dieťa niet úniku. len do ešte horšieho, ako polepšovňa. nútené prostredie bez možnosti úniku=ideálny priestor pre šikanu. potom sa stávajú tragédie, že niekomu šikanovanému puknú nervy a pozabíja spolužiakov a učiteľov a seba. podľa toho ako smeruje školstvo budú také situácie častejšie.
uvedený komentár neplatí pre pandemonia samozrejme. tomu taký systém plne vyhovuje a je podľa neho najlepší možný. zatiaľ sa skúma, či je to spôsobené tým, že iný si nevie predstaviť, teda jeho nedostatočnou fantáziou, jeho výnimočnosťou, alebo jeho genialitou.

aaa # RuxaQija4
-
 60% ( 5 people voted )
+
2013-11-05 19:50:07 b2291e14
pane boze jaky dobry clanok :D
nemam co dodat, akurat doplnim:
.
"Jean Liedloff: Koncept kontinua"
"Biddulph Steve: Proč jsou šťastné děti šťastné"

one # KeneGydu10
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-05 20:31:12 bcfc97a6
citujem: V první řadě sledují jiné lidi, hlavně své rodiče. Nejlepší výchovou je jít příkladem. Chování dospělých považují děti automaticky za správné.
Tak toto je riadna blbosť. Deti, ktoré sú vrodene podriadeniaochotné, si berú príklad. Deti narodené ako osobnosti (v pozitívnom, aj negatívnom zmysle) robia opak, neposlúchajú, rebelujú, hľadajú svoj postoj, cestu, názor... Tým môžete ísť príkladom od rána do večera, môžete sa aj po.ebať, budú robiť just.
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-05 21:28:22 57c5a734
Veru, nie ti co sa ucili najlepsie aj najlepsie v zivote uspeli - to vidime na maturitnych stretnutiach ..
ti bifleri nemaju fantaziu, nevedia sa prisposobit, takze napr. o podnikani nemoze byt ani reci -


Kuko # RimuGahu00
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-11-05 21:49:47 55a3ffd4
Ano - spravne, vsetky poziadavky dokonale splna US skolstvo.
Vysledky su na : http://www.sott.net/article/267255-US-adults-are-d
umber-than-the-average-human

bbb # SykaNepi29
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-05 21:56:12 5f69eb8c
Z ktorej triedy asi vyšiel Radovan Toth..
Gejza Hufnagel ,---- Super presné a vtipné
aaa,---načo márniť čas v škole ?Treba zrušiť aj tie 2/3. Dostanú sociálne dávky zadarmo aj keď nebudú chodiť do školy.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-05 22:10:06 5f667bdb
loading...
Gejza Hufnagel
noo, mam dve tie maturity! Bude to tak, ze mne nestacila jedna :-)
A zo srca mi hovoriš, všetko co mi tam povedali sa mi zislo.
A nas tata mi cestu ukázali a ke šeckému záujem vzbudili !

Toť uloha pre rodičov ! Tam je začiatok !
Tento autorom propagovany system us-skolstva si mozu strcit........... za uši
Kto Desatoro vymyslel, ten rozum mal.
že Pande?


Kuko # RimuGahu00
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-11-05 22:45:44 55a3ffd4
gejza, už si sa tu prezentoval s maďarčinou. tú si sa učil v škole? alebo si maďar a musel si sa učiť po slovensky?
a ty si aj bez toho dosť chytrý, tebe školy netreba. problém má pandemonium, aj on je dosť chytrý, že školu by nepotreboval, ale má osobnú dilemu a podľa jeho presvedčenia ju potreboval. myslí si, že je inteligentný kvôli škole, a nevie pochopiť, prečo aj ostatní, keď chodili do školy nie sú na jeho úrovni. aby to pochopil musí zasa začať chodiť do školy a tak sa mu to zacykluje a je z toho paf. a škola naviac popiera jeho vrodenú genialitu, a robí si plané zásluhy na jeho vzdelaní. a to ho trápi. nevie či je geniálny, či len vzdelaný.

jambo, ty patríš k staršej generácii, a počas povinného chodenia do školy si sa o počítačoch isto neučila. napriek tomu ich ovládaš dobre. myslíš si, že je to o povinnom učení, alebo o tom, že si sa to chcela naučiť? možno si chodila na nejaký kurz, možno ťa učili deti, či vnuci, ale aj na ten kurz ťa isto nik nenútil povinne. či je to tým, že povinné učenie je také dobré, alebo tým, že jednoducho teba učenie baví prirodzene a si inteligentná, na to si musíš dať odpoveď sama.
jambo, inak rozdiel medzi tým je daný takým príslovím, že vzdelanie si môžeš kúpiť, múdrosť nie.

aaa # RuxaQija4
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-06 03:54:43 b2291e14
Podla niektorych trpia ludia indoktrinaciou hlavne z clenstva v roznych cirkvach, pricom najvacsia indoktrinacia sa deje prave v skolach. "produkty" mozeme pozorovat vsade vokol. oslobodit sa od toho je ovela tazsie, ako od cirkvi. ako povedal Stalin: "dajte mi deti na desat rokov a budu z nich bolsevici na cely zivot."

Fero # LifuRoru61
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-11-06 07:45:49 5ab6fb7f
Jambo
ale som sa nasmial, to aj dôchodcom povinne zavedú univerzity tretieho veku, predmet kybernetika, a kto odmietne, zoberú mu sociálne dávky, pardon, dôchodok. a kto bude mať slabý prospech, nedostane vianočný príspevok. :)
uvedom si, že dôchodci sú narade zbaviť ich rozhodovania samých o sebe po zvieratách väzňoch a deťoch.
zvieratá už čipy dostali.
a pozri Pandáša ako ho v škole naučili úctu k starším! ako si váži deda Vargu. ani sa nedivím, mladí sa už nemajú čo od starších učiť, nepotrebujú ich skúsenosti ani rady. netreba žiadny prirodzený rešpekt, všetko potrebné ich predsa naučia a naučili v škole.

Peter # RoduByba06
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-06 07:59:09 c350a66f
Peter-Peter,---Nerozumiem vôbec čo chceš.Školstvo treba zmeniť. Po 89. roku,je školstvo presne tak ako zdravotníctvo v dezolátnom stave. To je preto,že vždy sa nájde dajaký mudrc,čo chce na školstve niečo meniť a nedotiahne to do konca. Slušnosti sa má dieťa učiť hlavne od rodičov.Potom samozrejme v škole. Dnes veľa mladých učiteľov Neberie učiteľstvo ako poslanie . Príde do školy a povie"Deti ja budem vaša kamarátka a tykajte mi"No tak to už je len hneď výchova na začiatku. Potom dieťa pobehuje po triede,učiteľke povie "zavri si hubu"a učiteľka si s ním nevie rady .Nevytvorila si rešpekt ani prístupom ku žiakovi ani svojím chovaním. No a taký malý hrdina príde domov povie,že sa na neho učiteľ zle pozrel a rodič hybáj brániť svoju ratolesť.aj so zbraňou v ruke.Za mojich školských rokov bol učiteľ autorita .Učitelia sa nám venovali aj vo svojom voľnom čase.Ak videl,že žiaci učivo nechápu boli doučovacie krúžky. A učiteľ vedel poradiť akú školu si má žiak vybrať.No ak žiak dostal "výchovnú ",tak sa doma ani nepriznal .Škola a rodič by mali spolupracovať. Učiteľ by mal byť aj psychológ.Mnoho krát dieťa pred žiakmi zosmiešni..Nevie pristupovať ku žiakovi tak ako to ten žiak potrebuje. To,že sa dnes deti v škole -nič nenaučia -je zlý systém a nie samotná škola.Dnes učiteľ na žiaka nemá čas. Lebo má ešte ďalšie zamestnanie. Potom idú s učivom ako splašené kone ,nezaujíma ich,že žiak učivo nepochopil. Voľakedy ak bolo v triede veľa žiakov so zlým prospechom tak bol na vine učiteľ .Tak by to malo byť aj dnes.Aj ja vidím veľakrát,že deti sa v škole učia samé sprostosti,čo v živote nebudú potrebovať,Ale stále je to o systéme.Veľa dobrých učiteľov zo školstva radšej odíde
To desatoro školského systému je výsmech. Neveríte,že sú takí učitelia?

Peter.----To akože nemá byť povinná školská dochádzka?To že nemá naša mládež úctu k starším,je na vine rodina viac ako škola.Pozerali ste 5minút po 12.Aké tam má dnešná mládež názory na úctu k starším?
Slušnosť im nič nehovorí a nemajú si prečo vážiť starších. To sú názory dnešnej mládeže. To sa ,ale naučili doma a v masmediách . Aj v škole samozrejme ,ale rodina je základ.Opýtajte sa mladých čo sa učia na ETIKE. Budete žasnúť. Veci,ktoré s etikou nesúvisia.Jambo # CapuSuxo47
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-11-06 10:23:54 4e6249c0
aaa,-To som chcela napísať viac tebe ako Petrovi.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-06 10:29:06 4e6249c0
aaa,-Ešte doplním. Veľa veci sa samozrejme človek naučí až keď je dospelý ,alebo starší.Škola je predsa základ života.Musí byť kvalitná,čo sa o tomto školstve povedať nedá.
Ja som cítila povinnosť sa svojim deťom venovať a veľa veci som si doplnila ,keď som im pomáhala pri učení.Aj vnúčatám som sa venovala,kým som nezistila,že by som ich len poplietla. Viem,že sa učia také nezmysly ,ktoré nebudú potrebovať,ale predsa dieťa potrebuje vedieť ,že učiť sa je potrebné.Neviem kto zmenil školstvo ,na aký vzor,keď o Slovensku sa učia málo ,ale o dažďových pralesoch ,ako keby to malo byť hlavné. Balady ,povesti a bájky ? Tam pre deti nie je vzor Slovenská ,povesť ,bájka ,náboženstvo. Ak máš možnosť prelistuj si učebnice terajších štvrtákov-piatakov.Odpadneš.Takže v prvom rade je zlý systém a dovolím si tvrdiť,že sa učebnice pre Slovenské deti tlačia niekde na GURUNE ,alebo v Maďarsku.
Nechodila som na žiadny kurz,Niečo som sa naučila sama,niečo manžel a hlavne preto,že som chcela. Dnes deti ani nemajú chuť sa učiť. Keď už sa bavíme o školstve, Koľko rodičov dnes vie ako sa jeho dieťa učí, koľko rodičov deťom pomáha Príde koniec roka a rodičia sa čudujú,že dieťa má zlé známky. Koľko rodičov vie kade jeho dieťa chodí namiesto do školy? Takže Keď to zhrnieme, zlé školstvo, zlý prístup učiteľov k deťom a nedostatočné venovanie sa rodičov deťom.
To je môj názor .

Jambo # CapuSuxo47
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-11-06 11:32:04 4e6249c0
Tak som to chcela napísať---Tam pre deti nieje vzor Slovenská povesť,bájka ,ale náboženstvo čo je tiež hrôza

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-06 11:36:37 4e6249c0
Nech mi niekto z diskutujucich vysvetli, ani na ministerstve to nevedia presne, na co vlastne sa ucime cudzie jazyky. Odpoved: aby sme sa dohovorili s inymi narodmi..
doplnim: aby sme sa dohovorili s castou obyvatelstva co jazyk ovlada...
Preco sa neuci jednotny jazyk, napr. posunkova rec, s touto sa da dohovorit na celom svete bez ohladu na narod ci narodnost

silven # TyfaPyjo01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-06 14:32:45 5f662407
silven,.---To by bolo výborné a ešte máme aj nohy .Dajak by sme sa dorozumeli.Už sme sa o tom bavili doma .Potom by snme sa nemuseli učiť ani písať ani čítať a materinský jazyk by nám bol nanič.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-06 15:23:08 4e6249c0
gejza, takže si svojím spôsobom kozmopolitný. :D aj to o človeku veľa prezradí, skrátka vedomosti máš.
aj tak mám však otázky. prečo by človek nemohol umrieť hlúpy keď chce? prečo za socializmu stíhali emigrantov v podstate za to, že nevyplatili školné. to bol oficiálny dôvod na ich väzbu a možno o to vzdelanie nestáli.
jambo, ďakujem za odpoveď, ale sama vidíš, že pravda je niekde medzi. a vieš čo je na tom zlé? predstav si, že by niekto mal súkromného učiteľa. kvalitného. ak by tento učiteľ nemal "licenciu" učiť, a mohol by byť aj lepší ako napr. niektorí vysokoškolskí "granti", tak sa žiakovi vzdelanie neráta. je to o systéme a o tom, čo je preň výhodné.jednotlivec a človek- dieťa je až druhoradý. školské systémy sú v podstate 3.
individuálny učiteľ, hromadný systém a samorasti.
individuálny systém je náročný časovo a finančne,ale žiak nadobudne lepšie vzdelanie, tj vysoká kvalita, malá kvantita žiakov
hromadný systém, v podstate terajší, je lacný a rýchly, založený na istej úrovni vzdelania a následne na kvantite, tj. možnosti vyberať si. na tých čo neprejdú sitom sa hľadí ako na odpad a neúspešných a nikoho viac nezaujímajú. nie sú výnosný pre systém.
samorasti majú veľké straty a veľa ich zlyhá. zlyhávajú však z vlastnej vôle. systém je asi najnáročnejší kritériá na vzdelanie kladie život sám. finančne a časovo je rôznorodý. kto však prekoná tieto nástrahy. tak sa mu ani jeden z predchádzajúcich žiakov-absolventov nevyrovná.
terajší školský systém je dogma. dogma nemusí byť zlá, ale raz bude prekonaná, raz budeme ďalej.
ozaj, pandúch nám akosi z toho zblbol dneska.:D joplins, prever to!
aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-06 15:50:17 b22944d1
jambo---asi si to zle pochopil, mne ide o to aby sa neucili cudzie jazyky, ale naucil sa jeden-posunkova rec-a takto sa dohovorit v cudzine, v celom svete bez zbytocneho ucenia alebo slovnikov
silven # TyfaPyjo01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-06 16:48:26 5f662407
silver,---Myslela som,že žartuješ preto som zažartovala aj ja. To nemyslíš vážne! Prečo by sa nemali učiť cudzie jazyky? Sú talenty na cudzie jazyky dokážu sa naučiť viac cudzích jazykov,tak ako sú ľudia zruční na remeslo tak ,že dokážu vytvárať krásne predmety,ktoré zas nedokáže jazykovo zdatný človek, ale nech tu nikto nesplieta,že škola je nanič. Škola je základ a dieťa potrebuje pochopiť,že už má aj dajaké povinnosti.Veď to ani nieje možné aby každý robil len to čo ho baví.
V článku sa píše,že---- škola porušuje základné ústavné práva človeka---,ako nás môže niekto do niečoho nútiť.To by sa porušovali už pri narodení dieťaťa. Ono chce byť pokakané a mamička ho umyje. Ach , ja som ten článok brala ako nepodarený zlý žart od autora a vy to niektorí myslite vážne.

Jambo # QybuGebe01
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-11-06 18:42:00 4e6249c0
aaa,---Prečítala som tvoj príspevok ,ktorý si napísal pre Gejzu.
Tak mi dovoľ objasniť, prečo vraj za socializmu stíhali emigrantov za nezaplatené školné
To školné museli zaplatiť aj tí ktorí neemigrovali.Jednoducho škola bola zadarmo a niektorým študentom platil školné nejaký podnik s tým,že po ukončení štúdia si to jednoducho v tom podniku odpracuje. To bolo podľa mňa veľmi spravodlivé,že ak študent do ktorého niekto vložil peniaze a on emigroval ,musel zaplatiť školné. Napríklad podniky si dávali vyučiť odborníkov pre svoj podnik,platil mu školné a po vyučení mal absolvent povinnosť odpracovať v tom podniku určité roky. Navyše po vyučení sme mali zabezpečenú prácu a naša cesta viedla do práce a nie na úrad práce a brať peniaze zadarmo a ešte ani nemať možnosť nadobudnúť prax.
A s tým súkromným učiteľom,vieš,že to podľa mňa nieje možné. Nie sme všetci tak bohatí aby si platili pre svoje deti súkromného učiteľa(Z obyčajných ľudí nikto)a neverím žeby súkromný učiteľ ovládal všetko čo treba žiaka naučiť.Môj názor je taký aj na "odborníka ",ktorý tvrdí,že vie urobiť všetko. Ak áno tak neurobí poriadne nič.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-07 09:48:02 4e620370
vymetenci...za socializmu sa žiadné školné neplatilo...ked niekto emigroval tak mu mohli fúkat práškový cukor do r..i a nie vymáhat nejaké školné...a cudujem sa aj Tebe Jambo že si mýliš podnikové štipendium s nejakým školným....

brano # PelaSedo59
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-07 10:07:56 c305bafe
silven: jednotná reč je utópia - rovnako ako sú iné americká angličtina, britská angličtina, angličtina v juhoarfrickej republike bude iná aj posunková reč. A to nehovorím o súčasnom stave, kedy je posunková reč silne naviazaná na jazyk a tak sa slovenskou verziou dohovoríš s američanom v niečom iba veľmi ťažko, napr:
usa verzia: http://www.lifeprint.com/asl101/topics/i_
love_you.htm

sk verzia: http://www.cas.sk/galeria/330564/?foto=1

Krovak # KuraLogo13
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-07 10:11:47 c3928a4c
Brano,- Veď píšem,že dajakí podnik nie?Nepíšem o vysokých školách všeobecne. No boli niektoré vysoké školy kde absolvent musel zaplatiť ak nechcel zostať pracovať v tom čo vyštudoval.V žiadnom prípade nebol zato trestaný.To bolo o dohode. .. Ja neviem začo bol stíhaný emigrant.?Ak od emigranta štát pýtal peniaze tak hlavne preto,že sa nevedel vpratať do kože a opustil ilegálne štát ,čo tiež súhlasím,že mal zaplatiť "školné" Až tak hlboko som do toho nevidela.Ja len konštatujem,že štát mal pravdu ak stíhal emigranta a žiadal od neho zaplatiť školu.Veď štát mu umožnil zadarmo študovať.O učňovských školách platilo,že mali povinnosť odpracovať určité roky v tom podniku ,ktorý za neho platil.
Mňa ale iné zaráža, že je veľa takých čo im za socializmu štát umožnil študovať-im a ich otcom a väčšina z nich boli komunisti a teraz nadávajú ako chudáci nemohli študovať preto a preto,ale nikto si neprizná , že nato nemal rozumovo.Ešte jedna maličkosť. Za socializmu bolo aj školstvo plánované. Vedelo sa na ktorú školu a koľko študentov prijať. Boli takzvané závodné učňovské školy ,mali sme výborných odborníkov. Teraz každý chce študovať a potom -nie ojedinelé-nájdeš Absolventa vysokej školy ako predavača na trhu ,alebo pokladníka v Supermarkete.


Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-07 11:18:19 4e620370
"Šicko je so šickym skapčano":-)
Situacia v skolstve je podobna ako situacia v spolocnosti.Namiesto vytvorenia niecoho lepsieho sme zvolili kapitalizmus,teda navrat,co sa tyka spolocenskeho zriadenia.Svoju ulohu v tom malo aj to,ze skolstvo nezvladlo svoju ulohu dokonale.Namiesto dogiem cirkevnych boli dogmy marxizmu-leninizmu.V kapitalizme sme sa stali koloniou a tu je potreba ciastocne vzdelanu elitu a nevzdelanu masu vykoristovanych ludi.Preto sa skolstvo reformovalo medzi prvymi.Aj menej rozumovo zdatni zistuju,ze reformacia neznamena hned zdokonalovanie.
Podla mojho nazoru chyba v skolstve (a celkove v spolocnosti) rozvijanie metodologie.Algoritmus osvojovania si novej faktologie z roznych oblasti ludskeho poznania.Rozvoj technologie je na takej urovni,ze dnes naucene je za par rokov neaktualne,preto je potrebne ludi ucit,ako si osvojovat nove informacie.
Dnes nie sme suverenny stat a nase skolstvo plni plany kolonizatorov.Najprv musime ako narod zabojovat za svoju suverenitu.Je to ale beh na dlhu trat a len naivny clovek moze ocakavat okomzite vysledky za premenenia "jednoduchych" rieseni.

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-07 12:28:55 6dec7d9e
Oni kdesi v Nemecky hovoriacích krajinách majú nejaké ING-titulovanie po tuším "drei jahre mitel schule" trojročenky.strednej . A keď so m bol tam kdesi na nejaký "pivný fest" a povedal som im že každý druhý/ "drek habe ist" / so strednou školou by u nás musel byť ING tak nechceli veriť...Teda po 89 roku odborné školstvo malo svojú váhu aj kvalitatívnu aj "množstevnú". Dnes tie "básničkové a všeobecné" gymple po neukončenej VŠ --chrlia --tak akurát po kurze--ošetrovateľoch prdelovičných...Návrat k odbornému školstvu je nevyhnutný počnúc učilišťami, strednými odbornými školami a špecializáciou na VŚ -odbornou...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-07 14:01:15 58d4289b
gejza a julo,-----Vysvetlili ste to -----aaa ---- lepšie ako ja.Ďakujem.Dúfam,že mu to bude stačiť. Ja Mám OBYČAJNÉ odborné vzdelanie a tak by som to nevedela vysvetliť.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-07 14:18:02 4e620370

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
t   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Európska únia chce viac kontrolovať, radšej by však mala reformovať


Európska únia chce viac kontrolovať, radšej by však mala reformovať
Európska únia je neslávne známa svojimi reguláciami a zasahovaním do života ľudí. Napriek častej kritike v týchto reguláciách nepoľavuje a ani zjavne nepoľaví. Európskej únii sa toti...
Kauza Snowden: USA sa sami robia terčom posmechu
Pod rúškom ochrany spotrebiteľa
Světovou ekonomiku čekají nové otřesy, tvrdí experti

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0627 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage