Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Čtyřletý stalinistický plán EU


Čtyřletý stalinistický plán EU

Nechtějí to nazvat "5 letým plánem"

Už jsme při předchozích příležitostech komentovali "investiční plán" EU (podrobnosti viz: "EU plánuje utratit peníze, které nemá"), což musí zákonitě vést k vytváření nesčetných bílých slonů po celé Evropě (takových, jako jsou polská "letiště duchů"). Tyto investice mají v mnoha zemích "zvednout HDP", ale nejspíš nepovedou k ničemu jinému než k příslovečným mostům nikam, které po nich zůstanou. Bude to zase další obrovité plýtvání vzácnými zdroji.

EU teď zjevně vrhá svou záštitu do "Čtyřletého plánu" s cílem spolu s různými EU vládami soupeřícími v tom o nejlepší postavení proinvestovat 315 miliard €. Vypadá to, jako by to nechtěli nazvat "pětiletým plánem", aby to nevyvolávalo přílišné reminiscence se sovětskou agenturou GOSPLAN, a tak byl přijat čtyřletý plán. Co jim však nedošlo, je to, že Stalin ve skutečnosti vydal rozkazy, aby se pětileté plány Sovětského svazu v reálu plnili během čtyř let:

Starý plakát sovětského GOSPLANU: "Splňme pětiletku za čtyři roky!"

Jak o této nejnovější gigantické projektové černé díře na peníze zvažované administrativním aparátem evropského socialistického superstátu hlásí Reuters:

"Ministři financí v úterý souhlasili s podrobnostmi investičního plánu za 315 miliard euro (338 miliard $), aby pomohli oživit evropskou ekonomiku, aniž by se nahromadil větší dluh, a teď by se do konce letošního roku mělo začít s prvními projekty. Zákonodárci EU však na to nejdříve musí schválit fondy.

"Plán je odpovědí na naši potřebu konfrontovat se s hlavním hendikepem evropské ekonomiky: s nedostatkem indestic," řekl Pierre Moscovici, ekonomický komisař EU, s dodatkem, že od roku 2008 investice spadly o 15 až 20 procent.

Tento čtyřletý plán posílil volání presidenta Evropské komise Jean-Claude Junckera na podporu rizikovější projektů od letišť po železnice, aby se konfrontovali s propadem investic od finanční krize. Zřízení Evropského fondu pro strategické investování (EFSI) je citlivou záležitostí s tím, že vlády EU se třesou, aby ty jejich projekty nevyřadili ze seznamu téměř 2 000 projektů v hodnotě 1,3 biliony euro, které země předložily. Někteří zákonodárci EU si dělají starosti, že západoevropské země budou mít protekci oproti chudším východoevropským sousedům.

Další problém je v tom, že Komise od zemí chtěla, aby ty investic do fondu už vyklopily, a trvá na tom, že ty se nebudou počítat do kalkulací dluhů a deficitu. S tímto nápadem se přišlo, protože země nemají žádnou záruku, že jejich projekty budou vybrány.

Země jako Francie, Španělsko a Německo ale radši řekly, že tyto projekty pomohou financovat přes národní rozvojové banky, a Itálie v úterý slíbila, že na vybrané italské projekty přispěje 8 miliardami euro přes svou národní podpůrnou banku.

Avšak pochybnosti rovněž existují o tom, zda tento plán přiláká dostatek soukromým peněz.Junckerovým cílem je dostat 315 miliard euro převážně z nových soukromých investic přes poskytnutí 21 miliard euro kapitálu garancí na počáteční ztráty z rozpočtu EU a z Evropské investiční banky.

Podle plánu odsouhlaseného ministry tento plán poběží čtyři roky, ale po třech letech se bude revidovat, aby se vidělo, zda funguje. Řídící výbor sestavený Evropskou komisí a Evropskou investiční bankou bude dohlížet na tento fond, zatímco osm členů investiční komise bude vybírat projekty.

Seznam předložený v prosinci, o němž činitelé zdůrazňují, že není definitivní, obsahuje plány na regeneraci výstavby domů v Holandsku, nový přístav v Irsku a 4,5 miliardy na propojení Estonska, Lotyšska, Litvy a Polska rychlou železnicí. K dalším nápadům patří doplňovací stanice pro vozidla s vodíkovými články v Německu, rozšíření širokopásmové sítě ve Španělsku a zvýšení energetické úspornosti veřejných budov ve Francii.

Ochraňujte nás všichni svatí.

"Růst" podle vládního dekretu

Tento plán odráží typické hledisko eurokracie, že "ekonomický růst" je cosi, co lze přivést na svět vládním dekretem. Jak jsem uvedl výše, je určitě pravděpodobné, že tímto způsobem lze vyvolat určitou "míru ekonomické aktivity", což se inter alia odrazí i v jednom z nejneužitečnějších vynálezů ekonomické statistiky od Keynesiánských státních plánovačů, tj. konkrétně v HDP.

Nepovede se tak však vyprodukovat ani špetku reálného bohatství. Tvrzení, že všechny tyhle peníze lze sehnat, "aniž by se zvedl vládní dluh," je samozřejmě také naprosto směšné. Ve skutečnosti polská letiště duchů jasně ukazují, že jedním z hlavních rysů takovýchto projektů je to, že vládní zajištění proti "prvním ztrátám" znamená, že soukromí příjemci dávek z těchto projektů se přisají k vládnímu cecíku navždy, a to i tehdy, kdy je už jasné, že takováto investice nevyprodukovala jediný cent zisku (naopak, že produkuje jedině ztráty).

Ten stručný seznam návrhů výše zmiňovaných Reuters už z podstaty řve, jsou to černé díry.Přístavy, rychlá železniční spojení, "obroda výstavby domů" a "zlepšení energetické úspornosti veřejných budov," to všechno zní jako hlavní ulice vedoucí ke kamarádíčkovství (nově bychom mohli říci třeba k Bababišismu), k plýtvání a k nenávratně umístěným investicím. Mělo by být jasné, že kdyby investoři ze soukromého sektoru byli toho názoru, že by tyto projekty opravdu mohly být ziskové, tak by nemuseli vyžadovat státní peníze daňových poplatníků na jejich realizaci. Prostě by je investovali sami za sebe.

Nedostatek investic v Evropě určitě není pochybením způsobeným příliš nedostatečným centrálním plánováním a zanedbanými vládními intervencemi, je to důsledek jejich přehnanéhouplatňován í. Kdyby činitelé EU opravdu chtěli spatřit oživení investic v Evropě, tak by žádali nižší daně a odstranění nesčetných břemeny zatěžujících regulací a byrokratických červených pásek brzdících ekonomiku. Ač Komise EU vedená JC Junckerem se ve skutečnosti má i na tento problém podívat. Věrohodnost tohoto úsilí je však bohužel blízká nule, zvláště poté, co jsme slyšeli, že "digitální komisař" EU předložil svůj osobní plán na další komandování ekonomiky a na přidání svých vlastních daňových a regulační břemen tak, aby tato byla odolnější vůči možnostem poskytovaným 21. stoletím.

Nomenklatura v Bruselu zjevně neuvažuje o tom, že zdroje a kapitál jsou ve skutečnosti vzácné. Neexistují žádné skryté rezervní fondy, které si může vláda svévolně napíchnout k čerpání. Rozumná investice není pouze otázkou "peněz". Všechny ty zdroje, které se zapojí do různých státistických černých děr, které se nakonec do tohoto "Plánu" zapojí, pak už nebudou k dispozici pro jiné nasazení.

Jak by právě vládní byrokraté mohli vůbec vědět, jak by měly být tyto zdroje nasazeny nejlépe? Odpověď je taková, že není možné, aby to věděly, protože jejich rozhodování není založeno na motivu zisku. Vše, co se v jejich očích počítá, je "aktivita". U nich není možné, aby stanovili náklady příležitosti, nesené těmito plány. Oni nikdy nebudou vědět, jaké jsou nejnaléhavější touhy spotřebitelů z nichž mnohé nebudou uspokojeny právě v důsledku těchto plýtvavých státistických projektů lačně žeroucích vzácný kapitál.

Z podstaty jsou zatíženy problémem určité verze socialistické kalkulace. Ač nepostrádají znalost o tržních cenách výrobních prostředků úplně, tak pro ně tyto ceny znamenají jen velice málo. Na podnikatele podstupujícího osobní riziko lze spoléhat, že než se pustí do investičních projektů, tak se pustí i do rozumných ekonomických kalkulací ale žádný byrokrat nikdy neudělá nic ani vzdáleně s tím srovnatelného, a to byť by měl třebas i dobré úmysly.

Při tom je důležité pamatovat, že v tomto kontextu, nebudou žádné změny agregátních ekonomických statistik vznikajících z realizace těchto plánů znamenat nic z hlediska prosperity a životní úrovně lidí a společnosti jako celku. Jakýkoliv nárůst výdajů se nejspíš vytroubí jako ohromný "úspěch". Ve skutečnosti není toto úsilí o moc lepší než to Keynesiánské vykopávání a opětovné zahrabávání děr (v nejlepším případě není ani to jisté, protože vykopání díry by mohlo být daleko levnější), když při tom ledovec evropských veřejných dluhů vyroste navíc jak v době ledové.

Někdejší sovětská matematika: pětiletka byla ve skutečnosti plánem "2 plus 2".

Závěr:

Domněnka, že stát by měl hrát roli v ekonomickém životě, má bohužel v Evropě dlouhou tradici. Jsou to pozůstatky myšlenek předchůdců Marxe "utopických socialistů", tj. příznivců Comte Claude Henri de Saint-Simona a jeho sekretáře Augusta Comteho, tj. muže, který přišel s termínem "sociologie" (a nejspíš není jen náhoda, že vládní výdaje zrovna ve Francii dnešní dnů jsou skoro 58% ohlášeného ekonomického produktu. Tato země je v popředí realizace ekonomického systému modelovaného podle myšlenek tohoto řečeného pána).

Le Comte Claude Henri de Saint-Simon

Rytina Charles Baugniet

To, že se na pozadí pak různí intelektuálové nepřátelští k ekonomii sdružovali pod praporem "sociologie", bylo jedním z důvodů, který vedl Misese k pocitu, že z toho potřebuje vyvodit terminologické důsledky a zdráhavě přijal termín "praxeologie", aby popsal vědu o lidské aktivitě (jejíž je ekonomie odvětvím). Správně totiž cítil, že anti-kapitalistická mentalita evropských (v té době zvláště německých) "sociologů" vede k potřebě se odlišit (viz, jak o tomto referuje Guido Hülsmann ve své předmluvě ke sbírce Misesových esejů o metodologii Epistemologické problémy a ekonomie).

Tahle anti-kapitalistická mentalita přinesla dnešní v podstatě "na půli cesty" zkrachovaný model státu blahobytu, v němž se vláda válí v těsném objetí s velkopodniky, v objetí, které zcela zardousilo ekonomický pokrok. Poslední "čtyřletý plán" EU je toho zase dalším příkladem v už dlouhé řadě podle prototypické kontinentální tradice (shodou okolností je i evropský zmírající bankovní systém také jedním z konečných důsledků těchto ekonomických politik). To, co je opravdu zapotřebí, je návrat k principům svobodného trhu, nikoliv zase další "vládní plán."


Evropský komisař ekonomických a finančních záležitostí Pierre Moscovici, který dohlíží na nový grandiózní investiční plán EU. Před tím byl ministrem financí francouzské socialistické vlády pana Hollanda, a tudíž mu centrální plánování ekonomiky není vůbec cizí. Mnozí evropští politici nakonec zakotvili v extrémně dobře placených teplých bruselských trafikách.Author: Miroslav Pavlicek # NodeQajo26
Európa2015-03-161
-
 50%  ( 0 people voted )
+
EU ide investovať peniaze ktoré nemá. Keďže ích nemá, musí ích zobrať tým ktorí ich majú. Majú ích tí ktorí tvoria zisk. Tí ktorí tvoria zisk sú podniky o ktorých produkciu je na trhu záujem. To znamená že tie podniky, o ktorých produkciu je záujem sa nebudú môcť rozvíjať lebo ím EU peniaze ukradne. Ich peniaze pôjdu na rozvoj podnikov o ktorých produkciu nie je záujem a ktoré by normálne zanikli.
A potom sa páni v EU budú slabomyseľne čudovať "že kríza z nadvýroby".
(Císař pán je vůl...císař pán není vůl, císař pán je korunovanej...)

General Guderian # TyroMury04
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-03-17 19:06:21 55e4d033

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   šty
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Japonsko hodlá zmírnit zákon o klonování							
				Japonsko hodlá zmírnit zákon o klonování
Japonští vědci plánují transplantaci nemocným lidem orgánů živočichů. Rada pro vědecko technickou politiku při japonské vládě doporučila ministrům, aby povolili rozsáhlý výzkum v...
Jan Hus kontra klerikalismus
Ukrajinské ztráty za období 4. - 10.8.2014
Zvyšovanie platov učiteľov nestačí

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0237 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles