Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

CHCEL BY JEŽIŠ, ABY STE PLATILI DANE?


CHCEL BY JEŽIŠ, ABY STE PLATILI DANE?

Kázal Ježiš svojim nasledovníkom, aby platili dane? Ak ste kresťanom ktorý podporuje malý štát, asi vám častokrát pripomínajú "daj cisárovi čo je cisárove". Tento Ježišov príkaz je častokrát citovaný náboženskými progresivistami, ktorí chcú usvedčiť konzervatívnych kresťanov z pokrytectva – ako aj pomýlenými kresťanmi, ktorí sa snažia obhajovať rozsah štátu pred svojimi blížnymi. V oboch prípadoch sa Ježišove slová zneužívajú.

Zatiaľčo citát "daj cisárovi" je všeobecne známy, o jeho kontexte sa hovorí len veľmi málo. Ježiš v tomto prípade odpovedal na otázku nepriateľského farizeja: "Mali by sme odvádzať dane cisárovi, alebo nie?"

Lukáš hovorí celkom jasne, o čo sa snažil farizej pri tom, ako kládol Ježišovi túto otázku. Lukáš 20:20 (Evanjelium podľa Lukáša) — "Striehli na neho a poslali sliedičov, ktorí predstierali, že sú spravodliví, aby ho podchytili v reči a mohli ho vydať moci a súdu vladára."

mincaPri tom, ako sa farizej snažil s touto otázkou Ježiša zatlačiť do kúta, nešlo mu len o to, aby sa pri tom znemožnil: on si vyslovene želal docieliť u neho takú odpoveď, ktorá by viedla k jeho zatknutiu. V snahe to docieliť sa ho opýtali na jeho názor na platenie daní. Môžeme teda predpokladať, že od neho očakávali výslovne odsúdenie platenia daní cisárovi. V skutočnosti, keď bol Kristus nakoniec zatknutý, obvinenia voči nemu obsahovali aj "odmietanie platenia daní cisárovi".

Ak Kristus chcel, aby jeho nasledovníci platili dane, mohol odpovedať celkom jednoducho, napr. "Áno, plaťte svoje dane." Napriek tomu, jeho odpoveď bola – podľa slov Matúša 10:16 – opatrná ako had.

Lukáš pokračuje: "On však prehliadol ich lesť a povedal im: Čo ma pokúšate? Ukážte mi denár, čí má obraz a nápis? A oni povedali: Cisárov. A on im povedal: Tak dajte, čo je cisárovo, cisárovi, a čo Božie, Bohu. A nepodarilo sa im podchytiť ho v reči pred ľudom, ale žasli nad jeho odpoveďou a umĺkli."

Pri tomto si všimnite, ako nám Lukáš hovorí "on však prehliadol ich lesť" ako by to bolo relevantné k odpovedi ktorú Ježiš mal dať. V prípade, že by bol Ježiš zástancom platenia daní, potom by farizejova otázka vôbec nebola vnímaná ako lstivá – a nebol by vôbec dôvod na vyhýbavú odpoveď.

renderKristus jasne znázornil, že na denári je cisárov obraz, a potom oznámil, že nech sa dá cisárovi čo je cisárove. No napriek tomu, nikde nehovorí o tom, že dokonca len ten denár patrí cisárovi. A na to je aj dôvod. Najväčším dôvodom myslieť si, že Ježiš bol odporcom platenia daní, je jeho dodatok "a Bohu, čo je Božie".

Vzaté čisto lingvisticky, v Ježišovej odpovedi je jasný predpoklad toho, že jedna kategória vecí patrí cisárovi a ďalšia samostatná kategória vecí patrí zas Bohu. Napriek tomu kresťania vedia, že takáto dichotómia neexistuje: všetko patrí Bohu. List Rimanom 11:36 – "Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky.  Amen."

Musíme odovzdať cisárovi to, čo je cisárove a Bohu všetko, čo je Božie. No neexistuje nič, čo je cisárove a zároveň nie je Božie.

Študent teológie Reza Aslan nám dáva aj iný dôvod veriť tomu, že Ježiš bol kritikom vlády. "Výraz apodidomi, častokrát prekladaný ako "odovzdať" hovorí Aslan, "je v skutočnosti spojením slov: apo čo je predložka, a v tomto prípade znamená "znovu naspäť", didomi je sloveso, ktoré znamená "dať".

"Inými slovami, podľa Ježiša, cisár má právo, aby mu boli vrátené denáre, nie preto že by si zasluhoval odplatu, ale len preto, že sú to jeho mince: jeho meno a vyrazený obraz na nich... s dodatkom, že Boh má právo, aby sa mu vrátilo územie, ktoré ovládli Rimania, pretože to územie patrí Bohu.

Ježišova múdra odpoveď je veľmi relevantná najmä dnes, keď štát v našej spoločnosti prevzal úlohu Boha a funkciu rodiny a cirkvi na seba. Ak by sme mali vrátiť Bohu to čo je jeho, potom by sa mali aj kresťania snažiť uchopiť to čo im patrí.

Zdroj: Thelibertarianrepublic.com< /p>Author: Martin Bulak # QoxiPedy87
Cirkev2014-04-2616
-
 56% ( 6 people voted )
+
Chcel by Ježiš,aby bol heretik a slobodomurársky poskok,teda sluha synagogy satanovej Wojtyla svätorečený?

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embed
ded&v=D_92CKHFS78

Ale koho už len môže apostata "vysvätiť"...

https://www.youtube.com/watch?v=lgYk8N3gF8E

filip # WyboCeci64
-
 69% ( 16 people voted )
+
2014-04-27 14:53:52 5b7f886a
Sto bludov Wojtylu:
http://mariapro.cz/100-bludu-jana-pavla-ii-vs-ucen
i-magisteria-cirkve/

filip # WyboCeci64
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-04-27 14:55:15 5b7f886a
Opäť jeden článok riešiaci nesmrteľnosť chrústa.
Pock # SihySuri34
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-04-27 15:46:03 3ec5f361
Je to celkom jednoduché, Lukáš 3, 12-13: A prišli aj colníci dať sa pokrstiť a povedali mu: Učiteľu, čo budeme robiť? A on im povedal: Nič viacej nevyberajte nad to, čo vám je nariadené!"

Čiže tu Pán Ježiš nehovorí, že majú prestať vyberať dane, ale aby pri tom výbere nezdierali ľudí. A to by malo platiť i pre dnešných daniarov.

Stano # HyxaFyjo84
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-04-27 18:43:58 5057d10a
Stano, ty si dovoľuješ zneužiť Božie slová na obhajobu etatizmu. Nepovedal ani, aby dane vyberali, zmyslom bolo, aby prestali zneužívať pečiatku a neokrádali navyše. Nebolo obsahom rozhovoru ich zamestnanie, ale ich osobná nečestnosť, že boli zlodeji.

Lidhja # JojaVime40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-04-27 20:43:53 b228ad26
Lidhja, verím, že dane by mali slúžiť na zabezpečenie obrany štátu tj. armády, podporu vdov a sirôt a poskytovanie práce ľuďom ochotným robiť. Mal by mať právo vydávať peniaze, ale nie banky, ako je tomu dnes. Tým neobhajujem politiku, ktorá tu dnes funguje. Viď List Rimanom 13, 1-6: Každá duša nech sa podriaďuje vrchnostiam, ktoré jako také majú vyššiu moc; lebo nieto vrchnosti krome od Boha, a vrchnosti, ktoré sú, zriadené sú od Boha, ..... atď.

A tu je ešte vysvetlenie týchto Pavlovým slovám od Pána Ježiša, z knihy Vysvětlení nejasných textů Bible:

"
Buďte poslušní vrchnosti, která má moc nad vámi: atd.

Text, o němž byla včera mezi vámi řeč, podle něhož má každý poslouchat vrchnost ať je zcela dobrá či zlá, ježto by neměla moci, kdyby jí nebyla dána shora.
Tento text je sice správný o sobě v přídavek, který jsem dal při jisté příležitosti, jakož i v apoštolu Pavlovi byl vynechán. Tento přídavek však zní: Dokud zavládá ve vrchnostech Duch pravdy ze Mne.
Budete-li poznávat, že tomu již tak není, pak je také čas, abyste se k takovým shůry již neinspirovaným vrchnostem obrátili co nejcitelněji zády, neboť kdyby tomu tak nebylo, musil bych vám zcela vážně říci: Buďte všem ďáblům poddáni a jich poslušní! To však nebudete zajisté ode Mne očekávat protože Já jsem přece výslovně řekl, abyste vše zkoušeli a podrželi jen to dobré a pravdivé.
Vůbec však u tohoto textu, který, jak jsem již ukázal je špatně přeložen, je poznamenat, že místo dobra či zla, má být mírná či přísná, a víte-li nyní to, pak zajisté uznáte, že jsem neřekl, že máte také ďábly poslouchat.
Všimnete-li si toho dobře, pak zajisté uznáte, že takový hrubý nesmysl nevyšel a nikdy nevyjde z Mých úst !
Najde-li si někdo z vás ještě něco někde v Písmu, co není v souladu s čistým rozumem, ať přijde s tímto textem a bude mu o něm podáno vysvětlení. Amen.
"

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-27 21:11:49 5057d10a
loading...
Vďaka za nadpis. Takto obsahovo by to malo byť vyjadrené vždy, a to všetko pod ním už môže byť čokoľvek a akokoľvek dlhé...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-04-27 22:37:02 bc7b649f
Nízko hodnotený príspevok


Lidhja # JojaVime40
-
 38% ( 3 people voted )
+
2014-04-28 03:28:09 b228ad26
krestan by sa nemal burit voci statu ani neplatenim dani. tato polemika je uplny nezmysel. aj ked danove zatazenie je velke, je to len chamtivost, co nas vedie vyhybat sa plateniu dani. a kto plati dane, ma ciste svedomie. ako by to vyzeralo, keby cloveka co sa bije do prs, aky je krestan, brali kuklaci za danove uniky...vlastne to je celkom bezna realita:)

kkti # FufiQyha89
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-04-28 09:14:25 4e63f2f5
Cesty , vodo..diela , obranné opevnenia aaa sa stavali dááávno pred Kristom.Bolo treba združovať "aktivity" !A pokiaľ to boli financie tak nie je mi známe prečo práve Kristus mal o tom rozhodovať , keď ohrozenie života bolo reálne a opatrenia tiež!A že to boli "nejaké " dane či poplatky --to je iná vec! Tu je otázka :z akých peňazí boli vybudované veľdiela Cirkevné... aj vo Vatikáne? Dańové vymáhania sa riadili aj pustošivými nájazdami križiackými.... odpustkami...pomorovým rabovaním opustených , vymretých, majetkov...indianskym zlatom.. Takže autor --tak trochu ---objektivity ---zamontovať do hodnotenia...štátu, Cirkvy, majetkového obohacovania sa!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-28 12:59:37 58d4289b
Keď sa pozrieme na dnešný Štát a reálne čo sa z tých daní dostane naspäť do ekonomiky a čo do privátneho vrecka, ako sa nespravodlivo a netransparentne prerozdeľujú, že väčšina peňazí ide na splatenie úroku z úrokov čo bolo doslova jeden čas cirkvou zakázané, tak by podľa mňa Ježiš iba povedal: "Tí múdrejší z vás sa pripravia na to čo neodvratne príde, a vy čo ignorujete moje varovania ma potom budete prosiť o pomoc, ale bude neskoro!"
Pravda je žiaľ tá že si daňami platíme vlastné otroctvo a bude to už len horšie a horšie...

Mrkvicka # MetyKedi72
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-28 13:14:44 5762db45
Filip,----Nikto z mäsa a krvi -teda z tohoto sveta by nemal byť vyhlásený za svätého.No keď už,tak práve Karol Wojtyla by si to zaslúžil.Jediný pápež,,ktorý zjednocoval, Len by nato potreboval aspoň päť životov. Používate tu rôzne nové výrazy.Podľa toho čo som zistila,čo značí pomenovanie ---heretik---- Tak v prenesenom zmysle slova Je toľkóóóó heretikov.Neviem,čo s tým má spoločné Kristus a dane.Dane sa platili aj za Krista.
Len by som sa opýtala autora článku. Ak dáme Bohu čo je Božie ,cisárovi,čo je cisárovo,ľuďom čo zostane?
Nechápem,čo myslí autor ,keď píše: (Ak by sme mali vrátiť Bohu to čo je jeho, potom by sa mali aj kresťania snažiť uchopiť to čo im patrí.)Kresťania ,sú BOH???A čo im patri?


Jambo # CapuSuxo47
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-04-28 15:49:44 5b7f114f
Jambo.keď si sa už dostal sem,tak je predpoklad,že by si mal vedieť kto ovláda média a komu slúžia.
Pretože keď už ničomu nerozumieš,tak by si to mohol posúdiť podľa toho,že siomédiá chvália len tých,kto slúži záujmom tých,čo ich riadia a cenzurujú.
Každého kto je proti ktorémukoľvek bodu ich agendy zdiskreditujú a ukážu plebsu ako konšpirátora,hlupáka a podobne.
Presne opačne sa chovajú k tým čo im slúžia.Tých odmeňujú cenami od nobelovky až po "svätorečenie".
A to pekné zjednotenie v spoločnom náboženstve,kde si každý verí čo chce je ich satanistický projekt,ktorému ten starý hrb poslúžil.Aj na jeho pohrebe sedeli všetci top zločinci pekne zoradení.

.

filip # WyboCeci64
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-04-28 19:45:38 5f67bd00
Budúci rok má byť svätorečený Jecenjuk za sionistami riadený prevrat na Ukrajine a Tymošenková za to,že chce priviesť krajinu do NATO.
Ale vám to nedôjde ani potom.
http://www.hlavnespravy.sk/ukrajinsky-premier-jace
nuk-sa-stretol-s-papezom-a-talianskym-premierom/25
5732
http://www.hlavnespravy.sk/expremierka-tymosenkova
-vidi-buducnost-ukrajiny-v-nato/255915

filip # WyboCeci64
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-28 19:57:28 5f67bd00
Nuž Filip,---- Ja neuznávam žiadneho svätého otca,ani žiadneho svätého na tejto zemi ani na nebi. Myslím si,že Karolovi Wojtylovi sa krivdí.Potom treba pripustiť,že zdiskreditovali aj jeho osobu.

Jambo # CapuSuxo47
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-04-28 21:12:28 5b7f114f
Mystérium posvátného Slova nemíní daně v dnešním profánním smyslu slova.
Překld je šalebný. Nikoli "daně", ale "DÍL". A to nikoli peněz, ale záležitostí vnitřních...

kaukalos # KapeQapo07
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-04-29 04:29:02 4e88a634

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šesť   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Nejsou lidi – chybí střední třída


Nejsou lidi – chybí střední třída
Pokud to vezmu od základů, tím hlavním problémem naší společnosti a jejího neuspokojivého stavu pro mnohé voliče a jejich děti, je takřka neexistující střední třída. Ve všech d...
VIDEO: SLOVENSKÁ POSLANKYNĚ ŘÍKÁ, ŽE SE FICOVA VLÁDA CHYSTÁ TUNELOVAT STÁT
Spochybnenie Ježiša ako Boha v Biblii
KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0897 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles