Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Demokracie, dobro z definice


Demokracie, dobro z definice

Předpokládám, že čtenáři, kteří ode mě už něco četli, už z názvu článku očekávají text kritizující demokratická zřízení; hned v úvodu musím říci, že takové očekávání není úplně přesné. Pravdou sice je, že demokracii považuji za dost špatný způsob řízení státu (a ač si lze jistě představit i horší, tak například v monarchii bych žil raději), avšak o tom teď psát nechci; článek nepojednává o demokracii jako takové, nýbrž jen a pouze o tom, jak ji lidé vnímají (a prosím případné diskutující, aby toto vzali na zřetel při psaní svých komentářů).

Celkem bezbřehou adoraci demokracie, jev tak rozšířený napříč drtivou většinou lidí bez ohledu na jejich věk, inteligenci, pohlaví či postavení, považuji za naprosto zásadní problém naší společnosti. Jejich skálopevné až fanatické přesvědčení o správnosti (respektive nejmenší špatnosti, jak prohlásil sir Winston Churchill) demokracie vede bohužel k tomu, že na toto téma de facto nelze vést dialog, neboť lidé s jiným názorem jsou automaticky označeni za (potenciálně nebezpečné) extrémisty dříve, než k nějaké diskusi vůbec dojde.

Demokracie je v naší společnosti náboženstvím, modlou, kterou musí všichni uctívat; s kacíři je nakládáno v závislosti na tom, jak přesně se rouhají (tak třeba anarchisté jsou považováni za idealistické snílky a není jich mnoho, takže proti nim nejsou podnikány žádné zásadní kroky, ale například svobody fašistů a nacistů jsou potlačovány brutálním násilím – jakkoliv je mi jejich ideologie odporná, jejich perzekuování neshledávám odpudivým o nic méně). Navzdory všem líbivým frázím o svobodě slova a projevu platí (jako za bolševika), že všichni jsme si rovni, ale někteří si jsou rovnější (rozdíl oproti minulému režimu je jen v tom, že nyní je těch rovnějších více, což však bohužel na principu nic nemění).

Toho, jak extrémně je fenomén uctívání demokracie rozšířen do myslí prakticky všech, jsem si poprvé povšiml asi před rokem: s maminkou jedné mé kamarádky jsme vedli dalekosáhlé spory na téma islámu, přičemž když se občas diskuse vyhrotila v menší hádku, dotyčná mi opakovaně říkala, abych se choval rozumně a demokraticky; když jsem se jí pak jednou optal, co tím vlastně myslí, z jejího vysvětlení vyplynulo, že zde použila slovo demokraticky prostě jako synonymum ke slovu tolerantně (míněno tak, že nemám její názory tak ostře kritizovat). Zaujalo mě to, takže jsem začal pozorovat, zda se jednalo pouze o její interpretaci, nebo o běžný jev v naší společnosti.

Po nějakém čase jsem došel k tomu, že slovo demokracie je celkem běžně přijímáno například jako synonymum pro svobodu, rozumné chování, mírumilovnost, otevřenost k názorům ostatních, ale zejména je pojmem "demokratický" velmi často užíván prostě místo "dobrý" či "správný". Když chce politik uštědřit smrtící ránu svému oponentovi, prohlásí, že činy či slova dotyčného "odporují demokratickým principům" (a to i v případě, že to s demokracií nijak nesouvisí); mimochodem, ačkoliv můžeme čas od času na politické scéně takové osočování slyšet, je téměř nemožné, aby měl zástupce zvolený lidem v demokratických volbách vůbec nějaký návrh odporující demokratickým principům (možná kdyby navrhoval zrušit volby a demokracii jako takovou; jinak, ať navrhuje sebevětší pitomost či zrůdnost, je to právě přesně v souladu s demokratickými principy, protože k tomu dostal zcela demokraticky mandát). Slyšeli jste už někdy o "demokratické výchově" v tom smyslu, že rodina funguje demokraticky? Já ano; původně jsem si myslel, že je to nějaký šílený způsob, kdy se v rodině o všech rozhodnutích hlasuje, avšak bylo mi vysvětleno, že je tím míněna prostě liberální výchova dětí. A co třeba blud, že v demokratické společnosti existuje svoboda slova? Krom toho, že tyto dvě věci nemají zhola nic společného (demokracie pouze říká, že o tom, zda existuje svoboda slova, rozhodují voliči), tak dokonce ani v té naší demokracii svoboda slova neplatí, neboť je například nezákonné popírat holokaust (osobně jej nepopírám, jsem přesvědčen, že k němu došlo, jen mám pocit, že oficiální počet obětí byl více či méně "zaokrouhlen nahoru", avšak nevidím důvod, proč by mělo být iniciováno násilí vůči tomu, kdo holokaust popírá). O rovnítku mezi svobodou a demokracií ve vnímání většiny lidí se asi není třeba dále rozepisovat.

Dalším bodem selektivní slepoty v zájmu ochrany víry v božskou demokracii je oblíbené přejmenovávání tohoto režimu ve snaze vyhnout se pojmenování problému a přiznání, že tento bůh selhal; kolikrát už jste někoho slyšeli mluvit o "pseudodemokracii", "rádoby demokracii", "demokratuře", "postdemokracii" a podobně? Navzdory tomu, že společnost, ve které žijeme, je zcela čistě a bez jakékoliv odchylky na 100 % demokratická (demokracie je mimochodem asi jediný princip, který je v naší společnosti zcela nedotčen), mají mnozí v rámci svého láteření na situaci v naší zemi tendenci naznačovat, že problém není v demokracii, nýbrž v tom, že zde demokracii nemáme. Proč? Jednak proto, že označit za příčinu problémů demokratické zřízení, se rovná –s trochou nadsázky– společenské sebevraždě, ale zejména proto, že demokracie je přece dobro. Dobro z definice! A protože nelze konzistentně tvrdit, že příčinou zla je něco, co je synonymem dobra, pojmenovávají lidé raději náš demokratický systém (který je skutečně 100% demokratický) slovy jako "pseudodemokracie", protože je příjemnější říci, že ta hrůza kolem je jen nějaká "rádoby demokracie", než si přiznat, že současný stav (i to, kam směřuje), je prostě důsledkem reálné demokracie v praxi.

Otázka zní, jak lze vést věcný dialog s někým, kdo je o své víře v demokracii tak pevně přesvědčen, že i když má její selhávání přímo před očima, vidí a uznává jej, mluví o něm, raději začne pojmenovávat demokracii jinými jmény, než aby řekl, že to, co se mu nelíbí, se odehrává ve zcela demokratické společnosti. Takoví lidé pak nazývají přívržence ostatních společenských zřízení extrémisty a fanatiky, protože prý nevidí, že jejich modely by (!) nefungovaly; sami se však se zjevnou a aktuální (!) nefunkčností toho, co sami zastávají, popasují prostě tím způsobem, že ji popřou: nikoliv tak, že o mrtvém koni prohlásí, že není mrtvý (což bývá poměrně častým projevem slepé víry), nýbrž prohlášením, že to vlastně ani není kůň (což považuji za další úroveň zaslepenosti). Neříkám, že takoví jsou všichni zastánci demokracie, mnohým třeba současný stav vyhovuje, nicméně rozhodně znám nemálo takových, na které tento popis přesně sedí.

Kde se tato až křečovitá touha obhajoby současného systému v nás vzala, mi není úplně jasné. Možná ve škole, možná výchovou, možná tlakem většiny (která odpůrce demokracie v lepším případě zesměšňuje), možná od všeho trochu. Umím si představit vlnu nesouhlasu, kterou tento článek u mnohých vzbudí, protože jsem si dovolil zaútočit na jejich božstvo; ale je tomu skutečně tak? Zaútočil jsem vůbec tímto článkem na demokracii? Ne; jen popisuji určitou zaslepenost některých jejích uctívačů. Pokud však někdo vidí útok i v tomto, je asi na místě úvaha, kdo z nás je vlastně ten extrémista a fanatik.Author: Urza # QodiBani84
Svet2013-11-1514
-
 46% ( 3 people voted )
+
bingo!
one # KeneGydu10
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-15 15:54:07 bcfcab76
K "tej Demo--krácií" vyjadril som sa viac krát! Každý vie o čo ide ---len podstatu --- teda pokus ...jednoslovný:"násilnoneznamozištnosť"ako proces- dej. Nikto nevie kto je násilník, nikto nevie k čomu to smeruje, nikto nevie komu to vyhovuje...ale ideme prrrrr.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-15 17:20:23 58d4289b
akoví lidé pak nazývají přívržence ostatních společenských zřízení extrémisty a fanatiky, protože prý nevidí, že jejich modely by (!) nefungovaly; sami se však se zjevnou a aktuální (!) nefunkčností toho, co sami zastávají, popasují prostě tím způsobem, že ji popřou: nikoliv tak, že o mrtvém koni prohlásí, že není mrtvý (což bývá poměrně častým projevem slepé víry), nýbrž prohlášením, že to vlastně ani není kůň (což považuji za další úroveň zaslepenosti).

A toto presne pasuje aj na vyznávačov kapitalizmu a slobodného trhu!!!Ivan Silberstein # JeniRusu82
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-15 20:17:24 5b7f40f2
Demokracia je u mňa možnosť vybrať si politiku akú chcem a k tomu potrebuješ mať zaručenú slobodu slova , nie ako ty tvrdíš , takú demokraciu já popieram . Ak ľudom povieš že sa niečo nesmie uznávať , tak dajme tomu tupejších 30 % ti uverí že máš pravdu len preto že je to zakázané a oni nechcú byť zlí a tak je to dobré ako povieš že to má byť , lebo to tak zrejme musí byť dobré keď nám to prikazuješ , 30% vie ako to je , ale nepovie lebo sa bojí , 10% sa nebojí ale sama moc nezmôže a ty čo máš 30% si vyhral , to len tak strieľam . Ako dokážeš kto má pravdu keď sa nesmiem plnohodnotne presadiť voči tebe a vôbec aj ľudsky je to zhovädilosť nútiť niekomu násilím nejakú ideu , alebo čo sa nesmie . Nacizmus , ako spomínaš , demokracia vyslovene nepotrebuje , ak chceš demokratickú politiku a takisto žiadnu totalitu , ale ak chceš celkom plnú demokraciu mal by si rešpektovať aj ich a potom je to ľudsky blbé niekoho za to trestať , predsa len človek môže byť aj chuj , pokiaľ chce a nikomu tým neubližuje , ale zase si to dosť zaslúžili , lebo oni by chceli tuším zrovna to isté nám , samozrejme nemyslím tým neznášanlivosť , ale totalitný nacizmus .

pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-15 20:17:29 d5d75caa
rád by som videl, ako by fungovalo ľudské telo, keby o tom rozhodovali rovako ruky, nos, nohy a mozog. Najčastejším prípadom by bolo, že by mozog musel konať tak, ako rozhodnú nohy a penis.
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-16 10:58:40 5f66668a
Liberálna demokracia je variantom zastupiteľskej demokracie, čo znamená, že nie je priamo rešpektovaná vôľa priemerných občanov, okrem prípadov, keď občania volia svojich zástupcov. Vzhľadom k tomu, že je malý počet volených zástupcov ktorí majú v rukách rozhodovanie o tom, ako sa riadi národ a tvoria zákony ktoré upravujú životy občanov, teoretici ako Robert Michels tvrdia, že zastupiteľská demokracia, a tým aj liberálna demokracia, sú len dekoráciou oligarchického systému. Politológ Robert A. Dahl opisuje liberálnu demokraciu ako polyarchiu. Z týchto dôvodov aj ďalší odporcovia podporujú iné, priamejšie formy vládnutia , ako je priama demokracia.

Voľby nezaručujú demokraciu a v mnohých prípadoch sú používané ako zámienka k úplnému vyhladeniu akéhoľvek politického boja ľuďmi zdola vziať politickú moc do svojich rúk a rozvíjať svoj vlastný typ systému.
Noam Chomsky: „Verejnosť je elitou vnímaná ako nie viac ako zmätené stádo neznalých a všetečných outsiderov a preto sú tu zodpovední ľudia, ktorí musia robiť rozhodnutia a chrániť spoločnosť od pošliapávania a pred zlosťou zmäteného stáda. A pretože je tu demokracia, je stádu občas povolené požičať ich váhu jednému alebo druhému členovi zodpovednej triedy, čo sa nazýva voľby."
Van der Graaf generator # JavuXylu19
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-16 15:44:05 42577502
loading...
Inak ešte čo sa týka tých nacistov , systémovo mi osobne nezáleží , aby sme mali plnú demokraciu , ale je to ľudsky blbé , aby si človeka trestal za to že čosi podporuje , alebo čosi niekde povedal . Myslím že právo na vlastný názor má každý , nech je to aké chce .

pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-16 17:21:02 d5d75caa
Fašizmus a nacizmus je autorovi odporný, súčasne cituje masového vraha Churchilla. Slovo zločinca nemá nijakú váhu, dokonca ak sa vyšvihol nahor práve v demokracii, vo „voľbách“ ho vykopla väčšina voličov nie celkom obstojne, ale skôr vôbec zorientovaná v rôznych otázkach, ale ktorí už vedeli, že majú delegovať moc poslanca priemernému chlapíkovi, ale nadpriemerne škaredému. Jeho „význam“ sa preceňuje kvôli jeho bydlisku, ak by žil podliak jeho charakteru v Dánsku, tak dnes ani pes po ňom neštekne. Niekto má neustálu snahu lotrov pretŕčať a preháňať ich dôležitosť.
Ak by chcel žiť autor v monarchii, tým má na mysli čo presne? Monarchom by bol pápež z 12. storočia, alebo Stalin? Libertariáni vnímajú slobodu veľmi ľavicovo, pochybujem, že by nad sebou zniesli morálnu autoritu.
Holohoax je zakázané popierať až vtedy, ak by Boh dovolil popieračov prenasledovať. Zákon sa načmáral, ale musia obdržať najprv Boží súhlas, potom nájsť prípadného udavača a rozsudok. Popieračov je veľa, väznených málo, alebo sú veriaci nevýkonní, alebo im nie je dovolené konať.
Ty máš pocit? Sme v predajni voňaviek? Si presvedčený kým? Boľševickými učiteľmi? Čísla sú najdôležitejšie, už dávno vyskúmané, presné, alebo viac menej úplne presné. Nepotrebujeme pocity o zaokrúhľovaní, nie je dôvod sa vyjadrovať k propagande a používať ich pomenovania, pretože oni sú propagandisti a etatistickí znásilňovači udalostí, opis pravdy je nutný, a nie vyjadrovať sa k falšovateľom dejín. Oni sú ničím, nepodstatný k bádaniu o pravde. Nie iba holohoax je podvod, ale aj jestvovanie židov je výmysel, dvojitá lož tvrdiaca obrovské cifry obetí a tiež kým boli obete.
Nijaký oficiálny počet nie je stanovený, to by museli byť pavedeckí pahistorici úradnou inštitúciou a ak by boli v Nemecku postavený na roveň zákona, azda ich vývody by platili pre celý svet? Pravda o holokauste je dôležitejšia ako pochybná sloboda pravdu zverejniť. Pravda stojí vyššie ako sloboda.

Lidhja # BotoLaca83
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-16 17:50:09 b228c11f
Aké slobody nacistov a fašistov boli narušené? Že im rozpustili jednu bezvýznamnú straničku, lebo sa eštebácki „znalci“ domnievali, že sa inšpirujú nacistami aj pri tvorbe hesiel a emblémov? Kde je problém ak rovnakí ľudia pokračujú v novej strane?
Aké brutálne násilie? Že sa úplne slobodne rozhodli mlátiť s políciou či cigáňmi? Treba im pofúkať rany?
Českí nacisti a fašisti sú veľakrát protislovenskí teroristi, nech ich len utláčajú a to dôraznejšie, na bandu klamárov a odchovancov benešisticko–komunistického dejepisu sú príliš mäkkí.
Lož nie je nijaký názor, ale urážka pravdy, aj človeka. Sloboda urážania nie je slobodou, ale jej popretím, je „slobodou“ idiota papagájovať lži, zavádza, že v „slobode“ je si lož a pravda rovnocenné. Lož je dôkaz menejcennosti, podradnosti, podľudskosti jej nositeľa a taký sa nemá čo porovnávať ani len s tieňom pravdy. Zlo nemá právo na slobodu.
Je rozdiel ak niekto presadzuje triedny boj, prerozdeľovanie, s čím nesúhlasím ale to by sa dalo uznať ako názor, a potom, ak sa tvrdí, že za komunizmu sa mali ľudia v hospodárskej rovine lepšie, čo nie je ani názor, nie iba lož, ale ťažký zločin, a presviedčať nevedomých je ešte horšie navádzanie k opakovaniu chýb.

Lidhja # BotoLaca83
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-16 18:24:31 b228c11f
Niečo od profesora Richarda Wolfa
http://www.democracyatwork.info/

Antabus # HecyLiny20
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-16 20:50:23 4079836a
Lidhja, ty nám tu robíš popoluškin koktail

Antabus # HecyLiny20
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-16 21:09:09 4079836a
Tak ja oddelim aspon kukuricu a hrach, hadam to Lidhjaovi trochu pomoze:
Nikto - aspon ja som nepostrehol - netvrdi, ze za sociku sme sa z cisto ekonomickeho hladiska mali lepsie. Porovnava sa celkova kvalita zivota a spokojnost. To nie je len vyska realnej mzdy, ale mnozstvo volneho casu, istota prace a uplatnenia sa, kvalita potravin, medziludske vztahy... Tvrdit, ze sa dnes 80% Slovakov ma lepsie ako pred 1989, je tazky zlocin.
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-11-16 23:37:40 5f66668a
Já mám napríklad kamaráta , ktorý mal na strednej podmienečné vylúčenie za to že písal niečo na túto tému , ale zase to tuším písal na hodine informatiky , ale zase samozrejme ak sa niekto chce naschvál biť s policajtmi , tak je to jeho problém , že dostane .

pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-17 08:44:53 d5d75caa
Troška poopravím ten predposledný príspevok , lebo nezáležať môže človeku aj len tak že sa nestarám : Inak ešte čo sa týka tých nacistov , systémovo osobne nepovažujem za potrebné , aby sme mali plnú demokraciu , teda aby sa dala presadiť aj nejaká totalita , ale je to ľudsky blbé , aby si človeka trestal za to že čosi podporuje , alebo čosi niekde povedal . Myslím že právo na vlastný názor má každý , nech je to aké chce .
pitbul # VydoSaki35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-11-24 13:12:59 d5d75caa

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Pozor, anarchista!


Pozor, anarchista!
Fiktivní rozhovor mezi mainstreamovým novinářem a anarchistkou. Co ve skutečnosti anarchismus znamená, jakou má ideologii a filosofii? Proč je v této oblasti tolik předsudků?
FILIPÍNY: Geneticky modifikovaná zlatá rýže bude zřejmě schválena
Nově objevené megalitické ruiny v Rusku obsahují největší kdy objevené kamenné bloky
Svitanie pre Bitcoin

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0355 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo