Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Co OPRAVDU způsobilo puč proti egyptskému prezidentovi							
				Co OPRAVDU způsobilo puč proti egyptskému prezidentovi
Protesty proti prezidentu Mohammedu Mursímu v Egyptě byly – podle BBC – největší v historii.

Egyptské ozbrojené síly v puči Mursího svrhly. Proč?

Irish Times hlásí:

Armáda s obavami nad způsobem, jímž prezident Mohamed Mursí vládne Egyptu, dospěla k bodu zvratu, když hlava státu svolala shromáždění přeplněné skalními islamisty volající po svaté válce v Sýrii, řekly vojenské zdroje.

 ***

Sám pan Mursí volal po zahraniční intervenci do Sýrie proti panu Assadovi, což vedlo ke skrytému pokárání od armády, která vydala navenek sice mdle vyhlížející prohlášení, ale pod povrchem dost nabroušené, hned následující den o tom, že její jedinou rolí je střežit egyptské hranice.

***

„Ozbrojené síly byly v té době, kdy stát směřoval k vážné politické krizi, velice alarmované ze Syrské konference,“ řekl jeden důstojní, jehož komentáře odráží i poznámky, které soukromě pronesli i jiní příslušníci armády. Ten mluvil pod podmínkou anonymity, protože nemá dovoleno mluvit s médii.

***

Pro armádu to Syrské shromáždění překročilo „červenou čáru národní bezpečnosti“ podněcováním Egypťanů k zahraniční válce a rizikem vytvoření nové generace džihádistů, řekl Yasser El-Shimy, analytik Mezinárodní krizové skupiny.

V samém srdci vojenských obav je historie militantního islámu v Egyptě, v domovině vůdce al-Kaiídy Aymana al-Zawahriho. Vojenské zdroje odsoudily nedávné poznámky pronesené „vysloužilými teroristy“ spojenými s panem Mursím, který prohloubil své vztahy s bývalou ozbrojenou skupinou al-Gamaa al-Islamiya.

Obama nedávno poslal americká vojska, aby Mursiho podpořila, a protestující byli rozzuřeni, že USA podporují islamistické radikály.

(USA v Egyptě podporovaly i předchozího diktátora.)

Podpora Západní intervence do Sýrie rovněž patřila mezi hlavní příčiny nedávných ohromných protestů v Turecku … které neměly daleko ke svržení tureckého vedení.

Je pravdou, že americká vláda poskytovala výzbroj, peníze a logistickou podporu Al Kaiídě v Sýrii, Libyi, Mali, Bosně a v dalších zemích – a k ní přidruženým muslimským teroristům v Čečeně, Íránu a v mnoha dalších zemích. A tak umírnění Arabové po celém Středním východě a v Severní Africe začínají být z americké intervencionistické politiky rozzuření.

Zdejší předchozí článek o rozzuřených egyptských protestujících, kteří USA obviňují z islamistické diktatury v Egyptě: Média ignorují protestující v Egyptě, kteří obviňují Obamu za Mursího diktaturu

Poznámka: Tento puč je pro USA krokem zpět, jelikož Egypt – na rozdíl od Iráku, Libye, Sýrie a Íránu – není na tom 20-letém seznamu cílových zemí pro výměnu režimu.

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: washingtonsblog.com< /em>Author: ac24 # HaqeVimo24
Svet2013-07-0510
-
 56% ( 8 people voted )
+
je jednoducho historickou skutočnosťou že kapitalistický imperializmus a snahy o novodobú otrokársku spoločnosť skončili...nech je to už zabalené do čohokolvek...či demokraciu alebo liberalizmus...

neverím žiadnemu Bohu ale iba to že na zemeguli sa bude diat to čo ludia dovolia aby sa dialo...Stvoritel existuje, ale ten si hrá s nami svoju hru ktorej nerozumieme a skrýva sa pred nami...tak nech sa skrýva a zalezie do pr dele...
všetko závisí od nás ako zorganizujeme svet....Držím palce Putinovi, Lukašenkovi, Moralesovi, Madurovi, Číne a všetkým čo chápu o čom je skur vena americká demokracia....milujem obcanov vsetých zemí, aj americkej ale tie svine čo ovládajú svet a tlačenie penazí treba bezodkladne eliminovat a zlikvidovat...
a to sa už deje...som vcelku spokojný...hajzlom začína odzvánat..vid Egypt a pojde to rad radom...

brano # PelaSedo59
-
 71% ( 14 people voted )
+
2013-07-06 01:00:06 4df7e017
A tiež Zala, ktorý vraj chráni Maďarov pred Orbánom! No to, že Slováci sú okradnutí na kolenách a neustále terorizovaní "svojimi" vládami výpalníkov ho netrápi a nezaujíma (Ani Pašku. Kto to vlastne zlikvidoval Teslu Orava?)!

Mik # FeqyHavu63
-
 64% ( 4 people voted )
+
2013-07-06 07:21:45 54102036
branko


no vidíš a to zôikvidovanie dokaže zariadiť len PánBoh stvoriteľ neba i zeme,bohužialň ľudia nie,


tak ako lenin predbehol dobu ked snival o komunizme,že všetko bude zadara v obchodoch a prideš a vezmeš si len to čo potrebujeeš.tudiš keby to spravili v 1980 napr komunizmus,tak neostane v obchode ani zarubňa,nieto ešte daky tovar,a prečo?lebo ľudstvo ako taky celok na to nedozrelo,tak ako nedozrelo odsúdiť zlo,proste ľudia su zvlaštne naivný...a každy si verí tomu svojmu bohu,jedden mamone ,druhy mimozemšťanom ,daši robi jogu,dalši verí kapitalizmu,další žerie doslova vedu ani nerozmyšla čo je pravda,a pod,
a takí nedokažu nič meniť,a par ľudí čo si uvedomuje kam spejeme ,,,tak nezmenia ništ.lebo ich je malo,a a j to sa nedokažu dať do kopy,a meniť veci.

333 # RyneRuqu84
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-06 08:43:55 55d88d6a
no nič trocha biblie osvietencom,to čo tu kopčím je z bible svate z roku 1935,tudiž nik nezmenil po tu dobu to.


1. Opět bylo (od 2000r ) dvanáctého léta, dvanáctého měsíce, prvního dne téhož měsíce, že se stalo slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:
2. Synu člověčí, vydej se v naříkání nad Faraonem králem Egyptským, a rci jemu: Lvu mladému mezi národy podoben jsi, a jsi jako velryb v moři, když procházeje se v potocích svých, kalíš vodu nohama svýma, a kormoutíš potoky její.
3. Takto praví Panovník Hospodin: Rozestruť na tě síť svou skrze shromáždění národů mnohých, kteříž tě vytáhnou nevodem mým.
4. I nechám tě na zemi, povrhu tě na svrchku pole, a učiním, že na tobě přebývati bude všelijaké ptactvo nebeské, a nasytím tebou živočichy vší země.
5. A rozmeci maso tvé po horách, a naplním údolí vysokostí tvou.
6. A napojím zemi, v níž ploveš, krví tvou až do hor, tak že i potokové naplněni budou tebou.
7. V tom, když tě zhasím, zakryji nebesa, a zasmušilé učiním hvězdy jejich; slunce mrákotou zastru, a měsíc nebude svítiti světlem svým.
8. Všecka světla jasná na nebesích zasmušilá učiním příčinou tvou, a uvedu tmu na zemi tvou, praví Panovník Hospodin.
9. Nadto zkormoutím srdce národů mnohých, když způsobím, aby došla pověst o potření tvém mezi národy, do zemí, jichž jsi neznal.
10. Učiním, pravím, že trnouti budou nad tebou národové mnozí, a králové jejich hroziti se příčinou tvou velice, když šermovati budu mečem svým před tváří jejich. Budou se zajisté lekati každé chvilky, každý sám za sebe v den pádu tvého.
11. Nebo takto praví Panovník Hospodin: Meč krále Babylonského přijde na tě.
12. Meči udatných porazím množství tvé, nejukrutnějších ze všech národů; tiť zkazí pýchu Egypta, a zahlazeno bude všecko množství jeho.
13. Zahladím i všecka hovada jeho, kteráž jsou při vodách mnohých, tak že jich nezakalí noha člověčí více, aniž jich kaliti budou kopyta hovad.
14. Tuť učiním, že se usadí vody jejich, a potokové jejich že jako olej půjdou, praví Panovník Hospodin,
15. Když obrátím zemi Egyptskou v poušť přehroznou, v zemi prázdnou toho, což prvé v ní bylo, a když zbiji v ní všecky obyvatele. I zvědí, že já jsem Hospodin.
16. Toť jest naříkání, jímž naříkati budou. Tak dcery národů naříkati budou, tak nad Egyptem i nade vším jeho množstvím naříkati budou, dí Panovník Hospodin.
17. Potom bylo dvanáctého léta, patnáctého dne téhož měsíce, že se stalo slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí:
18. Synu člověčí, naříkej nad množstvím Egypta, a snes jej i dcery národů těch slavných do zpodních míst země k těm, kteříž sstupují do jámy.
19. A rci: Nad kohož bys utěšenější byl? Sstupiž a lež s neobřezanci.
20. Mezi zbitými mečem padnou, meči vydán jest, vlectež jej i všecko množství jeho.
21. Budouť k němu mluviti hrdiny s jeho pomocníky z prostřed hrobu, kdež neobřezanci mečem zbití sstoupivše, leží.
22. Tam jest Assur i všecka zběř jeho, jehož hrobové jsou vůkol tohoto. Všickni ti byvše zbiti, padli od meče.
23. Jehož hrobové jsou po stranách jámy, aby byla zběř jeho vůkol hrobu tohoto. Všickni ti byvše zbiti, padli od meče, kteříž pouštívali strach v zemi živých.
24. Tam Elam i všecko množství jeho vůkol hrobu tohoto. Všickni ti neobřezanci byvše zbiti, padli od meče, a sstoupili do zpodních míst země, kteříž pouštívali strach svůj v zemi živých. Jižť nesou potupu svou s těmi, kteříž sstupují do jámy.
25. Mezi zbitými postavili jemu lože, i všemu množství jeho, vůkol něhož jsou hrobové tohoto. Všickni ti neobřezanci zbiti mečem, nebo pouštín býval strach jejich v zemi živých. Jižť nesou potupu svou s těmi, jenž sstupují do jámy, mezi zbitými položeni jsouce.
26. Tam Mešech, Tubal i všecko množství jeho, a vůkol něho hrobové tohoto. Všickni ti neobřezanci zbiti mečem, nebo pouštívali strach svůj v zemi živých.
27. Ačťkoli ti ještě nelehli s hrdinami, kteříž padli z neobřezanců, kteříž sstoupili do hrobu s zbrojí svou vojenskou, a podložili meče své pod hlavy své, a však důjdeť nepravost jejich na kosti jejich; nebo strach hrdin byl v zemi živých.
28. I ty mezi neobřezanci potřín budeš, a lehneš s zbitými mečem.
29. Tam Edom, králové jeho, i všecka knížata jeho, kteříž položeni jsou i s svou mocí s zbitými mečem. I ti s neobřezanci lehnou a s těmi, kteříž sstupují do jámy.
30. Tam knížata půlnoční strany všickni napořád, i všickni Sidonští, kteříž sstoupí k zbitým, s strachem svým, za svou moc stydíce se, a ležeti budou ti neobřezanci s zbitými mečem, a ponesou potupu svou s těmi, kteříž sstupují do jámy.
31. Ty uhlédaje Farao, potěší se nade vším množstvím svým, Farao i všecko vojsko jeho, zbiti jsouce mečem, dí Panovník Hospodin.
32. Nebo pustím strach svůj v zemi živých, a položen bude mezi neobřezanci s zbitými mečem Farao i všecko množství jeho, praví Panovník Hospodin.

Verze pro tisk333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-06 08:52:11 55d88d6a
a ešte niečo.


tie nepokoje čo tu spominate začali v decembri 2012


dvanasteho leta dvanásteho mesíce,


jak mohli vedet v 1935 že sa to stane ha?


ale kludne mi i nadalej tvrdte že PánBoh stvoriteľ neba i zeme ,nie je a že biblia sa nenaplňa.


a ešte niečo,PánBoh stvoriteľ neba i zeme o ktorom učil nas všetkych Ježiš nezabija a nikda nezabil on je len záchranca,tudíž aby ste chapali on presne vedel čo sa stane ,dokonca vedel čo stane sa v egypte v roku 2012,13,14.
bližia sa časove ku koncu jak písane jest nie všetci ale viete to čo ja,nie všetkým je dane rovnako,je to na zaklade viery,ako verite.a čo zaslužite si,to aj viete,jasne že mi tu zas budete vykladať že nemám pravdu a že som si bibli prisposobil ,mnohí,je to ale len vaša viera,a ponimanie podla vašich vedomosti a talentu reality,,.lebo moja viera je že sa naplna,tudiž moje vedomosti a ponimanie reality,,,tudiž jeden z nas čo stoji naše ponimanie reality,chape realitu spravne,a jeden len verí blud, ,kto to je?


ukaže čas.

333 # RyneRuqu84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-06 09:05:19 55d88d6a
Ludstvo preslo 3 etapami zmyslania. v tej prvej teologickym, v dalsej metafyzickym a v tretej pozitivistickym. Nestastne cisielko, preco stale tapes v tej prvej?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-06 09:45:16 59ad5d21
loading...
nuž ked sa divam na dnesšný svet okolo,tak si zabudol na dalšiu etapu ľudstva ako takeho a to je mamonarske zmyšlanie,a všetko pren aj zabiť,


tudiž sem rad že ja som ostal stale v tom prvom,

333 # RyneRuqu84
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-06 10:14:23 55d88d6a
Pad kazdeho imperia predchadzala vyspela retorika, a to je presne to co tu vsetsi svojimi prispevkami dokazujete. Ste plny tak padnych argumentov az mi je z toho zle a napriek tomu ze mate vsetci pravdu nevidite ze je to prave to co vam brani spolupracovat. Prastara mudrost o svatoplukovych prutoch je pricinou krizy tejto doby, zapadnuta pod prachom sloganov ako "bud sam sebou" ktora vas vsetkych zenie do nepricetnej argumentacie a nasilneho obhajovania svojho postoja k veci. Ti co denne vymyvaju ludske podvedomie a hladia ego prostrednictvom medii tymto sloganom mali nazaciatku na papiery len jeho prve dve slova "bud sam". Kazdy z vas slepo obhajuje svoju pravdu ako keby vam ju chcel niekto vziat, pravda bola je a bude vo forme konceptu a skutocnosti, no vy namiesto toho aby ste zmenit skutocnost precizne pilujete svoj koncept pravdy, co sa s vami stalo LUDIA?! Ste este ludmi, ci uz iba takymi istymi kvakajucimi figurkami ako ti co sa snazia vase pravdy vyvratit a vy premyslajuc nad hodnotnym protiargumentom prehliadate to ako oni menia skutovnost podla vlastnych predstav a tiez to ako MUSITE zit. Ved nesputana individualita ma odzrkadlovat silu spolocenstva prameniacu z vynimocnych vlastnosti, schopnosti a talentu jednotlivca a nie generovat samostatnych egocentrikov.

Mam preto teraz opravnene obavy ze moj prispevok bude chapany ako ofenzivny. Ja sam proti vsetkym ale to je omyl ja som s vami, jeden za vsetkych vsetci za jedneho. Mozte sa do mna pustit platnymi frazami a mozte zviazat par prutov a nechat ma stat po vasom boku ked unas dojde k tomu co sa prave odohrava v tychto krajinach. Ja tu budem, len ci tu budete aj vy alebo si budete radsej po kutoch s cvrckami húst.
McJ # HatoNyco32
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-07-06 11:43:24 3ea86f3a

píšete tu nezmysli.
Jediná príčina v Egypte je Islamizácia a tá vadí susednému štátu. Hádajte ktorému ?

oskar # MawiCyce68
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-06 11:46:26 6d4a9f18
že by židovi zo sionu?


len taka mala uvaha mojžiš ušiel z egypta,s učenim faraonof že?


dalej stavaju sa tam udajne oplotenia okolo pyramíd ,že by one išlo?niekomu,už su zrušene výlety tam na ne

pre oskar # MomoFoxy26
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-06 18:39:24 55d88d6a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dv   še
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.031 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne