Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

CO JE TERORIZMUS ?


CO JE TERORIZMUS ?

CO JE TERORIZMUS ? část první.


 Autor: ers - Rudolf Sůkup

Tento termín, terorizmus, je tak starý jak lidstvo. Co je ale zajímavé? Tímto slovem se nejvíce hájí právě státy terorizující jiné země a vytvářející právě teroristické podhoubí v napadených zemích. Pokud opomenu z historického hlediska dobu Faraonů, Říma, Řecka nebo Mongolských panovníků, tak můžeme si připomenout třeba objev Ameriky. Španělští dobyvatelé měli ve svých řadách také zástupce Vatikánu, kněze, ti měli za úkol získávat poslušné ovečky z původních obyvatel, Indiánů.

 

Jejich praktikou byl oheň, meč, drancování. Pro koho? Pro jeho výsost Španělskou korunu a Vatikán. Tito noví mocipáni hovořili a obhajovali své zločiny jako dovoz civilizace a humanitárního myšlení obyvatel. Jenže jaká humanita? Indiáni byli vražděni na potkání, jen pro to, že se nacházelo mnoho novorozenců uškrcených anebo utopených. To ale nebyla mentalita indiánů, před nájezdem Španělů byli rodiny plné dětí, proč tedy nyní zabíjeli své novorozence? Je to v podstatě jednoduché, útěk před vojáky byl brzděn dětmi, proto se ponechalo tolik dětí kolik bylo dospělých kteří je mohli v náručí odnést do bezpečí. Tímto započala genocida Indiánského národa, vybíjení bylo ještě podpořeno zataženými nemocemi, které neznali. Nelze se nyní dopočítat kolik bylo zahubeno obyvatel v Jižní Americe, ale který údaj je ten správný čtyři pětiny nebo sedm osmin? Původní obyvatelé byli skoro vyhubení ve jménu Krále a Papeže. To byl terorizmus z pozice moci, nelze se tedy podivovat jisté obraně původních obyvatel. A jak to bylo následně praktikováno v Severní Americe? Nějak podobně a ještě hůř. I po vzniku USA se vyplácel nemalý peníz za ucho, nebo skalp Indiána. Do poloviny roku 19 století se také praktikovalo dovoz otroků z jiného kontinentu, a to z Afriky.

 

 

 

Do konce století 19tého nebyla vražda Indiána, černocha nějakým zločinem, převzetím doplněné ústavy USA od Masaryka se vše započalo měnit, a mění se doposud. USA doposud bojují s jistým apartheidem, jejich ekonomika byla založena na kostech indiánů a krvi Černochů, oficiálně se o této propasti nehovoří a nahrazuje se to pozlátky pro zahraniční pitomečky. Skutečný stav společnosti USA je propastný, realita je poněkud tvrdá.

 

Uděláme menší skok do století 20tého. Po skončení Druhé světové války bylo pro USA nepředstavitelně složité zastavit svůj průmysl v produkci zbraní, munice a veškerým požadavkům armády. To prostě nejde ze dne na den, Maršál ale přišel s jistým plánem pomoci válkou postiženým, podmínkou byl také ale jistý odběr americké munice a zbraní doposud se vyrábějících až po zdařilý útlum jejich výroby-produkce. (Tehdejší Československo bylo zahlceno jak zbraněmi, tak i municí že je mohlo vyvážet, což se také stalo, tento dostatek výstroje a patřičné výzbroje byl důsledkem ukončení války na našem území a odzbrojení Německé armády. Mnoho munice a zbraní se zde také vyrábělo do posledních dnů války, sklady byli přeplněny.). USA nabídlo pomoc také Československu, jenže co my s válečným materiálem? Tak ta pomoc byla odmítnuta, ale stát naopak požádal o návrat našich zlatých rezerv jak z banky USA, tak i Bank of England. To zlato stát potřeboval na nákup veškerých surovin a jiných komodit vyčerpaných válkou, nebyla nám vrácena ani unce zlata z USA, a Anglická banka nám nic nedala také pro nemožnost platby, Anglie totiž platila své dluhy také našim zlatem. Zde je již počátek státního terorizmu ze strany USA, odstartovalo to jen odmítnutí nepotřebné výstroje a výzbroje, které bylo, pokud mne paměť neklame, dodáváno po 15 let. Samozřejmě ta pomoc nebyla zadarmo, tomu všemu ještě předcházelo naprosto zbytečné vybombardování našich továren, malá reklama co dovede již armáda USA, prostě varování.

 

Tak byla odstartována válka ideologií, Studená válka, nebo chcete-li spuštěna Železná opona, a proč? USA se již počaly považovat za pupek světa, a světu se prezentovat jako ochránce demokracie, vyklubal se jen rádoby světový policajt. Druhou světovou válkou  USA mnoho získali a také se jeho administrativa poučila jak se vyhnout nějaké přímé zodpovědnosti při rozpoutání jakéhokoliv vojenského konfliktu, nehodlali se posadit do lavice obžalovaných, a proto byla založena aliance NATO. Tato varianta ozbrojené skupiny národů je garantem beztrestnosti, je to prostě vlčí smečka zaštítěná pod nějakou vlajkou,  poučila je ke změně systému k ovládnutí světa. Je to dost zajímavé, studiem historických fakt, jako třeba dobu Napoleona, nebo příkladu Třetí říše Adolfa Hitlera. Současné mocenské vlády západu se dostatečně poučili a zvolili jinou dobyvačnou variantu přímého terorizmu, to je ale dalším hlubším tématem k zamyšlení.

 

Válka v Koreji pod záštitou OSN, dodala jisté zkušenosti jak vést válku a nebýt obviněn jako agresor. Tento kolektivní akt dal podnět na straně jak obranné, tak i útočné hrozbě, byl vytvořen tak zvaný Varšavský pakt na straně východní zóny, a také pakt NATO, v zóně vlivu západu. Dokud byli tyto dva pakty, jednalo se o nějakou rovnováhu, ale jen na oko, skutečnost byla poněkud diskutabilní. SSSR mněla kolem 8mi základen mimo svá území, USA jich mnělo něco přes 68, což zní poněkud podivně ve slovu rovnováha. Musím se přiznat k jednomu, do roku 1992 jsem tato fakta poněkud přehlížel z pozice nedůvěry k uváděné informovanosti z hlediska propagandy, po roce 1992 jsem při podivných privatizacích a zásazích zahraničních bank poněkud zkoprněl, pochopil jsem jedno, jedná se o organizované spiknutí ke zničení infrastruktury státu. Reagoval jsem psaním, co nás čeká pokud toto nezastavíme, nebylo ze stany kohokoliv nějak zasáhnout, prostě se na této destrukci podílel každý státní zaměstnanec ač jejich přísaha byla na naši Ústavu, kterou tímto porušovaly.

 

Před rokem 1989, mněl náš stát nebývalé množství zahraničních pohledávek a spolu s národním důchodem bylo na každého obyvatele (i čerstvě narozené dítě), 4 miliony korun. Dům se dal postavit za cca 200 000 Kčs, auto stálo kolem 50 000 Kčs, jako znalý těchto údajů jsem  byl doslova v šoku, když jsem zjišťoval, jak finance mizí a jejich cesta prý končila v bankách se sídlem v USA. Rozpadem Východního bloku (Varšavský pakt), se USA a členské státy aliance NATO dušovali o jeho ukončení také, NATO již nemá perspektivní funkčnost pro zánik hrozby ze strany Východu a bude také rozpuštěno, což se nestalo. NATO se naopak rozšířilo o další členy, v kterém jsme nyní namočeni také.  Jedná se o členství  v zločinecké organizaci, která nerespektuje práva států jiného náboženství, mentality a vládnoucí třídy, má jen jednu vadu, nechce být poslušná diktátu z USA, FRANCIE, NĚMECKA, VELKÉ BRITÁNIE, atd. Ve skutečnosti za vše mohou, s nadsázkou  tiskařské závody cenin FED, nestačí tisknout dostatečné množství bankovek. V USA není majitel bankovek, Dolaru, stát, ale banka, která je nakupuje právě u FEDu,  zde je již určována cena dolaru a také budoucí procento inflace, a to není vše. Tato banka propůjčuje bankovky státu samozřejmě za určitý poplatek, tímto se postupem tato měna prostě devalvuje, znehodnocuje (je to složitější na vysvětlení, laik nepochopí), tak například v roce 1900 vám postačil dolar na celodenní vysedávání v krčmě a s noclehem, ale v roce 2000 to bylo na jeden nápoj, tak se vytratila kupní síla Dolaru. Vše je ještě vázáno na ceniny, zlato. Každá banka má jako garant hodnoty své měny podloženy zlatem, nebo jinou podobnou zárukou. Pokud se budete zajímat o nedávné minulosti napadení několika států, budete překvapeni, vše se točí o penězích.

 

Tak dejme tomu se domluví nějaká obchodní transakce v hodnotě dejme tomu čtyř tun zlata za dohodnutou cenu v Dolarech. Jako dodavatel dohodnuté transakce plníte podmínky do posledního puntíku a nyní požádáte o zaplacení pohledávky, ale nějak něco počíná váznout, je vám nuceno, co nepotřebujete. Tak tedy požádáte o vyplacení dluhu v tom dohodnutém zlatě, a nyní je vám dodáno jen tři tuny zlata, ta další čtvrtina nějak zadrhla. No a následně vám banka vysvětlí, že dolar klesl na své hodnotě a tudíž je vám vyplacena současná cena zlata, prostě si banka natiskla další peníze, a zlato zůstalo dále u rezerv a vy jste za pitomce. Kuvajt, Irák, Libye, atd. USA někde takto platí ropu, plyn, jinde zase nerostné prvky jako Lithium, jinde připravují svá měřítka k vývozu nějaké humanitární demokracie. Někde se testují zbraně pod záštitou "boje proti komunizmu"(Vietnam), jinde zase zkouška co má nového jeho protivník ve svém arzenálu (Čečensko, Jugoslávie), mimochodem, protivník neukázal doposud co ve skutečnosti vlastní a čím eliminoval v roce 1975 vpád vojska na svá území (jen ze zdrojů prolíná, že po Čečenské válce poslal Putin do USA jedno UFO jako dar, ovšem bez technologií). Sledováním podivností vzniku nějakých válek v současnosti, je doslova do oka bijící fakt jisté ekonomické a finanční nerovnováhy státu, jedná se o USA, Německo, Francie a též Anglie, proč tomu tak je? Velké problémy s udržitelností životní úrovně obyvatel svých zemí, stále se zvyšující počet nezaměstnaných a tím nárůst velkých výdajů ze státní pokladny jak na podporách, tak i do zdravotních pojišťoven. Využíváním nových technologií, robotizace v továrnách, zanikla potřeba až 80% manuelních pracovníků. I ten malý počet  manuelně pracujících ale zatěžuje podnik pro jistou drahotu v konkurenčním boji, proto podniky expandují do jiných zemí, kde je lidská práce levná. Tyto země bylo ale napřed nějak vytvořit, připravit, prostě podrobit jako kolonii, zásobárnou levné pracovní síly a poslušných otroků, samozřejmě pod nic neříkající hlavičkou "demokracie". Naplno se tomuto trendu říká "státní terorizmus", je to vnucené otroctví jiné zemi, kolonii, protektorátu. Tento trend dopomáhá nesnižovat životní úroveň svých obyvatel, ale naopak. Náš stát v současnosti již není majitelem žádného slušného výrobního závodu, tím veškeré výnosy plynou do okupačních zemí, tím si udržují své voliče na uzdě a sebe sama u koryt.

 

Baťa a jiní podnikatelé v první republice ze svých zisků budovaly hlavně doma pro své spoluobčany další pracovní místa a také jisté výdobytky jako, jesle, školky, různá učiliště atd.., kolik bylo v současnosti otevřeno, jeslí? Školek? A kde jsou učiliště? Vše co je zde konáno v současné době je pokračování Hitlerova cíle popisované v knize Mayn Kapmf , je to jen náhoda? Máme být vyhubeni ve jménu nějakého životního prostoru? Ne, to není náhoda, jen se patřiční mocipáni poučily, proto byl pohrobek nacistů Havel (jeho rodina byla  zaměstnána u GESTAPA) postaven do čela státu, jako garant. Bylo toho dost napsáno od pamětníků o Havlově rodině a také přímo o Václavu Havlovi, je to v archivu mnoha Blogů a také na ERS blogu, dost toho také zveřejnila televize CNN a také Britské Listy, přesto je ctěn jako hrdina.  Hrdinou je hlavně v zahraničí, dokázal rozložit tento stát za pár let co se nedařilo zemím západu po 40 let , a hlavně za minimum vynaložených financí. Je smutné, že co bylo po desetiletí tvořeno našimi předky, bylo neuváženě zničeno touto generací. Veškeré tradiční výrobky byli pohřbeni i s výrobními prostředky a továrny srovnány ze zemí, to je dokonalé vymazávání našich tradic z dějin a naší minulosti. "Národ bez dějin není národem ale jen horda přivandrovalců do určité světové lokality, není předurčena prozřetelností k dalšímu bytí"  (Adolf Hitler).

 

Stále častěji slýchám " pokud jsme byli pod komunisty mněli jsme továrny, práci a jisté životní jistoty, ale pod rukou západu jsme přišli o továrny, práci, jsme bez životních jistot a co je horší ztratili jsme také jistou národní identitu, vše co bylo majetkem státu, to znamená nás všech, bylo rozkradeno a fabriky srovnány se zemí aby nás znovu nenapadlo něco vyrábět". Mněl jsem možnost se potkávat s americkým inženýrem strojařem v rámci oprav zařízení, na auto PRAGA V3S hleděl jak na boží obrázek, na dotaz co jej tak fascinuje, odvětil " díky tomuto autu jsme prohráli válku ve Vietnamu, zasloužil se o to velkou měrou, ten kdo ten auťák vymyslel by zasloužil metál a u nás by byl postaven ještě pomník, A před TATROU musím smeknout také, vždyť to víš, to je jediné auto které dokáže snášet veškeré hrubé zacházení vinou našich výkonných dvoutaktních motorů,(motor snad Detroit), ostatní auta jdou po roce do šrotu a toto pracuje již několik let". Při prvním setkání jsem mu položil otázku: kdo myslíš, že obsadil první příčku ve výrobě nákladních aut i s licencemi? Nevěděl,  odpověděl jsem mu ať si to ověří ale jedná se o ŠKODA a nástupce LIAZ. Tyto vozy se vyráběli také v Bulharsku a snad ještě v Jugoslávii, ale největší produkce mněla v ČÍNĚ. Při dalším pracovním setkání mně dal za pravdu a získal i výrobní počet, uváděl i počet firem výrobců konkurence, už si nepamatuji kolik to bylo, ale, od té doby se k nám choval velmi korektně a nepohlížel na nás s patra. Od něj jsme se následně dověděli, že vlastně americký ocelářský průmysl byl postaven na základě českých dělníků, ocelářů. To nás mile překvapilo, o tomto jsme nevěděli nikdo. Dorazil nás potom tím, že nás považuje za velmi seriózní a čestný národ už za jeden fakt, že Český Tolar byl vždy ceněn za svou čistotu kovu a váhu, a proto bylo později určeno toto jméno státním platidlem, prostě znal historii Dolaru. Byl to jeden z mála Američanů a vlastně techniků ze západu, kdo na nás nedělal ramena.

 

Rozbitím Československa, jako samostatného státu započala jistá averze obyvatel proti zemím západu, není to náhodou jistý počátek terorizmu? Historie se opakuje jako v roce 1938, ale zde je jeden rozdíl, náš stát nebyl napaden, či zaprodán z hlediska armády (ta je také hlavně řízena BANKAMI), ale přímo bez mezičlánku, to je armády. Vše napomohla tak zvaná HAVLOVA PÁTÁ KOLONA, v roce 1938 to byl HENLAIN v čele této PÁTÉ KOLONY, podobnost čistě náhodná???? Po získání teritoria nastalo nebývale rychlé bourání všech pevnůstek (bylo zbořeno přibližně 2500 pevnůstek a bunkrů), a odvoz kvalitních zbraní do Říše, při Havlově kolaboraci nastalo totéž, započalo nebývale urychlené bourání fabrik (zase se jednalo o znehodnocení kolem 2500 továren, dílen a také cukrovarů), a zajímavé technologie odvezeny do Německa a následně do USA, zase podobnost jen náhodná???? Hitlerovi pohrobci jak v zemích západu, tak i obdivovatelé Hitlera v Americké administrativě se něčemu přiučili. Totiž, armáda se posílá jen na skoro nerizikové lokality, a Československo bylo dost riziková lokalita, zde již hrozil válečný konflikt s použitím nukleárních zbraní, což by ohrozilo dokonale také strůjce. Zde byl použit přímý důraz s Bankovním útokem na ekonomiku našeho státu, jednalo se o pokus. Že se dostavil úspěch? Tak se počal uplatňovat také na jiné země. Jenže, některé země si tento zásah nedaly líbit, banky na ně neměli, tak následoval vojenský útok. Mnělo to být jako podpora bojovníků za demokracii, nebo smyšlený boj PROTI TERORIZMU.  O jaký boj se jedná je jasné, jen o ovládnutí nerostného bohatství a dokonalý diktát cen veškerých komodit s možností odběru výrobků včetně dodaných zbraní (rádoby zbouřencům), ze zemí vlčí smečky za ceny jimi diktovanými. V podstatě je to uvržení do bídy obyvatele podrobené země, a proč? Je přece potřeba dokonale platit vlastně to osvobození od bývalé vlády a za dovoz demokratických zásad. Je to stejné jako platila Francie a další země za osvobození ŘÍŠÍ, jednalo se prý o nějaké válečné reparace, sakra, ten moderní slovník se mění každou chvíli, jak si zamanou v PENTAGONU, nyní se říká "půjčka". V současné době se zloději a bandité z vyšších vrstev obhajují, že se jednalo o půjčku A nyní jistě pochopíte, že jakýkoliv nesouhlas s jednáním vlád západu je brán jako útok proti jejich demokracii, a to jejich humanitární bombardování v Jugoslávii a dalších zemí bylo nutné pro odstranění starých budov a tím k obnově ekonomiky.

 

 Ono se totiž tím vybombardovaným místům uvolní, odstraněním sutin, nové stavební parcely. A vlčí smečka bude dodávat veškerý stavení materiál a zaměstná místní nezaměstnané včetně funebráků, no neberte to. To je gesto DEMOKRATICKÝCH STÁTŮ, správně by mnělo být napsáno FAŠISTICKÝCH STÁTŮ.  Ono totiž jen Fašizmu nezáleží na lidském životě, pokud není soukmenovec, a je ještě jiné rasy. Ano v demokracii toto je naprosto vyloučeno, ten kdo toto nepochopil, bych doporučil návrat do školy, méně chápavým vysokoškolsky vzdělanému jedinci doporučuji, aby vrátil školné. Zde je prvopočátek jistého národního odboje proti zemím, které se o toto vměšováním zasloužily. Národ, který bojuje za své bytí, užívá vše co mu je dostupné, aby se nějak osvobodil, slova teror, a jiná, jsou jen účelově použita právě agresorem. Toto vše je známo již z doby války, Hitler vraždil bojovníky za svobodu pod hláškou, že jsou to "bandité a teroristi", spojenci je ale nazývali "partyzány", není zde podobnost jen náhodná?  Není, země západu se v současnosti deklasovaly do Hitlerovských praktik, a není to náhoda. Náš stát není výjimkou, Slovensko také, jsou zde fašistické státy a podle toho také jednají politici s námi. Sledují jen své výdobytky a občan je prostě jen prostředkem jak se dostat k moci. Na Slovensku při nedomoci se práva vzal dotyčný samopal a vraždil nevinné, náhoda? To samé bylo s domem na Moravě, kde ho vyhodil do povětří ze stejných pohnutek a sám zahynul. Těch obětí je nebývale mnoho, zase jen náhoda???  Proč tomu tak je? Klíčovou roli zde hrají Banky, je to stejné jako za Hitlera, jde o ovládnutí světa za každou cenu, je nezajímá jakýkoliv osud člověka, národa, ale jen zisk několika jedinců vládnoucího klanu. Tento klan podporuje veškeré politická uskupení, která dokonale řídí a podporuje, hranice států kde mají své pobočky, nejsou překážkou k ovlivnění politických stran, v tak zvané, parlamentní demokracii. Pokud mne neklame paměť tak, nějaký Dimitrov (Bulharský komunista), prohlásil že, " PARLAMENTNÍ DEMOKRACIE JE VLASTNĚ FAŠISTICKOU BUŇKOU V RUKOU BANK".  Podobnost jistě není náhodná, ale Banky a Vatikán má stejný systém ovládání světových politiků, kde dosáhnou, tam tahají nitky. Jediné řešení je nevolit politická uskupení ale skutečně jen dokonale známé jedince v tak zvané přímé demokracii.

21.10.2013. ERS - www.ers.blog.czAuthor: Miroslav Cenzura # NuqePety50
Politika2013-10-2315
-
 81% ( 26 people voted )
+
Správne napísané.

Anton # NugyJequ25
-
 69% ( 6 people voted )
+
2013-10-23 22:51:58 c3a0b62c
Západná, anglosasko židovská civilizácia fungovala a dodnes funguje na princípe otroctva, na zotročovaní ľudí tvoriacich hodnoty. Tak sa stalo, že židoboľševická VOSR a socializmus u Slovanov, obe svetové vojny, boli akciami finančných korporácií otrokárov. Až po Putina boli Slovania vystavení zotročovaniu a genocíde.

EÚ je o ekonomickej kolonizácii Slovanských národov. EÚ vznikla a dodnes je riadená ľuďmi blízkymi finančným korporáciám, ktoré zapríčinili minulé dejinné katastrofy, VOSR, socializmus, svetové vojny. Inflácie a ekonomické krízy sú plánovité a zámerné, slúžia na presun peňazí od tvorcov hodnôt do vrecák finančných žralokov.

Fed vznikol v r.2013, dane z príjmu sa začali platiť od r. 2013, vo svete funguje bankový systém založený klanom Rothschild. Peniaze slúžia na získanie moci a majetku, peniaze sami o sebe sú bezcenné. Prestaňte dávať peniaze do bánk, neberte si úverované pôžičky, akcie a dlhopisy sú pyramídové hry. Úspory vkladajte do drahých kovov, kameňov, pôdy, budov, firmy...

Stretli sa dve civilizácie,Slovanská, humánna, neotrokárska, založená na rodine, rode, národe, vlasti na rodení detí, ich výchove a vzdelaní a anglosasko židovská otrokárska, ktorá kolonizovala Slovanov.

Naši poitici odovzdali kompetencie štátu do Bruselu. Sme opäť okupovaná Slovanská krajina.

Poznajte pravdivé, nefalšované dejiny Slovanov, potom si prečítajte báseň S. Chalúpku Mor ho, zamrazí Vás. Je to báseň hodna byť slovenskou hymnou! Slovania, staňte sa slobodnými, takými, akými ste tisícročia boli. Stret civilizácií a hrozbu 3.sv. vojny sme zažili nedávno, v Sýrii. Stretli Rusi a USA. Americko Izraelský militantný sionizmus stiahol chvost. USA ešte nikdy žiadnu otvorenú vojnu s nikým nevyhrali. Slovania nevyvolali žiadny konflit civilizácií, ale všetky v otvorenom boji vyhrali.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 60% ( 10 people voted )
+
2013-10-24 06:53:46 57f4ca0a
...1913...
kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 07:32:03 c3929699
snad úrokované...nie úverované

a kde sú tí Slovania? ja vidím okolo seba len samých hlupákov ....

ale Putin a niektorí poslanci Ruskej dumy...to je paráda...napr.Jevgenij Fedorov a další múdria šikovní ludia

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 07:34:36 4df7e017
Super clanok. Dakujem
zver # SapiPeqa38
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 08:02:33 c3a85822
Za tento článok sa chcem poďakovať autorovi aj ja.
ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 12:21:45 57f4de4a
loading...
Definitiva

Na malé detaily, ktoré tu zrejme niekto povolaný bude vyťahovať je to výstižné a trefné. Aj keď nie vždy s tvojimi názormi súhlasím. Toto trefné.

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 12:24:30 57f4de4a
brano

Možno by si si mal ponechať invektíva - "hlúpy Slováci" radšej pre seba. Ja sa za hlupáka nepovažujem a v žiadnom prípade sa tak necítim. Alebo ty áno?

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 12:27:08 57f4de4a
Pre Definitiva # MunoLyhi27
Fed vznikol v r.2013,?? si chorý???
vrát sa so školy a uč sa uč sa uč sa.. a ak to nedokážeš, tak si nalistuj Wikipedia a hľadaj.. ty fed 2013 :- )
ouvisející informace naleznete v článku Historie centrálního bankovnictví v USA.

Vznikl podepsáním Zákona o federálních rezervách pár dnů před vánočními svátky roku 1913 prezidentem Woodrowem Wilsonem. Samotné znění zákona vzešlo z tajného setkání zástupců amerického ministerstva financí a několika vlivných bankéřů té doby v listopadu 1910 na ostrově Jekyll Island v americké Georgii. Hlavní rys zákona bylo získání pověření (z americké ústavy explicitně dané Kongresu) tisknout peníze a poskytovat je americké vládě na úvěr.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Federální_rezervní
_systém

adem # BavySyqu88
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-24 15:25:31 c16bff29
definitiva ,inac v hlavicke vsetko v poriadku?

kvak # GopoMavi85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 19:41:46 c3a873d1
ukulele a LenkaB
mna láskavo neoslovujte, považujem Vás za pubertálne trasorítky a nemám záujem s vami diskutovat.

brano # PelaSedo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-24 20:27:49 4df7e017
Opatrne s pojmom trasorítka, to slovo môže byť licencované! Nie oné dve menované, ale Lenárt a Chudík boli dve politické trasorítky v legendárnom kádrovom prejave Dra. Husáka. To len doplňujúce vysvetlenie na margo k príspevku vyššie...

:-DDDDDDDDDDDDDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-10-24 20:50:57 bc7b649f
brano

To si nemusel, robiť mi takú radosť. Toľko komplimentov naraz. No toto. Budem sa asi červenať. Len nechápem prečo sa bojíš takých čučoriedok ako sme my. Možno by sme ťa s LenkouB niečomu aj priučili čo ako dozretý orech ešte nevieš. Ale čo už.

Vieš ono je to tak, keď dostanem odpoveď na tvoje invektívum "hlúpy Slovák" a prečo sa za hlupáka považuješ ty sám, keďže si Slovákom tak ti dám pokoj.ukulele # FogyLoqy46
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-25 09:04:08 57f4de4a
Rusko nejsou slovani! Jde o pár desetiletí pěstovaný zavádějící MÝTUS, že jsou! A už vůbec jim nejde o původní slovanské obyvatelstvo ("bratry") jiných zemí, ale o jejich zneužití.

Henbou # FalyGita54
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-25 12:14:10 4e88ad73
Už tu niekde som kedysi písal že pokiaľ nebude definovaný pojem terorizmus tak nemá význam hovoriť o nejakej "škodlivosti" či zákernosti z polohy trpiteľa či " trízniteľa". Ak tomu tak nie je tak nech platí Slovenske " hocokto,hocikomu, hocikde ,hocikedy" môže "vypáliť....rybník.."
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-26 09:29:18 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

Jak zblbnout Francouze


Jak zblbnout Francouze
Francouzská pravice pláče a zanedlouho zapláče i celá Francie. Pohlednému devětatřicetiletému rétorovi a exbankéři Emmanuelu Macronovi se podařilo zblbnout voliče. Vítězství nad ná...
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH
PAPEŽ FRANTIŠEK: ABYCHOM SE MĚLI SKVĚLE, VŠEM JEDEN MIGRANT DO POSTELE

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Očkování, autismus a ignorance


Očkování, autismus a ignorance
Máme doma jedno zlaté dievčatko, ktoré sa po povinnom očkovaní postupne začalo meniť. Zo zdravého usmievajúceho dievčatka sa stávalo dieťa vrieskajúce, nezládnuteľné a nekomunikujú...
Americká tajná služba odchytáva cestujúcich v Nemecku
Plakat nestačí
Jaký bude Trump?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.035 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne