Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Čo sa zdá byť skoro neuveriteľné...


Čo sa zdá byť skoro neuveriteľné...

No a rovnako aj dnes nechce väčšina ľudí uveriť, že nás systematický postrekujú jedovatým chemickým kokteilom z vysoko letiacich prúdových lietadiel. Odborný názov tohto fenoménu je chemtralis.Ak si slovo chemtralis zadáte do vyhľadávača, nájdete množstvo materiálov. Väčšina ľudí však tomu aj tak neverí, pretože jednoducho nedokážu pripustiť, že by mohlo byť niečo takéhoto vôbec možné. Avšak žiaľ, predsa len existuje určitá zvrátená obludnosť snáh istej skupiny ľudí, bežnému človeku nepochopiteľná. A fenomén chemtralis je jedným z jej prejavov.

 

Skúste sa niekedy pozrieť na oblohu, keď letí prúdové lietadlo. Ak sa za ním stopa výfukových plynov rýchlo stráca je to v poriadku. Ak však nemizne, ide o chemtralis, čiže aerosolový chemický postrek.

 

Keď budete stopu dlhšie pozorovať uvidíte, ako sa postupne rozplýva a rozširuje, až sa z nej vytvorí umelá, chemtralisová oblačnosť. Táto chemická zmes obsahuje okrem iných látok predovšetkým bárium a aluminiový prášok, ktoré sú zdraviu človeka škodlivé a prekračujúc všetky prípustné hranice kontaminujú celú prírodu.

 

Oficiálne miesta pripúšťajú prijateľnosť chemtralis, alebo takzvaného geoinžinierstva pod zámienkou eliminovania globálneho otepľovania. Účelom intenzívneho a systematického postreku má byť eliminácia skleníkových plynov. Negatívny dosah na zdravie ľudí i na celú prírodu je však obrovský, ďalekosiahly a nevypočitateľný. A ešte navyše zostáva veľkou nezodpovedanou otázkou, čo je postrekom v skutočnosti sledované, pretože je snahou oficiálnych miest tento fenomén všemožným spôsobom utajovať a ak to nie je možné, tak aspoň spochybniť.

 

V neoficiálnych kruhoch sa o skutočnom účele chemtralis hovorí ako o snahe eliminovať počet obyvateľstva na prijateľnú mieru, alebo ako o projekte farmaceutických firiem, ktoré si takýmto spôsobom vyrábajú svojich zákazníkov, či o celoplošnom očkovaní. Na internete sa nachádza naozaj dosť materiálov, aby si mohol každý urobiť svoju vlastnú mienku.

 

Pozrite sa napríklad na toto video. Netreba si ho ani pustiť, stačí sa iba pozorne zahľadieť na oblak chemického postreku, ktorý za sebou zanecháva lietadlo na obrázku. Štruktúra oblaku sa sformovala do podoby umrlčých lebiek! Je viac ako symbolické! Pozrite sa na to a posúďte sami. Ide o prvé video odspodu a nájdete ho na tomto linku: http://svetlykruh.webnod e.cz/news/dalsi-pohledy-na-chemtrails-o- nic-mene-znepokojujici-/

 

Umrlčie lebky! Umrlčie lebky na uniformách kománd SS a umrlčie lebky, skryté vo výparoch splodín chemtralis. V jednom aj v druhom prípad ide o niečo tak obludného, že je tomu až ťažko uveriť.

 

Avšak práve preto, že ľudia neveria, práve preto, že dôsledne neskúmajú, preto, že sú ľahostajní a povrchní, preto, že sa starajú iba sami o seba a o svoje vlastné dobro, práve preto sa mohli sily zla v tridsiatich rokoch minulého storočia dostať v Nemecku k moci a nakoniec strhnúť celý svet do nešťastia.

 

A dnes tomu nie je inak! Aj dnes pre povrchnosť a ľahostajnosť ľudí, pre ich konzumizmus a nízky osobný egoizmus hľadiaci iba na svoj vlastný prospech, pre nechuť usilovať o dobro, ušľachtilosť a spravodlivosť, pre ich prázdne hmotárstvo a nezáujem o vyššie a vznešenejšie ideály, pre toto všetko sa i dnes začína rozmáhať zlo, mocnejúc až do obludnosti a strhávajúc celý svet do nešťastia.

 

Lebo za hrôzami toho, čo sa dialo kedysi vo fašistickom Nemecku stáli neviditeľné sily Zla, ktoré sa mohli vo svojom zničujúcom úsilí na zemi naplno prejaviť len preto, lebo sa im pre ľudskú ľahostajnosť nikto nepostavil na odpor. Lebo úsilie o dobro v ľuďoch nebolo tak silné, aby mohlo efektívne čeliť zlu a zastaviť ho. A preto Zlo ovládlo svet.

 

A dnes je tomu rovnako! Sily Zla začínajú systematicky realizovať svoje, až nepochopiteľným spôsobom zvrátené snahy o ovládnutie a zotročenie ľudstva. A môžu v nich úspešne napredovať len preto, lebo medzi ľuďmi chýba vážne, vedomé úsilie o dobro, alebo je ho len veľmi málo. Preto, lebo ľudia neusilujú o ušľachtilosť, spravodlivosť a vysoké duchovné ideály. Pretože nechcú byť v prvom rade dobrými, čestnými, čistými a ušľachtilými ľuďmi, čím by už len svojou vlastnou existenciou, svojim myslením a konaním kotvili Svetlo na zemi. Lebo ak vedome a vážne usilujeme o dobro, spájame sa so silami Dobra a Svetla a svojim snažením privádzame tieto sily na zem, aby všetko okolo nás pozdvihovali, budovali a harmonizovali. Ak totiž niekde svieti svetlo a toho svetla je veľa, tma a temnota nemajú nijakú šancu. Musia jednoducho ustúpiť.

 

Sily Zla a Temnoty, usilujúce o podrobenie, ovládanie a zničenie sa môžu na zemi rozpínať iba vtedy, keď ľuďom chýba snaha o dobro, česť, ušľachtilosť a spravodlivosť, pretože jedine aktívna snaha o dobro môže človeka uchrániť od zla. Ak takejto snahy niet, potom onen druhý pól, čiže sily Temnoty a Zla všetko postupne infiltrujú a nakoniec ovládnu a zhltnú i všetkých lenivých a ľahkomyseľných, ktorým chýbala aktívna a vedomá snaha o dobro.

 

Preto sa človek, ktorý neusiluje k dobru stáva korisťou zla. On totiž zlo v podstate schvaľuje, pretože mu prenecháva voľné pole pôsobnosti a nestavia sa mu na odpor svojim osobným úsilím o konanie dobra. A práve pre túto nechuť k dobru sa na zemi rozmáha zlo. Preto tu svojho času spôsobil toľko nešťastia fašizmus a preto zlo vo svojej zvrátenej obludnosti opäť dvíha hlavu a to okrem iného i prostredníctvom fenoménu chemtralis.

 

Človek ale nie je voči tomu bezmocný. Môže a má sa postaviť zlu a to predovšetkým silou svojho vlastného príklonu k dobru. Tým bude svojim bytím kotviť na zemi Svetlo a toto Svetlo bude zatláčať Temnotu a Zlo.

 

Človeče spamätaj sa preto zo svojej ľahostajnosti! Začni konečne vážne usilovať o dobro, aby si tým zamedzil doposiaľ voľnému šíreniu zla, ktoré ťa chce ovládnuť, podmaniť, zotročiť a podľa svojej ľubovôle napokon aj zničiť.< /p>Author: Peter Balaz # FykaDumy35
Svet2013-09-1611
-
 64% ( 18 people voted )
+
Tak Peťo, vravíš ,že sa "dym sformoval" do umrlčích lebiek hej??
hm,, tak to už stojí za preskúmanie tohto prapodivného fenoménu...

(och pane Bože)..
:-DDD

Joplins # XuhyDime11
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-09-16 22:03:24 5e91e48d
Peter, my sme už na úplne inom leveli.... http
://dolezite.sk/pictures.php?cat=&o=1

Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-16 22:10:12 4e622782
Ďalší článok, ktorý zachádza do čarodejníctva.

Chemtrails sú skoro dennou realitou. Civilné lietadlá lietajú vo svojich koridoroch, z ktorých sa nesmú odchýliť. Ak sú jasné a suché dni, tak chemtrails pár dní nelietajú, vtedy zistíte, kade vedú civilné koridiry, civilov je na počudovanie málo, ak nebývate pri letisku, prípadne žiadne, ak bývate mimo koridorov. Chemtrails lietajú po celej oblohe, niekedy vodorovne vedľa seba v presných rozostupoch, inokedy krížom krážom po, celom nebi, mimo koridorov.

Plyny po civiloch rýchle miznú, sú max niekoľko dlžok lietadla. Po chemikoch ostáva stopa dlhá, až od obzoru po obzor, pretrváva, dnešná chémia po niekoľkých minútach sa stane málo viditeľnou, ale po chvíli je opäť viditeľná, rozširuje sa do pruhovitej hmloviny, pruhy pásy sa rozširujú, ako keby naberali kondenz, spájajú sa do súvislej hmloviny. Takúto mliečnu hmlovinu lietadlá dokážu urobiť za niekoľko hodín, je tak silná, že slnko cez ňu len slabo presvitá, ako cez hmlu. Inokedy takéto pruhovité hmloviny priplávajú po nebi aj bez preletov chemtrails.

Hmlovina chemtrails je vždy vyššie ako prirodzená kopovitá oblačnosť. Má charakter pásov, pruhov, tie sa zvyknú rozpadávať do rebrovitých útvarov a do malej baránkovitej oblačnosti. Rebrovanie a baránky ako lokáne útvary dávam do pozornosti v súvislosti s HAARP /?/. Súvis medzi chemtrails a mliečnou pruhovanou-pásovitou hmlovitou oblačnosťou je dokázaný obyčajným pozorovaním vývoja postrekov po preletoch chemtrails.

Všetci politici o chemtrails mlčia, lebo nežijú z našich daní a neslúžia voličom, ale cudzej mocnosti. Na internete je spústa úmyselných klamstiev a výmyslov, ktoré mätú ľudí, odsudzujú informácie chemtrails do ríše výmyslov a teórií chorých mozgov. Doteraz vraj donúli pristáť chemtrails len dva štáty. Občania nežiadali donútiť chemtrails pristáť za prítomnosti kamier a vojenských stíhačiek, aby sa mohli presvedčiť o skutočnosti a vylúčiť fámy.

Nemám vedomosti o cieloch chemtails, iné ako internet nejestvuje. Faktom je, že chemtrails sú našou dennou realitou, musia stáť miliardy USD, v dobe krízy teda chemtrails ostáva prioritou vládcov sveta. Chemtrails je vidno aj na záberoch v správach a vo filmoch, kde ušli cenzúre. Chemtrails sú nezameniteľné s prirodzenou kopovitou oblačnosťou, nedajú sa pomýliť s tmavšou kopovitou oblačnosťou. Pri západe slnka chemtrails tvoria farebnú škálu roznych červených odtieňov, dôkaz prachový častíc vo vysokej oblačnosti, v minulosti sa vyskytovali len pri dofúkanom saharskom piesku.

Politici nás vodia za nos, slúžia cudzej mocnosti, ľudské masy čaká neznámy osud. Chemtrails funguje už desiatky rokov a je to tak neuveriteľné, že tomu ľudia zamestnaní zarábaním peňazí nechcú veriť. Chémia pred niekoľkými rokmi bola iná ako dnes, charakter hmloviny a jej vývoj je iný.

A čo tak vysúšanie vzduchových más, extrémne suchá a prudké búrky, celé poľnohospodárske oblasti bez úrody aj na Slovesnku? Je nám to jedno? Však potraviny dovezieme. Dovezieme odpady z potravinárskej výroby za vysoké ceny, lebo Slovák už dnes nemá peniaze na nákup nefalšovaných zdravých potravín.


Definitiva # MunoLyhi27
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-09-17 07:13:38 57f4ca0a
mozno so mnou nebudete viacery suhlasit,ale v tomto som skeptik.preco by sa to robilo?myslim tym chemtrails.toto sa neda spodobnit s koncentracnymi tabormi za druhej svetovej.tam boli vybrane skupiny ludi,nepohodlny ludia atd.ak by chemtrails sluzilo tomu ucelu o akom sa hovori a to je znizit populaciu,tak by to ovplyvnovalo celu planetu a tym padom aj cele ludstvo bez vynimky.malo by to teda vplyv aj na elitu.ak sa chemtrails siria ako oblaky vzduchom,tak neexistuje miesto na zemi kam by sa nedostali.nezda sa mi ze by chcela elita znicit samu seba,tak preco by to robila?jedine ze by mali voci tomu nejaku ucinnu obranu.ze by superliek?

TNT1973 # HamuQeno04
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-17 08:19:30 d991c727
natom ze takto by elita dodrbavala aj samu seba nieco bude...ak su teda chemtrails skutocne, potom to musi znamenat ze existuju (zrejme dost trivialne) sposoby ako sa ucinne chranit pred ich vplyvom ;)
Dolan dick # VohyPigy79
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-17 09:29:12 58d4281c
Stačí si ten "aluminium" a bárium zmerať vo vzorke vzduchu...
Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-17 10:51:24 4e622782
loading...
Staci mat otvorene oci. peter a co sa to udialo v tych koncentracnych taboroch? pouc nas neznalych.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-17 11:05:57 5ab6fb7f
Dr Hujer
ja netvrdim ze chemtrails su vymyslene.iba som poukazal na to,ze nikto by sa dobrovolne nenechal zabijat bariom alebo hlinikom.a uz vobec nie elita.chemtrails podla mna sluzia na ovplyvnenie pocasia atd. a skodlivy vplyv na cloveka je iba vedlajsi ucinok.ostatne ako vsetko v dnesnej dobe:pekna zelenina,ovocie-umele hnojiva...lacne maso-krmenie antibiotikami a GMO obilninami atd. atd.

TNT1973 # HamuQeno04
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-17 13:24:00 d991c727
Ak začnete používať svoje zmysly, tak zistíte, že chemtrails sú realita. Ak ste človek, ktorý svoje zmysly v živote nepoužíva, patríte do skupiny šťastlivcov, hlúpy si narodí a hlúpy zomrie. Nemáme vedomosti, aby sme vedeli pochopiť ich zámer. Internetové kynoženie ľudstva, vakcinácie a pod. spoľahlivé správy sa vymykajú rozumu. Vojenské pokusy s počasím sú ale známe už od 50 tich rokov min.storočia. To obrovské zatajovanie dáva tušiť súvislosť s vojenským výskumom. Pýtajte sa dôchodcov, nikdy takéto mraky na oblohe neboli, začalo sa to v 80 tich rokoch. Používajte svoje zmysly, aby ste vedeli rozlíšiť zdravú potravinu od odpadkov z EÚ, pitnú vodu z vodovodu od dezinfekčného roztoku, prirodzenú oblačnosť od chemtrails. My ľudia ako produkty konzumnej spoločnosti, prestávame používať zmysly a rozum na zlepšenie kvality života.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-09-17 17:05:42 57f4ca0a
{Pýtajte sa dôchodcov, nikdy takéto mraky na oblohe neboli, začalo sa to v 80 tich rokoch.} Dôchodcovia tiež v minulosti nevideli toľko smogu ako možno vidieť dnes. No dnes tých lietadiel preletí ľuďom nad hlavami denne o veľa viac ako to bolo v minulosti.
MrProper # JewuQowo48
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-17 17:29:50 c11ce42e
TNT samozrejme, že sa netreba nechať zabíjať a preto si to treba zmerať a nie pasívne čakať a klikať na nete. Otázka ale je, čo spraviť s hliníkom v pôde, ktorý tam je odjakživa....ATB sa na kŕmenie už nepoužívajú, účinnejšie a lacnejšie sú mykotoxíny, ktoré sa s obľubou nayývajú ako nehormonálny rastlinný stimulans...

Dr Hujer # QyxaCunu65
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-17 18:55:50 57c596fc

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   tri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Aj ja som bohaté jedno percento


Aj ja som bohaté jedno percento
V mienkotvorných médiách nám „nenápadne“ podsúvajú „vedecké“ štúdie o tom, ako 80 najbohatších ľudí vlastní toľko, čo všetci ostatní (áno, tento nadpis článok skutoč...
USA jsou připraveny vrátit se na Měsíc
Proč libertariáni jsou obvykle muži?
Je neplacení daní nemorální?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0376 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne