Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Demokracie – vláda lidu?


Demokracie – vláda lidu?

Tak strašně nepravdivě se ten termín používá! Řada lidí ani neumí pochopit rozdíl mezi demokracií, tedy metodou distribuce moci, a svobodou. Dokonce někteří se domnívají, že demokracie je rovna anarchii. Ale na druhou stanu, demokracie ve smyslu svobodných voleb také neřeší nic.

Ve formální demokracii má "každý" možnost volit a být zvolen. Neviděl bych na tomto principu v zásadě moc špatného, pokud by demokracie vylučovala někoho pro jeho původ, pohlaví, vzdělání, či náboženství. OK. K dotažení myšlenky do konce ale chybí jedna zásadní věc: Ten "každý" NESMÍ být sám zločinec, či zločinecké názory podporující osobou. Ten "každý" musí být slušná, moudrá osoba s pevným charakterem, nečerpající veřejné prostředky.

A je to bez problému. Jenže všeobecná demokracie se vlastně tomu principu posmívá. Nehledá lidi moudré, nehledá lidi silné a mravné (a to nejen na straně voličů, ale dokonce ani ne na straně volených). Pokud vůbec přistoupíme na princip demokracie, (a celá řada antických filosofů před tím mechanismem varovala), musíme stanovit nějaké předpoklady.

Podívejme se na sled příčin a důsledků. Nepochybně je nejvyšším předpokladem svoboda jednotlivce (poukázal bych na to, že v původní zakládací listině Spojených států amerických žádná řeč o demokracii nebyla. Celá zakládající listina hovořila jen o svobodách člověka, jako jedince, a to byl geniální princip vzniku USA. Ponechme bez kritického názoru současný stav USA, protože pro naši úvahu není vlastně podstatný. Naopak, věnujme pozornost tomu, co vznik USA provázelo, či iniciovalo. V první řadě to tehdy byla svoboda. Nechť má každý právo se projevit (politicky, či ekonomicky) a pak o něm budeme nějak uvažovat.

Je v zemi České takové právo? Má zde právo se někdo svobodně politicky, či ekonomicky projevit? Stát ničí zcela vědomě každou přirozenou ekonomickou i politickou aktivitu, za podnikatele se vydávají ti, kteří umí nejlépe vysávat dotace Evropského socialistického projektu. A politické subjekty jsou stejným výrobkem. Jsou financovány státním rozpočtem, dokonce jsou zde "strany", které mají jen devět členů. Ta nejmasovější jich má pouhých 22 tisíc. (Pro snadný pohled, 0,22 % občanů.) Je to nějaká reprezentativní síla? Tak funguje náš systém! Strany jsou masivně dotovány z rozpočtu, ačkoliv mají zcela marginální počet členů. Jiné strany jsou na tom ještě hůře. A jiné nedostanou od státu nic. Tedy politické strany (tohoto pojetí) jsou první deformitou našeho systému.

Tedy, je politická svoboda? Není. A je svoboda občanská? V několika ohledech ano, ale v tom podstatném je obraz podstatně horší. Státní aparát je zcela stejný, jako byl za bolševika. Při sebemenší občanské akci jste zcela zbytečně perlustrováni, nic neprovedete, ale budete hodiny na vyšetřovně, někdo vás okrade a budete dopředu označeni za podvodníky, zastřelíte agresora a půjdete bručet za vraždu. Neohlásíte státu pobyt a jste zločinec, ačkoliv to zákon neukládá.

Celá ta dlouhá věc směřuje k jedinému: sled těch věcí musí být takový, že musí být v prvním levelu zaručena občanská svoboda. I svoboda říkat, co se establishmentu moc nehodí, třeba, že Cikáni zneužívají sociální systém, nebo že Islám ničí naše tradiční prostředí. Máme to? Nikoliv. I svoboda slova je omezena nějakou hloupou korektností, či jak se tomu dnes moderně říká.

A k té svobodě dále: můžete si vybrat pro svoje dítě takovou školu (anebo žádnou), která naučí vaše dítě tomu, co pokládáte za správné? Ale ani náhodou! MUSÍTE své dítě poslat do školy, která mu vymydlí mozek tak, aby pitomě opakovalo to, co mu soudružky učitelky vmasírovaly. Pokusíte se v dobré víře studovat ekonomii? Na katedře stojí jeden keynesiánský dogmatik vedle druhého, a když se zeptáte na jiné možnosti, dozvíte se, že to jsou pavědecké nesmysly. Kde je akademické zkoumání, kde je svoboda?

Silně zde bouří postoj k presidentovi. Kdokoliv jej zkritizuje, je označen za minimálně válečného štváče, nebo milce Karla. Kde je ta svoboda kritizovat mnou placenou funkci? Není, patrně. Jak pak můžeme hovořit o demokracii, když nemáme svobodu? Nebo jen tu jedinou "správnou"?

Jakýs kolega vyhledal přede mnou několik výtečných citací: John Locke kdysi napsal, že "free people need to agree on some ground rules in order to live together in harmony" (svobodní lidé se potřebují dohodnout na nějakých základních pravidlech, tak aby spolu mohli žít v harmonii).

John Rawls specifikoval "přirozené snahy a povinnosti" jako:

 • podporu spravedlivých institucí (support just institutions)
 • vzájemný respekt (mutual respect)
 • vzájemnou pomoc (mutual aid)
 • neubližování (do not harm)
 • udělat svou část (do your fair share)
 • dodržovat slíbené (keep your promises)

Podobný nález je: "there is no democracy without freedom and there is no freedom without justice" (není demokracie bez svobody a není svobody bez spravedlnosti).

Celá ta argumentace směřuje k tomu, že nejprve je třeba mít absolutní občanskou svobodu (nemáme), potom potřebujeme mít absolutní právo na právo (nemáme) a až pak můžeme něco slintat o demokracii. A i tak mám pochybnost, zda má být tak velkorysá.

Svoboda znamená svobodu projevu, svobodu vyznání, svobodu shromažďování a právo na soukromí. Lidé by měli být schopni žít si, jak chtějí, za předpokladu že tím nebudou ohrožovat svobody a práva jiných.Tomuhle říkám svobody. Jakmile se je stát pokusí zmenšovat, zmenšuje svobodu a nemá právo se pokládat za přijatelnou formu zřízení.

Také je ráda opakována fráze "právní stát". To nespočívá v tom, že je vytvořena naprosto nesrozumitelná hromada právních předpisů! Právní stát znamená, že existuje poměrně málo naprosto jasných pravidel, které akceptuje drtivá většina občanů. Jakmile je stanovena nepochopitelná masa nějakých vynucených předpisů, nelze se divit, že je lidé neberou za vlastní a víceméně je nedodržují.

bc34e371c0_63484587_o2

Často se říká: Politické svobody, samy o sobě, jsou bezcenné, pokud nemáme prostředky, jak jich užít. Tedy pokud nemáte peníze, střechu nad hlavou, potravu a příležitost svou situaci nějak vylepšit k čemu je vám pak svoboda? Proto svoboda musí být nejen politická, ale i ekonomická.

Jinými slovy, stát musí akceptovat dosažené majetkové poměry, a pokud se začne domnívat, že má právo je opravovat, umenší v podstatě svobodu jednotlivce, jako takovou. Vlastně nemá žádné právo tu věc měnit. A tady se začínají vynořovat první nepříjemné aspekty. Stát už předem říká, že některá majetková práva není ochoten přiznat. Pak ovšem předem říká, že nechce být právním státem, pouze politickým následníkem komunismu.

Dnešní stát rezignoval na princip zločinu a trestu. Dokonce se odvážil říci, že některé zločiny jsou marginální a nepodstatné a snad i omluvitelné. Pak dnešní stát říká, že setrvává v neprávním, zločineckém systému minulém. Už jenom existence Komunistické strany je toho důkazem. V nacistickém Německu tehdy existovala jediná socialistická strana. Po válce bylo naprosto nepředstavitelné, že by nějaký vyznavač NSDAP v Bundestagu usedl, natož aby tvrdil, že to bylo úplně v pohodě. Němci byli schopni se se svojí minulostí vyrovnat. Netvrdím, že dokonale.

Tady ne. Nic jsme se nevyrovnali se zvráceností komunismu. Cvalín zde píše a obhajuje komunismus, předsedou Ústavního soudu je komunista, presidentem republiky je komunista, předsedou Senátu je komunista; nechci popsat ještě 100 řádků dalšími. Netřeba zdůrazňovat, že minulý komunista je něco podobného, jako minulý černoch.

Zkrátím to: svoboda není možná bez spravedlnosti a demokracie není možná bez obou předchozích předpokladů. Nemáme zde ani svobodu, ani spravedlnost, ani demokracii žijeme stále v tyranii. Jen je nám to prodáváno jako svoboda a demokracie a právo. Karel Kryl to viděl dříve a říkal tomu demokratura.Author: Petr Zavladsky # FuhiVynu56
Slovensko2014-11-306
-
 45% ( 1 people voted )
+
Tvorivý prístup autora "prísprevku" končí citátmi uvedenými v zátvorkach , prípadne isté "definície " z Wiki....Ostatné--vraj "odborné "výtvory majú charakter tvorcu blúdiaceho kdesi v Boubinskom pralese na juhu Čech --- a po dlhšej dobe uzrel svetlo sveta!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-11-30 18:29:07 58d4289b
"Běžně se říká, že nedokonalé a asymetrické informace znamenají v mezilidských vztazích (směna, kooperace apod.) problém, který je nutný řešit pomocí státních zásahů. Čili zřejmě lidi jsou nedokonale a asymetricky informováni, ale pokud se lidé stanou voliči, politky a úředníky, tak má u nich dojít k nějaké kvalitativní změně a mávnutím proutku se začne řešit nedokonalost a asymetrie v informacích. Nevím, jaká to změna má být, ale rozhodl jsem se podívat na to, jak si stát poradí s nedokonalými a asymetrickými informacemi." http://dolezite.sk/Dejepis-podle-statu-a
-nedokonale-informace-0h4GCv.html

Narustiel-asi-metry # SojaCyvu06
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-01 04:37:53 4e888fc5
JISTÉ JE JEDNO: Ať už se to jmenuje jakkoliv, státisti si to rozhodně vykládají po svém...

Talt # BoxoNixa76
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-01 17:23:30 4e88a80f
A my si myslíme ---aj v našej krčmičke---že tolikaté to řešeníí -- které přináši na scénu Jihočeský rodák---děla hanbu jednak Kozinúm /kozinovcom.. Ján sladký/ a tiež "Zbytku Bohémie" Je kritik istého stavu s návrhmi na riešenia , ktoré nemajú ani konkrétnu postupnosť , ani reálnosť .....sú Havlovsko--láhvovskými predstavami ktoré do dnes /25 rokov/ majú prezent len a len ..... USMEVNÝ... neodborný, zahanbujúci....ešte aj s názvom letiska....Ale čo už .. aj u nás je takýchto------ das dosc veľo---ako autor !
klopi # JuxuQoxa93
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-01 19:49:04 58d4289b
Tak tak, Slovač byla vždycky /nevím proč/ víc nakloněna fašistickému nazírání na svět. No co už.

Talt # BoxoNixa76
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-02 01:10:43 4e88a80f
Veru tak... Naši západní susedia vždy inklinovali (neviem prečo) prečkať krušnú dobu s kolaborantským kľudom u piva s buřtem pod protektorskou kuratelou dobyvateľa... No čo už, nič v zlom, ale ktorý spôsob je prijateľnejší na prežitie?


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-12-02 07:42:15 d425402c
loading...

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0317 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles