Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

DROGY TREBA OKAMŽITE LEGALIZOVAŤ


DROGY TREBA OKAMŽITE LEGALIZOVAŤ

Ak by sa všetky drogy legalizovali, začali by ste ich brať? Nie? Tak nemáte dôvod báť sa ich legalizácie.

O tejto téme už toho bolo napísaného viac než dosť a tak sa aj ja hlásim u súdruha Žinčicu a pokúsim sa predviesť svoj názor na túto nepríjemnú tému. Na začiatku bude akési intro do problematiky, ako vznikla vojna proti drogám a aké sú jej dôsledky, potom sa budem venovať nemorálnosti samotnej vojny proti drogám a nakoniec jej nefunkčnosti a najmä pozitívnym dôsledkom jej ukončenia.

Genéza vojny proti drogám

Vojna proti drogám je jedným z najhorších porušovaní ľudských práv, aké v civilizovaných krajinách existuje a vzniklo ako amorálny pokus o umlčanie odporcov vojen. Kde som prišiel na takéto odvážne tvrdenie? Vojna proti drogám začala v roku 1972, teda pred 45 rokmi a spustil ju prezident Richard Nixon cez sériu zákonov a Executive Order 11641. Dovtedy boli tiež drogy nelegálne, ale s ich konzumáciou si nikto nerobil hlavu a pred policajtom človek mohol húliť jointa.

V tom čase mal Nixon pri zbytočnej a krvavej vojne vo Vietname na domácej scéne dvoch veľkých nepriateľov, čiernu komunitu bojujúcu za svoje ľudské práva a ľavicových protivojnových hippies. Obe komunity boli známe užívaním psychotropných látok, a tak sa ich perzekúcia dala skryť za akože altruistický motív boja proti škodlivým substanciám. Znie to trocha paranoidne, ale presne toto dosvedčuje John Erlichman, jeden z najbližších Nixonovych poradcov (spolu boli namočení vo Watergate, takže bol naozaj veľmi blízko).

Takáto vojna, ako každá vojna je zdravím štátu a chorobou jeho obyvateľov. Znamená to nielen potrestanie konkrétnych odporcov režimu, ale aj vyzbrojovanie polície, dokonca jej militarizáciu, čo sú zákazky pre sponzorov, znamená to sledovanie, prehliadky, obmedzenie slobody a súkromia obyvateľov a samozrejme vzhľadom na vyššie náklady aj vyššie dane. Ďalej to znamená vyšší počet väzňov na nútených prácach, teda fantastický biznis pre kamarátov vlastníkov väzníc (tí dokonca lobujú za vyššie tresty a minimálne tresty, nech biznis kvitne). Tento "úžasný" nástroj štátu samozrejme vo veľkom skopírovali prakticky všetky krajiny sveta.

Táto vojna vznikla na rasizme a trestaní odporcov vraždenia vo Vietname, ako nemorálny nástroj, a preto ani nikdy nemôže nadobudnúť akúkoľvek kladnú morálnu črtu. Čo vzniklo ako nástroj zla, to ostane nástrojom zla.

Prečo je zákaz drog už vo svojom princípe nemorálny?

Budem vychádzať z prirodzeného práva, teda zo sebavlastníctva človeka. Začnem kontroverznou otázkou: Kto vás vlastní? Vlastní vás štát? Majiteľ plantáže? Alebo vy sám? Správna odpoveď by mala byť, že to posledné, inak je človek považovaný za otroka. Z vlastníctva svojej osoby potom vyplývajú ďalšie dôsledky a z nich vyplývajúce práva človeka. Tým základným je právo vlastníka autonómne rozhodovať o svojom vlastníctve, teda svojom tele. Ak človek nie je považovaný za otroka, má právo sám rozhodnúť, čo zje, vypije, čo vloží do svojho tela a čo skonzumuje a samozrejme, musí znášať aj dôsledky. Ak sa vykrmuje ako chovný kanec a "obstará" si pri hmotnosti 250 kg rôzne srdcovo-cievne ochorenia, poškodí si pankreas a kĺby, je to jeho vec, len nech mi nenosí účet za lekára.

A presne toto isté platí o všetkých drogách. Čo je koho do toho, či si niekto pichá do žily herák, šnupe kox alebo húli gandžu? Kým ten heroín nepichá do žily mne proti mojej vôli, je to všetko jeho vec. A musí niesť následky sám, keď ho vyhodia z roboty kvôli nezodpovednosti pod vplyvom toho, čo spapal, nech nechodí na sociálku, aby ma okradli a poslali peniaze jemu. Toľko k téme konzumácie drog, ktorá vlastne ani nie je taká kontroverzná. Ale ideme z kopca a obhajovať drogových dílerov.

Zoberiem to rýchlo (kto má záujem, na internete nájde k tejto veci úžasné dielo od profesora Waltera Blocka Defending the Undefendable Obhajoba neobhájiteľného na internete zadarmo v pdf aj v audioverzii), takže, drogový díler je obchodník na slobodnom trhu, ktorý len ponúka tovar za úhradu, na dobrovoľnej báze. To znamená, že nenúti nikoho kupovať jeho tovar a produkt, ktorý poskytuje, v princípe nie je diametrálne odlišný od iných komodít. Otázky predaja maloletým sú predmetom diskusie, ale tam nesú vinu rodičia a nie díler. A ponaučenie z tohto všetkého? Ak to nechceš, tak to nekupuj, nikto ťa nenúti.

Prečo je vlastne dobré zrušiť prohibíciu

A prichádzame k tretej časti, teda utilitaristickej analýze zákazu drog, prečo zákaz nefunguje, prečo to ani nemôže fungovať a čo sa stane, keď sa drogy úplne legalizujú.
Presne ako v tridsiatych rokoch v USA prohibícia nezamedzila ľuďom prístup k alkoholu, tak ani prohibícia drog to nedokáže. Štatistiky spotreby alkoholu sú zarážajúce, a hoci sa neviedla u Al Caponeho a Charlie Lucky Lucciana daňová evidencia predaného alkoholu, odhaduje sa, že najviac alkoholu sa konzumovalo práve v čase prohibície, resp. jeho spotreba oproti dovtedajším trendom výrazne narástla. A ak aj nie najviac v absolútnom množstve, tak v každom prípade všetky neblahé účinky prohibície, ako pitie detí a tehotných žien, úmrtia z otravy alkoholom a pod. sa objavujú najviac počas obdobia zákazu predaja alkoholu. Ooops, že by bolo násilie kontraproduktívne a prinášalo opačný efekt?

V roku 2008 sa v San Diegu pokúsili o úplné rozloženie siete dílerov na univerzite, tak spravili záťah a pozatýkali všetkých dílerov. Trvalo dva týždne, keď sa drogy nedali zohnať a potom bola vybudovaná nová sieť dílerov s vyšším stupňom dôvernosti, ktorá vôbec nebola políciou zmapovaná. Ak existuje dopyt, trh si vždy nájde cestu, ako produkty dodať zákazníkovi. To donquijotský boj s veternými mlynmi má väčšiu nádej na úspech, ako zákaz drog.

Zákaz drog má mnoho nepriaznivých účinkov. Spravidla sa jedná o vyššiu spotrebu. Príkladov, žiaľ, nie je veľa, lebo štát sa málokedy vzdáva moci nad obyvateľmi, takže porovnaní máme len niekoľko. Prohibícia alkoholu v USA je jedným z nich a druhým je dekriminalizácia užívania drog v Portugalsku. Popri ďalších pozitívach, ako zníženie počtu nakazených HIV, úmrtí predávkovaním, nižšej spotreby syntetických (nebezpečnejších) drog či zníženia množstva zločinov spojených s drogami, je signifikantné najmä zníženie počtu drogovo závislých.
Neviem presne, čo spôsobuje vyššiu konzumáciu zakázaných látok, či je to efekt, že je to "cool", "lebo som rebel" alebo je to, "keď už som sa dal na porušovanie zákona, tak poriadne", ale to nie je predmetom tohto článku, tým je len dokázateľné zníženie konzumácie po dekriminalizácii.

So zákazom drog sa vzmáhajú mafie. Presne ako v časoch prohibície vznikla mafia v USA, tak zákaz drog je motorom drogových kartelov. Jedným z dôvodov, prečo to tak je, je samotná nelegálnosť, teda samotní účastníci obchodného vzťahu sa nemôžu obrátiť na štandardné inštitúcie práva a tak jedinou cestou riešenia konfliktov je násilie. Všetky tie vojny gangov a prestrelky na predmestiach, ktoré môžu mať nevinné obete, sú len a len dôsledkom samotného zákazu. Už samotný zákaz vymedzuje ľudí, ktorí sa na predaji drog budú podieľať, ako skupinu, ktorá je á priori ochotná porušovať zákon. Len zákaz voľného predaja umožňuje vôbec stabilné používanie násilia, keďže násilie je drahé (každý si nechá zaplatiť za riziko smrti) a to tým, že vyčlenením celého trhu pre malú skupinu ľudí ochotných porušovať zákon vzniká značná disproporcia medzi dopytom a ponukou, kde ponuka je limitovaná, tam rastie cena a vyššia cena s vyššími maržami je schopná pokryť riziko spojené s násilím.

Rovnako je samotné násilie schopné znižovať množstvo konkurencie. V prípade úplnej legalizácie všetkých drog by však konkurencia vznikla všade a mafie by nemali šancu s ňou bojovať, lebo konkurencia by sa mohla obrátiť po ochranu oficiálnou cestou. A popri tom by mafii vyschli peňažné toky, nikto by u nich nenakupoval a oni by nemali peniaze na financovanie rizík spojených s násilím. Mafie v USA sa po legalizácii alkoholu udržali pri živote len vďaka zákazu drog, prostitúcie a hazardu, inak by sa rozpustili ako májový sneh.

Zločiny spojené s drogovou závislosťou alebo závislí zlodeji je témou samou o sebe. Toto je jav spojený výhradne so zákazom, a teda obmedzením ponuky, ktorá znamená vysoké ceny. V prípade voľného predaja v lekárňach alebo obchodoch by ceny klesli aj na jednu desatinu, čo by pri dnešnej cene 40eur znamenalo pokles na 4eur. Krátka matematika: Denne skonzumuje drogovo závislý asi gram, čo by znamenalo asi 120eur mesačne, čo je približne toľko, čo iný platí za cigarety, čím by drogová závislosť prestala byť ekonomickým problémom nútiacim k zločinom krádeží či lúpeží alebo najmä u žien k prostitúcii. Zdá sa vám desaťnásobné predraženie veľa? Arnold Trebach v knihe The Potential Impact of "Legal" Heroin in America tvrdí, že drogová prohibícia spôsobuje predraženie drog 50-100 násobne, čo posúva tento problém do zabudnutia. Rovnako produkcia syntetických drog sa stane zbytočnou, pretože tieto boli vyrábané iba z dôvodu príliš vysokej ceny prírodných drog ako marihuana, opiáty a kokaín.

Kvalita drog a predávkovanie po legalizácii drog prestane byť otázkou (Portugalsko už naznačuje progres v tejto záležitosti). Na voľnom trhu totiž bude dostatok vzájomne si konkurujúcich producentov, ktorí sa budú snažiť predávať tovar zodpovedne a v primeranej kvalite, pretože skutočné zisky sa dosiahnu len opakovanou kúpou, presne ako pri všetkých ostatných produktoch na trhu. Ak bude jasné, aká je dávka a koncentrácia, nebude problém s riadnym dávkovaním a zabráni sa "zlatým" dávkam. Drogovo závislí by si ich kúpili vo forme tabliet alebo aj s aplikátorom (ako diabetici s inzulínom), prípadne by boli dostupné injekcie, čím by sa zabránilo aj šíreniu infekčných chorôb ako HIV alebo hepatitída.

V prípade legalizácie drog by zanikla možnosť darovanej závislosti, teda javu, keď díler daruje niekoľko dávok zdarma, aby navodil závislosť na droge. Koná tak s vedomím, že vďaka vysokým maržiam spojeným s rizikom nelegálnosti, sú jeho náklady relatívne nízke a vďaka prohibícii je zložité hľadať ďalšieho dílera (keďže k spolupráci pri zločine je potrebná dôvera), takže drogovo závislý sa vracia a spravidla mu mnohonásobne vráti investované dávky zdarma. Ak by boli drogy voľne dostupné na trhu, takáto činnosť by bola stratová, lebo marže by boli nižšie, nevyplatilo by sa to a nemohol by ani požadovať vyššie marže na návratnosť investície, lebo závislý by bez problémov našiel konkurenciu. Takže ďalší problém je zo stola.

Legalizácia drog sa ukazuje ako relatívne dobrý motor ekonomiky, ako nám ukazuje príbeh štátu Colorado, kde legalizácia marihuany na tzv. rekreačné účely spôsobila < span style="color: #000000; text-decoration: underline;">boom v ekonomike, nehovoriac o poklese úmrtí za volantom s alkoholom, úmrtí z predávkovania najmä crackom a podobne.

Tak prečo vlastne drogy nie sú legálne? Zásada kritického myslenia mi hovorí, že "always follow the money", teda nájdi, kto na tom zarába. Predovšetkým je to farmaceutický priemysel. Liečivé účinky mnohých drog sú vedecky dokázané, a to aj napriek zaradeniu väčšiny z drog na Schedule 1 DEA, teda zakázaných substancií bez liečivých účinkov. Na zoznam boli zaradené na základe rozhodnutia legislatívy, nie vedcov. Napríklad marihuana je nielen antidepresívom a pôsobí proti úzkostným stavom, zamedzuje epileptickým záchvatom, je zároveň silným analgetikom a používa sa v terminálnych štádiách rakoviny a pri tom sa zistilo, že zároveň likviduje nádor samotný. Psilocybin sa rovnako môže použiť pri úzkostných stavoch a depresii, ADHD, či post-traumatických stresových poruchách. Rovnako opiáty sú silným analgetikom a bežne sa používajú aj dnešnej farmakológii. Samozrejme len tie, ktorých výrobcovia zaplatili milióny štátu na to, aby mali zabezpečený monopol. Príkladom je Oxycodone, čo je silný opioid, spôsobujúci silnú závislosť a jeho predpisovanie sa v poslednom čase značne rozmohlo v Spojených štátoch v algeologickej praxi pri chronických bolestiach. Po vysadení tohto opioidu ostáva ľuďom silná závislosť a ešte silnejšia bolesť a keďže štátom predpísané dávkovanie znemožňuje náhrady, tak pacienti s chronickými bolesťami vyhľadávajú náhrady lieku na svoje bolesti a závislosť na čiernom trhu a nahrádzajú ho heroínom a metamfetamínom. Čiže sú na tom horšie, ako boli pred liečbou. V médiách sa síce objavilo málo informácií, ale veľa by som nevsadil proti tomu, že toto bol aj prípad Mareka Svatoša pri jeho chronických bolestiach.

Rovnako farmafirmy nemajú záujem, aby boli stavy úzkosti, depresie a ďalšie choroby liečené prirodzenými prírodnými liekmi, ale ich chemickými derivátmi, za ktoré zaplatili poplatok za monopol a tak sa depresie liečia psychofarmakami, ktorých vedľajším účinkom sú napríklad samovražedné sklony a iné vedľajšie účinky.

Štát má teda finančný záujem na tom, aby farmaceutické firmy platili obrovské registračné poplatky. Štát, ako rakovina spoločnosti, ktorá neustále metastázuje, má záujem udržiavať a zväčšovať počet úradníkov, ktorí registrujú liečivá.

Okrem toho štátu vyhovuje mafia. Má totiž nepriateľa, s ktorým môže večne bojovať, čím opäť zdôvodňuje domnelú potrebu svojej existencie. Po legalizácii drog by totiž nebolo možné zdôvodniť asi 90% policajtov, minimálne 60% väzňov by bolo prepustených na slobodu a väznice by zívali prázdnotou. Neexistovalo by zdôvodnenie militarizácie polície a ťažko by sa šikanovali občania.
Nehovoriac o symbióze štátu a mafie, kde mafia pre štát robí všakovakú špinavú robotu, však o tom, čo sa deje na Slovensku nemusím písať ja, nájdete to všade.

Zámerne píšem veľa o USA, keďže jednak sú pôvodcom tejto vojny a potom sú najväčším trhom drog na svete, teda to, čo sa deje tam, má vplyv prakticky na celý svet. A nielen v našej malej, aj bez banánov banánovej republike, štát vo veľkom spolupracuje s mafiou. Svetom nedávno otriasla informácia (samozrejme bez čo i len zmienky v našich médiách), že drogový kráľ Pablo Escobar na obchode s drogami vo veľkom spolupracoval so CIA, podľa vyjadrenia jeho syna. A keď o tom napísal nejaký žurnalista, tak spáchal samovraždu dvoma výstrelmi.

Je zjavné, že ukončenie vojny proti drogám je v záujme všetkých s výnimkou mafie a štátu. Preto ľudia musia tlakom verejnej mienky tlačiť na politikov, aby to konečne skončili, keďže politika vždy nasleduje názory ľudí (nikdy ich nepredbieha, samozrejme s výnimkou výdavkov) a jediný, kto môže zmeniť tento chorý stav, sú ľudia.

Vyhlásenie o nezainteresovanosti:

Z drog užívam len kofeín, z času na čas alkohol (nie veľa, akurát toľko, že by zabilo koňa), nikotín som pred časom vysadil a tetrahydrocannabinol som mal niekoľkokrát v živote, ostatný krát to bolo asi pred 12 rokmi v Amsterdame. Žiadne iné drogy som nebral a ani neplánujem brať ani v prípade legalizácie, takže na tomto celom nemám žiaden osobný záujem s výnimkou poklesu moci štátu, na čom by mal mať záujem každý, kto ho platí.

Zdroje:
http://www.presidency.ucsb.e du/ws/?pid=60498
http://harpers.org/archive/2 016/04/legalize-it-all/
https://mises.org/library/de fending-undefendablehttp://www.druglibrary.org/p rohibitionresults1.htm
https://en.wikipedia.org/wik i/Operation_Sudden_Fall
http://www.businessinsider.c om/what-happened-when-portugal-decrimina lized-all-drugs-2016-3
http://www.minv.sk/swift_dat a/source/policia/naka_opr/npdj/Monitorov anie_cien_OPL_2016_stvrtrok_4.pdf
https://www.ncjrs.gov/App/pu blications/Abstract.aspx?id=52721
< span style="color: #000000; text-decoration: underline;">https://www.washingtonpost.c om/news/wonk/wp/2016/10/27/the-marijuana -industry-created-over-18000-new-jobs-in -colorado-last-year/?utm_term=.4305deb87 94d
https://en.wikipedia.org/wik i/List_of_Schedule_I_drugs_(US)
http://www.businessinsider.c om/health-benefits-of-medical-marijuana- 2014-4/#rijuana-might-be-able-to-help-wi th-crohns-disease-16http://nymag.com/scienceofus /2016/12/psilocybin-research-looks-very- exciting.html
https://cs.wikipedia.org/wik i/Oxykodon
http://www.economist.com/blo gs/economist-explains/2015/05/economist- explains-22
https://www.aclu.org/issues/ criminal-law-reform/reforming-police-pra ctices/search-and-seizure
http://www.milenio.com/inter nacional/mi_padre-pablo_escobar-trabajab a-cia-juan_pablo-libro-narcotraficante-c ocaina-milenio_0_903509643.html
https://en.wikipedia.org/wik i/Dark_Alliance
https://en.wikipedia.org/wik i/Gary_Webb
https://www.facebook.com/pho to.php?fbid=100194856670041&set=a.14 6275422061984.21096.100000385805491& type=3&theaterAuthor: Pavol Angyal # MujyCyca70
Svet2017-04-0411
-
 62% ( 11 people voted )
+
Vážený pán autor,

vo vašom článku môžem súhlasiť len s tým, že kto chce drogy brať bude ich brať. V tomto máte pravdu a veľmi sa mýlite pre ich legalizáciu. Máte zato že ich legalizáciou sa eliminujú drogové mafie? ani náhodou túto činnosť prevezme mafián ktorý sa už nebude skrývať ale jednoducho si otvorí podnik.

Že znížite konzumáciu? to už vôbec nie, pretože ten ktorý túži po droge, zoženie ju aj keby mal prejsť celú zemegulu.

Že ukončíte nezmyselnú vojnu proti drogám? ak ju ukončíte nikdy nad týmto zabijákom nevyhráte a ľudstvo v budúcich generáciách bude vystavené ešte oveľa väčšiemu riziku verejného nebezpečenstva ako doteraz.

Predstavte si svet bez drog, koľko nevinných obetí by ešte žilo, z koľkých narkomanov mohlo byť vedcov, inžinierov, lekárov, alebo mnoho iných pre spoločnosť užitočných profesii. Lenže ich vôla bola slabá a ich plány do budúcnosti zrušil práve jeden z najnebezpečnejších vrahov ľudstva menom "droga".
A vy teraz bojujete zato aby sa tento vrah prezliekol do saka a vraždil legálne? to potom žiadajte aj zrušenie väzníc, načo eliminovať nebezpečenstvo od slušnej spoločnosti ktorá vytvára budúcnosť pre ďalšie generácie? veď predsa povolením páchať trestnú činnosť a ponechať toto rozhodnutie na človeku samom zabránime šíriacej sa kriminalite.

Vieš ako by dopadlo tvoje legalizovanie drog? ohrozil by si aj tých ktorý by za celý život zo strachu pred zákonom nemuseli sa k droge ani priblížiť, pretože ak ľudskú zvedavosť a experimentovať nezastavia prekážky vo forme zákonov, nezastaví ich už nič. Preto je zákaz konzumácie a predaja stále lepšou preventívou pre zachovanie zdravej ľudskej spoločnosti aj do budúcnosti.

Možno táto vojna potrvá ďalších 45 rokov, ale ak by táto vojna mala ochraňovať budúcnosť ľudstva pre absolútnym pádom na dno, tak nech trvá dovtedy kým bude ľudstvo chodiť po tejto planéte.

lucifer # FaliQuva33
-
 43% ( 4 people voted )
+
2017-04-04 20:38:44 b91d9c26
Lucifer je otcom všetkých lží, niet v ňom nijakej pravdy. Svojmu synovi luciferovi vybavil priepustku z klietky. Liečba neúspešná.
Etatizmus je združenie mafiánov a vláda je organizovaná zločinecká skupina hrdlorezov a výpalníkov, ktorá s morálkou neprichádza do styku a operuje čím intenzívnejšie a nerušenejšie, o čo väčšmi nachádza spriaznenosť a bezhraničnú dôveru medzi darčekmi obsypávanými davmi oviec z matrixu, ktoré nechápu ale vítajú, čo sa deje pred ich očami. Súdruh Fico je mafiánom. Takže otvorí podnik a navštívi ho voličská základňa SAS?
Komunistická vláda mala už dosť času, aby preukázala, že niečo aj zvládne. Ty vidíš drogové mafie, že niekto spomedzi nich vylezie na svetlo, čo znamená, že súdruhovia zlyhali, neplnia si povinnosti, nedokázali eliminovať škodcov, takže Fico by mal zaliezť do myšacej diery. Riešiť, ale nič nevyriešiť, a to je celá činnosť etatistov.

Claythorn # DycoDiva76
-
 50% ( 2 people voted )
+
2017-04-05 02:15:50 4e624881
Najväčším vrahom ľudstva je Lucifer, kto iný, on všetko trápenie spustil, a nástrojom jeho veľkolepý výtvor, skorumpovaná, všetko obopínajúca etatistická vláda. Takže žiadna droga, dokonca aj keď v šialenom drogovom opojení a blúznení sa vystavujú konzumenti démonským vplyvom a nechávajú si kontrolovať vlastnú myseľ. Nechutný obraz, ale súdruh vláda a jeho lokaji nech nemoralizujú, ich zločiny sú nespočítateľne drsnejšie.
Vojna proti drogám je ako vojna proti spoločenskej a sociálnej nespravodlivosti, súdruhom sa zachcelo zachraňovať svet a celé ľudstvo pred kapitalizmom, ale nie pred znečistením, alebo pred buzerantami, alebo potratmi, alebo islamom. Vláda určuje nepriateľa a oni sa iba pridávajú.
Azda môže predajca drog byť váženou osobou? Sodomita áno, ficoboľševik tiež, ale u dílera je to vylúčené. Zrejme je aj pedofil.

Claythorn # DycoDiva76
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-05 02:33:43 4e624881
Svet bez drog? Skôr svet bez vás socialistov, to by išlo o naliehavejšiu výzvu, pretože vy súdruhovia nežijete v zapadnutom kibuci, ale do vašich úchylných plánov ste zapojili všetkých, a tých všetkých ste sa zabudli opýtať, či vôbec s niečím súhlasia.
Nevinné obete? Ale predajca drog je už vinný nastálo? Predajca vinný, ale kupujúci nie? Nielen nevinný, ale ten vinný mu ukradol aj vedeckú kariéru, a mohol byť užitočný pre spoločnosť, ktorá síce nejestvuje, ale súdruhovia by ju chceli pásť a dojiť. A ak by chcel spoločnosť ignorovať, alebo ináč zadefinovať a dokonca aj viesť neželaným smerom, tak by už prestal byť prípadnou nevinnou osobou a stal by sa vinným. Pretože vina je zachytená vládou, nebyť s ňou znamená priestupok, odlúčiť sa. Díler nie je vinný, pretože by snáď niekomu neznalému mohol spôsobiť náklonnosť k závislostiam, ale že mu to súdruh vláda zatrhol. A takých dílerov je plno v každom povolaní, ale tento prípad im prináša možnosti aj morálne agitovať, priniesť ľahko úctu tyranom, aká je vláda premúdrelá, ak nastavala závory, imperialisti nepreniknú a zdravie neskolabuje.

Claythorn # DycoDiva76
-
 55% ( 1 people voted )
+
2017-04-05 02:49:51 4e624881
Isteže treba zrušiť väznice, budovy odovzdať občanom, aby ich využili na lepší účel. Koho ty chceš trestať, koho väzniť? Kto si ty, že určíš nepriateľa? Neplatičov výpalného a cestných pirátov a politicky nekorektných?
Ak sa ukončí etatizmus, tak by logicky mali skončiť prevádzku v réžii súdruhov aj liečebné zotavovne. Ale ty sa nechceš dostať na slobodu, všakže? Takže sa sprivatizujú a stanú sa súkromnými sanatóriami pre obzvlášť nepoučiteľné prípady.
„Slušná“ spoločnosť schvaľuje sodomiu, potraty, šikanuje podnikateľov, úspešných a pracovitých, vražda je legálna, ale súkromné vlastníctvo sa pokladá za trestný čin. Trestný zákonník je úplne prevrátený, presne ako aj vy.
Etatizmus je debilita a bude situácia stále horšia a gradovať až k totálnej totalite, lucifer ty si tiež debil a odkáž svojmu otcovi Luciferovi, že aj on je debilom. Kedy etatizmus využil absolútnu uzurpovanú moc k niečomu láskavému, krásnemu, milostivému, požehnanému? Po roku 1945 vôbec k ničomu, a niekde už predlho skôr sa ani nepokúsili. Vrahovia kážu o morálke, vraždia, nabádajú k vraždám, ospravedlňujú a vítajú vraždy, volia vrahov a nakoniec ak si niekto v slobodnej vôli zakúpi produkt, tak predávajúci sa ihneď údajne stáva vrahom, ale napríklad predajcovia alkoholu a tabaku už nie sú dehonestovaní. Výrobcovia televízorov a ich predajcovia nie sú vrahovia? Vážne? Televízia je zrejme osvetové stredisko, a nie veľkovýrobňa lží a ohováraní. A ak vláda prehlási, že áno, pridáte sa k nej a popriete dnešné vaše stanovisko?
Pretože moralisti moralizujú na prospech vlády, vláda sa rozhodla, že drogy nie, takže ten, kto by sa snažil o prospech a trhovú výhodu v branži, musí byť diskvalifikovaní, a to ešte by sa mohlo uvažovať, že vláda samotná riadi obchod s drogami, takže musí vyšachovať konkurenciu. Predajca je vrahom, pretože neobdržal povolenie, a pokiaľ prekročí rámec nastavený súdruhmi, tak sa tým dopúšťa kriminálnej činnosti. Kriminalita je tým, čo vláda zatiaľ neschválila.
Inžinieri ľudského správania už vopred dokážu prorokovať, čo by sa dialo pri eventualite legalizovania drog. Určite by ich bolo aktívnych menej ako ficoboľševikov, sodomitov, vrahov vlastných detí, ktorých legálne zločiny musíme znášať. Ale treba ich chrániť, musia byť ochránení a zvládne to iba sústruh Nixon a Fico. Síce počas dlhej doby rakvičky sa zapľňali, ale nevadí, oni len zabraňovali horšiemu stavu, a napriek silnému pôsobeniu sa stratám nedalo vyhnúť.
Kedy si debili ako lucifer uvedomia, že vláda je díler, že CIA je díler, že narkobaróni sú kolegovci.

Claythorn # DycoDiva76
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-05 03:27:44 4e624881
Vraj vojna proti drogám, ale návyková ficodroga, tá je natoľko povinná, že musia zaplatiť aj nepozvaní. Droga zvaná závisť a hltanie majetku suseda, droga túžby po moci a usmerňovať životy druhých a riadiť mestá. Droga zvaná „voľby“, keď neschopní obetavci, chvastaví tupci špinia všetkých protikandidátov, aby po opätovnom „zvolení“ opäť takmer všetko dokazili. Drogové nadšenie, že napriek tomu, že sú nespokojnými, čo dávajú hlasno najavo, zvolia opäť tých, čo ich večne klamú. Kedy sústruhovia budete chrániť „spoločnosť“ pred ficoboľševickými lžami? Nie je potrebné? Pretože vy ste tí ficoboľševici? Nerozoznáte rozdiel, že na zločiny ficoboľševikov doplácajú všetci, dokonca aj jeho debilní voliči, ale na rýchlu smrť iba samotná osoba? Kto neplatí výpalné, okráda Fica, a to je tiež kriminálny čin. Preto zaplaťte a nedrogujte.

Claythorn # DycoDiva76
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-05 03:39:15 4e624881
loading...
Nie legalizovať drogy, pretože to by znamenalo aj legalizovanie samotnej vlády, byť závislý od nej, byť jej podriadeným, ale zakázať etatizmus, žiaden súdruh neobdržal nijaké právo komukoľvek povoľovať, ešte aj s blahosklonným úklonom vďačnosti jemu, ak mu prisúdime akési práva, tak on ho využije okamžite proti vám.
Zbytočná vojna, pretože sa Američania vracali v drevených spacákoch? Alebo zbytočná už na začiatku? Zbytočná, ak sa zamýšľaný efekt nedostavil.
Negry v roku 1972 už predsa dobojovali, južanský apartheid sa zákonne zrušil oveľa skôr. Výčitky akémusi rasizmu znejú ľavicovo. Ako keby vláda milovala bielych a ich práva.

Claythorn # DycoDiva76
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-05 03:59:06 4e624881
Ouija doska sa predáva legálne. Možno ide o užitočných idiotov, čo plávajú v prúde a nezamýšľajú sa nad dôsledkami, alebo sú nedostatočne chápajúci, ale v tomto prípade by mohli predsa zopakovať aj slová opačnej strany a pridať sa k jej argumentom. Takže najpravdepodobnejšie je, že sú súčasťou agendy, indoktrinovaní, policajný štát vítajúci, a chcú ubližovať vedome. Obmedzovanie slobody, špicľovanie je podľa nich otázkou pretrvania ľudstva.

Claythorn # DycoDiva76
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-05 04:16:11 4e624881
Stačí mi len nadpis, s článkom je zbytočné strácať čas. Autor je určite voličom drogovo-dúhovej strany SaS, ktorému v prefetovanom mozgu utkvel dávny sľub o legalizovaní drogy pre vlastnú potrebu. Už dávno tu nebol uverejnený nejaký zúfalý výkrik narkomana.


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2017-04-05 09:03:38 d425402c
Vôbec sa nedokážem stotožniť s obsahom článku. Nielen s jeho jednotlivými úvahami, ktoré aj tak nie sú empiricky preukázateľné, ale s celkovou jeho pointou. Akokoľvek politikárčiť nad tak vážnou témou, akou drogová závislosť je, mi nepripadá zrovna šťastné. Droga nie je len problémom jej užívateľa a rodín narkomanov, ale vskutku všetkých, lebo potenciálne každý môže byť priamo či nepriamo ohrozený jej dôsledkami (kriminalita, agresívne správanie narkomanov, atď...).

Alkohol je legalizovanou drogou, bez problémov dostupný a máme snáď menej alkoholikov? Sotva. Možno sa len v porovnaní s minulosťou trochu zmenila forma pitia. Zákazy a kontroly na pracoviskách spôsobili rozmach víkendového, dvojdňového, „zresetovávania sa“.

Závislosť na drogách je oveľa ťažšia ako iné formy závislosti. Vraj marihuana pôsobí proti úzkostným stavom a je antidepresívom? Blbosť, presne naopak, pravidelným užívaním spôsobuje ťažko depresívne stavy, podobne ako koks silnú psychickú závislosť. Nebezpečenstvo drog spočíva v ich opradenosti falošnými mýtmi, ktoré najviac živia tí, čo z ich predaja profitujú.

anaste # NyjeQoga34
-
 58% ( 2 people voted )
+
2017-04-05 10:35:04 5f66edf0
na Slovensku nehrozí,tu sa boja ešte aj toho raja pred smrtou //s respektom k smrti//
nuž ja sa nebojím ani drog ani smrti pretože sú 100 krát horšie veci ktoré sa týkajú všetkých,,,
berte to tak že s tou závislostou na mainstreame a minulosti sa nikdy nikam nedostaneme a vdaka tej droge marihuane som trikrát prežil na hrane smrti, vdaka morfiu-teda heroínu ma operovali a vdaka alkoholu som spoznal vela krát fešne baby
prečo by mali byť podla niektorých tu všetci dokonalí a jebali sa za prácou a peniazmi a uznaním ked im stačí menej alebo drogy, narodili sme sa slobodní, aj ten božik nám dal slobodu, iba ten štát a ludia nie nie nie. A pritom stačí jednoduché nepokradneš, nezabiješ, nezosmilníš,..

burmese # XihuLexe41
-
 55% ( 1 people voted )
+
2017-04-05 19:19:16 5f838012

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šesť   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Slovenská vláda zlodejov?


Slovenská vláda zlodejov?
bola raz jedna milá, malá krajina, ktorú obsadila mafia a povedala si, že ju rozoberie na súčiastky. to všetko pod rúškom demokracie, najmä tej sociálnej. zlodeji sa obliekli do bielych...
NADMĚRNÁ LÉKAŘSKÁ PÉČE ŠKODÍ ZDRAVÍ
Kyslíková terapia?
JAK PŘICHÁZÍME O SVOBODU?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0697 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles