Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Demokracie, vlk v rouše beránčím


Demokracie, vlk v rouše beránčím

I skrze mou nenávist ke státu, jež mými články prostupuje, si někteří z mých čtenářů povšimli, že speciálně k demokracii chovám zášť ještě ostřejší než k leckterým jiným formám státního zřízení (ne že by to všechno nebylo svinstvo, ale demokracie obzvlášť); naopak třeba monarchii považuji za režim relativně méně špatný (míněno v porovnání s demokracií). Asi před dvěma lety jsem něco podobného v jednom textu dokonce explicit ně zmínil; od té doby jsem již odpovídal na několik mailů či komentářů na téma "co na té monarchii vidím", přičemž když poslední taková otázka padla celkem nedávno v knize návštěv na mém webu, rozhodl jsem se na toto téma sepsat článek. Ne že by bylo až tak podstatné, proč mi monarchie připadá méně špatná než demokracie, ale domnívám se, že poukazovat na nedostatky a zákeřnosti demokracie je velice důležité, jelikož v ní žijeme.

První důvod mého odporu k demokracii spočívá v tom, že tatoin herentně směřuje k socialismu; to není náhoda, ale vlastnost. Jakmile někdo nainstaluje demokracii do svobodné (či skoro svobodné) země, populisté se okamžitě začnou snažit omezovat svobodu lidí, což jim třeba i celkem dlouho nemusí vycházet, jenže pak stačí jediný výraznější úspěch a přichází efekt sněhové koule: S každým významnějším demokraticky prosazeném omezení svobody se automaticky vytvoří skupina lidí na státu více či méně závislých (například příjemci sociálních dávek a podobně); a tito lidé, jež dříve na státu závislí nebyli, začnou nyní s daleko větší pravděpodobností hlasovat pro větší vládní intervence (například ti, kdo profitují z přerozdělování, začnou logicky hlasovat pro více přerozdělování); hlasy těchto lidí, za předpokladu, že ostatní budou volit v průměru stejně, povedou k dalšímu zvýšení vlivu státu; a tento vliv státu vytvoří další závislé voliče, čímž se kruh uzavírá a socialismus se stává nevyhnutelným (pozorovat to můžeme všude kolem sebe).

Democracy-on-the-edge-landing-page-
image.
Monarchie tyto vlastnosti nemá; rozhoduje-li panovník, samozřejmě může také tíhnout k socialismu, na druhou stranu ale nemusí. Na rozdíl od demokracie zde však neexistuje žádný důvod, proč by směřování monarchy mělo být nějakým způsobem zákonitě nakloněno ke svobodě či nesvobodě, to bude záležet vždy na okolnostech. Panovník má sice zájem na svém osobním bohatství a moci, nemá však nezbytně nutně zájem na tom, aby stát ovlivňoval veškeré aspekty života poddaných (mít moc a vyžívat se v buzeraci poddaných jsou dvě různé věci); též neexistuje žádná zásadní motivace k populismu a "kupování si" hlasů, což sice neznamená, že panovník nebude dělat hlouposti, leč šanci to snižuje.

Druhý důvod, proč považuji demokracii za zrůdnost, spočívá v naprosto dokonalém oddělení osobní odpovědnosti těch, kdo rozhodují, od jejich rozhodnutí. Demokratičtí politici si mohou dělat, cokoliv je napadne, nezodpovídají se nikomu; v nejhorším případě prostě nebudou příště zvoleni, ale to je tak vše. A když někoho napadne politiky vinit, vždy existuje univerzální odpověď, že lid si je přece zvolil, tak teď vládnou; pochopitelně je to argument naprosto absurdní, neboť lid neměl možnost zvolit "nikoho", leč dokud jej bude většina populace uznávat, politici jednoduše žádnou zodpovědnost nenesou. Ostatně kolem sebe můžeme každý den vidět, jak si naši vládci dělají, co chtějí, přičemž je jim úplně jedno, jaké to bude mít důsledky; a proč se starat, když oni osobně následky neponesou?

Motivace monarchy je na druhou stranu celkem zjevná; a to jak ta pozitivní, tak i negativní. Dotyčný má typicky nějaké potomky, kterým chce svou říši odkázat, nevykonává svou funkci jen na volební období, ale celoživotně; a kdyby se rozhodl vládnout stylem "po mně potopa", doplatí na to jeho děti. Ne že by se nemohl ve své vládě mýlit (a že to nastane prakticky s jistotou, neboť ani sebeosvícenější panovník volný trh nenahradí), ale rozhodně má oproti demokratickým politikům daleko větší motivaci se alespoň snažit (přičemž tato snaha může spočívat i v nějakém plus minus laissez-faire vládnutí, neboť on postrádá motivaci za každou cenu něco dělat, aby se zavděčil voličům). Na druhou stranu v případě, že by jeho vláda byla zcela katastrofální, lid se vždy může vzbouřit a popravit jej (potažmo i s celou rodinou); v demokracii místo popravy voliči prostě jen příště dají hlas někomu, kdo v dalším volebním období předvede něco podobně špatného, a do konce mandátu těch, se kterými jsou aktuálně nespokojeni, už to vždy nějak přežijí.

Třetím důvodem, proč monarchii preferuji před demokracií, jsou povahové vlastnosti vládce či vládců. Zatímco u monarchy je povaha více méně náhodná (prostě kdo se původnímu panovníkovi narodí jako první, ten přebírá štafetu), ač samozřejmě ovlivněná výchovou, v případě demokratických politiků se do čela dostávají ti největší grázlové; důvodů je mnoho.Zatímco slušní lidé budou mít často zábrany dělat politiku, ti zlí a bezpáteřní spíše ne; tím pádem se už do toho demokratického výběru samotného dostávají statistiky horší jedinci, než je v dané populaci průměr. Lidé nadprůměrně schopní zase často najdou uplatnění v soukromém sektoru, kde se realizují, takže do politiky často zamíří ti, kdo to na trhu práce daleko nedotáhli; opět to samozřejmě není pravidlem, ale statisticky bude neschopný člověk hledat kariéru v politice spíše než někdo schopný. To znamená, že už mezi těmi, kdo se o kariéru v politice ucházejí, máme větší procento zlých a neschopných než ve zbytku populace; a čím méně morálních zábran a prázdných slibů jsou tito uchazeči schopni lidu dát, tím větší šanci mají být zvoleni, takže z těch statisticky horších znovu uspějí spíše ti horší. Ve výsledku to znamená, že průměrný demokraticky zvolený politik bude mít horší morální kvality než průměrný člověk; a stačí se chvíli dívat do parlamentu, abychom si tuto teorii ověřili v praxi.

Čtvrtým a asi nejvýznamnějším důvodem, proč je mi demokracie vyloženě odporná, je schopnost demokratického státu přesvědčit lidi, že jsou vlastně svobodní; zatímco když vládne císařpán, každý chápe, kdo je tady pánem a kdo pouhým kmánem, v případě demokracie se tento rozdíl podařilo do značné míry zamlžit, otroci získali iluzi svobody a kolikrát i oni sami s obrovskou vervou vysvětlují ostatním poddaným, že možnost odhlasovat si, kdo jim bude vládnout, je totéž jako svoboda. V tomto smyslu je demokracie zatím historicky asi nejdůmyslnější způsob, kterak vytvořit nesvobodným lidem iluzi svobody; drtivá většina z nich sice ani nevěří tomu, že jejich hlas má šanci něco změnit, ale slovní spojení "vláda lidu" zní pro některé prostě neodolatelně.

Závěrem bych rád podotkl, že rozhodně nejsem zastáncem monarchie, protože především odmítám stát jako celek coby nemorálního iniciátora agrese vůči nevinným lidem; v případném monarchovi pak spatřuji celkem přímočarého nepřítele, jenž může být případně hnán k zodpovědnosti, když svou krutovládu přežene, zatímco v demokratickém státu vidím slizkého úskočného manipulátora všichni jen dělají svou práci, nikdo za nic nemůže, každý jen poslouchá zákony a děti jsou již od útlého věku indoktrinovány a propaganda jim vnucuje iluzi, že jsou vlastně svobodní. Skutečně svobodný je však jen ten, kdo žádného vládce nemá.Author: URZA # PafaGune38
Slovensko2015-11-0210
-
 45% ( 1 people voted )
+
Skutečně svobodný je však jen ten, kdo žádného vládce nemá.
iny obcan # KiquWabe10
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-11-03 14:29:42 3ee87852
A to je prosím kde taká zázračná krajina, kde nie je nikto nadriadený nikomu? Ale inak dobrá klasická a bezvýznamná veta idealistických snílkov.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 64% ( 4 people voted )
+
2015-11-03 15:34:59 d405c1fd
Historie jasně doložila, že lidem v demokratických společnostech se vždy dařilo lépe než v těch autokratických, monarchistických, diktátorských, teokratických atd. Jediným dosud nezvládnutým prvkem je neexistence opravného mechanismu, který by zabránil úpadku demokracie v jinou formu vlády. Snad vyjma demokracie přímé! Ta sice není pohodlná, ale je pořád asi nejlepší. Případ dnešních USA je případem, kdy skvělé demokracie 19. století se zmocnila podvodem oligo-banksterká klika (FED a IRS) a nenápadně do dnešních dnů z USA dělají krypto-fašistický stát. V EU je to podobná tragédie - zde vládne od vzniku EU ve skutečnosti Evropská komise, nikým nevolený orgán, který má jediný právo navrhovat nové zákony EU do Evropského parlamentu. V EP se o těch zákonech již jen diskutuje, zamítají se nebo schvalují. EU je vlastně krypto-byro-socialistický stát s fasádou demokratičnosti, kde hlavním prvkem té fasády je Evropský parlament, jehož volení poslanci nemají právo navrhovat nové zákony, a k nimž skrze určitý úřednicko-lobbistický aparát jsou nově navrhované zákony z EK doslova prolobovány! Nu a protože je EU ve skutečnosti krypto-diktatura party dosazovaných politiků, tak to zde podle toho taky vypadá - musíme akceptovat celé série nesmyslných zákonů a norem, vysoké zdanění, kde část vybraných daní proudí na nesmysly nebo i na korupci, což by ve skutečné demokracii v takové míře nebylo možné! Právě proto, že mnozí žijí v omylu, že ještě žijeme v demokracii, je důvodem, proč se objevují lidé, jako autor článku, kteří nemají demokracii rádi.
to je jedno # WafyKace32
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-11-03 19:16:48 4e50dec2
Už je to tu! Tá manipulácia s demo-kraciou..či slobodou a donucovaním. Takto ako to prezentuje Autor--Maestro ..tak sa prezentne narába s "človiečikom" a jeho myslením. ---Autor tvrdí..čosi o odporu k demokracií...to je hlúposť a nevie čo hovorí..lebo ..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-11-03 20:52:41 58d4289b
Lebo demokracia je len predstava istých princípov ..v ponímaní dneška . Prapôvodne to je NEZNÁME NÁSILIE..Demokratické princípy tvoria ..vnímať demo-kraciu ako takú v dnešnom ponímanií..Prvotný princíp demo- kracie začal ukladaním kameňov --bielych a čiernych --podľa tajného rozhodovania...a veľký vojvodca za svoje prehrešky aj mravné ---bol vyhnaný z civilizovanej spoločnosti ..mimo mesta--vtedajších Atén.A nikto nevedel kto z neznámych ľudí rozhodol o tomto násilíí. A o slobode, pre pána kráľa... veď to neexistuje nikde a nikdy. Vždy je to len doplnok k miere donucovania . Ak niekto tvrdí čosi o slobode ..tak vždy nech si uvedomí ...čoho, komu, aka, čia...aaa Ale to je málo , treba vidieť radšej donucovanie ktoré je vždy a všade vo všetkom... v istej miere --čo i len minimálnej ..a zbytok je sloboda.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-11-03 21:09:39 58d4289b
Evropa je vrchnostenský skanzen tak jako tak. Ale jinak s článkem se souhlasit dá byť to nejsou ty nejdůležitější "pro" a "proti" (jak pro koho, pro vrchnost je bezpečnější a flexibilnější být skrytá a nechat za sebe jednat bílé koně).

preci # MebiDana19
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-11-03 21:20:30 4e889ca6
loading...
Je srandovné vôbec čítať autorové tvrdenie : cit :" první duvod k odporu k demokracii.."...Ale jeden z prvotných princípov demo--kracie je KAŽDÝ JE PRED ZÁKONOM ROVNÝ.. a o slobode ďalšia sranda..tá posledná veta..../ "kto žádneho vládce nemá.."to vážne ..ani vzdelanie ..ani výchova..ani usmerňovanie ani riadenie ako také nie je spojené s istým stavom donucovania čiže obmedzovaním slobody... Tento autor je plytkýýýýý..so svojími "MANIPULAČNÝMI PRVOTINAMI"..Je to inde...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-11-03 21:31:03 58d4289b
Pomocné "návody" : Nesúhlasím z týmito demo--kratickými princípmi-- " menšina bude rešpektovať ..rozhonutia väčšiny......" či všetci musia chrániť spoločný --aj majetok, . alebo slobodne : nebudem uznávať.. obmedzenia v zbieraní húb v urbárskych lesoch.. Ale neexistuje neuznávať demo--kraciu, alebo slobodu ako takú...je to nezmysel....
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-11-03 22:12:37 58d4289b
Choď do riti s monarchiou. Dlhokrkí incestní monarchovia patria tak do dejín. Okrem toho ich akože zvolil boh (Sami sa...), aby vládli, preto vnikali ich vlastné sekty, aby im to ľudia zožrali. Pri tom poddaní stále tlačili len kapustu a zemiaky. Nevoľníctvo, totálna úžera, zvyšovanie daní, stredoveké tresty, vraždy, náboženské tmárstvo... Potom sa pamätáš, monarchu zastrelili a boli sme o pár rokov to rozvinuté Československo. A to nie len tu. Aj Rusko bolo v stredoveku, kým si svojich monarchov nepopravili boľševici. Ale napríklad monarchia v Anglicku je už len ako nejaká dekorácia, ktorá nemá žiadnu silu, ani slovo. Tí lordi v hornej snemovni sú len taká šaškáreň a len tradícia. Inak je tam zlá demokracia čo ti dovolí pustiť si hubu na špacír, ale je zlá, keď ťa niekto kritizuje. Alebo potrestá. Myslíš si, že keby mi povieš na ulici, že som škaredý, tak ťa ignorujem, lebo je demokracia a môžeš si kecať čo chceš? Zrazu by sa ti hodila, ale môžem ti jebnúť, to je demokracia. Môžem ťa dokonca aj udať, to by bolo demokratickejšie. Aby si pochopil tú demokraciu a jej princípy, sa musíš asi znova narodiť a prestať s tou trávou.

Tak autor, vypadni do Saudskej arábie a nikdy sa sem nevracaj.

VypIta placacka # CevePyli42
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-11-03 22:46:38 55d8bc65
Lidský (umělý-vymyšlený) svět je absurdně přestátněný.

akor # VidaMenu87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-11-04 16:55:50 4e88be8e

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   p
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Eurofondy a naivnosť – každé euro by malo priniesť najvyššiu hodnotu


Eurofondy a naivnosť – každé euro by malo priniesť najvyššiu hodnotu
Eurofondy sú krásnou ukážkou katastrofálneho plytvania peniazmi daňovníkov. Toto je pomerne akceptovaný fakt a mnohí sa túto situáciu snažia zlepšiť. No niektorým pri snívaní o tom...
KRITIZUJEŠ ISLÁM? POČÍTEJ S TÍM, ŽE ŠPATNĚ DOPADNEŠ!
FAŠISMUS? JE TOTIŽ VŠUDE KOLEM NÁS …
Globální Blitzkrieg signalizuje největší geopolitické přeuspořádání od druhé světové války

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0311 s
good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne