Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Demokratické voľby – alebo sofistikovaná manipulácia s ľudom.


Demokratické voľby – alebo sofistikovaná manipulácia s ľudom.

      & nbsp;     Nie je tak zložité  vymedziť, že aké sú slobodné a spravodlivé voľby, ale je mimoriadne ťažké, určiť charakteristiku dobre informovaného a uvedomelého voliča - občana. Rozhodne kandidátov osobne pozná len zlomok voličov, a tým pádom ostatní voliči majú o ňom len čiastočné, skreslené, alebo ani také informácie. Takže volič si môže hodnotiť informácie len z tretej ruky, a oboznámiť sa s volebným programom kandidáta. Volebné programy kandidátov, resp. politických strán, nie sú serióznym prameňom, lebo očakávanie jeho dodržania má len morálny, a nie právny základ. Samozrejme priemerní občania disponujú ešte aj s nižšími vedomosťami, lebo neoboznámia sa s programami jednotlivých politických strán a ich kandidátov, ale spoliehajú sa len na vedomosti z informácii z volebných kampaní, ktoré boli účelovo vytvorené k rýchlemu získaniu voličských hlasov, za účinného a aktívneho pôsobenia masmédií, ktoré "útočia" na voliča z každej strany.       &nbs p;      V& nbsp;predvolebnej príprave na "spracovaní" voličov pracuje množstvo marketingových psychológov a analytikov, ktorí sa spoliehajú na to, čo už spoznal  Mark Twain, že  "je ľahšie ľudí ohlupovať, ako presvedčiť ich o tom, že sú ohlupovaní."  Podľa Dánskeho filozofa, spisovateľa a teológa  Soren Kierkegaarda  "Dvoma spôsobmi Ťa môžu oblbnúť. Jedným, že nechajú Ti uveriť klamstvo, a druhým, že odmietneš pravdu."

      & nbsp;     Povahu súperenie politických strán vo voľbách, veľmi dobre vystihol Alexander Isajevič Solženicin, keď napísal, že: " Súperenie politických strán otupí vôľu ľudu. Idea straníckej disciplíny utláča osobnosť človeka, jej úlohu, pričom  každá strana požaduje zjednodušenie a otupenie osobnosti. Ľudia majú názory, strany ideológie." 

      & nbsp;     S odstupom času, ale ani toto už nie je celkom pravda. Spájajú sa také politické zoskupenia, ktorých ideológia je skoro až protikladná, a len záujmy (finančné resp. mocenské) majú spoločné. To ale pre nich nie je podstatné. Podstatné pre nich (a ich mecenášov) je  byť pri moci! K moci, bez politiky  sa nedostanú! A moc im potom zabezpečí peniaze! Veľa peňazí! A tak vzniká večný kolobeh, že politika – je o moci, moc – o peniazoch a peniaze – o politike.

 

      & nbsp;     Mimochodom, hocijaký by bol volebný systém, ani jedny voľby nie sú o hľadaní pravdy. Ľudia to vedia, ale uchyľujú sa len k citátu, že keby s voľbami by sa dalo niečo zmeniť, tak to by už boli dávno zakázali.  V podstate všetko sa točí okolo pomeru čísiel. V zjednodušených matematických formulkách, smerujú k tomu, aby väčšina zhltla menšinu. Pritom pre spoločnosť, menšina je minimálne natoľko potrebná ako väčšina, lebo je nebezpečenstvo, že väčšina sa môže uchýliť aj k podvodom.

      & nbsp;     Hlučné, veľkolepé a finančne nákladne volebné kampane organizované pre veľký počet voličov, často krát aj za pomoci masovokomunikačných prostriedkov, dokážu vyslovene odplašiť od volieb značnú časť obyvateľstva.  Oscar Ameringer  vo svojej knihe " Mark Twain Amerického socializmu" píše, že Politika, je jemné umenie, ktorým sa získajú hlasy od chudobných, za peniaze na kampaň od bohatých, s prísľubom, že uchránia jedného od druhého. A ono to tak aj funguje.

Pre platnosť volieb, nie je stanovená žiadna kvóta účasti voličov na voľbách, čo znamená, že nezávisle na počtu hlasujúcich vo voľbách, hlasovanie bude vždy platné! Z tých kandidátov sa stanú poslanci, starostovia, primátori ale aj prezident republiky, ktorí dostali najviacej platných hlasov. Takže, keď niekto dostal o jeden jediný hlas naviac, tak voľby aj vyhral! Tomu sa hovorí demokrácia!

Televízia síce nám ukáže zovňajšok kandidáta, jeho správanie sa, ale neprezradí nám nič o jeho štátnických schopnostiach. Všetky takéto voľby, sú len vulgarizáciou idey štátnosti. K úspešnému vládnutiu sú potrebné schopnostitvorivé sily – čo vôbec nie je jednoduché si vybrať formou plošných, všeobecných volieb. Samotný systém nedonúti politické osobnosti, aby sa povýšili nad vlastnými politickými záujmami. Skôr naopak. Ten, kto chce vychádzať z určitých  morálnych zásad, ľahko utrpí porážku.

Tocqueville pri študovaní Spojených štátov v 19. storočí, prišiel ku skonštatovaniu, že demokracia, znamená vládu priemernosti. (Aj keď mimoriadne okolnosti v štáte, môžu dostať do popredia silné osobnosti.)  Ruský advokát a politický činiteľ Vasilij Alexejevič Maklakov sa aj priznal, že "vôľa ľudu" aj v demokracii je len fikcia: a čo sa tomu kvalifikuje, nie je ničím iným ako rozhodnutie väčšiny parlamentu. Kontrolný mechanizmus poslanci nad sebou nemajú, a zostáva len možnosť, že v nasledujúcich voľbách ich voliči nezvolia. Väčšina ľudu, teda nemá iný vplyv na vládnutie. Pritom v rôznych iných zastupiteľstvách, nech sú to občianske alebo obchodné, sa nemôže stať, že by člen zastupiteľstva mal väčšie právomoci než jeho splnomocniteľ, a pritom je samozrejmosťou, že člen zastupiteľstva stratí svoj mandát, akonáhľe svoje poverenie nevykonáva čestne.  Ale je tu ešte jeden paradox: Keď sa vláda vytvorí z parlamentnej väčšiny, tak príslušníci tejto väčšiny prestanú byť nezávislými zástupcami ľudu voči vláde, a všetky svoje sily dávajú do podpory a služieb vlády, aby sa za každú cenu udržala. Takto zákonodarcovia sa stanú podriadenými výkonnej moci. Pre príklady nie je treba chodiť ďaleko.

Každý krok, každá etapa volebného boja kandidátov si vyžaduje od toho človeka určité schopnosti, pričom vládnutie (byť členom exekutívy) si vyžaduje zase celkom iné schopnosti, ktoré nemajú nič spoločného s predchádzajúcimi. Zriedkavo sa stáva, že človek disponuje s obi dvoma schopnosťami. Tie druhé schopnosti, by mu asi bránili vo volebnom súperení, hoci  "poslancovanie" sa stáva skutočným celoživotným povolaním. Vytvára sa "Stav" "profesionálnych politikov" , pre ktorých politika je remeslo a hlavne zdroj finančného príjmu. A nie špatného!  Pritom mnohí z nich, ešte aj lavírujú medzi parlamentnými kombináciami, a ktože sa potom stará už len o nejakú "vôľu ľudu"?

Vo väčšine parlamentov v prevažnej väčšie sú právnici, advokáti. "Demokraciu" vystriedala "Jurokrácia", lebo náš systém je zahltený nekonečným množstvom zákonov a s tým súvisiacimi právnymi procedúrami, ktoré je také zložité, že bežný človek nie je schopný ubrániť sa voči zákonu a na každom kroku je odkázaný na právnu pomoc advokátov za nekresťanské peniaze, ktorých výšku si sami presadili v parlamente. Žiaľ, oni sa stali najlepšie zarábajúcimi podporovateľmi globálneho kapitalizmu, lebo ich služby nepotrebujú len zločinci, ale žiaľ, aj neodôvodne obvinení a podvedení poctiví ľudia.

Môže sa to ešte zvrhnú? Bezpochyby, demokratický systém dáva dobré možnosti kontroly úradníkov. Čo je ale prekvapivé, že na modernú demokracia sa nalepila ťažkopádna byrokracia.  Lenže, väčšina ani z ďaleka si nevyjadrí svoju vôľu vo voľbách. Voľby často prebiehajú veľmi ležérne. V mnohých krajinách viacej ako polovica oprávnených voličov nepristúpili k voľbám, čo z celému volebnému procesu berie zmysel.  Naviac platné hlasy sa prerozdelia tak, že niektorá malá politická strana s nepatrnou prevahou ovplyvní osud ďalšieho riadenia krajiny. Často krát mám pocit, že preto sporadicky vypuknú úmyselné politické alebo hospodárske škandály, aby namiesto vládnucej strany (resp. koalície strán), na scénu nastúpila dobre oddýchnutá zostava opozície. A keď sa unavia aj oni, tak do žiary reflektorov sa môžu vrátiť tí predchádzajúci!

Ruský filozof V.V.Rozanov, už koncom 19.storočia tvrdil, že : "Demokracia, je dobre organizovaná vláda menšiny, nad neorganizovanou väčšinou."  No a práve preto, občania (tá väčšina) by sa mali organizovať sami, a to zdola, lebo počet členov všetkých politických strán na Slovensku (ale nie len) nepresahuje niekoľko desaťtisíc členov! Je pravdou aj to, že dnešné politické strany, sú už viac – menej dávno len mediálnymi stranami. Predpokladám, že samotné organizovanie sa občanov zdola, sa stane významnou silou najprv na miestnej, obecnej úrovni, potom v samosprávach, a tak konečne spoznajú výhody tejto organizovanosti ako aj obrovské nebezpečenstvo vlastnej neorganizovanosti a falošnosť politických strán.

V skutočnosti, dobre osvedčená demokracia, je náchylná k tomu, aby zobrala vôľu a silu ľudu k prejaveniu vlastného protestu, a nedovolila nahlas vyjadriť si svoj názor. Nespravodlivosti sa dejú aj za demokracie, lebo podvodníci a klamári aj tam sú schopní vyhnúť sa spravedlnosti. Zahmlievajú a stanú sa nepolapiteľnými. Pritom veľa varovných upozornení počuť z rôznych častí sveta, že sa prijímajú dôležité rozhodnutia anonymne, z nekontrolovateľných miest, niekde v zákulisí, pod vplyvom lobistov a lobistických skupín. Popri právnej rovnoprávnosti, zostáva ešte ne rovnoprávnosť medzi bohatými a chudobnými, respektíve medzi silnými a slabými. (Aj keď inú úroveň má "chudoba" v západných krajinách, než v krajinách bývalého východného bloku.) Filozof, vedec v oblasti štátu a štátnosti Boris Nikolajevič Čičerin, ešte v 19. storočí si poznamenal, že v každom systéme, a tak aj v demokracii, sa vynorí na povrch tá istá aristokracia: finančná aristokracia. Je nepopierateľným faktom, že aj v demokracii, peniaze znamenajú reálnu moc a preto sa nedá vyhnúť tomu, aby moc sa dostala do rúk tých, ktorí disponujú s veľkými peniazmi. Kto to popiera, tak zavádza.

Je skľučujúce, že médiami vytvorená umelá "elita", "celebrity" vydávajú na posmech absolútne pojmy Dobra  a Zla  a s morálnou ľahostajnosťou zakrývajú "pluralitu ideí a konanie ľudí". Pôvodná európska demokracia stáročiami bola pretkaná kresťanskou zodpovednosťou a sebadisciplínou. Tieto ideové základy sa postupne vyhubia. Ideová nezávislosť sa dostane do pozadia a ušliape ju úbohosť, móda a hlavne diktatúra záujmových skupín. Potom už nie sme ďaleko od toho, aby sa naplnili slová Sokratesa, že : "Demokratické zriadenie doplatí na to, že bude chcieť vyhovieť všetkým. Chudobní budú chcieť časť majetku bohatých a demokracia im to dá. Mladí budú chcieť práva
starých, ženy budú chcieť práva mužov, a cudzinci budú chcieť práva občanov a
demokracie im to dá. Zločinci budú chcieť obsadiť verejné funkcie a demokracie im to umožní. A až zločinci demokraciu nakoniec ovládnu, pretože zločinci od prírody ťahajú po pozíciách moci, vznikne tyrania horšia, než dokáže najhoršia monarchia alebo oligarchie."

Žijeme v dobe, keď politický život, teda aj voľby, si nevieme predstaviť bez politickej strany (nakoniec to máme aj legislatívne zakotvené), tak ako súkromný život bez rodiny. Lenže samotná "Strana" je už veľmi starým úkazom. Už významný rímsky historik Titus Livius napísal, že :"Boj medzi stranami pre ľud môže priniesť oveľa väčší problém ako vojna, hladomor, dobytčí mor alebo iné Božie rany."   

Ale čo znamená pojem "strana"? Pojem "strana" znamená: časť. Keď sa budeme deliť na strany, tak to znamená, že sa delíme na časti. Keď je strana časťou ľudu, tak proti komu stojí tá strana? Zrejme voči ostatným častiam ľudu, ktorí ju nenasledujú. Všetky politické strany v jednotlivých krajinách, netvoria celé obyvateľstvo danej krajiny. Každá politická strana  zásadne koná len vo vlastnom záujme a v záujme tých, ktorí ju nasledujú. Stranícke záujmy vždy zahmlievajú záujmy všetkého ľudu.

Bolo by potrebné oprášiť večnú pravdu, že všetky práva štátu (teda aj volebný systém ako aj podmienky fungovania politických strán) pramenia z ľudu, a prostredníctvom jedincov tieto práva im môžeme vziať aj späť. Jedinec je prvotný oproti štátu. Štát, je výtvorom množstva jedincov, teda štát je druhotný. Napriek tomu, ako sa nám zdá byť štát silným (hlavne svojimi represívnymi zložkami, ktoré slúžia vládnucemu aparátu), existencia jedinca je silnejšia s preto môže nad nimi zvíťaziť, čo záleží len a len na ich vôli. Všemohúca úloha štátu aj vtedy je druhotná, keď prevzala moc nad jednotlivcami. To sa vzťahuje aj na centralizovaný štát, ktorý už nie je všeobecnou mocou ľudu, ale organizovaným nástrojom súkromnej moci, kde už národné štáty slúžia záujmom medzinárodnej finančnej oligarchii, zvlášť v nadnárodných štruktúrach.Author: Ivan Vajda # FeleFede78
Politika2013-09-249
-
 63% ( 9 people voted )
+
Už som to kdesi písal, ale toto je o voľbách, tak znova:

Mali by sme vyjadriť nesúhlas s terajšou podobou štátu a so spôsobom dnešného žitia a nemusí sa to udiať revolúcou - a ulicami tečie krv - ani u nás tak neúspešným organizovaním "dňa D" - príde zasa málo ľudí, čo len napomôže zdegradovať podujatie na bezvýznamný protest niekoľkých anarcho-extrémistov.
Práve deň volieb je tým pravým dňom, kedy sa IM dá povedať DOSŤ. Jednoducho neodvoliť, nedať nikomu mandát, nebude môcť vzniknúť žiadna vláda z demokratických volieb, nebudú poslanci s mandátom.
Ak to chce niekto aj s parádou, postojme tíško pred volebnými miestnosťami, usmejme sa a čelom vzad k domovu bez toho, aby sme tam vstúpili - to je ten parádny prejav, na toľkých miestach naraz v jeden deň.
Na druhý deň môžeme prevziať napr. švajčiarsky model priamej demokracie (odskúšané = funguje), trebárz švédsky model sociálneho systému a pod. Nič nové sa nemusí vymýšľať, stačí si vybrať z toho dobrého. Poradiť nám môže trebárz SAV.

Luko # LidySesy00
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-09-24 18:28:59 c3a87f42
Len vzdy sa najde skupina ktora volit pojde...
mikeborecek # KokoTema45
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-24 18:50:14 b28fd87d
zamysleli stesa niekedy že či víťaz nie je vopred daní?
a všetko je len kolotoč a divadielko pre masovú verejnosť?

333 # RyneRuqu84
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-24 19:38:00 55d88d6a
Doteraz som bol vzdy volit. No raz som tusim nebol. Ale ked vidim, ze to nicomu nepomohlo a kradne sa sa stale rovnako, nevidim dovod chodit k volbam opat. Skoda, ze vacsina ludi politikom stale doveruje a volia veselo dalej dufajuc, ze snad uz bude lepsie a nova vlada bude robit zakony pre ludi, pre cely narod a nie len pre par bohatych pajacov ako doteraz.

SFX # VepoDewe59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-24 19:39:31 55f8d992
mpj nazor je že je to všetko o tom,ako si oni najdu najvačšieho blba a hlavne najochotnejšieho ich posluchať za majatok,
history po 1989 je jasný dokaz toho že tak to je,.a voli je len ovca presvedčena o opaku a štatista ktorí im to divadieloko žerie a mysli si ,že on rozhodol ,spolu s jeh podobnima ovcami,že kto tam bude uplne navrdchu,

333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-24 19:42:24 55d88d6a
ma tam byť namiesto voli je len ovca ,volič*
333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-24 19:43:55 55d88d6a
loading...
Debokrata nepreštíte darmo vymýšľate, ak účasť klesne pod nejakú alarmujúcu účasť ktorá by teoreticky mohla ohroziť legitimitu debokratickeho režimu, tak zavedú povinné voľby s pokutou za neúčasť 1000€ a hneď odvolí polovica alebo 2/3 národa :DDDDDDDDDDDDD

Ivan Silberstein # JeniRusu82
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-09-25 09:18:04 5b7f4d00
S tou povinnosťou voliť môžete mať pravdu, ak by sa do kresiel znova dostali, ale ak by sa todarilo jednorazovo, už by to urobiť nešlo.

Luko # LidySesy00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-25 10:48:31 c3a87f42
a pozná niekto väčšiu hlúposť ako slovné spojenie "nežná revolúcia"?
janvalachian # NowaTypa24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-28 14:45:19 b2282ea6

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0319 s
good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo