Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Budování komunismu v Evropě


Budování komunismu v Evropě

Někteří lidé stále věří, že díky EU se zmenší korupce, zvýší se politická úroveň Evropy a Evropský kontinent bude nadále stabilnější, ekonomicky výkonnější a bezpečnější. S takovýmito lidmi v čele?

Eurokomunismus je politická ideologie, ovlivněná principy marxismu, socialismu, pluralismu a antidiskriminační zástěrky, která se snaží prosadit komunismus v západní Evropě nejméně od 70. let 20. století. Obecně vychází z principů britského Fabiánského socialismu.

Základním principem Fabiánského eurokomunismu je opuštění leninské premisy proletářské revoluce a nastolení diktatury proletariátu, nahrazením tezí o "postupném pokojném přechodu k socialismu (salámovou metodou) za pomoci parlamentních změn, které by respektovaly odlišnosti a specifika dané země".

Výchozím poznáním vedoucím ke změně dogmatu je nález, že všeobecná parlamentní demokracie v delším časovém období vede k tomu, že nejsilnějším voličským elektorátem stejně bude proletariát a příznivci posilování role státu na úkor produkční sféry.

Komunismus (z latinského communis = "společný") — usiluje o společné vlastnictví(v konečném důsledku i výrobních prostředků) a odmítá třídní (i kulturní a etnické) rozdíly mezi lidmi. Dále se tak označuje stav společnosti, jehož dosažení komunisté prosazují.

Evropská unie (EU) je politická a ekonomická unie, kterou od posledního rozšíření v roce 2007 tvoří 27 evropských států s téměř 500 miliony obyvatel (přibližně 7,5 % světové populace). Deklaratorním cílem EU je vytvoření společného trhu a hospodářské a měnové unie, podpora rozvoje a růstu hospodářství, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a zlepšování životní úrovně a kvality životního prostředí. Praktickým cílem je však v nynější fázi zavedení reálného socialismu v celé Evropě.

Diskriminace (lat. discriminare = rozlišovat) je termín označující nějaké rozlišování. Nejčastěji se používá v negativním významu rozlišování lidí na základě příslušnosti k nějaké obecné skupině bez ohledu na schopnosti konkrétního jedince. Podle konkrétního kritéria diskriminace se hovoří o diskriminaci na základě rasy, náboženského přesvědčení, pohlaví, věku apod. Tyto druhy diskriminace jsou v moderních socialisticko-demokratických společnostech považovány za nepřípustné a zpravidla jsou zakazovány zákony a mezinárodními úmluvami.

Čelní představitelé EU usilovně pracují právě na pozvolném zavedení eurokomunismu.

Evropská komise je orgánem iniciativním, výkonným a kontrolním[!!!]. Jedině ona je oprávněna předkládat legislativní návrhy Radě Evropské unie, přičemž ta je může změnit pouze jednomyslným rozhodnutím. Výjimečně může Komise vydávat právní předpisy i sama. Komise také může být Radou Evropské unie zmocněna vydávat prováděcí předpisy ke schválené legislativě. Komise má rovněž za úkol sledovat dodržování práva Společenství a může například proti členskému státu, který neplní své povinnosti zahájit příslušné řízení; v oblasti hospodářské soutěže může udílet pokuty přímo i jednotlivým osobám.

Komise je orgánem, který zastupuje Evropskou unii navenek, včetně udržování diplomatických styků a sjednávání mezinárodních smluv. Spravuje z převážné části rozpočet EU.

Komise zmíněná v přepisu vystoupení N. F. byla zvolena 18. listopadu 2004 (2004 2010). (Dobré je také připomenout, že v té době již 15 let nikdo nechce potvrdit účetnictví EU a že celá předchozí komise EU (Santerova) byla tak prolezlá korupcí, že musela odstoupit. (1999 2004 Prodiho komise.)

Po ní následovala druhá Barrosova Komise (2010 2014).

Od 1. listopadu 2014 úřaduje komise Jean-Claude Junckerova (do 2019).

eumythus

Pro zajímavost přepis projevu Nigela Farage (UKIP) na půdě Evropského Parlamentu ze 4. ledna 2010:

"Pane předsedo, pan Barroso říká: ‚Myslím, že můj tým je velmi kvalitní‘. No tak si udělejme personální audit. Uvědomuji si, že audity v Evropské komisi nejsou příliš populární a že auditoři pokud svoji práci udělají dobře jsou vyhozeni, ale alespoň to zkusme.

Z Francie tu máme pana Jacquese Barrota. Ten bude mít na starosti dopravu. V roce 2000 dostal osmiměsíční podmínku, protože se zapletl do případu zpronevěry a na dva roky mu bylo zakázáno zastávat veřejný úřad.

Z Maďarska tu máme pana Kovácse, ten bude mít na starosti daně. Po mnoho let komunistický aparátčík, přítel pana Kádára tamního diktátora a otevřený oponent hodnot, kterých si na západě vážíme. Jeho nové impérium bude stanovovat daňovou politiku a on bude dohlížet na celní unii od Corku až po Vilnius. Skutečně budou skupina EPP a britští Konzervativci hlasovat pro tohle?

Z Estonska máme pana Kallase, po dvacet let aparátčík sovětské strany, dokud ho jeho nově nabytá záliba v kapitalismu nedostala do problémů. Ačkoliv, abych byl fér, v případu zneužití a podvodu byl zproštěn viny, zato byl odsouzen za poskytování falešných informací. A teď bude odpovědný za boj proti finanční kriminalitě. To snad nemůžete myslet vážně!

Ze Spojeného království tu máme Petera Mandelsona, ten bude mít na starosti obchodní portfolio. Jistě, dvakrát ho vyhodili z britské vlády, ale abych byl fér, on je jeden z těch kompetentnějších.

Z Nizozemí tu máme Neelie Kroesovou, která bude mít na starosti ochranu hospodářské soutěže. Ta je obviněna, že lhala Evropskému parlamentu. Ano, jde zatím jen o tvrzení, ale říká to pan van Buitenen a myslím, že jeho slova bychom měli brát vážně.

Položte si otázku: Koupili byste si ojeté auto od této komise? Já myslím, že asi sotva. Ale i kdyby byli kompetentní, a i kdyby tohle byla velmi kvalitní Komise a pan Barosso promine, já si to nemyslím. I kdyby to byla velmi kvalitní Komise, stále bychom hlasovali "ne", protože odmítáme politický princip, že to je Komise, kdo střeží smlouvy; že je to Komise, kdo je motorem integrace; že je to Komise, kdo předkládá zákony, které tak dusí ekonomiku celé Evropy; Komise je ztělesněním všeho, co je na téhle Evropské unii nejhorší; Komise je skutečnou vládou Evropy apřitom se přímo nezodpovídá nikomu.

A prosím, až budete hlasovat, vezměte v úvahu, že 20 z těchto komisařů už řeklo, že chtějí implementovat Ústavu bez ohledu na to, že ještě nebyla ratifikována vládami členských států. Tváří v tvář takové dech beroucí aroganci nebude pro tuhle Komisi hlasovat nikdo ze skupiny Nezávislost a Demokracie. Děkuji."

Paranormální osoby 1. Barrosovy komise:

José Manuel Durão Barroso (Portugalsko), byl předsedou strany PCTP-MRPP (Portugalská komunistická strana pracujících — Revoluční hnutí strany proletariátu) a hlásí se k maoismu.

Siim Kallas (Estonsko), v letech 1975 až 1979 pracoval na ministerstvu financí Estonské sovětské socialistické republiky. V letech 1989 až 1991 byl předsedou Ústřední rady estonských odborů a členem Nejvyššího sovětu SSSR. (Do r. 1990 člen Komunistické strany.) Obviněn ze zpronevěry deseti milionů dolarů.

Günter Verheugen (Německo), v r. 1982 opustil FDP a vstoupil do sociální demokracie SPD.

Jacques Barrot (Francie), v r. 2000 byl francouzským soudem uznán vinným v případě zneužití několika milionů euro z veřejných zdrojů jeho politickou stranou (amnestie prezidenta Jacquese Chiraca). Vážně kompromitovaná osoba.

Margot Wallström (Švédsko), poslankyně (za Sociální Demokracii), v letech 1988 až 1991 ministryní pro ochranu spotřebitele, mládež a ženy. V letech 1994 až 1996 byla ministryní kultury a v letech 1996 až 1998 ministryní sociální věcí.

Joaquín Almunia (Španělsko), člen Španělské Socialistické dělnické strany (PSOE), 1997 2000 předseda. V 70. letech ekonomem významné španělské odborové ústředny Unión General de Trabajadores.

Catherine Ashton (Spojené království), doživotní členka Sněmovny lordů, horní sněmovny britského parlamentu, za Labouristickou stranu(T. Blaire). Podezřelá, že na přelomu 70. a 80. let úzce spolupracovala se sovětským režimem proti zájmům vlastní země.

László Kovács (Maďarsko), je členem Maďarské socialistické strany (1998 až 2004 předseda), dříve komunista.

Danuta Hübner (Polsko), V letech 1970 až 1987 členkou Polské sjednocené dělnické strany.

Androulla Vasiliou (Kypr), manžel George Vasiliou prezidentem Kypru.

Vladimír Špidla (Česká republika), 2001 až 2004 předseda České strany sociálně demokratické.

Dalia Grybauskaite (Litva), v roce 1983 studovalapolitickou ekonomii na tehdejší Leningradské univerzitě A. Ždanova v Leningradě, v roce 1988 v Moskvě habilitovala na doktorku věd. Vědecká hodnost jí byla v Litvě nostrifikována na doktorku sociálních věd (RSDr.) — rozhodnutím strany doktor. První litevská presidentka (2009).

Andris Piebalgs (Lotyšsko), vstoupil do komunistické strany SSSR, v 80. letech učitel. Proslul výrokem na adresu zákazu žárovky: "Evropským domácnostem zůstane stejná kvalita osvětlení, přitom ale ušetří energii, kysličník uhličitý i peníze."Jeho mluvčí pravil, že při svých cestách s komisařem po Evropě nikde žádné demonstrace za původní žárovky neviděl:"Kameny po nás taky ještě nikdo neházel. Evropané stojí za námi."

Peter Mandelson (Spojené království), v roce 1979 stál v čele britské delegace na historicky prvním zasedání levicového Fóra mládeže Evropských společenství ve Štrasburku. Pracoval v britské odborové centrále. Členem britského parlamentu zaLabouristickou stranu. Architekt vytvoření tzv. New Labour. Dvakrát členem vlády premiéra Tonyho Blaira. V obou případech byl nucen odstoupit pro obvinění z korupce.

Stavros Dimas (Řecko), zaměřen na změny klimatu, biodiverzitu, udržitelný rozvoj a veřejné zdraví. Zdůrazňuje důležitost Kjótského protokolu, programu Natura 2000, systému REACH a lepšího vymáhání a dodržování ekologické legislativy.

Nu, máme teď komisi novou. Za nás byla nominována univerzální úřednice Věra Jourová, které nečinilo potíže dělat náměstkyni exkomunistovi Škromachovi, být členkou ČSSD, dnes třeba "Áno, lépe už bylo". Původně odbornice na dopravu a vesmír, dnes odbornice na rovná pohlaví. Stíhána v kauze Budišov (osvobozena stále však má se státem "nevyřízené účty").

Evropská unie ano, ale ne jako centrálně řízený socialistický projekt s Lisabonskou smlouvou, nýbrž jako zóna volného obchodu kooperujících, svobodných států.

Bez regulací, bez dotací, bez eurokomunismu, bez Evropské komise a bez Brusele!



Author: Petr Zavladsky # FuhiVynu56
Európa2014-12-2314
-
 44% ( 6 people voted )
+
Je to slepá cesta, presne ako vyvíjať perpetuum mobile. Nerealizovateľné...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 4 people voted )
+
2014-12-25 11:31:52 bc7b649f
Najdolezitejsie su osobne prava a vychadzanie z osobneho prava ako prava jednotlivca a jeho pravo rozhodovat v jeho mene(osobe). On moze rozhodnut o jeho sposobe zivota samozrejme neposkodzovat inych. Vtedy mozme rozpravat o spolocenstve slobodnych osob a o spolocenstve. Inac to je len utlak silnejsej skupiny voci slabsej.Nezalezi aky system ma meno.
rebel # XixiVucu36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-25 13:21:04 b2124446
rebel, a preto rodičia utláčajú deti.
aaa # RuxaQija4
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-25 13:56:18 b2291c7c
aaa Neposkodzoat prava inych takze aj prava dety.
rebel # DetySude58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-25 16:13:51 b2124446
Autor pravdepodobne nepozná históriu západnej demokracie, kde platilo, platí a bude platiť: Kto v 20-tke nie je komunistom, nemá srdce. A kto v 40-tke nie je kapitalistom, nemá rozum.
Regency # KyjiHibo22
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-25 17:18:32 c35b6f31
Bol by som povďačný, keby ten o príspevok vyššie vysvetlil, čo znamená slovo dety. Nechcem sa unáhliť, možno je to nejaké slovo s ktorým som sa ešte nestretol. Ale ak myslel na... no, uvidíme. Až potom vyhodnotím, či je to čistý debil, alebo nie.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-12-25 17:25:47 bc7b649f
loading...
Politbyro se tedy považuje za proletariát?

kuzma # SahuMyhe33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-25 18:51:14 4e88890c
Pandemonium dety= deti Ja som len hladal debila.asi sa nasiel.
rebel # KedaMaca71
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-12-25 19:12:21 b2124446
Velmi pěkný článek. Plný zajímavých informací. Faktem je, že na začátku 21. stol. pořád existuje na zemi ohromné množství velmi inteligentních lidí, kteří svůj um a schopnosti soustřeďují na vzájemné soupeření, které nepřináší žádné hodnoty, ale naopak války a ničení hodnot. Je nejvyšší čas začít něco zásadního v lidských vztazích měnit. Zdroje planety jsou téměř vyčerpané a solidní přežití lidstva vyžaduje zásadní změnu. Osobně se domnívám, že brzy vznikne nové univerzální učení, které v jednotném výkladu spojí vědecké a náboženské pojetí světa a které umožní nově ho uspořádat. Více na:
Pochová věda boha?: http:
//dolezite.sk/John-Lennox-Pochova-veda-Boha-oevOW0
.html#ixzz3MfFmEMYk

Prognóza budoucnosti lidstva: http://mi
loslav7.blogspot.cz/2013/12/prognoza-budoucnosti-l
idstva.html

Teorie vševývoje reálskutečnosti:
http://miloslav7.blogspot.cz/2014/07/teorie-vsevyv
oje-posledni-definitivni.html

Miloslav Dedek # LafiToju89
-
 63% ( 6 people voted )
+
2014-12-25 19:31:06 b2d194ac
No vidíš, že to ide! Tomu sa hovorí interaktívna škola hrou. Už si to zapamätáš (dúfam) navždy. Len či by sme nemali žiť obaja aspoň tristo rokov, aby som ťa prinútil naučiť sa správne písať omnoho viac slov. Preto mi ešte preventívne odpovedz, koľko tried ZŠ máš za sebou (opakované do toho nepočítaj), aby sme obaja zbytočne nestrácali čas.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-12-26 14:35:26 bc7b649f
aaa inbecil nezalenzi ako dobre vies Slovensky a kolko rokov si bol v skole pe iinbecilov kedze saa ptrebujes vdelavat a to viidiet pokracu Ty agresivnym blbec..
rebel # XixiVucu36
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-12-26 17:08:57 b2124446
Netreba. Odpovedal si presvedčivo. Ušetril si mi čas a sebe trápenie.

:-DDD

P.S.: Prenechám ti nárok na poslednú vetu aspoň k pozdvihnutiu sebavedomia. Lol...!


Pandemonium # DaruJete36
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-12-26 17:45:43 bc7b649f
aaa sk spina
rebel # XixiVucu36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-27 07:12:10 b2124446
Pandemonium =spina sk
rebel # KedaMaca71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-12-29 18:13:33 b2124446

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sede   os
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:







Podporte nás aj cez BITCOINY



12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Učí školstvo korupcii?


 Učí školstvo korupcii?
„Áno, školstvo má chyby, ale v prvom rade má chyby celá spoločnosť… Skorumpovaní politici, sudcovia, prokurátori, polícia, bankstri, „vrcholoví“ manažéri – nie my uč...
Amerika mě uchvátila, Rusko byla jedna velká hrůza
Indovia investujú do Bitcoinu
Školstvo bez rovnováhy citu a rozumu

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0768 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage