Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Bajka o mravencích a cikádách II. aneb uniomravenci a afrocikády


Bajka o mravencích a cikádách II. aneb uniomravenci a afrocikády

Klasická verze tak jak by to mělo být ... ale je jen v pohádkách

Mravenec pracuje celý život. Postaví ohromné mraveniště ve kterém se vytvoří sociální systém a rodinné vazby. Mravenci stavi mraveniště již několik tisíc let a za tu dobu již vyvinili fungující společenství včetně vědy, náboženství, školství, zdravotnictví atd. Mravenci sbírají celé léto zásoby na zimu a opravují mraveniště. Mravenci obsadili území v mírném pásu, ve kterém se naučili žít a toto území si svojí prací upravili tak aby uživilo jejich populaci ... Mravencům se dobře vede ...

Cikáda žijící úplně na jiném kontinentu, neumí číst ani psát a hlavně nikdy nepracovala. Sedí před stanem někde v saharské oblasti, kouká na televizi, co ukradla sarančeti. V televizi pouští nějaký seriál co vysílá TV Mraveniště (děj je o tom jak mravenci pracují, sbírají zásoby na zimu a mají se dobře, dost jídla, zdraví i jiných hmotných statků). Cikáda si říká, jak je mravenec hloupý, takové pěkné počasí a mravenec se jen dře. Směje se, tancuje, nekontrolované se množí a užívá si až ... až vyžere všechny zdroje potravy co jí její území nabízí....

A co teď??? Podívá se na televizi a dostane spásný nápad odejde ze svého území do mraveniště v zoufale naději, že se o ni mravenci postarají. Vždyť v televizi ukazovali jak se mají mravenci dobře. Tak se ti mladí nejsilnější samci cikád nalodí na cokoli co plave a vrhnou se přes moře vstříc lepším zítřkům, zanechávajíc za sebou ženy, děti a starce, kteří bez jejích pomoci pomalu hynou. Jenže na vyloděné cikády nikdo u mravenců nečeká. I tak se cikády začínají roztahovat na území mravenců a vyžírat jim jejich zdroje potravy. Mravenci nevěřícně kroutí hlavou a varují rozežrané cikády před přicházející zimou. Ale cikády jen žerou a tančí. Pak přijde zima, krutá zima. Mravenci se schovají do tepla mraveniště a pochutnávají si na zásobách, zatímco cikády se třesou zimou a bez jídla a střechy nad hlavou brzy umírají ... Na jaře mravenci zaorají mrtvá těla cikád do země a obnoví tak starý a fungující řád. Mravenci dál spokojeně žijí v zemi svých předků.

Současná verze

Mravenec pracuje celý život. Postaví ohromné mraveniště ve kterém se vytvoří sociální systém a rodinné vazby. Mravenci staví mraveniště již několik tisíc let a za tu dobu již vyvinuli fungující společenství včetně vědy, náboženství, školství, zdravotnictví atd. Mravenci sbírají celé léto zásoby na zimu a opravují mraveniště. Mravenci obsadili území v mírném pásu ve kterém se naučili žít a toto území si svojí prací upravili tak, aby uživilo jejich populaci ... Mravencům se dobře vede.

Je pravda, že některá mraveniště byla větší a silnější, takže byli lepší ve sběru potravy a přípravě na zimu. Pak dostanou mravenci nápad, že se všechny mraveniště spojí v jednu Mravenčí Unii no vypadalo to zpočátku jako dobrý nápad mravenci budou silní, budou si navzájem pomáhat a všichni se budou mít stejně.

Všechna mraveniště se navzájem otevřela a všichni mravenci se mohli pohybovat volně bez omezení po celém území mravenců. Na ochranu vnějších hranic postavili silnou armádu, která chránila všechna mraveniště před útokem z vnějšku Uniomravenčí zony. A pak poslali z každého mraveniště svého zástupce a postavili jim Hlavní mraveniště Mravenčí Unie...

mraveniste

Těch pár stovek vyvolených mravenců si najednou uvědomilo, jako majíohromnou a neomezenou moc nad všemi mravenci. Nejdříve si různými dary a jinými věcmi zavázali ke spolupráci všechny vůdce mraveništ a potom se začali množit o své poradce pomocníky a poskoky.Vůdci všech mraveništ slepě poslouchali příkazy a nařízení od Uniomravenců i když to bylo proti logice a selskému rozumu. Moc je tak opojná a sladká.

No a pak se to stalo. Uniomravenci z té neomezené moci zešíleli ... Prvně rozdělili mravence na mravence I. a II. kategorie a podle toho dostávali lepší nebo horší potraviny. Veškerý život mravenců sešněrovali vše omezujícími zákony. Začali ostatním mravencům přikazovat co mohou a nemohou jist, pít, číst, psát a říkat ... To šílenství zesilovalo a bylo tak strašné, že se Uniomravenci přestali zajímat o ochranu území, na kterém po tisíciletí žili, a které je dokázalo uživit, a veškerou svou moc obrátili proti svým vlastním mravencům.

Začali vydávat nesmyslné vyhlášky jak se má a nemá mravenec chovat, co může a nemůže říkat, jak a kolikrát se můžou množit atd. A nakonec z jejích chorých mozků vzešel šílený nápad, že musí za každou cenu zničit všechny mravence, jejich kulturu, historii atd ...

Pořád bylo pár statečných červených i černých mravenců, kteří protestovali proti omezením od Uniomravenců, ale ostatní mravenci dál jako tupé stádo poslouchali příkazy Uniomravenců a platili nehorázné daně ze života. Uniomravenci byli nešťastní, že nemohou neomezeně ovládat normální mravence, tak se rozhodli zničit vlastní krev všemi dostupnými prostředky...

Mezitím se na pobřeží, které nikdo nehlídal vylodili první hladové cikády....

A tu si vedoucí špičky Uniomravenců uvědomily, že by hladové cikády, nyní již přicházejících po tisících, mohli rychleji zničit normální mravence. A tak přikázali armádě, aby nebránila hranice a pro jistotu jim zamkli zbraně. Pak nakázali Námořnictvu a jejím válečným lodím, že budou nakládat cikády již na jejich území a vozit je do mravenišť, aby se zkáza mravenců urychlila.

A jakmile se cikády vylodily, poslali jim spoustu svých poskoků, aby řekli cikádám, že nemusí pracovat a mají nárok na vše co mají normální mravenci a všichni mravenci mají morální povinnost pomáhat a krmit cikády, no a pochopitelně, je ubytovat v teple mravenišť.

A tak dál mravenec pracuje celé dlouhé, horké léto, ohýbá svůj hřbet, aby sebral daleko více jídla. Postaví si mraveniště a vytvoří zásoby na zimu.Cikáda si říká, jak je mravenec hloupý, takové pěkné počasí a mravenec se jen dře. Cikády se smějí, tancují a užívají si a mravenci je z donucení zdarma krmí.

Pak se však začnou cikády nudit a chtějí víc, ještě víc než má každý pracující mravenec. Když to nedostanou, začnou být na okolní mravence agresivní, začnou je okrádat, a aby uspokojily své pudy, začnou znásilňovat mravenčí samičky. To se mravencům přestane líbit a pár cikád ztrestají. To se zase nelíbí Uniomravencům a tak vymysleli geniální zákon, ve kterém zakázali normálním mravencům se bránit, bránit jak svůj majetek, tak holý život. Agresivita opilých cikád zesílila ...

Pak přišla zima, mravenec se schová do tepla mraveniště a pochutnává si na zásobách. Cikády, třesoucí se zimou vyhladovělé, zorganizují tiskovou konferenci za vydatné podpory Uniomravenců, na které se táží, kde vzal mravenec právo na to být v teple a dobře živený, zatímco jiní, méně šťastní, umírají zimou a hladem. Televize uvede vše v přímém přenosu, ukazuje třesoucí se cikády a záběry mravence, jak si v teple útulného mraveniště vychutnává dobroty všeho druhu. Televizní diváci jsou pobouřeni faktem, že v tak bohaté zemi jsou někteří ponechání utrpení jako chudinky cikády, když si jiní žijí v přepychu.

Uniomravenci interpelují vládu, aby zvýšila mravenci daně, musí přece odvádět spravedlivý díl. Na základě výzkumu veřejného mínění vyjde zákon o ekonomické spravedlnosti a zároveň antidiskriminační zákon se zpětnou platností. Daně jsou zvýšeny, mravenec dostane pokutu za to, že nezaměstnal cikády i když ty nikdy pracovat nechtěly a je mu finančním úřadem zabaveno mraveniště, protože nemá peníze na zaplacení daní ani pokuty.

Mravenci jsou vyhánění policii z vlastních mraveništ na mráz. Mezi tím televize připraví další reportáž, tentokrát o obtloustlých cikádách, kterým nyní docházejí mravencovy zásoby a to přesto, že jaro je ještě daleko. Bývalé mravencovo mraveniště, nyní sociální ubytovna pro cikády, chátrá za nezájmu cikád i vlády. Vládě je vytýkána nedostatečná sociální podpora a je vytvořena speciální komise s náklady stovek milionů. Mezitím některé cikády zemřou na přežraní a tisk ještě více podtrhuje nutnost starat se o sociální nerovnost a hlavně o cikády.

Mravenci mrznou venku na sněhu jsou naštvaní a začínají pomalu umírat. To byla příslovečná poslední kapka a džbán zloby přetekl. Mravenci se vzepřou, nechtějí opustit svá pracně vybudovaná mraveniště a zmrznout venku. Uniomravenci kteří na tohle čekají, nasadí armádu (které zatím milostivě vrátili zbraně) mravenců proti vlastním mravencům. Ale v armádě jsou synové, kteří odmítnou střílet do svých bratů,otců a matek. A postaví se na stranu normálních mravenců...

A náhle si mravenci uvědomí jednu důležitou věc, vždyť je jich 10x více než cikád, které se roztahují v jejich mraveništích a 1 000 000x víc než Uniomravenců. Vezmou do rukou klacky a vrhnou se na cikády a vyženou je z mravenišť na mráz. Poté se jejich oprávněný hněv obrátí na Uniomravence, kteří ovšem nemají čas se zabývat nastalou krizí, přerůstající v občanskou válku, protože zrovna řeší jak moc může být prohnutý banán, který se dováží do Uniomravenčí zóny...

Tak strašné bylo to jejich šílenství, že pro sebezničení vlastního národa zapomněli na vlastní pud sebezáchovy. Když vběhli mravenci s klacky v rukou do Hlavního Uniomraveniště tak ... no ... nebylo to pěkné, ale pro přežití vlastního druhu bylo řešení nezbytně nutné. Mrtvá těla všech Uniomravencům a jejich poskoků, kterým se začalo říkat pravým jménem Zrádci vlastního národa, pak byla na jaře zaorána v polích, aby alespoň po smrti byli trochu něčím užiteční.....Mravenci se pustili do oprav svých vybydlených mravenišť osázeli pole a ... ale to už je úplně jiný příběh.

A co cikády? No těch pár, co přežilo zimu, se samo od sebe rozprchlo do všech koutů naší zeměkoule, prý to teď zkouší za velkou louží u termitů. Bohužel dodnes nepochopily, že všude na světě je chleba o dvou kůrkách, a že bez práce nejsou koláče.Author: ANDREA SEIBERTOVA # LyloFuro40
Svet2015-08-145
-
 64%  ( 4 people voted )
+
Hezké,leč pravdivé. Může s to legálně šířit, tato informace ?
Bu du - li # DijuPugy90
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2015-08-16 14:47:51 4faafecd
Alebo môže nastať situácia, že k moci sa dostane priamo cikáda, ktorá namiesto toho, aby sa tešila, že sa po úteku otca zo safari parku ocitla rovno na mieste amerického prezidenta, necháva strieľať tak rôzne do ľudí a pomáha celkom otvorene z Európy spraviť druhý Detroit
LenkaB # LyroKomo25
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-08-16 23:41:37 58d7436a
To: LenkaB: Obama není jen tak ledasjaký černoch! Nedávno kdosi provedl genealogický průzkum a zjistil, že: Obama pochází vůbec z nejstaršího rodu. On je potomkem Briana Boru (krále Irska), Edwarda I. ( krále Anglie) a Wilgelma I. (krále Skotska).
Jeho matka pochází, navíc, z kolena Danova. Napovídá tomu i příjmení Danham a ukazuje na semitsko-hamitské kořeny současného prezidenta. Více zde: http://leva-
net.webnode.cz/news/americti-prezidenti-jsou-potom
ky-anglickeho-krale/


to je fuk # JatiSaki81
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2015-08-20 17:54:28 4e50dec2
@to je fuk
woow.....to znie ako šialená kačica, ale zdá sa, že je to fakt pravda....tu je o tom viac:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2183858/Al
l-presidents-bar-directly-descended-medieval-Engli
sh-king.html

výskum uskutočnila 12 ročná kalifornská školáčka BridgeAnne d'Avignon s pomocou svojho starého otca, dopracovala sa až k takpovediac praotcovi všetkých doterajších amerických prezidentov (na rozdiel od doterajších genealogických výskumov sa zamerala nielen na otcovskú líniu, ale aj tú po matke) - s výnimkou jedného sú úplne všetci počnúc Georgeom Washingtonom a končiac Babrákom Ohavom potomkami anglického kráľa Johna Lacklanda (Bezzemka)......

čiže v USA vlastne až doteraz vládne stále tá istá dynastia...

*jaw drops*

btw, ona sama je nejako spríbuznená s Ohavom, čo mu aj s nadšením oznámila.
So far, however, d’Avignon said she received only a generic response from the White House.
LOL nečudo, verím, že neboli nadšení, že na to niekto prišiel :P

lisa22 # HoxiDuna67
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-08-20 20:20:47 5f69ce4b
interesantné ...
LenkaB # LyroKomo25
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-08-21 11:22:23 509a8e5b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

V DÁNSKU TO VŘELO: ISLAMISTIČTÍ RADIKÁLOVÉ ŽÁDAJÍ ZAVEDENÍ ŠARÍI V EVROPĚ


V DÁNSKU TO VŘELO: ISLAMISTIČTÍ RADIKÁLOVÉ ŽÁDAJÍ ZAVEDENÍ ŠARÍI V EVROPĚ
V Kodani to vrelo. Islamistickí radikáli dva dni „okupovali“ dánsku metropolu. V piatok a sobotu sa tu konali dve veľké demonštrácie „bývalých utečencov“, ktorí žiadali zavedenie...
BBC a skutečnost v sobotním Glasgow
O konzistenci minarchismu
Kdo nás okrádá? I.díl

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0332 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage