Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Bastiatův odkaz


Bastiatův odkaz


Je až k neuvěření, že je to už 214 let, co se narodil Frédéric Bastiat. Ve své zemi téměř zapomenutý, ale v našich končinách jeden z nejoblíbenějších a nejcitovanějších klasických liberálů nám má co říci i dnes. Jelikož se v LvMI rozhodli vydat knižně postupně kompletní Bastiatovo dílo, tak jsem se poptal náhodných kolemjdoucích na jejich pohled na tohoto velikána.

frederic-bastiat.jpg (11,186 kiB)

Fréderic Bastiat (1801 1850)

Petr Mach

(Europoslanec, předseda Strany svobodných občanů a vy­da­va­tel Laissez Faire)

Frédéric Bastiat s neprůstřelnou jasností vysvětluje zásadní ekonomické principy tak, že je pochopí i naprostý laik. Ve své práci vysokoškolského učitele ekonomie i ve své práci poslance Evropského par­la­men­tu se na jeho argumentaci často odvolávám.

Bastiat mě nadchnul pro ekonomický liberalismus, jeho články jsem s nadšením četl i překládal pro časopis Laissez Faire. Cituji ho ve svých učebních textech pro evropské, ruské i čínské studenty školy, kde učím. Byl pro mě jednou z hlavních myšlenkových inspirací při založení Strany svobodných občanů.

Bastiat prosazoval ekonomický liberalismus, do­ká­zal nesmyslnost státních regulací a přerozdělování, a je smutné, že ani 165 let po jeho smrti nejsou jeho myšlenky široce přijímány a že jeho rodná Francie ho zcela vytlačila ze svého politického a ekonomického uvažování.

Vít Jedlička

(Prezident Liberlandu a zakladatel občanského sdružení Reformy.cz)

Když jsem si jako třináctiletý poprvé otevřel knihu Frédérica Bastiata "Zákon" a přečetl si úvodní odstavec, tak jsem věděl, že ji přečtu jedním dechem. Bastiat tam píše: "Došlo k zvrácení zákona! A policejní moc státu byla zvrácena společně s ním! Zákon, říkám, se nejen odvrátil od svého patřičného cíle, ale začal sledovat cíl zcela opačný! Zákon se stal zbraní všech druhů chamtivosti! Aniž by zabraňoval zločinu, zákon sám je vinen zlem, které by měl trestat! Pokud je toto pravda, jde o vážnou věc a morální povinnost mi nakazuje upozornit na ni své spoluobčany."

Vzal jsem si Bastiatovu misi k srdci a stal jsem se pravidelným čtenářem časopisu Petra Macha Laissez Faire. Následovně jsem založil Občanské sdružení Reformy.cz, které doufám přispělo v šíření myšlenek osobní a ekonomické svobody. Dnes je mi ctí, že mohu Bastiatovy myšlenky oprašovat ve hlavních francouzských státních i soukromých médiích. Mohu dnes také hrdě prohlásit, že ambasáda Liberlandu v Paříži je jedna z těch nejvíce funkčních. Není divu. Ve Francii, podobně jako ve zbytku EU, je po Bastiatových myšlenkách pořádný hlad.

Martin Pánek

(Ekonom, spisovatel a šéfredaktor Laissez Faire)

S Frédéricem Bastiatem jsem se seznámil v prvním ročníku na VŠE, kdy jsem si z webu Liberálního institutu stáhl jeho publikaci "Co je vidět a co není vidět" (epub), jedním dechem ji přečetl — a změnil se mi život. V Bastiatovi jsem našel oblíbeného autora, ekonoma a propagátora myšlenek (dokonce máme narozeniny ve stejný den). Kéž bych dokázal vysvětlovat liberalismus tak, jak to umí on!

"Co to stojí úsilí, aby se v politické ekonomii dokázalo, že dvě a dvě jsou čtyři!" Ve svých článcích a komentářích pro časopis Laissez Faire i v politických debatách často vycházím z Bastiatova díla, v rubrice Nejhloupější výrok měsíce často nezbývá než Bastiata přímo citovat proti nejrůznějším nápadům novodobých konšelů. Zejména jsem si samozřejmě zamiloval Petici výrobců svíček, onen "záblesk ryzího génia", jak ji popsal Hazlitt.

Aspoň trochu klidu na duši nám snad přináší Bastiatovo málo citované, avšak podle mě taktéž geniální, pozorování: "Na špatné cestě je člověk vždy nedůsledný; kdyby tomu tak nebylo, lidstvo by již dávno vyhynulo. Nikdy jsme neviděli a také nikdy neuvidíme, aby se nějaký falešný princip hnal až do krajnosti. Na jiném místě jsem řekl: Nedůslednost je hranicí absurdity. Mohl bych dodat: Je zároveň jejím důkazem."

Jsem rád, že v českém prostředí není Frédéric Bastiat zapomenut zcela. Jeho další propagaci snad poslouží jak nová publikace Mises.cz, tak i můj web bastiat.cz.

Marek Numerato

(Šéfredaktor HumanAction.cz)

Bastiat byl provokáter, který to ve své době nepochybně neměl lehké. V rodné Francii se mu bohužel nedostává uznání ani dnes, což je vidět na směřování této krásné země stále blíže k ideálu socialismu. Měli bychom to tedy být aspoň my liberálové a libertariáni, kteří budou o Bastiatův odkaz pečovat a seznamovat s jeho dílem další a další generace. Na Bastiatově díle lze velmi dobře poukázat na škodlivost protekcionismu a na význam osobní svobody člověka.

Bylo by chybou si myslet, že Bastiatovy texty jsou určeny pouze úzkému okruhu ekonomicky zaměřených čtenářů. Ony totiž mohou posloužit i jako učebnice kritického myšlení a přímočaré argumentace. Přestože Bastiat tvořil před dávnými 150 lety, jeho eseje nám dávají odpovědi i na problémy dnešních dnů. Zároveň nám prozrazují, že se politici i jim důvěřující voliči dopouštějí stále stejných chyb. V rozhodování se nechávají vést tím, co je vidět, a zapomínají na to, co vidět není.

Dominik Stroukal

(Předseda Mises Institutu)

Nezapomínejme, že Bastiat nebyl vždy populárním ekonomem. Ve své době měl určitý vliv, ale po jeho smrti (1850) bylo na něj i jeho dílo prakticky zapomenuto. Marx ho (1867) dokonce nazval "trpasličím ekonomem" (a je s podivem, že se o něj vůbec zajímal) a se Schumpeterem by se o téměř sto let později (1954) shodli, že nebyl žádným velkým teoretikem. V té době však skupina mladých newyorkských studentů v čele s Murrayem Rothbardem založila spolek nazvaný "Bastiatův kruh", aby tuto velkou nespravedlnost dějin ekonomického myšlení napravila.

Rothbardův pozdější vliv vedl první klasicky liberální think-tank Foundation for Economic Education k vydání sebraného Bastiatova díla. V roce 1964 tak vyšla kniha Economic Sophisms (česky jako Petice za zákaz slunce a jiné absurdity ekonomie). Předmluvu napsal Henry Hazlitt, autor slavné "Ekonomie v jedné lekci", kde je vliv Bastiata více než znát. Rakouští ekonomové jsou s Bastiatem jedna rodina, o tom dnes není pochyb.

Přesto je Bastiat ještě o něco dál. Je čtivější, než většina ostatních autorů. Je přímočařejší, nadčasovější, nebo spíš mimočasovější. Jeho dílo nedokázalo vysvětlit to, co teprve mělo přijít, ale popisuje téměř každou myslitelnou dobu. Je jen nesmírnou škodou, že Bastiat zemřel tak mladý. Stačilo jen, aby se dožil průměrného věku, a mohl být tím kritikem Marxe, kterého svět tolik potřeboval.

Jakub Skala

(Místopředseda Mises Institutu)

Patrně nikdo neovlivnil moje ekonomické myšlení tak jako Frédéric Bastiat. Zatímco školním skriptům, která jsem četl do té doby, vévodily multiplikátory, ekonomiky agregované do jedné rovnice a nereálné předpoklady dokonalých modelů, Bastiat si vystačil s logikou. Logikou, která je mocnější než tisíc stran výše uvedeného a která se nedá nahradit ničím jiným.

Po přečtení jeho knih nebyl svět jednodušší ani se ze mě nestal bůhvíjaký ekonom. Bastiat mě ale naučil dívat se na věci tak, abych viděl nejen to, co je vidět na první pohled, ale i to, co se skrývá pod povrchem. V tom je pravá síla jeho textů.

Vladimír Krupa

(Místopředseda Mises Institutu)

Dnes se to může zdát jako pohádka, že by někdy ve Francii existovala poměrně silná tradice svobodného myšlení, která stavěla na uznání soukromého vlastnictví a přitom nehleděla na stát jako na vrchol všeho stvoření. Frédéric Bastiat byl plodem této tradice, která sice přímo ve Francii uvadla, ale měla — a to ve velké míře jeho zásluhou — trvalý vliv na mnohé myslitele v dalších zemích.

Pokud mám nyní říci, kterou část této myšlenkové tradice pokládám za nejvýznamnější, tak je to poselství možné harmonie. Zdědili jsme svět, který byl v minulém století utvářen kolektivistickými ideologiemi konfliktu. Socialismus je ideologií nesmiřitelného konfliktu mezi "třídami", nacionalismus hlásal nesmiřitelný konflikt mezi národy, ty nejtemnější vášně a nejhrůznější činy dnes opět přináší náboženský fanatismus netolerantně hlásající, že jen jedna verze víry je ta pravá a všichni ostatní na ni musí buď přistoupit, nebo zahynout.

Podle mého soudu je liberální učení o harmonii zájmů, k němuž Bastiat přispěl velkým dílem, jedinou možností, jak zlomit osten těchto konfliktů. Všechny skupiny, ze svého pohledu, vidí malichernost nebo nesmyslnost záminek ke konfliktům ostatních skupin. Socialisté dobře vidí nesmyslnost nacionálních nebo náboženských konfliktů, ale naléhají na lidi, aby se spojili ve jménu "třídního boje". Stejně tak nacionalističtí bojovníci za "národní sjednocení" viděli v náboženských a třídních rozdílech jen umělý konstrukt, který odvádí lidi od toho skutečně důležitého — boje proti národním nepřátelům. A pochopitelně otázky třídního nebo národnostního původu jsou naprosto nicotné pro náboženského fanatika, pro kterého má nejvyšší význam nalezení správné cesty do posmrtného života, i kdyby vedla přes mrtvoly nevěřících.

Každá z těchto alternativ ruší ostatní konflikty tím, na jejich místo nabídne jiný druh konfliktu. Ten je ovšem vždy natolik univerzální, že má potenciál zničit nebo vážně narušit strukturu celé společnosti. Liberální učení je stále tím jediným, které nenabízí konflikt, ale harmonii plynoucí ze vzájemné harmonie zájmů. Je jediné, které dokáže nabídnout skutečnou toleranci.Author: Milian Riedel # GipoKydy2
Svet2015-07-011
-
 54%  ( 3 people voted )
+
Gejzo - posuzujte strom podle ovoce, ne podle toho jakou si sám dal nálepku. když se tyran nazve poslem lásky, budete také tvrdit že poslové lásky jsou tyrani? když se komunista nazve pravičákem budete tvrdit, že pravice vede zemi k morálními a ekonomickému marasmu? když se žába nazve orlem, proletí se leda v zobáku čápa :)

Libri # SudeMopa20
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-07-03 08:34:37 4f8df4f3

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Kvóty už zase hrozí


Kvóty už zase hrozí
Byla to občanská iniciativa IVČRN, která varovala už před lety, že k nám bude chtít EU lifrovat imigranty, zejména muslimy, které západní Evropa nezvládá. U sluníčkářů, řady ...
Imigranti si opět stěžují: Chybí nám sex!
Slovanizmus - stručný návrh nového štátneho systému, časť 2
Merkantilistické Monsanto: Tahoun organického pěstitelství

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0246 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage