Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Demokracie je jen vyšší forma otroctví


Demokracie je jen vyšší forma otroctví

Psychohistorik Lloyd DeMause vysvětluje korelaci mezi násilným chováním člověka v dospělosti a způsobem jeho výchovy v dětství pomocí tzv. teorie psychogeneze. Čím více týrání v dětství, tím pravděpodobněji dojde k "přehrávání" těchto traumat v dospělosti prostřednictvím násilného chování vůči ostatním a vlastním dětem.

DeMause ve své práci dělí způsoby výchovy a přístupu k dětem v rámci své teorie psychogeneze do celkem sedmi "psychotříd". [1] Každá psychotřída je charakterizována určitým rodičovským stylem.

Primitivní kmenové kultury jsou charakterizovány "schizoidní" psychotřídou, ve které jsou rutinně provozovány infanticidy novorozenců, mateřský incest, těsné svazování, opuštění, mlácení a zneužívání. [2] Prostřednictvím brutálních obětních rituálů, čistek a vyvražďování dochází k opakování dětských traumat v dospělosti.

Společenský pokrok lidské civilizace závisí na schopnosti jedinců nepředávat svá traumata z dětství dalším generacím, ale namísto toho jím dopřát více repsektu, úcty a autonomie než měli v dětství oni sami. Tímto procesem je umožněn vznik nové, pokročilejší psychotřídy.

Šestým stupněm DeMausovy teorie psychogeneze je "neurotická" psychotřída, ve které byla vychována současná generace lidí západní civilizace. Odpovídající rodičovský styl je charakterizován takto:"Hrozby a lehké naplácání namísto bití za účelem socializace dítěte dle představ rodičů; matky si dětí užívají namísto aby z nich měly strach; otcové se začínají účastnit rodičovství." [3]

Důsledkem převládající neurotické psychotřídy současnosti je náš stávající společenský systém demokracie. Demokracie je pokročilejší formou otroctví. Vyznačuje se tím, že otrokářem není jedinec v pozici poloboha, monarchy, diktátora nebo jediné politické strany, ale údajný "většinový hlas lidu". Tomuto novému otrokáři se musí nicméně zbytek společnosti podřídit stejně jako monarchovi nebo diktátorovi a v tomto smyslu zde k žádné změně nedochází.

dem

Demokracie je emočním obranným výtvorem neurotické psychotřídy. Zásadním a výstižným bodem v definici neurotické psychotřídy je, že dochází k "socializaci dítěte dle potřeb a cílů rodičů", nikoliv potřeb dítěte samotného.Potomek rodičů neurotické psychotřídy je tak obětí mentálního a emočního otroctví. Je převážně upuštěno od fyzických trestů a namísto nich jsou zavedeny "tresty" ve formě citového vydírání a odměn podle úrovně poslušnosti dítěte. Cílem ovšem stálé zůstává dosažení a uspokojení potřeb rodičů, nikoliv dítěte. Jde o určitou formu manipulace "měkkými" prostředky. Úplně stejný princip je posléze aplikován ve vztahu dítě učitel a následně člověk politik, čímž je rodinné mentální otroctví zachováno a upevněno.

Vedlejším účinkem neurotické výchovy založené na mentálním otroctví a citové manipulaci je oslabení sebeúcty, seberespektu a především důvěry ve schopnost vlastního samostatného úsudku."Protože já sám nejsem schopen činit vlastní rozhodnutí a vlastní volby, musí tak za mne učinit někdo jiný." Strach z neschopnosti činit vlastní rozhodnutí je v dospělosti příčinou ke spuštění ryze iracionálního, sebeobranného mechanismu. Demokracie je jeho výsledkem. Demokracie (a přeregulovaný státistický svět) je ve skutečnosti falešnou obranou člověka před jeho strachem z nutnosti činit vlastní rozhodnutí, jelikož jim sám nedůvěřuje. Hrubou, dočasnou a falešnou záplatou na tuto úzkost je tendence ustanovit pozici domnělé autority ve všech možných a nemožných sférách lidského jednání. Důkazem toho, že jde o ryze emoční a iracionální obrannou reakci budiž to, že k dočasnému a falešnému utišení úzkosti a strachu z možnosti nevhodných osobních úsudků stačí pouhá existence instituciolizované autority. Kdo konkrétně bude tuto pozici zastávat a jaká bude jeho konkrétní úroveň schopností v určité problematice je druhořadé a není předmětem diskuze.

Evidentně by bylo mnohem smysluplnější postupovat zcela opačně, ale stejně by to nemělo vliv na potřebu narychlo vykonstruované emoční záplaty, tudíž je většinou lidí tento zásadní defekt demokratického systému zcela ignorován. "Dokud vím, že existuje někde někdo v pozici, kde za mne činí důležitá rozhodnutí, jsem klidný. To, že se tato rozhodnutí mohou nakonec ukázat jako nevhodná je pořád přijatelnější, než žít v úzkosti, strachu a pod tíhou vlastní zodpovědnosti za vlastní soudy." Jde v této situaci o druh strachu ze svobody, podobný tomu, jakým trpěly generace "fyzických" otroků 19. století, kteří neznali nic jiného než život v otroctví. Mnoho z nich ve chvíli, kdy konečně dostali možnost stát se svobodnými bytostmi zaváhali, neboť nebyli zvyklí na to, že se najednou budou muset postarat sami o sebe se vším všudy. Jejich strach z nejistých zítřků byl silnější, než jejich touha po svobodě. Podobná dynamika je ve hře s naším "mentálním" otroctvím dnes.

V praxi je onou falešnou hrubou záplatou polofašistická přeregulovanost současného demokratického státismu. "Pokud existuje pozice autority zodpovědná za údržbu pořádku a nekonečnou tvorbu regulací a příkazů, kterými se musím řídit nejen já sám, ale i všichni ostatní, tak si můžu oddechnout, neboť jsem se zbavil osobní zodpovědnosti." (To, že můžu přímo nebo nepřímo na výběru konkrétního byrokrata participovat prostřednictvím demokratických voleb je skvělý bonus navíc, ale nikoliv zásadní aspekt ve smyslu popsané dynamiky.) Dochází tak k navození dočasného stavu uspokojení, neboť to funguje tak, jak jsme po celý náš život zvyklí politik nám řekne co máme dělat a nahradí tak v dospělosti rodiče a učitele z dětství. Raději zůstaneme otroky, než abychom vzali na sebe osobní zodpovědnost. Demokracie funguje jako psychologická obrana a útěk před zodpovědností, od které jsme byli celý život odrazováni a nikdy nám nebylo umožněno, abychom ji samostatně vzali do vlastních rukou.

Jak jsme si řekli, demokracie sice krátkodobě pomůže s uhašením našich nejpalčivějších společenských nejistot a strachů, nicméně v dlouhodobém horizontu je příčinou vzniku ještě horšího problému chronické nejistoty.Budeme do nekonečna žít v nejistotě s čím náš otrokář v podobě "hlasu lidu" přijde příště a čemu se budeme muset podřídit, v horším případě, zda-li nebudeme "hlasem lidu" z nějakého důvodu odsouzeni k smrti. Sami se zamkneme do nekonečného kolotoče sledování veřejného dění a veřejné politiky a bezradně se navždy budeme snažit naklonit "hlas lidu" na naši stranu. Konečné řešení našich nejistot ale ve skutečnosti spočívá v něčem úplně jiném a to v nedotknutelné svobodě a osobní svrchovanosti každého jednotlivce. Takový přechod vyžaduje osobní statečnost a zodpovědnost, ale také slibuje konečné řešení našich nejistot, neboť se tak konečně stáváme strůjci svých vlastních osudů.

Člověku, kterému bylo od mala umožněno činit vlastní soudy a brát zodpovědnost do vlastních rukou, přijde autonomie a sebedůvěra jako samozřejmá skutečnost bytí. Jelikož je schopen vidět sebe sama jako samostatnou jednotku a dokáže stejným způsobem nahlížet na ostatní, nemá potřebu předávat zodpovědnost do rukou byrokratů. Je konečně mentálně svobodný.

DeMause pojmenovává tuto post-moderní nastupující psychotřídu jako "nápomocnou": "Rodiče pomáhají dětem dosáhnout jejich vlastních cílů (zdůraznění mé vlastní P.H.); vysvětlují namísto trestání; bezpodmínečná láska; důvěra a podpora; otcové se podílejí na rodičovství." [4]

Při přechodu společnosti z jedné psychotřídy do pokročilejší psychotřídy dochází k napětí. Jakmile začne nová generace pokročilejší psychotřídy uvolňovat otěže, tak se úzkost a strach "ze svobody" v očích předchozí, stále většinové psychotřídy, začíná stupňovat. V nejhorším scenáři dochází k válkám.

Společenský pokrok lidské civilizace se tak stává závodem mezi "strachem ze svobody a prosperity" na traně jedné a "uvolňováním otěží" otrockého systému na straně druhé. Cituji: "Jelikož atomová apokalypsa bude v budoucnu pouze pokračováním opakovaných nočních můr z dětství, náš úkol je úkolem stěžejním. Sebeovládání [self-mastery] musí nahradit ovládání jiných." [5]

Poslední citace pouze zdůrazňuje fakt, že důsledky našeho přístupu a jednání s dětmi (s malými lidmi) nelze podceňovat. Je možné, že na něm do značné míry závisí budoucnost celé lidské civilizace.

[1], [2], [3], [4] Lloyd DeMause: The Origins of War in Child Abuse Chapter 3: The Psychology and Neurobiology of Violence

[5] Lloyd DeMause: The Origins of War in Child Abuse Chapter 12: Ending Child Abuse, Wars and TerrorismAuthor: PREMYSL HOLUB # PodiNabo97
Svet2015-12-072
-
 69%  ( 6 people voted )
+
Tu je ten príklad: NEZNALOSTNÝ čo "tápa " autor. .Ešte aj v Grécku / prapôvodné názvoslovie čohosi s bielymi čiernymi kameňmi hádzané tajne na kopy aby istého "spratka " vystrnadili z Atén/ sa dívajú na človiečika hovoriaceho čosi o demo--kracií ako "ukladača kameňov . A dnešný " mudrlanti" majú samozrejme na mysli demo--kraciu---NEZNÁME NÁSILIE ako demokratické princípy . Ale ich charakteristiku /tých princípov../ nedefinujú. A všetko čo je despotické, totalitné, monarchistické, ...ale aj liberálne, social ..istické a ináč izmové...je nedemokratické..Demokratické princípy už len vo volebnom procese ---nemajú mieru . /prezidenta kto má voliť?ľahko manipulovateľný občania --za párky a pivo? špecialisti na zákonodárstvo? výber z dvoch posledných --nejakým parlamentom? a všetko demokratické.../ Už ani plebiscit či referendum nepredstavuje vrchol " demo-kratičnosti " .Je to manipulovateľné. V USA sú vedné disciplíny --sociologické..na manipuláciu "verejnej mienky " samozrejme platené a cieľa--vedomé---:
Klopi # KafuKygu89
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2015-12-08 12:11:12 58d4289b
Svobodu vám dává Soběstačnost, nezávislost. Tepelné čerpadlo poháněné fotovoltaikou je energetická soběstačnost.

Trolo # BubuPumy58
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2015-12-08 16:48:09 4faafecd

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   d
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0235 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo